آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان گراش

زین العابدین محبی

کد متوفی: 1547 یازدید: 406
-

حاج حسن افروز

کد متوفی: 8301 یازدید: 452
-

حاج عباس صمیمی

کد متوفی: 8310 یازدید: 768
-

حاج تقی مهرابی

کد متوفی: 48554 یازدید: 284
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68326 یازدید: 292
-

حاج غلامحسین آهن زاده

کد متوفی: 6018947 یازدید: 278
-

محمد فدایی

کد متوفی: 6022794 یازدید: 321
-

حاج حسن خواجه پور

کد متوفی: 6022810 یازدید: 294
-

روح الله خمینی

کد متوفی: 6028842 یازدید: 269
-

حشمت الله حقانی

کد متوفی: 6038039 یازدید: 225
-

حبیب الله انصاری

کد متوفی: 6041001 یازدید: 247
-

حاجي علي اكبر عباسي

کد متوفی: 6041368 یازدید: 225
-

زینل زمانی

کد متوفی: 6044644 یازدید: 244
-

جهان صحراپیما

کد متوفی: 6048613 یازدید: 235
-

مشهدی تاج شیرشمسی

کد متوفی: 6049753 یازدید: 223
-

فرحناز شيرگير

کد متوفی: 6055262 یازدید: 250
-

فرحناز شیرگیر

کد متوفی: 6055517 یازدید: 265
-

حاج زین العابدین خواجه زاده

کد متوفی: 6056462 یازدید: 358
-

حاج عبدالله حسن پور

کد متوفی: 6056815 یازدید: 229
-

مرحومه همسر ابراهیم بارنده

کد متوفی: 6056824 یازدید: 206
-

حاج فتحعلي فتحي

کد متوفی: 6067523 یازدید: 199
1313 - 1387/05/25

صغری غلامی

کد متوفی: 6067943 یازدید: 226
-

مرحومه همسر حاجی نوروز خرمی

کد متوفی: 6068481 یازدید: 226
-

عباس فیلی( پدربزرگ)

کد متوفی: 6069665 یازدید: 250
-

عباس علیزاده

کد متوفی: 6077838 یازدید: 239
-

عباس علیزاده

کد متوفی: 6077839 یازدید: 203
-

غلامحسین ابراهیم نژاد

کد متوفی: 6083113 یازدید: 241
- ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

غلامحسین ابراهیم نژاد

کد متوفی: 6083117 یازدید: 346
- 1399/12/23

محمد بگلری

کد متوفی: 6083129 یازدید: 337
-

علیرضا خدادادی-فرزندشهید معظم علی خدادادی

کد متوفی: 6083358 یازدید: 611
- 2021/02/16

علیرضا خدادادی فرزند شهید علی خدادادی

کد متوفی: 6091291 یازدید: 393
- ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

فخریه نصیری قیری

کد متوفی: 6092434 یازدید: 183
1951/5/1 - 2021/3/26

محمد کاظم جعفری

کد متوفی: 6099050 یازدید: 438
-

حبیب اقبال

کد متوفی: 6105463 یازدید: 784
10/10/1326 - 4/2/1400

زینل کشوری

کد متوفی: 6109212 یازدید: 447
- 1400/03/06

دادالله دست سوز

کد متوفی: 6110273 یازدید: 461
1341/01/06 - 1399/11/01

نصرت ریحانی

کد متوفی: 6115451 یازدید: 223
1375/1/6 - 1400/2/16

کلثوم خجسته

کد متوفی: 6117433 یازدید: 188
-

محمدرضی سیفی

کد متوفی: 6120649 یازدید: 225
-

محمود نوروزی

کد متوفی: 6135656 یازدید: 1544
1336 -

سیامک معتمدی

کد متوفی: 6138882 یازدید: 485
1378/05/15 - 1400/03/25

محمد معتمدی

کد متوفی: 6138916 یازدید: 947
1383/09/25 - 1400/03/25

سکینه،مهدی درویشی،یحیی پور

کد متوفی: 6141751 یازدید: 723
- 1386/05/31

منصور شکوری

کد متوفی: 6142217 یازدید: 358
1337/01/01 - 1385/05/30

حسین شفیق

کد متوفی: 6142466 یازدید: 298
-

وحید فرهادی

کد متوفی: 6144476 یازدید: 228
-

محمدرضا خسته

کد متوفی: 6144858 یازدید: 247
1376/10/10 - 1400/06/05

لطیفه جامه گری

کد متوفی: 6145592 یازدید: 443
-

حاج علی افشار

کد متوفی: 6148873 یازدید: 501
1315/12/18 - 1400/06/09

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6169284 یازدید: 110
- 1398/10/13

شهیدحاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6169335 یازدید: 107
- 1398/10/13

حاج حسن منفرد

کد متوفی: 6179027 یازدید: 716
1325/05/25 - 1400/11/14

زینب دلاور

کد متوفی: 6179143 یازدید: 137
1310/01/28 - 1400/11/10

هانی جعفری

کد متوفی: 6179253 یازدید: 63
- 1388/03/01

شیرعلی عزیزی ( رستم پور )

کد متوفی: 6198161 یازدید: 65
-

شابی بی شادرام

کد متوفی: 6199035 یازدید: 614
1336/03/02 - 1401/02/15

شیرعلی رستم پور (غلام نبی عزیزی)

کد متوفی: 6199141 یازدید: 117
1337/04/19 - 1401/01/11

حاج کریم عالمی

کد متوفی: 6199167 یازدید: 105
1338/07/04 - 1401/02/05

مسعود کهنسال

کد متوفی: 6199170 یازدید: 70
-

عبدالرحیم ملک پور

کد متوفی: 6202751 یازدید: 78
- 1401/03/22

حاج حبیب رجبی

کد متوفی: 6208726 یازدید: 83
1336/08/05 - 1401/05/03

نادر قائدی

کد متوفی: 6209990 یازدید: 243
1347/05/11 - 1399/05/13

فتح‌الله دانشور

کد متوفی: 6210343 یازدید: 209
1363 -

حاج حسن حسن زاده

کد متوفی: 6213148 یازدید: 133
-

زینب بهزادی

کد متوفی: 6220126 یازدید: 190
1365/02/01 - 1401/09/13

زینب ابراهیمیان ابراهیمیان

کد متوفی: 6226130 یازدید: 260
-

حاج اصغر سجادی

کد متوفی: 6226134 یازدید: 138
-

حاج غلامحسین درویشی

کد متوفی: 6227592 یازدید: 189
-

فاطمه اقبال

کد متوفی: 6228815 یازدید: 242
1313/03/07 - 1402/02/02

مهشید دهرامی

کد متوفی: 6232945 یازدید: 42
1386/06/14 - 1402/04/01

صولت ریحانی

کد متوفی: 6238673 یازدید: 230
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید