آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خرمدره

پنجعلی شیرمحمدی

کد متوفی: 8182 یازدید: 182
-

فردین منصوری

کد متوفی: 36397 یازدید: 352
-

اصلی خانم رحمانی

کد متوفی: 36419 یازدید: 185
-

مشهدی تیمور نقی لو

کد متوفی: 49071 یازدید: 180
-

یحیی نقی لو

کد متوفی: 54004 یازدید: 190
-

دعای هفتم صحیفه سجادیه

کد متوفی: 68412 یازدید: 207
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68498 یازدید: 159
-

حاج محسن فخری زاده

کد متوفی: 69709 یازدید: 143
-

حاج محسن فخری زاده

کد متوفی: 69816 یازدید: 170
-

علی کرامتی

کد متوفی: 6003790 یازدید: 204
-

خدیجه رضایی

کد متوفی: 6006522 یازدید: 160
1315 - 88/11/10

خدیجه رضایی

کد متوفی: 6006532 یازدید: 194
-

حضرت آیت الله حاج شیخ محمد یزدی (ره)

کد متوفی: 6008532 یازدید: 190
-

حاج شیخ محمد یزدی(ره)

کد متوفی: 6008560 یازدید: 177
-

کربلای محمودعلی رحمانی

کد متوفی: 6010952 یازدید: 160
-

حاج حکمت الله حمیدی

کد متوفی: 6021998 یازدید: 193
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6030107 یازدید: 163
-

کربلایی‌ صفی‌ اله برجی

کد متوفی: 6034255 یازدید: 198
-

حاجیه فاطمه خدایی

کد متوفی: 6049514 یازدید: 148
-

محمد حسین مهاجری و حاج ذبیح نقی لو

کد متوفی: 6051581 یازدید: 175
-

حاج احمد شادمهر

کد متوفی: 6052050 یازدید: 173
-

حاج احمد شادمهر

کد متوفی: 6052071 یازدید: 155
-

حاج احمد شادمهر

کد متوفی: 6052424 یازدید: 158
-

حاج محمد مظفری

کد متوفی: 6057572 یازدید: 174
-

حاج رضا شکاک

کد متوفی: 6062969 یازدید: 1060
1380/6/7 - 1387/6/8

زری خدایی

کد متوفی: 6074635 یازدید: 161
- ۳/۱۲/۹۹

علی کرامتی

کد متوفی: 6096868 یازدید: 136
1307 - 1380

کد متوفی: 6103039 یازدید: 134
-

قزبس قربانی

کد متوفی: 6103044 یازدید: 147
- 1400/01/30

مقدس نصیری

کد متوفی: 6104631 یازدید: 134
1322/11/2 - 1386/2/4

سبزعلی محمدی

کد متوفی: 6109479 یازدید: 267
1330 - 1400/2/10

مظفر علی شریفی تنها

کد متوفی: 6109836 یازدید: 215
13220304 - 13841002

ملیحه غریبلو

کد متوفی: 6111379 یازدید: 492
1346/6/30 - 1400/2/10

حمیدرضا پژوه

کد متوفی: 6114710 یازدید: 1314
- ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

رضا صدری ازاد

کد متوفی: 6125187 یازدید: 125
-

حاج حسین(محمد) خداوردی- نادی

کد متوفی: 6127296 یازدید: 106
1316/09/01 - 1396/12/02

فاطمه اسدی فرزند مرحوم کربلایی یدالله

کد متوفی: 6155122 یازدید: 191
- 1400/07/08

علیرضا قنبری

کد متوفی: 6162058 یازدید: 43
1358/11/01 -

حاج حسن عطایی

کد متوفی: 6166201 یازدید: 34
1320/02/08 - 1399/09/21

حاج حسن عطایی

کد متوفی: 6166203 یازدید: 83
-

محرمعلی مرادی جزء

کد متوفی: 6170260 یازدید: 147
-

توران صدری

کد متوفی: 6175309 یازدید: 18
- 1400/10/19

توران صدری

کد متوفی: 6175311 یازدید: 40
- 1400/10/19

حاج اسماعیل عسگری

کد متوفی: 6179296 یازدید: 72
-

بهمن رجبی

کد متوفی: 6190189 یازدید: 24
1331/12/03 - 1401/01/03

حاج بهمن رجبی

کد متوفی: 6190194 یازدید: 10
1331/12/03 - 1401/01/03

حاج بهمن رجبی

کد متوفی: 6190203 یازدید: 445
1331/12/03 - 1401/01/03

فاطمه کلانتری

کد متوفی: 6206390 یازدید: 9
-

حاجیه زهرا آقامیرزایی

کد متوفی: 6206967 یازدید: 29
- 1401/03/21
Loading...

لطفا شکیبا باشید