آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بوکان

عایشه عثمانی

کد متوفی: 29744 یازدید: 282
-

سیدمحمد حسینی

کد متوفی: 72501 یازدید: 260
-

بانو لیلا صادقیان

کد متوفی: 6076778 یازدید: 287
1362/05/06 - 1398/12/19

زهرا متوفی

کد متوفی: 6079746 یازدید: 234
-

امین نظری

کد متوفی: 6169413 یازدید: 68
1293/05/13 - 1396/09/04

محمد صالح سلطانی ترکدره

کد متوفی: 6169471 یازدید: 115
- 1400/10/02

سعید داغدار

کد متوفی: 6172496 یازدید: 143
- 1400/10/11

محمد صالحزاده

کد متوفی: 6176001 یازدید: 183
1354 - 1400/10/18

میرزا قلربندی

کد متوفی: 6196840 یازدید: 58
-

دکتر رشید مجید پور

کد متوفی: 6209914 یازدید: 184
1323/01/05 - 1401/05/12

مصطفی محمودی

کد متوفی: 6210734 یازدید: 85
1360/04/17 - 1391/06/30

ازاد محمودی

کد متوفی: 6210741 یازدید: 70
1357/04/01 - 1391/06/30

کربلایی خدا ویردی قاسمی گنج لو

کد متوفی: 6239970 یازدید: 6
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید