آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان مهدی شهر

غني الله گل ارضي

کد متوفی: 602 یازدید: 347
-

حاج حسن سليمانزاده

کد متوفی: 930 یازدید: 275
-

علی ملک احمدی

کد متوفی: 5327 یازدید: 343
-

معصومه ترانی

کد متوفی: 5336 یازدید: 224
-

حاج شیرزاد ذوالفقاریان

کد متوفی: 9737 یازدید: 221
-

حسین طاهرکرد

کد متوفی: 11085 یازدید: 259
-

محترم سعدالهی

کد متوفی: 11165 یازدید: 205
-

حاج علی آقا مستخدمین حسینی

کد متوفی: 16361 یازدید: 310
-

محمد حسن مستخدمین حسینی

کد متوفی: 18695 یازدید: 263
-

کاظم تقوی پور

کد متوفی: 27336 یازدید: 184
-

احمد پرسا

کد متوفی: 43849 یازدید: 288
-

حسین پرسا

کد متوفی: 43862 یازدید: 308
-

حاج حسین یوسفیان

کد متوفی: 46699 یازدید: 258
-

فاطمه تبیانیان

کد متوفی: 47640 یازدید: 294
-

حیدر و حجت نورانی

کد متوفی: 48356 یازدید: 689
-

امام وردی جمالی

کد متوفی: 48409 یازدید: 222
-

امام وردی جمالی

کد متوفی: 48414 یازدید: 233
-

حاج عوض محمد سعیدی

کد متوفی: 49286 یازدید: 228
-

حاج نریمان دوستمحمدیان

کد متوفی: 49297 یازدید: 222
-

زهرا رشیدی

کد متوفی: 50407 یازدید: 214
- 1399/08/27

کربلایی احمد سلطانی مندرجانی

کد متوفی: 50815 یازدید: 202
-

حاج قادر جباري

کد متوفی: 50942 یازدید: 207
-

محمد پروري نژاد

کد متوفی: 50947 یازدید: 182
-

علی حاجی علیان

کد متوفی: 51084 یازدید: 263
-

رضا مسلمان

کد متوفی: 51242 یازدید: 179
-

رضا مسلمان

کد متوفی: 51246 یازدید: 219
-

گل آقا مسلمان

کد متوفی: 51248 یازدید: 182
-

زلیخا احمدیان

کد متوفی: 51296 یازدید: 174
-

هوشنگ تبیانیان

کد متوفی: 51814 یازدید: 186
-

علی حاجی علیان

کد متوفی: 51875 یازدید: 185
-

سیدمرتضی شاهورانی

کد متوفی: 51894 یازدید: 1769
-

حاج حسین یوسفیان

کد متوفی: 52167 یازدید: 176
-

گلبهار پارسا

کد متوفی: 52282 یازدید: 245
-

سکینه شاهورانی

کد متوفی: 53367 یازدید: 182
-

شهناز پاکزادیان

کد متوفی: 54530 یازدید: 196
-

کربلایی حاج علی اکبر ملائیان

کد متوفی: 57775 یازدید: 140
-

حاج محمد اسماعیل غیوری

کد متوفی: 58205 یازدید: 175
-

حاج محمد اسماعیل غیوری

کد متوفی: 58284 یازدید: 158
-

الله قلی صباغیان

کد متوفی: 58324 یازدید: 206
-

علیجان سعیدیه

کد متوفی: 59673 یازدید: 171
-

حاجیه خانم شاهپسند جباری

کد متوفی: 62589 یازدید: 200
-

حاجیه خانم شاهپسند جباری

کد متوفی: 62679 یازدید: 266
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 71308 یازدید: 185
-

