آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان جهرم

کامیلا( فاطمه) زارع

کد متوفی: 565 یازدید: 344
-

کامیلا (فاطمه) زارع

کد متوفی: 569 یازدید: 230
-

حاج عسکر رحمت خواه

کد متوفی: 1680 یازدید: 246
-

محمدعلی کرامت

کد متوفی: 1682 یازدید: 280
-

محمد حسن رستمي

کد متوفی: 4811 یازدید: 258
-

سرگرد هادی مرادی کوچی

کد متوفی: 6640 یازدید: 576
-

کربلائی بهرام برزوفرد

کد متوفی: 8250 یازدید: 375
-

صفیه زارعیان

کد متوفی: 8582 یازدید: 250
-

عباسعلی و رضا سیوف

کد متوفی: 8587 یازدید: 235
-

علی اکبر میرمحمدی

کد متوفی: 9587 یازدید: 605
-

معصومه یزدان پور

کد متوفی: 12252 یازدید: 212
-

عفت السادات شارف جهرمی

کد متوفی: 12271 یازدید: 269
-

مهدی مولانیا

کد متوفی: 12385 یازدید: 316
-

دکتر مهرزاد منصوری

کد متوفی: 13264 یازدید: 397
-

محمدحسین شاکرشهرخفری

کد متوفی: 13284 یازدید: 199
-

علیرضا نامجو نامجو

کد متوفی: 14895 یازدید: 212
-

حاج اسماعیل حقیقی

کد متوفی: 16840 یازدید: 616
-

نعمت الله کارگرفرد

کد متوفی: 18988 یازدید: 475
-

محمدجواد مانیانی

کد متوفی: 21266 یازدید: 726
-

غلامرضا مردانی پور

کد متوفی: 22745 یازدید: 485
-

نوازالله باقرنیای جهرمی

کد متوفی: 25526 یازدید: 228
-

علی اکبر رحیمی

کد متوفی: 27988 یازدید: 223
-

رقیه خواجه زادگان

کد متوفی: 29637 یازدید: 203
-

فاطمه اخلاص منش

کد متوفی: 30152 یازدید: 221
-

علی پارسا

کد متوفی: 30439 یازدید: 215
-

ناصر ابام

کد متوفی: 30830 یازدید: 242
-

کامیلا زارع

کد متوفی: 35029 یازدید: 210
-

حسن اژدری

کد متوفی: 43785 یازدید: 231
-

سیدحاجی آقا روستا

کد متوفی: 43882 یازدید: 196
-

سیدحاجی آقا روستا

کد متوفی: 43896 یازدید: 199
-

کربلایی سلمان عسکری

کد متوفی: 44912 یازدید: 338
-

بشارت رستمی پور

کد متوفی: 45780 یازدید: 219
-

آیت الله سید حسین آیت اللهی

کد متوفی: 46519 یازدید: 268
-

علی اکبر رحیمی

کد متوفی: 47586 یازدید: 399
-

علی اکبر رحیمی

کد متوفی: 47609 یازدید: 221
-

محمود ابراري

کد متوفی: 48327 یازدید: 255
-

حاج عبدالرسول شاه علی صلوات

کد متوفی: 51395 یازدید: 188
-

الیاس عبدالهی

کد متوفی: 51699 یازدید: 184
-

زهرا کرمزاده

کد متوفی: 53270 یازدید: 166
-

افسانه حسین زاده جهرمی

کد متوفی: 54392 یازدید: 2300
-

افسانه حسین زاده جهرمی

کد متوفی: 55078 یازدید: 240
-

عبدالحسین رحمانیان

کد متوفی: 55653 یازدید: 213
-

عبدالرسول شاهعلی

کد متوفی: 55939 یازدید: 162
-

خلیل بنی احمد فرد

کد متوفی: 57564 یازدید: 182
-

ماه سلطان یوسفی

کد متوفی: 57713 یازدید: 192
-

جمیله السادات الحسینی

کد متوفی: 57950 یازدید: 357
-

پزهیزگار پزهیزگار

کد متوفی: 58853 یازدید: 171
-

اقای پزهیزگار

کد متوفی: 58869 یازدید: 375
-

حسن رحمانیان

کد متوفی: 59019 یازدید: 181
-

معصومه امیرسالاری

کد متوفی: 59293 یازدید: 179
-

امیر پورقارداش

کد متوفی: 59638 یازدید: 365
-

مرصع ترابی جهرمی

کد متوفی: 60268 یازدید: 236
-

زیاد بهادری

کد متوفی: 60390 یازدید: 154
-

اکبر محمودی

کد متوفی: 62390 یازدید: 219
-

حمید سیاهکالی مرادی

کد متوفی: 63245 یازدید: 254
-

پدران و مادران آسمانی

کد متوفی: 63843 یازدید: 198
-

ابولفضل روستا

کد متوفی: 65930 یازدید: 209
-

حسین مردانی

کد متوفی: 66490 یازدید: 164
-

معصومعلی«حسینعلی» رحمانیان

کد متوفی: 67164 یازدید: 435
-

حسن مصلی نژاد

کد متوفی: 67194 یازدید: 404
-

منصور منصورنیا

کد متوفی: 67339 یازدید: 181
-

حلیمه ابوطالبی

کد متوفی: 67649 یازدید: 173
-

کربلایی کرم تسلیمی

کد متوفی: 67823 یازدید: 719
-

شهیدجاویدان محسن فخری زاده

کد متوفی: 68282 یازدید: 421
-

غلام حسین ابرازه

کد متوفی: 68310 یازدید: 187
-

غلام حسین ابرازه

کد متوفی: 68945 یازدید: 187
-

افسرالزمان کمالی

کد متوفی: 70040 یازدید: 209
-

افسرالزمان کمالی

کد متوفی: 70044 یازدید: 220
-

منصوره مهربان

کد متوفی: 70481 یازدید: 161
-

محمود نساجی جهرمی

کد متوفی: 70962 یازدید: 152
-

اسدالله نجمایی

کد متوفی: 71139 یازدید: 183
-

شرافت بشارتی

کد متوفی: 71437 یازدید: 161
-

صدیقه فتحی

کد متوفی: 72142 یازدید: 176
-

بلقیس فتحی

کد متوفی: 72204 یازدید: 190
-

علی عسکر خشنود فتح ابادی

کد متوفی: 72372 یازدید: 175
-

حاج عزیز فتحی

کد متوفی: 72576 یازدید: 269
-

همت روستا

کد متوفی: 73472 یازدید: 172
1338/12/11 - 1399/08/21

(شاهرضا) جاویدی

کد متوفی: 73637 یازدید: 181
-

یوسف جعفریان

کد متوفی: 73823 یازدید: 395
-

حاج نوازاله بحریه جهرمی

کد متوفی: 73893 یازدید: 376
-

علی محمد قناعت پیشه

کد متوفی: 74000 یازدید: 143
-

رضا جاویدی

کد متوفی: 74780 یازدید: 205
-

رضا جاویدی

کد متوفی: 75034 یازدید: 136
-

اصغر تقوایی

کد متوفی: 76170 یازدید: 255
-

منصوره مختاری

کد متوفی: 76268 یازدید: 182
-

حاج اصغر تقوایی

کد متوفی: 76473 یازدید: 197
-

سردار شهید عبدالرحمن رحمانیان

کد متوفی: 76567 یازدید: 851
-

صفر پورمقدم

کد متوفی: 76615 یازدید: 150
-

مجید اسدی نژاد

کد متوفی: 76655 یازدید: 153
-

مجید اسدی نژاد

کد متوفی: 76666 یازدید: 218
-

افشین سلطانیان فرد

کد متوفی: 76738 یازدید: 195
-

افشین سلطانیان فرد

کد متوفی: 76743 یازدید: 175
-

امین راهپیما

کد متوفی: 76749 یازدید: 178
-

محسن پهلوان پور

کد متوفی: 77037 یازدید: 375
-

حسین سلوکیان

کد متوفی: 77236 یازدید: 197
-

حاج حیدر علی اسلام دوست

کد متوفی: 77515 یازدید: 345
-

سالگردحاج اصغر تقوایی

کد متوفی: 77759 یازدید: 230
-

محمدامین محمدامین تقوایی

کد متوفی: 78017 یازدید: 197
-

محمدامین تقوائی محمدامین

کد متوفی: 78062 یازدید: 251
-

زیبنده برموز

کد متوفی: 78196 یازدید: 412
-

جاسم محمدی

کد متوفی: 78249 یازدید: 184
-

حاج سیداحمد یزدانپناه

کد متوفی: 78332 یازدید: 178
-

ایاز عباسی

کد متوفی: 78965 یازدید: 247
-

عبدالخالق رحمانیان

کد متوفی: 79148 یازدید: 169
-

سعید پیشاهنگ

کد متوفی: 79155 یازدید: 216
-

محمدحسین شاکری شهرخفری

کد متوفی: 79548 یازدید: 188
-

مهرزاد منصوری

کد متوفی: 79584 یازدید: 164
-

محمدحسین شاکری شهرخفری

کد متوفی: 79786 یازدید: 407
-

کاکاجان ابرازه

کد متوفی: 800209 یازدید: 183
-

مشهدی مصطفی تقدسی

کد متوفی: 800419 یازدید: 187
-

زری ایزد پرست

کد متوفی: 800914 یازدید: 121
-

زری ایزدپرست

کد متوفی: 6000049 یازدید: 202
-

حاج لطف الله نورافکن

کد متوفی: 6000317 یازدید: 192
-

حبیب اله قناعت پیشه سنانی

کد متوفی: 6000439 یازدید: 202
-

نوش آفرین افشاریان فرد

کد متوفی: 6001432 یازدید: 265
-

عبدالعظیم احتشامی

کد متوفی: 6002430 یازدید: 162
-

داوود علیان

کد متوفی: 6002558 یازدید: 199
-

سمیه فریدونی

کد متوفی: 6003146 یازدید: 168
-

کربلایی عبدالکریم سعیدی فرد

کد متوفی: 6003638 یازدید: 240
-

کربلایی عبد الکریم سعیدی فرد

کد متوفی: 6003651 یازدید: 166
-

عبدالکریم سعیدی فرد

کد متوفی: 6004163 یازدید: 409
-

مرتضی ترنجی جهرمی

کد متوفی: 6004518 یازدید: 192
-

داوود علیان

کد متوفی: 6004785 یازدید: 971
-

فرشته آسمانی

کد متوفی: 6005053 یازدید: 207
-

اکبر رمضانی

کد متوفی: 6005529 یازدید: 167
-

اکبر رمضانی و اشکان رمضانی

کد متوفی: 6005581 یازدید: 177
-

غلام حسن امید

کد متوفی: 6006142 یازدید: 169
-

حاج غلامحسین ابرازه

کد متوفی: 6006250 یازدید: 168
-

ازاد ملکی حنایی

