آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دامغان

زهراخانم علیرضایی

کد متوفی: 4639 یازدید: 239
-

اسماعیل کاظم پور

کد متوفی: 5003 یازدید: 231
-

پدر و مادر مظهری و کفتری

کد متوفی: 5307 یازدید: 221
-

حاج عبدالحميد صيدآبادي

کد متوفی: 6937 یازدید: 245
-

حسینعلی رضوی پور

کد متوفی: 6970 یازدید: 190
-

علی اکبر اردکانی زاده

کد متوفی: 7560 یازدید: 218
-

کربلایی خلیل علیرضایی

کد متوفی: 9624 یازدید: 190
-

رقیه عالیشاهی

کد متوفی: 10512 یازدید: 226
-

قربانعلی (درویش) شوکت آبادی

کد متوفی: 11067 یازدید: 255
-

حسینعلی عباسیان

کد متوفی: 11922 یازدید: 173
-

محمد اسماعیل ولی زاده

کد متوفی: 11923 یازدید: 168
-

محمد اسماعیل ولی زاده

کد متوفی: 11931 یازدید: 186
-

حاج احمدعلی مبارکی

کد متوفی: 11942 یازدید: 255
-

فاطمه رجبعلیان

کد متوفی: 12272 یازدید: 209
-

شهید مهدی خراسانی

کد متوفی: 12456 یازدید: 393
-

طاهره مبارکی

کد متوفی: 12691 یازدید: 215
-

جلیله صادقچه

کد متوفی: 17265 یازدید: 315
-

حاج غلامحسین خراسانی

کد متوفی: 24246 یازدید: 234
-

محمد تقی منشی زاده

کد متوفی: 25352 یازدید: 297
-

مصطفی عبیری

کد متوفی: 25650 یازدید: 235
-

حاج سید رمضان خبیری

کد متوفی: 27015 یازدید: 189
-

خانم جان نصيري

کد متوفی: 27548 یازدید: 177
-

عبدالله عاشوری معصوم آبادی

کد متوفی: 28526 یازدید: 216
-

سکینه بانو حسنی

کد متوفی: 29455 یازدید: 187
-

غلامحسن شیرازیان

کد متوفی: 29476 یازدید: 163
-

شمس نسا عراقیان

کد متوفی: 29491 یازدید: 202
-

علی اکبر شکاریان

کد متوفی: 29498 یازدید: 178
-

غلامرضا شیرازیان

کد متوفی: 29513 یازدید: 193
-

محمود محقق دامغانی

کد متوفی: 29540 یازدید: 588
-

نور علی شکاریان

کد متوفی: 29570 یازدید: 207
-

علی اصغر طوسی

کد متوفی: 29976 یازدید: 177
-

علی اکبر حیدرهایی

کد متوفی: 30066 یازدید: 448
-

جمشید سلمانی

کد متوفی: 30186 یازدید: 199
-

مهدی عاشوری معصوم اباد

کد متوفی: 30221 یازدید: 182
-

مهدی عاشوری معصوم اباد

کد متوفی: 30230 یازدید: 188
-

سید سکینه ناصریان طباطبایی

کد متوفی: 30724 یازدید: 207
-

شهید حاج علی صرفی

کد متوفی: 31145 یازدید: 192
-

حاج خدیجه صرفی

کد متوفی: 31167 یازدید: 194
-

حاج عباس علی ولیزاده

کد متوفی: 32560 یازدید: 160
-

حاجیه خانم زهرا شرافت

کد متوفی: 34659 یازدید: 146
-

مجتبی خراسانی نژاد

کد متوفی: 35535 یازدید: 223
-

فاطمه مزینانی

کد متوفی: 35719 یازدید: 233
-

حاج سید حسین تقوی

کد متوفی: 35971 یازدید: 172
-

حسین رائیجی

کد متوفی: 36126 یازدید: 186
-

غلامعلی ولیزاده

کد متوفی: 38014 یازدید: 291
-

محمدرضا منصوريان

کد متوفی: 38031 یازدید: 211
-

گودرزی حاج مرتضی

کد متوفی: 42262 یازدید: 147
-

کربلایی غلامعلی ولی زاده

کد متوفی: 42678 یازدید: 178
-

کربلایی زهرا کاوه

کد متوفی: 44066 یازدید: 152
-

کربلایی زهرا کاوه

کد متوفی: 44074 یازدید: 144
-

حاجی ابوالفضلی

کد متوفی: 44241 یازدید: 457
-

حاجیه خانم معصومه کسائیان

کد متوفی: 44245 یازدید: 460
-

یحیی رجب فردی

کد متوفی: 45039 یازدید: 275
-

معصومه صحرایی

کد متوفی: 45555 یازدید: 188
-

حاج محمد حسین رضائی

کد متوفی: 45863 یازدید: 156
-

مطهره نوروزی

کد متوفی: 45875 یازدید: 155
-

مرتضی علیان نژادی

کد متوفی: 46553 یازدید: 192
-

سیف الله هفت تنی

کد متوفی: 47082 یازدید: 269
-

حاج محمد حسین مرحمت آبادی

کد متوفی: 47226 یازدید: 168
-

حاجیه خانم فضه نوبری

کد متوفی: 47314 یازدید: 173
-

حاج حسین کبیرنیا

کد متوفی: 47326 یازدید: 177
-

سکینه مزرعی

کد متوفی: 47659 یازدید: 153
-

قدرت الله ربیع زاده

کد متوفی: 47775 یازدید: 169
-

قدرت الله ربیع زاده

کد متوفی: 47883 یازدید: 168
-

محمد مهدي نوري

کد متوفی: 48392 یازدید: 167
-

حاج محمد احمدی

کد متوفی: 48864 یازدید: 337
- 1386/08/27

حسین جوادی نژاد

کد متوفی: 51043 یازدید: 173
-

فاطمه علیان نژاد

کد متوفی: 52469 یازدید: 156
-

کربلایی رحمت الله شریفی صحی

کد متوفی: 53513 یازدید: 159
-

رحمان علی درزمان

کد متوفی: 54285 یازدید: 185
-

زهرا امیرصالحی

کد متوفی: 54348 یازدید: 190
-

معصومه کمانی

کد متوفی: 55174 یازدید: 185
-

علی اصغر فراتی

کد متوفی: 55429 یازدید: 139
-

زهرا فوادیان

کد متوفی: 55434 یازدید: 180
-

علی شاهباشی

کد متوفی: 56427 یازدید: 204
-

رمضان نیک جو

کد متوفی: 56822 یازدید: 1017
۱۳۲۵/۰۶/۰۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

سید ابوالفضل خبیری

کد متوفی: 57475 یازدید: 187
-

معصومه غلامحسین زاده

کد متوفی: 57481 یازدید: 119
-

حسین عابدی

کد متوفی: 57526 یازدید: 129
-

سید رمضان خبیری

کد متوفی: 57567 یازدید: 121
-

فاطمه عمران زاده

کد متوفی: 58009 یازدید: 165
-

ملکه مطواعی

کد متوفی: 58256 یازدید: 125
-

ملکه مطواعی

کد متوفی: 58268 یازدید: 128
-

سیده زهرا تقوی

کد متوفی: 59491 یازدید: 149
-

رمضان علي فاني ماياني

کد متوفی: 60539 یازدید: 120
-

پرویز مقیمی

کد متوفی: 62067 یازدید: 165
-

پرویز مقیمی

کد متوفی: 62078 یازدید: 142
-

علی نقی سلمانی

کد متوفی: 62086 یازدید: 149
-

اسماعیل قادرنیا

کد متوفی: 62155 یازدید: 179
-

حاج رضا قلی قربانی

کد متوفی: 62979 یازدید: 173
-

ام نساء و زهرا عزیزیان

کد متوفی: 63013 یازدید: 219
-

محمدحسین قربانی

کد متوفی: 63045 یازدید: 138
-

مصطفی کشاورزیان

کد متوفی: 64066 یازدید: 150
-

مصطفی کشاورزیان

کد متوفی: 64200 یازدید: 153
-

حسین جعفر ابادی

کد متوفی: 64353 یازدید: 127
-

فرامرز رحیمیان پور

کد متوفی: 65875 یازدید: 133
-

فرامرز رحیمیان پور

کد متوفی: 65888 یازدید: 141
-

سید علی اکبر شاه چراغ

کد متوفی: 66042 یازدید: 123
-

سیدعلی اصغر شاهچراغ

کد متوفی: 66163 یازدید: 122
-

جلال بینائیان

کد متوفی: 66928 یازدید: 204
-

شهربانو خورزانى

کد متوفی: 67858 یازدید: 179
-

صغری شامانی

کد متوفی: 68001 یازدید: 176
-

حسن مهرابی

کد متوفی: 68701 یازدید: 186
-

عالیه شیریان

کد متوفی: 71732 یازدید: 139
-

بانو صدری اکبری

کد متوفی: 71996 یازدید: 180
-

حاج عباسعلی جلالیان

کد متوفی: 72110 یازدید: 144
-

حاج حسین رشیدی

کد متوفی: 72371 یازدید: 135
-

سید سکینه مجیدی

کد متوفی: 72496 یازدید: 263
-

حاج عبدالله(رمضان) کاتبی

کد متوفی: 73315 یازدید: 143
-

محمد اردکانی

کد متوفی: 73670 یازدید: 129
-

علی تربتی نژاد

کد متوفی: 74277 یازدید: 131
-

محمدرضا خانبیکی

کد متوفی: 74812 یازدید: 113
-

محمدرضا سلمانی نژاد

کد متوفی: 74858 یازدید: 123
-

علی اکبر مسلمی

کد متوفی: 75063 یازدید: 145
-

مصطفی حسنی

کد متوفی: 75936 یازدید: 129
-

زینب هویجی ملکی

کد متوفی: 76337 یازدید: 125
-

مجتبی داوودیان

کد متوفی: 76658 یازدید: 135
-

حاج ابراهيم حقيرى

کد متوفی: 76797 یازدید: 312
-

محمدحسن طوسی

کد متوفی: 77497 یازدید: 126
-

حاج ابوالفضل هراتی

کد متوفی: 77691 یازدید: 158
-

حاج ابوالفضل هراتی

کد متوفی: 77706 یازدید: 290
-

مرتضی کلایی

کد متوفی: 78381 یازدید: 110
-

محمد حسین فوادیان

کد متوفی: 78870 یازدید: 140
-

حاج عبدالله(رمضان) کاتبی

کد متوفی: 79247 یازدید: 123
-

حاح عبدالله(رمضان) کاتبی

کد متوفی: 79283 یازدید: 145
-

حاج محمد رضا کاتبی

کد متوفی: 800250 یازدید: 109
-

مرحوم کربلایی محمدعلی عباسیان

کد متوفی: 6000844 یازدید: 124
-

یعقوبعلی ملکی

کد متوفی: 6001481 یازدید: 104
-

محمدرضا امیراحمدی

کد متوفی: 6001543 یازدید: 137
-

فاطمه مرادی

کد متوفی: 6003176 یازدید: 112
-

سید حسین تقوی

کد متوفی: 6004261 یازدید: 130
-

علی اکبر دربانی

کد متوفی: 6005596 یازدید: 124
-

علی اصغر تیموری

کد متوفی: 6006308 یازدید: 153
-

طیبه سلمان نژاد

کد متوفی: 6006312 یازدید: 210
-

محمدعلی افشارنیا

کد متوفی: 6006396 یازدید: 119
-

پری خانم فریددانش

کد متوفی: 6006569 یازدید: 334
-

خانم فاطمه سلطان خراسانی

کد متوفی: 6006596 یازدید: 149
-

ذبیح اله خرم منش

کد متوفی: 6008447 یازدید: 120
-

ذبیح اله خرم منش

کد متوفی: 6008486 یازدید: 110
-

عبدالله شیر آقایی

کد متوفی: 6011064 یازدید: 145
-

علی قصاب زاده

کد متوفی: 6011522 یازدید: 181
-

فاطمه علی آبادی

کد متوفی: 6012183 یازدید: 1555
1338/01/01 - 1399/08/22

حاج میرجمال هاشمی و فاطمه جهان مجد

کد متوفی: 6012341 یازدید: 162
-

سیده رقیه راد

کد متوفی: 6012725 یازدید: 215
-

حاج میرجمال هاشمی و فاطمه جهان مجد

کد متوفی: 6012974 یازدید: 282
-

حاج محمد تقی مجیدزاده

کد متوفی: 6013239 یازدید: 161
-

فاطمه خراسانی

کد متوفی: 6013400 یازدید: 137
-

فاطمه خراسانی زاده

کد متوفی: 6013414 یازدید: 150
-

حسینعلی رهبری

کد متوفی: 6014154 یازدید: 112
-

عفت خطیب زاده

کد متوفی: 6014745 یازدید: 161
-

محمد حسن شیخ

کد متوفی: 6014907 یازدید: 137
-

نعمت الله دولّی

کد متوفی: 6015426 یازدید: 108
-

سلیمه خلج

کد متوفی: 6015639 یازدید: 113
-

حاج محمد تقی مجیدزاده

کد متوفی: 6016121 یازدید: 159
-

اسدالله خباز

کد متوفی: 6016763 یازدید: 197
-

حاج سلیمان عبداله زاده

کد متوفی: 6016939 یازدید: 111
-

کد متوفی: 6017004 یازدید: 132
-

//////////// ////////////

کد متوفی: 6017196 یازدید: 170
-

علی اصغر تقربیان

کد متوفی: 6017666 یازدید: 669
-

محمد ابراهیم ابراهیمی

کد متوفی: 6017821 یازدید: 135
-

عبدالله . کلثوم مطواعی. پور حسین

کد متوفی: 6017831 یازدید: 132
-

سید محمد میرسید

کد متوفی: 6017849 یازدید: 104
-

سیده نرگس میرعماد

کد متوفی: 6017850 یازدید: 114
-

حاج احمد ابن علی و فاطمه سعیدی

کد متوفی: 6017851 یازدید: 146
-

سیده مرضیه میرسید

کد متوفی: 6017854 یازدید: 107
-

سیده حکیمه میرسید

کد متوفی: 6017863 یازدید: 120
-

ماه سلطان رضی آبادی

کد متوفی: 6017944 یازدید: 128
-

رمضان برناک

کد متوفی: 6018083 یازدید: 139
-

محمد حسن منسوبی

کد متوفی: 6018591 یازدید: 137
-

محمد حسن منسوبی

کد متوفی: 6018592 یازدید: 139
-

غلامعلی غلامپور

کد متوفی: 6019135 یازدید: 127
-

محمد سیفی

کد متوفی: 6019375 یازدید: 115
-

احمد حمزه بیکی

کد متوفی: 6019388 یازدید: 147
-

مشهدی کرم الله ،معصومه سلمانی

کد متوفی: 6019478 یازدید: 114
-

زهرا کارگر

کد متوفی: 6019796 یازدید: 121
-

رضا شمس

کد متوفی: 6019823 یازدید: 110
-

زهرا کارگر

کد متوفی: 6019831 یازدید: 131
-

سید حسین برهانی

کد متوفی: 6019842 یازدید: 129
-

محمد علی آزادی

کد متوفی: 6019848 یازدید: 132
-

رضا شمس

کد متوفی: 6019853 یازدید: 122
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6020076 یازدید: 115
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6020091 یازدید: 98
-

طلعت خانم فریددانش

کد متوفی: 6020226 یازدید: 131
-

حاج محمد حسین صرفی

کد متوفی: 6020477 یازدید: 126
-

حاج قدرت الله هراتیان

کد متوفی: 6020506 یازدید: 184
-

حاج محمد حسین صرفی

کد متوفی: 6020526 یازدید: 204
-

سید محمد رضا ناصریان

کد متوفی: 6020553 یازدید: 133
-

حاج ابوالفضل حیدرهایی

کد متوفی: 6020574 یازدید: 161
-

خدیجه رستمی

کد متوفی: 6020722 یازدید: 149
-

صدیقه اسکندرزاده

کد متوفی: 6021083 یازدید: 154
-

شیخ حسن صرفی

کد متوفی: 6021097 یازدید: 141
-

طاهره مردانی

کد متوفی: 6021381 یازدید: 133
-

سیده خدیجه طباطبائی نسب

کد متوفی: 6021384 یازدید: 309
-

محمد علی عباس نژاد

کد متوفی: 6021402 یازدید: 113
-

مرحوم حاج شیخ محمد صادق صرفی

کد متوفی: 6021440 یازدید: 150
-

کربلائی حاج حسین علی آبادی

کد متوفی: 6021588 یازدید: 145
-

غلام احسانی زاده

کد متوفی: 6021592 یازدید: 137
-

مرضیه ایثاری

کد متوفی: 6021806 یازدید: 139
-

علی اکبر خراسانی

کد متوفی: 6021886 یازدید: 157
-

ام کلثوم دربان

کد متوفی: 6022144 یازدید: 170
-

شیرین واحدی

کد متوفی: 6022869 یازدید: 169
-

محمد ربیع زاده

کد متوفی: 6023019 یازدید: 129
-

علی دُرّی

کد متوفی: 6023662 یازدید: 116
-

سکینه خانم رستمیان

کد متوفی: 6023814 یازدید: 117
-

طیبه بازدار

کد متوفی: 6023845 یازدید: 125
-

غلام حسین علیزاده برمی

کد متوفی: 6023883 یازدید: 131
-

عباس علی رنگریز

کد متوفی: 6025454 یازدید: 145
-

علیرضا رنگریز

کد متوفی: 6025456 یازدید: 126
-

محمد زارعی شوکت آبادی

کد متوفی: 6025488 یازدید: 123
-

مشهدی محمد زارعی شوکت‌آبادی

کد متوفی: 6025562 یازدید: 129
-

حاج عباسعلی نادعلی زاده

کد متوفی: 6026198 یازدید: 145
-

مونا مزدکی

کد متوفی: 6026265 یازدید: 154
-

فاطمه سادات ترابی

کد متوفی: 6026382 یازدید: 137
-

مریم صداقتی

کد متوفی: 6027461 یازدید: 119
-

جواد براتی

کد متوفی: 6028559 یازدید: 135
-

محمد حسین هراتی

کد متوفی: 6028770 یازدید: 138
-

هادی هراتیان

کد متوفی: 6028778 یازدید: 128
-

اکبر آتشی

کد متوفی: 6029395 یازدید: 173
-

سلیمانی سلیمانی

کد متوفی: 6029970 یازدید: 123
-

نورمحمد اسحاقیان

کد متوفی: 6030015 یازدید: 138
-

حاج غلامحسین اکبرزاده

کد متوفی: 6032290 یازدید: 145
-

حاج غلامحسین اکبرزاده

کد متوفی: 6032330 یازدید: 134
-

حاج غلامحسین اکبرزاده

کد متوفی: 6032349 یازدید: 144
-

رجبعلی قریب

کد متوفی: 6034119 یازدید: 119
-

محمد حسن شیخ

کد متوفی: 6034202 یازدید: 124
-

محمد رضا مبارکی

کد متوفی: 6034506 یازدید: 137
-

محمد واحدی

کد متوفی: 6034526 یازدید: 122
-

سيدعلي راسخي

کد متوفی: 6034747 یازدید: 282
-

کلثوم اردکانی زاده

کد متوفی: 6035564 یازدید: 140
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6036765 یازدید: 127
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6037982 یازدید: 112
-

حاج صفر علی رضایی

کد متوفی: 6038140 یازدید: 126
-

زهرا شهادتی

کد متوفی: 6038825 یازدید: 112
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038921 یازدید: 134
-

