آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سلطانیه

حاجیه خانم گوهر تاج نوروزی

کد متوفی: 2835 یازدید: 386
-

حاج علی کرم نصیری

کد متوفی: 53925 یازدید: 210
-

محسن فرخی زاده

کد متوفی: 68487 یازدید: 205
-

محسن فخري زاده

کد متوفی: 72284 یازدید: 189
-

کربلایی گوهر سلیمی

کد متوفی: 74902 یازدید: 204
-

حاج رضا عباسی

کد متوفی: 6015021 یازدید: 255
-

عزیزه قوجالو

کد متوفی: 6066912 یازدید: 201
1341/09/06 - 1399/07/26

گوهر سلیمی

کد متوفی: 6074691 یازدید: 207
-

سکینه ولی پور و مهری سلیمی

کد متوفی: 6076896 یازدید: 243
- ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

حاج ابوالفضل (حاج میرزا آقا) مجتهدی

کد متوفی: 6104798 یازدید: 316
1302 - 1378/08/08

ڪربلائیه قزبس خندان

کد متوفی: 6105971 یازدید: 175
- 1400/2/1

ڪربلائیه قزبس خندان

کد متوفی: 6106031 یازدید: 282
- 1400/2/1

مریم احمدی

کد متوفی: 6114381 یازدید: 306
1370/11/2 - 1389/2/19

محمد عبادی

کد متوفی: 6129076 یازدید: 139
1316/07/02 - 1380/02/23

لیلا کریمی

کد متوفی: 6133616 یازدید: 129
1358/05/07 - 1399/05/07

علیرضا طاهری

کد متوفی: 6134339 یازدید: 251
1380/12/09 - 1399/04/07

سعید علیرضا سلیمی

کد متوفی: 6194671 یازدید: 37
-

علی اوسط محمدی نژاد

کد متوفی: 6197365 یازدید: 91
1328/03/17 - 1400/12/26

هادی مهدیخانلو

کد متوفی: 6207719 یازدید: 28
1371/02/11 - 1399/07/23

صفا آقایاری

کد متوفی: 6209701 یازدید: 136
-

کربلایی شمس الدین قزلباش

کد متوفی: 6221122 یازدید: 29
1334/11/07 - 1401/09/26

حاج‌محمد قزلباش

کد متوفی: 6229690 یازدید: 5
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید