آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان مهدی شهر

غني الله گل ارضي

کد متوفی: 602 یازدید: 130
-

حاج حسن سليمانزاده

کد متوفی: 930 یازدید: 114
-

علی ملک احمدی

کد متوفی: 5327 یازدید: 93
-

معصومه ترانی

کد متوفی: 5336 یازدید: 88
-

حاج شیرزاد ذوالفقاریان

کد متوفی: 9737 یازدید: 84
-

حسین طاهرکرد

کد متوفی: 11085 یازدید: 89
-

محترم سعدالهی

کد متوفی: 11165 یازدید: 73
-

حاج علی آقا مستخدمین حسینی

کد متوفی: 16361 یازدید: 129
-

محمد حسن مستخدمین حسینی

کد متوفی: 18695 یازدید: 101
-

کاظم تقوی پور

کد متوفی: 27336 یازدید: 86
-

احمد پرسا

کد متوفی: 43849 یازدید: 84
-

حسین پرسا

کد متوفی: 43862 یازدید: 131
-

حاج حسین یوسفیان

کد متوفی: 46699 یازدید: 101
-

فاطمه تبیانیان

کد متوفی: 47640 یازدید: 88
-

حیدر و حجت نورانی

کد متوفی: 48356 یازدید: 326
-

امام وردی جمالی

کد متوفی: 48409 یازدید: 91
-

امام وردی جمالی

کد متوفی: 48414 یازدید: 90
-

حاج عوض محمد سعیدی

کد متوفی: 49286 یازدید: 83
-

حاج نریمان دوستمحمدیان

کد متوفی: 49297 یازدید: 86
-

زهرا رشیدی

کد متوفی: 50407 یازدید: 94
- 1399/08/27

کربلایی احمد سلطانی مندرجانی

کد متوفی: 50815 یازدید: 96
-

حاج قادر جباري

کد متوفی: 50942 یازدید: 84
-

محمد پروري نژاد

کد متوفی: 50947 یازدید: 82
-

علی حاجی علیان

کد متوفی: 51084 یازدید: 112
-

رضا مسلمان

کد متوفی: 51242 یازدید: 74
-

رضا مسلمان

کد متوفی: 51246 یازدید: 75
-

گل آقا مسلمان

کد متوفی: 51248 یازدید: 91
-

زلیخا احمدیان

کد متوفی: 51296 یازدید: 81
-

هوشنگ تبیانیان

کد متوفی: 51814 یازدید: 83
-

علی حاجی علیان

کد متوفی: 51875 یازدید: 83
-

سیدمرتضی شاهورانی

کد متوفی: 51894 یازدید: 1312
-

حاج حسین یوسفیان

کد متوفی: 52167 یازدید: 76
-

گلبهار پارسا

کد متوفی: 52282 یازدید: 115
-

سکینه شاهورانی

کد متوفی: 53367 یازدید: 78
-

شهناز پاکزادیان

کد متوفی: 54530 یازدید: 80
-

کربلایی حاج علی اکبر ملائیان

کد متوفی: 57775 یازدید: 59
-

حاج محمد اسماعیل غیوری

کد متوفی: 58205 یازدید: 67
-

حاج محمد اسماعیل غیوری

کد متوفی: 58284 یازدید: 70
-

الله قلی صباغیان

کد متوفی: 58324 یازدید: 70
-

علیجان سعیدیه

کد متوفی: 59673 یازدید: 69
-

حاجیه خانم شاهپسند جباری

کد متوفی: 62589 یازدید: 71
-

حاجیه خانم شاهپسند جباری

کد متوفی: 62679 یازدید: 145
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 71308 یازدید: 72
-

علی حاجی علی

کد متوفی: 72885 یازدید: 56
-

محمدرضا .معصوم .مهدی معصومیان

کد متوفی: 73294 یازدید: 54
-

محمدرضا .معصوم .مهدی معصومیان

کد متوفی: 73324 یازدید: 106
-

فاطمه نصیری

کد متوفی: 75803 یازدید: 63
-

قربان زارع

کد متوفی: 75868 یازدید: 95
-

ام کلثوم ولیپور

کد متوفی: 6002730 یازدید: 67
-

ماه بانو شاهورانی

کد متوفی: 6003184 یازدید: 69
-

سیدبزرگ کسائیان

کد متوفی: 6003833 یازدید: 66
-

گلعلی سلطانعلیان

کد متوفی: 6004593 یازدید: 64
-

حاج محمد فیروزفرد

کد متوفی: 6004638 یازدید: 73
-

نرجس صفائیان

کد متوفی: 6007618 یازدید: 117
-

فاطمه تبیانیان

کد متوفی: 6007775 یازدید: 66
-

مرحوم طاهر وردی طاووسی

کد متوفی: 6007796 یازدید: 271
-

مرحوم علیمراد معصومیان

کد متوفی: 6007814 یازدید: 73
-

اسماعیل جلالی فر

کد متوفی: 6007920 یازدید: 69
-

فاطمه پرتوی سنگسری

کد متوفی: 6008980 یازدید: 67
-

رشید مرادعلیان

کد متوفی: 6010582 یازدید: 77
-

رقیه رمضانی

کد متوفی: 6013250 یازدید: 79
-

طاهره قیومی

کد متوفی: 6013727 یازدید: 55
-

حاجیه خانم شهربانو شاهورانی

کد متوفی: 6014581 یازدید: 74
-

شهربانو شاهورانی

کد متوفی: 6015073 یازدید: 67
-

مجید باقری

کد متوفی: 6015093 یازدید: 82
- 1400/08/02

کربلایی گل محمد قدوسی

کد متوفی: 6016771 یازدید: 52
-

کربلایی گل محمد قدوسی

کد متوفی: 6016783 یازدید: 231
-

شهربانو &احمد ملاابو&خداداد

کد متوفی: 6018490 یازدید: 104
-

طاهره قیومی

کد متوفی: 6018636 یازدید: 61
-

شهربانو شاهورانی

کد متوفی: 6021739 یازدید: 119
-

علی حاجعلیان

کد متوفی: 6022026 یازدید: 77
-

سمیرا جوادی

کد متوفی: 6022137 یازدید: 63
-

شهید سردارحاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6024637 یازدید: 94
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6026061 یازدید: 70
-

محمد شاهورانی

کد متوفی: 6026788 یازدید: 168
-

حاج جعفر پارسا

کد متوفی: 6030070 یازدید: 80
-

حاج جعفر پارسا

کد متوفی: 6030080 یازدید: 78
-

ابراهيم عبدالحسيني

کد متوفی: 6030637 یازدید: 79
-

ابراهيم عبدالحسيني

کد متوفی: 6030922 یازدید: 92
-

شهربانو ملائیان

کد متوفی: 6031926 یازدید: 81
-

سیده مرضیه عمادی چاشمی

کد متوفی: 6032681 یازدید: 75
-

سیده بی بی خاتون نبوی

کد متوفی: 6033069 یازدید: 79
-

اموات شبانی شبانی

کد متوفی: 6034367 یازدید: 75
-

خاندان و عزیزان، اموات شبانی

کد متوفی: 6034371 یازدید: 84
-

سید رضا کسائی

کد متوفی: 6037842 یازدید: 96
-

كربلايى بهمنا سعادت پور

کد متوفی: 6038783 یازدید: 74
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038798 یازدید: 70
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038886 یازدید: 73
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038913 یازدید: 78
-

اسیران خاک موحدین

کد متوفی: 6039729 یازدید: 74
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039824 یازدید: 79
-

کرمعلی شرفیه

کد متوفی: 6040576 یازدید: 59
-

علی فولادی

کد متوفی: 6044918 یازدید: 56
-

کربلایی حسن رئیسیان

کد متوفی: 6046591 یازدید: 61
-

کربلایی حسن رئیسیان

کد متوفی: 6046597 یازدید: 53
-

محمد قجری

کد متوفی: 6046940 یازدید: 59
-

کربلایی محمد شاهورانی

کد متوفی: 6048217 یازدید: 69
-

نسرین طاهریان

کد متوفی: 6048346 یازدید: 85
-

کربلایی قلی ذوالفقاریان

کد متوفی: 6048745 یازدید: 64
-

قلی ذوالفقاریان

کد متوفی: 6048875 یازدید: 56
-

محمدرضا احمدی

کد متوفی: 6050907 یازدید: 59
-

محمدرضا احمدی

کد متوفی: 6050999 یازدید: 53
-

فرهاد فریدونیان

کد متوفی: 6052240 یازدید: 52
-

سیده نرگس نبوی چاشمی

کد متوفی: 6053563 یازدید: 135
-

محمدرضا حامدی

کد متوفی: 6053777 یازدید: 55
-

علی عربیان

کد متوفی: 6053914 یازدید: 107
-

حاج قربانعلی جمشیدی

کد متوفی: 6053956 یازدید: 62
-

شرف کسائیان

کد متوفی: 6055811 یازدید: 62
۲۰/۶/۲ - ۹۹/۱۰/۲۹

سید علی اکبر (مشتی اکبر) جباریان

کد متوفی: 6056482 یازدید: 66
1306 - 1386

سید علی اکبر (مشت اکبر) جباریان

کد متوفی: 6056483 یازدید: 74
1306 - 1385

فجر سلیمانی شهر درجزین

کد متوفی: 6056540 یازدید: 68
-

سید عزیز پور ناصری

کد متوفی: 6056944 یازدید: 69
-

حاجیه خانم سکینه شاهورانی

کد متوفی: 6061125 یازدید: 67
-

لیلا (کشور) مستخدمین حسینی

کد متوفی: 6063826 یازدید: 55
- ۱۳۸۷/۱۱/۱۳

کبوتر صفائی

کد متوفی: 6065298 یازدید: 415
1333/07/07 - 1399/11/11

نورالله غ غنیان

کد متوفی: 6066942 یازدید: 69
1301 - 1365

سیدانبیا شفیعی

کد متوفی: 6068135 یازدید: 59
-

حاج عزت ا... گوهری

کد متوفی: 6068184 یازدید: 674
1314/4/30 - 1390/7/10

کربلایی علی عربیان

کد متوفی: 6076260 یازدید: 425
-

حاجیه خانم بانو سلطانیان

کد متوفی: 6077571 یازدید: 92
-

علی اکبر سعادتپور

کد متوفی: 6082096 یازدید: 73
-

سید قربان نبوی چاشمی

کد متوفی: 6083233 یازدید: 111
1351/03/10 - 1366/12/25

حاج احمد اصابتی

کد متوفی: 6095010 یازدید: 61
1334/2/12 - 1398/1/29

حاج احمد اصابتی

کد متوفی: 6095011 یازدید: 464
1334/2/11 - 1398/1/29

ابراهيم عبدالحسيني

کد متوفی: 6102217 یازدید: 73
1326/1/24 - 1399/3/24

فاطمه سادات حامدی

کد متوفی: 6102401 یازدید: 124
۱۳۲۸/۳/۱۲ - ۱۳۹۹/۳/۱۸

سیده شهین جبرئیلیان

کد متوفی: 6102830 یازدید: 231
-

احمد فیروزیان

کد متوفی: 6102893 یازدید: 136
-

نجمه مستخدمین حسینی

کد متوفی: 6102976 یازدید: 173
- 1395/01/23

حسین فیروزیان

کد متوفی: 6103920 یازدید: 179
۱۳۱۰/۱/۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