علی اصغر مهرابی

کد متوفی: 6039929 یازدید: 165
-

استادمحمدرضا امیراحمدی

کد متوفی: 6041775 یازدید: 128
-

مهدی صالحین

کد متوفی: 6042153 یازدید: 121
-

حاج علی اصغر ناد علیزاده

کد متوفی: 6043499 یازدید: 94
-

سیده لیلا علیان نژادی

کد متوفی: 6043822 یازدید: 120
-

روستای علی آبادمطلب خان

کد متوفی: 6045418 یازدید: 145
-

حاج قربان ناصری

کد متوفی: 6045563 یازدید: 138
-

حاج رمضان ناصری

کد متوفی: 6045714 یازدید: 136
-

حاج محمدحسن ناصری

کد متوفی: 6045740 یازدید: 135
-

صدیقه دربانیان

کد متوفی: 6045846 یازدید: 162
-

محسن حیدری هایی

کد متوفی: 6046236 یازدید: 126
-

سیدحسین عزیزی صالح آبادوئی

کد متوفی: 6046269 یازدید: 123
-

حاج علی موسی ایثاری

کد متوفی: 6046467 یازدید: 160
-

احمد خادمیان

کد متوفی: 6046483 یازدید: 166
-

احمد خادمیان

کد متوفی: 6046505 یازدید: 187
-

فاطمه اسماعیل زاده

کد متوفی: 6048641 یازدید: 186
-

حاج علی اکبر تیموری

کد متوفی: 6049036 یازدید: 150
-

مریم صداقتی

کد متوفی: 6049227 یازدید: 236
-

علی بیناییان

کد متوفی: 6051259 یازدید: 143
-

نوروز بیناییان

کد متوفی: 6051286 یازدید: 142
-

حاج غلامرضا(مشتی) ناصری

کد متوفی: 6052174 یازدید: 103
-

حاج علی اصغر ناصری

کد متوفی: 6052198 یازدید: 143
-

محمد(محمود) ناصری

کد متوفی: 6052226 یازدید: 110
-

ام لیلا قنبرپور

کد متوفی: 6053296 یازدید: 160
-

ابوالفضل فريددانش

کد متوفی: 6053338 یازدید: 177
-

ابوالفضل و طلعت فريددانش

کد متوفی: 6053366 یازدید: 1285
-

صدیقه ربیع زاده

کد متوفی: 6054189 یازدید: 122
-

حضرت فاطمه بنت محمد

کد متوفی: 6054390 یازدید: 107
-

حضرت فاطمه سلام الله علیها

کد متوفی: 6054564 یازدید: 134
-

سیدمحمدمهدی شمسی پور

کد متوفی: 6055788 یازدید: 157
۱۳۲۷/۰۲/۰۱ - ۱۳۸۳/۰۴/۲۸

کبری امین زاده

کد متوفی: 6056076 یازدید: 129
۱۳۳۵ - ۱۳۹۴

کبری امین زاده

کد متوفی: 6056077 یازدید: 123
۱۳۳۵ - ۱۳۹۴

شادروان حاجیه خانم صدیقه ابراهیمی ورکیانی

کد متوفی: 6056391 یازدید: 118
۱۳۱۰/۳/۲۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۱

فرشته شاکری

کد متوفی: 6056534 یازدید: 182
1350/12/22 - 1399/10/23

سرکار خانم مقامی

کد متوفی: 6056686 یازدید: 276
-

حاج مرتضی ملک آستانه

کد متوفی: 6056864 یازدید: 124
۱۳۳۹/۵/۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

حاج داوود رضایی شمس آبادی

کد متوفی: 6056885 یازدید: 137
13530225 - 13991101

فاطمه رضایی برمی

کد متوفی: 6056935 یازدید: 131
-

جواهر نساء خادمیان

کد متوفی: 6057511 یازدید: 187
-

حسین پوربرخوردار

کد متوفی: 6058063 یازدید: 169
01/01/1331 - 30/04/1398

محمد (عمو محمد نیشابوری) ناصری

کد متوفی: 6058420 یازدید: 152
-

غلامحسین رجب بیگی

کد متوفی: 6058890 یازدید: 136
-

علی اصغر جنانی

کد متوفی: 6059627 یازدید: 128
-

حلیمه اسقانیان

کد متوفی: 6059936 یازدید: 121
- 1399/11/03

حلیمه اسقانیان

کد متوفی: 6059945 یازدید: 113
- 1399/11/3

حلیمه اسقانیان

کد متوفی: 6059949 یازدید: 320
- 1399/11/03

ملوک علی آبادی

کد متوفی: 6060803 یازدید: 109
-

سیده خدیجه شاهچراغ

کد متوفی: 6060856 یازدید: 283
-

حاج علی اصغر طاهری بخش

کد متوفی: 6062086 یازدید: 205
-

جواد براتی

کد متوفی: 6062652 یازدید: 154
-

مرتضی ابراهیمی

کد متوفی: 6062916 یازدید: 106
10/7/1370 - 23/10/1399

زهرا فرازی

کد متوفی: 6063093 یازدید: 138
-

فاطمه کسائیان

کد متوفی: 6063430 یازدید: 134
1327/1/1 - 1399/9/24

عبدالله فولادیان

کد متوفی: 6063712 یازدید: 118
1324/01/02 - 1398/09/22

زبیده ابراهیمی ورکیانی

کد متوفی: 6064113 یازدید: 138
-

صدیقه زارعیان

کد متوفی: 6064518 یازدید: 121
-

فاطمه همتا

کد متوفی: 6065174 یازدید: 122
-

کلثوم اردکانی زاده

کد متوفی: 6067150 یازدید: 105
۱۳۲۹ - ۱۳۹۹

سیده لیلا علیان نژادی

کد متوفی: 6067998 یازدید: 363
-

زهرا(جمیله) صدرالهی

کد متوفی: 6068116 یازدید: 464
1346/12/13 - 1399/11/13

سیده لیلا علیان نژادی

کد متوفی: 6068407 یازدید: 104
-

صدیقه پریمی

کد متوفی: 6069388 یازدید: 105
1324/2/1 - 1395/4/11

صدیقه پریمی

کد متوفی: 6069397 یازدید: 116
1324/2/1 - 1395/4/11

حاج علیرضا ایثاری

کد متوفی: 6070505 یازدید: 177
-

رقیه طوسی

کد متوفی: 6071190 یازدید: 516
- ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

حاجیه خانم ربابه خلیل نژاد

کد متوفی: 6071442 یازدید: 145
-

حاج غلامحسین رجب بیکی

کد متوفی: 6073342 یازدید: 244
1313/2/12 - 1399/11/1

معصومه علیان نژاد

کد متوفی: 6073810 یازدید: 142
-

فاطمه دارابیان

کد متوفی: 6074023 یازدید: 233
-

علی الندانی

کد متوفی: 6074249 یازدید: 133
1344/06/02 - 1399/06/30

علی الندانی

کد متوفی: 6074253 یازدید: 169
1344/06/02 - 1399/06/30

علی الندانی

کد متوفی: 6074255 یازدید: 577
1344/06/02 - 1399/06/30

محمد رضا هراتیان

کد متوفی: 6074896 یازدید: 175
- 1363/12/26

سعید افرازه

کد متوفی: 6074920 یازدید: 170
1378/08/17 - 1398/12/28

کلیه اعضای گروه

کد متوفی: 6075105 یازدید: 256
-

رحمت الله امیرآبادی

کد متوفی: 6076000 یازدید: 163
- 1399/12/5

زهرا دارابیان

کد متوفی: 6076468 یازدید: 172
-

محمد جابر جلالیان

کد متوفی: 6077698 یازدید: 123
- 1399

حاج نصراللّه سلمانی

کد متوفی: 6078812 یازدید: 204
- 1377/12/14

محمد اردکانی

کد متوفی: 6079500 یازدید: 114
-

حاج رمضانعلی صداقتی

کد متوفی: 6079536 یازدید: 118
-

حاج رمضانعلی صداقتی

کد متوفی: 6079545 یازدید: 139
-

بتول سعیدی

کد متوفی: 6079635 یازدید: 144
26/10/1322 - 13/12/1395

رسول سهمی

کد متوفی: 6079973 یازدید: 963
1371/03/02 - 1399/04/30

حاج باباجانی ایزد شناس (نیرنگی)

