آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان قیروکارزین

حاج حمزه انصاری انصاری

کد متوفی: 16986 یازدید: 232
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 18733 یازدید: 212
-

امیرحسین صالحی

کد متوفی: 19224 یازدید: 249
-

محمد علی خان محمد علی خان آذری

کد متوفی: 28017 یازدید: 202
-

شادروان محمد روستایی

کد متوفی: 28027 یازدید: 196
-

گرام گرامی

کد متوفی: 30810 یازدید: 219
-

حسن حسینی

کد متوفی: 38497 یازدید: 190
-

صمد مهرویان

کد متوفی: 49389 یازدید: 209
-

کد متوفی: 49651 یازدید: 175
-

محمد اکبری

کد متوفی: 49663 یازدید: 190
-

حاج شیخ مهدی جهانگیری

کد متوفی: 49817 یازدید: 209
-

حاج هدایت هدایت

کد متوفی: 50153 یازدید: 196
-

کبری محمدی

کد متوفی: 53297 یازدید: 185
-

سید هاشم هاشمی

کد متوفی: 54137 یازدید: 205
-

حاج مرتضی رضایی لیفرجانی

کد متوفی: 59357 یازدید: 184
-

صغری عباسی

کد متوفی: 59459 یازدید: 188
-

مهدی حسنی

کد متوفی: 59881 یازدید: 171
-

مهدی حسنی

کد متوفی: 59931 یازدید: 158
-

شاد روان حاجیه زهرا محمدی

کد متوفی: 62040 یازدید: 191
-

نجفقلی دیانت

کد متوفی: 63047 یازدید: 168
-

نجفقلی دیانت

کد متوفی: 63075 یازدید: 191
-

نجفقلی دیانت

کد متوفی: 63086 یازدید: 372
-

وحید رضایی

کد متوفی: 66737 یازدید: 180
-

حاج محمد حسن حسینی نیا

کد متوفی: 70171 یازدید: 489
-

حاجیه بتول محمدی

کد متوفی: 70292 یازدید: 206
-

جعفر زارعی

کد متوفی: 70325 یازدید: 303
-

حاجیه بتول محمدی

کد متوفی: 70330 یازدید: 267
-

حاج حسن فروزش نیا

کد متوفی: 71174 یازدید: 171
-

شهید علیرضا قلی پور

کد متوفی: 72420 یازدید: 199
-

شهید مدافع حرم علیرضا قلی پور

کد متوفی: 72436 یازدید: 253
-

حاج نجات اله عظیمی

کد متوفی: 72777 یازدید: 214
-

حاج نجات اله عظیمی

کد متوفی: 72808 یازدید: 174
-

حمید حسینی نیا

کد متوفی: 72852 یازدید: 232
-

ابوالقاسم موذنی

کد متوفی: 74850 یازدید: 206
-

صمد محیط

کد متوفی: 75885 یازدید: 183
-

حاج علی اکبر عسکری

کد متوفی: 6008386 یازدید: 190
-

علیرضا بشارت

کد متوفی: 6008552 یازدید: 191
-

حاج نجات اله عظیمی

کد متوفی: 6011148 یازدید: 185
-

ماه سلطان مرادی

کد متوفی: 6014625 یازدید: 168
-

ماه سلطان مرادی

کد متوفی: 6014637 یازدید: 162
-

سید اسماعیل موسوی نژاد

کد متوفی: 6021330 یازدید: 232
-

رضا رضایی

کد متوفی: 6024979 یازدید: 193
-

معصومه رضایی

کد متوفی: 6025064 یازدید: 208
-

سردارشهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6025687 یازدید: 201
-

حاج منصور منفرد

کد متوفی: 6026237 یازدید: 349
-

کربلایی غلامرضا دهقان

کد متوفی: 6030951 یازدید: 182
-

مادر شهید محمد رهنما شیرین نوروزی

کد متوفی: 6045317 یازدید: 176
-

سید مرتضی فرجی

کد متوفی: 6051001 یازدید: 169
-

نعمتی نعمتی

کد متوفی: 6051069 یازدید: 144
-

فاتحه. صلوات

کد متوفی: 6051090 یازدید: 193
-

فاتحه صلوات

کد متوفی: 6051109 یازدید: 173
-

نصرت و میلاد مددی

کد متوفی: 6051312 یازدید: 134
-

نصرت و میلاد مددی

کد متوفی: 6051349 یازدید: 142
-

یعقوب روستایی

کد متوفی: 6052597 یازدید: 151
-

مرحوم بهادر رضایی فرد

کد متوفی: 6057620 یازدید: 129
-

حاج حسن وسیده زهرا فروهر وعظمایی

کد متوفی: 6061389 یازدید: 149
-

حاج حسن فروهر

کد متوفی: 6061398 یازدید: 143
-

سیده زهرا عظمایی

کد متوفی: 6061401 یازدید: 138
-

رقیه امینی

کد متوفی: 6061567 یازدید: 151
-

کشور انصاری

کد متوفی: 6066182 یازدید: 126
- ۴ /۴/۶۱

گل خاتون میرزایی

کد متوفی: 6083289 یازدید: 140
۱۳۲۹/۰۱/۲۰ - ۱۳۹۹/۱۲.۲۴

سیده سکینه علوی

کد متوفی: 6083658 یازدید: 163
-

سیده سکینه علوی

کد متوفی: 6083660 یازدید: 269
-

مشهدی حسن قلی زارع یرجی

کد متوفی: 6092291 یازدید: 126
-

فخریه نصیری قیری

کد متوفی: 6092435 یازدید: 246
1330/02/10 - 1400/01/06

گل خاتون میرزایی

کد متوفی: 6093079 یازدید: 141
۱۳۲۹/۰۱/۲۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

محمدکاظم عبدالهی زاده

کد متوفی: 6103413 یازدید: 146
-

محمد کاظم عبدالهی زاده

کد متوفی: 6103421 یازدید: 447
-

سرهنگ حاج صفر کمالی زاده

کد متوفی: 6108373 یازدید: 699
1338/11/01 - 1396/03/03

نجلا بخشوده

کد متوفی: 6108540 یازدید: 434
1381/06/09 - 1400/02/05

مهندس علیرضا رضایی

کد متوفی: 6117947 یازدید: 896
1371/01/19 - 1399/10/30

حاج علی روستا

کد متوفی: 6122000 یازدید: 435
-

کشور صفری

کد متوفی: 6123501 یازدید: 108
-

نعمت اله محمودی

کد متوفی: 6124562 یازدید: 1611
1367/07/01 - 1400/03/23

علی جان ابراهیمی

کد متوفی: 6127600 یازدید: 136
-

ابراهیم ابراهیمی معصومه کاظمی

کد متوفی: 6127838 یازدید: 112
-

پژمان بلوچی

کد متوفی: 6131786 یازدید: 137
1372/10/14 - 1395/07/15

سید جواد قائمی و همسرشان مرحومه معصومه روستا

کد متوفی: 6149852 یازدید: 425
1337/08/10 - 1400/06/03

رحیمه رضوی

کد متوفی: 6151428 یازدید: 189
- 1400/06/10

بانوشهربانو مرزبان

کد متوفی: 6155759 یازدید: 179
-

احمد بیک احمدپور

کد متوفی: 6158668 یازدید: 74
1298/01/01 - 1377/02/14

اله یار فروغ آیین

کد متوفی: 6164927 یازدید: 121
- 1399/05/14

خیرالنساء صفری

کد متوفی: 6164931 یازدید: 88
-

امید پیشاهنگ

کد متوفی: 6165036 یازدید: 63
1372/03/01 - 1400/07/05

حاجیه خانم فاطمه حسینی

کد متوفی: 6174045 یازدید: 204
1367/06/09 - 1400/10/15

محمد لطفی

کد متوفی: 6174512 یازدید: 303
1374/11/04 - 1400/10/17

شیرین علیزاده

کد متوفی: 6176454 یازدید: 279
1315/06/13 - 1400/11/01

مهدی علیپور

کد متوفی: 6179275 یازدید: 89
1359/06/01 - 1400/10/18

محمد روستا

کد متوفی: 6181128 یازدید: 156
- 1400/11/23

ذوالفقار حسنی

کد متوفی: 6181293 یازدید: 392
-

حسین محیط

کد متوفی: 6182492 یازدید: 130
1340/07/11 - 1386/12/24

پدرم حاج حسین محیط

کد متوفی: 6182509 یازدید: 27
-

نگهدار غلامی

کد متوفی: 6182792 یازدید: 407
-

حسین محیط

کد متوفی: 6182845 یازدید: 97
1341/07/11 - 1386/12/24

کبری موزیری قیری

کد متوفی: 6186395 یازدید: 55
-

حاج صفر کمال زاده

کد متوفی: 6192640 یازدید: 367
-

حاج غلامحسین عسکری

کد متوفی: 6201902 یازدید: 16
- 1401/03/14

غلامرضا رضائی

کد متوفی: 6204476 یازدید: 187
- 1401/04/02

مرتضی نجفی شبانکاره

کد متوفی: 6208832 یازدید: 216
- 1401/05/05

سید عباس حسینی فرد

کد متوفی: 6222173 یازدید: 348
1336/01/01 - 1401/10/03

سید عباس حسینی فرد

کد متوفی: 6222179 یازدید: 67
1336/01/01 - 1401/10/03

حکیمه دهقان

کد متوفی: 6232695 یازدید: 184
1336/10/01 - 1402/03/25

شهیده آسیه شادی

کد متوفی: 6233306 یازدید: 15
1378/09/01 - 1402/04/03
Loading...

لطفا شکیبا باشید