آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ممسنی

میرزا لطف الله رزمجوئی

کد متوفی: 1418 یازدید: 115
-

میرزا لطف الله رزمجوئی

کد متوفی: 1654 یازدید: 338
۱۸/۶/۱۲ - ۹۸/۹/۲۱

حاج بارانى عربى

کد متوفی: 2673 یازدید: 108
-

بی بی جان کشاورزنیا

کد متوفی: 5287 یازدید: 96
-

رحیم شفیعی حقیقی

کد متوفی: 6927 یازدید: 127
-

شاه نساء گلستان منفرد،

کد متوفی: 6997 یازدید: 84
-

اصغر شفیعی حقیقی

کد متوفی: 7002 یازدید: 85
-

میرحاتم حسینی شاه مختار

کد متوفی: 10160 یازدید: 87
-

حاج سالار احمدی

کد متوفی: 11895 یازدید: 95
-

مشهدی مهراب بیدار

کد متوفی: 15167 یازدید: 87
-

مشهدی مهراب بیداربزرگ خاندان

کد متوفی: 15172 یازدید: 65
-

پدر.مادر.اجداد رفتگان

کد متوفی: 16601 یازدید: 136
-

ربیع روستا

کد متوفی: 20007 یازدید: 79
-

ملیحه رضایی

کد متوفی: 25272 یازدید: 97
-

علی کرم سازگار

کد متوفی: 25421 یازدید: 88
-

خاتون خاتون خادمی

کد متوفی: 25461 یازدید: 82
-

جونعلی حیدری

کد متوفی: 26797 یازدید: 80
-

سید حامد جعفری

کد متوفی: 26875 یازدید: 146
-

مشهدی منوچهر برامکی

کد متوفی: 26934 یازدید: 121
-

عبدالکریم گودرزی

کد متوفی: 26948 یازدید: 127
-

قاید سرمست .جهانگیر نورانی زاده

کد متوفی: 28418 یازدید: 223
-

پرویز راد

کد متوفی: 29269 یازدید: 85
-

پرویز راد

کد متوفی: 29435 یازدید: 94
-

محمدمهدی مرادی

کد متوفی: 33265 یازدید: 84
-

سیده فاطمه طباطبایی

کد متوفی: 35284 یازدید: 219
-

علی حسین کامکار

کد متوفی: 37868 یازدید: 98
-

علی حسین کامکار

کد متوفی: 37873 یازدید: 81
-

علی حسین کامکار

کد متوفی: 37880 یازدید: 92
-

طهماسب شهریور

کد متوفی: 38492 یازدید: 72
-

سیده پریوش موسوی

کد متوفی: 38553 یازدید: 109
-

سیده مروارید علوی

کد متوفی: 38705 یازدید: 79
-

سید حسن محمدی

کد متوفی: 40426 یازدید: 99
-

از طرف شریک غمتان محمود سادات

کد متوفی: 41931 یازدید: 112
-

اسفندیار امیری

کد متوفی: 44085 یازدید: 87
-

سیده خدیجه حسینی

کد متوفی: 47173 یازدید: 97
1371/09/28 - 1399/02/14

کربلایی ایمور شهیدی

کد متوفی: 47944 یازدید: 107
-

مظفر جعفری

کد متوفی: 48552 یازدید: 100
-

جمال مهدی پور

کد متوفی: 49274 یازدید: 94
-

محمدمهدی مرادی

کد متوفی: 49380 یازدید: 89
-

محمدمهدی مرادی

کد متوفی: 49726 یازدید: 90
-

محمد کریم رنجبر

کد متوفی: 50208 یازدید: 76
-

علی انصاری

کد متوفی: 50419 یازدید: 71
-

مرادقلی محمودی

کد متوفی: 53630 یازدید: 53
-

صیاد زارع خفری

کد متوفی: 54258 یازدید: 70
-

صياد زارع خفري

کد متوفی: 54267 یازدید: 76
-

سيد مختار حسينى

کد متوفی: 57989 یازدید: 67
-

کربلایی کتایون حدادی پور

کد متوفی: 59474 یازدید: 64
-

مجید (حامد) شکوامهر(فروغ منش)