کد متوفی: 6006527 یازدید: 195
-

حاج اسدالله پورطالبی

کد متوفی: 6006664 یازدید: 172
-

حاج اسدالله پورطالبی

کد متوفی: 6006668 یازدید: 175
-

حاج اسدالله پورطالبی

کد متوفی: 6006691 یازدید: 163
-

نرگس رحمانیان

کد متوفی: 6007407 یازدید: 169
-

محمد حسین امیرحمیدی

کد متوفی: 6008317 یازدید: 219
-

عبدالوهاب جاوید جهرمی

کد متوفی: 6008469 یازدید: 250
-

زهرا سربهار

کد متوفی: 6008744 یازدید: 194
-

عادل رستمي

کد متوفی: 6008928 یازدید: 202
-

سيده مُلْكي بي بي حسيني

کد متوفی: 6008932 یازدید: 190
-

حبیب اله قناعت پیشه سنانی

کد متوفی: 6008952 یازدید: 204
-

علی قناعتیان

کد متوفی: 6009053 یازدید: 182
-

بیگم مزدور

کد متوفی: 6010253 یازدید: 178
-

حاج کاکاجان ابرازه

کد متوفی: 6010356 یازدید: 190
-

حاج کاکاجان ابرازه

کد متوفی: 6010386 یازدید: 178
-

حسن رنجبر

کد متوفی: 6010847 یازدید: 502
-

حاج عبدالرزاق صحرائیان

کد متوفی: 6010908 یازدید: 309
-

نادر(ابولفضل) پژمان فردجهرمی

کد متوفی: 6011592 یازدید: 160
-

مهرانگیز بحریه جهرمی

کد متوفی: 6011800 یازدید: 226
-

میثم حقدان

کد متوفی: 6012706 یازدید: 209
-

غلامحسین اقلیمی

کد متوفی: 6014657 یازدید: 196
-

جلیل معزی

کد متوفی: 6015147 یازدید: 169
-

ارسلان رحیمی جرمشتی

کد متوفی: 6015775 یازدید: 192
-

بانو راضیه قربانی

کد متوفی: 6016588 یازدید: 477
-

شهناز ایران راد (فرزند موسی)

کد متوفی: 6017803 یازدید: 192
-

نرگس رحمانیان

کد متوفی: 6018680 یازدید: 158
-

ابراهیم رضایی نژاد

کد متوفی: 6018764 یازدید: 248
-

صدیقه تفریحی

کد متوفی: 6019072 یازدید: 168
-

محمد رنجبر

کد متوفی: 6019447 یازدید: 161
-

علي بخش و خرم ياسمي

کد متوفی: 6019575 یازدید: 218
-

امرالله رنجبر

کد متوفی: 6019665 یازدید: 229
-

حسین رنجبر

کد متوفی: 6020680 یازدید: 255
-

حاج سعید رنجبر

کد متوفی: 6020709 یازدید: 187
-

معصومه صادقی

کد متوفی: 6021227 یازدید: 191
-

امید رنجبر

کد متوفی: 6021709 یازدید: 208
-

سید احمد ابراهیمی

کد متوفی: 6023132 یازدید: 167
-

حاج جواد اسماعیل پور

کد متوفی: 6023815 یازدید: 196
-

غلامحسین هادیپور

کد متوفی: 6024202 یازدید: 220
-

محسن قناعتیان

کد متوفی: 6024754 یازدید: 150
-

میثم حقدان

کد متوفی: 6024760 یازدید: 214
-

محمدتقی رحمانیان

کد متوفی: 6025578 یازدید: 153
-

سکینه رحمانیان

کد متوفی: 6025580 یازدید: 156
-

عوض رحمانیان

کد متوفی: 6025593 یازدید: 158
-

محمد تقی رحمانیان

کد متوفی: 6025623 یازدید: 178
-

سکینه رحمانیان

کد متوفی: 6025627 یازدید: 399
-

کریم سلیمی

کد متوفی: 6025733 یازدید: 212
-

فرزاد نامجو فرزند حاج مرتضی

کد متوفی: 6025885 یازدید: 190
-

محمد رازانی

کد متوفی: 6026043 یازدید: 153
-

جان محمد طاهری

کد متوفی: 6026095 یازدید: 162
-

محمد رازانی

کد متوفی: 6026180 یازدید: 186
-

محمد رازانی

کد متوفی: 6026186 یازدید: 155
-

فاطمه قاسمی

کد متوفی: 6026656 یازدید: 160
-

امان اله مرادین

کد متوفی: 6026668 یازدید: 165
-

امان اله مرادی

کد متوفی: 6026674 یازدید: 184
-

زینت رنگانی

کد متوفی: 6026836 یازدید: 166
-

نقی عالی زاده

کد متوفی: 6027162 یازدید: 123
-

نقی عالی زاده

کد متوفی: 6027179 یازدید: 147
-

احسان و محمدرضا زارعیان

کد متوفی: 6027332 یازدید: 166
-

مهین تاج اجرایی

کد متوفی: 6027438 یازدید: 225
-

جلال نصیری

کد متوفی: 6028095 یازدید: 171
-

احمد قناعت پیشه

کد متوفی: 6028236 یازدید: 176
-

حاج ابوالقاسم رحمانیان

کد متوفی: 6028759 یازدید: 148
-

صدیقه غربی

کد متوفی: 6028789 یازدید: 130
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6029745 یازدید: 153
-

فرزاد نامجو

کد متوفی: 6029938 یازدید: 197
-

محمد رضا رحمانیان

کد متوفی: 6030431 یازدید: 265
-

عبدالرسول کریمیار

کد متوفی: 6030548 یازدید: 212
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6031202 یازدید: 282
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6031345 یازدید: 167
-

دانش آموز دبستان شهید احقاق

کد متوفی: 6031649 یازدید: 152
-

حاج محمد حسین امیر حمیدی

کد متوفی: 6031832 یازدید: 188
-

شهید محمد مهدی رضوان

کد متوفی: 6031896 یازدید: 211
-

حاج علی محمد میرزاد

کد متوفی: 6032537 یازدید: 150
-

محمدعلی رحمانیان

کد متوفی: 6032552 یازدید: 176
-

خانم پروین شجاعی فرد

کد متوفی: 6033226 یازدید: 199
-

حاج فضل الله حاتم جهرمی

کد متوفی: 6033260 یازدید: 176
-

محمد باقر شادمند

کد متوفی: 6033392 یازدید: 212
-

عبدالکریم سعیدی فرد

کد متوفی: 6033522 یازدید: 195
-

محمدرضا خاکی نهاد

کد متوفی: 6033588 یازدید: 193
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033783 یازدید: 165
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6033805 یازدید: 173
-

حضرت فاطمه زهرا،س،

کد متوفی: 6034733 یازدید: 270
-

نجبا حیدریان

کد متوفی: 6035275 یازدید: 141
-

نجبا حیدریان

کد متوفی: 6035284 یازدید: 184
-

ثمن گل تنو

کد متوفی: 6035393 یازدید: 162
-

ثمن گل تنو

کد متوفی: 6035420 یازدید: 164
-

ثمن گل تنو

کد متوفی: 6035461 یازدید: 395
-

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6035569 یازدید: 173
-

بدرسماء میرزایی

کد متوفی: 6035773 یازدید: 144
-

حاج حسین پورقارداش

کد متوفی: 6035774 یازدید: 161
-

غلامحسین پورقارداش

کد متوفی: 6035783 یازدید: 162
-

عبدالرضا یثربی

کد متوفی: 6035786 یازدید: 177
-

شهید حمیدرضا یثربی

کد متوفی: 6035789 یازدید: 179
-

آزاده عارف نیا

کد متوفی: 6035793 یازدید: 194
-

زهرا مصطفوی

کد متوفی: 6036536 یازدید: 151
-

احمد نظری

کد متوفی: 6036681 یازدید: 203
-

منوچهر سعدی

کد متوفی: 6036931 یازدید: 173
-

منوچهر سعدی

کد متوفی: 6036971 یازدید: 165
-

خانم کوچک رشیدی

کد متوفی: 6037119 یازدید: 179
-

خانم کوچک رشیدی

کد متوفی: 6037207 یازدید: 146
-

گل عنبر خدامی

کد متوفی: 6037411 یازدید: 365
-

گل عنبر خدامی

کد متوفی: 6037469 یازدید: 169
-

احسان کارگر

کد متوفی: 6037616 یازدید: 157
-

احسان کارگر

کد متوفی: 6037622 یازدید: 197
-

احسان کارگر

کد متوفی: 6037638 یازدید: 187
-

احسان کارگر

کد متوفی: 6037660 یازدید: 210
-

ماهتاب عوض زاده

کد متوفی: 6037817 یازدید: 141
-

سیدمحمدعلی روزبه

کد متوفی: 6038629 یازدید: 157
-

حبیب الله صدیق نیا

کد متوفی: 6038646 یازدید: 160
-

خدایار شفیعی

کد متوفی: 6038692 یازدید: 161
-

علی اکبر توانگر جهرمی

کد متوفی: 6039105 یازدید: 162
-

علی اکبر توانگر جهرمی

کد متوفی: 6039109 یازدید: 159
-

ساتیار توکل

کد متوفی: 6039925 یازدید: 165
-

حاج اسدالله بوستانی فرد جهرمی

کد متوفی: 6041156 یازدید: 188
-

فرشید علایی

کد متوفی: 6041533 یازدید: 167
-

ماه سلطان شمسی جهرمی

کد متوفی: 6041594 یازدید: 152
-

محمدعلی بوستانی فرد جهرمی

کد متوفی: 6042652 یازدید: 221
-

فاطمه (هلنا) صفری

کد متوفی: 6043069 یازدید: 490
-

حاج محمد حسن قنبرزاده

کد متوفی: 6043428 یازدید: 196
-

علی محمد صادقی

کد متوفی: 6043473 یازدید: 321
-

علیمحمد صادقی

کد متوفی: 6043585 یازدید: 148
-

طاووس عباسی

کد متوفی: 6044379 یازدید: 145
-

طاووس عباسی

کد متوفی: 6044397 یازدید: 147
-

زهرا بتول امیرعضدی

کد متوفی: 6044473 یازدید: 161
-

ایران نام آوری

کد متوفی: 6044997 یازدید: 174
-

زین العابدین عیونی

کد متوفی: 6045038 یازدید: 150
-

ناصر آبام

کد متوفی: 6045342 یازدید: 294
-

ملک منصور شهابی

کد متوفی: 6045457 یازدید: 182
-

محمود برفی جهرمی

کد متوفی: 6046242 یازدید: 166
-

شهید مسعود فخارزاده

کد متوفی: 6046480 یازدید: 219
-

فاطمه رضائیان جهرمی

کد متوفی: 6047190 یازدید: 186
-

مهدی صادقی

کد متوفی: 6047402 یازدید: 264
-

محمدرضا دیولاخ

کد متوفی: 6048092 یازدید: 239
-

داود علیان

کد متوفی: 6048807 یازدید: 165
-

رقیه رستگار

کد متوفی: 6048870 یازدید: 185
-

رقیه رستگار

کد متوفی: 6048877 یازدید: 194
-

سالگرد مرحوم مغفور رسول احمدی

کد متوفی: 6049327 یازدید: 190
1319/3/2 - 1391/11/21

نصراله صباغی

کد متوفی: 6050959 یازدید: 158
-

سیداصغر صحرائیان

کد متوفی: 6051290 یازدید: 172
-

احمدرضا روستا

کد متوفی: 6051786 یازدید: 352
-

احمدرضا روستا

کد متوفی: 6052483 یازدید: 451
-

سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6052804 یازدید: 154
-

دکتر محبوبه خجسته

کد متوفی: 6053117 یازدید: 194
-

دکتر محبوبه خجسته

کد متوفی: 6053125 یازدید: 150
-

دکتر محبوبه خجسته

کد متوفی: 6053153 یازدید: 168
-

صدیقه تفریحی

کد متوفی: 6053266 یازدید: 509
-

صدیقه تفریحی

کد متوفی: 6053294 یازدید: 182
-

سید رحمت اله حسینی

کد متوفی: 6056321 یازدید: 154
-

سید رحمت اله حسینی

کد متوفی: 6056325 یازدید: 246
-

جهان افروز بادامی

کد متوفی: 6056432 یازدید: 150
۱۳۳۱/۳/۱۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

محسن پهلوان پور

کد متوفی: 6057160 یازدید: 134
-

خلیل صمدی خلیل صمدی

کد متوفی: 6057316 یازدید: 316
27/81320 - 9//11/1398

کربلایی خلیل صمدی کربلایی خلیل صمدی

کد متوفی: 6057402 یازدید: 138
27/81320 - 9/11/1398

حاجیه زینب ستاوند

کد متوفی: 6057472 یازدید: 156
-

محمدصادق راستی

کد متوفی: 6057558 یازدید: 203
- ۱۳۹۹/۶/۱

محمدصادق راستی

کد متوفی: 6057578 یازدید: 162
۱۳۳۷/۱/۱ - ۱۳۹۹/۶/۱

کبری متانت

کد متوفی: 6057594 یازدید: 134
- 2/11/89

کبری متانت جهرمی

کد متوفی: 6057603 یازدید: 132
- 2/11/89

شمسعلی سالاری پنجعلی سالاری

کد متوفی: 6058028 یازدید: 144
-

فرزند شمسعلی سالاری روحش شاد

کد متوفی: 6058038 یازدید: 149
-

فرزند شمسعلی سالاری روحش شاد

کد متوفی: 6058215 یازدید: 129
-

وقار عزیزیان

کد متوفی: 6058550 یازدید: 141
-

غلامعلی بهشتی مقدم

کد متوفی: 6058600 یازدید: 286
۱۳۳۵/۰۶/۲۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

مهدی غلامی

کد متوفی: 6058630 یازدید: 123
- ۱۳۹۹/۲/۱۱

علی حسین پور

کد متوفی: 6059463 یازدید: 143
- 1399/11/04

عبدالکریم یزدانمهر

کد متوفی: 6062117 یازدید: 124
- 1393/4/4

یاسر اسدی

کد متوفی: 6062479 یازدید: 155
-

ناصر اسدی

کد متوفی: 6062497 یازدید: 159
-

علي اصغر عطوفت شعار

کد متوفی: 6062727 یازدید: 131
- ١٣٩٩/١١/٠٨

محمود ستاوند

کد متوفی: 6062814 یازدید: 161
1343 - 1361/3/24

محمود ستاوند

کد متوفی: 6063195 یازدید: 169
1343 - 1361/3/24

حاجیه مملکت حسن پور

کد متوفی: 6065218 یازدید: 152
- ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۴

وروز مادر مبارک

کد متوفی: 6065334 یازدید: 138
-

حضرت فاطمه (س) حضرت زهرا،س،

کد متوفی: 6065344 یازدید: 133
-

حاج محمدحسین نصر

کد متوفی: 6065929 یازدید: 154
-

احمد رنگانی

کد متوفی: 6065975 یازدید: 187
1369 - 1399,11,04

ماه سلطان رحمانیان

کد متوفی: 6065979 یازدید: 172
1345 - 1399,11,04

علی اصغر رحمانیان

کد متوفی: 6065981 یازدید: 153
1359 - 1399,11,04

ماه سلطان رحمانیان

کد متوفی: 6065984 یازدید: 165
1345 - 1399,11,04

حشمت الله فاخری

کد متوفی: 6066090 یازدید: 512
1344/02/10 - 1361/04/23

حاجیه خانم هما ولدبحر

کد متوفی: 6066832 یازدید: 133
-

شهدا شهدا

کد متوفی: 6068024 یازدید: 149
-

بی بی جان رنجکش اسفریزی

کد متوفی: 6069116 یازدید: 136
12/06/1328 - 21/05/1399

کد متوفی: 6069492 یازدید: 153
-

کد متوفی: 6069510 یازدید: 182
-

حسن فرودی

کد متوفی: 6069894 یازدید: 353
-

شهرام فرودی جهرمی

کد متوفی: 6069902 یازدید: 199
-

مرجان فرودی

کد متوفی: 6069927 یازدید: 201
-

مهدی بهنام

کد متوفی: 6070108 یازدید: 232
-

عباس(کاووس) آبادی

کد متوفی: 6072115 یازدید: 160
-

ذبیح الله امیر سالاری

کد متوفی: 6072269 یازدید: 196
1350/06/15 - 1399/09/23

درگذشت مادر بزرگ مهربانم

کد متوفی: 6073350 یازدید: 210
۱۳۱۱ - ۱۳۹۹

عبد الحسین فتاحی جهرمی

کد متوفی: 6073679 یازدید: 180
-

عبد الحسین فتاحی جهرمی

کد متوفی: 6073691 یازدید: 168
-

عبدالحسین فتاحی جهرمی

کد متوفی: 6074187 یازدید: 175
-

عبد الحسین فتاحی جهرمی

کد متوفی: 6074221 یازدید: 164
-

عبد الحسین فتاحی جهرمی

کد متوفی: 6074228 یازدید: 142
-

عبدالحسین فتاحی جهرمی

کد متوفی: 6074231 یازدید: 168
-

عبدالحسین فتاحی جهرمی

کد متوفی: 6074235 یازدید: 148
-

سیدحسن رحمانیان

کد متوفی: 6076101 یازدید: 223
-

علی اضغر رحمانیان

کد متوفی: 6078329 یازدید: 149
1359 - 1399

سیدحسن رحمانیان

کد متوفی: 6078634 یازدید: 120
-

قاسم دلیر

کد متوفی: 6078980 یازدید: 189
1311 - 1399

محمدباقر یگانه فر

کد متوفی: 6079345 یازدید: 144
-

علی اضغر رحمانیان

کد متوفی: 6079473 یازدید: 126
1359 - 1399

علی اصغر رحمانیان

کد متوفی: 6079477 یازدید: 146
1359 - 1399

ناصر ممتاز جهرمی

کد متوفی: 6080555 یازدید: 137
- ۸۸/۱۲/۱۸

عبدالمطلب دادگرنیا

کد متوفی: 6081619 یازدید: 211
- ۹۰.۱۲.۲۱

سید احمد موسوی

کد متوفی: 6082089 یازدید: 132
1305 - 1386/۱۰/۴

کشور خرمی

کد متوفی: 6082174 یازدید: 145
- 98/4/2

عباس علی روغنی

کد متوفی: 6083238 یازدید: 173
-

قاسم دلیر

کد متوفی: 6090695 یازدید: 240
1311 - 1399

حاج باقر محتشمی شهرخفري

کد متوفی: 6091000 یازدید: 157
1335 - 1399

سعیده کامران پور

کد متوفی: 6091087 یازدید: 609
1341/05/07 - 1399/12/28

ثمن گل تنو

کد متوفی: 6091400 یازدید: 207
-

فاطمه مختاری

کد متوفی: 6091749 یازدید: 142
1338/2/7 - 1395/4/20

گل بهار نادری

کد متوفی: 6092270 یازدید: 332
13181001 - 13991117

محمد حسن مجیدی پور

کد متوفی: 6092543 یازدید: 157
1338/04/18 - 1399/08/28

محمد حسن مجیدی پور

کد متوفی: 6092546 یازدید: 289
1338/04/18 - 1399/08/28

حامد خرم

کد متوفی: 6092675 یازدید: 1766
- ۱۴۰۰/۰۱/۰۶

حامد خرم

کد متوفی: 6092757 یازدید: 136
- 1400/1/6

حامد خرم فرزند مرحوم علی ناز

کد متوفی: 6092759 یازدید: 281
- 1400/1/6

مهتاب سلطانی

کد متوفی: 6092968 یازدید: 547
-

صدیقه میزان جهرمی

کد متوفی: 6093384 یازدید: 435
- ۱۴۰۰/۰۱/۰۶

حمیدرضا سلیمی

کد متوفی: 6093533 یازدید: 505
5/1/1362 - 4/1/1400

ابراهیم محتشمی

کد متوفی: 6093544 یازدید: 184
30/06/1360 - / /1400

کد متوفی: 6093650 یازدید: 164
-

ایران ابراهیمی

کد متوفی: 6093658 یازدید: 1030
15/09/1323 - 10/01/1400

حاجیه خانم زمان مسروری جهرمی

کد متوفی: 6095960 یازدید: 211
-

کرم تسلیمی

کد متوفی: 6096192 یازدید: 175
-

کرم تسلیمی

کد متوفی: 6096193 یازدید: 152
-

محمدصادق صادق نژاد فرد

کد متوفی: 6096204 یازدید: 522
- ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

ستایش عدالت جو

کد متوفی: 6096223 یازدید: 4717
1389/08/23 - 1399/12/21

منور اجرایی

کد متوفی: 6096317 یازدید: 151
-

حاج رضا قلی اژدری

کد متوفی: 6096342 یازدید: 288
-

منوچهر دهقان

کد متوفی: 6096612 یازدید: 191
-

علی محمد فتوحی

کد متوفی: 6096825 یازدید: 152
1362/6/28 - 1399/10/31

علی محمد فتوحی

کد متوفی: 6096833 یازدید: 187
1362/6/28 - 1399/10/31

علی محمد فتوحی

کد متوفی: 6096998 یازدید: 138
1362/6/28 - 1399/10/21

محمد رضا شاه علیان

کد متوفی: 6097520 یازدید: 438
1378/01/22 - 1394/07/03

علی مانیانی

کد متوفی: 6097552 یازدید: 185
-

علی مانیانی

کد متوفی: 6097566 یازدید: 386
-

کربلایی عنایت اله صابری

کد متوفی: 6098103 یازدید: 828
-

همه اموات خانواده دبستان طاها

کد متوفی: 6098298 یازدید: 375
-

شادان رامیار

کد متوفی: 6098730 یازدید: 343
-

حاج نگهدار باقری

کد متوفی: 6099561 یازدید: 350
1325/10/23 - 1394/01/26

ابراهیم امیدی

کد متوفی: 6100000 یازدید: 318
-

منصور حقدوست

کد متوفی: 6101459 یازدید: 177
. - .

محمدحسین شاکری

کد متوفی: 6102097 یازدید: 128
1336 - 1370

غلامعلی عسکندری

کد متوفی: 6102492 یازدید: 145
-

هادی صفری

کد متوفی: 6103500 یازدید: 1105
1358/6/30 - 1400/1/14

ثریا مروتی

کد متوفی: 6103593 یازدید: 552
1370/07/10 - 1399/12/19

اشکان منصوری

کد متوفی: 6104773 یازدید: 406
-

لیلا جاوید

کد متوفی: 6107102 یازدید: 258
-

اکبر ابراهیمی

کد متوفی: 6107735 یازدید: 261
1347/07/12 - 1396/07/24

یعقوب روستا

کد متوفی: 6108242 یازدید: 465
14/4/1344 - 15/5/1398

کربلایی صغری مریخ

کد متوفی: 6109133 یازدید: 207
-

فاطمه پذیرش

کد متوفی: 6109238 یازدید: 156
1369/01/18 - 1400/02/05

فاطمه پذیرش

کد متوفی: 6109251 یازدید: 186
1369/01/18 - 1400/02/05

الهام توکل

کد متوفی: 6110030 یازدید: 889
-

کربلایی جلیل زادسر

کد متوفی: 6111745 یازدید: 210
1323/06/20 - 1397/02/09

ابوالفضل رضائیان جهرمی

کد متوفی: 6113934 یازدید: 504
۱۳۴۴/۱/۱ - ۱۳۸۵/۲/۶

حاج بیگ محمد عسکری

کد متوفی: 6114696 یازدید: 658
-

کربلایی محمود سعادتیان

کد متوفی: 6114981 یازدید: 198
-

مرتضی (وحید) مصلی نژاد

کد متوفی: 6116524 یازدید: 160
- 1389

ابولقاسم محجوب جهرمی

کد متوفی: 6116939 یازدید: 146
-

کبری نیک عهد

کد متوفی: 6116965 یازدید: 236
1309/7 - 1400/2/22

حاج محمد جعفر رنجبر

کد متوفی: 6117611 یازدید: 141
1329/01/07 - 1400/02/28

جهانگیر اسدزاده

کد متوفی: 6118421 یازدید: 186
1311/04/09 - 1400/02/27

علی اسماعیلی

کد متوفی: 6118427 یازدید: 127
1309/01/07 - 1399/12/02

جهانگیر اسدزاده

کد متوفی: 6119230 یازدید: 181
-

بانو صغری (صنعت) معین جهرمی

کد متوفی: 6119553 یازدید: 117
1317/03/08 - 1399/04/24

کربلایی عنایت صابری فرزند مصطفی

کد متوفی: 6119876 یازدید: 143
-

محمد علی نجمي

کد متوفی: 6120127 یازدید: 107
1334/06/01 - 1400/03/03

محمدعلی نجمی

کد متوفی: 6120286 یازدید: 139
1334/06/01 - 1400/03/03

محمد علی نجمی

کد متوفی: 6120578 یازدید: 816
1334/06/01 - 1400/03/03

سیدحسن ضیاء جهرمی

کد متوفی: 6121220 یازدید: 396
-

حسين-عبدالرسول و حميد خسروي نيا علي و احمد دهقان پور

کد متوفی: 6121718 یازدید: 934
1342/10/07 - 1398/07/19

مرتضی شعبانپور حقیقی

کد متوفی: 6122142 یازدید: 314
1306/03/07 - 1400/03/11

نظیره صابر جهرمی فرزند مرحوم عبدالمحمد

کد متوفی: 6122898 یازدید: 366
1311/07/06 - 1400/03/13

فضل اللّه نصر دهزیری

کد متوفی: 6123960 یازدید: 223
- 1399/09/08

عیدی محمد افراشته

کد متوفی: 6124161 یازدید: 148
-

عبدالکریم بهارلو

کد متوفی: 6125037 یازدید: 214
1329/06/01 - 1398/03/25

کربلایی ابوتراب ثابت

کد متوفی: 6125665 یازدید: 219
- 1400/02/20

حاج مرتضی ابوطالبی

کد متوفی: 6126155 یازدید: 632
-

نوراله نجاتی

کد متوفی: 6127244 یازدید: 1233
- 1400/04/07

بی بی پور طالبی

کد متوفی: 6127473 یازدید: 117
1313/06/24 - 1399/01/13

کربلائی حاج علی محمد قناعت پیشه

کد متوفی: 6128014 یازدید: 224
- 1400/04/11

عبدالرضا روستا

کد متوفی: 6128714 یازدید: 661
- 1400/02/18

ابوالفضل روستا

کد متوفی: 6128717 یازدید: 310
- 1399/09/03

کربلایی فرج اسماعیلی

کد متوفی: 6129162 یازدید: 147
-

آقا رضا خدادادی

کد متوفی: 6129984 یازدید: 170
1371/12/03 - 1400/03/31

صغری(صنعت) معین فرزند مرحوم علی

کد متوفی: 6130612 یازدید: 340
1317/03/07 - 1399/04/24

امیر پورقارداش

کد متوفی: 6130656 یازدید: 227
-

پدرعزیزمحمدعلی زینی جهرمی

کد متوفی: 6132675 یازدید: 102
-

حاج عبدالرحمان رحمانیان

کد متوفی: 6133445 یازدید: 1692
1336/03/10 - 1399/05/14

کربلایی محمد رحمانیان

کد متوفی: 6133512 یازدید: 106
1374/05/20 - 1399/11/18

حاج یوسف راستی جهرمی

کد متوفی: 6133868 یازدید: 614
- 1400/03/28

سیده فاطمه روانبخش

کد متوفی: 6135989 یازدید: 2182
- 1399/05/14

منصوره پرندوار

کد متوفی: 6136108 یازدید: 522
-

علی جوکار

کد متوفی: 6140334 یازدید: 1331
1342/04/16 - 1400/05/24

خسرو اقتصاد

کد متوفی: 6141395 یازدید: 233
-

دکتر نادر بهمنی

کد متوفی: 6141913 یازدید: 493
- 1400/05/24

منتها رحمانیان کوشککی

کد متوفی: 6144887 یازدید: 240
1331/04/22 - 1399/10/04

حاج درویشعلی دلیرنسب

کد متوفی: 6145786 یازدید: 407
-

اسماعیل آقایی

کد متوفی: 6149478 یازدید: 181
- 1400/06/01

. .

کد متوفی: 6149801 یازدید: 164
-

ابوالفضل احمدی

کد متوفی: 6150069 یازدید: 147
1343/11/22 -

محمدرضا آسوده فرد

کد متوفی: 6151384 یازدید: 103
-

مسعود هوشمند

کد متوفی: 6151798 یازدید: 3146
1356/02/02 - 1400/06/23

فضلعلی دهقان

کد متوفی: 6151843 یازدید: 104
1316/08/01 - 1400/06/19

منیژه اکبری

کد متوفی: 6152132 یازدید: 636
- 1400/06/26

ماه بیگم(بی بی سید) خدامی

کد متوفی: 6153036 یازدید: 815
1320 - 1400/06/31

اسفندیار نظری

کد متوفی: 6154010 یازدید: 122
1335/07/05 - 1400/06/03

آقای احسان عباسی

کد متوفی: 6154718 یازدید: 139
-

زین العابدین معصوم نیا

کد متوفی: 6154761 یازدید: 111
1311/06/15 - 1394/09/10

ابراهیم اسکندری

کد متوفی: 6154778 یازدید: 164
-

سیدحسن ضیاء

کد متوفی: 6155627 یازدید: 249
1335/01/17 - 1400/03/07

عبدالحسین علی زاده

کد متوفی: 6156210 یازدید: 99
-

ابوالفضل نوروزی

کد متوفی: 6157655 یازدید: 1582
1377/02/19 - 1400/07/21

سيدمصطفی مهدی زاده

کد متوفی: 6159505 یازدید: 94
-

اكبر پور مقدم

کد متوفی: 6161207 یازدید: 100
-

اكبر پور مقدم

کد متوفی: 6161210 یازدید: 904
-

حاج سید محمد علی ذبیحی پور

کد متوفی: 6161311 یازدید: 792
1323/08/08 - 1400/08/19

حسن سکوت

کد متوفی: 6162134 یازدید: 83
1322/01/11 - 1399/08/28

کربلایی قنبر پاسالار

کد متوفی: 6162547 یازدید: 285
-

بتول کلوانی

کد متوفی: 6163598 یازدید: 163
- 1400/08/03

فضل اله شکرالهی

کد متوفی: 6163871 یازدید: 256
- 1390/09/05

احمد نام آور

کد متوفی: 6163988 یازدید: 86
-

حسین کیانیان

کد متوفی: 6164648 یازدید: 299
- 1400/09/08

. .

کد متوفی: 6164860 یازدید: 133
-

علی افتخاری

کد متوفی: 6166659 یازدید: 83
- 1400/09/18

شعبانعلی افتخاری

کد متوفی: 6166665 یازدید: 86
- 1400/09/18

زهرا مسعودی

کد متوفی: 6166742 یازدید: 122
- 1398/09/20

زهرا مسعودی

کد متوفی: 6166757 یازدید: 455
- 1398/09/20

بانوزهرامسعودی مسعودی

کد متوفی: 6166916 یازدید: 51
-

بهمن مانیانی

کد متوفی: 6166945 یازدید: 125
-

علی کرم کرمی

کد متوفی: 6166990 یازدید: 159
1328/06/20 - 1397/01/10

جوان ناکام وحید ابراهیمی

کد متوفی: 6168021 یازدید: 71
-