آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ارسنجان

آسیه و گوهر یارمحمودی و رحیمی

کد متوفی: 5348 یازدید: 210
-

امید رضایی

کد متوفی: 36234 یازدید: 197
-

حاج آقا دهقان

کد متوفی: 41765 یازدید: 172
-

حاج آقا رضا دهقان

کد متوفی: 41768 یازدید: 335
-

کربلایی اقارضا دهقانی

کد متوفی: 42972 یازدید: 137
-

محمد اقا کشاورز

کد متوفی: 43979 یازدید: 148
-

حاجیه خانم فاطمه(فهیمه ) خادمی.

کد متوفی: 45451 یازدید: 265
-

امید رضایی

کد متوفی: 49641 یازدید: 494
-

حاج جلیل اسکندری

کد متوفی: 50006 یازدید: 166
-

مهدی کشاورز

کد متوفی: 53941 یازدید: 164
-

حمیده زارعی

کد متوفی: 54273 یازدید: 207
-

مهدی کشاورز

کد متوفی: 54836 یازدید: 135
-

مهدی کشاورز

کد متوفی: 54850 یازدید: 123
-

مهدی کشاورز

کد متوفی: 54903 یازدید: 136
-

مصطفی ابراهیمی

کد متوفی: 55673 یازدید: 129
-

مصطفی ابراهیمی

کد متوفی: 55675 یازدید: 147
-

مصطفی ابراهیمی

کد متوفی: 55763 یازدید: 163
-

علی زارع

کد متوفی: 57860 یازدید: 158
-

محمدرضا جاویدی

کد متوفی: 59205 یازدید: 183
-

عبدالرضا بذرگر

کد متوفی: 60440 یازدید: 145
-

مراد مهرآور

کد متوفی: 65767 یازدید: 143
-

میرزا احمد خان خلیلی

کد متوفی: 68742 یازدید: 139
-

محمدنبی برومندی

کد متوفی: 70615 یازدید: 169
-

دکترمحسن فخری زاده

کد متوفی: 71617 یازدید: 181
-

حاجیه خانم نصرت دهقانی

کد متوفی: 73993 یازدید: 188
-

کربلایی قربانعلی نعمتی

کد متوفی: 74206 یازدید: 118
-

کربلایی قربانعلی نعمتی

کد متوفی: 74225 یازدید: 120
-

شهرام صیادی

کد متوفی: 78597 یازدید: 159
-

دختربس صیادی

کد متوفی: 78635 یازدید: 173
-

سیداحمد شریعتی

کد متوفی: 6001979 یازدید: 154
-

محمد جعفر خادمی

کد متوفی: 6004577 یازدید: 147
-

جواد کوهستانی

کد متوفی: 6004637 یازدید: 143
-

مرحومه دختربس منوچهری

کد متوفی: 6007597 یازدید: 186
-

سید محمد شریعتی

کد متوفی: 6010385 یازدید: 609
-

حاج یدالله زارعی

کد متوفی: 6011607 یازدید: 152
-

میلاد کریمی

کد متوفی: 6024620 یازدید: 149
-

حاج سیدمحمد شریعتی

کد متوفی: 6024953 یازدید: 131
-

سیداحمد شریعتی

کد متوفی: 6026130 یازدید: 138
-

نورالله هدایتی

کد متوفی: 6026151 یازدید: 158
-

سید محمود و سیدروح الله شریعتی

کد متوفی: 6026162 یازدید: 157
-

بهمن مرادی

کد متوفی: 6026820 یازدید: 115
-

کربلایی پنجعلی کشاورز

کد متوفی: 6028856 یازدید: 119
-

کربلایی پنجعلی کشاورز

کد متوفی: 6028910 یازدید: 172
-

حاج غلامحسین نعمت اللهی

کد متوفی: 6029866 یازدید: 153
-

حاج غلامرضا نعمت الهی

کد متوفی: 6030089 یازدید: 162
-

حاج غلامحسین نعمت اللهی

کد متوفی: 6030097 یازدید: 144
-

عباس عباسی

کد متوفی: 6031323 یازدید: 135
-

پرویز کشاورز

کد متوفی: 6035349 یازدید: 126
-

مهدی کشاورز

کد متوفی: 6035879 یازدید: 108
-

رقیه بیگم خادم الحسینی

کد متوفی: 6038927 یازدید: 149
-

فرامرز کشاورز

کد متوفی: 6040023 یازدید: 150
-

سرباز ولایت

کد متوفی: 6040466 یازدید: 146
-

سید عبدالرضا و سیده محترم حسینی

کد متوفی: 6052462 یازدید: 238
-

مصطفی زارعی

کد متوفی: 6052920 یازدید: 387
-

حاج حسین رضایی

کد متوفی: 6058687 یازدید: 122
- 20.10.1399

حمیدرضا و سیاوش رحیمی

کد متوفی: 6060494 یازدید: 126
1376/11/19 - 1391/10/23

حمیدرضا و سیاوش رحیمی

کد متوفی: 6060498 یازدید: 119
1376/11/19 - 1391/10/23

حمیدرضاوسیاوش رحیمی

کد متوفی: 6060504 یازدید: 114
1376/11/19 - 1391/10/23

زارعی فرزند حمید

کد متوفی: 6068290 یازدید: 142
۱۳۷۶/۱۱/۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

جلیل کشاورز

کد متوفی: 6069124 یازدید: 284
- 2021/02/07

محمدجواد بهرامی

کد متوفی: 6073156 یازدید: 120
1360 - 1378

نصراله بهادرام

کد متوفی: 6080035 یازدید: 101
-

حاج رحمان روستا

کد متوفی: 6082501 یازدید: 413
-

نساء نعمتی

کد متوفی: 6093517 یازدید: 122
-

ناهید حق نیا

کد متوفی: 6097573 یازدید: 350
-

حسن حسن شاهی

کد متوفی: 6104969 یازدید: 500
-

حاج عباس یارمحمودی فرزند مرحوم حاج حسن

کد متوفی: 6106124 یازدید: 391
1307/08/07 - 1400/02/06

کربلایی زهرا منوچهری

کد متوفی: 6116424 یازدید: 281
- ۱۴۰۰/۱/۲۴

آسیه خادم الحسينی

کد متوفی: 6117301 یازدید: 889
-

پژمان خادمی

کد متوفی: 6117689 یازدید: 92
-

بانو نگین روستایی

کد متوفی: 6118864 یازدید: 147
1334/03/15 - 1400/02/26

ویدا زارعی

کد متوفی: 6121602 یازدید: 531
- 1400/03/09

ویدا زارعی

کد متوفی: 6121874 یازدید: 198
- 1400/03/09

محسن گرمنجانی

کد متوفی: 6123414 یازدید: 791
-

حاج محمدحسن زارعی

کد متوفی: 6126229 یازدید: 110
1335/01/01 - 1400/01/01

نرگس پناهی

کد متوفی: 6133532 یازدید: 92
1336/08/07 - 1400/04/30

حاجیه خانم طاهره ابراعیمی

کد متوفی: 6141864 یازدید: 92
- 1400/05/27

درویش علی روستا

کد متوفی: 6154449 یازدید: 81
1313/04/10 - 1400/07/07

حاج عبدالواحد واحدی پور

کد متوفی: 6158266 یازدید: 210
1327 - 1400/07/24

محمدحسین برزگر

کد متوفی: 6158773 یازدید: 205
-

مرادعلی کلانتری

کد متوفی: 6161593 یازدید: 129
- 1400/02/01

حاج علی محمد خادمی

کد متوفی: 6162321 یازدید: 53
- 1400/08/24

احمد نوروزی

کد متوفی: 6167296 یازدید: 127
- 1400/09/21

فرناز درخشان

کد متوفی: 6184386 یازدید: 13
-

عیوض.کبری بهرامیان.چیره

کد متوفی: 6185354 یازدید: 81
-

حاج محمد حسن نوروزی

کد متوفی: 6190429 یازدید: 63
- 1401/01/15

قاسم اسکندری

کد متوفی: 6196194 یازدید: 15
-

محمدرضا کلانتری

کد متوفی: 6207292 یازدید: 61
1311/07/01 - 1401/04/19

مرحوم میرزا حسن خادمی

کد متوفی: 6208801 یازدید: 12
-

سید محمود حسینی

کد متوفی: 6213544 یازدید: 64
1339/01/05 - 1361/06/03

شهید اصغر منوچهری

کد متوفی: 6213547 یازدید: 57
1339/11/05 - 1361/06/03

زهرا زارع

کد متوفی: 6214462 یازدید: 181
- 1401/06/07

رحیم خورگونی

کد متوفی: 6214872 یازدید: 22
1346/02/03 - 1365/06/11

صدراله روستایی

کد متوفی: 6214873 یازدید: 20
1345/01/07 - 1365/06/11

مسعود زارعی

کد متوفی: 6214883 یازدید: 6
-

محمد حسین کشاورز

کد متوفی: 6215127 یازدید: 95
1336/01/04 - 1380/06/13

غلامعلی ستوده

کد متوفی: 6215978 یازدید: 19
1342/02/11 - 1362/06/19

مصطفی خلیلی

کد متوفی: 6216102 یازدید: 13
1338/08/10 - 1362/06/19

محمد هادی نعمت الهی

کد متوفی: 6216103 یازدید: 12
1344/04/29 - 1364/06/19

جمال اسکندری

کد متوفی: 6216104 یازدید: 17
1342/08/30 - 1364/06/19

حاج امیر اسکندری

کد متوفی: 6216258 یازدید: 67
1320/04/03 - 1401/06/07

علی عسکر کشاورز

کد متوفی: 6216296 یازدید: 51
1345/11/28 - 1372/06/20

امیرحسین رئیس‌السادات

کد متوفی: 6218470 یازدید: 86
1383 - 1401/08/08
Loading...

لطفا شکیبا باشید