سلمان جوانشیر

کد متوفی: 6103998 یازدید: 378
1348/06/10 - 1400/01/31

علی اصغر حیدرپور

کد متوفی: 6104458 یازدید: 87
1325 - 1391/6/31

حسن آقا حسنی

کد متوفی: 6104485 یازدید: 326
- ۱۳۹۳/۳/۹

حوریه آقاحسینی

کد متوفی: 6105014 یازدید: 183
1321/01/16 - 1399/06/17

علیمراد معصومیان

کد متوفی: 6105062 یازدید: 86
1313 - 1387

حاج حسن بلالی

کد متوفی: 6105085 یازدید: 62
1347.10.03 - 1394.11.29

سیدمحمد معروفی

کد متوفی: 6106781 یازدید: 115
۱۳۴۴.۶.۱ - ۱۳۶۵.۲.۲۶

مولود تبیانیان (( فرزند: مرحوم علی جان))

کد متوفی: 6108586 یازدید: 274
- ۱۴۰۰/۲/۷

نجمه صباغیان

کد متوفی: 6108690 یازدید: 53
-

نجمه صباغیان

کد متوفی: 6108692 یازدید: 368
-

فاطمه رضاییان

کد متوفی: 6108694 یازدید: 63
-

شهربانو کسائیان

کد متوفی: 6119239 یازدید: 32
- 1400/03/01

کربلایی لیلا نورانیان

کد متوفی: 6119769 یازدید: 125
-

شهربانو کسائیان

کد متوفی: 6121002 یازدید: 167
1307/11/05 - 1400/03/01

حاج قادر جباری

کد متوفی: 6127359 یازدید: 40
1325/12/03 - 1399/08/25

محمد معصومیان

کد متوفی: 6130631 یازدید: 41
- 1400/04/12

نسا دشتبانی خواه -بهارستانی

کد متوفی: 6130746 یازدید: 58
- 1400/03/20

زهره حکمت شعار

کد متوفی: 6132447 یازدید: 416
1354/12/07 - 1400/04/25

زهرا(حمیرا) محمدپور

کد متوفی: 6132710 یازدید: 140
1371 - 1400/04/30

فاطمه زهرا سلطانیان فرزند علی اکبر

کد متوفی: 6133963 یازدید: 74
- 1400

علی اصغر کزیمی

کد متوفی: 6134059 یازدید: 29
-

علی اصغر کریمی

کد متوفی: 6134761 یازدید: 63
- 1400/04/31

بانو اسلامی فرزندحاج بابا

کد متوفی: 6134842 یازدید: 40
- 1400/05/06

عباسعلی جعفری پور

کد متوفی: 6138092 یازدید: 187
1324/03/03 - 1399/05/23

ربابه عبدالحسینی

کد متوفی: 6145953 یازدید: 267
1330/07/29 - 1400/06/05

حاجیه خانم نساء لطفی

کد متوفی: 6148763 یازدید: 527
1316/03/10 - 1400/06/09

سیده زلیخا تعجبیان

کد متوفی: 6148917 یازدید: 69
1318/07/10 - 1398/09/26

کربلائی صنم حامدی

کد متوفی: 6148921 یازدید: 159
1320/06/05 - 1400/02/31

ملکی جعفری چاشمی

کد متوفی: 6157618 یازدید: 124
1313/11/04 - 1400/07/11

زهرا شهریاری

کد متوفی: 6158414 یازدید: 133
- 1400/07/29

حاج علی آقا مستخدمین حسینی

کد متوفی: 6159125 یازدید: 11
- 1393

علی کسائیان

کد متوفی: 6159722 یازدید: 8
1324/05/30 - 1400/07/19

محمد رضا کسائیان

کد متوفی: 6159915 یازدید: 20
1356/03/08 -

شرف نورانی

کد متوفی: 6160716 یازدید: 116
-

حیدر نورانی

کد متوفی: 6160720 یازدید: 118
-

راضیه جعفری چاشمی

کد متوفی: 6161609 یازدید: 568
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید