آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان پاسارگاد

سبزعلی حسینی

کد متوفی: 47479 یازدید: 365
-

حاج قنبر محمدی

کد متوفی: 47527 یازدید: 380
-

غلامعلی حسینی

کد متوفی: 47547 یازدید: 294
-

سروناز عباسزاده

کد متوفی: 49191 یازدید: 290
-

شهدخت حاتمی

کد متوفی: 51446 یازدید: 252
-

علی نیک پور

کد متوفی: 51817 یازدید: 231
-

منوچهر شعبانی نژاد

کد متوفی: 55143 یازدید: 257
-

علی نیک پور

کد متوفی: 56069 یازدید: 245
-

علی قربانی مقدم

کد متوفی: 56222 یازدید: 217
-

علی قربانی مقدم

کد متوفی: 56239 یازدید: 238
-

علی قربانی مقدم

کد متوفی: 56250 یازدید: 278
-

زینت برومند

کد متوفی: 63533 یازدید: 266
-

پرویز مهرآور

کد متوفی: 63599 یازدید: 249
-

سرافراز الطافی

کد متوفی: 63649 یازدید: 240
-

خدیجه ارغوانی

کد متوفی: 63721 یازدید: 378
-

حاج ابراهیم ایزدی

کد متوفی: 65544 یازدید: 281
-

محمود غلامی

کد متوفی: 66937 یازدید: 252
-

صغری خیری

کد متوفی: 69061 یازدید: 268
-

سید یعقوب حسینی

کد متوفی: 70087 یازدید: 242
-

شادروان مهندس علي زارع

کد متوفی: 70318 یازدید: 804
-

حاجیه خانم رقیه پورعسکری

کد متوفی: 76894 یازدید: 331
1313/01/14 - 1399/03/18

حاج سید یعقوب حسینی

کد متوفی: 77201 یازدید: 350
-

خدیجه ارغوانی

کد متوفی: 77542 یازدید: 192
-

بلقیس عسکری

کد متوفی: 6001514 یازدید: 282
-

عباس صادقپور

کد متوفی: 6001757 یازدید: 264
-

فریبا قنبری

کد متوفی: 6004347 یازدید: 223
-

فریبا قنبری

کد متوفی: 6005753 یازدید: 260
-

علی ناز عمادی

کد متوفی: 6006639 یازدید: 194
-

کوکب دوست محمدی

کد متوفی: 6009003 یازدید: 199
-

کوکب زارع(دوست محمدی)

کد متوفی: 6009004 یازدید: 230
-

جلیل مفتاحی

کد متوفی: 6009734 یازدید: 223
-

حاج علی اکبر عسکری

کد متوفی: 6015871 یازدید: 263
-

حاج غلامعلی نادری

کد متوفی: 6016930 یازدید: 220
-

حاج غلامعلی نادری

کد متوفی: 6016937 یازدید: 262
-

یوسف باستان کیا

کد متوفی: 6017603 یازدید: 233
-

ایمان قاسمی

کد متوفی: 6017883 یازدید: 257
-

مرضیه زمانی فارسی

کد متوفی: 6019557 یازدید: 203
-

قربان بکجانی

کد متوفی: 6021436 یازدید: 219
-

رمضان نوذری

کد متوفی: 6022166 یازدید: 246
-

كربلايي صفدر كاظمي

کد متوفی: 6023097 یازدید: 519
-

حاج غلامعلی نادری

کد متوفی: 6025946 یازدید: 205
-

جهانتاب ارشدی

کد متوفی: 6026768 یازدید: 220
-

حاج شاه رضا حسین پور

کد متوفی: 6033723 یازدید: 231
-

حاج شاه رضا حسین پور

کد متوفی: 6033740 یازدید: 225
-

سروناز کاظمی میرکی

کد متوفی: 6033747 یازدید: 252
-

سروناز کاظمی میرکی

کد متوفی: 6033756 یازدید: 821
-

حاج شاه رضا حسین پور

کد متوفی: 6033829 یازدید: 228
-

حاج شاه رضا حسین پور

کد متوفی: 6033834 یازدید: 246
-

حاج شاه رضا حسین پور

کد متوفی: 6033849 یازدید: 229
-

حاج شاه رضا حسین پور

کد متوفی: 6033903 یازدید: 239
-

حاج شاه رضا حسین پور

کد متوفی: 6033907 یازدید: 202
-

خادم الحسین حاج علی نیک پور

کد متوفی: 6035409 یازدید: 350
1331/02/15 - 1399/08/29

بزرگ خاندان حاج سید یعقوب حسینی

کد متوفی: 6035422 یازدید: 379
- 1399/09/06

موسی مهرآور

کد متوفی: 6048074 یازدید: 216
-

موسی مهراور

کد متوفی: 6048659 یازدید: 245
-

جهان کربلایی مرادی

کد متوفی: 6048790 یازدید: 226
-

محمد علی ...جان محمد فتحی

کد متوفی: 6052747 یازدید: 171
-

مخمل مرادیان

کد متوفی: 6056812 یازدید: 184
- 01 11 99

مرحوم کریم دهخدا

کد متوفی: 6060249 یازدید: 243
1329/4/8 - 1399/6/27

شاهپور دهخدا

کد متوفی: 6065637 یازدید: 317
- 1399/11/15

کریم عباسی

کد متوفی: 6065809 یازدید: 175
1398 - 1398

داریوش ابرود

کد متوفی: 6070722 یازدید: 227
۱/۲/۱۳۷۱ - ۲۳/۱۰/۱۳۹۹

محمد رضا جنگجو

کد متوفی: 6072390 یازدید: 209
1355/1/17 - 1396/5/2

محمدرضا جنگجو

کد متوفی: 6072403 یازدید: 263
1355/1/17 - 1396/5/2

محمدرضا جنگجو

کد متوفی: 6072412 یازدید: 223
1355/1/17 - 1396/5/2

محمد تقی سورشجانی

کد متوفی: 6075580 یازدید: 226
-

فاطمه زمانی

کد متوفی: 6076927 یازدید: 177
-

فاطمه زمانی

کد متوفی: 6076929 یازدید: 237
-

الماس ارشدی

کد متوفی: 6077808 یازدید: 230
1344 - 1361

ناصر هاشمی شیری

کد متوفی: 6081900 یازدید: 232
1330/03/05 - 1397/08/03

منصور هاشمی شیری

کد متوفی: 6081908 یازدید: 243
1326/05/25 - 1398/11/11

کمال صدیق

کد متوفی: 6082733 یازدید: 1038
1368/04/01 - 1399/11/26

نصرت دهقان

کد متوفی: 6090614 یازدید: 318
-

سیف اله سیفی

کد متوفی: 6091740 یازدید: 532
-

حاج عبدالخالق و حاج شهربانو محمدی و پورولی

کد متوفی: 6092616 یازدید: 262
1302/01/01 - 1399/12/25

رستم کرمی

کد متوفی: 6097010 یازدید: 318
1348/04/01 - 1397/05/05

محمد رضا جنگجو

کد متوفی: 6099821 یازدید: 131
1355/1/17 - 1396/5/2

یداله عباسی

کد متوفی: 6099886 یازدید: 148
-

علیرضا کشاورز

کد متوفی: 6107838 یازدید: 795
1380/04/30 - 1399/06/19

محمدرضا جنگجو

کد متوفی: 6129771 یازدید: 126
1355/01/17 - 1396/05/02

حمیدرضا فتوت

کد متوفی: 6131303 یازدید: 424
1343 -

ریحانه پور عبدالله

کد متوفی: 6136871 یازدید: 165
1349/03/08 - 1400/05/12

حاجیه خانم ریحانه پورعبدالله

کد متوفی: 6138030 یازدید: 160
1349 - 1400

محمد تقی باقری

کد متوفی: 6138228 یازدید: 127
1350 - 1397

کریم دهخدا

کد متوفی: 6150512 یازدید: 127
1329/04/08 - 1399/06/27

صغری عمرانی

کد متوفی: 6157533 یازدید: 430
-

نازلر علیخانی

کد متوفی: 6160092 یازدید: 512
-

جهنتاب حسین پور جهنتاب حسین پور

کد متوفی: 6163142 یازدید: 101
-

جهنتاب حسین پور

کد متوفی: 6163145 یازدید: 114
-

جهنتاب حسین پور

کد متوفی: 6163146 یازدید: 91
-

جهانتاب حسین پور

کد متوفی: 6163147 یازدید: 167
-

هاجر اسکندری اسکندری

کد متوفی: 6185214 یازدید: 67
1376/06/26 - 1400/06/12

مهین تاج یوسفی

کد متوفی: 6186953 یازدید: 97
-

ماه طلعت یوسف سیرت

کد متوفی: 6189405 یازدید: 580
1313/07/05 - 1401/01/05

محمد و محمود (تقی) عوض زاده

کد متوفی: 6190988 یازدید: 303
1364 - 1396

جعفرقلی اسماعیلی نژاد

کد متوفی: 6191103 یازدید: 687
1338/11/10 - 1391/08/05

مشهدی احمد فلاح مهرابادی

کد متوفی: 6203307 یازدید: 68
1330/08/08 - 1378/04/19

مرتضي پورحیدری

کد متوفی: 6210644 یازدید: 433
-

صغری ناصری

کد متوفی: 6212095 یازدید: 59
- 1401/05/25

حاج علی باصری

کد متوفی: 6212713 یازدید: 374
1312/02/02 - 1399/02/09

گلابتون اسدی

کد متوفی: 6212728 یازدید: 266
1315/10/25 - 1387/08/11

عیسی خان سعادت

کد متوفی: 6213589 یازدید: 162
1308/11/04 - 1363

قدمعلی بی آزار

کد متوفی: 6213771 یازدید: 245
1336/03/13 - 1379/05/23

سید جواد موسوی

کد متوفی: 6213882 یازدید: 142
1346 - 1365/06/06

رسول رنجبر

کد متوفی: 6214143 یازدید: 678
1345/06/20 - 1365/06/08

اسماعیل نصرتی

کد متوفی: 6214266 یازدید: 182
1346/05/04 - 1363/12/24

ابراهیم حاجی پور

کد متوفی: 6214427 یازدید: 327
1340/07/14 - 1363/06/10

امیر حمزه خبازی

کد متوفی: 6214448 یازدید: 240
1344 - 1363/06/10

آقا حسین باصری

کد متوفی: 6214691 یازدید: 158
- 1393/03/22

عطیه کشتکار

کد متوفی: 6215256 یازدید: 79
-

ناصر هوشیار

کد متوفی: 6216066 یازدید: 385
1347/01/02 - 1383/06/20

صحبت اله رستمی

کد متوفی: 6216435 یازدید: 211
1339 - 1360/06/23

کرامت اله عزیزپور

کد متوفی: 6216439 یازدید: 265
1343 - 1372

صفدر باصری

کد متوفی: 6216818 یازدید: 218
1331 - 1366/06/25

محمود عوض زاده

کد متوفی: 6216979 یازدید: 180
1342 - 1360/06/26

موسی سرافرازی

کد متوفی: 6216982 یازدید: 219
1337 - 1360/06/26

مجید خبازی

کد متوفی: 6217087 یازدید: 73
1340/02/05 - 1390/04/25

حبیب اله رضایی

کد متوفی: 6217157 یازدید: 159
1338 - 1359/06/29

هادی آزادی

کد متوفی: 6217158 یازدید: 141
1343 - 1364/06/29

حاجیه خانم سیمین بخشی

کد متوفی: 6221115 یازدید: 74
- 1401/10/05

خلیل فتوت

کد متوفی: 6221836 یازدید: 70
- 1401/10/13

علی مراد قاسمی شیری

کد متوفی: 6228660 یازدید: 53
1314 - 1402/01/29

سید علی حسینی

کد متوفی: 6231238 یازدید: 158
-

علی اصغر دهخدا

کد متوفی: 6242848 یازدید: 47
- 1402/09/28

حاجیه خانم طوبی هاشمی

کد متوفی: 6243521 یازدید: 268
-

جواد ابرقویی

کد متوفی: 6244558 یازدید: 13
1344/05/21 - 1364/11/03

حاجیه خانم طوبی هاشمی

کد متوفی: 6245242 یازدید: 81
1333/03/11 - 1402/10/11

گل افشان شیبانی

کد متوفی: 6247028 یازدید: 5
-

گل افشان شیبانی

کد متوفی: 6247029 یازدید: 4
-

گل افشان شیبانی

کد متوفی: 6247030 یازدید: 4
-

گل افشان شیبانی

کد متوفی: 6247031 یازدید: 3
1328/01/02 - 1402/08/23

گل افشان شیبانی

کد متوفی: 6247032 یازدید: 5
-

زينت زارع

کد متوفی: 6247162 یازدید: 4
-

زینت زارع

کد متوفی: 6247163 یازدید: 28
1341/05/04 - 1398/03/13
Loading...

لطفا شکیبا باشید