آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان لارستان

شعبانعلی عفیفه

کد متوفی: 6491 یازدید: 156
-

فاطمه رشیدپور

کد متوفی: 6919 یازدید: 89
-

حاج منــوچهــر ســـــلجوقی

کد متوفی: 10609 یازدید: 236
-

سیدمحمد حسینی

کد متوفی: 24083 یازدید: 79
-

سیدهاشم رحیمی

کد متوفی: 24429 یازدید: 111
-

احمد اقبال

کد متوفی: 38320 یازدید: 118
-

زينب فرجي

کد متوفی: 42210 یازدید: 77
-

حاج ماشاالله فاتحی

کد متوفی: 43596 یازدید: 91
-

حاج حبیب الله اسفندیاری

کد متوفی: 49618 یازدید: 94
-

حاج غلامحسین بیابانی

کد متوفی: 50293 یازدید: 92
-

حاج درویش رنجبر

کد متوفی: 50690 یازدید: 85
-

مهدی زائر بیرمی

کد متوفی: 50999 یازدید: 81
-

باقر فتوحی

کد متوفی: 58495 یازدید: 71
-

زهرا بشیری

کد متوفی: 58523 یازدید: 63
-

امیررضا غیاثی

کد متوفی: 62047 یازدید: 90
-

حاج علی مقیمی

کد متوفی: 64212 یازدید: 77
-

جانبابا ابوالقاسمی

کد متوفی: 65699 یازدید: 87
-

ماه‌نساء شیردل

کد متوفی: 65725 یازدید: 68
-

دکتر محسن فخری زاده

کد متوفی: 67777 یازدید: 63
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68015 یازدید: 65
-

کربلایی ابوذر زرافشان

کد متوفی: 68684 یازدید: 78
-

تاجور سوخک

کد متوفی: 70432 یازدید: 78
-

اصغر روشنپور

کد متوفی: 70476 یازدید: 128
-

کربلایی گل عنبر بستوه

کد متوفی: 73460 یازدید: 99
-

ابراهیم جانفزا

کد متوفی: 73819 یازدید: 73
-

حاجیه نصرت خانم حسینی

کد متوفی: 74069 یازدید: 80
-

حاجیه فخریه کاظمی لاری

کد متوفی: 74819 یازدید: 182
-

شكوه شاه محمدي

کد متوفی: 75161 یازدید: 90
-

شهناز محبت

کد متوفی: 77111 یازدید: 68
-

شهناز محبت

کد متوفی: 77165 یازدید: 67
-

شهناز محبت

کد متوفی: 77186 یازدید: 81
-

صمد فریبرزی

کد متوفی: 78087 یازدید: 66
-

رحمت الله معتمد

کد متوفی: 78188 یازدید: 66
-

کوکب معتمد

کد متوفی: 78240 یازدید: 67
-

دادمحمد صالحی

کد متوفی: 78428 یازدید: 90
-

حاج اسماعیل قریشی

کد متوفی: 79672 یازدید: 77
-

رسول طاهری

کد متوفی: 6000489 یازدید: 100
-

رسول طاهری

کد متوفی: 6000505 یازدید: 170
-

نوازالله آشوغ

کد متوفی: 6000822 یازدید: 78
-

کوکب جعفرنیا

کد متوفی: 6001909 یازدید: 65
-

رضا حاجیان

کد متوفی: 6001924 یازدید: 65
-

محمدرضا کریمی لارستان

کد متوفی: 6006236 یازدید: 67
-

محمود عسکری

کد متوفی: 6009602 یازدید: 70
-

زینب مرادپور

کد متوفی: 6009948 یازدید: 80
-

حاج حسین مهربان

کد متوفی: 6010470 یازدید: 473
-

جمشید راک

کد متوفی: 6010661 یازدید: 86
-

حاجی حسین علی آهنی

کد متوفی: 6011005 یازدید: 85
-

علی اصغر فرصت

کد متوفی: 6013911 یازدید: 72
-

امین طالع زاده شیرازی

کد متوفی: 6014530 یازدید: 339
-

باجی کرمی

کد متوفی: 6015229 یازدید: 322
-

مصطفی شامحمدی

کد متوفی: 6015243 یازدید: 121
-

حاجیه بیمان خانم آفتابی لاری

کد متوفی: 6015300 یازدید: 83
-

مرضیه عباسیان

کد متوفی: 6015431 یازدید: 67
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6015493 یازدید: 81
-

محمد شریف زاده

کد متوفی: 6015844 یازدید: 67
-

دوشیزه جلال پور

کد متوفی: 6016696 یازدید: 75
-

حاج یعقوب اسدی

کد متوفی: 6017415 یازدید: 85
-

منور خسروی

کد متوفی: 6019044 یازدید: 71
-

حاج محمدرضا جلاله

کد متوفی: 6023542 یازدید: 81
-

مادر شهید اسدالله قادری

کد متوفی: 6023737 یازدید: 123
-

نیما شاهین

کد متوفی: 6025508 یازدید: 80
-

صولت سال افزون

کد متوفی: 6025565 یازدید: 73
-

کربلایی گل اندام نوروززاده

کد متوفی: 6031515 یازدید: 66
-

سردار حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6031686 یازدید: 79
-

محمدصادق امین گرفته

کد متوفی: 6032927 یازدید: 96
-

علی رضا نراقی

کد متوفی: 6033372 یازدید: 63
-

عزت آفرين

کد متوفی: 6033753 یازدید: 72
-

شهید احمد نصیری

کد متوفی: 6035791 یازدید: 57
-

کریم تقوی فرد

کد متوفی: 6037882 یازدید: 63
-

احمد و علیرضا خوشحال

کد متوفی: 6038613 یازدید: 72
-

علیرضا و احمد خوشحال

کد متوفی: 6038625 یازدید: 79
-

فیروزه ریاحی

کد متوفی: 6038734 یازدید: 119
-

و مرحومه عشرت جهانگیری

کد متوفی: 6038875 یازدید: 63
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038964 یازدید: 79
-

