آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان فراشبند

حجت باقری

کد متوفی: 12446 یازدید: 244
-

قاسم(علی) قاسمی

کد متوفی: 12452 یازدید: 223
-

شیخ عبدالنبی حسانی

کد متوفی: 26816 یازدید: 215
-

سرهنگ حمید مرادی کشکولی

کد متوفی: 48673 یازدید: 275
-

سرهنگ حمید مرادی کشکولی

کد متوفی: 48679 یازدید: 380
-

حمید نظریان

کد متوفی: 59200 یازدید: 215
-

حمید نظریان

کد متوفی: 59275 یازدید: 244
-

رضا نوشادی

کد متوفی: 60520 یازدید: 375
-

زینب جوکار

کد متوفی: 64115 یازدید: 214
-

احمد محمدی

کد متوفی: 66266 یازدید: 208
-

ماه بس طالبی

کد متوفی: 67466 یازدید: 206
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 69095 یازدید: 237
-

پری دهقان

کد متوفی: 6019354 یازدید: 202
-

سودابه قربانی

کد متوفی: 6024348 یازدید: 177
-

سودابه قربانی

کد متوفی: 6024688 یازدید: 188
-

سودابه قربانی

کد متوفی: 6024837 یازدید: 196
-

سودابه قربانی

کد متوفی: 6024852 یازدید: 197
-

عوض قربانی

کد متوفی: 6025054 یازدید: 203
-

عوض قربانی

کد متوفی: 6025068 یازدید: 195
-

عوض قربانی

کد متوفی: 6025489 یازدید: 210
-

نورمحمد غلامي

کد متوفی: 6026419 یازدید: 187
-

آسیه دشتی

کد متوفی: 6027072 یازدید: 187
-

سیده آسیه دشتی

کد متوفی: 6027090 یازدید: 233
-

نجیم قربانی

کد متوفی: 6028101 یازدید: 219
-

.. ..

