آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان آبیک

شیرین مهرابی زیارانی

کد متوفی: 2053 یازدید: 160
-

کفایت الله هدایتی

کد متوفی: 3550 یازدید: 246
-

مجتبی سبزعلی

کد متوفی: 3555 یازدید: 120
-

اسماعيل و صفت الله كشاورز

کد متوفی: 7298 یازدید: 128
-

کربلایی شمسعلی بیک پور

کد متوفی: 16209 یازدید: 117
-

حاج رحمت اله محسنی

کد متوفی: 21976 یازدید: 121
-

امید ربیعی

کد متوفی: 28901 یازدید: 117
-

کربلایی محمد محمدی

کد متوفی: 31832 یازدید: 120
-

داراب محمد صالحی

کد متوفی: 33885 یازدید: 111
-

عزیرالله مافی

کد متوفی: 45844 یازدید: 105
-

سیده صغری جعفری

کد متوفی: 46086 یازدید: 100
-

داراب محمد صالحی و صاحبه طیبی

کد متوفی: 51991 یازدید: 102
-

مهدی محمدی

کد متوفی: 57841 یازدید: 114
-

ارکناز سبحانی

کد متوفی: 59074 یازدید: 95
-

سمانه نصیری نیا

کد متوفی: 67135 یازدید: 118
-

زری خاله

کد متوفی: 67176 یازدید: 119
-

حاج قندعلی صالحی

کد متوفی: 78355 یازدید: 104
-

جعفر گلشنی

کد متوفی: 6003234 یازدید: 105
-

علی اله اسدی

کد متوفی: 6005327 یازدید: 109
-

مریم(عنبر) زمانی

کد متوفی: 6005618 یازدید: 97
-

زبیده زند

کد متوفی: 6009704 یازدید: 110
-

رخشنده محمدی

کد متوفی: 6009723 یازدید: 253
1327/04/06 - 1399/09/05

یونس حسین زاده

کد متوفی: 6009752 یازدید: 367
1316/11/05 - 1393/09/01

خدابس قلی زاده

کد متوفی: 6009951 یازدید: 128
-

زبیده زند

کد متوفی: 6010344 یازدید: 126
-

محمد شریف هدایتی

کد متوفی: 6012857 یازدید: 155
-

حسین دشتگرد

کد متوفی: 6016054 یازدید: 107
-

خیراله فلاح اتانکی

کد متوفی: 6016068 یازدید: 108
-

خیراله فلاح اتانکی

کد متوفی: 6016073 یازدید: 113
-

حاج قنبرعلی مهری

کد متوفی: 6027943 یازدید: 100
-

حاج ملک ملکی

کد متوفی: 6033917 یازدید: 109
-

حاج ملک ملکی

کد متوفی: 6034281 یازدید: 95
-

کافیه فرجی

کد متوفی: 6035925 یازدید: 96
-

کربلایی نریمان کردمافی

کد متوفی: 6044468 یازدید: 292
۱۳۳۷/۴/۳۰ - ۱۳۹۹/۹/۲۸

فخراله طاهری

کد متوفی: 6045483 یازدید: 97
-

فخرالله طاهری

کد متوفی: 6047204 یازدید: 87
-

داور مدحی

کد متوفی: 6047815 یازدید: 98
-

ابراهیم محمودان

کد متوفی: 6048323 یازدید: 91
-

حاج خانم صنمبر اکبری

کد متوفی: 6049126 یازدید: 100
- 1391/5/13

ضرغام یعقوبی

کد متوفی: 6054173 یازدید: 211
-

محسن علیمحمدی

کد متوفی: 6055417 یازدید: 99
1380 - 1399

عظمت وکیلی

کد متوفی: 6064590 یازدید: 99
-

حوری رضائی

کد متوفی: 6064870 یازدید: 153
- ۱۳۸۹

سکینه لطفعلیان

کد متوفی: 6077877 یازدید: 95
- ۲۷/11/1399

سکینه لطف علیانی

کد متوفی: 6078242 یازدید: 180
-

محبعلی احمدی

کد متوفی: 6078376 یازدید: 116
1320/01/10 - 1398/12/13

آیت الله طاهری

کد متوفی: 6078687 یازدید: 95
-

حاج محمدیوسف حاج علیان

کد متوفی: 6082818 یازدید: 192
1333/09/03 - 1396/03/13

شهباز توکلی

کد متوفی: 6096254 یازدید: 89
1316/10/20 - 1397/04/07

مشهدی احمد بغدادی

کد متوفی: 6096463 یازدید: 86
-

خیرالله فلاح آتانکی

کد متوفی: 6099739 یازدید: 100
۱۳۱۲ - ۱۳۹۸

خیرالله فلاح آتانکی

کد متوفی: 6099744 یازدید: 101
۱۳۱۲ - ۱۳۹۸

خیرالله فلاح آتانکی

کد متوفی: 6099768 یازدید: 272
۱۳۱۲ - ۱۳۹۸

اشرف کلانتری

کد متوفی: 6102004 یازدید: 85
1308/1/12 - 1398/2/12

پوریا فیض الهی

کد متوفی: 6107378 یازدید: 1133
1370/04/01 - 1400/02/07

شهباز توکلی یرکی

کد متوفی: 6108189 یازدید: 100
۱۳۱۶/۱۰/۱۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

شهباز توکلی یرکی

کد متوفی: 6108218 یازدید: 95
1316/10/16 - 1396/04/07

روشنعلی فلاح زیارانی

کد متوفی: 6109026 یازدید: 435
۱۳۲۵/۰۲/۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

