آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان مهر

هاجر عبدالهی

کد متوفی: 932 یازدید: 330
-

حاج سید علی حسینی

کد متوفی: 12378 یازدید: 299
-

حاج غلامرضا حاجی پورفرد

کد متوفی: 13998 یازدید: 263
-

حاج حسین ایزدی

کد متوفی: 14007 یازدید: 319
-

زائرعلی محمدی

کد متوفی: 23729 یازدید: 549
-

سید عبدالحسین سپهری نژاد

کد متوفی: 23841 یازدید: 303
-

زهرا صادقی

کد متوفی: 24264 یازدید: 4003
-

امیر عباسی

کد متوفی: 24888 یازدید: 329
-

غلام عباس رضائی

کد متوفی: 28177 یازدید: 238
-

غلام عباس رضائی

کد متوفی: 28178 یازدید: 461
- 1398/11/24

فتحعلي استواري مقدم

کد متوفی: 34247 یازدید: 379
-

صفر احمدیان

کد متوفی: 34970 یازدید: 289
-

عبدالرحمان علی زاده

کد متوفی: 35992 یازدید: 299
-

علی رضایی(زایرقاسم)

کد متوفی: 37758 یازدید: 288
-

حوا میرزایی

کد متوفی: 52542 یازدید: 259
-

جواد حسینی

کد متوفی: 52590 یازدید: 226
-

شهید فخری زاده شهید فخری زاده

کد متوفی: 69409 یازدید: 236
-

غریب حسینی

کد متوفی: 77400 یازدید: 245
-

زائر محمد غلامی

کد متوفی: 6017709 یازدید: 234
-

بهرام شریفی

کد متوفی: 6018587 یازدید: 266
-

محمد زارعی

کد متوفی: 6021634 یازدید: 241
-

غلامعلی شعبانی

کد متوفی: 6022041 یازدید: 283
-

ابراهیم چشمگان زاده

کد متوفی: 6025302 یازدید: 248
-

بی بی رنجبر

کد متوفی: 6030999 یازدید: 240
-

برادران عبدی .

کد متوفی: 6037781 یازدید: 220
-

شهید سلیمانی

کد متوفی: 6039072 یازدید: 211
-

علی جنگجو

کد متوفی: 6047440 یازدید: 217
-

حاج حسن احمدزاده

کد متوفی: 6049215 یازدید: 274
-

خاور زارعی

کد متوفی: 6050226 یازدید: 201
-

لیلا مختارنژاد

کد متوفی: 6051785 یازدید: 215
-

حاج عبدالله کشاورز

کد متوفی: 6051797 یازدید: 237
-

پدر حاج علیرضا ابراهیمی

کد متوفی: 6056827 یازدید: 226
1307/12/01 - 1387/11/01

حاج حسين پاسالاري

کد متوفی: 6057312 یازدید: 203
1308 - 1391

سیده زبیده مدنی

کد متوفی: 6057814 یازدید: 205
-

رضا بلوچی

کد متوفی: 6057849 یازدید: 206
-

صفر احمدیان

کد متوفی: 6062350 یازدید: 188
-

علیرضا اکبری

کد متوفی: 6065007 یازدید: 251
-

صفیه ام جواد ام جواد و حاج عبدالله

کد متوفی: 6081705 یازدید: 206
-

سید اسد موسوی

کد متوفی: 6097075 یازدید: 1028
-

جمیله کریمی

کد متوفی: 6103679 یازدید: 201
- ۲۲/۱۰/۱۳۸۹

غریب حسینی

کد متوفی: 6112386 یازدید: 169
-

غریب حسینی

کد متوفی: 6112393 یازدید: 170
-

حاج سید عبدالحسن موسوی

کد متوفی: 6130915 یازدید: 154
1330/02/05 - 1400/04/22

حاج سید عبدالحسن موسوی

کد متوفی: 6131505 یازدید: 810
1330/02/05 - 1400/04/22

حاج سیدجواد موسوی

کد متوفی: 6136314 یازدید: 616
-

هاجر حسینی

کد متوفی: 6141831 یازدید: 162
1326/04/12 - 1353/07/13

هاجر حسینی

کد متوفی: 6141882 یازدید: 323
-

سکینه حق شناس

کد متوفی: 6146174 یازدید: 306
- 1400/06/07

لیلا مختارنژاد

کد متوفی: 6146809 یازدید: 235
-

زائر علی محمود علیپور ر

کد متوفی: 6158682 یازدید: 404
1327/11/24 - 1400/07/28

محمد غلامی

کد متوفی: 6164535 یازدید: 69
-

ابراهیم رضایی وهمه درگذشتگان

کد متوفی: 6170397 یازدید: 191
-

جواد حسن زاده

کد متوفی: 6170676 یازدید: 56
- 1391/12/25

قاسم مبارکی

کد متوفی: 6174691 یازدید: 146
-

زائر علی و غلامحسین علی پور

کد متوفی: 6174723 یازدید: 71
-

زنده یاد حسین صادقی

کد متوفی: 6182652 یازدید: 131
1347/12/07 - 1381/10/01

مصطفی قاسمی

کد متوفی: 6183352 یازدید: 48
1369/03/20 - 1390/07/19

محمد مهدی محمودی

کد متوفی: 6185288 یازدید: 50
1350/03/01 - 1400/09/28

حسین(یونس) صادقی

کد متوفی: 6191030 یازدید: 80
-

دکتر محمد ابراهیم صفری

کد متوفی: 6191248 یازدید: 432
1338/05/06 - 1400/08/20

عبدالرحمن کاظمیان

کد متوفی: 6191549 یازدید: 107
-

حاج حسین اکبری

کد متوفی: 6191573 یازدید: 38
-

حاج حسن طاهرزاده

کد متوفی: 6196256 یازدید: 287
1315/08/01 - 1400/11/24

سلیمان صداقت

کد متوفی: 6201253 یازدید: 117
-

علی کرم علیپور

کد متوفی: 6202678 یازدید: 34
1358/08/15 -

حاج یوسف زائری

کد متوفی: 6207848 یازدید: 55
-

زنده یاد اسماعیل شعبانی

کد متوفی: 6210129 یازدید: 46
-

اسماعیل شعبانی

کد متوفی: 6210135 یازدید: 57
-

اسماعیل شعبانی

کد متوفی: 6210140 یازدید: 40
-

زینب صالحی و

کد متوفی: 6220071 یازدید: 30
-

سید حسین خدیور

کد متوفی: 6220821 یازدید: 56
- 1390/02/10

زائر اسدالله اخترشناس

کد متوفی: 6234983 یازدید: 95
1320/04/07 - 1402/03/15

زائر احمد آذرکردار

کد متوفی: 6240308 یازدید: 47
- 1402/08/03

زائره رقیه ایزدی

کد متوفی: 6245608 یازدید: 16
1322/08/02 - 1402/11/06
Loading...

لطفا شکیبا باشید