آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سپیدان

خداداد کامگار

کد متوفی: 9714 یازدید: 212
-

غلام رضا تجّلی

کد متوفی: 9935 یازدید: 198
-

غلام رضا روستا

کد متوفی: 13486 یازدید: 235
-

وحید علیپور

کد متوفی: 19577 یازدید: 275
-

فهیمه سادات اسحاقی موسوی

کد متوفی: 21962 یازدید: 212
-

سیده فهیمه اسحاقی موسوی

کد متوفی: 22159 یازدید: 179
-

محمد سلطانی

کد متوفی: 33387 یازدید: 304
-

مهرداد مهرداد فولادی

کد متوفی: 33426 یازدید: 234
-

حاج ابوتراب(طبیب) عباسی

کد متوفی: 43748 یازدید: 387
-

محمدرضا نیازی

کد متوفی: 44801 یازدید: 217
-

محمدرضا نیازی

کد متوفی: 44826 یازدید: 189
-

محمدرضـا نیـازی

کد متوفی: 48400 یازدید: 230
-

حاج نادر خوشمکانی

کد متوفی: 48933 یازدید: 246
-

سعید صفری خوشمکانی

کد متوفی: 48953 یازدید: 872
-

نرگس عبادی نژاد

کد متوفی: 49059 یازدید: 269
-

ماه ناز تقوی بهرغانی

کد متوفی: 49084 یازدید: 273
-

حاج نصرت اله صالحی خوشمکانی

کد متوفی: 49188 یازدید: 412
-

اله رحم راحمي اردكاني

کد متوفی: 49323 یازدید: 281
-

حاج اله رحم راحمی

کد متوفی: 49331 یازدید: 247
-

عزيز راحمي اردكاني

کد متوفی: 49342 یازدید: 237
-

کوهیار افشاراردکانی

کد متوفی: 49345 یازدید: 187
-

پري تقوي

کد متوفی: 49347 یازدید: 368
-

علیجان غلامی

کد متوفی: 49548 یازدید: 207
-

خسرو افشار اردکانی

کد متوفی: 49562 یازدید: 205
-

حاج خدایار دهقان اردکانی

کد متوفی: 49571 یازدید: 194
-

وحید ادهمی

کد متوفی: 49621 یازدید: 193
-

حاج دریا ادهمی اردکانی

کد متوفی: 49648 یازدید: 312
-

اسماعیل قیصری اردکانی

کد متوفی: 49652 یازدید: 191
-

شاهزاده بیگم سعادت

کد متوفی: 49654 یازدید: 198
-

حکیمه عالم افروز(قیصری)

کد متوفی: 49659 یازدید: 163
-

حسین رهبراردکانی

کد متوفی: 49690 یازدید: 182
-

حسین خضرتاش

کد متوفی: 49708 یازدید: 193
-

دادالله قیصری اردکانی

کد متوفی: 49709 یازدید: 192
-

میرزاجلال تاج اردکانی

کد متوفی: 49754 یازدید: 188
-

خیرالنساء روئین تن

کد متوفی: 49940 یازدید: 184
-

جلیل خسروانی

کد متوفی: 49951 یازدید: 225
-

شهیدمدافع حرم محمد صاحب کرم

کد متوفی: 50418 یازدید: 273
-

شمس علی رعیتی

کد متوفی: 51119 یازدید: 170
-

شمس علی رعیتی

کد متوفی: 51125 یازدید: 177
-

حسین رهبراردکانی

کد متوفی: 51139 یازدید: 172
-

علیرضا منفردبرشنه

کد متوفی: 51238 یازدید: 162
-

مشهدی بیدالله تاجبخش اردکانی

کد متوفی: 51492 یازدید: 210
-

باباجان جمالی

کد متوفی: 51568 یازدید: 247
-

حاج اصغر صلاحی اردکانی

کد متوفی: 51786 یازدید: 266
-

گلبس صلاحی

کد متوفی: 51893 یازدید: 166
-

حسین خضرتاش

کد متوفی: 51935 یازدید: 188
-

عبدارحمان قیصری اردکانی

کد متوفی: 52723 یازدید: 175
-

منور کرمی

کد متوفی: 54436 یازدید: 182
-

علی حسین بانشی

کد متوفی: 55320 یازدید: 199
-

عوض اله روانشاد

کد متوفی: 55347 یازدید: 537
-

سردار قصرالدشتی

کد متوفی: 56756 یازدید: 193
-

فاطمه (شهدخت) رستگار

کد متوفی: 57235 یازدید: 613
-

حسین جعفری

کد متوفی: 58337 یازدید: 200
-

مرحوم حاج شهباز نیازی اردکانی

کد متوفی: 59434 یازدید: 3897
-

حاج شهباز نیازی

کد متوفی: 59748 یازدید: 302
-

علی اکبر(پوریا) خادم

کد متوفی: 59874 یازدید: 175
-

همه اموات کرونایی

کد متوفی: 60444 یازدید: 184
-

حاج کرامت روزی طلب

کد متوفی: 62580 یازدید: 149
-

گلبس صلاحی

کد متوفی: 62878 یازدید: 199
-

حاج اصقر صلاحی

کد متوفی: 64356 یازدید: 207
-

جانباز دفاع مقدس اله رحم راحمی

کد متوفی: 66102 یازدید: 170
-

جانباز دفاع مقدس اله رحم راحمی

کد متوفی: 66114 یازدید: 209
-

علی کرم ایوبیان شاد

کد متوفی: 66468 یازدید: 149
-

دانشمند شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 68019 یازدید: 167
-

سیدرضا اسراری اردکانی

کد متوفی: 68978 یازدید: 185
-

عالیه هاشم پور

کد متوفی: 69059 یازدید: 203
-

غلامرضاوابوالفضل رضایی

کد متوفی: 69382 یازدید: 168
-

حاج شهباز نیازی اردکانی

کد متوفی: 69529 یازدید: 250
-

عباس صلاحی

کد متوفی: 69932 یازدید: 177
-

عباس صلاحی

کد متوفی: 69959 یازدید: 184
-

حاج محسن جمالی

کد متوفی: 69998 یازدید: 565
1334 - 1397/11/29

دکتر شاپور شفیعی

کد متوفی: 70979 یازدید: 206
-

سجاد عزت دوست

کد متوفی: 74028 یازدید: 356
-

حاجیه مریم موثقی اردکانی

کد متوفی: 74274 یازدید: 214
-

سیدمحمدعلی هاشمی اردکانی

کد متوفی: 74344 یازدید: 155
-

فرشید رمضانی

کد متوفی: 74455 یازدید: 133
-

صفورا اسماعیلی

کد متوفی: 74485 یازدید: 175
-

علی اصغر شفیعی

کد متوفی: 74588 یازدید: 142
-

کاظم نظرپوراردکانی

کد متوفی: 74697 یازدید: 166
-

عصمت چمن دار

کد متوفی: 74856 یازدید: 197
-

شهرمان اردکان فارس

کد متوفی: 75369 یازدید: 288
-

حاجيه مريم موثقي ادركاني

کد متوفی: 75543 یازدید: 158
-

جان عنبر محمدی

کد متوفی: 75800 یازدید: 221
-

محمد عبودی

کد متوفی: 75807 یازدید: 221
-

سلطنت پوراقبال

کد متوفی: 76022 یازدید: 245
-

کرامت اله جم پناه اردکانی

کد متوفی: 76119 یازدید: 205
-

فاطمه اکبری

کد متوفی: 76505 یازدید: 190
-

جمیع درگذشتگان معشوقان وصال دوست

کد متوفی: 77390 یازدید: 224
-

راضیه عباسی

کد متوفی: 77539 یازدید: 142
-

اسدالله مرادی

کد متوفی: 77960 یازدید: 180
-

جهانبخش رستمی

کد متوفی: 79243 یازدید: 188
-

جهانبخش رستمی

کد متوفی: 79322 یازدید: 230
-

جهانبخش رستمی

کد متوفی: 79390 یازدید: 376
-

کاکاجان عابدی

کد متوفی: 79401 یازدید: 177
-

امید عبادی نژاد

کد متوفی: 79493 یازدید: 212
-

عباس علی تاجبخش جمالی

کد متوفی: 79631 یازدید: 191
-

علی یار عبادی نژاد

کد متوفی: 79747 یازدید: 224
-

جمالی تاجبخش جمالی. تاجبخش

کد متوفی: 79797 یازدید: 224
-

مرحومه نرگس عبادی نژاد

کد متوفی: 79856 یازدید: 195
-

علی مویدی

کد متوفی: 800892 یازدید: 133
-

نجیم کشاورز

کد متوفی: 6000160 یازدید: 167
-

حمید کاظمی رودبالی

کد متوفی: 6000713 یازدید: 202
-

حاج ناصر زارع

کد متوفی: 6002134 یازدید: 174
-

پوران خوشخو اردکانی

کد متوفی: 6004157 یازدید: 189
-

حاج صدراله درخشان اردکانی

کد متوفی: 6007097 یازدید: 226
-

عبدالحسین یوسفی اردکانی

کد متوفی: 6007291 یازدید: 189
-

امین کشوری

کد متوفی: 6007344 یازدید: 235
-

ناهید صالحی

کد متوفی: 6009171 یازدید: 177
-

فضیل امامی رودبالی

کد متوفی: 6010493 یازدید: 1922
-

حاجیه خانم سلطنت صادقی اردکانی

کد متوفی: 6011110 یازدید: 199
-

پری ناز لهراسبی

کد متوفی: 6012870 یازدید: 208
-

مریم موثقی

کد متوفی: 6015394 یازدید: 190
-

حاج احمد مسعودی

کد متوفی: 6016657 یازدید: 239
-

حاجیه راحیل شمس الدینی

کد متوفی: 6018356 یازدید: 184
-

حاجیه خانم مهری فرج پور

کد متوفی: 6018509 یازدید: 153
-

حاجیه خانم مهری فرج پور

کد متوفی: 6018520 یازدید: 160
-

لیلا ملکی

کد متوفی: 6019982 یازدید: 180
-

لیلا ملکی

کد متوفی: 6020000 یازدید: 169
-

لیلا ملکی

کد متوفی: 6020066 یازدید: 189
-

هوشنگ مهدی وند

کد متوفی: 6020068 یازدید: 178
-

لیلا ملکی

کد متوفی: 6020111 یازدید: 186
-

بانو راحیل شمس الدینی

کد متوفی: 6020438 یازدید: 190
-

علی جان غلامی

کد متوفی: 6020445 یازدید: 200
-

ماهی جان احمدی

کد متوفی: 6021495 یازدید: 163
-

سیده زینب سادات

کد متوفی: 6021758 یازدید: 174
-

سید محمد علی زارع خلیلی

کد متوفی: 6021773 یازدید: 174
-

خانباز کشاورز

کد متوفی: 6021936 یازدید: 167
-

سیده زینب سادات

کد متوفی: 6021991 یازدید: 152
-

زهرا کرمزاد

کد متوفی: 6027289 یازدید: 140
-

نازبس بانشی

کد متوفی: 6027817 یازدید: 160
-

وحید خسروانی

کد متوفی: 6028623 یازدید: 169
-

آیت الله واثقی

کد متوفی: 6028766 یازدید: 190
-

سیده فهیمه اسحاقی موسوی

کد متوفی: 6031456 یازدید: 167
-

محمد حسین آبادی

کد متوفی: 6035618 یازدید: 151
-

سید مصطفی میری

کد متوفی: 6035691 یازدید: 163
-

حاج سید فضل الله جعفری جعفریشیراز

کد متوفی: 6038234 یازدید: 196
-

زینب مویدی

کد متوفی: 6039122 یازدید: 208
-

حاج سید فضل الله جعفری

کد متوفی: 6040161 یازدید: 300
-

اله داد صالحی

کد متوفی: 6040846 یازدید: 183
-

حاج محمد عبودی عبودی

کد متوفی: 6044970 یازدید: 189
-

دادرس زمردی

کد متوفی: 6045852 یازدید: 159
-

محمد خلیلی

کد متوفی: 6046448 یازدید: 153
-

کربلایی عبدالله رمضانی

کد متوفی: 6050771 یازدید: 157
-

ستاره صفری خوشمکانی

کد متوفی: 6053697 یازدید: 856
-

ماه نسا صالحی

کد متوفی: 6053996 یازدید: 155
-

حاج مظفر وزیری

کد متوفی: 6057379 یازدید: 156
-

حاج فرهاد کریمی

کد متوفی: 6062459 یازدید: 182
-

حاج فرهاد کریمی

کد متوفی: 6062470 یازدید: 201
-

مرحوم حاج فرهاد کریمی

کد متوفی: 6062476 یازدید: 139
-

سید اکبر سلیمانی حسینی سارانی

کد متوفی: 6063970 یازدید: 145
- 1399/08/26

محمدرضا شلتوکار محمدرضا شلتوکار

کد متوفی: 6064198 یازدید: 148
-

محمدعلی شریفی

کد متوفی: 6065959 یازدید: 143
-

محمدعلی شریفی

کد متوفی: 6065961 یازدید: 141
-

محمدعلی شریفی

کد متوفی: 6065964 یازدید: 156
-

جهان افروز امیری

کد متوفی: 6066114 یازدید: 142
۱۳۳۰۳۲۱ - ۱۳۹۴۳۲۰

جلال شریفی

کد متوفی: 6066524 یازدید: 155
1343/05/07 - 1399/11/19

مهدی احمدی

کد متوفی: 6066615 یازدید: 323
12/1/1336 - 5/10/1399

الهام احمدی

کد متوفی: 6066622 یازدید: 285
19/4/1368 - 8/10/90

عطاءالله مرادی

کد متوفی: 6070887 یازدید: 152
-

محمدرضا نیازی

کد متوفی: 6075013 یازدید: 123
-

محمد صادق درویشی دانا

کد متوفی: 6075020 یازدید: 143
-

فرج اله مظاهری

کد متوفی: 6075558 یازدید: 158
- 1391/5/18

محمد رضا نیازی اردکانی مدیرعامل ادونچر

کد متوفی: 6076371 یازدید: 292
۱۳۶۷/۲/۳۱ - ۱۳۹۹/۸/۹

محمد باقر میری

کد متوفی: 6078520 یازدید: 217
1353/03/01 - 1399/08/10

چوپان نوروزی پدرشهیدعلی نوروزی

کد متوفی: 6078976 یازدید: 384
۱۹۴۰/۵/۳ - ۲۰۲۱/۳/۳

چوپان نوروزی پدرشهیدعلی نوروزی

کد متوفی: 6079021 یازدید: 126
۱۹۴۰/۳/۵ - ۲۰۲۱/۳/۳

عبدالوهاب شیردل

کد متوفی: 6079212 یازدید: 237
1342/12/23 - 1399/12/17

حاج اردشیر صالحی خوشمکانی

کد متوفی: 6080218 یازدید: 181
-

حاجیه خانم مهری فرج پور

کد متوفی: 6081690 یازدید: 328
13260208 - 13990818

عنایت اله خادم

کد متوفی: 6083709 یازدید: 138
- ۱۳۹۹.۱۲.۲۵

اقدس بیضاوی

کد متوفی: 6090525 یازدید: 166
-

حاج یدالله تاج بخش

کد متوفی: 6094248 یازدید: 163
-

لطافت صفایی اردکانی

کد متوفی: 6094890 یازدید: 821
-

فاطمه اشرف

کد متوفی: 6095491 یازدید: 132
1358/9/17 - 1400/1/16

فاطمه اشرف

کد متوفی: 6095492 یازدید: 146
1358/9/17 - 1400/1/16

چوپان نوروزی پدرشهید علی نوروزی

کد متوفی: 6096010 یازدید: 462
۱۹۴۰/۱/۲ - ۲۰۲۰/۲/۳

وجی الله عبودی

کد متوفی: 6096352 یازدید: 141
-

وجی الله عبودی

کد متوفی: 6096369 یازدید: 581
-

مسعود اردکانی

کد متوفی: 6101212 یازدید: 294
1334/08/20 - 1399/07/19

مرضیه بابایی

کد متوفی: 6101979 یازدید: 352
-

حاج تقی جمالی

کد متوفی: 6102206 یازدید: 1107
1315 - 1399

کد متوفی: 6105449 یازدید: 177
-

بگ میرزا باقری

کد متوفی: 6105653 یازدید: 635
1945/0202 - 2022/05/04

علی یار شکوهی

کد متوفی: 6105670 یازدید: 146
-

حاج شیرزاد پیشاهنگ

کد متوفی: 6105685 یازدید: 176
-

حاج سید محسن سجادیان

کد متوفی: 6110072 یازدید: 347
-

يدالله شريفي

کد متوفی: 6113333 یازدید: 194
. - ١٣٩٩

زهرا صاحبکرم

کد متوفی: 6115984 یازدید: 516
79/8/15 - 1400/2/23

محدثه یزدانپناه

کد متوفی: 6122088 یازدید: 151
1380/08/08 - 1399/03/18

شهید صادق جمالی اردکانی

کد متوفی: 6123885 یازدید: 495
1361/07/01 - 1400/02/12

اسماعیل فریدونی ابنوی

کد متوفی: 6124375 یازدید: 278
-

نیما نوروزی

کد متوفی: 6125226 یازدید: 1743
1384/01/17 - 1400/03/21

داریوش گودرزی

کد متوفی: 6128497 یازدید: 198
- 1400/04/12

کربلائی گودرز مصطفائی دولت آبادی

کد متوفی: 6129110 یازدید: 112
1335/03/03 - 1398/06/09

کربلایی ماهرخ رمضانیان دولت آباد

کد متوفی: 6133703 یازدید: 351
- 1400/04/31

حاج آقاجان فرهادی

کد متوفی: 6135333 یازدید: 127
-

خوش اندام دهقان

کد متوفی: 6136447 یازدید: 109
-

نظام جوکار

کد متوفی: 6146111 یازدید: 114
1341/02/03 - 1400/06/07

سید محمد حسینی

کد متوفی: 6147492 یازدید: 113
- 1400/06/08

مرحومه حاجیه خانم گوهر ناصری

کد متوفی: 6149910 یازدید: 201
1320/02/10 - 1400/06/14

رمضان الیاسی اردکانی فرزند مرحوم مشهدی محمود

کد متوفی: 6150932 یازدید: 1156
1344/05/21 - 1400/06/19

آوا صفری

کد متوفی: 6151213 یازدید: 724
1397/06/24 - 1400/05/23

عین الله سهرابی

کد متوفی: 6152264 یازدید: 120
1323/03/02 - 1400/03/03

نوذر اسماعیلی

کد متوفی: 6154782 یازدید: 95
1317/06/07 - 1399/11/01

پاسدار اسماعیل امامی

کد متوفی: 6154976 یازدید: 364
-

امیرحسین نیک اندیش

کد متوفی: 6156691 یازدید: 128
1380/11/16 - 1397/12/06

عبدالحسین بازیار

کد متوفی: 6159659 یازدید: 374
- 1400/07/11

حسین جعفری

کد متوفی: 6163921 یازدید: 69
-

زنده یاد تیمور فریدونی

کد متوفی: 6166689 یازدید: 67
1313/06/05 - 1400/08/03

تیمور فریدونی

کد متوفی: 6166691 یازدید: 66
-

زنده یاد تیمور فریدونی

کد متوفی: 6166894 یازدید: 41
-

مشهدی کوهیار افشار

کد متوفی: 6171353 یازدید: 70
1308/01/07 - 1384/05/05

حاجیه خانم زمان شعبانی

کد متوفی: 6171703 یازدید: 303
- 1400/10/10

کربلایی جیران زراعت پیشه

کد متوفی: 6172585 یازدید: 53
-

امیر نیازی

کد متوفی: 6172776 یازدید: 173
1369/04/25 - 1400/10/14

جیران زراعت پیشه

کد متوفی: 6172931 یازدید: 74
-

جیران و ایران زراعت پیشه

کد متوفی: 6172932 یازدید: 66
-

حاجیه خانم ستاره شاهینی اردکانی

کد متوفی: 6173553 یازدید: 96
-

مرحومه ستاره قربانی

کد متوفی: 6175992 یازدید: 296
-

مصطفی خلیلی

کد متوفی: 6177243 یازدید: 47
-

حاج محمد ملکی

کد متوفی: 6178023 یازدید: 559
- 1400/11/07

حاج محمد ملکی

کد متوفی: 6178025 یازدید: 53
- 1400/11/07

حاج محمد ملکی

کد متوفی: 6178026 یازدید: 62
- 1400/11/07

محمد آموزگار

کد متوفی: 6178189 یازدید: 126
- 1399/08/26

سید غلامرضا حسینی

کد متوفی: 6178810 یازدید: 226
1330/01/01 - 1398/11/15

حاج الله داد صالحی

کد متوفی: 6178881 یازدید: 125
-

علی کشاورز

کد متوفی: 6182704 یازدید: 47
-

مرحوم کربلایی عبدالله کمالی

کد متوفی: 6187006 یازدید: 48
-

زهرا سلیمانی

کد متوفی: 6189538 یازدید: 145
-

رخساره نیازی

کد متوفی: 6190928 یازدید: 99
1323 - 1400/01/23

حاج فریدون امیری

کد متوفی: 6195135 یازدید: 226
-

على اكبر طاهرى

کد متوفی: 6199600 یازدید: 41
-

کربلایی حمزه بین و همسرش کربلایی معصومه مهدوی

کد متوفی: 6200094 یازدید: 216
1310/06/07 - 1400/11/25

حسین امینی

کد متوفی: 6200849 یازدید: 297
1379/05/15 - 1401/03/10

حاج رضا شیروانی

کد متوفی: 6201237 یازدید: 324
-

حسین امینی

کد متوفی: 6201735 یازدید: 56
- 1401/03/10

حسین امینی

کد متوفی: 6201775 یازدید: 51
1379/05/15 - 1401/03/10

زبیده مددی اردکانی

کد متوفی: 6204176 یازدید: 253
1329/07/19 - 1401/04/01

کربلایی خداویس فرجی

کد متوفی: 6205646 یازدید: 105
1347/02/01 - 1401/04/13

محمد ماندنی

کد متوفی: 6206507 یازدید: 40
-

محمد ماندنی

کد متوفی: 6206508 یازدید: 53
-

جان افروز صیادیان اردكانی

کد متوفی: 6206776 یازدید: 561
1320/09/06 - 1401/04/20

رضا اسماعیلی

کد متوفی: 6207698 یازدید: 435
- 1401/04/23

نادر نیک بنیاد

کد متوفی: 6210193 یازدید: 46
1346/01/01 - 1389/09/30

بهنام زارعی

کد متوفی: 6211640 یازدید: 272
1375/01/05 - 1401/05/02

شمسعلی زارع مویدی

کد متوفی: 6215415 یازدید: 75
- 1401/06/03

طیبه ملک نسب

کد متوفی: 6216656 یازدید: 178
- 1401/06/20

محمود زراعت پیشه

کد متوفی: 6217417 یازدید: 250
1346/01/04 - 1401/06/30

محمدعلی شریفی

کد متوفی: 6224255 یازدید: 32
-

حاج اسدالله(حاج تیمور) نام آور

کد متوفی: 6225151 یازدید: 176
1338/06/10 - 1401/11/29

ساسان خلفی

کد متوفی: 6226337 یازدید: 124
1362/02/24 - 1401/12/14

خداخواست آزادی

کد متوفی: 6226656 یازدید: 351
-

حاج عزت اله فرهمند

کد متوفی: 6227334 یازدید: 30
1325/11/25 - 1401/01/07

کربلایی حمیدا... اسمعیلی

کد متوفی: 6229658 یازدید: 45
- 1400/05/12

ایمان ملک نسب

کد متوفی: 6232546 یازدید: 480
-

پوران صادقی

کد متوفی: 6236008 یازدید: 38
-

حاج نورالله حدادی اردکانی

کد متوفی: 6236286 یازدید: 50
1302/03/01 - 1384/03/12

فرحناز میرزایی

کد متوفی: 6236489 یازدید: 44
-

حاج نصر الله حدادی اردکانی

کد متوفی: 6238150 یازدید: 25
1291/03/01 - 1341/03/01

حاج محمد حسن حدادی اردکانی

کد متوفی: 6238151 یازدید: 35
1291/01/13 - 1296/02/11

امین جعفری

کد متوفی: 6239700 یازدید: 665
1371/10/22 - 1402/06/19

امین جعفری

کد متوفی: 6239840 یازدید: 26
-

عبدالرسول درویشی

کد متوفی: 6245622 یازدید: 168
-

گل افروز اسماعیلی

کد متوفی: 6245736 یازدید: 39
1332/04/01 - 1402/01/31

ایران چرخ انداز

کد متوفی: 6246030 یازدید: 56
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید