آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کوار

محمدعلی نظافت

کد متوفی: 26800 یازدید: 270
-

مهندس علی هوشمند

کد متوفی: 33797 یازدید: 325
1364/07/01 - 1390/06/24

قنبر قنبری

کد متوفی: 41191 یازدید: 333
-

محمدهادی شکیل

کد متوفی: 45781 یازدید: 201
-

میلاد دلیر

کد متوفی: 45894 یازدید: 240
-

میلاد دلیر

کد متوفی: 45921 یازدید: 212
-

میلاد دلیر

کد متوفی: 45935 یازدید: 195
-

راضيه جوكار

کد متوفی: 48675 یازدید: 285
-

حاج پورزاد سروری

کد متوفی: 48772 یازدید: 223
-

سیده حاجیه پوران بشیری

کد متوفی: 49776 یازدید: 581
-

حاج علی شیر دهدار

کد متوفی: 49903 یازدید: 250
-

زهرا مظاهری

کد متوفی: 49928 یازدید: 217
-

حسنی قبادی

کد متوفی: 49974 یازدید: 291
-

حاج عزیز صادقی

کد متوفی: 50235 یازدید: 221
-

امیر روانشاد

کد متوفی: 50291 یازدید: 238
-

حاج آزاد شریفی

کد متوفی: 50322 یازدید: 229
-

حاج عزیز صادقی

کد متوفی: 50333 یازدید: 229
-

محمد هادی شکیلی

کد متوفی: 51008 یازدید: 200
-

سروگل بلوچی

کد متوفی: 51158 یازدید: 204
-

حاج سید حسن سادات حسینی

کد متوفی: 51914 یازدید: 241
-

حاج سید حسن سادات حسینی

کد متوفی: 51926 یازدید: 216
-

حاجیه خانم زهرا مظاهری

کد متوفی: 53447 یازدید: 252
-

عزت اله و علی مراد کرمی

کد متوفی: 55127 یازدید: 213
-

مریم سلمانی

کد متوفی: 56985 یازدید: 332
-

سعید رشیدی

کد متوفی: 57187 یازدید: 282
-

محمد جواد رضایی

کد متوفی: 57322 یازدید: 215
-

ابوطالب رضایی

کد متوفی: 57586 یازدید: 576
-

مسعود شمس

کد متوفی: 58222 یازدید: 198
-

فاطمه مانیانی

کد متوفی: 63306 یازدید: 187
-

روستای فتح آباد

کد متوفی: 64068 یازدید: 258
-

اکبر عبدالله نژاد

کد متوفی: 64378 یازدید: 310
-

علی دژهمی قلعه میرزایی

کد متوفی: 69168 یازدید: 198
-

رقیه قاسمی

کد متوفی: 74703 یازدید: 204
-

رقیه قاسمی

کد متوفی: 74730 یازدید: 194
-

سید هدایت اله استوار

کد متوفی: 76009 یازدید: 189
-

حاج سید هدایت اله استوار

کد متوفی: 76248 یازدید: 218
-

حسین جوکار

کد متوفی: 76499 یازدید: 245
-

آقابابا حاملی

کد متوفی: 77477 یازدید: 189
-

حاج عزیز صادقی

کد متوفی: 77996 یازدید: 212
-

حاج عزیز صادقی

کد متوفی: 78045 یازدید: 215
-

گلناز رضایی

کد متوفی: 6005303 یازدید: 194
-

حاج عبدالرسول استوار محمودآبادی

کد متوفی: 6005726 یازدید: 244
-

شادروان مریم میرزایی مریم میرزایی

کد متوفی: 6006376 یازدید: 185
-

مریم میرزایی شادروان مریم میرزایی

