آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کازرون

نوبر تقدسی

کد متوفی: 6223 یازدید: 92
-

جان بی بی قرایی

کد متوفی: 6637 یازدید: 101
-

بهزاد چاه شوری

کد متوفی: 9427 یازدید: 93
-

شهربانو دشتستانی

کد متوفی: 9430 یازدید: 100
-

علی پناهیدوست

کد متوفی: 9486 یازدید: 93
-

عبدالرضا زالزاده

کد متوفی: 12197 یازدید: 188
-

نعیمه مستقیمی

کد متوفی: 13504 یازدید: 107
-

نعیمه مستقیمی

کد متوفی: 13509 یازدید: 113
-

غلامحسین نوروزی

کد متوفی: 14230 یازدید: 111
-

رحمان (حسن) دهقان

کد متوفی: 14482 یازدید: 103
-

علیرضا دولتخواه

کد متوفی: 14493 یازدید: 158
-

پروانه عابدیان

کد متوفی: 19238 یازدید: 127
-

امیر دهقانی

کد متوفی: 22545 یازدید: 128
-

عبدالحسین جوکار

کد متوفی: 23772 یازدید: 344
-

مسعود کبیری

کد متوفی: 25085 یازدید: 157
-

مخمل صفری

کد متوفی: 26162 یازدید: 111
-

جهانی هاشمزائی

کد متوفی: 26190 یازدید: 108
-

کر بلایی خدایار آزاده

کد متوفی: 26314 یازدید: 91
-

داریوش احمدی قراچه

کد متوفی: 39408 یازدید: 90
-

سیدعباس حسینی خاص

کد متوفی: 39480 یازدید: 192
-

مهدی رستمی

کد متوفی: 39635 یازدید: 108
-

عفت بحرانی

کد متوفی: 39872 یازدید: 112
-

حسین، رحمتی،اسماعیل حسن زاده

کد متوفی: 40921 یازدید: 115
-

علی اکبر پورحسینی

کد متوفی: 41467 یازدید: 98
-

غلامرضا بازدار

کد متوفی: 41668 یازدید: 94
-

غلامرضا بازدار

کد متوفی: 41684 یازدید: 91
-

غلامرضا بازدار

کد متوفی: 41742 یازدید: 146
-

گیتی نادری

کد متوفی: 41810 یازدید: 99
-

بهروزعلی زارعی

کد متوفی: 41962 یازدید: 85
-

مظفر پرهیزکار

کد متوفی: 42476 یازدید: 119
-

حمیدرضا رضایی

کد متوفی: 42675 یازدید: 107
-

محمدرحیم دهقانی

کد متوفی: 44588 یازدید: 152
-

سرتیب جاویدی

کد متوفی: 46455 یازدید: 107
-

غلامرضا سیلابی

کد متوفی: 50090 یازدید: 103
1319/03/05 - 1399/06/27

شهدای کازرون در فتح سوسنگرد

کد متوفی: 50464 یازدید: 112
-

امیر صحابی

کد متوفی: 51179 یازدید: 91
-

امیر(امیر حاجی) توانا

کد متوفی: 52847 یازدید: 117
-

امنه هوشمندی

کد متوفی: 56113 یازدید: 103
-

فاطمه نظریه

کد متوفی: 57417 یازدید: 93
-

گلناز موسوي

کد متوفی: 59808 یازدید: 103
-

حاجیه خانم آذر رستگار

کد متوفی: 59934 یازدید: 106
-

حاجیه خانم آذر رستگار

کد متوفی: 59956 یازدید: 85
-

حاجیه خانم آذر رستگار

کد متوفی: 59973 یازدید: 85
-

امیر توانا

کد متوفی: 62059 یازدید: 166
-

مریم جمشیدی

کد متوفی: 62201 یازدید: 2297
1336/03/10 - 1399/08/08

حمید صفری

کد متوفی: 62693 یازدید: 94
-

حمید صفری

کد متوفی: 62718 یازدید: 107
-

مشهدی قاسم نظری

کد متوفی: 62754 یازدید: 90
-

امین صلح جو

کد متوفی: 62783 یازدید: 103
-

حسن حاجیان

کد متوفی: 63550 یازدید: 92
-

اله مراد فیروزبخت

کد متوفی: 64299 یازدید: 96
-

سیده معصومه مرتضوی

کد متوفی: 66402 یازدید: 100
-

حسین حسینی اژدری

کد متوفی: 68624 یازدید: 94
-

امیرعلی جوکار

کد متوفی: 68672 یازدید: 107
-

امیرعلی جوکار

کد متوفی: 68703 یازدید: 133
-

پریوش اوستان

کد متوفی: 69881 یازدید: 88
-

مهران و افسانه جوادب

کد متوفی: 70118 یازدید: 83
-

سیدمحمدهاشم احمدزاده

کد متوفی: 70710 یازدید: 93
-

سیده مریم هاشمی

کد متوفی: 70729 یازدید: 78
-

حجت اله قزل بیگلو

کد متوفی: 71774 یازدید: 86
-

حجت اله قزل بیگلو

کد متوفی: 71819 یازدید: 120
-

پروانه حکیمی

کد متوفی: 72671 یازدید: 315
-

حسین معز غلامی

کد متوفی: 72820 یازدید: 316
-

امیرحسین روزبه

کد متوفی: 73523 یازدید: 87
-

جمال ربانی زاده

کد متوفی: 73542 یازدید: 76
-

فاطمه امام حسینی

کد متوفی: 73651 یازدید: 237
-

خداداد جوکار

کد متوفی: 74160 یازدید: 76
-

خداداد جوکار

کد متوفی: 74175 یازدید: 72
-

خداداد جوکار

کد متوفی: 74204 یازدید: 68
-

شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 74563 یازدید: 56
-

احترام عباسنیا

کد متوفی: 75218 یازدید: 88
-

ابراهیم هادی

کد متوفی: 75547 یازدید: 93
-

ندا مرادب

کد متوفی: 76965 یازدید: 71
-

صغری حمیدپور

کد متوفی: 77518 یازدید: 75
- 1398/08/17

حاج امرالله کریمی

کد متوفی: 77792 یازدید: 67
-

مشهدی یونسعلی رئیسی

کد متوفی: 77822 یازدید: 216
-

حاج امراله کریمی

کد متوفی: 78235 یازدید: 85
-

رقیه جوانمرد

کد متوفی: 78421 یازدید: 78
-

حسین حسینی اژدری

کد متوفی: 78470 یازدید: 81
-

علـے دهـقانـے

کد متوفی: 78471 یازدید: 72
-

حسین حسینی اژدری

کد متوفی: 78549 یازدید: 302
-

عین اللًه توسلی

کد متوفی: 78877 یازدید: 79
-

اسحاق نوروزی چگینی

کد متوفی: 78970 یازدید: 89
-

اسحاق نوروزی چگینی

کد متوفی: 79012 یازدید: 90
-

اسحاق نوروزی چگینی

کد متوفی: 79105 یازدید: 85
-

حاج خدا کرم کرمی

کد متوفی: 79771 یازدید: 82
-

غلام کریمی

کد متوفی: 80002 یازدید: 73
-

امید فراست پور

کد متوفی: 800223 یازدید: 195
-

امید فراست پور

کد متوفی: 800238 یازدید: 104
-

ماه بانو قزل بیگلو

کد متوفی: 800662 یازدید: 48
-

ماه بانو قزل بیگلو

کد متوفی: 800733 یازدید: 83
-

بتول دهقان

کد متوفی: 800971 یازدید: 83
-

مسیح مزارعی

کد متوفی: 6000582 یازدید: 72
-

سید محمود عابدی

کد متوفی: 6000874 یازدید: 107
-

اله کرم شهریاری

کد متوفی: 6000891 یازدید: 84
-

سپهدار پیراسته

کد متوفی: 6000938 یازدید: 80
-

بهادر کاظمی

کد متوفی: 6001668 یازدید: 81
-

زهرا اسکندری

کد متوفی: 6001696 یازدید: 75
-

رضایت مرادی

کد متوفی: 6002156 یازدید: 71
-

رضایت مرادی

کد متوفی: 6002179 یازدید: 178
-

اصغر پناهی

کد متوفی: 6002615 یازدید: 101
-

حاج منصور صحافی

کد متوفی: 6002680 یازدید: 195
-

حاج فتح الله رحیمی

کد متوفی: 6003434 یازدید: 78
-

رضا فرهادی

کد متوفی: 6003449 یازدید: 87
-

رخشان فرهادی

کد متوفی: 6003457 یازدید: 71
-

محسن خواجه یوسفی

کد متوفی: 6003529 یازدید: 72
-

محسن خواجه یوسفی

کد متوفی: 6003545 یازدید: 73
-

محمدعلی خرم پور

کد متوفی: 6004054 یازدید: 104
-

علی ویس شبانی

کد متوفی: 6005017 یازدید: 179
-

جواد اکبری

کد متوفی: 6005608 یازدید: 100
-

حاج مصطفی دهقانی

کد متوفی: 6006039 یازدید: 81
-

مرحوم حسین ایزدی

کد متوفی: 6006194 یازدید: 88
-

خدارحم ( رمضان) اسکندری

کد متوفی: 6006274 یازدید: 82
-

فرنگیس جوانمردی

کد متوفی: 6007707 یازدید: 66
-

مهدی مرحمتی زاده

کد متوفی: 6007747 یازدید: 81
-

مشهدیه روح انگیز (دلبر) اژدری

کد متوفی: 6007853 یازدید: 289
-

سید حسین حسینی اژدری

کد متوفی: 6007966 یازدید: 98
-

حاج اسماعیل پشنگیان

کد متوفی: 6008639 یازدید: 78
-

محمد احمدی پویا

کد متوفی: 6008933 یازدید: 102
-

ماشاءالله (فرج) حسین پور

کد متوفی: 6009762 یازدید: 77
-

نعمت اللّه فرامرزیان

کد متوفی: 6010505 یازدید: 74
-

فاطمه عباسي

کد متوفی: 6010578 یازدید: 84
-

حمید رضا دلپذیر

کد متوفی: 6010586 یازدید: 255
-

عبدالرسول پردل

کد متوفی: 6010702 یازدید: 89
-

جلیل.مصطفی.مریم. اولیا.ارش

کد متوفی: 6011307 یازدید: 101
-

حاج علیرضا شجاعی

کد متوفی: 6011431 یازدید: 207
-

اسماعیل صادقی

کد متوفی: 6011799 یازدید: 82
-

علی چی دار

کد متوفی: 6012632 یازدید: 147
-

رقیه دیدار

کد متوفی: 6012892 یازدید: 65
-

رقیه دیدار

کد متوفی: 6012901 یازدید: 94
-

ایران صفی اله

کد متوفی: 6015826 یازدید: 86
-

منصور(محمود) صحافی سیار

کد متوفی: 6016336 یازدید: 296
-

حاج داوود دهقانی

کد متوفی: 6017285 یازدید: 80
-

اسد امینی

کد متوفی: 6018883 یازدید: 77
-

ماه بی بی باقری

کد متوفی: 6021052 یازدید: 71
-

حاجیه خانم ماه نظریه

کد متوفی: 6024498 یازدید: 85
-

سیدعلی نجفی

کد متوفی: 6024859 یازدید: 80
-

علیرضا دهقانی

کد متوفی: 6024896 یازدید: 61
-

علی بابا شیرزادی

کد متوفی: 6025236 یازدید: 56
-

رضا رنجبر

کد متوفی: 6025769 یازدید: 84
-

آمنه هوشمندی

کد متوفی: 6026512 یازدید: 84
-

نسیم رنجبران

کد متوفی: 6026774 یازدید: 239
-

فاضل نصیری

کد متوفی: 6026778 یازدید: 93
-

اسماعیل رافعی

کد متوفی: 6026932 یازدید: 78
-

محسن رافعی

کد متوفی: 6026935 یازدید: 64
-

نوالله نوریشریف

کد متوفی: 6027206 یازدید: 63
-

حسین لطفی پور

کد متوفی: 6027412 یازدید: 85
-

حاج نجف مسیح زاده

کد متوفی: 6027665 یازدید: 62
-

حاج عبدالحسن ملک زاده

کد متوفی: 6027672 یازدید: 87
-

قدم خیر زارع

کد متوفی: 6027752 یازدید: 170
-

کربلایی عبدالرضا پــیروزی

کد متوفی: 6027811 یازدید: 75
-

کربلایی عبدالرضا پیروزی

کد متوفی: 6027834 یازدید: 87
-

ســهراب رســـولی

کد متوفی: 6028038 یازدید: 75
-

سیده اکرم حسینی

کد متوفی: 6028172 یازدید: 161
-

محمد رضا کرمی

کد متوفی: 6028577 یازدید: 74
-

جوا د فروردین

کد متوفی: 6028864 یازدید: 73
-

سعادت غفاری

کد متوفی: 6029092 یازدید: 87
-

فاضل خسروانی

کد متوفی: 6029857 یازدید: 84
-

سید علی موسوی

کد متوفی: 6029993 یازدید: 91
-

مشهدی حسن حاجیان

کد متوفی: 6032085 یازدید: 74
-

حسین توفیق نسب

کد متوفی: 6035272 یازدید: 86
-

سروناز اردشیری

کد متوفی: 6035888 یازدید: 63
-

داریوش رضایی

کد متوفی: 6036089 یازدید: 1178
-

المان کاظمی

کد متوفی: 6036225 یازدید: 67
-

المان کاظمی

کد متوفی: 6036318 یازدید: 87
-

یونس ناصری

کد متوفی: 6036525 یازدید: 91
-

حسن حسین زاده

کد متوفی: 6037747 یازدید: 75
-

ابوالفتح قزل بیگلو

کد متوفی: 6039367 یازدید: 69
-

ابوالفتح وجیران قزل بیگلو

کد متوفی: 6039370 یازدید: 80
-

مراد بخشی قرقانی

کد متوفی: 6041129 یازدید: 62
-

امیرحسین روان آور

کد متوفی: 6041557 یازدید: 97
-

مهندس حاج احمد مختاری

کد متوفی: 6042834 یازدید: 410
-

شهید خدامراد طباخی

کد متوفی: 6043489 یازدید: 64
-

سجاد َطباخی

کد متوفی: 6043502 یازدید: 71
-

سجاد طباخی

کد متوفی: 6043504 یازدید: 46
-

محمد طباخی

کد متوفی: 6043507 یازدید: 70
-

سید مرتضی حسینی

کد متوفی: 6043694 یازدید: 79
-

ساره دشتی نژاد

کد متوفی: 6043833 یازدید: 88
-

حاج علی اکبر خواجه زاده

کد متوفی: 6043973 یازدید: 63
-

آمنه هوشمندی

کد متوفی: 6044107 یازدید: 87
-

محمد کریم کریمی

کد متوفی: 6044466 یازدید: 86
-

محمدکریم کریمی

کد متوفی: 6044482 یازدید: 74
-

محمد جواد طاووسی

کد متوفی: 6044710 یازدید: 89
-

رباب و اکبر دبیرنیک ، نیک زاد

کد متوفی: 6045030 یازدید: 139
-

استاد قاسم گلستان

کد متوفی: 6045354 یازدید: 72
-

سیده سکینه احمدزاده

کد متوفی: 6046613 یازدید: 88
-

مرحومه سیده سکینه احمدزاده

کد متوفی: 6046840 یازدید: 69
-

خان عوض اژدهاکش (بزرگ خاندان)

کد متوفی: 6048104 یازدید: 67
-

لهراسب کرمی مقدم

کد متوفی: 6048193 یازدید: 64
-

علی اکبر غلامی تبار

کد متوفی: 6048238 یازدید: 81
-

نعمت غلامی تبار

کد متوفی: 6048241 یازدید: 71
-

محمد علی ندافی

کد متوفی: 6048596 یازدید: 264
-

احترام پرنده

کد متوفی: 6048719 یازدید: 189
-

صنم کرمی

کد متوفی: 6048825 یازدید: 94
-

دختر بس کرمی

کد متوفی: 6048938 یازدید: 90
-

جهانبس کرمی

کد متوفی: 6048939 یازدید: 70
-

جهانگیر کرمی

کد متوفی: 6048942 یازدید: 75
-

حاج عباس شاعر

کد متوفی: 6049110 یازدید: 94
-

درویش دارابی

کد متوفی: 6050550 یازدید: 72
-

مروارید مرادی

کد متوفی: 6050844 یازدید: 77
-

زهرا شفیعی

کد متوفی: 6051325 یازدید: 66
-

مهدی ساسانی پور

کد متوفی: 6051623 یازدید: 92
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6051990 یازدید: 75
-

منوچهر زارعی

کد متوفی: 6052409 یازدید: 71
-

صاحب جان زارع

کد متوفی: 6056372 یازدید: 59
-

کربلایی پیرورئیسی فاطمه رضایی

کد متوفی: 6057491 یازدید: 61
-

پیرو رئیسی

کد متوفی: 6057554 یازدید: 64
1327/04/01 - 1397/09/17

محمد قیمی

کد متوفی: 6057597 یازدید: 54
-

حاجیه خانم محترم مهربان

کد متوفی: 6057691 یازدید: 109
1320 - 1399

مرحوم منصور مهربان

کد متوفی: 6057702 یازدید: 62
۱۳۳۰ - ۱۳۹۹

مرحوم منصوز مهربان

کد متوفی: 6057710 یازدید: 80
۱۳۳۰ - ۱۳۹۹

منصور مهربان

کد متوفی: 6057713 یازدید: 75
-

بهمن(احد) نوری قلعه سیدی

کد متوفی: 6058124 یازدید: 105
1359/10/15 - 1389/12/12

یحیی سرطاوی

کد متوفی: 6058354 یازدید: 80
1/11/58 - 9/9/99

بیژن نصراللهی

کد متوفی: 6059048 یازدید: 61
-

حسنعلی جوکاربه

کد متوفی: 6060290 یازدید: 73
-

حسنعلی جوکار

کد متوفی: 6060291 یازدید: 79
-

عُذرا بهادری

کد متوفی: 6061819 یازدید: 98
- نوزدهم دی

صنم کرمی

کد متوفی: 6062099 یازدید: 65
-

حاج اسفندیار کرمی

کد متوفی: 6062306 یازدید: 278
-

قربانعلی میرشکاری

کد متوفی: 6062764 یازدید: 179
1959/08/24 - 2004/02/07

ناصر فروغی

کد متوفی: 6063491 یازدید: 129
1979/05/31 - 2020/03/14

سیما پور کریم مادر محمد شاملی

کد متوفی: 6064961 یازدید: 61
-

همایل نادری

کد متوفی: 6065914 یازدید: 62
1306 - 1399/6/15

غلامعلی کریمی فرد

کد متوفی: 6066095 یازدید: 75
-

سید علی اکبر یعقوب زاده

کد متوفی: 6067513 یازدید: 77
1331/11/20 - 1331/09/08

حاج محمد رحیم احمدی

کد متوفی: 6068200 یازدید: 64
1315/05/18 - 1398/11/24

حاج قدرت الله جوكار

کد متوفی: 6068207 یازدید: 77
1337/5/3 - 1391/11/17

جهانگیر سرطاوی

کد متوفی: 6068593 یازدید: 72
26/11/1960 - 22/11/1988

عبداله رنجبر

کد متوفی: 6069183 یازدید: 519
-

عباس یزدان پرست

کد متوفی: 6069326 یازدید: 78
69/9/17 - 91/12/17

عباس یزدان پرست

کد متوفی: 6069345 یازدید: 70
69/9/17 - 91/12/19

عباس یزدان پرست

کد متوفی: 6069374 یازدید: 75
69/9/17 - 91/12/19

زهره عسکری

کد متوفی: 6069376 یازدید: 182
1960/09/23 - 2006/07/24

حاج خداکرم اژدر

کد متوفی: 6069413 یازدید: 78
- 93/3/4

عباس(پیمان) یزدان پرست

کد متوفی: 6069459 یازدید: 69
69/9/17 - 91/12/19

عباس(پیمان) یزدان پرست

کد متوفی: 6069541 یازدید: 63
69/9/17 - 90/12/19

فرامرز بهادری

کد متوفی: 6069837 یازدید: 71
1315/11/15 - 1395/12/6

آیت الله حسنعلی نجابت شیرازی

کد متوفی: 6070834 یازدید: 102
-

بهزاد محمدی

کد متوفی: 6072301 یازدید: 91
-

کافیه جاشوئی

کد متوفی: 6073562 یازدید: 82
-

محمدرضا نوذری

کد متوفی: 6074257 یازدید: 70
.. - ...

ماه طوار موصلی

کد متوفی: 6074739 یازدید: 68
۱.۷.۱۳۰۶ - ۲.۱۱.۱۳۹۹

سمیه نظریه

کد متوفی: 6075526 یازدید: 74
-

رضایت مرادی

کد متوفی: 6075649 یازدید: 73
-

سمیه نظریه

کد متوفی: 6076107 یازدید: 66
-

محمد قیمی

کد متوفی: 6076114 یازدید: 76
-

بتول محصلی

کد متوفی: 6076116 یازدید: 62
-

حبیب الله بستانیان

کد متوفی: 6076394 یازدید: 72
1307 - 1368

مریم حسینپور

کد متوفی: 6076866 یازدید: 142
09/04/1360 - 29/04/1399

وحید حسین پور

کد متوفی: 6077749 یازدید: 65
- ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

