آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان زرین دشت

غلامرضا حاجی آبادیان

کد متوفی: 7589 یازدید: 430
-

هدایت راضی

کد متوفی: 8326 یازدید: 254
-

هدایت راضی

کد متوفی: 8739 یازدید: 442
-

منوچهر شاکری

کد متوفی: 18516 یازدید: 413
-

عبدالرسول مهرابی

کد متوفی: 29189 یازدید: 306
-

روح الله فرجی

کد متوفی: 48913 یازدید: 298
-

مشهدی مجتبی فتحی

کد متوفی: 49836 یازدید: 287
-

عسکر سلیمانی

کد متوفی: 49847 یازدید: 249
-

علی کارگر

کد متوفی: 68886 یازدید: 285
-

فیروز طاهری

کد متوفی: 72954 یازدید: 303
-

فیروز طاهری

کد متوفی: 73022 یازدید: 298
-

عبدالحسن واحدی

کد متوفی: 78298 یازدید: 285
-

علی باز اورنگ

کد متوفی: 6008465 یازدید: 302
-

علی باز اورنگ

کد متوفی: 6009343 یازدید: 255
-

علی باز اورنگ

کد متوفی: 6009428 یازدید: 254
-

علی باز اورنگ

کد متوفی: 6009902 یازدید: 278
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6015428 یازدید: 249
-

اسداله نکوهش

کد متوفی: 6015633 یازدید: 514
-

عبدالحسین خنشا

کد متوفی: 6018060 یازدید: 259
-

شمسی پورحاجی آبادی

کد متوفی: 6018976 یازدید: 245
-

حیدر شریعتی

کد متوفی: 6024649 یازدید: 256
-

فرشته پورملانظری

کد متوفی: 6030159 یازدید: 260
-

فرشته پورملانظری

کد متوفی: 6030165 یازدید: 279
-

فرشته پورملانظری

کد متوفی: 6030204 یازدید: 252
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034099 یازدید: 242
-

ابراهیم برزگر

کد متوفی: 6034328 یازدید: 260
-

خدیجه مراد خواه

کد متوفی: 6038184 یازدید: 236
-

خدیجه مرادخواه

کد متوفی: 6038199 یازدید: 297
-

دسته گل بهرامیان

کد متوفی: 6044208 یازدید: 210
-

عالم بانو خشنودیان

کد متوفی: 6044463 یازدید: 207
-

کبری قلندری

کد متوفی: 6044484 یازدید: 240
-

حاج محمد خشنو

کد متوفی: 6046331 یازدید: 305
-

محمودسیاره ، و شهید سیاره و سردار سلیمانی

کد متوفی: 6061805 یازدید: 237
1304/02/03 - 1399/10/30

رسول شجاع

کد متوفی: 6066092 یازدید: 211
1358/04/10 - 1382/02/07

داوود سالاری

کد متوفی: 6066113 یازدید: 262
1334/10/02 - 1383/06/21

یداله فتحی

کد متوفی: 6082327 یازدید: 269
۱۳۲۹/۲/۱۴ - ۱۳۹۸/۹/۱۴

قمر رستمی فرزند خانباز

کد متوفی: 6116772 یازدید: 344
-

سجاد عسکری زاده

کد متوفی: 6168333 یازدید: 314
1367/02/01 - 1399/11/03

مرحوم علی داد مرحوم علی داد برمون

کد متوفی: 6173875 یازدید: 85
-

مرحوم علی داد مرحوم علی داد برمون

کد متوفی: 6173879 یازدید: 89
-

محمدصادق عزیزی

کد متوفی: 6186552 یازدید: 264
1371/01/01 - 1400/05/04

علیرضا دولتخواه

کد متوفی: 6186680 یازدید: 485
-

اکبر رنجبر

کد متوفی: 6191412 یازدید: 84
1333/01/17 - 1400/06/20

رحمن خداوندی

کد متوفی: 6201246 یازدید: 70
-

علی مهری

کد متوفی: 6201370 یازدید: 65
-

فاطمه رحیمی

کد متوفی: 6201723 یازدید: 98
1356/01/01 - 1401/03/07

نورالله صفری

کد متوفی: 6206728 یازدید: 100
-

مهدی عسکری

کد متوفی: 6206790 یازدید: 216
1370/09/09 - 1400/04/28

سید مرتضی شریفی

کد متوفی: 6206942 یازدید: 420
1365/07/27 - 1390/04/24

مرحومه ستاره نظری

کد متوفی: 6215154 یازدید: 86
- 1401/06/09

غلام یگانه پرست

کد متوفی: 6224510 یازدید: 122
1319/06/10 - 1395/05/10

حاج غلامحسین صداقت

کد متوفی: 6224810 یازدید: 87
1331/06/02 - 1401/10/16

رضا صداقت

کد متوفی: 6226383 یازدید: 51
-

علی بریزی

کد متوفی: 6250242 یازدید: 63
1333/05/01 - 1403/02/23

حمزه امیری

کد متوفی: 6250252 یازدید: 24
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید