آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ممسنی

میرزا لطف الله رزمجوئی

کد متوفی: 1418 یازدید: 195
-

میرزا لطف الله رزمجوئی

کد متوفی: 1654 یازدید: 467
۱۸/۶/۱۲ - ۹۸/۹/۲۱

حاج بارانى عربى

کد متوفی: 2673 یازدید: 184
-

بی بی جان کشاورزنیا

کد متوفی: 5287 یازدید: 167
-

رحیم شفیعی حقیقی

کد متوفی: 6927 یازدید: 203
-

شاه نساء گلستان منفرد،

کد متوفی: 6997 یازدید: 152
-

اصغر شفیعی حقیقی

کد متوفی: 7002 یازدید: 166
-

میرحاتم حسینی شاه مختار

کد متوفی: 10160 یازدید: 144
-

حاج سالار احمدی

کد متوفی: 11895 یازدید: 157
-

مشهدی مهراب بیدار

کد متوفی: 15167 یازدید: 135
-

مشهدی مهراب بیداربزرگ خاندان

کد متوفی: 15172 یازدید: 123
-

پدر.مادر.اجداد رفتگان

کد متوفی: 16601 یازدید: 202
-

ربیع روستا

کد متوفی: 20007 یازدید: 128
-

ملیحه رضایی

کد متوفی: 25272 یازدید: 159
-

علی کرم سازگار

کد متوفی: 25421 یازدید: 169
-

خاتون خاتون خادمی

کد متوفی: 25461 یازدید: 168
-

جونعلی حیدری

کد متوفی: 26797 یازدید: 148
-

سید حامد جعفری

کد متوفی: 26875 یازدید: 218
-

مشهدی منوچهر برامکی

کد متوفی: 26934 یازدید: 187
-

عبدالکریم گودرزی

کد متوفی: 26948 یازدید: 236
-

قاید سرمست .جهانگیر نورانی زاده

کد متوفی: 28418 یازدید: 386
-

پرویز راد

کد متوفی: 29269 یازدید: 151
-

پرویز راد

کد متوفی: 29435 یازدید: 161
-

محمدمهدی مرادی

کد متوفی: 33265 یازدید: 146
-

سیده فاطمه طباطبایی

کد متوفی: 35284 یازدید: 379
-

علی حسین کامکار

کد متوفی: 37868 یازدید: 162
-

علی حسین کامکار

کد متوفی: 37873 یازدید: 137
-

علی حسین کامکار

کد متوفی: 37880 یازدید: 148
-

طهماسب شهریور

کد متوفی: 38492 یازدید: 117
-

سیده پریوش موسوی

کد متوفی: 38553 یازدید: 154
-

سیده مروارید علوی

کد متوفی: 38705 یازدید: 129
-

سید حسن محمدی

کد متوفی: 40426 یازدید: 162
-

از طرف شریک غمتان محمود سادات

کد متوفی: 41931 یازدید: 175
-

اسفندیار امیری

کد متوفی: 44085 یازدید: 162
-

سیده خدیجه حسینی

کد متوفی: 47173 یازدید: 159
1371/09/28 - 1399/02/14

کربلایی ایمور شهیدی

کد متوفی: 47944 یازدید: 150
-

مظفر جعفری

کد متوفی: 48552 یازدید: 159
-

جمال مهدی پور

کد متوفی: 49274 یازدید: 160
-

محمدمهدی مرادی

کد متوفی: 49380 یازدید: 132
-

محمدمهدی مرادی

کد متوفی: 49726 یازدید: 130
-

محمد کریم رنجبر

کد متوفی: 50208 یازدید: 125
-

علی انصاری

کد متوفی: 50419 یازدید: 109
-

مرادقلی محمودی

کد متوفی: 53630 یازدید: 89
-

صیاد زارع خفری

کد متوفی: 54258 یازدید: 121
-

صياد زارع خفري

کد متوفی: 54267 یازدید: 121
-

سيد مختار حسينى

کد متوفی: 57989 یازدید: 111
-

کربلایی کتایون حدادی پور

کد متوفی: 59474 یازدید: 104
-

مجید (حامد) شکوامهر(فروغ منش)

