آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان لامرد

حاج عباس دهدار

کد متوفی: 3071 یازدید: 200
-

حاج غلام عباسي

کد متوفی: 5620 یازدید: 207
-

حاج احمد احمدي

کد متوفی: 5722 یازدید: 194
-

حاج محمد قدیمی حاج عباس زارعی

کد متوفی: 5867 یازدید: 210
-

مرحوم سیدابراهیم احمدی

کد متوفی: 5897 یازدید: 205
-

حاجی عباسی حاجی حسین پور

کد متوفی: 6000 یازدید: 197
-

سعید غفاری

کد متوفی: 6002 یازدید: 176
-

کربلایی صالح کیمیایی

کد متوفی: 9383 یازدید: 188
-

حسن تناور

کد متوفی: 9415 یازدید: 152
-

کربلایی علی مهرآذر

کد متوفی: 9423 یازدید: 191
-

مهندس کامبیز (حسین) طاهری

کد متوفی: 9437 یازدید: 153
-

حاج بهزاد چاهشوری

کد متوفی: 9523 یازدید: 191
-

عبدالحسین زاهدی

کد متوفی: 12566 یازدید: 242
-

محمد وعبدالحسین زاهدی

کد متوفی: 12608 یازدید: 154
-

سکینه غفاری

کد متوفی: 13449 یازدید: 159
-

احمد مرادی

کد متوفی: 18085 یازدید: 176
-

خسرو ایزدی

کد متوفی: 30423 یازدید: 203
-

علی شمسی

کد متوفی: 32590 یازدید: 177
-

حاج عباس صداقت

کد متوفی: 33527 یازدید: 230
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 34555 یازدید: 142
-

ایوب حسن زاده

کد متوفی: 37110 یازدید: 153
-

ایوب حسن زاده

کد متوفی: 37287 یازدید: 235
-

رباب حسنزاده

کد متوفی: 37962 یازدید: 156
-

کربلایی علی اکبر حسن‌ زاده

کد متوفی: 38062 یازدید: 155
-

زينب زائر غلام حسین

کد متوفی: 43697 یازدید: 138
-

اکبر مولایی

کد متوفی: 44740 یازدید: 223
-

محمود جوهری

کد متوفی: 48232 یازدید: 151
-

قاسم احمدی

کد متوفی: 50276 یازدید: 126
-

حاج غلامحسین بیابانی

کد متوفی: 50295 یازدید: 313
-

حاجی مصطفی علیپور علیپور

کد متوفی: 51306 یازدید: 152
-

حاج مصطفی علیپور

کد متوفی: 51460 یازدید: 153
-

حاج مصطفی علیپور

کد متوفی: 51481 یازدید: 154
-

محمد کاکلی

کد متوفی: 51604 یازدید: 170
-

جواد غلامی

کد متوفی: 52473 یازدید: 270
-

فاطمه ثقفی

کد متوفی: 52614 یازدید: 142
-

عبدالحسین غلامی

کد متوفی: 52690 یازدید: 151
-

جمیله سلیمانی

کد متوفی: 52706 یازدید: 150
-

حاج علی سورقالی

کد متوفی: 52734 یازدید: 163
-

سید محمد هاشمی

کد متوفی: 52759 یازدید: 149
-

حاج مصطفی علی پور

کد متوفی: 52983 یازدید: 171
-

صفيه عبدالهي

کد متوفی: 53534 یازدید: 269
-

محمدرضا سجادی

کد متوفی: 53550 یازدید: 164
-

مرضیه غیاثی

کد متوفی: 53694 یازدید: 142
-

هادی صفرپور

کد متوفی: 54462 یازدید: 147
-

مهدی جوکار

کد متوفی: 54467 یازدید: 120
-

مهدی جوکار

کد متوفی: 54473 یازدید: 126
-

محمد بهزادی

کد متوفی: 54915 یازدید: 143
-

محمد رضا سجادی

کد متوفی: 55021 یازدید: 119
-

حاج علی نیکنام

کد متوفی: 56795 یازدید: 153
-

محمد حیدری پور

کد متوفی: 57302 یازدید: 146
-

حاج محمد غلامی

کد متوفی: 57819 یازدید: 154
-

نساء تراكمه

کد متوفی: 57865 یازدید: 128
-

نساء تراكمه

کد متوفی: 57874 یازدید: 131
-

نساء تراكمه

کد متوفی: 57878 یازدید: 137
-

زائر غلام محمودی

کد متوفی: 57914 یازدید: 131
-

گلستان(معصومه) علیپور

کد متوفی: 57923 یازدید: 149
-

حاج حمزه(غلامعباس) تراکمه

کد متوفی: 58160 یازدید: 161
-

مرحوم ابراهیم میر ابراهیم عزیزم

کد متوفی: 60038 یازدید: 184
-

علی حسنی

کد متوفی: 60210 یازدید: 168
-

فرهاد طالبی

کد متوفی: 62245 یازدید: 178
-

فاطمه عابدی

کد متوفی: 62348 یازدید: 142
-

ابراهیم میر

کد متوفی: 63876 یازدید: 152
-

محمد‌‌ صادق پوردهقان

کد متوفی: 65882 یازدید: 141
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 73555 یازدید: 124
-

فضل اله حسن زاده

کد متوفی: 74554 یازدید: 88
-

زائر احمد منصوری

کد متوفی: 76737 یازدید: 119
-

سیدمحمود حقایقی

کد متوفی: 79100 یازدید: 118
-

فاطمه سلامت

کد متوفی: 79139 یازدید: 129
-

حسن خجسته

کد متوفی: 79214 یازدید: 172
-

شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 79823 یازدید: 121
-

حسین صابری

کد متوفی: 800646 یازدید: 108
-

فاطمه بهره بر

کد متوفی: 6009724 یازدید: 173
-

سید هاشم هاشمی

کد متوفی: 6009909 یازدید: 182
1327/05/04 - 1398/12/04

حاج سید حسین هاشمی

کد متوفی: 6009944 یازدید: 191
-

وحید احمدپور

کد متوفی: 6010000 یازدید: 137
-

شهربان رنجبر

کد متوفی: 6010074 یازدید: 119
-

سیده فاطمه هاشمی

کد متوفی: 6010862 یازدید: 135
-

غلامرضا عبدالهی

کد متوفی: 6011597 یازدید: 130
-

وحید و وحیده زال و احمدپور

کد متوفی: 6016481 یازدید: 131
-

سیدعباس برهانی

کد متوفی: 6019633 یازدید: 182
-

حاج حسین عباس زاده

کد متوفی: 6019749 یازدید: 156
-

عبدالوهاب فرهمند

کد متوفی: 6019783 یازدید: 177
-

خانواده مرحوم وهب فرهمند

کد متوفی: 6019817 یازدید: 137
-

حاج عبدالحسین کولک

کد متوفی: 6020642 یازدید: 151
-

زينب تركمان

کد متوفی: 6020754 یازدید: 123
-

مهندس حسین (کامبیز) طاهری

کد متوفی: 6020975 یازدید: 141
-

نساء رحيمي

کد متوفی: 6020993 یازدید: 135
-

میلاد خرسند

کد متوفی: 6021154 یازدید: 130
-

سید محمد هاشمی زاده

کد متوفی: 6021263 یازدید: 126
-

سید محمد هاشمی زاده

کد متوفی: 6021312 یازدید: 151
-

زینب برزگر

کد متوفی: 6021347 یازدید: 156
-

سید مصطفی هاشمی زاده

کد متوفی: 6021352 یازدید: 145
-

عبدالله مظفری

کد متوفی: 6021356 یازدید: 146
-

طلعت محمدی

کد متوفی: 6021383 یازدید: 132
-

زینب مظفری

کد متوفی: 6021424 یازدید: 131
-

اکبر پیمانی

کد متوفی: 6021723 یازدید: 145
-

اکبر پیمانی

کد متوفی: 6021752 یازدید: 166
-

سکینه غلامی نژاد

کد متوفی: 6026746 یازدید: 138
-

ابراهیم انصاری

کد متوفی: 6029213 یازدید: 145
-

زائر حبیب صفری

کد متوفی: 6031412 یازدید: 109
-

حاج حسین شیری

کد متوفی: 6037125 یازدید: 159
-

مسعود یاری

کد متوفی: 6039469 یازدید: 104
-

کربلایی رضا رشیدی (پدرهمسر)

کد متوفی: 6041879 یازدید: 122
-

کربلایی محمدحسین فتوت

کد متوفی: 6042449 یازدید: 112
-

علی ابراهیمی

کد متوفی: 6043923 یازدید: 110
-

ملا قاسم غلامی

کد متوفی: 6044729 یازدید: 115
-

غلامحسین هاشم‌پور

کد متوفی: 6046981 یازدید: 129
-

سکینه زارعی

کد متوفی: 6050861 یازدید: 116
-

فاطمه رامشی

کد متوفی: 6056842 یازدید: 104
-

جان جانانم و عزیز تر ازجانم

کد متوفی: 6056964 یازدید: 166
-

حسین تقوی

کد متوفی: 6058170 یازدید: 108
-

حاج سیدمحمد احمدی

کد متوفی: 6059009 یازدید: 128
-

مختار ومريم جعفري

کد متوفی: 6066288 یازدید: 78
-

سكينه غلامي. وحسينعلي شمسي غلامي

کد متوفی: 6066650 یازدید: 141
-

زائرزهیر علی پور

کد متوفی: 6067165 یازدید: 103
1327/5/3 - 1399/11/17

منصور بال افکن

کد متوفی: 6067577 یازدید: 98
20/8/1373 - 26/6/90

حاجی صفر تقوی

کد متوفی: 6071191 یازدید: 134
-

محمدصادق پوردهقان

کد متوفی: 6071226 یازدید: 99
1394/2/28 - 2020/3/15

محمد احمدی

کد متوفی: 6071914 یازدید: 121
1998/10/16 - 2019/12/23

سید رضی علوی

کد متوفی: 6073604 یازدید: 109
-

زهرا آشوری

کد متوفی: 6076564 یازدید: 114
-

خاندان رضوانی

کد متوفی: 6091107 یازدید: 222
-

مشهدی عباس میرزاده

کد متوفی: 6092147 یازدید: 130
- ۱۴۰۰/1/5

سیدعبدالرضا(سیدباقر) باقری

کد متوفی: 6096564 یازدید: 469
-

ابراهیم حقیقت

کد متوفی: 6097287 یازدید: 120
1364 - 1400

معظمه راستی

کد متوفی: 6097543 یازدید: 434
1376/06/27 - 1398/11/09

خاندان رضوانی

کد متوفی: 6098808 یازدید: 288
-

محمد پورزال

کد متوفی: 6103447 یازدید: 102
-

الیاس جوادی

کد متوفی: 6106046 یازدید: 123
1337/07/2 - 1400/02/5

الیاس جوادی

کد متوفی: 6106085 یازدید: 1883
1337/07/02 - 1400/02/05

کربلایی عبدالحسین غنی پور

کد متوفی: 6108511 یازدید: 1046
۱۳۲۸/۰۱/۰۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

حاج ابراهیم علی مرادپور

کد متوفی: 6110239 یازدید: 2210
01/07/12 - 13/02/1400

احمد محمدپور

کد متوفی: 6111355 یازدید: 120
- 1366/02/25

حسین زمانی

کد متوفی: 6112011 یازدید: 348
01/01/1310 - 13/02/1400

محمد محمد شرفی

کد متوفی: 6112251 یازدید: 92
1377/7/21 - 1396/1/29

سعید باقرزاده

کد متوفی: 6113289 یازدید: 791
۷/۲/۱۳۹۰ - ۱۵/۲/۲۰۲۱

اميررضا اميررضاحاجى زاده

کد متوفی: 6113713 یازدید: 413
29/6/1381 - 11/8/1398

مرحوم اميررضا حاجى زاده

کد متوفی: 6113719 یازدید: 296
29/6/1381 - 11/8/1398

محمد طاهر طاهری

کد متوفی: 6116484 یازدید: 78
1334/12/20 - 1400/02/24

محمد طاهر طاهری

کد متوفی: 6116485 یازدید: 526
1334/12/20 - 1400/02/24

قاسم حیدری، حسین مظفری

کد متوفی: 6118025 یازدید: 356
- 1400/02/28

سیده عالمه حسینی نژاد

کد متوفی: 6120733 یازدید: 884
1359/10/15 - 1400/02/01

حاج غلام شریفی

کد متوفی: 6128465 یازدید: 99
-

کربلایی ماه زاد حیدرنژاد

کد متوفی: 6131771 یازدید: 178
- 1400/04/25

حاجیه زبیده حسن زاده

کد متوفی: 6136733 یازدید: 203
-

خاور خضری

کد متوفی: 6136947 یازدید: 68
1349/07/02 - 1400/05/08

خسرو باقری

کد متوفی: 6137355 یازدید: 273
1373 - 1400

زینب عباسی

کد متوفی: 6139733 یازدید: 81
-

گلبس نظافت

کد متوفی: 6143359 یازدید: 87
- 1400/03/02

قاسم فالی

کد متوفی: 6143858 یازدید: 178
1360/09/05 - 1385/09/29

مریم رحمانی

کد متوفی: 6143862 یازدید: 86
- 1400/05/29

عبداله حاج حسین سپهری

کد متوفی: 6147304 یازدید: 179
-

کشور جعفری مادر الیاس

کد متوفی: 6149068 یازدید: 125
1290/01/01 - 1400/06/17

حاج عبدالرضا صابری زاده

کد متوفی: 6151449 یازدید: 115
1329/11/02 - 1399/11/02

عبدالله زرگرنژاد

کد متوفی: 6151524 یازدید: 58
1329/06/02 - 1400/06/13

اسماعیل کیانی

کد متوفی: 6152823 یازدید: 85
1340/01/01 -

فاطمه دهدار

کد متوفی: 6154658 یازدید: 55
1333 - 1400

حمید رضا سلمانپور

کد متوفی: 6155724 یازدید: 91
1355/01/01 - 1400/07/11

عجب ناز اکبری

کد متوفی: 6157638 یازدید: 38
-

سیداحمد حسینی نژاد

کد متوفی: 6157643 یازدید: 190
1340/06/10 - 1400/07/24

علیرضا صادقی

کد متوفی: 6157711 یازدید: 240
1381/08/18 - 1400/07/09

مريم جنگ آور

کد متوفی: 6159656 یازدید: 76
1324/03/10 - 1400/04/12

مشهدی حاجی علی پور

کد متوفی: 6161542 یازدید: 66
-

حسن اخلاقی

کد متوفی: 6164922 یازدید: 494
-

قاسم اخلاقی

کد متوفی: 6164928 یازدید: 168
-

حسین احمدی

کد متوفی: 6164942 یازدید: 146
-

محسن سالاری نیا

کد متوفی: 6164963 یازدید: 123
1370/09/29 - 1395/12/13

زائره سکینه زارعی

کد متوفی: 6164989 یازدید: 52
-

علی رستگاری

کد متوفی: 6165245 یازدید: 33
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6170454 یازدید: 85
-

میلاد خرسند

کد متوفی: 6170914 یازدید: 36
-

فاطمه خشرو

کد متوفی: 6171204 یازدید: 28
1400/10/09 - 1400/10/08

فاطمه خشرو

کد متوفی: 6171223 یازدید: 88
- 1400/09/08

دکتر حمزه عباسی

کد متوفی: 6184511 یازدید: 73
- 1400/12/06

محمد روشن قیاس

کد متوفی: 6185064 یازدید: 62
1336/07/19 - 1400/04/13

فرهاد رنجبر

کد متوفی: 6190986 یازدید: 14
-

زهرا صفایی

کد متوفی: 6194512 یازدید: 15
1336/03/10 - 1399/01/17

فاطمه قائد

کد متوفی: 6195609 یازدید: 35
- 1401/02/05

والده اکبر غنی پور

کد متوفی: 6195642 یازدید: 11
1327/01/11 - 1401/02/03

عبیدالله حسین پور

کد متوفی: 6200906 یازدید: 18
-

علی کرم علی پور

کد متوفی: 6202091 یازدید: 3207
- 1401/03/15

حاج عبدالرضا آرامش

کد متوفی: 6202155 یازدید: 13
-

فاطمه تراکمه پور

کد متوفی: 6212107 یازدید: 108
- 1401/05/20

سید احمد موسوی پنگرویی

کد متوفی: 6212108 یازدید: 136
- 1398/06/15

فاطمه پور حسینی

کد متوفی: 6216533 یازدید: 275
-

حسن تناور

کد متوفی: 6216826 یازدید: 3
1398/07/12 -
Loading...

لطفا شکیبا باشید