علی حاجی علی

کد متوفی: 72885 یازدید: 150
-

محمدرضا .معصوم .مهدی معصومیان

کد متوفی: 73294 یازدید: 148
-

محمدرضا .معصوم .مهدی معصومیان

کد متوفی: 73324 یازدید: 200
-

فاطمه نصیری

کد متوفی: 75803 یازدید: 198
-

قربان زارع

کد متوفی: 75868 یازدید: 211
-

ام کلثوم ولیپور

کد متوفی: 6002730 یازدید: 164
-

ماه بانو شاهورانی

کد متوفی: 6003184 یازدید: 160
-

سیدبزرگ کسائیان

کد متوفی: 6003833 یازدید: 145
-

گلعلی سلطانعلیان

کد متوفی: 6004593 یازدید: 173
-

حاج محمد فیروزفرد

کد متوفی: 6004638 یازدید: 194
-

نرجس صفائیان

کد متوفی: 6007618 یازدید: 213
-

فاطمه تبیانیان

کد متوفی: 6007775 یازدید: 173
-

مرحوم طاهر وردی طاووسی

کد متوفی: 6007796 یازدید: 387
-

مرحوم علیمراد معصومیان

کد متوفی: 6007814 یازدید: 182
-

اسماعیل جلالی فر

کد متوفی: 6007920 یازدید: 172
-

فاطمه پرتوی سنگسری

کد متوفی: 6008980 یازدید: 157
-

رشید مرادعلیان

کد متوفی: 6010582 یازدید: 180
-

رقیه رمضانی

کد متوفی: 6013250 یازدید: 172
-

طاهره قیومی

کد متوفی: 6013727 یازدید: 147
-

حاجیه خانم شهربانو شاهورانی

کد متوفی: 6014581 یازدید: 207
-

شهربانو شاهورانی

کد متوفی: 6015073 یازدید: 163
-

مجید باقری

کد متوفی: 6015093 یازدید: 191
- 1400/08/02

کربلایی گل محمد قدوسی

کد متوفی: 6016771 یازدید: 147
-

کربلایی گل محمد قدوسی

کد متوفی: 6016783 یازدید: 322
-

شهربانو &احمد ملاابو&خداداد

کد متوفی: 6018490 یازدید: 195
-

طاهره قیومی

کد متوفی: 6018636 یازدید: 178
-

شهربانو شاهورانی

کد متوفی: 6021739 یازدید: 204
-

علی حاجعلیان

کد متوفی: 6022026 یازدید: 245
-

سمیرا جوادی

کد متوفی: 6022137 یازدید: 137
-

شهید سردارحاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6024637 یازدید: 216
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6026061 یازدید: 179
-

محمد شاهورانی

کد متوفی: 6026788 یازدید: 268
-

حاج جعفر پارسا

کد متوفی: 6030070 یازدید: 202
-

حاج جعفر پارسا

کد متوفی: 6030080 یازدید: 199
-

ابراهيم عبدالحسيني

کد متوفی: 6030637 یازدید: 206
-

ابراهيم عبدالحسيني

کد متوفی: 6030922 یازدید: 229
-

شهربانو ملائیان

کد متوفی: 6031926 یازدید: 173
-

سیده مرضیه عمادی چاشمی

کد متوفی: 6032681 یازدید: 181
-

سیده بی بی خاتون نبوی

کد متوفی: 6033069 یازدید: 177
-

اموات شبانی شبانی

کد متوفی: 6034367 یازدید: 210
-

خاندان و عزیزان، اموات شبانی

کد متوفی: 6034371 یازدید: 174
-

سید رضا کسائی

کد متوفی: 6037842 یازدید: 171
-

كربلايى بهمنا سعادت پور

کد متوفی: 6038783 یازدید: 149
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038798 یازدید: 163
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038886 یازدید: 184
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038913 یازدید: 228
-

اسیران خاک موحدین

کد متوفی: 6039729 یازدید: 211
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039824 یازدید: 154
-

کرمعلی شرفیه

کد متوفی: 6040576 یازدید: 154
-

علی فولادی

کد متوفی: 6044918 یازدید: 149
-

کربلایی حسن رئیسیان

کد متوفی: 6046591 یازدید: 184
-

کربلایی حسن رئیسیان

کد متوفی: 6046597 یازدید: 160
-

محمد قجری

کد متوفی: 6046940 یازدید: 148
-

کربلایی محمد شاهورانی

کد متوفی: 6048217 یازدید: 153
-

نسرین طاهریان

کد متوفی: 6048346 یازدید: 212
-

کربلایی قلی ذوالفقاریان

کد متوفی: 6048745 یازدید: 156
-

قلی ذوالفقاریان

کد متوفی: 6048875 یازدید: 170
-

محمدرضا احمدی

کد متوفی: 6050907 یازدید: 155
-

محمدرضا احمدی

کد متوفی: 6050999 یازدید: 127
-

فرهاد فریدونیان

کد متوفی: 6052240 یازدید: 160
-

سیده نرگس نبوی چاشمی

کد متوفی: 6053563 یازدید: 235
-

محمدرضا حامدی

کد متوفی: 6053777 یازدید: 142
-

علی عربیان

کد متوفی: 6053914 یازدید: 211
-

حاج قربانعلی جمشیدی

کد متوفی: 6053956 یازدید: 163
-

شرف کسائیان

کد متوفی: 6055811 یازدید: 188
۲۰/۶/۲ - ۹۹/۱۰/۲۹

سید علی اکبر (مشتی اکبر) جباریان

کد متوفی: 6056482 یازدید: 157
1306 - 1386

سید علی اکبر (مشت اکبر) جباریان

کد متوفی: 6056483 یازدید: 163
1306 - 1385

۲۲ شهید روستای چاشم

کد متوفی: 6056540 یازدید: 212
-

سید عزیز پور ناصری

کد متوفی: 6056944 یازدید: 145
-

حاجیه خانم سکینه شاهورانی

کد متوفی: 6061125 یازدید: 188
-

لیلا (کشور) مستخدمین حسینی

کد متوفی: 6063826 یازدید: 129
- ۱۳۸۷/۱۱/۱۳

کبوتر صفائی

کد متوفی: 6065298 یازدید: 531
1333/07/07 - 1399/11/11

نورالله غ غنیان

کد متوفی: 6066942 یازدید: 151
1301 - 1365

شادروان مرحوم پیروز غلامی فرد

کد متوفی: 6067126 یازدید: 265
1357/11/05 - 1396/11/19

سیدانبیا شفیعی

کد متوفی: 6068135 یازدید: 147
-

حاج عزت ا... گوهری

کد متوفی: 6068184 یازدید: 1148
1314/4/30 - 1390/7/10

کربلایی علی عربیان

کد متوفی: 6076260 یازدید: 530
-

حاجیه خانم بانو سلطانیان

کد متوفی: 6077571 یازدید: 206
-

علی اکبر سعادتپور

کد متوفی: 6082096 یازدید: 223
-

سید قربان نبوی چاشمی

کد متوفی: 6083233 یازدید: 223
1351/03/10 - 1366/12/25

حاج احمد اصابتی

کد متوفی: 6095010 یازدید: 158
1334/2/12 - 1398/1/29

حاج احمد اصابتی

کد متوفی: 6095011 یازدید: 709
1334 - 1398

ابراهيم عبدالحسيني

کد متوفی: 6102217 یازدید: 207
1326/1/24 - 1399/3/24

فاطمه سادات حامدی

کد متوفی: 6102401 یازدید: 192
۱۳۲۸/۳/۱۲ - ۱۳۹۹/۳/۱۸

سیده شهین جبرئیلیان

کد متوفی: 6102830 یازدید: 378
-

احمد فیروزیان

کد متوفی: 6102893 یازدید: 259
-

نجمه مستخدمین حسینی

کد متوفی: 6102976 یازدید: 256
- 1395/01/23

حسین فیروزیان

کد متوفی: 6103920 یازدید: 278
۱۳۱۰/۱/۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

