آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خرمدره

رستم رستمی

کد متوفی: 2835 یازدید: 169
-

پنجعلی شیرمحمدی

کد متوفی: 8182 یازدید: 120
-

فردین منصوری

کد متوفی: 36397 یازدید: 242
-

اصلی خانم رحمانی

کد متوفی: 36419 یازدید: 117
-

مشهدی تیمور نقی لو

کد متوفی: 49071 یازدید: 117
-

یحیی نقی لو

کد متوفی: 54004 یازدید: 114
-

مریم زارع

کد متوفی: 56119 یازدید: 106
-

حاجیه خانوم مریم زارع

کد متوفی: 56480 یازدید: 123
-

دعای هفتم صحیفه سجادیه

کد متوفی: 68412 یازدید: 130
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68498 یازدید: 108
-

حاج محسن فخری زاده

کد متوفی: 69709 یازدید: 100
-

حاج محسن فخری زاده

کد متوفی: 69816 یازدید: 112
-

علی کرامتی

کد متوفی: 6003790 یازدید: 136
-

خدیجه رضایی

کد متوفی: 6006522 یازدید: 103
1315 - 88/11/10

خدیجه رضایی

کد متوفی: 6006532 یازدید: 137
-

حضرت آیت الله حاج شیخ محمد یزدی (ره)

کد متوفی: 6008532 یازدید: 113
-

حاج شیخ محمد یزدی(ره)

کد متوفی: 6008560 یازدید: 114
-

کربلای محمودعلی رحمانی

کد متوفی: 6010952 یازدید: 98
-

حاج حکمت الله حمیدی

کد متوفی: 6021998 یازدید: 124
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6030107 یازدید: 105
-

کربلایی‌ صفی‌ اله برجی

کد متوفی: 6034255 یازدید: 119
-

حاجیه فاطمه خدایی

کد متوفی: 6049514 یازدید: 92
-

محمد حسین مهاجری و حاج ذبیح نقی لو

کد متوفی: 6051581 یازدید: 113
-

حاج احمد شادمهر

کد متوفی: 6052050 یازدید: 107
-

حاج احمد شادمهر

کد متوفی: 6052071 یازدید: 93
-

حاج احمد شادمهر

کد متوفی: 6052424 یازدید: 93
-

حاج محمد مظفری

کد متوفی: 6057572 یازدید: 104
-

حاج رضا شکاک

کد متوفی: 6062969 یازدید: 516
1380/6/7 - 1387/6/8

زری خدایی

کد متوفی: 6074635 یازدید: 100
- ۳/۱۲/۹۹

علی کرامتی

کد متوفی: 6096868 یازدید: 91
1307 - 1380

کد متوفی: 6103039 یازدید: 86
-

قزبس قربانی

کد متوفی: 6103044 یازدید: 89
- 1400/01/30

مقدس نصیری

کد متوفی: 6104631 یازدید: 79
1322/11/2 - 1386/2/4

سبزعلی محمدی

کد متوفی: 6109479 یازدید: 226
1330 - 1400/2/10

مظفر علی شریفی تنها

کد متوفی: 6109836 یازدید: 150
13220304 - 13841002

ملیحه غریبلو

کد متوفی: 6111379 یازدید: 424
1346/6/30 - 1400/2/10

حمیدرضا پژوه

کد متوفی: 6114710 یازدید: 1253
- ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

رضا صدری ازاد

کد متوفی: 6125187 یازدید: 71
-

حاج حسین(محمد) خداوردی- نادی

کد متوفی: 6127296 یازدید: 58
1316/09/01 - 1396/12/02

فاطمه اسدی فرزند مرحوم کربلایی یدالله

کد متوفی: 6155122 یازدید: 145
- 1400/07/08

علیرضا قنبری

کد متوفی: 6162058 یازدید: 16
1358/11/01 -

حاج حسن عطایی

کد متوفی: 6166201 یازدید: 8
1320/02/08 - 1399/09/21

حاج حسن عطایی

کد متوفی: 6166203 یازدید: 4
-

محرمعلی مرادی جزء

کد متوفی: 6170260 یازدید: 117
-

توران صدری

کد متوفی: 6175309 یازدید: 1
- 1400/10/19

توران صدری

کد متوفی: 6175311 یازدید: 14
- 1400/10/19
Loading...

لطفا شکیبا باشید