آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان پاسارگاد

سبزعلی حسینی

کد متوفی: 47479 یازدید: 195
-

حاج قنبر محمدی

کد متوفی: 47527 یازدید: 142
-

غلامعلی حسینی

کد متوفی: 47547 یازدید: 176
-

سروناز عباسزاده

کد متوفی: 49191 یازدید: 132
-

شهدخت حاتمی

کد متوفی: 51446 یازدید: 112
-

علی نیک پور

کد متوفی: 51817 یازدید: 126
-

منوچهر شعبانی نژاد

کد متوفی: 55143 یازدید: 105
-

علی نیک پور

کد متوفی: 56069 یازدید: 108
-

علی قربانی مقدم

کد متوفی: 56222 یازدید: 109
-

علی قربانی مقدم

کد متوفی: 56239 یازدید: 120
-

علی قربانی مقدم

کد متوفی: 56250 یازدید: 121
-

زینت برومند

کد متوفی: 63533 یازدید: 121
-

پرویز مهرآور

کد متوفی: 63599 یازدید: 118
-

سرافراز الطافی

کد متوفی: 63649 یازدید: 102
-

خدیجه ارغوانی

کد متوفی: 63721 یازدید: 188
-

حاج ابراهیم ایزدی

کد متوفی: 65544 یازدید: 137
-

محمود غلامی

کد متوفی: 66937 یازدید: 101
-

صغری خیری

کد متوفی: 69061 یازدید: 129
-

سید یعقوب حسینی

کد متوفی: 70087 یازدید: 111
-

شادروان مهندس علي زارع

کد متوفی: 70318 یازدید: 635
-

حاجیه خانم رقیه پورعسکری

کد متوفی: 76894 یازدید: 157
1313/01/14 - 1399/03/18

حاج سید یعقوب حسینی

کد متوفی: 77201 یازدید: 191
-

خدیجه ارغوانی

کد متوفی: 77542 یازدید: 99
-

بلقیس عسکری

کد متوفی: 6001514 یازدید: 148
-

عباس صادقپور

کد متوفی: 6001757 یازدید: 136
-

فریبا قنبری

کد متوفی: 6004347 یازدید: 103
-

فریبا قنبری

کد متوفی: 6005753 یازدید: 129
-

علی ناز عمادی

کد متوفی: 6006639 یازدید: 107
-

کوکب دوست محمدی

کد متوفی: 6009003 یازدید: 100
-

کوکب زارع(دوست محمدی)

کد متوفی: 6009004 یازدید: 112
-

جلیل مفتاحی

کد متوفی: 6009734 یازدید: 110
-

حاج علی اکبر عسکری

کد متوفی: 6015871 یازدید: 143
-

حاج غلامعلی نادری

کد متوفی: 6016930 یازدید: 114
-

حاج غلامعلی نادری

کد متوفی: 6016937 یازدید: 140
-

یوسف باستان کیا

کد متوفی: 6017603 یازدید: 133
-

ایمان قاسمی

کد متوفی: 6017883 یازدید: 114
-

مرضیه زمانی فارسی

کد متوفی: 6019557 یازدید: 107
-

قربان بکجانی

کد متوفی: 6021436 یازدید: 117
-

رمضان نوذری

کد متوفی: 6022166 یازدید: 136
-

كربلايي صفدر كاظمي

کد متوفی: 6023097 یازدید: 219
-

حاج غلامعلی نادری

کد متوفی: 6025946 یازدید: 114
-

جهانتاب ارشدی

کد متوفی: 6026768 یازدید: 117
-

حاج شاه رضا حسین پور

کد متوفی: 6033723 یازدید: 104
-

حاج شاه رضا حسین پور

کد متوفی: 6033740 یازدید: 108
-

سروناز کاظمی میرکی

کد متوفی: 6033747 یازدید: 99
-

سروناز کاظمی میرکی

کد متوفی: 6033756 یازدید: 573
-

حاج شاه رضا حسین پور

کد متوفی: 6033829 یازدید: 121
-

حاج شاه رضا حسین پور

کد متوفی: 6033834 یازدید: 119
-

حاج شاه رضا حسین پور

کد متوفی: 6033849 یازدید: 112
-

حاج شاه رضا حسین پور

کد متوفی: 6033903 یازدید: 113
-

حاج شاه رضا حسین پور

کد متوفی: 6033907 یازدید: 111
-

خادم الحسین حاج علی نیک پور

کد متوفی: 6035409 یازدید: 222
1331/02/15 - 1399/08/29

بزرگ خاندان حاج سید یعقوب حسینی

کد متوفی: 6035422 یازدید: 193
- 1399/09/06

موسی مهرآور

کد متوفی: 6048074 یازدید: 115
-

موسی مهراور

کد متوفی: 6048659 یازدید: 143
-

جهان کربلایی مرادی

کد متوفی: 6048790 یازدید: 107
-

محمد علی ...جان محمد فتحی

کد متوفی: 6052747 یازدید: 90
-

مخمل مرادیان

کد متوفی: 6056812 یازدید: 86
- 01 11 99

مرحوم کریم دهخدا

کد متوفی: 6060249 یازدید: 128
1329/4/8 - 1399/6/27

شاهپور دهخدا

کد متوفی: 6065637 یازدید: 207
- 1399/11/15

کریم عباسی

کد متوفی: 6065809 یازدید: 100
1398 - 1398

داریوش ابرود

کد متوفی: 6070722 یازدید: 109
۱/۲/۱۳۷۱ - ۲۳/۱۰/۱۳۹۹

محمد رضا جنگجو

کد متوفی: 6072390 یازدید: 109
1355/1/17 - 1396/5/2

محمدرضا جنگجو

کد متوفی: 6072403 یازدید: 162
1355/1/17 - 1396/5/2

محمدرضا جنگجو

کد متوفی: 6072412 یازدید: 136
1355/1/17 - 1396/5/2

محمد تقی سورشجانی

کد متوفی: 6075580 یازدید: 123
-

فاطمه زمانی

کد متوفی: 6076927 یازدید: 96
-

فاطمه زمانی

کد متوفی: 6076929 یازدید: 134
-

الماس ارشدی

کد متوفی: 6077808 یازدید: 118
1344 - 1361

ناصر هاشمی شیری

کد متوفی: 6081900 یازدید: 147
1330/03/05 - 1397/08/03

منصور هاشمی شیری

کد متوفی: 6081908 یازدید: 149
1326/05/25 - 1398/11/11

کمال صدیق

کد متوفی: 6082733 یازدید: 927
1368/04/01 - 1399/11/26

نصرت دهقان

کد متوفی: 6090614 یازدید: 214
-

سیف اله سیفی

کد متوفی: 6091740 یازدید: 395
-

حاج عبدالخالق و حاج شهربانو محمدی و پورولی

کد متوفی: 6092616 یازدید: 141
1302/01/01 - 1399/12/25

رستم کرمی

کد متوفی: 6097010 یازدید: 231
1348/04/01 - 1397/05/05

محمد رضا جنگجو

کد متوفی: 6099821 یازدید: 82
1355/1/17 - 1396/5/2

یداله عباسی

کد متوفی: 6099886 یازدید: 74
-

علیرضا کشاورز

کد متوفی: 6107838 یازدید: 549
1380/04/30 - 1399/06/19

حاج ستار توحیدی نژاد

کد متوفی: 6125550 یازدید: 231
- 1400/03/26

محمدرضا جنگجو

کد متوفی: 6129771 یازدید: 54
1355/01/17 - 1396/05/02

حمیدرضا فتوت

کد متوفی: 6131303 یازدید: 269
1343 -

ریحانه پور عبدالله

کد متوفی: 6136871 یازدید: 66
1349/03/08 - 1400/05/12

حاجیه خانم ریحانه پورعبدالله

کد متوفی: 6138030 یازدید: 58
1349 - 1400

محمد تقی باقری

کد متوفی: 6138228 یازدید: 54
1350 - 1397

کریم دهخدا

کد متوفی: 6150512 یازدید: 48
1329/04/08 - 1399/06/27

صغری عمرانی

کد متوفی: 6157533 یازدید: 332
-

نازلر علیخانی

کد متوفی: 6160092 یازدید: 343
-

جهنتاب حسین پور جهنتاب حسین پور

کد متوفی: 6163142 یازدید: 27
-

جهنتاب حسین پور

کد متوفی: 6163145 یازدید: 29
-

جهنتاب حسین پور

کد متوفی: 6163146 یازدید: 26
-

جهانتاب حسین پور

کد متوفی: 6163147 یازدید: 51
-

هاجر اسکندری اسکندری

کد متوفی: 6185214 یازدید: 2
1376/06/26 - 1400/06/12

مهین تاج یوسفی

کد متوفی: 6186953 یازدید: 6
-

ماه طلعت یوسف سیرت

کد متوفی: 6189405 یازدید: 502
1313/07/05 - 1401/01/05

محمد و محمود (تقی) عوض زاده

کد متوفی: 6190988 یازدید: 171
1364 - 1396

جعفرقلی اسماعیلی نژاد

کد متوفی: 6191103 یازدید: 451
1338/11/10 - 1391/08/05

مشهدی احمد فلاح مهرابادی

کد متوفی: 6203307 یازدید: 1
1330/08/08 - 1378/04/19
Loading...

لطفا شکیبا باشید