آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ارسنجان

آسیه و گوهر یارمحمودی و رحیمی

کد متوفی: 5348 یازدید: 139
-

امید رضایی

کد متوفی: 36234 یازدید: 129
-

حاج آقا دهقان

کد متوفی: 41765 یازدید: 125
-

حاج آقا رضا دهقان

کد متوفی: 41768 یازدید: 174
-

کربلایی اقارضا دهقانی

کد متوفی: 42972 یازدید: 86
-

محمد اقا کشاورز

کد متوفی: 43979 یازدید: 88
-

حاجیه خانم فاطمه(فهیمه ) خادمی.

کد متوفی: 45451 یازدید: 196
-

امید رضایی

کد متوفی: 49641 یازدید: 307
-

حاج جلیل اسکندری

کد متوفی: 50006 یازدید: 96
-

مهدی کشاورز

کد متوفی: 53941 یازدید: 93
-

حمیده زارعی

کد متوفی: 54273 یازدید: 158
-

مهدی کشاورز

کد متوفی: 54836 یازدید: 94
-

مهدی کشاورز

کد متوفی: 54850 یازدید: 85
-

مهدی کشاورز

کد متوفی: 54903 یازدید: 91
-

مصطفی ابراهیمی

کد متوفی: 55673 یازدید: 86
-

مصطفی ابراهیمی

کد متوفی: 55675 یازدید: 100
-

مصطفی ابراهیمی

کد متوفی: 55763 یازدید: 111
-

علی زارع

کد متوفی: 57860 یازدید: 92
-

محمدرضا جاویدی

کد متوفی: 59205 یازدید: 121
-

عبدالرضا بذرگر

کد متوفی: 60440 یازدید: 90
-

مراد مهرآور

کد متوفی: 65767 یازدید: 97
-

میرزا احمد خان خلیلی

کد متوفی: 68742 یازدید: 99
-

محمدنبی برومندی

کد متوفی: 70615 یازدید: 115
-

دکترمحسن فخری زاده

کد متوفی: 71617 یازدید: 125
-

حاجیه خانم نصرت دهقانی

کد متوفی: 73993 یازدید: 153
-

کربلایی قربانعلی نعمتی

کد متوفی: 74206 یازدید: 83
-

کربلایی قربانعلی نعمتی

کد متوفی: 74225 یازدید: 90
-

شهرام صیادی

کد متوفی: 78597 یازدید: 112
-

دختربس صیادی

کد متوفی: 78635 یازدید: 120
-

سیداحمد شریعتی

کد متوفی: 6001979 یازدید: 100
-

محمد جعفر خادمی

کد متوفی: 6004577 یازدید: 102
-

جواد کوهستانی

کد متوفی: 6004637 یازدید: 100
-

مرحومه دختربس منوچهری

کد متوفی: 6007597 یازدید: 151
-

سید محمد شریعتی

کد متوفی: 6010385 یازدید: 512
-

حاج یدالله زارعی

کد متوفی: 6011607 یازدید: 95
-

میلاد کریمی

کد متوفی: 6024620 یازدید: 114
-

حاج سیدمحمد شریعتی

کد متوفی: 6024953 یازدید: 89
-

سیداحمد شریعتی

کد متوفی: 6026130 یازدید: 88
-

نورالله هدایتی

کد متوفی: 6026151 یازدید: 107
-

سید محمود و سیدروح الله شریعتی

کد متوفی: 6026162 یازدید: 105
-

بهمن مرادی

کد متوفی: 6026820 یازدید: 76
-

کربلایی پنجعلی کشاورز

کد متوفی: 6028856 یازدید: 89
-

کربلایی پنجعلی کشاورز

کد متوفی: 6028910 یازدید: 133
-

حاج غلامحسین نعمت اللهی

کد متوفی: 6029866 یازدید: 99
-

حاج غلامرضا نعمت الهی

کد متوفی: 6030089 یازدید: 106
-

حاج غلامحسین نعمت اللهی

کد متوفی: 6030097 یازدید: 89
-

عباس عباسی

کد متوفی: 6031323 یازدید: 89
-

پرویز کشاورز

کد متوفی: 6035349 یازدید: 97
-

مهدی کشاورز

کد متوفی: 6035879 یازدید: 81
-

رقیه بیگم خادم الحسینی

کد متوفی: 6038927 یازدید: 107
-

فرامرز کشاورز

کد متوفی: 6040023 یازدید: 81
-

سرباز ولایت

کد متوفی: 6040466 یازدید: 100
-

سید عبدالرضا و سیده محترم حسینی

کد متوفی: 6052462 یازدید: 191
-

مصطفی زارعی

کد متوفی: 6052920 یازدید: 349
-

حبیب نعمت الهی

کد متوفی: 6054992 یازدید: 97
-

حاج حسین رضایی

کد متوفی: 6058687 یازدید: 80
- 20.10.1399

حمیدرضا و سیاوش رحیمی

کد متوفی: 6060494 یازدید: 85
1376/11/19 - 1391/10/23

حمیدرضا و سیاوش رحیمی

کد متوفی: 6060498 یازدید: 88
1376/11/19 - 1391/10/23

حمیدرضاوسیاوش رحیمی

کد متوفی: 6060504 یازدید: 79
1376/11/19 - 1391/10/23

زارعی فرزند حمید

کد متوفی: 6068290 یازدید: 109
۱۳۷۶/۱۱/۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

جلیل کشاورز

کد متوفی: 6069124 یازدید: 239
- 2021/02/07

محمدجواد بهرامی

کد متوفی: 6073156 یازدید: 86
1360 - 1378

نصراله بهادرام

کد متوفی: 6080035 یازدید: 71
-

حاج رحمان روستا

کد متوفی: 6082501 یازدید: 379
-

نساء نعمتی

کد متوفی: 6093517 یازدید: 89
-

ناهید حق نیا

کد متوفی: 6097573 یازدید: 331
-

حسن حسن شاهی

کد متوفی: 6104969 یازدید: 458
-

حاج عباس یارمحمودی فرزند مرحوم حاج حسن

کد متوفی: 6106124 یازدید: 354
1307/08/07 - 1400/02/06

کربلایی زهرا منوچهری

کد متوفی: 6116424 یازدید: 259
- ۱۴۰۰/۱/۲۴

آسیه خادم الحسينی

کد متوفی: 6117301 یازدید: 821
-

پژمان خادمی

کد متوفی: 6117689 یازدید: 67
-

بانو نگین روستایی

کد متوفی: 6118864 یازدید: 98
1334/03/15 - 1400/02/26

ویدا زارعی

کد متوفی: 6121602 یازدید: 488
- 1400/03/09

ویدا زارعی

کد متوفی: 6121874 یازدید: 172
- 1400/03/09

محسن گرمنجانی

کد متوفی: 6123414 یازدید: 699
-

حاج محمدحسن زارعی

کد متوفی: 6126229 یازدید: 53
1335/01/01 - 1400/01/01

نرگس پناهی

کد متوفی: 6133532 یازدید: 46
1336/08/07 - 1400/04/30

حاجیه خانم طاهره ابراعیمی

کد متوفی: 6141864 یازدید: 56
- 1400/05/27

درویش علی روستا

کد متوفی: 6154449 یازدید: 34
1313/04/10 - 1400/07/07

حاج عبدالواحد واحدی پور

کد متوفی: 6158266 یازدید: 168
1327 - 1400/07/24

محمدحسین برزگر

کد متوفی: 6158773 یازدید: 178
-

مرادعلی کلانتری

کد متوفی: 6161593 یازدید: 105
- 1400/02/01

حاج علی محمد خادمی

کد متوفی: 6162321 یازدید: 19
- 1400/08/24

احمد نوروزی

کد متوفی: 6167296 یازدید: 107
- 1400/09/21
Loading...

لطفا شکیبا باشید