آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بوانات

فاطمه سلطان کریمی

کد متوفی: 12438 یازدید: 222
-

معصومه(فاطمه) ایزدی

کد متوفی: 15089 یازدید: 1173
-

علی ذاکری

کد متوفی: 20219 یازدید: 230
-

رضوان واعظی

کد متوفی: 20225 یازدید: 269
-

مشهدی ایران رستگاری

کد متوفی: 46056 یازدید: 274
-

حاج خلیل رمزی

کد متوفی: 46696 یازدید: 258
-

کریم بیگی( زردشت)

کد متوفی: 49357 یازدید: 283
-

راضیه جعفری

کد متوفی: 49572 یازدید: 263
-

زلایی آریافر

کد متوفی: 52457 یازدید: 213
-

زلایی آریافر

کد متوفی: 52496 یازدید: 217
-

علی یوسفی

کد متوفی: 60134 یازدید: 395
-

علی یوسفی

کد متوفی: 60151 یازدید: 202
-

علی یوسفی

کد متوفی: 60499 یازدید: 450
-

اسماعیل روستایی

کد متوفی: 62306 یازدید: 220
-

رحیمه حسنی

کد متوفی: 62315 یازدید: 229
-

رحیمه حسنی

کد متوفی: 62344 یازدید: 240
-

اسماعیل روستایی

کد متوفی: 62352 یازدید: 277
-

معصومه ماندگاری

کد متوفی: 62443 یازدید: 229
-

اصغر حسینی

کد متوفی: 62599 یازدید: 226
-

اصغر حسنی

کد متوفی: 62708 یازدید: 235
-

حاج خلیل یوسفی

کد متوفی: 63961 یازدید: 253
-

حاج خلیل یوسفی

کد متوفی: 64766 یازدید: 334
-

کربلایی ابراهیم روستایی

کد متوفی: 66583 یازدید: 200
-

مهین حسینی

کد متوفی: 76307 یازدید: 231
-

حاج اصغر بابایی

کد متوفی: 77472 یازدید: 259
-

بهجت طهماسبی

کد متوفی: 79057 یازدید: 220
-

حاجیه خانم فاطمه محمدی نژاد

کد متوفی: 79650 یازدید: 324
-

احمدعلی بارونی

کد متوفی: 800128 یازدید: 201
-

زهرا نجغی

کد متوفی: 6000302 یازدید: 205
-

زهرا نجفی

کد متوفی: 6000316 یازدید: 209
-

حاج مراد جلالی

کد متوفی: 6001961 یازدید: 228
-

حاج یداله عباسی

کد متوفی: 6004620 یازدید: 243
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 6008462 یازدید: 183
-

کبری سعیدی

کد متوفی: 6009603 یازدید: 256
-

حاج علی عاشوریان

کد متوفی: 6012070 یازدید: 241
-

سکینه رشادت

کد متوفی: 6012149 یازدید: 202
-

اسدالله جعفری

کد متوفی: 6013349 یازدید: 237
-

اسدالله جعفری

کد متوفی: 6013375 یازدید: 255
-

فاتحه شهید

کد متوفی: 6015208 یازدید: 214
-

پرستاران شهید

کد متوفی: 6018149 یازدید: 196
-

سلامت .

کد متوفی: 6018165 یازدید: 169
-

شهدای سلامت

کد متوفی: 6018353 یازدید: 214
-

حسن غلامی

کد متوفی: 6022965 یازدید: 267
-

شهدای سلامت

کد متوفی: 6023052 یازدید: 192
-

شهدای سلامت

کد متوفی: 6023055 یازدید: 237
-

شهدای سلامت

کد متوفی: 6023058 یازدید: 218
-

شهدای سلامت

کد متوفی: 6023524 یازدید: 198
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6025839 یازدید: 208
-

ابوالقاسم برزگر

کد متوفی: 6030033 یازدید: 221
-

سیدعزیز حسینی عمله

کد متوفی: 6031507 یازدید: 197
-

سیدابراهیم حسینی عمله

کد متوفی: 6031795 یازدید: 429
-

شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033007 یازدید: 173
-

سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033020 یازدید: 181
-

سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033599 یازدید: 175
-

معصومه سرور

کد متوفی: 6035256 یازدید: 233
-

شهادت حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6035464 یازدید: 158
-

لیلا یزدانی

کد متوفی: 6036447 یازدید: 159
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6036929 یازدید: 231
-

سلطان زارعی

کد متوفی: 6037389 یازدید: 212
-

حاج محمد یوسفی

کد متوفی: 6039291 یازدید: 214
-

سیدمحمدعلی رز

کد متوفی: 6042046 یازدید: 152
-

سیدمحمدعلی رز

کد متوفی: 6042060 یازدید: 145
-

کربلایی عوضعلی ایزدی

کد متوفی: 6042344 یازدید: 155
-

فاطمه محمودی

کد متوفی: 6042600 یازدید: 903
-

فاطمه محمودی

کد متوفی: 6042728 یازدید: 227
-

حسن رحمتی

کد متوفی: 6042963 یازدید: 227
-

نرجس جوزا

کد متوفی: 6042964 یازدید: 161
-

غلام میرزایی

کد متوفی: 6044396 یازدید: 160
-

بیگم جان کریمی

کد متوفی: 6044578 یازدید: 168
-

بیگم جان کریمی

کد متوفی: 6044598 یازدید: 174
-

مهدی رستمی

کد متوفی: 6045073 یازدید: 183
-

امیرعلی(غلامرضا) حبیبی

کد متوفی: 6045160 یازدید: 239
-

نیره بانو عاشوری

کد متوفی: 6045356 یازدید: 189
-

توران(عطری جان) شبانی

کد متوفی: 6051132 یازدید: 221
-

توران(عطری جان) شبانی

کد متوفی: 6051159 یازدید: 192
-

هاشم روستایی

کد متوفی: 6055089 یازدید: 147
1349/01/01 - 1373/10/29

حاج قربانعلی مقصودی

کد متوفی: 6063605 یازدید: 185
- ‌

ابراهیم حقیقی

کد متوفی: 6064822 یازدید: 174
1336/04/09 - 1390/02/13

حاجیه خانم بتول محمودی

کد متوفی: 6067990 یازدید: 181
... - ...‌.

حاجیه خانم بتول محمودی

کد متوفی: 6067992 یازدید: 162
.... - ...‌

خدایار جعفری

کد متوفی: 6068008 یازدید: 214
-

خدایار_جواد جعفری

کد متوفی: 6070106 یازدید: 209
-

حاج حسین جعفری

کد متوفی: 6071986 یازدید: 180
- 1398

محمد علی(استاد محمود) برزگر

کد متوفی: 6072351 یازدید: 189
1335/02/24 - 1397/04/04

امامقلی اکبر نیا

کد متوفی: 6072978 یازدید: 189
1314 - 1399

کربلایی اکبر یوسفی

کد متوفی: 6073117 یازدید: 170
-

کربلایی حسین اکبری

کد متوفی: 6080554 یازدید: 178
161342 - 1821391

محمد جواد ابراهیمی

کد متوفی: 6097528 یازدید: 304
1377/05/21 - 1396/01/05

کربلایی محمد طلایی

کد متوفی: 6099459 یازدید: 150
1/6/1351 - 16/11/1398

‌ ‌

کد متوفی: 6101395 یازدید: 157
‌ - ‌

کد متوفی: 6101403 یازدید: 166
-

‌ ‌

کد متوفی: 6101409 یازدید: 146
‌ - ‌

‌ ‌

کد متوفی: 6101415 یازدید: 163
‌ - ‌

فاطمه یوسفی

کد متوفی: 6101458 یازدید: 361
1338/01/02 - 1400/0120

فاطمه یوسفی

کد متوفی: 6101509 یازدید: 312
‌ - ‌

کاکاخان امیری

کد متوفی: 6106982 یازدید: 164
۱۳۳۳ - ۱۳۹۹/۲/۵

کاکاخان امیری

کد متوفی: 6106987 یازدید: 1579
۱۳۳۳ - ۱۳۹۹/۲/۵

خدیجه عباسی

کد متوفی: 6109225 یازدید: 521
- 1400/02/11

سجاد هنرمند

کد متوفی: 6112154 یازدید: 139
-

مهدی اکبری

کد متوفی: 6112546 یازدید: 139
25/12/1358 - 25/12/1396

سکینه کارگر

کد متوفی: 6115344 یازدید: 525
1323/07/09 - 1400/02/21

ماهرخ راستی

کد متوفی: 6115396 یازدید: 155
-

ماهرخ راستی

کد متوفی: 6116059 یازدید: 683
-

علی یوسفی

کد متوفی: 6120528 یازدید: 416
1382/07/28 - 1399/08/16

حاج محمد یوسفی

کد متوفی: 6121858 یازدید: 502
1310/06/01 - 1399/03/08

حسن یوسفی

کد متوفی: 6123616 یازدید: 338
1333/07/01 - 1373/03/19

پروین یوسفی

کد متوفی: 6123620 یازدید: 358
1337/07/01 - 1373/03/19

توران (رقیه) گیانی

کد متوفی: 6127044 یازدید: 605
-

ماه گل باقری

کد متوفی: 6127556 یازدید: 469
1315/06/20 - 1400/04/04

رستم(حاج اکبر) و فاطمه خانم رحیمی

کد متوفی: 6129488 یازدید: 183
-

رقیه زارع

کد متوفی: 6142014 یازدید: 456
-

محبوبه ترابی

کد متوفی: 6143096 یازدید: 147
-

مشهدی غلامحسین حیدری

کد متوفی: 6151206 یازدید: 199
1304/08/05 - 1399/06/25

رقیه روستایی

کد متوفی: 6152313 یازدید: 375
1327/03/09 - 1400/05/24

محمدعلی باقری

کد متوفی: 6152889 یازدید: 107
-

فرامرز عباسی

کد متوفی: 6154780 یازدید: 1005
1353/01/10 - 1400/06/30

طلعت حسامی

کد متوفی: 6154926 یازدید: 113
-

خاور مبرا

کد متوفی: 6155203 یازدید: 119
1307 - 1400

صغری فرزان مهر

کد متوفی: 6159274 یازدید: 145
- 1400/08/06

حسن محمدی

کد متوفی: 6159512 یازدید: 801
1349/04/02 - 1400/08/04

‌سید کریم موسوی موسوی

کد متوفی: 6159550 یازدید: 97
1345/07/17 - 1400/07/30

حاج محمدحسن جعفری

کد متوفی: 6159571 یازدید: 171
1320/01/03 - 1400/01/05

زيبا كياني

کد متوفی: 6161282 یازدید: 166
1362/01/01 - 1400/08/09

دکترزیبا کیانی

کد متوفی: 6161536 یازدید: 676
1362/01/01 - 1400/08/09

جهان الماسی

کد متوفی: 6164817 یازدید: 59
-

کربلایی حسین رحمانی

کد متوفی: 6164925 یازدید: 243
1336/04/02 - 1399/11/28

حاجیه خانم بتول محمودی

کد متوفی: 6168957 یازدید: 170
- 1399/10/14

محمد برزگر

کد متوفی: 6169247 یازدید: 227
1362/09/02 - 1400/09/04

حاج سید یحیی و حاجیه خانم جهان موسوی و طاهری

کد متوفی: 6173080 یازدید: 186
1302/12/01 - 1394/09/10

آسیه خاکسار

کد متوفی: 6174016 یازدید: 157
1326/07/18 - 1399/09/20

فاطمه خاکسار

کد متوفی: 6174017 یازدید: 75