کد متوفی: 6029879 یازدید: 180
-

آسیه دشتی

کد متوفی: 6030430 یازدید: 172
-

علی اکبر عبدی

کد متوفی: 6046684 یازدید: 192
-

کامران(احمدرضا) مزارعی

کد متوفی: 6063440 یازدید: 401
-

مهرداد مزارعی

کد متوفی: 6063582 یازدید: 173
-

غلامحسن عابدي

کد متوفی: 6064515 یازدید: 151
-

مهرافروز جمشیدی

کد متوفی: 6066702 یازدید: 186
1317/10/17 - 1398/12/8

رضا محمدی

کد متوفی: 6078811 یازدید: 227
- 1381

عباس باقری

کد متوفی: 6110858 یازدید: 176
1990 - 2021

عباس باقری

کد متوفی: 6110860 یازدید: 315
1999 - 2021

سیدمجتبی موسوی

کد متوفی: 6111177 یازدید: 147
- 2019

علی ویس میرزایی

کد متوفی: 6113155 یازدید: 164
-

علی ویس میرزای

کد متوفی: 6113226 یازدید: 203
-

حسام الدین(آقاعلی) امیری

کد متوفی: 6119408 یازدید: 125
-

قربانعلی حیدری

کد متوفی: 6129302 یازدید: 136
1323/04/04 - 1400/04/15

حاج احمد شعبانی

کد متوفی: 6132862 یازدید: 249
-

کد متوفی: 6161961 یازدید: 54
-

فاطمه نکوئی

کد متوفی: 6163191 یازدید: 127
1345/01/02 - 1400/09/01

زرافشام امانی

کد متوفی: 6166160 یازدید: 461
-

احمد کشاورز

کد متوفی: 6166328 یازدید: 29
1329/07/20 - 1400/05/28

حسن نصیری کیا

کد متوفی: 6166332 یازدید: 559
-

حسن نصیری کیا

کد متوفی: 6166471 یازدید: 26
-

حاجیه خانم بتول اسحاقیان

کد متوفی: 6167757 یازدید: 307
-

ماه نساء عسکری

کد متوفی: 6167759 یازدید: 191
-

خانم حسینی

کد متوفی: 6170464 یازدید: 219
-

مرحوم مغفور پدر بزرگوار

کد متوفی: 6171062 یازدید: 311
-

حمید محمودی

کد متوفی: 6173193 یازدید: 276
-

مادر مهربان

کد متوفی: 6173202 یازدید: 224
-

مادر مهربان

کد متوفی: 6174133 یازدید: 343
-

مادری دلسوز

کد متوفی: 6175375 یازدید: 124
-

مرحوم جمشیدی

کد متوفی: 6175688 یازدید: 230
-

نوزاد معصوم نوروزی

کد متوفی: 6178579 یازدید: 340
-

مرحوم قهرمانی

کد متوفی: 6178581 یازدید: 166
-

مادری مهربان

کد متوفی: 6178583 یازدید: 172
-

پریسا متانت

کد متوفی: 6180026 یازدید: 56
1382/12/20 - 1400/11/21

پریسا متانت

کد متوفی: 6180027 یازدید: 75
1382/12/20 - 1400/11/21

فاطمه دیرمی

کد متوفی: 6180074 یازدید: 90
1377/07/02 - 1400/03/20

فاطمه دیرمی

کد متوفی: 6180080 یازدید: 20
1377/07/02 - 1400/03/20

محمدرضا بن محمدخواجه

کد متوفی: 6180215 یازدید: 64
-

عبدالرضا شفیعی

کد متوفی: 6182067 یازدید: 208
-

مجتبی حریفی

کد متوفی: 6182918 یازدید: 31
1360/04/11 - 1400/11/08

نوراله عدالت زاده

کد متوفی: 6184663 یازدید: 209
-

ولی رضایی حقیقی

کد متوفی: 6184705 یازدید: 130
-

مغفوره مادری مهربان

کد متوفی: 6184820 یازدید: 98
-

مرحوم اکبر بهمنی

کد متوفی: 6189330 یازدید: 139
-

مادری مهربان

کد متوفی: 6189332 یازدید: 138
-

شمشاد منصوری

کد متوفی: 6191353 یازدید: 233
-

حاج ناصر جمشیدی

کد متوفی: 6191956 یازدید: 121
-

مرحومه مغفوره نوروزی

کد متوفی: 6192286 یازدید: 93
-

مادری مهربان

کد متوفی: 6192393 یازدید: 79
-

بهمن خسروی

کد متوفی: 6193743 یازدید: 176
-

مرحوم محمد حسن محسنی

کد متوفی: 6193744 یازدید: 388
-

امید مزارعی

کد متوفی: 6194724 یازدید: 132
-

مرحوم باقری

کد متوفی: 6195110 یازدید: 217
-

داریوش نوشادی

کد متوفی: 6199526 یازدید: 22
-

داریوش نوشادی

کد متوفی: 6199529 یازدید: 94
-

مرحومه مغفوره مادری مهربان

کد متوفی: 6199861 یازدید: 143
-

افروز فرهادی

کد متوفی: 6200267 یازدید: 164
1354/10/08 - 1401/01/10

آرزو بهروزی

کد متوفی: 6209253 یازدید: 85
- 1401/05/04

امیر محمد قبادی

کد متوفی: 6216242 یازدید: 705
1388/08/30 - 1401/05/30

ارسلان نظریان زاده

کد متوفی: 6216301 یازدید: 82
1380/08/15 - 1401/06/16

امید مزارعی

کد متوفی: 6218459 یازدید: 14
1368/10/21 - 1400/08/13

علی شکور

کد متوفی: 6219631 یازدید: 15
- 1401/07/29

علی شکور

کد متوفی: 6219960 یازدید: 161
1370/06/03 - 1401/07/29

عزیزاله قربانی

کد متوفی: 6221518 یازدید: 17
-

آرزو بهروزی

کد متوفی: 6223378 یازدید: 11
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید