آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان گراش

زین العابدین محبی

کد متوفی: 1547 یازدید: 176
-

حاج حسن افروز

کد متوفی: 8301 یازدید: 201
-

حاج عباس صمیمی

کد متوفی: 8310 یازدید: 406
-

حاج تقی مهرابی

کد متوفی: 48554 یازدید: 147
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68326 یازدید: 138
-

حاج غلامحسین آهن زاده

کد متوفی: 6018947 یازدید: 124
-

محمد فدایی

کد متوفی: 6022794 یازدید: 182
-

حاج حسن خواجه پور

کد متوفی: 6022810 یازدید: 163
-

روح الله خمینی

کد متوفی: 6028842 یازدید: 128
-

حشمت الله حقانی

کد متوفی: 6038039 یازدید: 112
-

حبیب الله انصاری

کد متوفی: 6041001 یازدید: 128
-

حاجي علي اكبر عباسي

کد متوفی: 6041368 یازدید: 111
-

زینل زمانی

کد متوفی: 6044644 یازدید: 114
-

جهان صحراپیما

کد متوفی: 6048613 یازدید: 121
-

مشهدی تاج شیرشمسی

کد متوفی: 6049753 یازدید: 107
-

فرحناز شيرگير

کد متوفی: 6055262 یازدید: 156
-

فرحناز شیرگیر

کد متوفی: 6055517 یازدید: 126
-

حاج زین العابدین خواجه زاده

کد متوفی: 6056462 یازدید: 236
-

حاج عبدالله حسن پور

کد متوفی: 6056815 یازدید: 118
-

مرحومه همسر ابراهیم بارنده

کد متوفی: 6056824 یازدید: 105
-

حاج فتحعلي فتحي

کد متوفی: 6067523 یازدید: 101
1313 - 1387/05/25

صغری غلامی

کد متوفی: 6067943 یازدید: 113
-

مرحومه همسر حاجی نوروز خرمی

کد متوفی: 6068481 یازدید: 103
-

عباس فیلی( پدربزرگ)

کد متوفی: 6069665 یازدید: 112
-

عباس علیزاده

کد متوفی: 6077838 یازدید: 112
-

عباس علیزاده

کد متوفی: 6077839 یازدید: 125
-

غلامحسین ابراهیم نژاد

کد متوفی: 6083113 یازدید: 100
- ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

غلامحسین ابراهیم نژاد

کد متوفی: 6083117 یازدید: 245
- 1399/12/23

محمد بگلری

کد متوفی: 6083129 یازدید: 245
-

علیرضا خدادادی-فرزندشهید معظم علی خدادادی

کد متوفی: 6083358 یازدید: 485
- 2021/02/16

علیرضا خدادادی فرزند شهید علی خدادادی

کد متوفی: 6091291 یازدید: 212
- ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

فخریه نصیری قیری

کد متوفی: 6092434 یازدید: 110
1951/5/1 - 2021/3/26

محمد کاظم جعفری

کد متوفی: 6099050 یازدید: 231
-

حبیب اقبال

کد متوفی: 6105463 یازدید: 659
10/10/1326 - 4/2/1400

زینل کشوری

کد متوفی: 6109212 یازدید: 340
- 1400/03/06

دادالله دست سوز

کد متوفی: 6110273 یازدید: 351
1341/01/06 - 1399/11/01

نصرت ریحانی

کد متوفی: 6115451 یازدید: 101
1375/1/6 - 1400/2/16

کلثوم خجسته

کد متوفی: 6117433 یازدید: 114
-

نصرت ریحانی

کد متوفی: 6118148 یازدید: 75
1375/01/06 - 1400/02/16

محمدرضی سیفی

کد متوفی: 6120649 یازدید: 92
-

محمود نوروزی

کد متوفی: 6135656 یازدید: 1359
1336 -

سیامک معتمدی

کد متوفی: 6138882 یازدید: 381
1378/05/15 - 1400/03/25

محمد معتمدی

کد متوفی: 6138916 یازدید: 831
1383/09/25 - 1400/03/25

سکینه،مهدی درویشی،یحیی پور

کد متوفی: 6141751 یازدید: 538
- 1386/05/31

منصور شکوری

کد متوفی: 6142217 یازدید: 241
1337/01/01 - 1385/05/30

حسین شفیق

کد متوفی: 6142466 یازدید: 174
-

وحید فرهادی

کد متوفی: 6144476 یازدید: 140
-

محمدرضا خسته

کد متوفی: 6144858 یازدید: 154
1376/10/10 - 1400/06/05

لطیفه جامه گری

کد متوفی: 6145592 یازدید: 336
-

حاج علی افشار

کد متوفی: 6148873 یازدید: 324
1315/12/18 - 1400/06/09

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6169284 یازدید: 61
- 1398/10/13

شهیدحاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6169335 یازدید: 21
- 1398/10/13

حاج حسن منفرد

کد متوفی: 6179027 یازدید: 647
1325/05/25 - 1400/11/14

زینب دلاور

کد متوفی: 6179143 یازدید: 76
1310/01/28 - 1400/11/10

هانی جعفری

کد متوفی: 6179253 یازدید: 3
- 1388/03/01

شیرعلی عزیزی ( رستم پور )

کد متوفی: 6198161 یازدید: 1
-

شابی بی شادرام

کد متوفی: 6199035 یازدید: 231
1336/03/02 - 1401/02/15

شیرعلی رستم پور (غلام نبی عزیزی)

کد متوفی: 6199141 یازدید: 37
1337/04/19 - 1401/01/11

حاج کریم عالمی

کد متوفی: 6199167 یازدید: 14
1338/07/04 - 1401/02/05

مسعود کهنسال

کد متوفی: 6199170 یازدید: 1
-

عبدالرحیم ملک پور

کد متوفی: 6202751 یازدید: 1
- 1401/03/22

کربلایی لیلا هاشمی

کد متوفی: 6205435 یازدید: 419
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید