آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خرمدره

پنجعلی شیرمحمدی

کد متوفی: 8182 یازدید: 228
-

فردین منصوری

کد متوفی: 36397 یازدید: 515
-

اصلی خانم رحمانی

کد متوفی: 36419 یازدید: 270
-

مشهدی تیمور نقی لو

کد متوفی: 49071 یازدید: 264
-

یحیی نقی لو

کد متوفی: 54004 یازدید: 247
-

دعای هفتم صحیفه سجادیه

کد متوفی: 68412 یازدید: 260
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68498 یازدید: 212
-

حاج محسن فخری زاده

کد متوفی: 69709 یازدید: 216
-

حاج محسن فخری زاده

کد متوفی: 69816 یازدید: 226
-

علی کرامتی

کد متوفی: 6003790 یازدید: 275
-

خدیجه رضایی

کد متوفی: 6006522 یازدید: 206
1315 - 88/11/10

خدیجه رضایی

کد متوفی: 6006532 یازدید: 276
-

حضرت آیت الله حاج شیخ محمد یزدی (ره)

کد متوفی: 6008532 یازدید: 262
-

حاج شیخ محمد یزدی(ره)

کد متوفی: 6008560 یازدید: 254
-

کربلای محمودعلی رحمانی

کد متوفی: 6010952 یازدید: 223
-

حاج حکمت الله حمیدی

کد متوفی: 6021998 یازدید: 249
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6030107 یازدید: 216
-

کربلایی‌ صفی‌ اله برجی

کد متوفی: 6034255 یازدید: 252
-

حاجیه فاطمه خدایی

کد متوفی: 6049514 یازدید: 207
-

محمد حسین مهاجری و حاج ذبیح نقی لو

کد متوفی: 6051581 یازدید: 241
-

حاج احمد شادمهر

کد متوفی: 6052050 یازدید: 242
-

حاج احمد شادمهر

کد متوفی: 6052071 یازدید: 208
-

حاج احمد شادمهر

کد متوفی: 6052424 یازدید: 222
-

حاج محمد مظفری

کد متوفی: 6057572 یازدید: 222
-

حاج رضا شکاک

کد متوفی: 6062969 یازدید: 2339
1380/6/7 - 1387/6/8

زری خدایی

کد متوفی: 6074635 یازدید: 221
- ۳/۱۲/۹۹

علی کرامتی

کد متوفی: 6096868 یازدید: 180
1307 - 1380

کد متوفی: 6103039 یازدید: 188
-

قزبس قربانی

کد متوفی: 6103044 یازدید: 233
- 1400/01/30

مقدس نصیری

کد متوفی: 6104631 یازدید: 199
1322/11/2 - 1386/2/4

سبزعلی محمدی

کد متوفی: 6109479 یازدید: 327
1330 - 1400/2/10

مظفر علی شریفی تنها

کد متوفی: 6109836 یازدید: 251
13220304 - 13841002

ملیحه غریبلو

کد متوفی: 6111379 یازدید: 568
1346/6/30 - 1400/2/10

حمیدرضا پژوه

کد متوفی: 6114710 یازدید: 1374
- ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

رضا صدری ازاد

کد متوفی: 6125187 یازدید: 196
-

حاج حسین(محمد) خداوردی- نادی

کد متوفی: 6127296 یازدید: 181
1316/09/01 - 1396/12/02

فاطمه اسدی فرزند مرحوم کربلایی یدالله

کد متوفی: 6155122 یازدید: 250
- 1400/07/08

علیرضا قنبری

کد متوفی: 6162058 یازدید: 97
1358/11/01 -

حاج حسن عطایی

کد متوفی: 6166201 یازدید: 110
1320/02/08 - 1399/09/21

حاج حسن عطایی

کد متوفی: 6166203 یازدید: 296
-

محرمعلی مرادی جزء

کد متوفی: 6170260 یازدید: 202
-

توران صدری

کد متوفی: 6175309 یازدید: 64
- 1400/10/19

توران صدری

کد متوفی: 6175311 یازدید: 90
- 1400/10/19

حاج اسماعیل عسگری

کد متوفی: 6179296 یازدید: 111
-

بهمن رجبی

کد متوفی: 6190189 یازدید: 92
1331/12/03 - 1401/01/03

حاج بهمن رجبی

کد متوفی: 6190194 یازدید: 52
1331/12/03 - 1401/01/03

حاج بهمن رجبی

کد متوفی: 6190203 یازدید: 512
1331/12/03 - 1401/01/03

فاطمه کلانتری

کد متوفی: 6206390 یازدید: 50
-

حاجیه زهرا آقامیرزایی

کد متوفی: 6206967 یازدید: 67
- 1401/03/21

علی باغی

کد متوفی: 6221422 یازدید: 94
-

کربلایی رقیه سلیمی

کد متوفی: 6221883 یازدید: 39
- 1396/10/19

حاج کریم مقدم کوهی

کد متوفی: 6223230 یازدید: 70
-

نصرت وزیری

کد متوفی: 6227805 یازدید: 153
1319/06/22 - 1380/11/15

مریم عسگری

کد متوفی: 6238531 یازدید: 9
1378/09/23 - 1400/06/31
Loading...

لطفا شکیبا باشید