آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ارسنجان

آسیه و گوهر یارمحمودی و رحیمی

کد متوفی: 5348 یازدید: 283
-

امید رضایی

کد متوفی: 36234 یازدید: 299
-

حاج آقا دهقان

کد متوفی: 41765 یازدید: 244
-

حاج آقا رضا دهقان

کد متوفی: 41768 یازدید: 469
-

کربلایی اقارضا دهقانی

کد متوفی: 42972 یازدید: 228
-

محمد اقا کشاورز

کد متوفی: 43979 یازدید: 247
-

حاجیه خانم فاطمه(فهیمه ) خادمی.

کد متوفی: 45451 یازدید: 355
-

امید رضایی

کد متوفی: 49641 یازدید: 757
-

حاج جلیل اسکندری

کد متوفی: 50006 یازدید: 247
-

مهدی کشاورز

کد متوفی: 53941 یازدید: 239
-

حمیده زارعی

کد متوفی: 54273 یازدید: 306
-

مهدی کشاورز

کد متوفی: 54836 یازدید: 199
-

مهدی کشاورز

کد متوفی: 54850 یازدید: 192
-

مهدی کشاورز

کد متوفی: 54903 یازدید: 201
-

مصطفی ابراهیمی

کد متوفی: 55673 یازدید: 183
-

مصطفی ابراهیمی

کد متوفی: 55675 یازدید: 244
-

مصطفی ابراهیمی

کد متوفی: 55763 یازدید: 218
-

علی زارع

کد متوفی: 57860 یازدید: 237
-

محمدرضا جاویدی

کد متوفی: 59205 یازدید: 272
-

عبدالرضا بذرگر

کد متوفی: 60440 یازدید: 204
-

مراد مهرآور

کد متوفی: 65767 یازدید: 227
-

میرزا احمد خان خلیلی

کد متوفی: 68742 یازدید: 230
-

محمدنبی برومندی

کد متوفی: 70615 یازدید: 261
-

دکترمحسن فخری زاده

کد متوفی: 71617 یازدید: 261
-

حاجیه خانم نصرت دهقانی

کد متوفی: 73993 یازدید: 264
-

کربلایی قربانعلی نعمتی

کد متوفی: 74206 یازدید: 172
-

کربلایی قربانعلی نعمتی

کد متوفی: 74225 یازدید: 191
-

شهرام صیادی

کد متوفی: 78597 یازدید: 228
-

دختربس صیادی

کد متوفی: 78635 یازدید: 246
-

سیداحمد شریعتی

کد متوفی: 6001979 یازدید: 222
-

محمد جعفر خادمی

کد متوفی: 6004577 یازدید: 227
-

جواد کوهستانی

کد متوفی: 6004637 یازدید: 215
-

مرحومه دختربس منوچهری

کد متوفی: 6007597 یازدید: 255
-

سید محمد شریعتی

کد متوفی: 6010385 یازدید: 729
-

حاج یدالله زارعی

کد متوفی: 6011607 یازدید: 240
-

میلاد کریمی

کد متوفی: 6024620 یازدید: 221
-

حاج سیدمحمد شریعتی

کد متوفی: 6024953 یازدید: 206
-

سیداحمد شریعتی

کد متوفی: 6026130 یازدید: 209
-

نورالله هدایتی

کد متوفی: 6026151 یازدید: 237
-

سید محمود و سیدروح الله شریعتی

کد متوفی: 6026162 یازدید: 210
-

بهمن مرادی

کد متوفی: 6026820 یازدید: 183
-

کربلایی پنجعلی کشاورز

کد متوفی: 6028856 یازدید: 188
-

کربلایی پنجعلی کشاورز

کد متوفی: 6028910 یازدید: 245
-

حاج غلامحسین نعمت اللهی

کد متوفی: 6029866 یازدید: 227
-

حاج غلامرضا نعمت الهی

کد متوفی: 6030089 یازدید: 240
-

حاج غلامحسین نعمت اللهی

کد متوفی: 6030097 یازدید: 247
-

عباس عباسی

کد متوفی: 6031323 یازدید: 202
-

پرویز کشاورز

کد متوفی: 6035349 یازدید: 181
-

مهدی کشاورز

کد متوفی: 6035879 یازدید: 164
-

رقیه بیگم خادم الحسینی

کد متوفی: 6038927 یازدید: 233
-

فرامرز کشاورز

کد متوفی: 6040023 یازدید: 233
-

سرباز ولایت

کد متوفی: 6040466 یازدید: 196
-

سید عبدالرضا و سیده محترم حسینی

کد متوفی: 6052462 یازدید: 310
-

مصطفی زارعی

کد متوفی: 6052920 یازدید: 481
-

حاج حسین رضایی

کد متوفی: 6058687 یازدید: 183
- 20.10.1399

حمیدرضا و سیاوش رحیمی

کد متوفی: 6060494 یازدید: 199
1376/11/19 - 1391/10/23

حمیدرضا و سیاوش رحیمی

کد متوفی: 6060498 یازدید: 176
1376/11/19 - 1391/10/23

حمیدرضاوسیاوش رحیمی

کد متوفی: 6060504 یازدید: 167
1376/11/19 - 1391/10/23

زارعی فرزند حمید

کد متوفی: 6068290 یازدید: 204
۱۳۷۶/۱۱/۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