کد متوفی: 6081039 یازدید: 246
- 09،03.2021

مشهدی فتح اللّه دربانی

کد متوفی: 6081095 یازدید: 107
-

حاج حسین جعفرآبادی

کد متوفی: 6082805 یازدید: 263
1326/11/02 - 1396/02/17

حاج محمد علیان نژادی

کد متوفی: 6083439 یازدید: 144
1336/9/10 - 1399/11/14

زهرا خلیل نژاد

کد متوفی: 6091815 یازدید: 161
-

محمد رضا علی ابادی

کد متوفی: 6092162 یازدید: 474
- 1400/1/1

حاج محمد رضا و حاجیه خانم معصومه ابراهیمی ورکیانی

کد متوفی: 6092422 یازدید: 145
۰۱/۰۱/۱۳۲۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

معصومه امینی

کد متوفی: 6093707 یازدید: 1210
-

مهین یاقوتی

کد متوفی: 6094958 یازدید: 548
1322/02/10 - 1399/08/08

محمد تقی محسنی

کد متوفی: 6096503 یازدید: 96
۱۳۱۳ -

محمد تقی محسنی

کد متوفی: 6096558 یازدید: 1205
1313 - 1400

محمدتقی محسنی

کد متوفی: 6096877 یازدید: 182
-

محمدتقی محسنی

کد متوفی: 6096879 یازدید: 94
-

مهندس مجتبی زینتی

کد متوفی: 6097811 یازدید: 98
- 22.1.1400

مهندس مجتبی زینتی

کد متوفی: 6097814 یازدید: 188
- 22.1.1400

کربلایی علی پریمی

کد متوفی: 6097985 یازدید: 97
1336/1/1 - 1399/11/7

کربلایی فاطمه زهرا حاجی قربانی زاده

کد متوفی: 6098179 یازدید: 902
1372/06/21 - 1399/01/27

الینا محمودی

کد متوفی: 6099085 یازدید: 216
-

علی اصغر،شیخ قاسم ،محمدتقی ،زهرا صبوری و قاضی‌پور

کد متوفی: 6099104 یازدید: 503
۱۴۰۰/۱/۲۵ - ..

الینا محمودی

کد متوفی: 6099125 یازدید: 173
-

الینا محمودی

کد متوفی: 6099127 یازدید: 263
-

کلیه بستگان گروه .

کد متوفی: 6099351 یازدید: 734
-

غلامحسن مهدوی

کد متوفی: 6099794 یازدید: 281
13151102 - 13991215

کربلایی سمیه خراسانی

کد متوفی: 6100444 یازدید: 160
-

کربلایی سمیه خراسانی

کد متوفی: 6100461 یازدید: 163
-

علی اصغر تقربیان

کد متوفی: 6100768 یازدید: 153
1334/6/1 - 1399/8/28

احمد طاهری

کد متوفی: 6100897 یازدید: 725
13300806 - 13991225

طاهره ناظمیان

کد متوفی: 6101233 یازدید: 99
-

صدیقه حاجی پروانه

کد متوفی: 6101998 یازدید: 762
1332/1/23 - 1399/8/23

شکوفه فتحی

کد متوفی: 6102074 یازدید: 293
1367/3/29 - 1399/1/27

کد متوفی: 6102077 یازدید: 134
-

سعید هرتی

کد متوفی: 6102404 یازدید: 312
-

حبیب الله خان محمدی

کد متوفی: 6102933 یازدید: 489
1324/04/04 - 1400/01/30

تت تت

کد متوفی: 6103216 یازدید: 172
88888888 - 88888878

محمد تقی تیموری

کد متوفی: 6103222 یازدید: 112
02/09/1312 - 02/02/1399

مطهره مسعودی

کد متوفی: 6105134 یازدید: 159
۱۳۳۰ - ۱۴۰۰

مطهره مسعودی

کد متوفی: 6105140 یازدید: 193
۱۳۳۰ - ۱۴۰۰

کد متوفی: 6106414 یازدید: 222
-

زهرا سروسهی

کد متوفی: 6106576 یازدید: 99
- 1400/2/3

حاجيه خانم زهرا سروسهي

کد متوفی: 6106905 یازدید: 137
-

حاج محمدحسین صادقی نژاد

کد متوفی: 6107231 یازدید: 433
1.1.1316 - 4.2.1400

کربلایی صدیقه فراتی

کد متوفی: 6107323 یازدید: 333
- ۱۳۹۹/۲/۱۵

حاجیه خانم صدیقه عباسیان

کد متوفی: 6107618 یازدید: 715
۱۳۳۶/۰۳/۱۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

عبدالحسین کاسمی لنگرودی

کد متوفی: 6107979 یازدید: 320
- ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مهران رویایی

کد متوفی: 6108024 یازدید: 108
-

ابوالفضل جعفری

کد متوفی: 6108597 یازدید: 166
1352/05/20 - 1384/08/29

ابوالفضل جعفری

کد متوفی: 6108600 یازدید: 163
1352/05/20 - 1384/08/29

سمیه خراسانی

کد متوفی: 6109087 یازدید: 98
-

سمیه خراسانی

کد متوفی: 6109090 یازدید: 101
-

مریم خان بیکی

کد متوفی: 6110877 یازدید: 111
-

کربلایی قاسمعلی خان بیکی

کد متوفی: 6111108 یازدید: 107
-

کربلایی قاسمعلی خان بیکی

کد متوفی: 6111114 یازدید: 104
-

کد متوفی: 6111119 یازدید: 141
-

کربلایی قاسمعلی خان بیکی

کد متوفی: 6111131 یازدید: 280
-

مریم خان بیکی

کد متوفی: 6111153 یازدید: 244
-

سکینه علیان نژادی

کد متوفی: 6111205 یازدید: 416
-

کربلا سلطان نیک صفات نیک صفات

کد متوفی: 6111253 یازدید: 162
- ۱۳۹۵/۶/۲۶

کربلا سلطان نیک صفات

کد متوفی: 6111254 یازدید: 120
- ۱۳۹۵/۶/۲۶

سیدروح الله شاهچراغ

کد متوفی: 6112542 یازدید: 105
-

جمیله سید بابا دامغانی

کد متوفی: 6112676 یازدید: 257
1399/09/20 - 1400/01/09

معصومه روانسوز

کد متوفی: 6112745 یازدید: 318
1340/02/10 - 1400/02/15

محمدحسین رضائی

کد متوفی: 6113862 یازدید: 91
-

محمدحسن طهانیان

کد متوفی: 6113949 یازدید: 293
1328/1/1 - 1394/2/19

محمدحسین رضائی

کد متوفی: 6113973 یازدید: 358
-

عباسعلی منسوبی

کد متوفی: 6115038 یازدید: 130
1316/01/26 - 1398/12/20

بتول خانم منشی زاده

کد متوفی: 6115828 یازدید: 160
-

حاج علی اصغر مطواعی

کد متوفی: 6115903 یازدید: 232
- 1398/2/23

نعمت اله مهرابی

کد متوفی: 6116128 یازدید: 709
1334/05/01 - 1399/04/24

محمد عوض آبادی

کد متوفی: 6119174 یازدید: 286
- 1400/02/31

قربان وکربلایی ابوالفضل کارگر

کد متوفی: 6119188 یازدید: 123
-

فیروز عالمی

کد متوفی: 6119295 یازدید: 1218
- 1400/02/30

حسین مطلبی نژاد

کد متوفی: 6120586 یازدید: 172
- 1380/03/08

کربلایی علی نقی اردکانی زاده

کد متوفی: 6122542 یازدید: 168
1340/06/16 - 1400/02/23

سید علی اصغر شنایی

کد متوفی: 6122620 یازدید: 247
1359/08/10 - 1392/03/14

فاطمه حسنی

کد متوفی: 6122631 یازدید: 142
1374/05/04 - 1400/03/04

مهدی قوشه ای

کد متوفی: 6122722 یازدید: 80
- 1400/03/13

حبیب الله سهمی

کد متوفی: 6126614 یازدید: 91
1320/03/02 - 1393/05/22

غلامحسن شعبان وامرزانی

کد متوفی: 6127062 یازدید: 176
- 1389/04/07

حسینعلی شعبان وامرزانی

کد متوفی: 6127068 یازدید: 136
1351/03/15 - 1376/12/29

حسینعلی کشاورزیان

کد متوفی: 6127106 یازدید: 124
1319/12/02 - 1397/04/07

محبوبه بدررضایی

کد متوفی: 6129261 یازدید: 95
- 1398/04/18

مرحومه مریم بانو کشاورزیان

کد متوفی: 6129541 یازدید: 95
-

ایرج مزرعی

کد متوفی: 6130504 یازدید: 260
- 1398/04/24

حاج محمد حسین شیرازی

کد متوفی: 6131237 یازدید: 57
-

فاطمه روحانی

کد متوفی: 6135429 یازدید: 94
- 1400/05/03

فاطمه روحانی

کد متوفی: 6135746 یازدید: 480
-

کربلایی معصومه رضائی آهوانوئی

کد متوفی: 6135925 یازدید: 73
- 1400/05/07

داوود گیلان

کد متوفی: 6136829 یازدید: 102
1347/04/01 - 1400/02/14

خانم فاطمه کشاورز

کد متوفی: 6137489 یازدید: 67
-

صدیقه کریمی

کد متوفی: 6137753 یازدید: 306
1335 - 1390/05/20

علی ترابی

کد متوفی: 6138553 یازدید: 119
1316/11/08 - 1399/07/13

معصومه قناديان

کد متوفی: 6139186 یازدید: 164
1320/01/26 - 1382/05/30

محمدنبی مخبری

کد متوفی: 6139586 یازدید: 79
- 1398/05/21

حاجیه خانوم کوکب اله بخش

کد متوفی: 6140169 یازدید: 92
1313/04/06 - 1400/05/18

حسن خراسانی

کد متوفی: 6140574 یازدید: 223
1355/07/01 - 1400/05/25

علی تابش

کد متوفی: 6141883 یازدید: 202
1318/01/05 - 1400/05/21

علی اصغر درویشی

کد متوفی: 6142198 یازدید: 83
-

زهرا مزینانی

کد متوفی: 6142274 یازدید: 150
1305 - 1400/05/25

رحمت الله دانش فر

کد متوفی: 6142341 یازدید: 61
- 1400/05/21

مرحوم کربلایی حسین مطواعی

کد متوفی: 6142650 یازدید: 422
-

حاجیه خانم نجیبه غریب بلوک

کد متوفی: 6143849 یازدید: 71
- 1400

حسین پورالشریعه

کد متوفی: 6144442 یازدید: 95
-

خدیجه کمانی (خاله عزت)

کد متوفی: 6144682 یازدید: 171
-

زهرا سالاریان

کد متوفی: 6145031 یازدید: 157
- 1400/06/04

کربلایی سکینه سلمانی نژاد

کد متوفی: 6146339 یازدید: 277
1341/06/09 - 1400/06/01

غلامحسین ناصری

کد متوفی: 6147640 یازدید: 149
-

معصومه جوانمرد

کد متوفی: 6148078 یازدید: 415
-

نعمت سوسرایی

کد متوفی: 6148587 یازدید: 140
1330/01/01 - 1400/06/14

بتول اصغرزاده

کد متوفی: 6149212 یازدید: 108
1342/02/05 - 1398/06/20

حاج علی اکبر حسنی

کد متوفی: 6149549 یازدید: 215
- 1398/06/19

سیف اله ملک محمدی

کد متوفی: 6149768 یازدید: 220
- 1400/05/28

غلامحسین ناصری

کد متوفی: 6150171 یازدید: 91
-

کربلایی فاطمه حاجی پروانه

کد متوفی: 6151891 یازدید: 76
1400/06/25 -

محمدحسین بهرامیان

کد متوفی: 6153192 یازدید: 99
1309/02/03 - 1400/06/22

حاج محمد ناظمیان

کد متوفی: 6153352 یازدید: 216
1312 - 1390

حاج محمد حسین بهرامیان

کد متوفی: 6154592 یازدید: 184
1400 -

کربلایی محمد هادی ناهیدی

کد متوفی: 6155335 یازدید: 959
1337/08/19 - 1400/07/06

حسن مرشدی زاده

کد متوفی: 6157024 یازدید: 53
-

کربلایی علی نقی اردکانی زاده

کد متوفی: 6157217 یازدید: 158
1340/06/15 - 1400/02/23

علیرضا حسنی

کد متوفی: 6158249 یازدید: 49
- 1400/07/29

حاج حسین بانی

کد متوفی: 6160792 یازدید: 203
- 1400/08/15

قاسم هراسانی

کد متوفی: 6160796 یازدید: 163
1321/05/01 - 1400/08/15

سکینه نوری

کد متوفی: 6160799 یازدید: 591
1320/01/01 - 1400/08/16

مجتبی جهانیان

کد متوفی: 6162632 یازدید: 116
-

عفت مایانی

کد متوفی: 6162969 یازدید: 83
- 1400/09/01

محمد مهدی فرخ زاده

کد متوفی: 6164045 یازدید: 58
1368/11/24 - 1379/03/09

خدیجه امیراحمدی

کد متوفی: 6164266 یازدید: 182
- 1400/09/08

حسین کساییان

کد متوفی: 6164781 یازدید: 148
-

عفت مایانی

کد متوفی: 6164866 یازدید: 79
-

هاجر فرمانی

کد متوفی: 6166871 یازدید: 34
1332 - 1396

طیبه حلاجی

کد متوفی: 6167600 یازدید: 196
- 1400/09/21

رقیه خانم اسماعیلی

کد متوفی: 6168335 یازدید: 158
1310/09/01 - 1400/09/21

و مرحومه حاجیه خانم بتول گازری

کد متوفی: 6168543 یازدید: 163
-

حبیب الله مشتهر

کد متوفی: 6168630 یازدید: 46
1313/10/11 - 1391/07/11

زهرا جزء رشیدی

کد متوفی: 6168632 یازدید: 53
1320 - 1394/01/21

ابوذر شقاقی

کد متوفی: 6169054 یازدید: 48
-

الینا محمودی

کد متوفی: 6169181 یازدید: 469
1390/06/13 - 1400/01/25

قربانعلی امینیان

کد متوفی: 6169473 یازدید: 33
1329/09/18 - 1396/12/28

حاج محمود آدری

کد متوفی: 6169636 یازدید: 45
- 1400/10/02

فاطمه طنابنده

کد متوفی: 6169987 یازدید: 244
- 1400/10/03

حاج علی اکبر صباحی

کد متوفی: 6170530 یازدید: 84
-

سیده لیلا علیان نژادی

کد متوفی: 6170806 یازدید: 59
-

محمد مصاحبی

کد متوفی: 6171255 یازدید: 467
1340/06/12 - 1400/09/07

علی اکبر بهرامیان

کد متوفی: 6171533 یازدید: 131
-

سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171576 یازدید: 185
-

حاج سید باقر میرکمالی

کد متوفی: 6172650 یازدید: 51
- 1400/10/13

بتول فراتی

کد متوفی: 6173319 یازدید: 113
-

رقیه مطلبی نژاد

کد متوفی: 6173323 یازدید: 66
-

حاج یدالله چوپانی

کد متوفی: 6175631 یازدید: 55
-

محمد فراتی

کد متوفی: 6176537 یازدید: 45
-

جلال خورسی

کد متوفی: 6178104 یازدید: 225
1358/07/01 - 1400/03/24

مرحوم حاج علی اکبر علیان نژادی

کد متوفی: 6178988 یازدید: 648
1319/08/01 - 1400/11/06

علی اصغر محمدی برمی

کد متوفی: 6179170 یازدید: 51
1335/01/01 - 1400/10/15