محمد جواد و محمد تقی آصفجاه

کد متوفی: 6078433 یازدید: 596
-

محمد جواد آصف جاه

کد متوفی: 6078454 یازدید: 235
1327/09/24 - 1399/10/10

محمد ابراهیم دژیمند

کد متوفی: 6078689 یازدید: 60
-

حبیب دژیمند

کد متوفی: 6078694 یازدید: 61
-

سید محمد مرشدی

کد متوفی: 6078871 یازدید: 59
۱۹۵۰ - ۲۰۲۱

خیّر_معینی خیّر_معینی

کد متوفی: 6078952 یازدید: 83
- ۱۳۷۸_۱۳۸۸

مرحومه مشهدیه مرصع قیصری

کد متوفی: 6079521 یازدید: 60
1308/12/04 - 1399/12/04

مسلم نوروزی

کد متوفی: 6079526 یازدید: 60
-

مرحومه مشهدیه مرصع قیصری

کد متوفی: 6079626 یازدید: 1925
1308/12/04 - 1399/12/04

حاصل جمالی جمالی

کد متوفی: 6081835 یازدید: 54
3/3/1318 - 26/12/1396

خسرو عابدیان

کد متوفی: 6082420 یازدید: 148
-

احمد رضایی

کد متوفی: 6083071 یازدید: 71
-

حجت اله دانا

کد متوفی: 6090133 یازدید: 81
-

حجت اله دانا

کد متوفی: 6090154 یازدید: 564
-

فرشته شمیرانی

کد متوفی: 6093408 یازدید: 203
- 09/01/1400

محمد باقر باقری نژادیان فرد

کد متوفی: 6094097 یازدید: 67
-

پروین دخت رحیم زاده

کد متوفی: 6094772 یازدید: 652
-

بتول حیدری پور(بدرود)

کد متوفی: 6094862 یازدید: 108
-

علی نوروزی

کد متوفی: 6096046 یازدید: 67
1367/12/16 - 1399/11/14

حاج مصطفی مشایخ

کد متوفی: 6096609 یازدید: 216
- 1398/1/20

آقای نصراله رستمی

کد متوفی: 6098249 یازدید: 89
-

نصراله رستمی

کد متوفی: 6098498 یازدید: 505
1351 - 1400/01/23

اختر سرویان

کد متوفی: 6099419 یازدید: 280
- 25/1/1400

علی گله داری

کد متوفی: 6099826 یازدید: 111
1359/6/28 - 1400/1/1

علی گله داری

کد متوفی: 6099832 یازدید: 1383
1359/6/28 - 1400/1/1

بیداله ساسان پور

کد متوفی: 6100221 یازدید: 292
-

یاسر هاشمی

کد متوفی: 6100994 یازدید: 63
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

یاسر هاشمی

کد متوفی: 6101002 یازدید: 68
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

مرادی کازرونی مرادی کازرونی

کد متوفی: 6101551 یازدید: 61
-

فرشته مرادی کازرونی

کد متوفی: 6101558 یازدید: 69
-

فرشته مرادی کازرونی

کد متوفی: 6101561 یازدید: 1641
-

مهدی ساسانی پور

کد متوفی: 6103019 یازدید: 70
1372/11/1 - 1398/11/18

محمد اسماعیل بابائیان

کد متوفی: 6103108 یازدید: 139
- 1400/01/27

حاج عبدالنبی مرادی نژاد

کد متوفی: 6103770 یازدید: 64
-

زلیخا نیکنام

کد متوفی: 6103806 یازدید: 68
۱۳۳۰/۹/۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

زلیخا نیکنام

کد متوفی: 6103819 یازدید: 99
۱۳۳۰/۰۹/۰۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

بارانی خدایی

کد متوفی: 6103833 یازدید: 73
-

بارانی خدایی

کد متوفی: 6103846 یازدید: 190
-

حاج عبدالنبی مرادی نژاد

کد متوفی: 6103860 یازدید: 67
-

حاج سیدعوض حمزوی

کد متوفی: 6103939 یازدید: 336
1317 - 1399

حاج عبدالنبی مرادی نژاد

کد متوفی: 6103942 یازدید: 67
-

حاج عبدالنبی مرادی نژاد

کد متوفی: 6103947 یازدید: 1097
-

حاج عبدالنبی مرادی نژاد

کد متوفی: 6103954 یازدید: 120
-

حاج نصرالله نوروزی

کد متوفی: 6104092 یازدید: 410
1309 - 1400/2/2

علی نیک اندیش

کد متوفی: 6104095 یازدید: 104
-

غلامرضا دهقانیان فرد

کد متوفی: 6104405 یازدید: 804
-

محمدرضا دبستانی

کد متوفی: 6104629 یازدید: 69
29/9/1330 - 13/01/1400

الذی انزلت فیه القرآن

کد متوفی: 6105793 یازدید: 95
-

محمد نجفی

کد متوفی: 6106211 یازدید: 73
1353 - 1385/7/2

محمد نجفی

کد متوفی: 6106217 یازدید: 70
1353 - 1385/2/7

احمد متین

کد متوفی: 6106263 یازدید: 123
1340/3/2 - 1398/10/19

کد متوفی: 6106276 یازدید: 100
-

احمد متین

کد متوفی: 6106278 یازدید: 78
1340/3/2 - 1389/10/19

کد متوفی: 6106302 یازدید: 71
-

کد متوفی: 6106310 یازدید: 81
-

علمدار طیبی

کد متوفی: 6106392 یازدید: 76
- ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ارسلان افشار

کد متوفی: 6106873 یازدید: 115
1356 - 1400

بیگم جان مرادی

کد متوفی: 6107425 یازدید: 518
1330/1/1 - 1400/2/8

کمال حاتم پور

کد متوفی: 6107761 یازدید: 124
۸.۸.۱۹۲۷ - ۸.۸۲۰۱۷

عبدالله برین

کد متوفی: 6107898 یازدید: 174
۱۳۳۹.۱۱.۱ - ۱۳۹۵.۵.۲۸

داریوش سیاوش پور

کد متوفی: 6107932 یازدید: 526
-

سعید موصلی

کد متوفی: 6107969 یازدید: 71
۱۳۷۳/۰۸/۱۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

کمال حاتم پور

کد متوفی: 6107989 یازدید: 70
8.8.1928 - 8.8.2017

کمال حاتم پور

کد متوفی: 6108022 یازدید: 107
8.8.1928 - 8.8.2017

عمو مجید حاتمی

کد متوفی: 6109311 یازدید: 69
-

مجید حاتمی

کد متوفی: 6109312 یازدید: 88
-

مجید حاتمی

کد متوفی: 6109337 یازدید: 64
-

مجید حاتمی

کد متوفی: 6109342 یازدید: 74
-

مجید حاتمی

کد متوفی: 6109344 یازدید: 69
-

کد متوفی: 6109695 یازدید: 80
-

حاج رضا دهقان

کد متوفی: 6110823 یازدید: 96
-

قاسم شیبانی

کد متوفی: 6110955 یازدید: 59
-

مندنی زرین کمر

کد متوفی: 6111686 یازدید: 164
1307 - 1383/02/13

کاظم جهانتاب

کد متوفی: 6111703 یازدید: 176
1373 - 1396

غلامعباس فروزنده

کد متوفی: 6112084 یازدید: 356
1340 - 1367/02/24

نورمحمد ضیائی

کد متوفی: 6112675 یازدید: 155
-

علی و امیرحسین دهقانی

کد متوفی: 6112795 یازدید: 59
-

کد متوفی: 6113071 یازدید: 84
-

نصرااللّه حکیمی

کد متوفی: 6113285 یازدید: 185
1324/10/22 - 1400/2/9

بیژن پولادی

کد متوفی: 6113520 یازدید: 66
-

محمد و احترام گل و پرنده

کد متوفی: 6113729 یازدید: 56
1/1/1329 - 17/09/1399

ایوب میرشکاری

کد متوفی: 6113751 یازدید: 83
-

رحمتی ره گشای

کد متوفی: 6113920 یازدید: 93
- 1400/02/19

فاطمه حسین پور

کد متوفی: 6114955 یازدید: 228
۰۱/۰۷/۱۳۵۹ - ۰۴/۰۲/۱۴۰۰

علیرضا رزازان

کد متوفی: 6116805 یازدید: 120
-

علیرضا رزازان

کد متوفی: 6116810 یازدید: 84
-

علیرضا رزازان

کد متوفی: 6116820 یازدید: 82
-

حاج قباد تیموری

کد متوفی: 6117140 یازدید: 733
-

حاج محمدعلی راسخ

کد متوفی: 6119092 یازدید: 377
-

گلجان غفاری

کد متوفی: 6121219 یازدید: 209
1329/01/01 - 1400/03/08

مهین جوکار

کد متوفی: 6121247 یازدید: 142
1371/11/18 - 1400/03/06

بی بی گل نوروزی

کد متوفی: 6121255 یازدید: 416
- 1400/03/08

سعادت اوستان

کد متوفی: 6121466 یازدید: 57
1324/06/12 - 1400/01/21

شنبه دهقان

کد متوفی: 6121522 یازدید: 80
1336/12/16 - 1400/01/23

شنبه دهقان

کد متوفی: 6121526 یازدید: 44
1336/12/16 - 1400/01/23

عبدالحسین رنجبر

کد متوفی: 6121537 یازدید: 228
1333/10/01 - 1400/03/08

و یادبود شادروان محمدجواد آصف جاه

کد متوفی: 6122248 یازدید: 488
-

شنبه دهقان

کد متوفی: 6122278 یازدید: 90
1336/12/16 - 1400/01/23

محمد اسعدی

کد متوفی: 6122962 یازدید: 2175
1354/09/20 - 1400/03/12

حاج کرامت اله (جلال) داودی

کد متوفی: 6123068 یازدید: 149
-

ماه بس سرطاوی

کد متوفی: 6123325 یازدید: 189
- 1400/03/17

شهید برزو جعفری

کد متوفی: 6123630 یازدید: 525
1341/06/07 - 1361/03/19

محمد اسعدی

کد متوفی: 6124582 یازدید: 449
1354/06/01 - 1400/03/12

علی نوروزی

کد متوفی: 6124620 یازدید: 33
-

ناصر شکروی

کد متوفی: 6124839 یازدید: 127
1344/10/03 - 1400/03/24

امین بحرانیان

کد متوفی: 6124964 یازدید: 784
-

امین بحرانیان

کد متوفی: 6124965 یازدید: 54
-

حاج سید کاظم نیاپور

کد متوفی: 6125718 یازدید: 90
1313 - 1400/03/30

احد اسماعیلی پور

کد متوفی: 6126318 یازدید: 48
-

امین علیپور

کد متوفی: 6126572 یازدید: 1145
-

امين علي پور

کد متوفی: 6126611 یازدید: 46
1375/05/08 - 1400/03/31

زینب رزمی

کد متوفی: 6126698 یازدید: 43
- 1398/01/16

هیکل سرطاوی

کد متوفی: 6127263 یازدید: 164
- 1400/04/07

شاپور عسکری

کد متوفی: 6127402 یازدید: 2654
-

بانوهیکل سرطاوی

کد متوفی: 6127427 یازدید: 166
- 1400/04/07

نسترن پیلتن

کد متوفی: 6127696 یازدید: 44
1320/08/12 - 1399/06/16

حاج محمد پایدار

کد متوفی: 6130093 یازدید: 52
1316 - 1400/04/09

حبیب اله گودرزی

کد متوفی: 6130527 یازدید: 144
1332/12/15 - 1400/04/22

حاجیه خانم حکیمه قنبریان

کد متوفی: 6131725 یازدید: 124
-

حاج محمد علی میلانی

کد متوفی: 6132061 یازدید: 886
1322/07/01 - 1400/04/23

امیر حسین هاشمی

کد متوفی: 6132631 یازدید: 66
1382/01/17 - 1400/03/09

امیرقلی دهقانی

کد متوفی: 6133636 یازدید: 395
-

فریدون سرطاوی

کد متوفی: 6134092 یازدید: 77
- 1400/05/03

داریوش حسام الدینی

کد متوفی: 6134394 یازدید: 273
1330/01/01 - 1400/04/27

حاج بی بی محمودی

کد متوفی: 6134628 یازدید: 48
1305 - 1388/05/04

زهرا دهقان

کد متوفی: 6134654 یازدید: 44
- 1400/05/05

زهرا محمدی

کد متوفی: 6134878 یازدید: 194
-

زهرا ساسان پور

کد متوفی: 6135320 یازدید: 47
1379/10/13 - 1399/05/04

امین کشاورز

کد متوفی: 6135418 یازدید: 800
1371/08/05 - 1400/05/07

مهدی عبدالله زاده

کد متوفی: 6135421 یازدید: 76
- 1400/05/09

امین کشاورز

کد متوفی: 6135471 یازدید: 49
1371/08/05 - 1400/05/07

حاج نورالله سجودی

کد متوفی: 6135683 یازدید: 79
- 1400/04/31

حاج سیدمحمود حسینی نژاد

کد متوفی: 6135949 یازدید: 506
- 1400/04/08

یداله قرخلو

کد متوفی: 6135994 یازدید: 181
-

مریم خورسندی

کد متوفی: 6136379 یازدید: 194
-

حسن احمدی پیام

کد متوفی: 6136504 یازدید: 41
1336/04/14 - 1399/09/18

آقای دریا شریف زاده

کد متوفی: 6136635 یازدید: 75
1330/07/12 - 1400/01/24

کاکا امیر توانا

کد متوفی: 6136675 یازدید: 61
1303 - 1382/04/26

محمدباقر رجائی زاده

کد متوفی: 6136873 یازدید: 59
1365 - 1400/05/12

محمدباقر رجائی زاده

کد متوفی: 6136936 یازدید: 1434
-

سیدمسلم زارعے

کد متوفی: 6140013 یازدید: 463
1345/06/01 - 1400/05/21

سید یوسف هاشمی

کد متوفی: 6140998 یازدید: 1471
-

حسن جعفرپور

کد متوفی: 6141017 یازدید: 48
- 1398/02/30

سيده فاطمه نجيبى پور

کد متوفی: 6141364 یازدید: 602
- 1400/04/22

فرج الله دبستانی

کد متوفی: 6141413 یازدید: 130
-

سیدحبیب اله حسینی نژاد

کد متوفی: 6141812 یازدید: 998
- 1400/05/27

حاج عباس نیک ذات

کد متوفی: 6141859 یازدید: 482
1343/07/01 - 1400/05/26

ویدا جوکار

کد متوفی: 6142243 یازدید: 213
-

حاج خداکرم یگانه

کد متوفی: 6142340 یازدید: 77
- 1400/05/28

حاج حسین حسنفرد

کد متوفی: 6142539 یازدید: 42
-

مشهدی خداخواست عفاری

کد متوفی: 6142661 یازدید: 29
- 1399/06/17

آغابی بی بحرانی

کد متوفی: 6143596 یازدید: 439
1322/01/07 - 1400/05/30

محمد باقر بازدار

کد متوفی: 6143607 یازدید: 43
1340/01/01 - 1400/05/21

منصور راسخی پور

کد متوفی: 6143743 یازدید: 163
- 1400/06/01

ابراهیم روانشاد

کد متوفی: 6143920 یازدید: 836
- 1400/06/01

امیرمهدی بازیار

کد متوفی: 6143996 یازدید: 30
-

حکیمه احمدی پور

کد متوفی: 6144584 یازدید: 62
-

نرجس زارع سعدآبادی

کد متوفی: 6145632 یازدید: 66
-

نورالله سجودی

کد متوفی: 6145829 یازدید: 659
-

محمدجعفر افقهی

کد متوفی: 6146116 یازدید: 577
-

بهنام شهریاری

کد متوفی: 6146730 یازدید: 128
- 1400/06/04

بهنام شهریاری

کد متوفی: 6146738 یازدید: 32
1358/02/20 - 1400/06/04

کبری سپیدنامه

کد متوفی: 6146841 یازدید: 42
1318/10/24 - 1400/05/07

حاجیه خانم کربلایی ویدا جوکار

کد متوفی: 6147020 یازدید: 251
- 1400/05/26

کاظم ملکی زاده

کد متوفی: 6147374 یازدید: 296
- 1400/06/05

گل پری یزدانی

کد متوفی: 6147524 یازدید: 28
- 1400/06/11

علی باز رضائی

کد متوفی: 6149945 یازدید: 32
1347/11/05 - 1400/06/15

شهید محسن وعلی نظر دهقانی

کد متوفی: 6150057 یازدید: 526
1329/01/01 - 1400/06/17

. .

کد متوفی: 6150122 یازدید: 40
1328/12/01 - 1400/05/24

هدیه مصلح

کد متوفی: 6152238 یازدید: 769
1382 - 1400

زینت محبی پور

کد متوفی: 6152498 یازدید: 38
- 1400/06/27

هدیه مصلح

کد متوفی: 6152784 یازدید: 278
-

هدیه مصلح

کد متوفی: 6152785 یازدید: 36
-

سید یوسف هاشمی

کد متوفی: 6152822 یازدید: 265
-

مهدي روئين تن

کد متوفی: 6154104 یازدید: 43
-

مهدی روئین تن

کد متوفی: 6154739 یازدید: 38
1378/05/14 - 1400/07/02

مجتبی بیاتی

کد متوفی: 6155450 یازدید: 396
-

محمدرضا شهیدی یان

کد متوفی: 6155500 یازدید: 339
- 1400/07/08

معصومه خدمتی

کد متوفی: 6155567 یازدید: 630
1327/09/12 - 1400/07/09

فریدون میرزاخانی

کد متوفی: 6155811 یازدید: 34
1358/06/01 - 1398/02/13

ابراهیم نوری حقیقی

کد متوفی: 6155866 یازدید: 272
1308/12/04 - 1400/07/10

جانعلی رحیمی

کد متوفی: 6156102 یازدید: 59
- 1400/07/13

علیرضا حبیبی

کد متوفی: 6156436 یازدید: 28
1317 - 1400

علیرضا حبیبی

کد متوفی: 6156439 یازدید: 740
1317 - 1400

بهنام شهریاری

کد متوفی: 6157260 یازدید: 397
1350/02/20 - 1400/06/04

منقمققنص مقمقةقنص

کد متوفی: 6157269 یازدید: 36
1375/02/30 - 1393/07/30

شهیدگمنام شهیدگمنام

کد متوفی: 6157508 یازدید: 37
-

کرامت عیسوی

کد متوفی: 6157842 یازدید: 31
- 1400/07/24

محمد حسین ابراهیمی

کد متوفی: 6157877 یازدید: 748
1329/01/01 - 1400/07/25

مهدی شکرانه

کد متوفی: 6157984 یازدید: 1551
1383/02/08 - 1400/07/23

لهراسب عباسی

کد متوفی: 6158253 یازدید: 33
-

نجم علی رهی

کد متوفی: 6158304 یازدید: 31
- 1396/04/17

مرحومه مریم جمشیدی

کد متوفی: 6159247 یازدید: 30
-

پدرام کشاورزی

کد متوفی: 6159606 یازدید: 36
- 1400/08/06

سیمین مصطفوی

کد متوفی: 6159778 یازدید: 226
-

کربلایی مجید سهرابی

کد متوفی: 6160442 یازدید: 186
-

محمد توفیق نسب

کد متوفی: 6160689 یازدید: 24
1395/05/25 - 1400/03/15

مهدی تیموری

کد متوفی: 6160815 یازدید: 744
- 1400/08/15

صفا عسکری

کد متوفی: 6161519 یازدید: 162
1317/02/03 - 1400/08/19

مشهدیه قیطان حسین پور

کد متوفی: 6162074 یازدید: 20
-

فریبا عابدیان زاده

کد متوفی: 6162679 یازدید: 199
1342/06/19 - 1400/08/24

کد متوفی: 6163209 یازدید: 962
-

حاج نعمت الله عباسی

کد متوفی: 6163619 یازدید: 45
-

حاج حسین رضائیان

کد متوفی: 6164270 یازدید: 22
-

حاج حسین رضائیان

کد متوفی: 6164559 یازدید: 215
-

شوکت رضایی

کد متوفی: 6165211 یازدید: 22
- 1400/09/11

اسداله رزمجو

کد متوفی: 6165573 یازدید: 110
1336/04/14 - 1400/08/29

مریم کریمی فرد

کد متوفی: 6165588 یازدید: 679
- 1400/09/11

علی توکلی گردفرامرزی

کد متوفی: 6166012 یازدید: 19
-

امرالله دهقانی

کد متوفی: 6166331 یازدید: 444
-

غزل ناصری

کد متوفی: 6168261 یازدید: 14
1392/03/27 - 1400/08/16

حاج اصغر جانفدا

کد متوفی: 6169897 یازدید: 16
-

مژده صادقی

کد متوفی: 6169959 یازدید: 126
- 1400/10/03

محمد رستگار مقدم

کد متوفی: 6170184 یازدید: 11
1377/12/02 - 1399/12/29

محمد رستگار مقدم

کد متوفی: 6170193 یازدید: 77
1377/12/02 - 1399/12/29

امین دهداری

کد متوفی: 6170604 یازدید: 203
1376/01/01 - 1400/10/01

علی خدابخشی

کد متوفی: 6170921 یازدید: 629
1350/10/01 - 1400/10/05

علی خدابخشی

کد متوفی: 6170956 یازدید: 19
1350/10/01 - 1400/10/05

فرشته رئیسی

کد متوفی: 6170986 یازدید: 8
-

عبدالرضا اژدری

کد متوفی: 6171539 یازدید: 40
- 1400/10/09

کد متوفی: 6171994 یازدید: 434
-

حاج خداداد بازيار

کد متوفی: 6172184 یازدید: 247
1313/10/04 - 1399/11/13

محمد رضا سرکاری

کد متوفی: 6173272 یازدید: 21
1317/06/01 - 1394/10/20

صدیقه علیزاده مادر شهید محمد علی جلیل پور

کد متوفی: 6173675 یازدید: 248
- 1399/10/02

سید محمد مهدی موسوی

کد متوفی: 6173938 یازدید: 34
1381/03/22 - 1400/10/18

آزاد پورقیومی

کد متوفی: 6174114 یازدید: 140
1330/11/03 - 1400/10/16

مهدی حسنی

کد متوفی: 6174265 یازدید: 13
1366/06/19 - 1399/07/10

علی محقق پور

کد متوفی: 6174529 یازدید: 268
1382/04/21 - 1400/10/16

مرحوم حاج حسین دهقانی

کد متوفی: 6177084 یازدید: 279
-

سحر صفایی صفایی

کد متوفی: 6177177 یازدید: 10
-

احمد فروغی

کد متوفی: 6177897 یازدید: 25
1326/09/20 - 1395/04/29