سلمان جوانشیر

کد متوفی: 6103998 یازدید: 576
1348/06/10 - 1400/01/31

علی اصغر حیدرپور

کد متوفی: 6104458 یازدید: 201
1325 - 1391/6/31

حسن آقا حسنی

کد متوفی: 6104485 یازدید: 761
- ۱۳۹۳/۳/۹

حوریه آقاحسینی

کد متوفی: 6105014 یازدید: 329
1321/01/16 - 1399/06/17

علیمراد معصومیان

کد متوفی: 6105062 یازدید: 180
1313 - 1387

حاج حسن بلالی

کد متوفی: 6105085 یازدید: 255
1347.10.03 - 1394.11.29

سیدمحمد معروفی

کد متوفی: 6106781 یازدید: 313
۱۳۴۴.۶.۱ - ۱۳۶۵.۲.۲۶

مولود تبیانیان (( فرزند: مرحوم علی جان))

کد متوفی: 6108586 یازدید: 369
- ۱۴۰۰/۲/۷

نجمه صباغیان

کد متوفی: 6108690 یازدید: 128
-

نجمه صباغیان

کد متوفی: 6108692 یازدید: 445
-

فاطمه رضاییان

کد متوفی: 6108694 یازدید: 178
-

شهربانو کسائیان

کد متوفی: 6119239 یازدید: 95
- 1400/03/01

کربلایی لیلا نورانیان

کد متوفی: 6119769 یازدید: 250
-

شهربانو کسائیان

کد متوفی: 6121002 یازدید: 241
1307/11/05 - 1400/03/01

حاج قادر جباری

کد متوفی: 6127359 یازدید: 155
1325/12/03 - 1399/08/25

محمد معصومیان

کد متوفی: 6130631 یازدید: 243
- 1400/04/12

نسا دشتبانی خواه -بهارستانی

کد متوفی: 6130746 یازدید: 168
- 1400/03/20

زهره حکمت شعار

کد متوفی: 6132447 یازدید: 636
1354/12/07 - 1400/04/25

زهرا(حمیرا) محمدپور

کد متوفی: 6132710 یازدید: 232
1371 - 1400/04/30

فاطمه زهرا سلطانیان فرزند علی اکبر

کد متوفی: 6133963 یازدید: 209
- 1400

علی اصغر کزیمی

کد متوفی: 6134059 یازدید: 85
-

علی اصغر کریمی

کد متوفی: 6134761 یازدید: 159
- 1400/04/31

بانو اسلامی فرزندحاج بابا

کد متوفی: 6134842 یازدید: 142
- 1400/05/06

عباسعلی جعفری پور

کد متوفی: 6138092 یازدید: 264
1324/03/03 - 1399/05/23

ربابه عبدالحسینی

کد متوفی: 6145953 یازدید: 341
1330/07/29 - 1400/06/05

حاجیه خانم نساء لطفی

کد متوفی: 6148763 یازدید: 1149
1316/03/10 - 1400/06/09

سیده زلیخا تعجبیان

کد متوفی: 6148917 یازدید: 147
1318/07/10 - 1398/09/26

کربلائی صنم حامدی

کد متوفی: 6148921 یازدید: 220
1320/06/05 - 1400/02/31

ملکی جعفری چاشمی

کد متوفی: 6157618 یازدید: 348
1313/11/04 - 1400/07/11

زهرا شهریاری

کد متوفی: 6158414 یازدید: 225
- 1400/07/29

حاج علی آقا مستخدمین حسینی

کد متوفی: 6159125 یازدید: 94
- 1393

علی کسائیان

کد متوفی: 6159722 یازدید: 96
1324/05/30 - 1400/07/19

محمد رضا کسائیان

کد متوفی: 6159915 یازدید: 92
1356/03/08 -

شرف نورانی

کد متوفی: 6160716 یازدید: 223
-

حیدر نورانی

کد متوفی: 6160720 یازدید: 301
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6161609 یازدید: 791
-

علی حامدی

کد متوفی: 6165902 یازدید: 62
- 1400/09/09

جهان جعفری چاشمی

کد متوفی: 6167540 یازدید: 161
1325/11/03 - 1396/09/28

کربلایی صالح شبانی

کد متوفی: 6170094 یازدید: 1212
- 1400/10/04

علی شبانی

کد متوفی: 6170311 یازدید: 93
1337/02/05 - 1396/04/01

زهرا صباغیان

کد متوفی: 6170757 یازدید: 714
1374/11/23 - 1400/09/29

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172205 یازدید: 85
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172208 یازدید: 90
-

جهانگیر جوادیان

کد متوفی: 6172782 یازدید: 53
1340/01/02 - 1395/02/12

محمد دوست محمدیان

کد متوفی: 6179333 یازدید: 56
1333/10/05 - 1399/11/17

فاطمه نساء ستاری

کد متوفی: 6180155 یازدید: 83
- 1400/11/21

نساء حامدی

کد متوفی: 6181480 یازدید: 169
-

کربلائی محمد حسین فریدونیان

کد متوفی: 6181854 یازدید: 117
1337/12/02 - 1397/12/22

صادق نوری

کد متوفی: 6182118 یازدید: 77
- 1389/12/23

مرحوم علی اکبر کسائیان

کد متوفی: 6184585 یازدید: 137
-

حاج شیخ محمد جعفری چاشمی

کد متوفی: 6185887 یازدید: 455
- 1395/06/15

ابوالشهید مرحوم کربلایی حاج علی اکبر مومنیان

کد متوفی: 6188741 یازدید: 313
1305/02/29 - 1401/01/02

علی اکبر مومنیان

کد متوفی: 6189217 یازدید: 203
-

علی اکبر ابوالمعالی

کد متوفی: 6189500 یازدید: 186
-

مرحوم بهزاد الوند

کد متوفی: 6191057 یازدید: 1505
-

سید مرتضی شاهورانی

کد متوفی: 6191550 یازدید: 134
-

حاج سهراب کسائیان

کد متوفی: 6192150 یازدید: 380
-

سهراب کسائیان

کد متوفی: 6192156 یازدید: 122
-

زهرا قرائیان

کد متوفی: 6192780 یازدید: 185
-

ربابه درخشانی

کد متوفی: 6192960 یازدید: 559
- 1401/01/25

مرحوم سید قاسم موسوی تمامی

کد متوفی: 6194341 یازدید: 73
-

محمد علی شمسیان

کد متوفی: 6195477 یازدید: 50
1315/01/25 - 1399/07/25

محمد علی شمسیان

کد متوفی: 6195480 یازدید: 145
1315/01/25 - 1399/07/25

حسن دیداری

کد متوفی: 6196370 یازدید: 64
-

کیوان جوادیان

کد متوفی: 6196865 یازدید: 894
-

غلامرضا تورانیان

کد متوفی: 6196878 یازدید: 43
-

کیوان جوادیان

کد متوفی: 6196884 یازدید: 38
-

مهدی کیپور

کد متوفی: 6196961 یازدید: 176
- 1401/01/06

مرحوم کربلایی حاج علی اکبر مومنیان

کد متوفی: 6196964 یازدید: 473
-

روح الله مومنیان

کد متوفی: 6199030 یازدید: 81
1345/11/01 - 1365/02/30

حسن صفایی

کد متوفی: 6199200 یازدید: 85
-

کربلایی سکینه سادات شاهورانی

کد متوفی: 6202067 یازدید: 113
- 1399/03/15

مهندس کیوان جوادیان

کد متوفی: 6202234 یازدید: 169
1350/06/30 - 1401/02/12

مطهره گلستانی

کد متوفی: 6204643 یازدید: 95
1350/05/24 - 1399/04/10

