آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خاش

حسن زارع(رحمانی)

کد متوفی: 30451 یازدید: 124
-

حاج عبدل جمشيدزهي (قلندرزهي)

کد متوفی: 47207 یازدید: 143
-

حاجی عبدل قلندرزهی

کد متوفی: 47242 یازدید: 118
-

حسین میرشکار

کد متوفی: 70917 یازدید: 516
-

تاج محمد گلمیری

کد متوفی: 75069 یازدید: 97
-

اسماعیل جان کردی تودزیل

کد متوفی: 6020210 یازدید: 158
-

اسماعیل کردی تودزیل

کد متوفی: 6020338 یازدید: 108
-

شهید سعید هاشمزهی

کد متوفی: 6039110 یازدید: 112
-

مریم کرد

کد متوفی: 6047881 یازدید: 187
-

الله بخش هاشمزهی

کد متوفی: 6050529 یازدید: 88
-

محمد علی کردی کوشه

کد متوفی: 6060671 یازدید: 102
1332/10/7 - 1386/01/03

محمد سالارزهي

کد متوفی: 6060787 یازدید: 83
1379/08/01 - 1399/08/07

مهدی جان شهنوازی

کد متوفی: 6062275 یازدید: 88
-

صفر ایرندگانی

کد متوفی: 6070024 یازدید: 123
۱۳۲۵/۱۰/۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۷

حاجی حمید نهتانی

کد متوفی: 6095949 یازدید: 1354
۱۳۴۰/۰۳/۰۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

حاج احمد چالیش

کد متوفی: 6096028 یازدید: 211
-

حاج احمد چالیش

کد متوفی: 6101355 یازدید: 83
-

حاج احمد چالیش

کد متوفی: 6101441 یازدید: 102
-

دور بی بی جمالزهی

کد متوفی: 6115563 یازدید: 202
1331/9/28 - 1399/8/3

سهیلا میر

کد متوفی: 6116005 یازدید: 131
- 1366/09/17

فرشید هاشمزهی

کد متوفی: 6137941 یازدید: 47
- 1399/05/19

مهندس فرشید هاشمزهی

کد متوفی: 6137965 یازدید: 1015
1364/06/30 - 1399/05/19

حاج مسعود هاشمزهی هاشمزهی

کد متوفی: 6137989 یازدید: 45
-

میلاد هاشمزهی

کد متوفی: 6146165 یازدید: 257
1368/04/10 - 1400/06/07

پدر و مادر عزیزم

کد متوفی: 6149501 یازدید: 56
-

میلاد هاشمزهی

کد متوفی: 6149580 یازدید: 310
-

حسین حوران

کد متوفی: 6153149 یازدید: 28
1340/02/01 - 1399/04/29

مرحومه زهرا شجاعیان

کد متوفی: 6154478 یازدید: 63
-

نظر هاشمزهی

کد متوفی: 6160058 یازدید: 215
1337/02/10 - 1399/08/12

مرحومه سمیه جمشیدزهی جمشیدزهی

کد متوفی: 6162041 یازدید: 9
1362 - 1400

راز بي بي كرد

کد متوفی: 6163106 یازدید: 14
1325/07/02 - 1400/08/11
Loading...

لطفا شکیبا باشید