کد متوفی: 6006387 یازدید: 197
-

بانو زینب زارع

کد متوفی: 6008222 یازدید: 1193
-

حاج فتحعلی فتحی

کد متوفی: 6008549 یازدید: 247
-

حاج غلام کشاورز

کد متوفی: 6008711 یازدید: 206
-

فتح اللّه هاشمی

کد متوفی: 6013208 یازدید: 183
-

کربلایی علی جمشیدپور

کد متوفی: 6015085 یازدید: 183
-

حسن جان لطفیان

کد متوفی: 6016589 یازدید: 232
-

حاج زالخان مکرم

کد متوفی: 6017511 یازدید: 214
-

حاج رضا سهرابی

کد متوفی: 6018409 یازدید: 209
-

عسکر گلریز

کد متوفی: 6018598 یازدید: 180
-

حاج قدرت همتی

کد متوفی: 6018622 یازدید: 236
-

شیرین زاهدیان

کد متوفی: 6019630 یازدید: 184
-

شیرین زاهدیان

کد متوفی: 6021276 یازدید: 181
-

شیرین زاهدیان

کد متوفی: 6021332 یازدید: 179
-

بزرگ خاندان حاج محمود دهقان

کد متوفی: 6024331 یازدید: 214
-

حاج محمود دهقان صلوات

کد متوفی: 6024334 یازدید: 196
-

حاج محمود دهقان صلوات

کد متوفی: 6024344 یازدید: 222
-

حاج محمود دهقان

کد متوفی: 6024993 یازدید: 220
-

خدامراد نجاتی

کد متوفی: 6029401 یازدید: 209
-

حاج حسن اقا بهمنی

کد متوفی: 6029577 یازدید: 235
-

محمدجواد سالکی

کد متوفی: 6031833 یازدید: 214
-

مشهدی نازی کاظمی

کد متوفی: 6033762 یازدید: 254
-

آبناز ملکزاده

کد متوفی: 6034340 یازدید: 223
-

محمدرضا رضایی

کد متوفی: 6036399 یازدید: 226
-

حاج غلامرضا روشنی

کد متوفی: 6037776 یازدید: 221
-

ماه بس مهدوی

کد متوفی: 6042143 یازدید: 167
-

ماه بس مهدوی

کد متوفی: 6042146 یازدید: 172
-

ماه بس مهدوی

کد متوفی: 6043381 یازدید: 188
-

ماه بس مهدوی

کد متوفی: 6043384 یازدید: 166
-

جواهر کشتکار

کد متوفی: 6063358 یازدید: 218
- 9/11/1399

سید محمد مقبلی زاده و مادر گرامی

کد متوفی: 6066870 یازدید: 298
1364 - 1386

محمد کاووسی

کد متوفی: 6068375 یازدید: 218
۱۳۷۴/۱۰/۲۳ - 1399/10/13

زهرا عباسی

کد متوفی: 6069134 یازدید: 175
71/9/18 - 99/11/5

نورمحمد ولیزاده

کد متوفی: 6069905 یازدید: 178
-

عمو امان و عمو مصطفی شکوهی

کد متوفی: 6069909 یازدید: 175
-

حاج سیف اله دشتی

کد متوفی: 6069917 یازدید: 192
-

حاج منوچهر مظفری

کد متوفی: 6071727 یازدید: 215
-

کربلایی امیرتیمور مظفری

کد متوفی: 6071745 یازدید: 173
20/8/1324 - 13/2/1392

اسماعیل هوشمند

کد متوفی: 6071750 یازدید: 243
-

سروگل بلوچی

کد متوفی: 6071965 یازدید: 194
۱۹۳۰/۱/۱ - ۱۳۹۹/۸/۱۹

خاشن خاشن

کد متوفی: 6077040 یازدید: 219
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6078020 یازدید: 130
-

حاج عزیز صادقی

کد متوفی: 6078308 یازدید: 139
- 99/8/7

حاج علی جان منفرد

کد متوفی: 6081457 یازدید: 226
- 20/12/98

کد متوفی: 6092106 یازدید: 392
-

سمیه‌_نازنین ثابت_فروزان

کد متوفی: 6093389 یازدید: 170
1359/11/21 - 1399/12/6

فرشید ترابی

کد متوفی: 6099491 یازدید: 173
25/11/1372 - 15/06/1372

فرشید ترابی

کد متوفی: 6099494 یازدید: 265
26/11/1372 - 15/06/1399

علی جان عزیزی

کد متوفی: 6102045 یازدید: 178
1324/01/13 - 1400/01/25

جهان شاه پیرنسب

کد متوفی: 6103584 یازدید: 155
- 1400/1/3

کربلایی گل افروز قربانی

کد متوفی: 6112772 یازدید: 112
- ۱۴۰۰/۲/۱۵

مسلم ابراهیمی نیا

کد متوفی: 6113750 یازدید: 140
-

یدالله قاسمی

کد متوفی: 6116420 یازدید: 107
-

بهرام ایوبیان

کد متوفی: 6129794 یازدید: 156
- 1400/04/16

معصومه جابری

کد متوفی: 6140440 یازدید: 142
1353 - 1400/05/23

مهراب حصارفیروزه

کد متوفی: 6141898 یازدید: 760
1359/10/15 - 1400/02/25

حاج اسد الله کوهی

کد متوفی: 6143179 یازدید: 150
1303/12/05 - 1400/05/24

حاج اسدالله کوهی

کد متوفی: 6143184 یازدید: 200
1303/12/05 - 1400/05/24

مرحومه حاجیه خانم اصلی جان شکوهی

کد متوفی: 6150907 یازدید: 166
- 1400/06/07

روح الله برنده

کد متوفی: 6151211 یازدید: 590
-

بانو ایران استوار

کد متوفی: 6157835 یازدید: 226
-

خانم ملک زاده ‌

کد متوفی: 6159356 یازدید: 86
1335/04/01 - 1400/04/27

شهید حاج رسول استوار

کد متوفی: 6159426 یازدید: 92
-

سید عطاءالله استوار

کد متوفی: 6159491 یازدید: 80
-

کربلایی خدایار اسدی

کد متوفی: 6159581 یازدید: 451
- 1400/08/08

آقابابا حاملی

کد متوفی: 6164142 یازدید: 86
1309/04/11 - 1399/09/07

کربلایی آقابابا حاملی

کد متوفی: 6164144 یازدید: 236
1309/04/11 - 1399/09/07

مرحومه حاجیه خانم ملک زاده ‌

کد متوفی: 6164634 یازدید: 91
1335/04/01 - 1400/07/28

بهنام سلیمی

کد متوفی: 6175158 یازدید: 61
-

حبیب اله کیهانی هکوانی

کد متوفی: 6177767 یازدید: 510
-

علي رضايي

کد متوفی: 6177822 یازدید: 106
1366/05/23 - 1396/07/11

محمدحسین شاکری

کد متوفی: 6177889 یازدید: 82
-

آقاجان اسماعیلی

کد متوفی: 6180800 یازدید: 64
-

احمد رضا اسماعیلی

کد متوفی: 6180807 یازدید: 37
-

محمود یاری

کد متوفی: 6183602 یازدید: 41
-

محمود یاری‌هکوانی

کد متوفی: 6183604 یازدید: 106
-

فضلعلی فتحی

کد متوفی: 6183797 یازدید: 146
1323/06/04 - 1400/11/27

حاج اسماعیل فرهمند

کد متوفی: 6186172 یازدید: 40
-

حاج اسماعیل فرهمند

کد متوفی: 6186336 یازدید: 393
-

کربلایی اصغر فرهادی

کد متوفی: 6186383 یازدید: 800
1363/08/01 - 1400/09/03

حاج جانمراد توکلی

کد متوفی: 6186391 یازدید: 549
-

امیر ارغوانی دوست

کد متوفی: 6186400 یازدید: 65
1347/11/02 - 1388/03/14

محمدنبی افراسیابی

کد متوفی: 6186415 یازدید: 52
1339/03/09 - 1399/07/10

حاج جانمراد توکلی

کد متوفی: 6186590 یازدید: 52
1343/04/05 - 1400/08/29

امام وشهدا

کد متوفی: 6186592 یازدید: 38
-

سید حسن حسینی مهر

کد متوفی: 6187247 یازدید: 73
-

سید حسن حسینی مهر

کد متوفی: 6187258 یازدید: 2123
1379 - 1400/12/21

کربلایی علی خورشیدی

کد متوفی: 6187263 یازدید: 46
1363/06/19 - 1400/11/15

علی خورشیدی اربابی

کد متوفی: 6187273 یازدید: 576
1363/06/19 - 1400/11/15

کربلایی علی خورشیدی

کد متوفی: 6187274 یازدید: 62
1363/06/19 - 1400/11/15

حاج صفر زاهدیان نژاد

کد متوفی: 6187278 یازدید: 50
- 1400/08/02

مهراب رییسی کواری

کد متوفی: 6187280 یازدید: 64
- 1400/03/11

سجاد آموزگار

کد متوفی: 6187281 یازدید: 776
1363/06/31 - 1400/04/20

جاسم یونسی زاده

کد متوفی: 6187293 یازدید: 136
1373/11/12 - 1399/05/31

علی یونسی زاده

کد متوفی: 6187299 یازدید: 119
1383/08/13 - 1399/01/15

ایران شکوهی

کد متوفی: 6187332 یازدید: 40
1334 - 1400/11/04

ایران شکوهی

کد متوفی: 6187335 یازدید: 226
- 1400/11/04

حاج صفر زاهدیان نژاد

کد متوفی: 6187360 یازدید: 50
1325/04/03 - 1400/08/02

یعقوب یونسی

کد متوفی: 6187367 یازدید: 92
-

حاج صفر زاهدیان نژاد

کد متوفی: 6187378 یازدید: 44
- 1400/08/12

کربلائی گودرز نوربخش

کد متوفی: 6187483 یازدید: 71
1353/01/01 - 1400/11/20

سید ایاز میری

کد متوفی: 6187566 یازدید: 44
1292/03/01 - 1396/02/29

۶ پنجعلی۱

کد متوفی: 6187860 یازدید: 41
1393/10/07 - 1394/06/09

علی کریمی

کد متوفی: 6188305 یازدید: 38
-

علی کریمی

کد متوفی: 6188307 یازدید: 50
1376/07/26 - 1400/11/30

علی کریمی

کد متوفی: 6188310 یازدید: 877
1376/07/26 - 1400/11/30

گل شرف افسری

کد متوفی: 6188428 یازدید: 44
1337 - 1400/04/19

حاج عباس (عوضعلی) اشرف نژاد میگلی

کد متوفی: 6188898 یازدید: 160
1340/05/04 - 1398/09/03

محمد ناصر بهمنیان

کد متوفی: 6189169 یازدید: 75
1364/01/01 - 1400/12/09

علی رضا اسماعیلی

کد متوفی: 6189835 یازدید: 816
-

حسین دشت پا

کد متوفی: 6189849 یازدید: 47
-

کربلایی علی عزیزی کربلایی علی عزیزی

کد متوفی: 6190363 یازدید: 58
1363/05/15 - 1399/06/10

حاج شریف مکرم

کد متوفی: 6190889 یازدید: 54
- 1401/01/12

حاج شریف مکرم

کد متوفی: 6190891 یازدید: 1171
- 1401/01/12

پدر و مادرم بهمنی

کد متوفی: 6190962 یازدید: 71
-

حاج شريف مكرّم

کد متوفی: 6191419 یازدید: 159
- 1401/01/13

حاج میرزا حسین موذن

کد متوفی: 6191971 یازدید: 91
-

سبزعلی جمالزاده

کد متوفی: 6193617 یازدید: 68
- 1400/07/27

حاج کاظم کاظمی طسوجی

کد متوفی: 6195496 یازدید: 262
-

نگار نوری

کد متوفی: 6196228 یازدید: 378
- 1401/02/05

نصرالله همتی

کد متوفی: 6196662 یازدید: 155
-

مژگان مظفری

کد متوفی: 6197740 یازدید: 45
-

غنچه (زهرا) اسماعیلی

کد متوفی: 6197742 یازدید: 51
-

حاج قربان حیدری

کد متوفی: 6197746 یازدید: 57
-

علیرضا جلیلی

کد متوفی: 6197802 یازدید: 44
-

محمد وزیرپور

کد متوفی: 6197939 یازدید: 285
1364/01/11 - 1401/02/16

محمد رضا وزیرپور

کد متوفی: 6197945 یازدید: 41
-

پروین حایری

کد متوفی: 6199387 یازدید: 38
-

سید موسی هاشمی

کد متوفی: 6200114 یازدید: 76
- 1401/02/01

حاج علیرضا کشاورزی

کد متوفی: 6201214 یازدید: 37
-

راهدار عدالت جو

کد متوفی: 6201220 یازدید: 56
1318/09/01 - 1399/10/01

نازگل عبدی

کد متوفی: 6202135 یازدید: 128
- 1400/11/10

محمدحسین خرم

کد متوفی: 6203217 یازدید: 57
-

احمد جان شاهین و اصغر شاهین

کد متوفی: 6203834 یازدید: 78
-

علی جان تقی پور

کد متوفی: 6205198 یازدید: 50
- 1324

سیده فاطمه بشیری

کد متوفی: 6205296 یازدید: 266
- 1401/04/08

حاج علی یار ایزدی خواه

کد متوفی: 6205374 یازدید: 52
-

حاج علی یار ایزدی خواه

کد متوفی: 6205375 یازدید: 225
-

حاج رمضان دیبدار

کد متوفی: 6205477 یازدید: 77
-

حاج علی جان تقی پور

کد متوفی: 6205688 یازدید: 120
1324/01/07 - 1400/07/10

علی اصغر کهن

کد متوفی: 6205727 یازدید: 312
-

ماه بانو زارعی

کد متوفی: 6206633 یازدید: 48
1340/04/03 - 1400/06/09

قاسم دیبازر

کد متوفی: 6206657 یازدید: 208
1374/05/22 - 1401/04/10

حمید سلیمی

کد متوفی: 6213705 یازدید: 704
- 1401/05/25

حاج پورزاد سروری

کد متوفی: 6213766 یازدید: 63
1355/05/01 - 1399/06/01

راحله مباشری

کد متوفی: 6214948 یازدید: 49
1367/06/01 - 1401/06/12

حاجی جانباز حسینعلی بلیقس اکبری

کد متوفی: 6216693 یازدید: 68
-

لیلا زاهدیان پور

کد متوفی: 6225142 یازدید: 31
-

سیده کشور حسینی

کد متوفی: 6225886 یازدید: 38
-

حسن بخشی

کد متوفی: 6231006 یازدید: 19
1338 - 1346

ماه بانو منصوری

کد متوفی: 6241534 یازدید: 40
-

علی مظفری

کد متوفی: 6241535 یازدید: 36
-

خدابخش احمدی

کد متوفی: 6241537 یازدید: 47
-

هادی افسری

کد متوفی: 6241542 یازدید: 10
1367/11/27 - 1402/07/25
Loading...

لطفا شکیبا باشید