آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خاش

حسن زارع(رحمانی)

کد متوفی: 30451 یازدید: 314
-

حاج عبدل جمشيدزهي (قلندرزهي)

کد متوفی: 47207 یازدید: 337
-

حاجی عبدل قلندرزهی

کد متوفی: 47242 یازدید: 294
-

حسین میرشکار

کد متوفی: 70917 یازدید: 725
-

تاج محمد گلمیری

کد متوفی: 75069 یازدید: 262
-

اسماعیل جان کردی تودزیل

کد متوفی: 6020210 یازدید: 357
-

اسماعیل کردی تودزیل

کد متوفی: 6020338 یازدید: 277
-

شهید سعید هاشمزهی

کد متوفی: 6039110 یازدید: 310
-

مریم کرد

کد متوفی: 6047881 یازدید: 435
-

الله بخش هاشمزهی

کد متوفی: 6050529 یازدید: 281
-

محمد علی کردی کوشه

کد متوفی: 6060671 یازدید: 331
1332/10/7 - 1386/01/03

محمد سالارزهي

کد متوفی: 6060787 یازدید: 256
1379/08/01 - 1399/08/07

مهدی جان شهنوازی

کد متوفی: 6062275 یازدید: 300
-

صفر ایرندگانی

کد متوفی: 6070024 یازدید: 282
۱۳۲۵/۱۰/۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۷

حاجی حمید نهتانی

کد متوفی: 6095949 یازدید: 1943
۱۳۴۰/۰۳/۰۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

حاج احمد چالیش

کد متوفی: 6096028 یازدید: 386
-

حاج احمد چالیش

کد متوفی: 6101355 یازدید: 238
-

حاج احمد چالیش

کد متوفی: 6101441 یازدید: 241
-

دور بی بی جمالزهی

کد متوفی: 6115563 یازدید: 364
1331/9/28 - 1399/8/3

سهیلا میر

کد متوفی: 6116005 یازدید: 296
- 1366/09/17

فرشید هاشمزهی

کد متوفی: 6137941 یازدید: 223
- 1399/05/19

مهندس فرشید هاشمزهی

کد متوفی: 6137965 یازدید: 1308
1364/06/30 - 1399/05/19

حاج مسعود هاشمزهی هاشمزهی

کد متوفی: 6137989 یازدید: 306
-

میلاد هاشمزهی

کد متوفی: 6146165 یازدید: 524
1368/04/10 - 1400/06/07

پدر و مادر عزیزم

کد متوفی: 6149501 یازدید: 246
-

میلاد هاشمزهی

کد متوفی: 6149580 یازدید: 593
-

حسین حوران

کد متوفی: 6153149 یازدید: 145
1340/02/01 - 1399/04/29

مرحومه زهرا شجاعیان

کد متوفی: 6154478 یازدید: 188
-

نظر هاشمزهی

کد متوفی: 6160058 یازدید: 408
1337/02/10 - 1399/08/12

مرحومه سمیه جمشیدزهی جمشیدزهی

کد متوفی: 6162041 یازدید: 121
1362 - 1400

راز بي بي كرد

کد متوفی: 6163106 یازدید: 121
1325/07/02 - 1400/08/11

سیف الله آزادی

کد متوفی: 6167606 یازدید: 108
-

سیف اله ازادی

کد متوفی: 6167610 یازدید: 77
1328/04/08 - 1384/09/24

میرعلی(امیر) ناروئی

کد متوفی: 6185222 یازدید: 133
1328/09/12 - 1399/01/16

منیره اتحادی

کد متوفی: 6188608 یازدید: 60
-

عزیزالله توحیدی بزی

کد متوفی: 6195080 یازدید: 115
1374/01/25 - 1400/10/11

فریبا‌ هاشمزهی

کد متوفی: 6196325 یازدید: 57
1350/01/01 - 1400/02/27

پرویز هاشمزهی

کد متوفی: 6196328 یازدید: 85
1323/01/01 - 1395/01/01

سیده کوثر هاشمی

کد متوفی: 6204499 یازدید: 67
-

مرحوم حاج ملک اعظم زادسر

کد متوفی: 6211009 یازدید: 74
- 1401/05/13

محمد صالح قلندرزهی

کد متوفی: 6211471 یازدید: 55
1366/05/20 - 1391/12/05

ظریف سهرابزهی

کد متوفی: 6211841 یازدید: 83
-

کریم بخش شهنوازی

کد متوفی: 6223762 یازدید: 36
- 1401/11/04

یاسر عبدلی

کد متوفی: 6230089 یازدید: 1281
-

رضا کرم زاده ایرندگان

کد متوفی: 6236039 یازدید: 14
-

ابوالفضـل شیـردل

کد متوفی: 6238901 یازدید: 12
1377/08/12 - 1401/01/25

ابوالفضـل شیـردل

کد متوفی: 6238903 یازدید: 226
1377/08/12 - 1401/01/25

طـاهـا راحـت دهـمـرده

کد متوفی: 6238906 یازدید: 17
1396/03/26 - 1401/03/17

ابوالفضل ابوالفضل شیردل

کد متوفی: 6239731 یازدید: 12
1377/08/12 - 1402/01/23

پدر جان .

کد متوفی: 6242736 یازدید: 199
-

حاجی نظرمحمد جمالزهی

کد متوفی: 6245172 یازدید: 92
1328 -
Loading...

لطفا شکیبا باشید