کد متوفی: 59521 یازدید: 66
-

شعیدعلی بهروزیان نسب

کد متوفی: 59540 یازدید: 67
-

شهید علی بهروزیان نسب

کد متوفی: 59553 یازدید: 98
-

حاجیه خدادادی

کد متوفی: 59742 یازدید: 61
-

مهرافروز انصاری

کد متوفی: 60451 یازدید: 85
-

دکتر فریدون زارع خفری

کد متوفی: 65667 یازدید: 102
-

مهندس امید رشیدی

کد متوفی: 66447 یازدید: 296
1344/02/02 - 1399/08/28

حاج خیرالله عسکری

کد متوفی: 67783 یازدید: 273
-

احمد رضا مرادی

کد متوفی: 69397 یازدید: 196
-

موسی محمدی

کد متوفی: 71001 یازدید: 286
-

شیروان عسکری

کد متوفی: 71074 یازدید: 170
-

علیرضا اعتمادیان

کد متوفی: 71099 یازدید: 56
-

مشهدی علیرضا اعتمادیان

کد متوفی: 71123 یازدید: 62
-

علیرضا اعتمادیان

کد متوفی: 71143 یازدید: 125
-

بیدالله احمدی

کد متوفی: 71445 یازدید: 80
-

شاه کرم شفیعی

کد متوفی: 71949 یازدید: 75
-

بیدالله احمدی(عزیزی)

کد متوفی: 71970 یازدید: 92
-

علیرضا اعتمادیان

کد متوفی: 73024 یازدید: 57
-

علیرضا اعتمادیان

کد متوفی: 73053 یازدید: 61
-

" تهمینه محمودی "

کد متوفی: 73447 یازدید: 78
-

الخاص مختاری

کد متوفی: 73851 یازدید: 64
-

بانو ماهرخ عرب زاده

کد متوفی: 73935 یازدید: 405
-

نازخانم زارع خفری

کد متوفی: 74843 یازدید: 72
-

حوا عزیزی

کد متوفی: 76232 یازدید: 81
-

مشهدی احترام سلطانی

کد متوفی: 76385 یازدید: 91
-

طیبه سلیمانی

کد متوفی: 76786 یازدید: 70
-

میثم مرادی

کد متوفی: 76842 یازدید: 77
-

عشرت ضرغامی

کد متوفی: 77716 یازدید: 66
-

عشرت ضرغامی

کد متوفی: 78228 یازدید: 77
-

عشرت ضرغامی

کد متوفی: 78304 یازدید: 88
-

خدابخش رزمجویی

کد متوفی: 79472 یازدید: 74
-

مذکور منصوریان

کد متوفی: 800797 یازدید: 56
-

حاج لطف الله شفیعی

کد متوفی: 6001112 یازدید: 74
-

بیژن غلامی

کد متوفی: 6002257 یازدید: 110
1332/09/21 - 1398/04/24

حاج سیدعبدالحسین موسوی نژاد

کد متوفی: 6002312 یازدید: 140
-

زهرا دهقانی

کد متوفی: 6006319 یازدید: 134
-

افروز دارابی

کد متوفی: 6006700 یازدید: 90
-

ملا رحیمعلی صادقی

کد متوفی: 6007254 یازدید: 223
-

حاجی صادقی

کد متوفی: 6007491 یازدید: 74
-

مرحوم حاجی صادقی

کد متوفی: 6007493 یازدید: 67
-

مهدی جعفری

کد متوفی: 6008415 یازدید: 74
-

طاهر رنجبر

کد متوفی: 6011339 یازدید: 74
-

ابراهیم بهروززاده

کد متوفی: 6011410 یازدید: 79
-

پریجان جوادفر

کد متوفی: 6012220 یازدید: 93
-

حاج مخمل میرزایی منش

کد متوفی: 6013852 یازدید: 88
-

حاج مخمل میرزایی منش

کد متوفی: 6013857 یازدید: 78
-

مخمل میرزایی منش

کد متوفی: 6014164 یازدید: 70
-

ناهید کاویانی

کد متوفی: 6015129 یازدید: 69
-

عوض خرسند

کد متوفی: 6015557 یازدید: 76
-

مرحومه ماه زاده نظیفی

کد متوفی: 6015605 یازدید: 70
-

مرحومه ماه زاده نظیفی

کد متوفی: 6015614 یازدید: 67
-

" خدارحم محمودی "

کد متوفی: 6015912 یازدید: 77
-

سیدامیرحسین حسینی

کد متوفی: 6016902 یازدید: 65
-

سید امیرحسین حسینی

کد متوفی: 6016908 یازدید: 90
-

سید مرتضی حسینی

کد متوفی: 6016928 یازدید: 66
-

یدالله بخشی

کد متوفی: 6019365 یازدید: 73
-

عبدالکریم گودرزی

کد متوفی: 6019368 یازدید: 69
-

کرم الله وزیری

کد متوفی: 6019449 یازدید: 71
-

کرم الله وزیری

کد متوفی: 6019508 یازدید: 73
-

داریوش شریفی

کد متوفی: 6019856 یازدید: 67
-

سردار عوضي

کد متوفی: 6019863 یازدید: 65
-

کی علی یارعلی(قایدی)

کد متوفی: 6021628 یازدید: 80
-

درنا عسکری بیگدلی

کد متوفی: 6021910 یازدید: 71
-

*درنا عسکری بیگدلی*

کد متوفی: 6021950 یازدید: 85
-

اسکندر انصاری

کد متوفی: 6022247 یازدید: 103
-

مشهدی امیرقلی محمودی

کد متوفی: 6026830 یازدید: 66
-

الله قلی محمدی

کد متوفی: 6027191 یازدید: 79
-

مصطفی آرام

کد متوفی: 6027322 یازدید: 57
-

بهادر گودرزی

کد متوفی: 6027868 یازدید: 86
-

عبدالرسول محمدی

کد متوفی: 6027887 یازدید: 107
-

بهادر گودرزی

کد متوفی: 6027888 یازدید: 67
-

عنایت آرش

کد متوفی: 6029360 یازدید: 71
-

حاجیه مکینه صالحی

کد متوفی: 6029528 یازدید: 70
-

عزیزالله زحمتکش

کد متوفی: 6029764 یازدید: 61
-

ناصر کاویانی فرد و مهدی حدادی

کد متوفی: 6032194 یازدید: 132
-

فرهنگی بزرگوار کرامت میهن دوست

کد متوفی: 6033008 یازدید: 64
-

سید غلام افشونی

کد متوفی: 6033704 یازدید: 67
-

سیده آفتاب غلامی

کد متوفی: 6035421 یازدید: 61
-

بانو املاک شهریور

کد متوفی: 6035443 یازدید: 68
-

مرحوم ستار شفیعی

کد متوفی: 6035814 یازدید: 65
-

سید غلام افشونی

کد متوفی: 6035981 یازدید: 69
-

سید غلام افشونی

کد متوفی: 6036042 یازدید: 53
-

مشهدی احترام سلطانی

کد متوفی: 6036136 یازدید: 52
-

مشهدے شڪراللہ زارع خفرے

کد متوفی: 6037109 یازدید: 52
-

حاج دلاور و حاج نوذر رشیدی

کد متوفی: 6041467 یازدید: 65
-

حلیمه خورشیدی

کد متوفی: 6043720 یازدید: 58
-

سید غلام افشونی

کد متوفی: 6044494 یازدید: 69
-

سید هاشم هاشمی

کد متوفی: 6048983 یازدید: 74
-

سید عطری طباطبایی

کد متوفی: 6048990 یازدید: 61
-

حاج صمد شجاعیان

کد متوفی: 6049435 یازدید: 76
-

حاج صمد شجاعیان

کد متوفی: 6049452 یازدید: 196
-

فرهاد نگهداری

کد متوفی: 6050283 یازدید: 79
-

حاج صمد شجاعیان

کد متوفی: 6050551 یازدید: 83
-

حاج صمد شجاعیان

کد متوفی: 6050744 یازدید: 80
-

سيد عبد المناف حسيني

کد متوفی: 6051190 یازدید: 104
-

مرحوم سیدنصیب الله محمدی

کد متوفی: 6051398 یازدید: 70
-

حاج صمد شجاعیان

کد متوفی: 6052725 یازدید: 104
-

مهدی حدادی

کد متوفی: 6053321 یازدید: 103
-

اسماعیل امیری

کد متوفی: 6059868 یازدید: 66
- 1387/04/28

فضل الله وزیری

کد متوفی: 6061406 یازدید: 436
1329/03/02 - 1399/11/05

شکر کوهپیما(حسنی)

کد متوفی: 6061458 یازدید: 56
13210710 - 1399/10/06

شکر کوهپیما(حسنی)

کد متوفی: 6061589 یازدید: 182
۱۳۲۱/۰۷/۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

ثریا وزیری

کد متوفی: 6061680 یازدید: 67
8.5.1359 - 30.8.1385ن

رضا کریمی و آرمان محمودی

کد متوفی: 6061885 یازدید: 75
- یازدهم فرو

ارغوان صادقی

کد متوفی: 6065849 یازدید: 161
-

سید یونس حسینی

کد متوفی: 6068253 یازدید: 68
1361٫6٫22 - 1392٫7٫20

رضا محمدی

کد متوفی: 6069104 یازدید: 72
1379/3/26 - 1399/4/4

وحيد قهرماني

کد متوفی: 6069562 یازدید: 75
71/05/06 - 1399/11/20

حاج سید حسن موسوی

کد متوفی: 6070087 یازدید: 84
-

شیخ شنبه رستمی

کد متوفی: 6072325 یازدید: 89
۱۳۰۴/۰۳/۱۲ - ۱۳۷۰/۱۰/۲۷

زلیخا مسعودی

کد متوفی: 6078609 یازدید: 245
- 5/12/99

مهرانه و اقا خان و سید مناف حسینی و رشیدی

کد متوفی: 6078669 یازدید: 86
1344/12/29 - 1393/09/03

نزاکت علمداری

کد متوفی: 6082042 یازدید: 121
- 1399/12/21

حاج حداد جمشيدى

کد متوفی: 6091681 یازدید: 112
- 1400/1/5

حبيب الله بناوى

کد متوفی: 6091844 یازدید: 831
-

همه جان زارعی

کد متوفی: 6095703 یازدید: 145
-

سینا بوستانی

کد متوفی: 6100467 یازدید: 790
1378/1/17 - 1399/8/18

حاج حیدر امیری

کد متوفی: 6103950 یازدید: 62
1333/08/29 - 1400/01/04

حاج حیدر امیری

کد متوفی: 6103961 یازدید: 71
1333/08/29 - 1400/01/04

حاج حیدر امیری

کد متوفی: 6103970 یازدید: 112
1333/08/28 - 1400/01/04

کرامت نادی پور

کد متوفی: 6104674 یازدید: 383
-

شهریار بهروزی

کد متوفی: 6104803 یازدید: 66
-

سیده بی بی گلپسند موسوی

کد متوفی: 6104988 یازدید: 53
-

سیداحمدرضا موسوی و حسین افشار

کد متوفی: 6106109 یازدید: 627
- 1400/2/3

حبيب الله بناوى

کد متوفی: 6106468 یازدید: 176
-

سیدنظام حسینی

کد متوفی: 6106858 یازدید: 2712
- 1400/02/05

مشهدی سیا ه بخش مهدی پور عثمانلو

کد متوفی: 6106971 یازدید: 73
01/07/1901 - 14/02/1399

مشهدی سیاه بخش مهدی پور عثمانلو

کد متوفی: 6106973 یازدید: 617
1310/07/01 - 1399/02/15

احمد هاشمی

کد متوفی: 6107407 یازدید: 116
0 - 4/2/1400

هماخانم اسدی

کد متوفی: 6107414 یازدید: 71
0 - 22/3/1399

ماهرخ عرب زاده

کد متوفی: 6108507 یازدید: 519
1340/09/09 - 1400/02/08

شیروان سلیمانی

کد متوفی: 6112472 یازدید: 75
-

شیروان سلیمانی

کد متوفی: 6112483 یازدید: 235
-

سیدرحمان تقوی

کد متوفی: 6113410 یازدید: 186
1956/12/21 - 2017/1/9

سیده مرضیه نبی زاده

کد متوفی: 6115734 یازدید: 849
-

محمد ، کتانجان، صمد،احمد شجاعیان

کد متوفی: 6117513 یازدید: 57
-

عسل زارعی

کد متوفی: 6117876 یازدید: 37
- 1400/01/20

عسل زارعی

کد متوفی: 6117879 یازدید: 55
-

سهیلا امیری

کد متوفی: 6119439 یازدید: 42
- 1400/03/01

حاج امان الله زارعی

کد متوفی: 6119931 یازدید: 186
1335/08/02 - 1400/03/03

نزاکت خورشیدی

کد متوفی: 6120252 یازدید: 443
1339/04/02 - 1394/03/05

امیرمهدی بارسالاری

کد متوفی: 6126427 یازدید: 82
1391/08/08 - 1399/04/07

رحیمعلی صادقی

کد متوفی: 6127632 یازدید: 38
1305/03/16 - 1399/08/26

حاج اردشیر رضائی

کد متوفی: 6128549 یازدید: 747
1310/04/02 - 1400/04/11

سالگرد آسمانی شدن

کد متوفی: 6131876 یازدید: 463
-

سید احمدرضا موسوی

کد متوفی: 6134249 یازدید: 41
1383/02/16 - 1400/02/03

محمدرضا تورجی زاده

کد متوفی: 6136949 یازدید: 37
-

رضا محمدی

کد متوفی: 6137918 یازدید: 36
1379/03/26 - 1399/04/04

مشهدی سمنبر قایدی

کد متوفی: 6139288 یازدید: 32
1322/07/07 - 1400/05/05

سید عبدالعظیم حسینی

کد متوفی: 6141300 یازدید: 247
-

سیده جمیله سادات

کد متوفی: 6144019 یازدید: 242
1319/10/05 - 1400/05/07

حاج یداله جمشیدی

کد متوفی: 6144056 یازدید: 115
1339/02/02 - 1390/06/03

وحید عباسی

کد متوفی: 6145317 یازدید: 208
- 1400

حقیقت محمودی

کد متوفی: 6149471 یازدید: 22
1347/08/05 - 1396/03/23

روح‌الله مسعودی(حسنی)

کد متوفی: 6152051 یازدید: 27
1369/07/05 - 1400/06/13

محمد صادق حسنی

کد متوفی: 6152361 یازدید: 318
1379/04/11 - 1400/06/12

سرهنگ امید علی رستمی

کد متوفی: 6153206 یازدید: 122
-

علی رحم حسینی بهمنیاری ( گرجیان

کد متوفی: 6155711 یازدید: 419
1349/04/17 - 1400/07/11

رحمت اله ومستانه رنجبرواحمدی

کد متوفی: 6156326 یازدید: 16
-

امید کشکولی

کد متوفی: 6157257 یازدید: 100
1366/06/18 - 1396/04/19

پدرام کشاورزی

کد متوفی: 6159546 یازدید: 902
1381/02/03 - 1400/08/06

کافی احمدی

کد متوفی: 6163158 یازدید: 110
-

کافی احمدی

کد متوفی: 6163161 یازدید: 7
-

حاج بشیر زارعی

کد متوفی: 6163572 یازدید: 33
1334/07/01 - 1387/11/04

فیض الله یوسفی

کد متوفی: 6166232 یازدید: 205
1339/10/15 - 1400/08/11

فیض اله یوسفی

کد متوفی: 6166236 یازدید: 3
-

معصومه نیکنام

کد متوفی: 6166542 یازدید: 1
1400/09/17 -

سیدفرج الله موسوی

کد متوفی: 6172789 یازدید: 533
- 1400/10/13

عزیز دهقان

کد متوفی: 6173303 یازدید: 29
1311 - 1397/09/09
Loading...

لطفا شکیبا باشید