آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان داراب

حاج حميدرضا كريمي مادواني

کد متوفی: 642 یازدید: 208
-

احمدعلی خادمپوری

کد متوفی: 671 یازدید: 175
-

علیرضا شجاع زاده

کد متوفی: 1961 یازدید: 184
-

کربلایی عبدالحسین تندرو

کد متوفی: 1999 یازدید: 145
-

عبدالحسین تندرو

کد متوفی: 2066 یازدید: 143
-

رجب معصومی

کد متوفی: 2072 یازدید: 940
-

کربلایی جعفر عباسے

کد متوفی: 2075 یازدید: 228
-

مشهدی محمود توانگر

کد متوفی: 2077 یازدید: 163
-

مشهدی محمود توانگر

کد متوفی: 2078 یازدید: 156
-

کربلایی احمدعلی خادمپوری

کد متوفی: 2079 یازدید: 165
-

کربلایی احمدعلی خادمپوری

کد متوفی: 2080 یازدید: 180
-

فاطمه گل عسکری

کد متوفی: 3101 یازدید: 137
-

حاج علی موتمن

کد متوفی: 3168 یازدید: 152
-

کربلایی امرالله فرجی

کد متوفی: 3218 یازدید: 152
-

حاج عین الله (حاج زاغی) افشاری

کد متوفی: 3221 یازدید: 115
-

كربلايي سيدهادي حسيني

کد متوفی: 3222 یازدید: 140
-

حاج حسین ترابی زاده

کد متوفی: 3245 یازدید: 146
-

محرم دهقان

کد متوفی: 3252 یازدید: 163
-

سمیرا اسماعیلی نسب

کد متوفی: 3253 یازدید: 220
-

زهرا روستا

کد متوفی: 3268 یازدید: 399
-

زهرا یاریجو

کد متوفی: 3277 یازدید: 153
-

کربلایی یونس مهرابی

کد متوفی: 3413 یازدید: 135
-

کربلایی رمضان خوشگفتار

کد متوفی: 3587 یازدید: 127
-

کربلایی رمضان خوشگفتار

کد متوفی: 6275 یازدید: 124
-

عليا جوكار

کد متوفی: 8477 یازدید: 126
-

علی اکبر زارع

کد متوفی: 8480 یازدید: 116
-

محمدرضا بیگلری

کد متوفی: 8542 یازدید: 157
-

مسعود و زاهد و طیبه فرازبخت

کد متوفی: 8890 یازدید: 120
-

حاج قاسم زحمتکش

کد متوفی: 9397 یازدید: 163
-

رمضان اسمعیل پور

کد متوفی: 12859 یازدید: 112
-

مهدی کائدی

کد متوفی: 16080 یازدید: 116
-

كرامت ،خوبيار حسني زاده

کد متوفی: 16095 یازدید: 139
-

الياس بانام

کد متوفی: 16156 یازدید: 127
-

علی دلیری

کد متوفی: 20032 یازدید: 177
-

علی دبیری

کد متوفی: 20035 یازدید: 134
-

غلامحسین عادلی نژاد (سالاری)

کد متوفی: 20458 یازدید: 133
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 24381 یازدید: 113
-

نصراله متبسم

کد متوفی: 28500 یازدید: 130
-

اصغر رحیمی

کد متوفی: 29352 یازدید: 145
-

اصغر رحیمی

کد متوفی: 29368 یازدید: 147
-

مش ‌

کد متوفی: 36326 یازدید: 117
-

‌ ‌

کد متوفی: 36329 یازدید: 109
-

محدثه اکسته

کد متوفی: 37892 یازدید: 167
-

زهرا اجباری

کد متوفی: 38112 یازدید: 134
-

ماه پسند محمدی

کد متوفی: 43608 یازدید: 156
-

صاحب جان وحاج گرگعلی خراسانی نسب

کد متوفی: 43846 یازدید: 117
-

جان جان ولی پور

کد متوفی: 44220 یازدید: 140
-

گل جهان بهاری

کد متوفی: 44402 یازدید: 113
-

عبدالله ماهار

کد متوفی: 45033 یازدید: 109
-

ماه پسند و دختر بس صادقی

کد متوفی: 45756 یازدید: 214
-

زهرا.مصطفی آزغ.توکلی

کد متوفی: 45958 یازدید: 148
-

گلجان بهاری

کد متوفی: 46043 یازدید: 141
-

جانعلی خانی

کد متوفی: 47559 یازدید: 166
-

عبدالله شجاع

کد متوفی: 47667 یازدید: 173
-

احمد سرافراز

کد متوفی: 49573 یازدید: 170
-

سمیرا ومیترا قربانی هوشیار

کد متوفی: 50098 یازدید: 113
-

اکبر ضیاییان

کد متوفی: 50437 یازدید: 125
-

سمیرا میترا هوشیار قربانی

کد متوفی: 50542 یازدید: 111
-

وحید یونسی

کد متوفی: 56131 یازدید: 122
-

آقا رضا علاقه مند

کد متوفی: 57603 یازدید: 249
-

حاج مجتبی رضایی

کد متوفی: 59528 یازدید: 98
-

حاج غلامعلی ابراهیمی

کد متوفی: 59669 یازدید: 116
-

ابراهیم خسروی

کد متوفی: 59671 یازدید: 141
-

حاجیه گل آفرین ابراهیمی نیا

کد متوفی: 62474 یازدید: 121
-

سیده عاطفه حسینی

کد متوفی: 62716 یازدید: 117
1371/07/21 - 1400/10/01

زینب غریبی

کد متوفی: 63254 یازدید: 158
-

میرزا محمود یاراحمدی

کد متوفی: 63823 یازدید: 99
-

حاج صفر قادری

کد متوفی: 63855 یازدید: 134
-

حاج صفر قادری

کد متوفی: 63896 یازدید: 139
-

حاج صفر قادری

کد متوفی: 63939 یازدید: 420
-

علی مراد کرم پور

کد متوفی: 64072 یازدید: 136
-

محمد حسن ولی پور

کد متوفی: 64133 یازدید: 118
-

محمد صحراگرد

کد متوفی: 64769 یازدید: 107
-

شاه بی بی اشرف ( فرزند عباس )

