آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سلطانیه

حاج علی کرم نصیری

کد متوفی: 53925 یازدید: 117
-

محسن فرخی زاده

کد متوفی: 68487 یازدید: 114
-

محسن فخري زاده

کد متوفی: 72284 یازدید: 111
-

کربلایی گوهر سلیمی

کد متوفی: 74902 یازدید: 108
-

حاج رضا عباسی

کد متوفی: 6015021 یازدید: 120
-

عزیزه قوجالو

کد متوفی: 6066912 یازدید: 104
1341/09/06 - 1399/07/26

گوهر سلیمی

کد متوفی: 6074691 یازدید: 117
-

سکینه ولی پور و مهری سلیمی

کد متوفی: 6076896 یازدید: 109
- ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

حاج ابوالفضل (حاج میرزا آقا) مجتهدی

کد متوفی: 6104798 یازدید: 211
1302 - 1378/08/08

ڪربلائیه قزبس خندان

کد متوفی: 6105971 یازدید: 91
- 1400/2/1

ڪربلائیه قزبس خندان

کد متوفی: 6106031 یازدید: 119
- 1400/2/1

مریم احمدی

کد متوفی: 6114381 یازدید: 225
1370/11/2 - 1389/2/19

محمد عبادی

کد متوفی: 6129076 یازدید: 55
1316/07/02 - 1380/02/23

لیلا کریمی

کد متوفی: 6133616 یازدید: 55
1358/05/07 - 1399/05/07

علیرضا طاهری

کد متوفی: 6134339 یازدید: 144
1380/12/09 - 1399/04/07
Loading...

لطفا شکیبا باشید