محمد سلطانیان و والدین مکرمشان

کد متوفی: 6206180 یازدید: 84
-

اسماعیل جعفری شهزواری

کد متوفی: 6210634 یازدید: 76
1315/02/01 - 1391/01/02

محمد جعفری چاشمی

کد متوفی: 6215444 یازدید: 89
-

حامد حامدی

کد متوفی: 6217130 یازدید: 346
- 1401/06/26

قربانعلی کی پور

کد متوفی: 6217196 یازدید: 36
-

علی اکبر فیروزیان

کد متوفی: 6218679 یازدید: 642
1341/03/02 - 1401/08/03

فرنیا کسائیان

کد متوفی: 6219566 یازدید: 33
- 1399/11/24

سید مرتضی شاهورانی

کد متوفی: 6219827 یازدید: 36
1360/04/21 - 1399/08/09

شهید نبی الله ذاکریان

کد متوفی: 6220579 یازدید: 94
1348/03/10 - 1364/04/04

رجبعلی هاشمی

کد متوفی: 6222157 یازدید: 35
- 1401/10/18

حامد حامدی

کد متوفی: 6225941 یازدید: 23
-

کربلایی حاج علی‌اکبر مؤمنیان

کد متوفی: 6225956 یازدید: 128
1305/01/01 - 1401/01/02

مهدی ذوالفقاریان

کد متوفی: 6227545 یازدید: 925
-

مرادعلی معصومیان

کد متوفی: 6227578 یازدید: 54
-

علی حیدریه

کد متوفی: 6227817 یازدید: 69
1322/02/30 - 1379/01/22

محمود(حاجی) کسائیان

کد متوفی: 6228122 یازدید: 151
-

شهریار رضایی

کد متوفی: 6228178 یازدید: 402
1346/12/15 - 1401/12/29

محمدحسین طالعی

کد متوفی: 6229505 یازدید: 99
- 1402/02/15

سیده نساء متولیان

کد متوفی: 6231947 یازدید: 163
- 1402/03/16

حاج عوض (حسین) تبیانیان

کد متوفی: 6232694 یازدید: 110
-

فرخنده اعرابی

کد متوفی: 6232862 یازدید: 57
- 1402/03/29

مولا مرادان

کد متوفی: 6232864 یازدید: 36
-

حاج مولا مرادان

کد متوفی: 6232892 یازدید: 32
- 1402/03/28

زهرا رشیدی

کد متوفی: 6233070 یازدید: 14
- 1402/04/01

زهرا رشیدی

کد متوفی: 6233072 یازدید: 93
-

حاج مولا مرادان

کد متوفی: 6233105 یازدید: 257
1337/02/05 - 1402/03/28

نبوی چاشمی با عرض تسلیت مرکز نیکوکاری چاشم

کد متوفی: 6235610 یازدید: 37
- 1402/05/15

دانیال بهمنی

کد متوفی: 6236075 یازدید: 129
1369/08/26 - 1402/04/31

علی اصغر قشنگی

کد متوفی: 6238572 یازدید: 300
-

ماه نساء(گلنساء) بیرقی

کد متوفی: 6238824 یازدید: 153
- 1402/07/16

احمد پارسا

کد متوفی: 6240156 یازدید: 174
-

رضا خواریان

کد متوفی: 6241719 یازدید: 74
- 1402/09/09

مرحومه شهناز داشمحمدی

کد متوفی: 6241970 یازدید: 54
-

حسین دوستمحمدیان

کد متوفی: 6241973 یازدید: 112
1319/08/15 - 1402/09/14

سیده ام کلثوم ارائی

کد متوفی: 6243001 یازدید: 54
-

جلیل رضائیان

کد متوفی: 6243777 یازدید: 139
1332/06/01 - 1402/05/07

محمدرضا فیروزی

کد متوفی: 6243834 یازدید: 188
1353/02/01 - 1402/10/10

مهدی ذوالفقاریان

کد متوفی: 6245440 یازدید: 3
1360/12/09 - 1402/01/16
Loading...

لطفا شکیبا باشید