کد متوفی: 65427 یازدید: 152
-

ندا منوچهری

کد متوفی: 65439 یازدید: 246
-

ندا منوچهری

کد متوفی: 65717 یازدید: 114
-

مرجان و محمد رضا راسخ

کد متوفی: 66226 یازدید: 126
-

محمدرضا شرفی

کد متوفی: 67114 یازدید: 121
-

سیدعوض و نوری جان حسینی

کد متوفی: 68138 یازدید: 115
-

حسن مسجدی

کد متوفی: 68598 یازدید: 269
-

کفایت درستکار

کد متوفی: 70425 یازدید: 105
-

قربانعلی قربانی

کد متوفی: 70564 یازدید: 110
-

ماشاالله خان میرزایی

کد متوفی: 70990 یازدید: 104
-

عوض کشاورز

کد متوفی: 71080 یازدید: 104
-

عوض کشاورز

کد متوفی: 71092 یازدید: 101
-

نرگس راهپیما

کد متوفی: 71112 یازدید: 100
-

سمنگل زحمتکش

کد متوفی: 71249 یازدید: 112
-

حمیدرضا منوچهری

کد متوفی: 71861 یازدید: 139
-

قاسم حجت

کد متوفی: 72207 یازدید: 110
-

سیدمحمدباقر حسینی

کد متوفی: 72921 یازدید: 102
-

حاج رجبعلی جعفری

کد متوفی: 73354 یازدید: 99
-

مظاهر(رضا) هنر

کد متوفی: 73921 یازدید: 84
-

لیلا هنر

کد متوفی: 73927 یازدید: 235
-

اخوان اخوان

کد متوفی: 74618 یازدید: 115
-

عبدالرسول اخوان

کد متوفی: 74637 یازدید: 87
-

عبدالرسول اخوان

کد متوفی: 74645 یازدید: 80
-

عبدالرسول اخوان

کد متوفی: 74653 یازدید: 82
-

حاج محمد زارع

کد متوفی: 75065 یازدید: 82
-

حاج محمد زارع

کد متوفی: 75079 یازدید: 102
-

حاج موسی ( محسن ) کرمی

کد متوفی: 75207 یازدید: 130
-

محمد حسین فرد مادوانی

کد متوفی: 75546 یازدید: 102
-

کربلایی خیری منفرد

کد متوفی: 75696 یازدید: 91
-

محمد زراعتکار دارابی

کد متوفی: 75708 یازدید: 97
-

حمیدرضا منوچهری

کد متوفی: 75899 یازدید: 96
-

محدثه آکسته

کد متوفی: 75917 یازدید: 101
-

محدثه آکسته

کد متوفی: 76167 یازدید: 163
-

ناصر فهیمی

کد متوفی: 76521 یازدید: 95
-

ناصر فهیمی

کد متوفی: 76572 یازدید: 134
-

امیر منوچهری

کد متوفی: 76620 یازدید: 128
-

علی خیرصفت

کد متوفی: 76708 یازدید: 181
-

مصطفی دهقانی

کد متوفی: 76988 یازدید: 108
-

سهراب قهرمانی

کد متوفی: 77449 یازدید: 293
-

اقبال کمالی

کد متوفی: 77736 یازدید: 148
-

کربلایی ماه سلطان رافت

کد متوفی: 77895 یازدید: 87
-

بیژن ظهرابی

کد متوفی: 78281 یازدید: 127
-

اشرف افسرده

کد متوفی: 78943 یازدید: 134
-

و مسلمین و مسلمات و اموات خودتان

کد متوفی: 78944 یازدید: 99
-

حسن سلامی

کد متوفی: 78968 یازدید: 94
-

کربلایی علی نجفی

کد متوفی: 79130 یازدید: 91
-

محمد جواد هوشمند

کد متوفی: 800973 یازدید: 86
-

حاج غلامرضا هنرمند

کد متوفی: 6000410 یازدید: 90
-

ناهید دریابر

کد متوفی: 6000415 یازدید: 121
-

یوسف صحرانورد

کد متوفی: 6000433 یازدید: 123
-

تاریخ:۱۴ آذرماه سال۹۹

کد متوفی: 6000502 یازدید: 140
-

محمد حسن افشاری

کد متوفی: 6000557 یازدید: 122
-

سید خدا رحم حسینی

کد متوفی: 6001360 یازدید: 94
-

حاج محمد زارع

کد متوفی: 6005278 یازدید: 102
-

محمد زارع

کد متوفی: 6005279 یازدید: 100
-

دختربس صالحی

کد متوفی: 6006805 یازدید: 98
-

هادی قربانی ......جاسم فتحی .

کد متوفی: 6007817 یازدید: 102
-

هادی قربانی _جاسم فتحی .

کد متوفی: 6007829 یازدید: 101
-

خدامراد و اسماعیل محمدی

کد متوفی: 6008385 یازدید: 112
-

مسلم تاجیان

کد متوفی: 6009020 یازدید: 109
-

سیدخدارحیم،سیدجعفر،سیدعباس حسینی

کد متوفی: 6009117 یازدید: 102
-

حاج علی و گلزاده غریبی و صاحبان

کد متوفی: 6009155 یازدید: 95
-

شهربانو دیانت

کد متوفی: 6011566 یازدید: 112
-

محمد سهیلی

کد متوفی: 6011646 یازدید: 97
-

حاج غلامرضا تسلیم

کد متوفی: 6015682 یازدید: 101
-

شهناز باقری

کد متوفی: 6015762 یازدید: 106
-

شهناز باقری

کد متوفی: 6015835 یازدید: 95
-

شهناز باقری

کد متوفی: 6015847 یازدید: 97
-

شهناز باقری

کد متوفی: 6015853 یازدید: 97
-

فردین بابایی

کد متوفی: 6017036 یازدید: 105
-

حاج کرم وجدانی

کد متوفی: 6017317 یازدید: 100
-

کربلایی احمد صدیق

کد متوفی: 6019442 یازدید: 92
-

حاج شامراد خوشنود

کد متوفی: 6019464 یازدید: 134
-

عبدالحمید آزادی

کد متوفی: 6019858 یازدید: 99
-

فاطمه دژاکه

کد متوفی: 6020493 یازدید: 96
-

کبری هاشم زاده

کد متوفی: 6021787 یازدید: 107
-

کبری هاشم زاده

کد متوفی: 6024117 یازدید: 528
-

حبیب الله عباسی

کد متوفی: 6024362 یازدید: 76
-

شیرین خوشحال

کد متوفی: 6024975 یازدید: 256
-

مرحوم محمد معتمدی

کد متوفی: 6025137 یازدید: 87
-

خلیل پوردستان

کد متوفی: 6025159 یازدید: 301
-

محمود پورجعفر

کد متوفی: 6025287 یازدید: 93
-

محمود پورجعفر

کد متوفی: 6025288 یازدید: 89
-

فتحی فرزندفولاد

کد متوفی: 6025499 یازدید: 97
-

موسی ترنجی ماصنم محمدی

کد متوفی: 6025736 یازدید: 89
-

گلی گندم چین

کد متوفی: 6026171 یازدید: 122
-

سید یوسف کمانه

کد متوفی: 6026278 یازدید: 115
-

مرادی فرزندمحمد

کد متوفی: 6026283 یازدید: 139
-

سید یوسف کمانه

کد متوفی: 6026295 یازدید: 85
-

سید یوسف کمانه

کد متوفی: 6026307 یازدید: 88
-

سید یوسف کمانه

کد متوفی: 6026315 یازدید: 102
-

گل بس قمری پور

کد متوفی: 6026407 یازدید: 103
-

سید یوسف کمانه

کد متوفی: 6026561 یازدید: 91
-

حاجیه ستاره جوکار

کد متوفی: 6026792 یازدید: 94
-

فتاح غلامی

کد متوفی: 6027021 یازدید: 88
-

جـلال مـهرابی دارابی

کد متوفی: 6027146 یازدید: 120
-

جـلال مـهـرابی

کد متوفی: 6027152 یازدید: 126
-

محمد علی خائفی

کد متوفی: 6027923 یازدید: 102
-

گـرام زارع پـور

کد متوفی: 6028150 یازدید: 86
-

گـرام زارع پـور

کد متوفی: 6028161 یازدید: 97
-

مریـم مـحبعلی

کد متوفی: 6028234 یازدید: 104
-

سـبز علی کـشاورز

کد متوفی: 6028242 یازدید: 79
-

مـریم وطـن پـرست

کد متوفی: 6028338 یازدید: 117
-

فرهاد دانشور

کد متوفی: 6028524 یازدید: 98
-

احمد رستمی

کد متوفی: 6029534 یازدید: 113
-

محمدجواد رستمی

کد متوفی: 6029566 یازدید: 131
-

فتاح غلامی دارابی

کد متوفی: 6029623 یازدید: 97
-

فتاح غلامی دارابی فرزند اصغر

کد متوفی: 6029640 یازدید: 216
-

فتاح غلامی دارابی فرزنداصغر

کد متوفی: 6029689 یازدید: 118
-

کککک ررتت

کد متوفی: 6030220 یازدید: 118
-

مهدی کایدی

کد متوفی: 6031001 یازدید: 118
-

رضا هنر

کد متوفی: 6031811 یازدید: 171
-

فتاح غلامي

کد متوفی: 6031819 یازدید: 113
-

آیدا ابسالان

کد متوفی: 6032690 یازدید: 109
-

حاج اصغر جابری

کد متوفی: 6034852 یازدید: 145
-

شاه بی بی اشرف

کد متوفی: 6034893 یازدید: 96
-

حاجیه فاطمه سلمان

کد متوفی: 6035428 یازدید: 83
-

حاجیه فاطمه سلمان

کد متوفی: 6035429 یازدید: 109
-

زهرا جباری

کد متوفی: 6035592 یازدید: 91
-

کربلایی حسین شفاعت

کد متوفی: 6036953 یازدید: 120
-

حاجیه مرجان وطن دوست

کد متوفی: 6037183 یازدید: 119
-

حمیدرضا منوچهری

کد متوفی: 6038203 یازدید: 159
-

حبیب فردمادوانی

کد متوفی: 6039258 یازدید: 109
-

سردار حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039288 یازدید: 97
-

حاج منصور فدایی

کد متوفی: 6042297 یازدید: 86
-

جلیل حقیقی

کد متوفی: 6042339 یازدید: 128
-

زهرا بهمنی

کد متوفی: 6043031 یازدید: 72
-

جعفر جباری

کد متوفی: 6043970 یازدید: 134
-

محمد حسن آقا زمانی

کد متوفی: 6044261 یازدید: 86
-

حاج جعفر هوشمند و محمد جواد هوشمند

کد متوفی: 6044299 یازدید: 115
-

محمدحسن آقازمانی

کد متوفی: 6044540 یازدید: 95
-

لطفی قاسمی نژاد

کد متوفی: 6045035 یازدید: 88
-

طلعت قاسمی نژاد

کد متوفی: 6045057 یازدید: 85
-

بیگم قاسمی نژاد

کد متوفی: 6045083 یازدید: 116
-

حاجیه کبری پورعباس دارابی

کد متوفی: 6048010 یازدید: 114
-

زهرا جباری

کد متوفی: 6050327 یازدید: 76
-

رویا رضایی آرش اسماعیلی

کد متوفی: 6050369 یازدید: 93
-

محمد حسن آقا زمانی

کد متوفی: 6050531 یازدید: 79
-

محمدرضا عدالت

کد متوفی: 6051541 یازدید: 72
-

فضلعلی دیانت

کد متوفی: 6053934 یازدید: 75
-

محمد مهدى حيدرى

کد متوفی: 6056013 یازدید: 100
1385/2/31 - 1399/2/9

كرامت حيدرى

کد متوفی: 6056560 یازدید: 75
1342/1/1 - 1365/10/29

مادرم عزیزم بنام کبری اسماعیلی

کد متوفی: 6056943 یازدید: 81
-

محمد حسن آقا زمانی

کد متوفی: 6056971 یازدید: 70
-

محمد حسن اقا زمانی

کد متوفی: 6056979 یازدید: 67
-

حسین غلامی

کد متوفی: 6057178 یازدید: 109
۱۳۴۰ - ۲۰٫۱۰٫۱۳۹۹

مهدیقلی خوشبو

کد متوفی: 6057319 یازدید: 79
-

محمد عابدی

کد متوفی: 6057382 یازدید: 130
7/1/1312 - 28/10/1399

کبری اندایشگر

کد متوفی: 6057437 یازدید: 89
-

کبری اندایشگر

کد متوفی: 6057441 یازدید: 101
-

ابوالقاسم فولادی

کد متوفی: 6057651 یازدید: 106
-

فاطمه خادمی

کد متوفی: 6057870 یازدید: 305
1313/04/08 - 1398/11/03

حاج سید نصرالله موسوی

کد متوفی: 6057994 یازدید: 101
-

سامان خوشنودی فر

کد متوفی: 6058810 یازدید: 88
- 97/11/1

محمد حسن آقا زمانی

کد متوفی: 6061682 یازدید: 96
-

حاج یوسف اخوان حاجیه ناهیددریایی

کد متوفی: 6061812 یازدید: 84
1314/04/05 - 1399/10/23

حاج علی مؤتمن و سردار سلیمانی

کد متوفی: 6061865 یازدید: 87
1320/02/01 - 1396/0301

جلال مـهرابی دارابی

کد متوفی: 6062285 یازدید: 119
-

جــلال مــهرابی

کد متوفی: 6062299 یازدید: 103
-

جـلال مـهرابی

کد متوفی: 6062345 یازدید: 120
-

علی آقا _همین بس کمالی _ تناور

کد متوفی: 6062526 یازدید: 81
-

احمد علی خادم پور

کد متوفی: 6062615 یازدید: 122
-

لطفعلی لطفی

کد متوفی: 6063114 یازدید: 79
-

کرامت سلـیمان نسب

کد متوفی: 6063369 یازدید: 103
-

کـرامت سـلیمان نـسب

کد متوفی: 6063391 یازدید: 1086
-

محمد پورعابد

کد متوفی: 6064549 یازدید: 74
1332/10/24 - 1399/11/12

صغری درانی

کد متوفی: 6065534 یازدید: 112
-

محمد حسن اقا زمانی

کد متوفی: 6065787 یازدید: 70
-

زهرا جباری

کد متوفی: 6065794 یازدید: 98
4/7/1380 - 24/12/98

حاج سید نصرالله موسوی

کد متوفی: 6065872 یازدید: 102
-

حاج منصور فدایی

کد متوفی: 6065895 یازدید: 89
-

جلیل صادقی

کد متوفی: 6065968 یازدید: 102
-

جلیل صادقی

کد متوفی: 6065971 یازدید: 129
-

مشهدی خداداد اشرف

کد متوفی: 6065983 یازدید: 67
-

رخشنده جوینده

کد متوفی: 6069142 یازدید: 98
1312/07/01 - 1399/11/22

حاج علی جان کریمی مزیدی

کد متوفی: 6069225 یازدید: 82
-

کربلایی عباس محمدحسینی

کد متوفی: 6069406 یازدید: 115
- 23/11/1399

سمیرا،ساغر،سامان نور چشمانم

کد متوفی: 6072114 یازدید: 130
- 26/3/99

حاج جعفر معجونی

کد متوفی: 6072331 یازدید: 116
7/4/1307 - 1399/4/29

حاجیه سروناز صدیق

کد متوفی: 6072567 یازدید: 95
1328/11/03 - 1397/09/18

فتحعلی سلیمی پور مادوانی

کد متوفی: 6072594 یازدید: 106
1333/07/01 - 1386/07/07

کربلایی علی نجفی

کد متوفی: 6074606 یازدید: 85
30111328 - 7. 8.1399

حاج فضل الله هدایت

کد متوفی: 6074918 یازدید: 114
1320/8/15 - 1399/11/29

زنده یادحاج فضل الله هدایت

کد متوفی: 6074931 یازدید: 155
1320/8/15 - 1399/11/29

محمود دست افکن

کد متوفی: 6075471 یازدید: 115
3/1/1325 - 3/12/1399

محمود دست افکن

کد متوفی: 6075489 یازدید: 109
1325/01/03 - 1399/12/03

حاج محمد عابدی

کد متوفی: 6075818 یازدید: 107
1312/7/1 - 1399/10/28

حاج مراد راهپیما

کد متوفی: 6075860 یازدید: 102
49 - 99

حاج مراد راهپیما

کد متوفی: 6075871 یازدید: 116
35 - 99

حاج مراد راهپیما

کد متوفی: 6075893 یازدید: 114
25 - 98

علی اصغر زینلی

کد متوفی: 6076723 یازدید: 113
1366/10/20 - 1399/11/30

زهرا جباری

کد متوفی: 6078431 یازدید: 64
4/7/1380 - ۲۴/12/98

سید اسماعیل پورخسرو

کد متوفی: 6078603 یازدید: 160
۱۳۷۶/۰۵/۱۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

کربلایی عباس محمدحسینی

کد متوفی: 6078751 یازدید: 76
-

حاج ذبیح الله طهماسبی زاده

کد متوفی: 6078864 یازدید: 127
1330 - 1399

قربان دانشور

کد متوفی: 6080605 یازدید: 93
-

سرمست رحمانی

کد متوفی: 6081474 یازدید: 82
0/0/0 - 20/12/1399

سجاد غیرتمند

کد متوفی: 6081870 یازدید: 124
-

مهندس سجاد عسکری

کد متوفی: 6082717 یازدید: 90
-

مهندس سجاد عسکری

کد متوفی: 6082725 یازدید: 83
-

مهندس سجاد عسکری

کد متوفی: 6082727 یازدید: 104
-

فرشید صادقی

کد متوفی: 6090042 یازدید: 3519
-

حاجیه طلعت چمن رو

کد متوفی: 6091539 یازدید: 115
- 1400/1/3

حبیب اله ستوده

کد متوفی: 6091828 یازدید: 92
-

حبیب اله ستوده

کد متوفی: 6091836 یازدید: 89
-

حاجیه طلعت چمن رو

کد متوفی: 6092706 یازدید: 224
- 1400/1/3

کربلایی زینب صحرانورد

کد متوفی: 6092807 یازدید: 462
1325 - 1400/1/5

حاجیه بانو طلعت چمن رو

کد متوفی: 6092969 یازدید: 102
- 1400/1/3

خانم حبیبه عسکرپور

کد متوفی: 6093567 یازدید: 91
-

حبیبه عسکرپور

کد متوفی: 6093576 یازدید: 1058
-

مهندس سجاد عسکری

کد متوفی: 6093579 یازدید: 107
-

حاج پنجعلی کریمی

کد متوفی: 6093682 یازدید: 272
-

محمدجواد بلاغی اینالو

کد متوفی: 6094231 یازدید: 96
-

مرجان رستگار

کد متوفی: 6095053 یازدید: 606
1328/8/6 - 1400/1/15

احمدعلی فتوحی

کد متوفی: 6095485 یازدید: 100
-

علی مراد کرم پور

کد متوفی: 6096219 یازدید: 98
-

حاجیه گل‌چهره معتمدی

کد متوفی: 6096543 یازدید: 107
-

شکری کشاورز

کد متوفی: 6097023 یازدید: 72
۱۳۴۰/۰۴/۰۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

مرضیه محمودی

کد متوفی: 6098520 یازدید: 831
-

فاطمه صادقی

کد متوفی: 6099566 یازدید: 98
1365/01/01 - 1400/01/23

فاطمه صادقی

کد متوفی: 6099568 یازدید: 326
1365/01/01 - 1400/01/23

کد متوفی: 6101133 یازدید: 142
-

حاج حسین پوردستان

کد متوفی: 6101732 یازدید: 191
- 1394

نرجس رحمانی

کد متوفی: 6101861 یازدید: 81
-

حاجیه زینب احمدی

کد متوفی: 6104860 یازدید: 96
-

زینب فروغی

کد متوفی: 6106254 یازدید: 96
۱۳۲۹/۱۱/۱ - ۱۴۰۰/۲/۴

کربلائی زینب فروغی

کد متوفی: 6106285 یازدید: 339
۱۳۲۹/۱۱/۱ - ۱۴۰۰/۲/۴

فرج فرجی

کد متوفی: 6108093 یازدید: 2337
-

غلام حسین یاراحمدی

کد متوفی: 6110496 یازدید: 66
-

هاجر صحرانورد

کد متوفی: 6110806 یازدید: 89
-

هاجر صحرانورد

کد متوفی: 6110810 یازدید: 88
-

هاجر صحرانورد

کد متوفی: 6110813 یازدید: 72
-

هاجر صحرانورد

کد متوفی: 6110819 یازدید: 215
-

اسدالله فتحی

کد متوفی: 6110820 یازدید: 139
-

فاطمه دیانت

کد متوفی: 6112527 یازدید: 142
-

صاحب جان عباسی

کد متوفی: 6118146 یازدید: 176
-

حاجیه زهرا عسکری

کد متوفی: 6118394 یازدید: 401
1337/01/20 - 1391/11/27

علی رضایی

کد متوفی: 6120487 یازدید: 48
1355/01/05 - 1397/11/02

محمد صدیق

کد متوفی: 6121121 یازدید: 248
-

عبدالوهاب نوابی

کد متوفی: 6121615 یازدید: 332
1363/06/30 - 1389/03/12

کبری درستکار

کد متوفی: 6123065 یازدید: 234
-

رمضان صادقی

کد متوفی: 6123583 یازدید: 279
1365 - 1400/03/10

حاجیه گلچهره معتمدی

کد متوفی: 6123614 یازدید: 56
-

رمضان صادقی

کد متوفی: 6123953 یازدید: 424
1363/05/13 - 1400/03/10

رمضان صادقی

کد متوفی: 6123979 یازدید: 57
1365/05/03 - 1400/03/10

ماشاالله مکاریان

کد متوفی: 6126763 یازدید: 49
1325/08/08 - 1400/04/04

علیرضا شجاع زاده

کد متوفی: 6127278 یازدید: 88
1353/06/31 - 1399/04/11

کبرا اخضری

کد متوفی: 6127370 یازدید: 49
-

رضوان کهن

کد متوفی: 6128683 یازدید: 64
1367/06/05 - 1399/04/17

حاج علی هوشیار

کد متوفی: 6128939 یازدید: 54
1323/10/09 - 1400/04/15

ماشاالله خان میرزایی

کد متوفی: 6129083 یازدید: 80
-

رمضان صادقی

کد متوفی: 6129320 یازدید: 371
1363/05/13 - 1400/03/10

نرگس رخشان

کد متوفی: 6130036 یازدید: 377
1372/12/20 - 1400/04/15

حاج علی هوشیار

کد متوفی: 6137764 یازدید: 1001
1323/10/20 - 1400/04/15

بیگم قاسمی نژاد

کد متوفی: 6138413 یازدید: 135
1333/03/10 - 1399/06/03

علیرضا یزدانپرست

کد متوفی: 6138695 یازدید: 43
-

حاج پنجعلی کریمی

کد متوفی: 6138788 یازدید: 360
- 1400/01/11

علی قهرمانی

کد متوفی: 6138967 یازدید: 47
-

حاجیه افضل رستگار مادر شهیدان مجید و حمید رستگار

کد متوفی: 6139412 یازدید: 2071
1326/01/03 - 1400/05/20

افضل رستگار

کد متوفی: 6141298 یازدید: 78
-

شادی روح پدرم

کد متوفی: 6141814 یازدید: 47
-

شادی روح پدرم

کد متوفی: 6141817 یازدید: 99
-

حسن درانی نژاد

کد متوفی: 6148327 یازدید: 101
- 1400/06/14

هادی راضی

کد متوفی: 6149381 یازدید: 259
-

حاجیه افضل رستگار مادر شهیدان مجید و حمید رستگار

کد متوفی: 6152115 یازدید: 884
1326/01/03 - 1400/05/20

حاجیه خانم افضل رستگار

کد متوفی: 6152250 یازدید: 85
-

نظرعلی رضایی

کد متوفی: 6152366 یازدید: 498
-

ملکی جان یزدانی

کد متوفی: 6153004 یازدید: 60
-

عسکر افشار

کد متوفی: 6157262 یازدید: 252
-

اعظم کرمی

کد متوفی: 6159251 یازدید: 465
-

کربلایی محمد سالخورده

کد متوفی: 6160227 یازدید: 32
1328 - 1373

قاسم فتحی

کد متوفی: 6166173 یازدید: 139
1317/06/09 - 1399/09/29

فاطمه مرادی

کد متوفی: 6166175 یازدید: 27
1375/11/14 - 1399/08/06

گل بس قمری پور

کد متوفی: 6166209 یازدید: 24
-

رخشنده پورغلامی دارابی

کد متوفی: 6166515 یازدید: 159
- 1400/09/13

کاظم قربانی

کد متوفی: 6166825 یازدید: 57
-

گل‌جان مسرور

کد متوفی: 6167419 یازدید: 338
-

حاجیه افضل رستگار مادر شهیدان مجید و حمید رستگار

کد متوفی: 6168721 یازدید: 200
1326/01/03 - 1400/05/20

محمد معتمدی

کد متوفی: 6169161 یازدید: 302
- 1389/10/03

صفر خوانده نیاز

کد متوفی: 6170699 یازدید: 24
1341/04/12 - 1400/10/12

سیده عاطفه حسینی

کد متوفی: 6170834 یازدید: 46
1371/07/21 - 1400/10/01

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171156 یازدید: 178
1335/12/20 - 1398/10/13

افتخار محمودی

کد متوفی: 6174599 یازدید: 159
- 1400/10/19

حاج حبیب شهسوار

کد متوفی: 6175835 یازدید: 31
-

منوچهر برنده

کد متوفی: 6176407 یازدید: 39
-

محمد امانی

کد متوفی: 6179815 یازدید: 65
1355 - 1400

حاج محمد غیبی

کد متوفی: 6181891 یازدید: 222
1314 - 1400/11/25

حسن مسجدی

کد متوفی: 6182790 یازدید: 30
1338/09/01 - 1399/09/07

کرم عباس زاده

کد متوفی: 6186200 یازدید: 148
1328/01/14 - 1400/12/01

کربلایی کرم عباس زاده

کد متوفی: 6186224 یازدید: 29
-

اموات درگذشتگان

کد متوفی: 6186511 یازدید: 55
-

صدیقه حیدری(همسر غلامرضا رهبر)

کد متوفی: 6186754 یازدید: 83
1348/03/09 - 1392/12/12

اصغر خرم

کد متوفی: 6187071 یازدید: 13
-

صاحب جان عباسی

کد متوفی: 6187646 یازدید: 62
-

سکینه جوکار

کد متوفی: 6187649 یازدید: 33
-

محمود صادقی

کد متوفی: 6187846 یازدید: 15
-

محمد علی آبرون

کد متوفی: 6188043 یازدید: 104
1333/08/02 - 1379/04/19

اشکان شجاعی

کد متوفی: 6191097 یازدید: 17
1371/07/26 - 1400/10/16

اشکان شجاعی

کد متوفی: 6191583 یازدید: 16
1371/07/26 - 1400/10/16

فاطمه عابدی

کد متوفی: 6192663 یازدید: 68
-

فرشید (محمدعلی) خسروی

کد متوفی: 6192695 یازدید: 369
1376/04/24 - 1400/09/18

رضا مرادی

کد متوفی: 6192828 یازدید: 21
-

رضا مرادی

کد متوفی: 6192837 یازدید: 42
-

الهام کارگر

کد متوفی: 6193799 یازدید: 21
- 1401/01/25

صفر زارعی

کد متوفی: 6194120 یازدید: 25
- 1392/02/01

محمود دست افکن

کد متوفی: 6194130 یازدید: 16
1325/01/03 - 1399/12/03

صفر زارعی

کد متوفی: 6194198 یازدید: 13
-

شهید بزرگوار حمید ( غلامحسین) عارف

کد متوفی: 6194490 یازدید: 141
1336/03/01 - 1361/04/23

قمر جوانمرد

کد متوفی: 6194500 یازدید: 12
-

حسین نظری

کد متوفی: 6196502 یازدید: 15
1331/07/03 - 1401/01/20

طلعت اشرف

کد متوفی: 6197211 یازدید: 820
1322 - 1401

محسن اشرفا

کد متوفی: 6198066 یازدید: 52
-

زهرا منتظر خبر

کد متوفی: 6199121 یازدید: 19
1362/09/15 - 1398/06/10

مصطفی... فتاح... شهباز قاسمی

کد متوفی: 6199138 یازدید: 48
-

مصطفی، شهباز، فتاح قاسمی

کد متوفی: 6199143 یازدید: 15
-

حسین ابوالفتحی و مریم بیگم محمدی

کد متوفی: 6199149 یازدید: 32
-

شاگل کارگر

کد متوفی: 6199678 یازدید: 6
- 1399/11/20

حاجیه ترگل نظری

کد متوفی: 6199710 یازدید: 13
- 1401/02/24

حاجیه ترگل نظری

کد متوفی: 6199715 یازدید: 41
1333/06/23 - 1401/02/24

حاجیه ترگل نظری

کد متوفی: 6200046 یازدید: 9
1333/08/06 - 1401/02/26

عبدالرضا سخاوت

کد متوفی: 6201280 یازدید: 55
1341/08/08 - 1401/07/08

مریم تنها

کد متوفی: 6202188 یازدید: 7
-

مریم تنها

کد متوفی: 6202189 یازدید: 6
-

مریم تنها

کد متوفی: 6202190 یازدید: 9
-

مادر کرمی

کد متوفی: 6203480 یازدید: 9
-

حاجیه زینت ابراهیمی

کد متوفی: 6203837 یازدید: 204
1335/08/19 - 1401/02/26

منصور(کاظم) پورتقی

کد متوفی: 6205295 یازدید: 164
1339/07/01 - 1401/04/08

ماه جان زینلی

کد متوفی: 6206085 یازدید: 8
-

فاطمه مهرابیان

کد متوفی: 6206803 یازدید: 154
-

مهدی کهندلی

کد متوفی: 6207825 یازدید: 8
-

حاج سید احمد حسینی نژاد

کد متوفی: 6208592 یازدید: 27
-

محمد زارعی

کد متوفی: 6210055 یازدید: 4
-

محمد براتپور

کد متوفی: 6211052 یازدید: 9
- 1401/05/18

کرمعلی کرمی

کد متوفی: 6211311 یازدید: 41
-

محمد حسین شجاع

کد متوفی: 6213853 یازدید: 11
1347/12/15 - 1401/06/05

مرحومه فاطمه جعفری

کد متوفی: 6214511 یازدید: 4
1384/04/31 -

خداداد ریحانی

کد متوفی: 6217920 یازدید: 164
1340/09/17 - 1401/07/03
Loading...

لطفا شکیبا باشید