1330/05/11 - 1393/02/10

حاجیه خانم فاطمه خاکسار

کد متوفی: 6174021 یازدید: 96
1330/05/04 - 1393/02/11

حاجیه فاطمه خاکسار

کد متوفی: 6174028 یازدید: 83
1330/08/16 - 1393/02/11

حاج عزیز برزگر

کد متوفی: 6175575 یازدید: 76
1400/10/23 - 1400/10/23

رضا دهقان حسامپور

کد متوفی: 6176308 یازدید: 302
1351 - 1370/12/07

خدیجه امیری

کد متوفی: 6177190 یازدید: 132
-

گل باج عابدی

کد متوفی: 6179094 یازدید: 84
-

حاج علی عاشوریان

کد متوفی: 6181711 یازدید: 341
1324/03/24 - 1390/05/19

علی اصغر سیفی نژاد

کد متوفی: 6181766 یازدید: 169
1353/10/01 - 1400/01/15

حاج یدالله عباسی ‌

کد متوفی: 6181787 یازدید: 83
-

علی اکبر کریمی

کد متوفی: 6182046 یازدید: 98
1320/05/07 - 1361/05/08

زیور وزیری

کد متوفی: 6183258 یازدید: 59
1329/03/16 - 1400/11/28

زیور وزیری

کد متوفی: 6183260 یازدید: 1375
1329/03/16 - 1400/11/28

زیور وزیری

کد متوفی: 6183288 یازدید: 94
1329/03/16 - 1400/11/28

سيده گل شاه موسوي

کد متوفی: 6185163 یازدید: 256
- 1400/12/10

حاجیه خانم رحیمه طالبی

کد متوفی: 6185534 یازدید: 391
1324/08/07 - 1400/12/08

امیرحسین دمیری

کد متوفی: 6191085 یازدید: 949
1329/09/20 - 1400/07/28

رضا عباسی

کد متوفی: 6191135 یازدید: 194
1351/06/10 - 1388/05/11

کربلائی هوشنگ خشک جان

کد متوفی: 6193452 یازدید: 579
1313/12/15 - 1401/01/21

پویا رحمانیان

کد متوفی: 6196966 یازدید: 487
-

فاطمه باقری

کد متوفی: 6197144 یازدید: 65
1369/01/03 - 1388/02/15

احمد رضائی

کد متوفی: 6197258 یازدید: 51
1337/01/05 - 1396/06/02

عبدالحسین کمالی

کد متوفی: 6197264 یازدید: 305
-

عذری وزهرا قائدی

کد متوفی: 6201125 یازدید: 185
1343/03/10 - 1400/06/01

اسماعیل دهقان حسامپور

کد متوفی: 6201503 یازدید: 407
- 1401/03/13

عظیم رجبی

کد متوفی: 6202206 یازدید: 506
1352/07/10 - 1400/11/14

عظیم رجبی

کد متوفی: 6202215 یازدید: 82
-

عباس برزگر

کد متوفی: 6202440 یازدید: 99
1370/11/25 - 1398/10/05

زیور (فاطمه) عندلیب

کد متوفی: 6202677 یازدید: 187
-

جوادعلی نیکفرد

کد متوفی: 6203101 یازدید: 97
-

صغری . فاطمه . عوضعلی برزگر

کد متوفی: 6203435 یازدید: 384
1344/01/01 - 1400/01/10

قره محمد شکوهی زاده

کد متوفی: 6204299 یازدید: 586
1332/12/18 - 1401/02/08

نرجس صحرانورد

کد متوفی: 6204750 یازدید: 191
- 1400/04/04

صغری برزگر

کد متوفی: 6207114 یازدید: 57
-

سید کریم موسوی

کد متوفی: 6207900 یازدید: 87
-

علیرضا خوندل

کد متوفی: 6208290 یازدید: 73
-

حسن علی نجفی

کد متوفی: 6208454 یازدید: 583
1326/07/03 - 1389/01/24

احمد رضا قربانی

کد متوفی: 6209965 یازدید: 72
-

احمد رضا قربانی

کد متوفی: 6209967 یازدید: 189
-

کربلایی حامد غلامی

کد متوفی: 6210063 یازدید: 2623
1375/01/31 - 1401/05/11

حامد غلامی

کد متوفی: 6211155 یازدید: 135
1375/01/31 - 1401/05/11

خاتمه حسینی

کد متوفی: 6221339 یازدید: 98
- 1401/10/08

زینب عبدی

کد متوفی: 6222446 یازدید: 69
1337/03/15 - 1400/05/25

حمیدمحمودی محمودی

کد متوفی: 6242961 یازدید: 20
-

فاطمه یوسفی

کد متوفی: 6243004 یازدید: 32
1338/01/02 - 1400/01/20

علی خانی

کد متوفی: 6244812 یازدید: 189
1363/12/29 - 1402/09/15

سکینه(نجیمه) امیری

کد متوفی: 6244891 یازدید: 274
- 1402/10/03

حاجیه ماه جان میرشکاری (عزیزی)

کد متوفی: 6245043 یازدید: 507
-

خانم میرشکاری میرشکاری

کد متوفی: 6245079 یازدید: 5
-

مرحوم حاج غلام میرزایی

کد متوفی: 6248738 یازدید: 3
1331/04/01 - 1401/01/23
Loading...

لطفا شکیبا باشید