کد متوفی: 59521 یازدید: 107
-

شعیدعلی بهروزیان نسب

کد متوفی: 59540 یازدید: 120
-

شهید علی بهروزیان نسب

کد متوفی: 59553 یازدید: 127
-

حاجیه خدادادی

کد متوفی: 59742 یازدید: 103
-

مهرافروز انصاری

کد متوفی: 60451 یازدید: 131
-

دکتر فریدون زارع خفری

کد متوفی: 65667 یازدید: 194
-

مهندس امید رشیدی

کد متوفی: 66447 یازدید: 462
1344/02/02 - 1399/08/28

حاج خیرالله عسکری

کد متوفی: 67783 یازدید: 430
-

احمد رضا مرادی

کد متوفی: 69397 یازدید: 309
-

موسی محمدی

کد متوفی: 71001 یازدید: 331
-

شیروان عسکری

کد متوفی: 71074 یازدید: 204
-

علیرضا اعتمادیان

کد متوفی: 71099 یازدید: 94
-

مشهدی علیرضا اعتمادیان

کد متوفی: 71123 یازدید: 98
-

علیرضا اعتمادیان

کد متوفی: 71143 یازدید: 171
-

بیدالله احمدی

کد متوفی: 71445 یازدید: 141
-

شاه کرم شفیعی

کد متوفی: 71949 یازدید: 121
-

بیدالله احمدی(عزیزی)

کد متوفی: 71970 یازدید: 145
-

علیرضا اعتمادیان

کد متوفی: 73024 یازدید: 97
-

علیرضا اعتمادیان

کد متوفی: 73053 یازدید: 107
-

" تهمینه محمودی "

کد متوفی: 73447 یازدید: 127
-

الخاص مختاری

کد متوفی: 73851 یازدید: 105
-

بانو ماهرخ عرب زاده

کد متوفی: 73935 یازدید: 478
-

نازخانم زارع خفری

کد متوفی: 74843 یازدید: 109
-

حوا عزیزی

کد متوفی: 76232 یازدید: 121
-

مشهدی احترام سلطانی

کد متوفی: 76385 یازدید: 134
-

طیبه سلیمانی

کد متوفی: 76786 یازدید: 105
-

میثم مرادی

کد متوفی: 76842 یازدید: 130
-

عشرت ضرغامی

کد متوفی: 77716 یازدید: 108
-

عشرت ضرغامی

کد متوفی: 78228 یازدید: 116
-

عشرت ضرغامی

کد متوفی: 78304 یازدید: 130
-

خدابخش رزمجویی

کد متوفی: 79472 یازدید: 110
-

مذکور منصوریان

کد متوفی: 800797 یازدید: 92
-

حاج لطف الله شفیعی

کد متوفی: 6001112 یازدید: 130
-

بیژن غلامی

کد متوفی: 6002257 یازدید: 235
1332/09/21 - 1398/04/24

حاج سیدعبدالحسین موسوی نژاد

کد متوفی: 6002312 یازدید: 194
-

زهرا دهقانی

کد متوفی: 6006319 یازدید: 177
-

افروز دارابی

کد متوفی: 6006700 یازدید: 145
-

ملا رحیمعلی صادقی

کد متوفی: 6007254 یازدید: 308
-

حاجی صادقی

کد متوفی: 6007491 یازدید: 114
-

مرحوم حاجی صادقی

کد متوفی: 6007493 یازدید: 106
-

مهدی جعفری

کد متوفی: 6008415 یازدید: 110
-

طاهر رنجبر

کد متوفی: 6011339 یازدید: 114
-

ابراهیم بهروززاده

کد متوفی: 6011410 یازدید: 137
-

پریجان جوادفر

کد متوفی: 6012220 یازدید: 138
-

حاج مخمل میرزایی منش

کد متوفی: 6013852 یازدید: 145
-

حاج مخمل میرزایی منش

کد متوفی: 6013857 یازدید: 116
-

مخمل میرزایی منش

کد متوفی: 6014164 یازدید: 106
-

ناهید کاویانی

کد متوفی: 6015129 یازدید: 114
-

عوض خرسند

کد متوفی: 6015557 یازدید: 123
-

مرحومه ماه زاده نظیفی

کد متوفی: 6015605 یازدید: 105
-

مرحومه ماه زاده نظیفی

کد متوفی: 6015614 یازدید: 107
-

" خدارحم محمودی "

کد متوفی: 6015912 یازدید: 145
-

سیدامیرحسین حسینی

کد متوفی: 6016902 یازدید: 102
-

سید امیرحسین حسینی

کد متوفی: 6016908 یازدید: 131
-

سید مرتضی حسینی

کد متوفی: 6016928 یازدید: 113
-

یدالله بخشی

کد متوفی: 6019365 یازدید: 115
-

عبدالکریم گودرزی

کد متوفی: 6019368 یازدید: 116
-

کرم الله وزیری

کد متوفی: 6019449 یازدید: 113
-

کرم الله وزیری

کد متوفی: 6019508 یازدید: 114
-

داریوش شریفی

کد متوفی: 6019856 یازدید: 103
-

سردار عوضي

کد متوفی: 6019863 یازدید: 103
-

حاج مخمل و مشهدی کافی موسوی و احمدی

کد متوفی: 6020378 یازدید: 124
-

کی علی یارعلی(قایدی)

کد متوفی: 6021628 یازدید: 120
-

درنا عسکری بیگدلی

کد متوفی: 6021910 یازدید: 119
-

*درنا عسکری بیگدلی*

کد متوفی: 6021950 یازدید: 142
-

اسکندر انصاری

کد متوفی: 6022247 یازدید: 162
-

مشهدی امیرقلی محمودی

کد متوفی: 6026830 یازدید: 111
-

الله قلی محمدی

کد متوفی: 6027191 یازدید: 129
-

مصطفی آرام

کد متوفی: 6027322 یازدید: 110
-

بهادر گودرزی

کد متوفی: 6027868 یازدید: 134
-

عبدالرسول محمدی

کد متوفی: 6027887 یازدید: 154
-

بهادر گودرزی

کد متوفی: 6027888 یازدید: 110
-

عنایت آرش

کد متوفی: 6029360 یازدید: 112
-

حاجیه مکینه صالحی

کد متوفی: 6029528 یازدید: 100
-

عزیزالله زحمتکش

کد متوفی: 6029764 یازدید: 103
-

ناصر کاویانی فرد و مهدی حدادی

کد متوفی: 6032194 یازدید: 166
-

فرهنگی بزرگوار کرامت میهن دوست

کد متوفی: 6033008 یازدید: 87
-

سید غلام افشونی

کد متوفی: 6033704 یازدید: 107
-

سیده آفتاب غلامی

کد متوفی: 6035421 یازدید: 92
-

بانو املاک شهریور

کد متوفی: 6035443 یازدید: 117
-

مرحوم ستار شفیعی

کد متوفی: 6035814 یازدید: 103
-

سید غلام افشونی

کد متوفی: 6035981 یازدید: 99
-

سید غلام افشونی

کد متوفی: 6036042 یازدید: 85
-

مشهدی احترام سلطانی

کد متوفی: 6036136 یازدید: 102
-

مشهدے شڪراللہ زارع خفرے

کد متوفی: 6037109 یازدید: 84
-

حاج دلاور و حاج نوذر رشیدی

کد متوفی: 6041467 یازدید: 109
-

حلیمه خورشیدی

کد متوفی: 6043720 یازدید: 90
-

سید غلام افشونی

کد متوفی: 6044494 یازدید: 102
-

سید هاشم هاشمی

کد متوفی: 6048983 یازدید: 107
-

سید عطری طباطبایی

کد متوفی: 6048990 یازدید: 95
-

حاج صمد شجاعیان

کد متوفی: 6049435 یازدید: 131
-

حاج صمد شجاعیان

کد متوفی: 6049452 یازدید: 246
-

فرهاد نگهداری

کد متوفی: 6050283 یازدید: 111
-

حاج صمد شجاعیان

کد متوفی: 6050551 یازدید: 133
-

حاج صمد شجاعیان

کد متوفی: 6050744 یازدید: 136
-

سيد عبد المناف حسيني

کد متوفی: 6051190 یازدید: 146
-

مرحوم سیدنصیب الله محمدی

کد متوفی: 6051398 یازدید: 100
-

حاج صمد شجاعیان

کد متوفی: 6052725 یازدید: 162
-

مهدی حدادی

کد متوفی: 6053321 یازدید: 127
-

اسماعیل امیری

کد متوفی: 6059868 یازدید: 115
- 1387/04/28

فضل الله وزیری

کد متوفی: 6061406 یازدید: 582
1329/03/02 - 1399/11/05

شکر کوهپیما(حسنی)

کد متوفی: 6061458 یازدید: 84
13210710 - 1399/10/06

شکر کوهپیما(حسنی)

کد متوفی: 6061589 یازدید: 281
۱۳۲۱/۰۷/۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

ثریا وزیری

کد متوفی: 6061680 یازدید: 109
8.5.1359 - 30.8.1385ن

رضا کریمی و آرمان محمودی

کد متوفی: 6061885 یازدید: 113
- یازدهم فرو

ارغوان صادقی

کد متوفی: 6065849 یازدید: 210
-

سید یونس حسینی

کد متوفی: 6068253 یازدید: 89
1361٫6٫22 - 1392٫7٫20

رضا محمدی

کد متوفی: 6069104 یازدید: 101
1379/3/26 - 1399/4/4

وحيد قهرماني

کد متوفی: 6069562 یازدید: 102
71/05/06 - 1399/11/20

حاج سید حسن موسوی

کد متوفی: 6070087 یازدید: 115
-

شیخ شنبه رستمی

کد متوفی: 6072325 یازدید: 148
۱۳۰۴/۰۳/۱۲ - ۱۳۷۰/۱۰/۲۷

زلیخا مسعودی

کد متوفی: 6078609 یازدید: 279
- 5/12/99

مهرانه و اقا خان و سید مناف حسینی و رشیدی

کد متوفی: 6078669 یازدید: 120
1344/12/29 - 1393/09/03

نزاکت علمداری

کد متوفی: 6082042 یازدید: 149
- 1399/12/21

حاج حداد جمشيدى

کد متوفی: 6091681 یازدید: 147
- 1400/1/5

حبيب الله بناوى

کد متوفی: 6091844 یازدید: 871
-

همه جان زارعی

کد متوفی: 6095703 یازدید: 168
-

سینا بوستانی

کد متوفی: 6100467 یازدید: 831
1378/1/17 - 1399/8/18

حاج حیدر امیری

کد متوفی: 6103950 یازدید: 112
1333/08/29 - 1400/01/04

حاج حیدر امیری

کد متوفی: 6103961 یازدید: 117
1333/08/29 - 1400/01/04

حاج حیدر امیری

کد متوفی: 6103970 یازدید: 186
1333/08/28 - 1400/01/04

کرامت نادی پور

کد متوفی: 6104674 یازدید: 406
-

شهریار بهروزی

کد متوفی: 6104803 یازدید: 87
-

سیده بی بی گلپسند موسوی

کد متوفی: 6104988 یازدید: 77
-

سیداحمدرضا موسوی و حسین افشار

کد متوفی: 6106109 یازدید: 662
- 1400/2/3

حبيب الله بناوى

کد متوفی: 6106468 یازدید: 208
-

سیدنظام حسینی

کد متوفی: 6106858 یازدید: 2919
- 1400/02/05

مشهدی سیا ه بخش مهدی پور عثمانلو

کد متوفی: 6106971 یازدید: 148
01/07/1901 - 14/02/1399

مشهدی سیاه بخش مهدی پور عثمانلو

کد متوفی: 6106973 یازدید: 656
1310/07/01 - 1399/02/15

احمد هاشمی

کد متوفی: 6107407 یازدید: 187
0 - 4/2/1400

هماخانم اسدی

کد متوفی: 6107414 یازدید: 107
0 - 22/3/1399

ماهرخ عرب زاده

کد متوفی: 6108507 یازدید: 540
1340/09/09 - 1400/02/08

شیروان سلیمانی

کد متوفی: 6112472 یازدید: 112
-

شیروان سلیمانی

کد متوفی: 6112483 یازدید: 264
-

سیدرحمان تقوی

کد متوفی: 6113410 یازدید: 230
1956/12/21 - 2017/1/9

سیده مرضیه نبی زاده

کد متوفی: 6115734 یازدید: 894
-

محمد ، کتانجان، صمد،احمد شجاعیان

کد متوفی: 6117513 یازدید: 89
-

عسل زارعی

کد متوفی: 6117876 یازدید: 79
- 1400/01/20

عسل زارعی

کد متوفی: 6117879 یازدید: 214
-

سهیلا امیری

کد متوفی: 6119439 یازدید: 66
- 1400/03/01

حاج امان الله زارعی

کد متوفی: 6119931 یازدید: 232
1335/08/02 - 1400/03/03

نزاکت خورشیدی

کد متوفی: 6120252 یازدید: 533
1339/04/02 - 1394/03/05

امیرمهدی بارسالاری

کد متوفی: 6126427 یازدید: 121
1391/08/08 - 1399/04/07

رحیمعلی صادقی

کد متوفی: 6127632 یازدید: 70
1305/03/16 - 1399/08/26

حاج اردشیر رضائی

کد متوفی: 6128549 یازدید: 794
1310/04/02 - 1400/04/11

سید احمدرضا موسوی

کد متوفی: 6134249 یازدید: 81
1383/02/16 - 1400/02/03

محمدرضا تورجی زاده

کد متوفی: 6136949 یازدید: 138
-

رضا محمدی

کد متوفی: 6137918 یازدید: 69
1379/03/26 - 1399/04/04

مشهدی سمنبر قایدی

کد متوفی: 6139288 یازدید: 61
1322/07/07 - 1400/05/05

سید عبدالعظیم حسینی

کد متوفی: 6141300 یازدید: 271
-

سیده جمیله سادات

کد متوفی: 6144019 یازدید: 386
1319/10/05 - 1400/05/07

حاج یداله جمشیدی

کد متوفی: 6144056 یازدید: 154
1339/02/02 - 1390/06/03

وحید عباسی

کد متوفی: 6145317 یازدید: 237
- 1400

حقیقت محمودی

کد متوفی: 6149471 یازدید: 54
1347/08/05 - 1396/03/23

روح‌الله مسعودی(حسنی)

کد متوفی: 6152051 یازدید: 50
1369/07/05 - 1400/06/13

محمد صادق حسنی

کد متوفی: 6152361 یازدید: 353
1379/04/11 - 1400/06/12

سرهنگ امید علی رستمی

کد متوفی: 6153206 یازدید: 197
-

علی رحم حسینی بهمنیاری ( گرجیان

کد متوفی: 6155711 یازدید: 450
1349/04/17 - 1400/07/11

رحمت اله ومستانه رنجبرواحمدی

کد متوفی: 6156326 یازدید: 41
-

امید کشکولی

کد متوفی: 6157257 یازدید: 153
1366/06/18 - 1396/04/19

پدرام کشاورزی

کد متوفی: 6159546 یازدید: 935
1381/02/03 - 1400/08/06

کافی احمدی

کد متوفی: 6163161 یازدید: 35
-

حاج بشیر زارعی

کد متوفی: 6163572 یازدید: 58
1334/07/01 - 1387/11/04

فیض الله یوسفی

کد متوفی: 6166232 یازدید: 230
1339/10/15 - 1400/08/11

فیض اله یوسفی

کد متوفی: 6166236 یازدید: 26
-

معصومه نیکنام

کد متوفی: 6166542 یازدید: 19
1400/09/17 -

سیدفرج الله موسوی

کد متوفی: 6172789 یازدید: 748
- 1400/10/13

عزیز دهقان

کد متوفی: 6173303 یازدید: 74
1311 - 1397/09/09

محمد جواد پارسایی

کد متوفی: 6176005 یازدید: 13
-

کیامرث محمدی

کد متوفی: 6176147 یازدید: 15
1314/05/05 - 1381/11/03

سیده حاجیه عذرا موسوی نژاد

کد متوفی: 6176555 یازدید: 36
- 1400/11/02

لیلا محمدی

کد متوفی: 6176738 یازدید: 71
1360/11/02 - 1400/04/09

بهنام اقدامی

کد متوفی: 6177077 یازدید: 21
-

سروعلی و آبی جان محمودی

کد متوفی: 6177127 یازدید: 13
-

سروعلی و آبی جان محمودی

کد متوفی: 6177132 یازدید: 26
-

صابر علمداری

کد متوفی: 6178771 یازدید: 20
-

سیمین و خانم جان دهقانی و خرم

کد متوفی: 6180013 یازدید: 10
-

ضرغام خورشیدی

کد متوفی: 6181229 یازدید: 102
-

نظام الدین علمداری

کد متوفی: 6182274 یازدید: 47
1339/08/03 - 1398/08/27

مرحوم احسان علمداری علمداری

کد متوفی: 6182286 یازدید: 16
-

حاج نادر امیری

کد متوفی: 6184023 یازدید: 133
-

حسین محمودی

کد متوفی: 6184087 یازدید: 95
1345/01/16 - 1399/12/18

حاج امان الله شهادتی

کد متوفی: 6184128 یازدید: 39
-

ابوالفضل عزیزی

کد متوفی: 6186565 یازدید: 20
-

زهرا توکلیان

کد متوفی: 6186650 یازدید: 12
1380/01/16 - 1400/12/19

کربلایی خیرنساء باسفرجانی

کد متوفی: 6188101 یازدید: 290
