آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کوار

محمدعلی نظافت

کد متوفی: 26800 یازدید: 120
-

مهندس علی هوشمند

کد متوفی: 33797 یازدید: 118
1364/07/01 - 1390/06/24

قنبر قنبری

کد متوفی: 41191 یازدید: 122
-

محمدهادی شکیل

کد متوفی: 45781 یازدید: 81
-

میلاد دلیر

کد متوفی: 45894 یازدید: 110
-

میلاد دلیر

کد متوفی: 45921 یازدید: 95
-

میلاد دلیر

کد متوفی: 45935 یازدید: 88
-

راضيه جوكار

کد متوفی: 48675 یازدید: 150
-

حاج پورزاد سروری

کد متوفی: 48772 یازدید: 87
-

سیده حاجیه پوران بشیری

کد متوفی: 49776 یازدید: 247
-

حاج علی شیر دهدار

کد متوفی: 49903 یازدید: 110
-

زهرا مظاهری

کد متوفی: 49928 یازدید: 98
-

حسنی قبادی

کد متوفی: 49974 یازدید: 103
-

حاج عزیز صادقی

کد متوفی: 50235 یازدید: 93
-

امیر روانشاد

کد متوفی: 50291 یازدید: 98
-

حاج آزاد شریفی

کد متوفی: 50322 یازدید: 89
-

حاج عزیز صادقی

کد متوفی: 50333 یازدید: 102
-

محمد هادی شکیلی

کد متوفی: 51008 یازدید: 83
-

سروگل بلوچی

کد متوفی: 51158 یازدید: 85
-

حاج سید حسن سادات حسینی

کد متوفی: 51914 یازدید: 89
-

حاج سید حسن سادات حسینی

کد متوفی: 51926 یازدید: 89
-

حاجیه خانم زهرا مظاهری

کد متوفی: 53447 یازدید: 98
-

عزت اله و علی مراد کرمی

کد متوفی: 55127 یازدید: 86
-

مریم سلمانی

کد متوفی: 56985 یازدید: 100
-

سعید رشیدی

کد متوفی: 57187 یازدید: 132
-

محمد جواد رضایی

کد متوفی: 57322 یازدید: 83
-

ابوطالب رضایی

کد متوفی: 57586 یازدید: 149
-

مسعود شمس

کد متوفی: 58222 یازدید: 94
-

فاطمه مانیانی

کد متوفی: 63306 یازدید: 81
-

روستای فتح آباد

کد متوفی: 64068 یازدید: 79
-

اکبر عبدالله نژاد

کد متوفی: 64378 یازدید: 111
-

علی دژهمی قلعه میرزایی

کد متوفی: 69168 یازدید: 89
-

رقیه قاسمی

کد متوفی: 74703 یازدید: 97
-

رقیه قاسمی

کد متوفی: 74730 یازدید: 94
-

سید هدایت اله استوار

کد متوفی: 76009 یازدید: 80
-

حاج سید هدایت اله استوار

کد متوفی: 76248 یازدید: 95
-

حسین جوکار

کد متوفی: 76499 یازدید: 99
-

آقابابا حاملی

کد متوفی: 77477 یازدید: 91
-

حاج عزیز صادقی

کد متوفی: 77996 یازدید: 86
-

حاج عزیز صادقی

کد متوفی: 78045 یازدید: 85
-

گلناز رضایی

کد متوفی: 6005303 یازدید: 84
-

حاج عبدالرسول استوار محمودآبادی

کد متوفی: 6005726 یازدید: 87
-

بانو زینب زارع

کد متوفی: 6008222 یازدید: 982
-

حاج فتحعلی فتحی

کد متوفی: 6008549 یازدید: 92
-

حاج غلام کشاورز

کد متوفی: 6008711 یازدید: 89
-

فتح اللّه هاشمی

کد متوفی: 6013208 یازدید: 85
-

کربلایی علی جمشیدپور

کد متوفی: 6015085 یازدید: 87
-

حسن جان لطفیان

کد متوفی: 6016589 یازدید: 101
-

حاج زالخان مکرم

کد متوفی: 6017511 یازدید: 104
-

حاج رضا سهرابی

کد متوفی: 6018409 یازدید: 98
-

عسکر گلریز

کد متوفی: 6018598 یازدید: 86
-

حاج قدرت همتی

کد متوفی: 6018622 یازدید: 98
-

شیرین زاهدیان

کد متوفی: 6019630 یازدید: 82
-

شیرین زاهدیان

کد متوفی: 6021276 یازدید: 81
-

شیرین زاهدیان

کد متوفی: 6021332 یازدید: 93
-

بزرگ خاندان حاج محمود دهقان

کد متوفی: 6024331 یازدید: 104
-

حاج محمود دهقان صلوات

کد متوفی: 6024334 یازدید: 102
-

حاج محمود دهقان صلوات

کد متوفی: 6024344 یازدید: 88
-

حاج محمود دهقان

کد متوفی: 6024993 یازدید: 97
-

خدامراد نجاتی

کد متوفی: 6029401 یازدید: 115
-

حاج حسن اقا بهمنی

کد متوفی: 6029577 یازدید: 91
-

محمدجواد سالکی

کد متوفی: 6031833 یازدید: 94
-

مشهدی نازی کاظمی

کد متوفی: 6033762 یازدید: 156
-

آبناز ملکزاده

کد متوفی: 6034340 یازدید: 101
-

محمدرضا رضایی

کد متوفی: 6036399 یازدید: 108
-

حاج غلامرضا روشنی

کد متوفی: 6037776 یازدید: 95
-

ماه بس مهدوی

کد متوفی: 6042143 یازدید: 78
-

ماه بس مهدوی

کد متوفی: 6042146 یازدید: 78
-

ماه بس مهدوی

کد متوفی: 6043381 یازدید: 77
-

ماه بس مهدوی

کد متوفی: 6043384 یازدید: 71
-

جواهر کشتکار

کد متوفی: 6063358 یازدید: 95
- 9/11/1399

سید محمد مقبلی زاده و مادر گرامی

کد متوفی: 6066870 یازدید: 148
1364 - 1386

محمد کاووسی

کد متوفی: 6068375 یازدید: 116
۱۳۷۴/۱۰/۲۳ - 1399/10/13

زهرا عباسی

کد متوفی: 6069134 یازدید: 91
71/9/18 - 99/11/5

نورمحمد ولیزاده

کد متوفی: 6069905 یازدید: 94
-

عمو امان و عمو مصطفی شکوهی

کد متوفی: 6069909 یازدید: 92
-

حاج سیف اله دشتی

کد متوفی: 6069917 یازدید: 86
-

حاج منوچهر مظفری

کد متوفی: 6071727 یازدید: 91
-

کربلایی امیرتیمور مظفری

کد متوفی: 6071745 یازدید: 76
20/8/1324 - 13/2/1392

اسماعیل هوشمند

کد متوفی: 6071750 یازدید: 120
-

سروگل بلوچی

کد متوفی: 6071965 یازدید: 95
۱۹۳۰/۱/۱ - ۱۳۹۹/۸/۱۹

خاشن خاشن

کد متوفی: 6077040 یازدید: 89
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6078020 یازدید: 57
-

حاج عزیز صادقی

کد متوفی: 6078308 یازدید: 69
- 99/8/7

حاج علی جان منفرد

کد متوفی: 6081457 یازدید: 107
- 20/12/98

کد متوفی: 6092106 یازدید: 261
-

سمیه‌_نازنین ثابت_فروزان

کد متوفی: 6093389 یازدید: 79
1359/11/21 - 1399/12/6

فرشید ترابی

کد متوفی: 6099491 یازدید: 95
25/11/1372 - 15/06/1372

فرشید ترابی

کد متوفی: 6099494 یازدید: 196
26/11/1372 - 15/06/1399

علی جان عزیزی

کد متوفی: 6102045 یازدید: 106
1324/01/13 - 1400/01/25

جهان شاه پیرنسب

کد متوفی: 6103584 یازدید: 59
- 1400/1/3

کربلایی گل افروز قربانی

کد متوفی: 6112772 یازدید: 50
- ۱۴۰۰/۲/۱۵

مسلم ابراهیمی نیا

کد متوفی: 6113750 یازدید: 84
-

یدالله قاسمی

کد متوفی: 6116420 یازدید: 47
-

بهرام ایوبیان

کد متوفی: 6129794 یازدید: 51
- 1400/04/16

معصومه جابری

کد متوفی: 6140440 یازدید: 39
1353 - 1400/05/23

مهراب حصارفیروزه

کد متوفی: 6141898 یازدید: 502
1359/10/15 - 1400/02/25

حاج اسد الله کوهی

کد متوفی: 6143179 یازدید: 52
1303/12/05 - 1400/05/24

حاج اسدالله کوهی

کد متوفی: 6143184 یازدید: 110
1303/12/05 - 1400/05/24

مرحومه حاجیه خانم اصلی جان شکوهی

کد متوفی: 6150907 یازدید: 25
- 1400/06/07

روح الله برنده

کد متوفی: 6151211 یازدید: 503
-

بانو ایران استوار

کد متوفی: 6157835 یازدید: 143
-

خانم ملک زاده ‌

کد متوفی: 6159356 یازدید: 13
1335/04/01 - 1400/04/27

شهید حاج رسول استوار

کد متوفی: 6159426 یازدید: 22
-

سید عطاءالله استوار

کد متوفی: 6159491 یازدید: 17
-

کربلایی خدایار اسدی

کد متوفی: 6159581 یازدید: 342
- 1400/08/08

آقابابا حاملی

کد متوفی: 6164142 یازدید: 13
1309/04/11 - 1399/09/07

کربلایی آقابابا حاملی

کد متوفی: 6164144 یازدید: 177
1309/04/11 - 1399/09/07

مرحومه حاجیه خانم ملک زاده ‌

کد متوفی: 6164634 یازدید: 30
1335/04/01 - 1400/07/28

بهنام سلیمی

کد متوفی: 6175158 یازدید: 3
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید