آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خرمدره

پنجعلی شیرمحمدی

کد متوفی: 8182 یازدید: 255
-

فردین منصوری

کد متوفی: 36397 یازدید: 585
-

اصلی خانم رحمانی

کد متوفی: 36419 یازدید: 308
-

مشهدی تیمور نقی لو

کد متوفی: 49071 یازدید: 298
-

یحیی نقی لو

کد متوفی: 54004 یازدید: 279
-

دعای هفتم صحیفه سجادیه

کد متوفی: 68412 یازدید: 300
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68498 یازدید: 246
-

حاج محسن فخری زاده

کد متوفی: 69709 یازدید: 266
-

حاج محسن فخری زاده

کد متوفی: 69816 یازدید: 260
-

علی کرامتی

کد متوفی: 6003790 یازدید: 316
-

خدیجه رضایی

کد متوفی: 6006522 یازدید: 244
1315 - 88/11/10

خدیجه رضایی

کد متوفی: 6006532 یازدید: 306
-

حضرت آیت الله حاج شیخ محمد یزدی (ره)

کد متوفی: 6008532 یازدید: 304
-

حاج شیخ محمد یزدی(ره)

کد متوفی: 6008560 یازدید: 293
-

کربلای محمودعلی رحمانی

کد متوفی: 6010952 یازدید: 264
-

حاج حکمت الله حمیدی

کد متوفی: 6021998 یازدید: 275
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6030107 یازدید: 248
-

کربلایی‌ صفی‌ اله برجی

کد متوفی: 6034255 یازدید: 287
-

حاجیه فاطمه خدایی

کد متوفی: 6049514 یازدید: 243
-

محمد حسین مهاجری و حاج ذبیح نقی لو

کد متوفی: 6051581 یازدید: 274
-

حاج احمد شادمهر

کد متوفی: 6052050 یازدید: 278
-

حاج احمد شادمهر

کد متوفی: 6052071 یازدید: 242
-

حاج احمد شادمهر

کد متوفی: 6052424 یازدید: 256
-

حاج محمد مظفری

کد متوفی: 6057572 یازدید: 256
-

حاج رضا شکاک

کد متوفی: 6062969 یازدید: 2659
1380/6/7 - 1387/6/8

زری خدایی

کد متوفی: 6074635 یازدید: 251
- ۳/۱۲/۹۹

علی کرامتی

کد متوفی: 6096868 یازدید: 207
1307 - 1380

کد متوفی: 6103039 یازدید: 219
-

قزبس قربانی

کد متوفی: 6103044 یازدید: 285
- 1400/01/30

مقدس نصیری

کد متوفی: 6104631 یازدید: 233
1322/11/2 - 1386/2/4

سبزعلی محمدی

کد متوفی: 6109479 یازدید: 359
1330 - 1400/2/10

مظفر علی شریفی تنها

کد متوفی: 6109836 یازدید: 281
13220304 - 13841002

ملیحه غریبلو

کد متوفی: 6111379 یازدید: 612
1346/6/30 - 1400/2/10

حمیدرضا پژوه

کد متوفی: 6114710 یازدید: 1412
- ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

رضا صدری ازاد

کد متوفی: 6125187 یازدید: 230
-

حاج حسین(محمد) خداوردی- نادی

کد متوفی: 6127296 یازدید: 213
1316/09/01 - 1396/12/02

فاطمه اسدی فرزند مرحوم کربلایی یدالله

کد متوفی: 6155122 یازدید: 312
- 1400/07/08

علیرضا قنبری

کد متوفی: 6162058 یازدید: 126
1358/11/01 -

حاج حسن عطایی

کد متوفی: 6166201 یازدید: 141
1320/02/08 - 1399/09/21

حاج حسن عطایی

کد متوفی: 6166203 یازدید: 365
-

محرمعلی مرادی جزء

کد متوفی: 6170260 یازدید: 229
-

توران صدری

کد متوفی: 6175309 یازدید: 92
- 1400/10/19

توران صدری

کد متوفی: 6175311 یازدید: 121
- 1400/10/19

حاج اسماعیل عسگری

کد متوفی: 6179296 یازدید: 140
-

بهمن رجبی

کد متوفی: 6190189 یازدید: 122
1331/12/03 - 1401/01/03

حاج بهمن رجبی

کد متوفی: 6190194 یازدید: 71
1331/12/03 - 1401/01/03

حاج بهمن رجبی

کد متوفی: 6190203 یازدید: 544
1331/12/03 - 1401/01/03

فاطمه کلانتری

کد متوفی: 6206390 یازدید: 77
-

حاجیه زهرا آقامیرزایی

کد متوفی: 6206967 یازدید: 98
- 1401/03/21

علی باغی

کد متوفی: 6221422 یازدید: 177
-

کربلایی رقیه سلیمی

کد متوفی: 6221883 یازدید: 71
- 1396/10/19

حاج کریم مقدم کوهی

کد متوفی: 6223230 یازدید: 101
-

نصرت وزیری

کد متوفی: 6227805 یازدید: 202
1319/06/22 - 1380/11/15

مریم عسگری

کد متوفی: 6238531 یازدید: 32
1378/09/23 - 1400/06/31

حاج غلامحسین عزیزی

کد متوفی: 6242602 یازدید: 168
1303/01/01 - 1363/09/26
Loading...

لطفا شکیبا باشید