محمد منوچهر

کد متوفی: 6110571 یازدید: 113
-

جعفر زرگر

کد متوفی: 6110745 یازدید: 145
-

کربلایی عباداله بیگدلی

کد متوفی: 6111315 یازدید: 88
-

کربلایی حاج عباداله بیگدلی

کد متوفی: 6111317 یازدید: 325
- ۱۴۰۰/۰۲/۱۴

مشهدی محمد مهدوی

کد متوفی: 6116792 یازدید: 376
- 1400/02/25

سیدجلال شیرخورشیدی

کد متوفی: 6118720 یازدید: 272
- 1400/02/30

محبوبه شقاقی

کد متوفی: 6119069 یازدید: 52
-

آقای سیفعلی مختارزاده

کد متوفی: 6121054 یازدید: 62
1315/01/04 - 1399/03/17

آقای سیفعلی مختارزاده کلهری

کد متوفی: 6121069 یازدید: 233
1315/01/04 - 1399/03/17

غلامحسین عظیمی

کد متوفی: 6127516 یازدید: 166
-

کبوتر رحیمی

کد متوفی: 6128461 یازدید: 90
-

خدیجه عمویی

کد متوفی: 6128468 یازدید: 189
-

داوود شیخ

کد متوفی: 6128559 یازدید: 572
1373/05/21 - 1400/01/30

قوچعلی حسین زاده

کد متوفی: 6132636 یازدید: 47
-

فاطمه باقری( صدیق انوری)

کد متوفی: 6135940 یازدید: 690
1318/06/02 - 1400/05/10

صفیه پورحسن (رودپشتی)

کد متوفی: 6137139 یازدید: 245
- 1400/05/14

ابوالفضل لزردوستیان

کد متوفی: 6140342 یازدید: 58
-

ابوالفضل لزردوستیان

کد متوفی: 6140346 یازدید: 213
-

ابوالفضل لزردوستیان

کد متوفی: 6140424 یازدید: 59
-

ولی الله خداشناس

کد متوفی: 6142336 یازدید: 430
1348/10/01 - 1400/05/24

امیر طلایی

کد متوفی: 6142688 یازدید: 288
1382/12/24 - 1400/05/30

راضیه عبادی

کد متوفی: 6143875 یازدید: 67
1325/06/08 - 1399/06/07

محمد سعیدی

کد متوفی: 6151678 یازدید: 362
- 1400/06/25

ماه بانو زارع آمشکی

کد متوفی: 6155117 یازدید: 83
1313 - 1400/06/25

ملوک بختیاری

کد متوفی: 6155603 یازدید: 127
1331/07/10 - 1400/07/09

حاج عسگر علی طالبی

کد متوفی: 6159894 یازدید: 316
- 1400/08/09

خدیجه حمزه‌علی

کد متوفی: 6164249 یازدید: 45
-

هوشنگ سلمان زاده

کد متوفی: 6164333 یازدید: 58
1320/03/02 - 1395/11/30

ماه گل افضلی

کد متوفی: 6164734 یازدید: 24
- 1394/09/11

عباس قرائتی

کد متوفی: 6166260 یازدید: 15
-

كربلايي خورشيدعلي رمضاني

کد متوفی: 6166315 یازدید: 130
-

عزت صفی صمغ آبادی

کد متوفی: 6166800 یازدید: 7
1305/01/05 - 1396/09/18

محمد یوسف نجفی

کد متوفی: 6167448 یازدید: 178
1309 - 1394/09/26

صلوات الاه قالوجه

کد متوفی: 6170382 یازدید: 45
-

صلوات الاه قالوجه

کد متوفی: 6170898 یازدید: 11
1333 - 1387/06/07

امیدعلی صحرایی

کد متوفی: 6172703 یازدید: 4
- 1393/10/17

مجید حیدری

کد متوفی: 6174892 یازدید: 229
-

رستم رحیمی

کد متوفی: 6183100 یازدید: 21
1304/01/01 - 1383/02/11

عزت نسا مبینی شورستانی

کد متوفی: 6183104 یازدید: 122
1311 - 1371

رحیم/کوچکعلی رحیمی

کد متوفی: 6183107 یازدید: 6
-

گلی معافی

کد متوفی: 6183477 یازدید: 3
- 1384/11/21

جاوید فرزانه

کد متوفی: 6185040 یازدید: 1539
1348/11/03 - 1400/12/10

فرزامی غلامرضا فرزامی

کد متوفی: 6189304 یازدید: 10
1298/04/05 - 1376/02/05

مریم ذوالقدر

کد متوفی: 6189875 یازدید: 79
1341/03/20 - 1398/11/22

خدیجه حمیدی

کد متوفی: 6190450 یازدید: 13
-

تاجماه نوری

کد متوفی: 6190829 یازدید: 3
-

حاج فضل لله مافی

کد متوفی: 6190939 یازدید: 2
1333/09/07 - 1400/01/18

حاج فضل لله مافی

کد متوفی: 6190950 یازدید: 92
1333/09/07 - 1400/01/18

بلقیس دشتدار

کد متوفی: 6193189 یازدید: 17
- 1383/06/23

ام البنین آرموتی

کد متوفی: 6193191 یازدید: 38
- 1387/02/05

حبیب کریمیان

کد متوفی: 6193504 یازدید: 1
-

حمداله مافی جهانی

کد متوفی: 6195770 یازدید: 47
1332/02/14 - 1384/05/31

عباس مافی جهانی

کد متوفی: 6195904 یازدید: 56
-

علی همتی

کد متوفی: 6196024 یازدید: 78
-

منوچهر فیوجی

کد متوفی: 6196149 یازدید: 171
1364/04/04 - 1400/07/10

علی قاسمی

کد متوفی: 6198526 یازدید: 8
1325/01/09 - 1400/12/03
Loading...

لطفا شکیبا باشید