- 1400/11/24

سید محمد حسینی

کد متوفی: 6189426 یازدید: 17
- 1401/01/07

فاطمه ( الناز ) عزیزی

کد متوفی: 6191047 یازدید: 18
-

علی زارعی

کد متوفی: 6193513 یازدید: 13
1364/06/31 - 1400/09/18

زبیده پناهی

کد متوفی: 6194318 یازدید: 84
-

سید مجید حسینی

کد متوفی: 6195055 یازدید: 557
1348/05/03 - 1401/01/31

حاجیه همه ناز حسینی

کد متوفی: 6195352 یازدید: 160
1318/08/30 - 1400/08/15

مصطفی بهارلو

کد متوفی: 6196111 یازدید: 175
-

نظام زارع خفری

کد متوفی: 6196807 یازدید: 45
1340/06/03 - 1395/09/20

صیفور دشتیان

کد متوفی: 6197112 یازدید: 18
1334/03/03 - 1398/04/16

ضرغام خورشیدی

کد متوفی: 6198233 یازدید: 38
1336/01/01 - 1400/11/20

کانون وکلای دادگستری ایران

کد متوفی: 6200243 یازدید: 17
1309/08/20 -

حبیب الله فخیمی زاده

کد متوفی: 6201535 یازدید: 45
1315/06/03 - 1401/03/06

حبیب‌الله حیدری

کد متوفی: 6202273 یازدید: 33
-

حبیب الله حیدری

کد متوفی: 6202297 یازدید: 469
-

دارا قاسمی

کد متوفی: 6202417 یازدید: 15
1375/05/07 - 1401/03/08

دارا قاسمی

کد متوفی: 6202419 یازدید: 26
1375/05/07 - 1401/03/08

مشهدی نعمت الله دشتیان

کد متوفی: 6202583 یازدید: 18
1338/03/03 - 1392/02/29

مشهدی شهریار صادقی

کد متوفی: 6204668 یازدید: 57
-

مرحوم نورالله نادری

کد متوفی: 6208101 یازدید: 6
-

کربلایی اردشیر شیرزادی

کد متوفی: 6210047 یازدید: 11
1350 - 1399

ارشیا غلامی

کد متوفی: 6210612 یازدید: 410
1384/10/26 - 1400/07/05

پوریا سلطانی

کد متوفی: 6210614 یازدید: 60
-

اصغر کوهپیما

کد متوفی: 6210639 یازدید: 102
1360/10/01 - 1400/06/16

رضا محمدی

کد متوفی: 6211279 یازدید: 16
-

لیلا نویدفر

کد متوفی: 6212673 یازدید: 33
1369 - 1401/05/27

سید نجات محمودی

کد متوفی: 6212682 یازدید: 128
1332/06/02 - 1399/08/12

فاطمه انصاری

کد متوفی: 6213629 یازدید: 10
1385/04/14 - 1401/05/30

بی بی خیری حسینی

کد متوفی: 6214775 یازدید: 69
-

سیدمنصور موسوی

کد متوفی: 6217986 یازدید: 6
1335/12/07 - 1399/01/12

سیدمنصور موسوی

کد متوفی: 6217987 یازدید: 6
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید