آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان آبیک

شیرین مهرابی زیارانی

کد متوفی: 2053 یازدید: 128
-

کفایت الله هدایتی

کد متوفی: 3550 یازدید: 179
-

مجتبی سبزعلی

کد متوفی: 3555 یازدید: 95
-

اسماعيل و صفت الله كشاورز

کد متوفی: 7298 یازدید: 102
-

کربلایی شمسعلی بیک پور

کد متوفی: 16209 یازدید: 97
-

حاج رحمت اله محسنی

کد متوفی: 21976 یازدید: 97
-

امید ربیعی

کد متوفی: 28901 یازدید: 91
-

کربلایی محمد محمدی

کد متوفی: 31832 یازدید: 91
-

داراب محمد صالحی

کد متوفی: 33885 یازدید: 90
-

عزیرالله مافی

کد متوفی: 45844 یازدید: 87
-

سیده صغری جعفری

کد متوفی: 46086 یازدید: 84
-

داراب محمد صالحی و صاحبه طیبی

کد متوفی: 51991 یازدید: 89
-

مهدی محمدی

کد متوفی: 57841 یازدید: 99
-

ارکناز سبحانی

کد متوفی: 59074 یازدید: 79
-

سمانه نصیری نیا

کد متوفی: 67135 یازدید: 97
-

زری خاله

کد متوفی: 67176 یازدید: 98
-

حاج قندعلی صالحی

کد متوفی: 78355 یازدید: 86
-

جعفر گلشنی

کد متوفی: 6003234 یازدید: 89
-

علی اله اسدی

کد متوفی: 6005327 یازدید: 95
-

مریم(عنبر) زمانی

کد متوفی: 6005618 یازدید: 82
-

زبیده زند

کد متوفی: 6009704 یازدید: 97
-

یونس حسین زاده

کد متوفی: 6009752 یازدید: 248
-

خدابس قلی زاده

کد متوفی: 6009951 یازدید: 113
-

زبیده زند

کد متوفی: 6010344 یازدید: 113
-

حسین دشتگرد

کد متوفی: 6016054 یازدید: 89
-

خیراله فلاح اتانکی

کد متوفی: 6016068 یازدید: 87
-

خیراله فلاح اتانکی

کد متوفی: 6016073 یازدید: 100
-

حاج قنبرعلی مهری

کد متوفی: 6027943 یازدید: 86
-

حاج ملک ملکی

کد متوفی: 6033917 یازدید: 95
-

حاج ملک ملکی

کد متوفی: 6034281 یازدید: 77
-

کافیه فرجی

کد متوفی: 6035925 یازدید: 80
-

کربلایی نریمان کردمافی

کد متوفی: 6044468 یازدید: 273
۱۳۳۷/۴/۳۰ - ۱۳۹۹/۹/۲۸

فخراله طاهری

کد متوفی: 6045483 یازدید: 77
-

فخرالله طاهری

کد متوفی: 6047204 یازدید: 68
-

داور مدحی

کد متوفی: 6047815 یازدید: 80
-

ابراهیم محمودان

کد متوفی: 6048323 یازدید: 76
-

حاج خانم صنمبر اکبری

کد متوفی: 6049126 یازدید: 82
- 1391/5/13

ضرغام یعقوبی

کد متوفی: 6054173 یازدید: 125
-

محسن علیمحمدی

کد متوفی: 6055417 یازدید: 83
1380 - 1399

عظمت وکیلی

کد متوفی: 6064590 یازدید: 85
-

حوری رضائی

کد متوفی: 6064870 یازدید: 137
- ۱۳۸۹

سکینه لطفعلیان

کد متوفی: 6077877 یازدید: 82
- ۲۷/11/1399

سکینه لطف علیانی

کد متوفی: 6078242 یازدید: 167
-

محبعلی احمدی

کد متوفی: 6078376 یازدید: 100
1320/01/10 - 1398/12/13

آیت الله طاهری

کد متوفی: 6078687 یازدید: 82
-

حاج محمدیوسف حاج علیان

کد متوفی: 6082818 یازدید: 177
1333/09/03 - 1396/03/13

شهباز توکلی

کد متوفی: 6096254 یازدید: 68
1316/10/20 - 1397/04/07

مشهدی احمد بغدادی

کد متوفی: 6096463 یازدید: 76
-

خیرالله فلاح آتانکی

کد متوفی: 6099739 یازدید: 84
۱۳۱۲ - ۱۳۹۸

خیرالله فلاح آتانکی

کد متوفی: 6099744 یازدید: 86
۱۳۱۲ - ۱۳۹۸

خیرالله فلاح آتانکی

کد متوفی: 6099768 یازدید: 259
۱۳۱۲ - ۱۳۹۸

اشرف کلانتری

کد متوفی: 6102004 یازدید: 68
1308/1/12 - 1398/2/12

پوریا فیض الهی

کد متوفی: 6107378 یازدید: 1054
1370/04/01 - 1400/02/07

شهباز توکلی یرکی

کد متوفی: 6108189 یازدید: 86
۱۳۱۶/۱۰/۱۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

شهباز توکلی یرکی

کد متوفی: 6108218 یازدید: 80
1316/10/16 - 1396/04/07

روشنعلی فلاح زیارانی

کد متوفی: 6109026 یازدید: 369
۱۳۲۵/۰۲/۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

محمد منوچهر

کد متوفی: 6110571 یازدید: 99
-

جعفر زرگر

کد متوفی: 6110745 یازدید: 130
-

کد متوفی: 6111315 یازدید: 75
-

کربلایی حاج عباداله بیگدلی

کد متوفی: 6111317 یازدید: 310
- ۱۴۰۰/۰۲/۱۴

مشهدی محمد مهدوی

کد متوفی: 6116792 یازدید: 362
- 1400/02/25

سیدجلال شیرخورشیدی

کد متوفی: 6118720 یازدید: 253
- 1400/02/30

محبوبه شقاقی

کد متوفی: 6119069 یازدید: 40
-

آقای سیفعلی مختارزاده

کد متوفی: 6121054 یازدید: 47
1315/01/04 - 1399/03/17

آقای سیفعلی مختارزاده کلهری

کد متوفی: 6121069 یازدید: 220
1315/01/04 - 1399/03/17

غلامحسین عظیمی

کد متوفی: 6127516 یازدید: 133
-

کبوتر رحیمی

کد متوفی: 6128461 یازدید: 75
-

خدیجه عمویی

کد متوفی: 6128468 یازدید: 173
-

داوود شیخ

کد متوفی: 6128559 یازدید: 405
1373/05/21 - 1400/01/30

قوچعلی حسین زاده

کد متوفی: 6132636 یازدید: 32
-

فاطمه باقری( صدیق انوری)

کد متوفی: 6135940 یازدید: 624
1318/06/02 - 1400/05/10

صفیه پورحسن (رودپشتی)

کد متوفی: 6137139 یازدید: 231
- 1400/05/14

ابوالفضل لزردوستیان

کد متوفی: 6140342 یازدید: 45
-

ابوالفضل لزردوستیان

کد متوفی: 6140346 یازدید: 196
-

ابوالفضل لزردوستیان

کد متوفی: 6140424 یازدید: 43
-

ولی الله خداشناس

کد متوفی: 6142336 یازدید: 417
1348/10/01 - 1400/05/24

امیر طلایی

کد متوفی: 6142688 یازدید: 257
1382/12/24 - 1400/05/30

راضیه عبادی

کد متوفی: 6143875 یازدید: 52
1325/06/08 - 1399/06/07

محمد سعیدی

کد متوفی: 6151678 یازدید: 347
- 1400/06/25

ماه بانو زارع آمشکی

کد متوفی: 6155117 یازدید: 71
1313 - 1400/06/25

ملوک بختیاری

کد متوفی: 6155603 یازدید: 114
1331/07/10 - 1400/07/09

حاج عسگر علی طالبی

کد متوفی: 6159894 یازدید: 283
- 1400/08/09

خدیجه حمزه‌علی

کد متوفی: 6164249 یازدید: 32
-

هوشنگ سلمان زاده

کد متوفی: 6164333 یازدید: 7
1320/03/02 - 1395/11/30

ماه گل افضلی

کد متوفی: 6164734 یازدید: 11
- 1394/09/11
Loading...

لطفا شکیبا باشید