آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سروستان

میلاد سلطانی

کد متوفی: 9881 یازدید: 286
-

حاج نادر صابرزاده سروستانی

کد متوفی: 26461 یازدید: 366
-

مهتاب روحانی

کد متوفی: 28978 یازدید: 251
-

عابدین ثابت

کد متوفی: 37104 یازدید: 446
-

سروقامت سروستان

کد متوفی: 40532 یازدید: 320
-

کرمعلی محیط

کد متوفی: 43921 یازدید: 206
-

سعدالله کریمی کوچی

کد متوفی: 44830 یازدید: 215
-

تابنده تمدن کوشکی

کد متوفی: 50195 یازدید: 234
-

ایوب تمدن

کد متوفی: 50670 یازدید: 191
-

ایوب تمدن

کد متوفی: 50683 یازدید: 207
-

ایوب تمدن

کد متوفی: 50685 یازدید: 221
-

گلاب خوشبو

کد متوفی: 51366 یازدید: 194
-

فاطمه(شهناز) روحانی

کد متوفی: 52946 یازدید: 265
-

زمرد حداد

کد متوفی: 54790 یازدید: 183
-

خرم و مرادی

کد متوفی: 55162 یازدید: 196
-

خرم و مرادی

کد متوفی: 55164 یازدید: 201
-

شهربانو صلاحی

کد متوفی: 56151 یازدید: 238
-

کیوان کمالی

کد متوفی: 60510 یازدید: 204
-

فاطمه و مریم روحانی

کد متوفی: 62156 یازدید: 199
-

کریم حکیمی

کد متوفی: 62794 یازدید: 212
-

نادر تمدن

کد متوفی: 63341 یازدید: 178
-

ابراهیم بلاغی

کد متوفی: 66223 یازدید: 248
-

عبدالعظیم شفیعی سروستانی

کد متوفی: 67106 یازدید: 214
-

عبدالعظیم شفیعی سروستانی

کد متوفی: 67120 یازدید: 206
-

محمدحسین شفیعی سروستانی

کد متوفی: 67554 یازدید: 259
-

حسین حسین زاده

کد متوفی: 68263 یازدید: 214
-

عباس علی اسماعیلی

کد متوفی: 68402 یازدید: 213
-

گوهر سبزی سروستانی

کد متوفی: 68642 یازدید: 192
-

جليل مهدي زاده تزنگي

کد متوفی: 74210 یازدید: 186
-

عباسعلی اسماعیلی

کد متوفی: 74239 یازدید: 148
-

اختر عدالتی

کد متوفی: 76361 یازدید: 216
-

علی علیان کوهنجانی

کد متوفی: 76760 یازدید: 279
-

خاندان شریف

کد متوفی: 77587 یازدید: 242
-

زینب خاتون پذیری

کد متوفی: 78706 یازدید: 229
-

عاطفه حیدری

کد متوفی: 79005 یازدید: 227
-

مشهدی جلیل مهدیزاده

کد متوفی: 79552 یازدید: 171
-

مریم بی بی همتی

کد متوفی: 800721 یازدید: 163
-

راضیه کمالی سروستانی

کد متوفی: 6000484 یازدید: 224
-

عباس هوشمند سروستانی

کد متوفی: 6000656 یازدید: 309
-

عبـــــــاس هوشمند سروستانی

کد متوفی: 6000670 یازدید: 203
-

نرجس روحانی

کد متوفی: 6001097 یازدید: 200
-

نرجس روحانی روحانی

کد متوفی: 6001143 یازدید: 175
-

عباس هوشمند

کد متوفی: 6005163 یازدید: 178
-

نرگس مولودی

کد متوفی: 6006256 یازدید: 183
-

منصور محمودی

کد متوفی: 6006514 یازدید: 174
-

قدرت کریمی

کد متوفی: 6010254 یازدید: 505
-

محمدخان صفری

کد متوفی: 6011710 یازدید: 159
-

عفت عدالتی

کد متوفی: 6012650 یازدید: 211
-

فریده ستوده

کد متوفی: 6017324 یازدید: 212
-

معصومه صادقی

کد متوفی: 6018121 یازدید: 181
-

طوبی هوشمندی

کد متوفی: 6023141 یازدید: 198
-

محسن احمدی

کد متوفی: 6024591 یازدید: 396
-

محمد حسین موسایی

کد متوفی: 6024622 یازدید: 171
-

کندر رضایی تزنگی

کد متوفی: 6024702 یازدید: 153
-

کندر رضایی تزنگی

کد متوفی: 6024703 یازدید: 147
-

کندر رضایی تزنگی

کد متوفی: 6024718 یازدید: 138
-

مهران تذرو

کد متوفی: 6024752 یازدید: 214
-

غلام حسین رضایی

کد متوفی: 6025444 یازدید: 177
-

غلام حسین رضایی هاشم زارع

کد متوفی: 6025457 یازدید: 172
-

آنیتا جاوید

کد متوفی: 6026811 یازدید: 176
-

حمیرا حاجی زاده

کد متوفی: 6026834 یازدید: 224
-

خانم حمیرا حاجی زاده

کد متوفی: 6026844 یازدید: 218
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6029181 یازدید: 147
-

ابراهیم بلاغی

کد متوفی: 6036620 یازدید: 189
-

سجاد نیکبخت

کد متوفی: 6036641 یازدید: 155
-

فاطمه جوکار

کد متوفی: 6036654 یازدید: 146
-

حمید جوکار

کد متوفی: 6036740 یازدید: 176
-

ابراهیم سلیمانی

کد متوفی: 6037372 یازدید: 197
-

صالح سلیمانی

کد متوفی: 6037434 یازدید: 145
-

عبداله سلطانی

کد متوفی: 6037915 یازدید: 141
-

حاج منصور کمال آبادی

کد متوفی: 6038097 یازدید: 180
-

سردارحاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039512 یازدید: 133
-

سردار حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039601 یازدید: 143
-

مشهدي آقابيگ جاويدي

کد متوفی: 6039626 یازدید: 145
-

مجید احمدی

کد متوفی: 6041324 یازدید: 163
-

کد متوفی: 6044130 یازدید: 169
-

محسن فریدونی

کد متوفی: 6066423 یازدید: 186
-

خیرالله قربانی

کد متوفی: 6067294 یازدید: 164
۱۲۹۶ - ۱۳۷۵

لقاء رواحی فرد

کد متوفی: 6067296 یازدید: 157
-

سیده شاهزاده بیگم عدالت

کد متوفی: 6067303 یازدید: 127
۱۲۹۸ - ۱۳۸۹

جعفر کوهی شوریجه

کد متوفی: 6072359 یازدید: 313
1326/08/02 - 1397/02/14

ماه بانو حاتم

کد متوفی: 6072662 یازدید: 177
-

علی اصغر جاوید

کد متوفی: 6073537 یازدید: 149
-

زهره شفیعی سروستانی

کد متوفی: 6074587 یازدید: 156
-

زهره ثابت سروستانی

کد متوفی: 6074592 یازدید: 289
-

سعید قنبری

کد متوفی: 6075078 یازدید: 150
- 1.12.1399

کیامرث حیدری سروستانی

کد متوفی: 6075179 یازدید: 158
۱۳۴۴ - ۱۳۶۲/۱۲/۴

ابراهیم سلیمانی تزنگی

کد متوفی: 6076349 یازدید: 196
-

ابراهیم سلیمانی

کد متوفی: 6076720 یازدید: 145
-

ابراهیم سلیمانی

کد متوفی: 6076771 یازدید: 176
-

ابراهیم سلیمانی

کد متوفی: 6078105 یازدید: 153
-

آب اهیم سلیمانی

کد متوفی: 6078384 یازدید: 168
-

ابراهیم سلیمانی

کد متوفی: 6078387 یازدید: 152
-

ابراهیم سلیمانی

کد متوفی: 6078395 یازدید: 174
-

ابراهیم سلیمانی

کد متوفی: 6078397 یازدید: 180
-

حیدر علی کرمی

کد متوفی: 6081646 یازدید: 758
- 1399/12/17

علی اصغر جاوید

کد متوفی: 6082918 یازدید: 113
-

حیدرعلی کرمی

کد متوفی: 6090343 یازدید: 146
۰۵ -

شکرالله (آقامحمد) موسایی

کد متوفی: 6090390 یازدید: 272
-

عزت شبان سروستانی فرزند اقا بابا

کد متوفی: 6095276 یازدید: 988
-

حیدرعلی کرمی

کد متوفی: 6096823 یازدید: 173
04/04/1319 - 17/12/1399

نرگس مولودی

کد متوفی: 6097501 یازدید: 152
-

غلامحسین شادمان

کد متوفی: 6098315 یازدید: 488
-

بهروز کمالی سروستانی

کد متوفی: 6098577 یازدید: 1238
02/03/1329 - 22/01/1400

هادی امینی

کد متوفی: 6099511 یازدید: 410
13661104 - 13990126

حمیرا نیسانی

کد متوفی: 6100971 یازدید: 161
۱۳۵۰/۲/۷ - ۱۴۰۰/۱/۲۸

حمیرا نیسانی

کد متوفی: 6100976 یازدید: 178
1350.2.7 - 1400.1.28

امیرقلی سلیمی

کد متوفی: 6103266 یازدید: 229
- 1400/1/17

حاجیه زلیخاه روحانی سروستانی

کد متوفی: 6103550 یازدید: 258
-

فاطمه سلطان مرادی سروستانی

کد متوفی: 6105322 یازدید: 153
1310/02/01 - 1400/02/04

راضیه ستوده اینالو

کد متوفی: 6106722 یازدید: 334
10.8.1366 - 8.2.1399

راضیه ستوده اینالو

کد متوفی: 6106728 یازدید: 173
10.8.1366 - 8.2.1399

حاجیه خانم شهلا ساسانی

کد متوفی: 6109010 یازدید: 192
-

نسرین خشم

کد متوفی: 6109154 یازدید: 120
- ۱۴۰۰/۲/۱۰

نسرین خشم

کد متوفی: 6109611 یازدید: 167
-

کد متوفی: 6109740 یازدید: 243
-

محترم نجف زاده سروستانی

کد متوفی: 6110492 یازدید: 584
13051209 - 14000211

حسین خان عبدالهی

کد متوفی: 6111887 یازدید: 155
-

قمر نصر سروستانی

کد متوفی: 6120452 یازدید: 131
- 1398/03/09

گل چهره مقتدری

کد متوفی: 6121575 یازدید: 236
- 1398/03/10

عطری کونجانی

کد متوفی: 6121620 یازدید: 939
- 1400/03/08

عبدالرحیم هاشم زاده

کد متوفی: 6127991 یازدید: 129
- 1392/04/12

محمود پیروی

کد متوفی: 6142766 یازدید: 164
1329/04/02 - 1400/05/30

محمود پیروی

کد متوفی: 6142767 یازدید: 477
1329/04/02 - 1400/05/30

جهان جوکار کمال ابادی

کد متوفی: 6145941 یازدید: 142
-

لیلا جهاد

کد متوفی: 6151471 یازدید: 92
1350/02/10 - 1400/02/10

مهیار محیط

کد متوفی: 6156234 یازدید: 536
- 1389/02/27

فلامرز حیدری سروستانی

کد متوفی: 6161414 یازدید: 160
- 1374/08/19

نازی حیدری

کد متوفی: 6163717 یازدید: 70
1312/01/01 - 1400/08/10

نازی حیدری

کد متوفی: 6163719 یازدید: 200
1312/07/01 - 1400/08/10

نیست در جهان رمضانلی

کد متوفی: 6169905 یازدید: 116
- 1400/10/03

نیست در جهان رمضانی

کد متوفی: 6170007 یازدید: 127
1310/10/03 - 1400/10/03

حلیمه کوکبی

کد متوفی: 6170954 یازدید: 68
1309/01/04 - 1400/10/01

غلامعلی غفاری سروستانی

کد متوفی: 6176959 یازدید: 259
-

امامداد فیروزی

کد متوفی: 6179533 یازدید: 114
- 1396/11/19

لیلا روحانی سروستانی

کد متوفی: 6186456 یازدید: 396
1348/09/02 - 1400/11/19

حیدرعلی شکوهی و سیده شمسی سجادی

کد متوفی: 6187447 یازدید: 144
- 1396

دوشیزه فاطمه ق فذبآ

کد متوفی: 6187711 یازدید: 63
-

مهرداد رحیم خانلی

کد متوفی: 6188642 یازدید: 331
1365/04/06 - 1401/01/02

محمدرضا شریف

کد متوفی: 6199041 یازدید: 354
- 1399/02/20

نجمه نظری

کد متوفی: 6199450 یازدید: 285
-

جعفر (محمد خان) فخری

کد متوفی: 6201102 یازدید: 217
- 1401/03/01

محمد کاظم نوروزی

کد متوفی: 6202298 یازدید: 38
1378/07/22 - 1401/03/13

سحر بیژنی کوچی

کد متوفی: 6220192 یازدید: 275
-

بندعلی موسایی

کد متوفی: 6225263 یازدید: 127
1337/07/04 - 1398/10/22

حاج ملک حسین اسپرجانی

کد متوفی: 6226930 یازدید: 135
- 1402/01/07

کربلایی علی قربان موسایی

کد متوفی: 6226943 یازدید: 280
1351/03/06 - 1401/12/24

... ...

کد متوفی: 6227194 یازدید: 52
-

مشهدی یدالله موسایی

کد متوفی: 6227239 یازدید: 196
-

حاج ایرج سبزی سروستانی

کد متوفی: 6230665 یازدید: 599
1320/01/12 - 1402/02/07

حامد غلامی

کد متوفی: 6235472 یازدید: 14
-

حامد غلامی

کد متوفی: 6235475 یازدید: 9
-

حامد غلامی

کد متوفی: 6235476 یازدید: 9
-

حامد غلامی

کد متوفی: 6235477 یازدید: 11
-

حامد غلامی

کد متوفی: 6235478 یازدید: 8
-

جوان ناکام حاج محمدکاظم نوروزی

کد متوفی: 6238149 یازدید: 27
1375/08/28 - 1401/03/12

سمنبر کریمی

کد متوفی: 6238152 یازدید: 12
-

عبدالرسول هوشمند سروستانی

کد متوفی: 6239350 یازدید: 14
-

نجف گشتاسبی

کد متوفی: 6243138 یازدید: 15
1326/09/01 - 1401/06/08

عباس سلطانی

کد متوفی: 6243549 یازدید: 63
- 1365/10/13
Loading...

لطفا شکیبا باشید