جلیل کشاورز

کد متوفی: 6069124 یازدید: 352
- 2021/02/07

محمدجواد بهرامی

کد متوفی: 6073156 یازدید: 209
1360 - 1378

نصراله بهادرام

کد متوفی: 6080035 یازدید: 159
-

حاج رحمان روستا

کد متوفی: 6082501 یازدید: 479
-

نساء نعمتی

کد متوفی: 6093517 یازدید: 237
-

ناهید حق نیا

کد متوفی: 6097573 یازدید: 402
-

حسن حسن شاهی

کد متوفی: 6104969 یازدید: 548
-

حاج عباس یارمحمودی فرزند مرحوم حاج حسن

کد متوفی: 6106124 یازدید: 445
1307/08/07 - 1400/02/06

کربلایی زهرا منوچهری

کد متوفی: 6116424 یازدید: 338
- ۱۴۰۰/۱/۲۴

آسیه خادم الحسينی

کد متوفی: 6117301 یازدید: 996
-

پژمان خادمی

کد متوفی: 6117689 یازدید: 141
-

بانو نگین روستایی

کد متوفی: 6118864 یازدید: 193
1334/03/15 - 1400/02/26

ویدا زارعی

کد متوفی: 6121602 یازدید: 599
- 1400/03/09

ویدا زارعی

کد متوفی: 6121874 یازدید: 263
- 1400/03/09

محسن گرمنجانی

کد متوفی: 6123414 یازدید: 908
-

حاج محمدحسن زارعی

کد متوفی: 6126229 یازدید: 159
1335/01/01 - 1400/01/01

نرگس پناهی

کد متوفی: 6133532 یازدید: 142
1336/08/07 - 1400/04/30

حاجیه خانم طاهره ابراعیمی

کد متوفی: 6141864 یازدید: 147
- 1400/05/27

درویش علی روستا

کد متوفی: 6154449 یازدید: 141
1313/04/10 - 1400/07/07

حاج عبدالواحد واحدی پور

کد متوفی: 6158266 یازدید: 277
1327 - 1400/07/24

محمدحسین برزگر

کد متوفی: 6158773 یازدید: 299
-

مرادعلی کلانتری

کد متوفی: 6161593 یازدید: 217
- 1400/02/01

حاج علی محمد خادمی

کد متوفی: 6162321 یازدید: 117
- 1400/08/24

احمد نوروزی

کد متوفی: 6167296 یازدید: 186
- 1400/09/21

فرناز درخشان

کد متوفی: 6184386 یازدید: 78
-

عیوض.کبری بهرامیان.چیره

کد متوفی: 6185354 یازدید: 115
-

حاج محمد حسن نوروزی

کد متوفی: 6190429 یازدید: 112
- 1401/01/15

قاسم اسکندری

کد متوفی: 6196194 یازدید: 49
-

محمدرضا کلانتری

کد متوفی: 6207292 یازدید: 116
1311/07/01 - 1401/04/19

مرحوم میرزا حسن خادمی

کد متوفی: 6208801 یازدید: 67
-

سید محمود حسینی

کد متوفی: 6213544 یازدید: 257
1339/01/05 - 1361/06/03

شهید اصغر منوچهری

کد متوفی: 6213547 یازدید: 182
1339/11/05 - 1361/06/03

زهرا زارع

کد متوفی: 6214462 یازدید: 227
- 1401/06/07

رحیم خورگونی

کد متوفی: 6214872 یازدید: 168
1346/02/03 - 1365/06/11

صدراله روستایی

کد متوفی: 6214873 یازدید: 174
1345/01/07 - 1365/06/11

مسعود زارعی

کد متوفی: 6214883 یازدید: 59
-

محمد حسین کشاورز

کد متوفی: 6215127 یازدید: 322
1336/01/04 - 1380/06/13

غلامعلی ستوده

کد متوفی: 6215978 یازدید: 127
1342/02/11 - 1362/06/19

مصطفی خلیلی

کد متوفی: 6216102 یازدید: 170
1338/08/10 - 1362/06/19

محمد هادی نعمت الهی

کد متوفی: 6216103 یازدید: 141
1344/04/29 - 1364/06/19

جمال اسکندری

کد متوفی: 6216104 یازدید: 126
1342/08/30 - 1364/06/19

حاج امیر اسکندری

کد متوفی: 6216258 یازدید: 146
1320/04/03 - 1401/06/07

علی عسکر کشاورز

کد متوفی: 6216296 یازدید: 168
1345/11/28 - 1372/06/20

امیرحسین رئیس‌السادات

کد متوفی: 6218470 یازدید: 141
1383 - 1401/08/08

. ..

کد متوفی: 6220316 یازدید: 39
- 1401/09/13

حاج منصور هاشمی

کد متوفی: 6225685 یازدید: 280
1329/01/15 - 1401/12/09

سیدعباس موسوی

کد متوفی: 6226657 یازدید: 28
-

چراغعلی منفرد

کد متوفی: 6227691 یازدید: 61
-

یادبود مرحوم میرزا اسدالله خادمی

کد متوفی: 6233263 یازدید: 240
-

جانی خان زارع

کد متوفی: 6234353 یازدید: 106
1309/07/15 - 1397/07/01

سیدعلی حسینی

کد متوفی: 6242591 یازدید: 13
-

سید علی حسینی

کد متوفی: 6242593 یازدید: 26
1348/01/03 - 1402/09/09

سید علی حسینی

کد متوفی: 6242639 یازدید: 81
1348/01/03 - 1402/09/09

صغری اسکندری

کد متوفی: 6244295 یازدید: 10
-

صغری اسکندری

کد متوفی: 6244297 یازدید: 244
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید