آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سروستان

میلاد سلطانی

کد متوفی: 9881 یازدید: 130
-

حاج نادر صابرزاده سروستانی

کد متوفی: 26461 یازدید: 117
-

مهتاب روحانی

کد متوفی: 28978 یازدید: 99
-

عابدین ثابت

کد متوفی: 37104 یازدید: 328
-

سروقامت سروستان

کد متوفی: 40532 یازدید: 152
-

کرمعلی محیط

کد متوفی: 43921 یازدید: 101
-

سعدالله کریمی کوچی

کد متوفی: 44830 یازدید: 88
-

تابنده تمدن کوشکی

کد متوفی: 50195 یازدید: 105
-

ایوب تمدن

کد متوفی: 50670 یازدید: 90
-

ایوب تمدن

کد متوفی: 50683 یازدید: 106
-

ایوب تمدن

کد متوفی: 50685 یازدید: 110
-

گلاب خوشبو

کد متوفی: 51366 یازدید: 83
-

فاطمه(شهناز) روحانی

کد متوفی: 52946 یازدید: 130
-

زمرد حداد

کد متوفی: 54790 یازدید: 78
-

خرم و مرادی

کد متوفی: 55162 یازدید: 81
-

خرم و مرادی

کد متوفی: 55164 یازدید: 107
-

شهربانو صلاحی

کد متوفی: 56151 یازدید: 97
-

کیوان کمالی

کد متوفی: 60510 یازدید: 96
-

فاطمه و مریم روحانی

کد متوفی: 62156 یازدید: 87
-

کریم حکیمی

کد متوفی: 62794 یازدید: 92
-

نادر تمدن

کد متوفی: 63341 یازدید: 78
-

ابراهیم بلاغی

کد متوفی: 66223 یازدید: 123
-

عبدالعظیم شفیعی سروستانی

کد متوفی: 67106 یازدید: 117
-

عبدالعظیم شفیعی سروستانی

کد متوفی: 67120 یازدید: 102
-

محمدحسین شفیعی سروستانی

کد متوفی: 67554 یازدید: 153
-

حسین حسین زاده

کد متوفی: 68263 یازدید: 99
-

عباس علی اسماعیلی

کد متوفی: 68402 یازدید: 130
-

گوهر سبزی سروستانی

کد متوفی: 68642 یازدید: 85
-

جليل مهدي زاده تزنگي

کد متوفی: 74210 یازدید: 85
-

عباسعلی اسماعیلی

کد متوفی: 74239 یازدید: 85
-

اختر عدالتی

کد متوفی: 76361 یازدید: 109
-

علی علیان کوهنجانی

کد متوفی: 76760 یازدید: 131
-

خاندان شریف

کد متوفی: 77587 یازدید: 117
-

زینب خاتون پذیری

کد متوفی: 78706 یازدید: 130
-

عاطفه حیدری

کد متوفی: 79005 یازدید: 102
-

مشهدی جلیل مهدیزاده

کد متوفی: 79552 یازدید: 76
-

مریم بی بی همتی

کد متوفی: 800721 یازدید: 88
-

راضیه کمالی سروستانی

کد متوفی: 6000484 یازدید: 107
-

عباس هوشمند سروستانی

کد متوفی: 6000656 یازدید: 178
-

عبـــــــاس هوشمند سروستانی

کد متوفی: 6000670 یازدید: 100
-

نرجس روحانی

کد متوفی: 6001097 یازدید: 84
-

نرجس روحانی روحانی

کد متوفی: 6001143 یازدید: 86
-

عباس هوشمند

کد متوفی: 6005163 یازدید: 91
-

نرگس مولودی

کد متوفی: 6006256 یازدید: 105
-

منصور محمودی

کد متوفی: 6006514 یازدید: 84
-

قدرت کریمی

کد متوفی: 6010254 یازدید: 88
-

محمدخان صفری

کد متوفی: 6011710 یازدید: 75
-

عفت عدالتی

کد متوفی: 6012650 یازدید: 93
-

فریده ستوده

کد متوفی: 6017324 یازدید: 121
-

معصومه صادقی

کد متوفی: 6018121 یازدید: 84
-

طوبی هوشمندی

کد متوفی: 6023141 یازدید: 86
-

محسن احمدی

کد متوفی: 6024591 یازدید: 285
-

محمد حسین موسایی

کد متوفی: 6024622 یازدید: 83
-

کندر رضایی تزنگی

کد متوفی: 6024702 یازدید: 85
-

کندر رضایی تزنگی

کد متوفی: 6024703 یازدید: 87
-

کندر رضایی تزنگی

کد متوفی: 6024718 یازدید: 70
-

مهران تذرو

کد متوفی: 6024752 یازدید: 127
-

غلام حسین رضایی

کد متوفی: 6025444 یازدید: 85
-

غلام حسین رضایی هاشم زارع

کد متوفی: 6025457 یازدید: 93
-

آنیتا جاوید

کد متوفی: 6026811 یازدید: 84
-

حمیرا حاجی زاده

کد متوفی: 6026834 یازدید: 85
-

خانم حمیرا حاجی زاده

کد متوفی: 6026844 یازدید: 108
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6029181 یازدید: 80
-

ابراهیم بلاغی

کد متوفی: 6036620 یازدید: 94
-

سجاد نیکبخت

کد متوفی: 6036641 یازدید: 84
-

فاطمه جوکار

کد متوفی: 6036654 یازدید: 75
-

حمید جوکار

کد متوفی: 6036740 یازدید: 88
-

ابراهیم سلیمانی

کد متوفی: 6037372 یازدید: 102
-

صالح سلیمانی

کد متوفی: 6037434 یازدید: 88
-

عبداله سلطانی

کد متوفی: 6037915 یازدید: 86
-

حاج منصور کمال آبادی

کد متوفی: 6038097 یازدید: 84
-

سردارحاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039512 یازدید: 67
-

سردار حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039601 یازدید: 84
-

مشهدي آقابيگ جاويدي

کد متوفی: 6039626 یازدید: 87
-

مجید احمدی

کد متوفی: 6041324 یازدید: 93
-

کد متوفی: 6044130 یازدید: 88
-

محسن فریدونی

کد متوفی: 6066423 یازدید: 104
-

خیرالله قربانی

کد متوفی: 6067294 یازدید: 83
۱۲۹۶ - ۱۳۷۵

لقاء رواحی فرد

کد متوفی: 6067296 یازدید: 72
-

سیده شاهزاده بیگم عدالت

کد متوفی: 6067303 یازدید: 68
۱۲۹۸ - ۱۳۸۹

جعفر کوهی شوریجه

کد متوفی: 6072359 یازدید: 200
1326/08/02 - 1397/02/14

ماه بانو حاتم

کد متوفی: 6072662 یازدید: 102
-

علی اصغر جاوید

کد متوفی: 6073537 یازدید: 85
-

زهره شفیعی سروستانی

کد متوفی: 6074587 یازدید: 84
-

زهره ثابت سروستانی

کد متوفی: 6074592 یازدید: 190
-

سعید قنبری

کد متوفی: 6075078 یازدید: 89
- 1.12.1399

کیامرث حیدری سروستانی

کد متوفی: 6075179 یازدید: 76
۱۳۴۴ - ۱۳۶۲/۱۲/۴

ابراهیم سلیمانی تزنگی

کد متوفی: 6076349 یازدید: 91
-

ابراهیم سلیمانی

کد متوفی: 6076720 یازدید: 80
-

ابراهیم سلیمانی

کد متوفی: 6076771 یازدید: 82
-

ابراهیم سلیمانی

کد متوفی: 6078105 یازدید: 72
-

آب اهیم سلیمانی

کد متوفی: 6078384 یازدید: 80
-

ابراهیم سلیمانی

کد متوفی: 6078387 یازدید: 75
-

ابراهیم سلیمانی

کد متوفی: 6078395 یازدید: 81
-

ابراهیم سلیمانی

کد متوفی: 6078397 یازدید: 85
-

حیدر علی کرمی

کد متوفی: 6081646 یازدید: 657
- 1399/12/17

علی اصغر جاوید

کد متوفی: 6082918 یازدید: 73
-

حیدرعلی کرمی

کد متوفی: 6090343 یازدید: 72
۰۵ -

شکرالله (آقامحمد) موسایی

کد متوفی: 6090390 یازدید: 203
-

عزت شبان سروستانی فرزند اقا بابا

کد متوفی: 6095276 یازدید: 927
-

حیدرعلی کرمی

کد متوفی: 6096823 یازدید: 75
04/04/1319 - 17/12/1399

نرگس مولودی

کد متوفی: 6097501 یازدید: 79
-

غلامحسین شادمان

کد متوفی: 6098315 یازدید: 313
-

بهروز کمالی سروستانی

کد متوفی: 6098577 یازدید: 1059
02/03/1329 - 22/01/1400

هادی امینی

کد متوفی: 6099511 یازدید: 324
13661104 - 13990126

حمیرا نیسانی

کد متوفی: 6100971 یازدید: 85
۱۳۵۰/۲/۷ - ۱۴۰۰/۱/۲۸

حمیرا نیسانی

کد متوفی: 6100976 یازدید: 100
1350.2.7 - 1400.1.28

امیرقلی سلیمی

کد متوفی: 6103266 یازدید: 132
- 1400/1/17

حاجیه زلیخاه روحانی سروستانی

کد متوفی: 6103550 یازدید: 139
-

فاطمه سلطان مرادی سروستانی

کد متوفی: 6105322 یازدید: 67
1310/02/01 - 1400/02/04

راضیه ستوده اینالو

کد متوفی: 6106722 یازدید: 235
10.8.1366 - 8.2.1399

راضیه ستوده اینالو

کد متوفی: 6106728 یازدید: 94
10.8.1366 - 8.2.1399

حاجیه خانم شهلا ساسانی

کد متوفی: 6109010 یازدید: 100
-

نسرین خشم

کد متوفی: 6109154 یازدید: 66
- ۱۴۰۰/۲/۱۰

نسرین خشم

کد متوفی: 6109611 یازدید: 102
-

کد متوفی: 6109740 یازدید: 169
-

محترم نجف زاده سروستانی

کد متوفی: 6110492 یازدید: 527
13051209 - 14000211

حسین خان عبدالهی

کد متوفی: 6111887 یازدید: 78
-

قمر نصر سروستانی

کد متوفی: 6120452 یازدید: 59
- 1398/03/09

گل چهره مقتدری

کد متوفی: 6121575 یازدید: 156
- 1398/03/10

عطری کونجانی

کد متوفی: 6121620 یازدید: 260
- 1400/03/08

عبدالرحیم هاشم زاده

کد متوفی: 6127991 یازدید: 46
- 1392/04/12

محمود پیروی

کد متوفی: 6142766 یازدید: 48
1329/04/02 - 1400/05/30

محمود پیروی

کد متوفی: 6142767 یازدید: 387
1329/04/02 - 1400/05/30

جهان جوکار کمال ابادی

کد متوفی: 6145941 یازدید: 45
-

لیلا جهاد

کد متوفی: 6151471 یازدید: 23
1350/02/10 - 1400/02/10

مهیار محیط

کد متوفی: 6156234 یازدید: 18
- 1389/02/27

فلامرز حیدری سروستانی

کد متوفی: 6161414 یازدید: 90
- 1374/08/19

نازی حیدری

کد متوفی: 6163717 یازدید: 6
1312/01/01 - 1400/08/10

نازی حیدری

کد متوفی: 6163719 یازدید: 135
1312/07/01 - 1400/08/10

نیست در جهان رمضانلی

کد متوفی: 6169905 یازدید: 68
- 1400/10/03

نیست در جهان رمضانی

کد متوفی: 6170007 یازدید: 70
1310/10/03 - 1400/10/03

حلیمه کوکبی

کد متوفی: 6170954 یازدید: 2
1309/01/04 - 1400/10/01
Loading...

لطفا شکیبا باشید