عباس پرهیز

کد متوفی: 6039382 یازدید: 59
-

کمیته خادمین شهدا

کد متوفی: 6039830 یازدید: 67
-

سید روح اله حسینی

کد متوفی: 6040598 یازدید: 60
-

کربلایی شیخ حبیب اله انصاری

کد متوفی: 6041044 یازدید: 61
-

غلامعلی بذرافکن

کد متوفی: 6042031 یازدید: 54
-

غلامعباس شادکام

کد متوفی: 6042325 یازدید: 49
-

عباس شبخیز

کد متوفی: 6042889 یازدید: 65
-

حاج محمود زارعی

کد متوفی: 6044054 یازدید: 72
-

علیرضا خوشحال احمد خوشحال خوشحال

کد متوفی: 6044621 یازدید: 52
-

رجب مادی

کد متوفی: 6047580 یازدید: 62
-

شیرزاد عالی زاده

کد متوفی: 6048049 یازدید: 48
-

شیرزاد عالی زاده

کد متوفی: 6048051 یازدید: 55
-

شیرزاد عالی زاده

کد متوفی: 6048053 یازدید: 58
-

شیرزاد عالی زاده

کد متوفی: 6048054 یازدید: 90
-

شیرزاد عالی زاده

کد متوفی: 6048144 یازدید: 131
-

محمد ابراهیم نصر

کد متوفی: 6048657 یازدید: 58
-

محمد آهنی

کد متوفی: 6054898 یازدید: 55
- 13991023

محمد آهنی

کد متوفی: 6055030 یازدید: 65
- 13991023

محمد آهنی

کد متوفی: 6055042 یازدید: 55
- 13991023

محمد اهنی

کد متوفی: 6055046 یازدید: 71
- 13991023

محمد آهنی

کد متوفی: 6055050 یازدید: 53
- 13991023

حاج محمدعلی آهنی

کد متوفی: 6056845 یازدید: 66
-

فاطمه نساء احمدانیان

کد متوفی: 6059933 یازدید: 56
- 5 / 11 /99

فاطمه نساء احمدانیان

کد متوفی: 6059939 یازدید: 85
- 5 / 11 /99

ثنا عسکر پور

کد متوفی: 6062155 یازدید: 65
-

صغری شریفی میناب

کد متوفی: 6064891 یازدید: 63
- ۱۳۹۹/۵/۱۸

معصومه احمدی

کد متوفی: 6065541 یازدید: 60
20/6/1319 - 17/11/1398

معصومه احمدی

کد متوفی: 6065550 یازدید: 122
20/6/1319 - 17/11/1398

رحمت پُلُمی

کد متوفی: 6065689 یازدید: 64
- 1398/11/20

بهرام سکوتی

کد متوفی: 6066393 یازدید: 75
1327 - 1393

حاج نامدار نریمانی

کد متوفی: 6066888 یازدید: 80
-

محمدرضا دستوری

کد متوفی: 6069192 یازدید: 74
-

کربلایی درویش کرمی

کد متوفی: 6069629 یازدید: 66
-

حاج مرتضی حاجی زادگان

کد متوفی: 6070226 یازدید: 73
-

حاج محمد اسماعیلی

کد متوفی: 6071029 یازدید: 97
- 99/11/27

رعنا فربودي

کد متوفی: 6071660 یازدید: 136
- 1399/10/27

حاجی شعبان خرم دل

کد متوفی: 6072407 یازدید: 61
-

کلثوم رجبی

کد متوفی: 6072410 یازدید: 55
-

حاج باشی(علی) یزدان پناه لاری

کد متوفی: 6074690 یازدید: 98
-

اعتکاف مجازی در مسیر بندگی

کد متوفی: 6075205 یازدید: 78
-

باشی (علی) یزدان پناه لاری

کد متوفی: 6075695 یازدید: 94
-

یونس(عباس) حق خواه

کد متوفی: 6076542 یازدید: 86
-

شکوه شامحمدی

کد متوفی: 6077061 یازدید: 1123
-

ابراهیم جوکاری

کد متوفی: 6077080 یازدید: 67
-

کربلایی نعمت خوش لقا

کد متوفی: 6077500 یازدید: 156
- 1399/12/10

مرحوم کربلایی منوچهر خوش لقا

کد متوفی: 6077589 یازدید: 59
- ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

حاجیه زرین تاج علیشیری

کد متوفی: 6079637 یازدید: 108
-

مرحومه عزت ساعدی

کد متوفی: 6081888 یازدید: 155
16/03/1331 - 15/11/1399

محمد بگلری

کد متوفی: 6083125 یازدید: 81
-

کربلایی سکینه خوبانی

کد متوفی: 6083636 یازدید: 350
46/1/1 - 99/12/24

نوازالله دل شه

کد متوفی: 6093938 یازدید: 77
-

علی سرور

کد متوفی: 6093963 یازدید: 222
-

حاج محمد جهانی

کد متوفی: 6094012 یازدید: 538
-

کد متوفی: 6097604 یازدید: 60
-

زیور خلیلیان

کد متوفی: 6098555 یازدید: 616
-

علیرضا جعفری

کد متوفی: 6098878 یازدید: 80
-

یاسین فضلی

کد متوفی: 6099731 یازدید: 60
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

غریب شاه محمدی

کد متوفی: 6101307 یازدید: 65
-

حاج موسی باقری

کد متوفی: 6101310 یازدید: 75
-

محمدحسین‌ مومنی

کد متوفی: 6102300 یازدید: 61
۱۳۷۲/۳/۱۱ - ۱۳۹۶/۱/۹۶

ابراهیم علیزاده(استادعلی)

کد متوفی: 6102355 یازدید: 129
02/08/1328 - 24/08/1396

کد متوفی: 6102888 یازدید: 72
-

محمد نادر

کد متوفی: 6102915 یازدید: 46
-

محمد تقی نجاری

کد متوفی: 6103040 یازدید: 157
-

کد متوفی: 6103540 یازدید: 65
-

مشهدی ماه نساء اسماعیلی

کد متوفی: 6106900 یازدید: 48
-

مشهدی ماه نساء اسماعیلی

کد متوفی: 6106902 یازدید: 94
- ۱۴۰۰/۲/۴

مشهدی ماه نساء اسماعیلی

کد متوفی: 6106907 یازدید: 159
- ۱۴۰۰/۲/۴

عبدالحسین غنی پور

کد متوفی: 6108504 یازدید: 63
-

رحیم روانبخش

کد متوفی: 6108953 یازدید: 50
-

محمود غضنفری

کد متوفی: 6109020 یازدید: 136
-

سید حیدر قرشی

کد متوفی: 6109228 یازدید: 1255
1333/6/31 - 1400/2/10

محمود پریدار

کد متوفی: 6109534 یازدید: 59
1366/06/02 - 1399/07/02

محمود پریدار

کد متوفی: 6109536 یازدید: 280
1366/06/02 - 1399/07/02

مرتضی عباسی

کد متوفی: 6109562 یازدید: 301
-

مسعود فاطمیان

کد متوفی: 6113980 یازدید: 212
۱۳۶۹/۲/۱۳ - ۱۳۸۹/۲/۱۹

سعید عسکری

کد متوفی: 6118778 یازدید: 44
-

امیر حسین دانشوران جهرمی

کد متوفی: 6120342 یازدید: 433
-

رحمت ملک زاده

کد متوفی: 6121651 یازدید: 102
1330/08/14 - 1400/03/10

محمدعلی کوهی

کد متوفی: 6121761 یازدید: 42
- 1382/05/28

اصلان پدیدار

کد متوفی: 6122244 یازدید: 321
-

علیداد شهسواری

کد متوفی: 6122370 یازدید: 100
- 1400/03/05

ایراندخت رجائیان

کد متوفی: 6123774 یازدید: 626
1341/01/03 - 1400/03/17

عیدی محمد افراشته

کد متوفی: 6125349 یازدید: 42
-

حاج محمد اهتمامی ( تقی باشی )

کد متوفی: 6126864 یازدید: 342
- 1400/04/01

بی بی قمر عزیزم

کد متوفی: 6127395 یازدید: 52
-

معصومه عزیزی فرد

کد متوفی: 6129473 یازدید: 138
1335/01/29 - 1400/03/12

میلاد نظربلند

کد متوفی: 6129492 یازدید: 952
1372/09/18 - 1400/01/13

مشهدی علی بابایی

کد متوفی: 6129863 یازدید: 53
-

حاج علی بهبودی

کد متوفی: 6129865 یازدید: 53
-

حسین دستان

کد متوفی: 6130426 یازدید: 63
-

پری انجام

کد متوفی: 6132173 یازدید: 39
1318/01/01 - 1400/04/27

مشهدی حمزه مرتضایی

کد متوفی: 6136011 یازدید: 38
-

حاج فتح الله دیودار

کد متوفی: 6136172 یازدید: 1834
1334 - 1400/05/12

حسین دستان

کد متوفی: 6136389 یازدید: 294
-

احمدقلی افروشته

کد متوفی: 6138982 یازدید: 233
-

زینب صفارا

کد متوفی: 6139032 یازدید: 34
-

حیات نصری

کد متوفی: 6139451 یازدید: 55
- 1400/05/22

منور بوستان

کد متوفی: 6139697 یازدید: 151
- 1399/05/24

عبدالحسین (محمود) محسن پور

کد متوفی: 6139817 یازدید: 46
1322/03/07 - 1400/05/23

عباس قائدی

کد متوفی: 6140404 یازدید: 95
1361/03/15 - 1400/03/19

تقی نجاری

کد متوفی: 6141063 یازدید: 43
-

محسن یونسی

کد متوفی: 6141624 یازدید: 400
1362/06/23 - 1389/09/06

علی جوادی

کد متوفی: 6143057 یازدید: 32
- 1400/05/31

محمدمهدی حقانی پور

کد متوفی: 6143780 یازدید: 45
-

عبدالحسین سرویان (بیدخ)

کد متوفی: 6146194 یازدید: 53
-

آهنعلی زینلی

کد متوفی: 6147563 یازدید: 110
1346 - 1400/06/11

محمدجعفر زمانی

کد متوفی: 6147763 یازدید: 331
1323/11/27 - 1400/06/10

نصرالله شیوخی

کد متوفی: 6149814 یازدید: 28
- 1400/06/18

شادروان عذری ظریف

کد متوفی: 6149851 یازدید: 30
-

ارسلان پدیدار

کد متوفی: 6150309 یازدید: 93
1332/05/09 - 1400/03/12

آهنعلی زینلی

کد متوفی: 6150352 یازدید: 81
-

ناصر نیکو

کد متوفی: 6152831 یازدید: 21
1342 - 1400/05/27

فاطمه (بتول) بیدار مغز

کد متوفی: 6154061 یازدید: 39
- 1400/07/04

فاطمه بیدار مغز

کد متوفی: 6154200 یازدید: 24
-

شادروان دكتر نادر زرّين

کد متوفی: 6155196 یازدید: 2724
1354/02/10 - 1400/07/08

رضا روزگاری

کد متوفی: 6155750 یازدید: 705
1367 - 1400

بدرالدین باقری

کد متوفی: 6156973 یازدید: 36
- 1400/07/18

حاج علی بابا پرهون

کد متوفی: 6157808 یازدید: 22
- 1400/07/25

طوبی(زری) زاهدی

کد متوفی: 6158235 یازدید: 263
1329/10/02 - 1400/06/27

سید ابراهیم سعادتمندیان

کد متوفی: 6158860 یازدید: 108
1316/03/09 - 1399/08/03

زینت فتوت

کد متوفی: 6159144 یازدید: 15
- 1380/08/05

حاجی یوسف مردانه

کد متوفی: 6161558 یازدید: 112
- 1400/08/20

سکینه بیگم شادروان

کد متوفی: 6162752 یازدید: 100
- 1400/08/26

غلامرضا مهی زاده

کد متوفی: 6163389 یازدید: 19
1334/03/11 - 1395/09/16

حاج نصرالله استادزاده

کد متوفی: 6163460 یازدید: 5
- 1400/08/27

غلامر ضا مهی زاده

کد متوفی: 6163899 یازدید: 13
1334/03/11 - 1395/09/28

غلامرضا مهی زاده

کد متوفی: 6163902 یازدید: 7
1334/03/11 - 1395/09/28

علی حکیمیان

کد متوفی: 6165691 یازدید: 583
-

محمد علی معتمد

کد متوفی: 6165746 یازدید: 7
-

حسن ضاربی

کد متوفی: 6165770 یازدید: 27
-

رضا روزگاری

کد متوفی: 6166013 یازدید: 334
-

هاجر اربک

کد متوفی: 6166087 یازدید: 16
-

مهین قناعتیان

کد متوفی: 6166138 یازدید: 10
-

مهین قناعتیان

کد متوفی: 6166149 یازدید: 44
-

مهین پهلوان

کد متوفی: 6166378 یازدید: 2
-

شکراله باقری جویمی

کد متوفی: 6167418 یازدید: 178
1330/07/09 - 1400/05/14

غلامرضا مهی زاده

کد متوفی: 6167497 یازدید: 115
1334/03/11 - 1395/09/28

رحمت ملک زاده

کد متوفی: 6167775 یازدید: 156
-

گلِ شکفته

کد متوفی: 6168830 یازدید: 192
- 1400/09/01

عبدالرضا اکبر پور

کد متوفی: 6168858 یازدید: 741
1372/08/28 - 1400/09/28

حاج علی الهی

کد متوفی: 6169001 یازدید: 120
- 1400/09/27

هدایت الله جهان نما

کد متوفی: 6169303 یازدید: 11
-

هدایت جهان نما جهان نما

کد متوفی: 6169306 یازدید: 6
-

سکینه شادروان

کد متوفی: 6171068 یازدید: 2
1329 - 1400/08/26

ناصر نیکو

کد متوفی: 6171237 یازدید: 32
1341/10/02 - 1400/05/28

شهپر اوحدی

کد متوفی: 6173524 یازدید: 379
-

کربلایی سیروس (عوض) دگلی

کد متوفی: 6174574 یازدید: 143
-

سلطان شیبانی

کد متوفی: 6174812 یازدید: 6
- 1398/11/25
Loading...

لطفا شکیبا باشید