آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بوانات

فاطمه سلطان کریمی

کد متوفی: 12438 یازدید: 102
-

معصومه(فاطمه) ایزدی

کد متوفی: 15089 یازدید: 451
-

علی ذاکری

کد متوفی: 20219 یازدید: 109
-

رضوان واعظی

کد متوفی: 20225 یازدید: 102
-

مشهدی ایران رستگاری

کد متوفی: 46056 یازدید: 135
-

حاج خلیل رمزی

کد متوفی: 46696 یازدید: 108
-

کریم بیگی( زردشت)

کد متوفی: 49357 یازدید: 118
-

راضیه جعفری

کد متوفی: 49572 یازدید: 111
-

زلایی آریافر

کد متوفی: 52457 یازدید: 105
-

زلایی آریافر

کد متوفی: 52496 یازدید: 102
-

علی یوسفی

کد متوفی: 60134 یازدید: 255
-

علی یوسفی

کد متوفی: 60151 یازدید: 90
-

علی یوسفی

کد متوفی: 60499 یازدید: 254
-

اسماعیل روستایی

کد متوفی: 62306 یازدید: 93
-

رحیمه حسنی

کد متوفی: 62315 یازدید: 93
-

رحیمه حسنی

کد متوفی: 62344 یازدید: 119
-

اسماعیل روستایی

کد متوفی: 62352 یازدید: 117
-

معصومه ماندگاری

کد متوفی: 62443 یازدید: 100
-

اصغر حسینی

کد متوفی: 62599 یازدید: 89
-

اصغر حسنی

کد متوفی: 62708 یازدید: 91
-

حاج خلیل یوسفی

کد متوفی: 63961 یازدید: 88
-

حاج خلیل یوسفی

کد متوفی: 64766 یازدید: 154
-

کربلایی ابراهیم روستایی

کد متوفی: 66583 یازدید: 90
-

مهین حسینی

کد متوفی: 76307 یازدید: 98
-

حاج اصغر بابایی

کد متوفی: 77472 یازدید: 84
-

بهجت طهماسبی

کد متوفی: 79057 یازدید: 89
-

حاجیه خانم فاطمه محمدی نژاد

کد متوفی: 79585 یازدید: 89
-

حاجیه خانم فاطمه محمدی نژاد

کد متوفی: 79650 یازدید: 175
-

احمدعلی بارونی

کد متوفی: 800128 یازدید: 77
-

زهرا نجغی

کد متوفی: 6000302 یازدید: 100
-

زهرا نجفی

کد متوفی: 6000316 یازدید: 84
-

حاج مراد جلالی

کد متوفی: 6001961 یازدید: 92
-

حاج یداله عباسی

کد متوفی: 6004620 یازدید: 97
-

علی محمدی

کد متوفی: 6006367 یازدید: 73
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 6008462 یازدید: 79
-

کبری سعیدی

کد متوفی: 6009603 یازدید: 121
-

حاج علی عاشوریان

کد متوفی: 6012070 یازدید: 94
-

سکینه رشادت

کد متوفی: 6012149 یازدید: 90
-

اسدالله جعفری

کد متوفی: 6013349 یازدید: 95
-

اسدالله جعفری

کد متوفی: 6013375 یازدید: 94
-

فاتحه شهید

کد متوفی: 6015208 یازدید: 91
-

پرستاران شهید

کد متوفی: 6018149 یازدید: 86
-

سلامت .

کد متوفی: 6018165 یازدید: 79
-

شهدای سلامت

کد متوفی: 6018353 یازدید: 72
-

حسن غلامی

کد متوفی: 6022965 یازدید: 97
-

شهدای سلامت

کد متوفی: 6023052 یازدید: 86
-

شهدای سلامت

کد متوفی: 6023055 یازدید: 96
-

شهدای سلامت

کد متوفی: 6023058 یازدید: 84
-

شهدای سلامت

کد متوفی: 6023524 یازدید: 92
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6025839 یازدید: 71
-

ابوالقاسم برزگر

کد متوفی: 6030033 یازدید: 94
-

سیدعزیز حسینی عمله

کد متوفی: 6031507 یازدید: 82
-

سیدابراهیم حسینی عمله

کد متوفی: 6031795 یازدید: 268
-

شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033007 یازدید: 68
-

سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033020 یازدید: 80
-

سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033599 یازدید: 71
-

معصومه سرور

کد متوفی: 6035256 یازدید: 130
-

شهادت حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6035464 یازدید: 72
-

لیلا یزدانی

کد متوفی: 6036447 یازدید: 68
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6036929 یازدید: 114
-

سلطان زارعی

کد متوفی: 6037389 یازدید: 79
-

حاج محمد یوسفی

کد متوفی: 6039291 یازدید: 80
-

سیدمحمدعلی رز

کد متوفی: 6042046 یازدید: 72
-

سیدمحمدعلی رز

کد متوفی: 6042060 یازدید: 65
-

کربلایی عوضعلی ایزدی

کد متوفی: 6042344 یازدید: 69
-

فاطمه محمودی

کد متوفی: 6042600 یازدید: 398
-

فاطمه محمودی

کد متوفی: 6042728 یازدید: 107
-

حسن رحمتی

کد متوفی: 6042963 یازدید: 77
-

نرجس جوزا

کد متوفی: 6042964 یازدید: 69
-

غلام میرزایی

کد متوفی: 6044396 یازدید: 73
-

بیگم جان کریمی

کد متوفی: 6044578 یازدید: 73
-

بیگم جان کریمی

کد متوفی: 6044598 یازدید: 67
-

مهدی رستمی

کد متوفی: 6045073 یازدید: 73
-

امیرعلی(غلامرضا) حبیبی

کد متوفی: 6045160 یازدید: 98
-

نیره بانو عاشوری

کد متوفی: 6045356 یازدید: 72
-

توران(عطری جان) شبانی

کد متوفی: 6051132 یازدید: 78
-

توران(عطری جان) شبانی

کد متوفی: 6051159 یازدید: 80
-

هاشم روستایی

کد متوفی: 6055089 یازدید: 64
1349/01/01 - 1373/10/29

حاج قربانعلی مقصودی

کد متوفی: 6063605 یازدید: 74
- ‌

ابراهیم حقیقی

کد متوفی: 6064822 یازدید: 74
1336/04/09 - 1390/02/13

حاجیه خانم بتول محمودی

کد متوفی: 6067990 یازدید: 82
... - ...‌.

حاجیه خانم بتول محمودی

کد متوفی: 6067992 یازدید: 72
.... - ...‌

خدایار جعفری

کد متوفی: 6068008 یازدید: 83
-

خدایار_جواد جعفری

کد متوفی: 6070106 یازدید: 107
-

حاج حسین جعفری

کد متوفی: 6071986 یازدید: 80
- 1398

محمد علی(استاد محمود) برزگر

کد متوفی: 6072351 یازدید: 63
1335/02/24 - 1397/04/04

امامقلی اکبر نیا

کد متوفی: 6072978 یازدید: 73
1314 - 1399

کربلایی اکبر یوسفی

کد متوفی: 6073117 یازدید: 82
-

کربلایی حسین اکبری

کد متوفی: 6080554 یازدید: 80
161342 - 1821391

محمد جواد ابراهیمی

کد متوفی: 6097528 یازدید: 184
1377/05/21 - 1396/01/05

کربلایی محمد طلایی

کد متوفی: 6099459 یازدید: 67
1/6/1351 - 16/11/1398

‌ ‌

کد متوفی: 6101395 یازدید: 60
‌ - ‌

کد متوفی: 6101403 یازدید: 74
-

‌ ‌

کد متوفی: 6101409 یازدید: 64
‌ - ‌

‌ ‌

کد متوفی: 6101415 یازدید: 77
‌ - ‌

فاطمه یوسفی

کد متوفی: 6101458 یازدید: 98
1338/01/02 - 1400/0120

فاطمه یوسفی

کد متوفی: 6101509 یازدید: 165
‌ - ‌

کاکاخان امیری

کد متوفی: 6106982 یازدید: 75
۱۳۳۳ - ۱۳۹۹/۲/۵

کاکاخان امیری

کد متوفی: 6106987 یازدید: 1458
۱۳۳۳ - ۱۳۹۹/۲/۵

خدیجه عباسی

کد متوفی: 6109225 یازدید: 381
- 1400/02/11

سجاد هنرمند

کد متوفی: 6112154 یازدید: 65
-

مهدی اکبری

کد متوفی: 6112546 یازدید: 67
25/12/1358 - 25/12/1396

سکینه کارگر

کد متوفی: 6115344 یازدید: 379
1323/07/09 - 1400/02/21

ماهرخ راستی

کد متوفی: 6115396 یازدید: 63
-

ماهرخ راستی

کد متوفی: 6116059 یازدید: 522
-

علی یوسفی

کد متوفی: 6120528 یازدید: 256
1382/07/28 - 1399/08/16

حاج محمد یوسفی

کد متوفی: 6121858 یازدید: 313
1310/06/01 - 1399/03/08

حسن یوسفی

کد متوفی: 6123616 یازدید: 227
1333/07/01 - 1373/03/19

پروین یوسفی

کد متوفی: 6123620 یازدید: 213
1337/07/01 - 1373/03/19

توران (رقیه) گیانی

کد متوفی: 6127044 یازدید: 467
-

ماه گل باقری

کد متوفی: 6127556 یازدید: 342
1315/06/20 - 1400/04/04

رستم(حاج اکبر) و فاطمه خانم رحیمی

کد متوفی: 6129488 یازدید: 55
-

رقیه زارع

کد متوفی: 6142014 یازدید: 281
-

محبوبه ترابی

کد متوفی: 6143096 یازدید: 49
-

مشهدی غلامحسین حیدری

کد متوفی: 6151206 یازدید: 116
1304/08/05 - 1399/06/25

رقیه روستایی

کد متوفی: 6152313 یازدید: 280
1327/03/09 - 1400/05/24

محمدعلی باقری

کد متوفی: 6152889 یازدید: 30
-

فرامرز عباسی

کد متوفی: 6154780 یازدید: 852
1353/01/10 - 1400/06/30

طلعت حسامی

کد متوفی: 6154926 یازدید: 26
-

خاور مبرا

کد متوفی: 6155203 یازدید: 34
1307 - 1400

صغری فرزان مهر

کد متوفی: 6159274 یازدید: 63
- 1400/08/06

حسن محمدی

کد متوفی: 6159512 یازدید: 637
1349/04/02 - 1400/08/04

‌سید کریم موسوی موسوی

کد متوفی: 6159550 یازدید: 14
1345/07/17 - 1400/07/30

حاج محمدحسن جعفری

کد متوفی: 6159571 یازدید: 66
1320/01/03 - 1400/01/05

زيبا كياني

کد متوفی: 6161282 یازدید: 10
1362/01/01 - 1400/08/09

دکترزیبا کیانی

کد متوفی: 6161536 یازدید: 180
1362/01/01 - 1400/08/09

جهان الماسی

کد متوفی: 6164817 یازدید: 3
-

کربلایی حسین رحمانی

کد متوفی: 6164925 یازدید: 132
1336/04/02 - 1399/11/28

حاجیه خانم بتول محمودی

کد متوفی: 6168957 یازدید: 91
- 1399/10/14

محمد برزگر

کد متوفی: 6169247 یازدید: 121
1362/09/02 - 1400/09/04

حاج سید یحیی و حاجیه خانم جهان موسوی و طاهری

کد متوفی: 6173080 یازدید: 52
1302/12/01 - 1394/09/10

آسیه خاکسار

کد متوفی: 6174016 یازدید: 64
1326/07/18 - 1399/09/20

فاطمه خاکسار

کد متوفی: 6174017 یازدید: 1
1330/05/11 - 1393/02/10

حاجیه خانم فاطمه خاکسار

کد متوفی: 6174021 یازدید: 1
1330/05/04 - 1393/02/11

حاجیه فاطمه خاکسار

کد متوفی: 6174028 یازدید: 15
1330/08/16 - 1393/02/11
Loading...

لطفا شکیبا باشید