آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان آبیک

شیرین مهرابی زیارانی

کد متوفی: 2053 یازدید: 203
-

کفایت الله هدایتی

کد متوفی: 3550 یازدید: 281
-

مجتبی سبزعلی

کد متوفی: 3555 یازدید: 151
-

اسماعيل و صفت الله كشاورز

کد متوفی: 7298 یازدید: 157
-

کربلایی شمسعلی بیک پور

کد متوفی: 16209 یازدید: 142
-

حاج رحمت اله محسنی

کد متوفی: 21976 یازدید: 153
-

امید ربیعی

کد متوفی: 28901 یازدید: 157
-

کربلایی محمد محمدی

کد متوفی: 31832 یازدید: 149
-

داراب محمد صالحی

کد متوفی: 33885 یازدید: 137
-

عزیرالله مافی

کد متوفی: 45844 یازدید: 128
-

سیده صغری جعفری

کد متوفی: 46086 یازدید: 124
-

داراب محمد صالحی و صاحبه طیبی

کد متوفی: 51991 یازدید: 128
-

مهدی محمدی

کد متوفی: 57841 یازدید: 136
-

ارکناز سبحانی

کد متوفی: 59074 یازدید: 122
-

سمانه نصیری نیا

کد متوفی: 67135 یازدید: 146
-

زری خاله

کد متوفی: 67176 یازدید: 152
-

حاج قندعلی صالحی

کد متوفی: 78355 یازدید: 130
-

جعفر گلشنی

کد متوفی: 6003234 یازدید: 130
-

علی اله اسدی

کد متوفی: 6005327 یازدید: 131
-

مریم(عنبر) زمانی

کد متوفی: 6005618 یازدید: 124
-

زبیده زند

کد متوفی: 6009704 یازدید: 137
-

رخشنده محمدی

کد متوفی: 6009723 یازدید: 317
1327/04/06 - 1399/09/05

یونس حسین زاده

کد متوفی: 6009752 یازدید: 437
1316/11/05 - 1393/09/01

خدابس قلی زاده

کد متوفی: 6009951 یازدید: 149
-

زبیده زند

کد متوفی: 6010344 یازدید: 151
-

محمد شریف هدایتی

کد متوفی: 6012857 یازدید: 168
-

حسین دشتگرد

کد متوفی: 6016054 یازدید: 143
-

خیراله فلاح اتانکی

کد متوفی: 6016068 یازدید: 132
-

خیراله فلاح اتانکی

کد متوفی: 6016073 یازدید: 138
-

حاج قنبرعلی مهری

کد متوفی: 6027943 یازدید: 126
-

حاج ملک ملکی

کد متوفی: 6033917 یازدید: 134
-

حاج ملک ملکی

کد متوفی: 6034281 یازدید: 120
-

کافیه فرجی

کد متوفی: 6035925 یازدید: 121
-

کربلایی نریمان کردمافی

کد متوفی: 6044468 یازدید: 317
۱۳۳۷/۴/۳۰ - ۱۳۹۹/۹/۲۸

فخراله طاهری

کد متوفی: 6045483 یازدید: 123
-

فخرالله طاهری

کد متوفی: 6047204 یازدید: 111
-

داور مدحی

کد متوفی: 6047815 یازدید: 123
-

حاج خانم صنمبر اکبری

کد متوفی: 6049126 یازدید: 134
- 1391/5/13

ضرغام یعقوبی

کد متوفی: 6054173 یازدید: 250
-

محسن علیمحمدی

کد متوفی: 6055417 یازدید: 115
1380 - 1399

عظمت وکیلی

کد متوفی: 6064590 یازدید: 118
-

حوری رضائی

کد متوفی: 6064870 یازدید: 181
- ۱۳۸۹

سکینه لطفعلیان

کد متوفی: 6077877 یازدید: 117
- ۲۷/11/1399

سکینه لطف علیانی

کد متوفی: 6078242 یازدید: 198
-

محبعلی احمدی

کد متوفی: 6078376 یازدید: 141
1320/01/10 - 1398/12/13

آیت الله طاهری

کد متوفی: 6078687 یازدید: 120
-

حاج محمدیوسف حاج علیان

کد متوفی: 6082818 یازدید: 223
1333/09/03 - 1396/03/13

شهباز توکلی

کد متوفی: 6096254 یازدید: 106
1316/10/20 - 1397/04/07

مشهدی احمد بغدادی

کد متوفی: 6096463 یازدید: 101
-

خیرالله فلاح آتانکی

کد متوفی: 6099739 یازدید: 120
۱۳۱۲ - ۱۳۹۸

خیرالله فلاح آتانکی

کد متوفی: 6099744 یازدید: 125
۱۳۱۲ - ۱۳۹۸

خیرالله فلاح آتانکی

کد متوفی: 6099768 یازدید: 290
۱۳۱۲ - ۱۳۹۸

اشرف کلانتری

کد متوفی: 6102004 یازدید: 107
1308/1/12 - 1398/2/12

پوریا فیض الهی

کد متوفی: 6107378 یازدید: 1184
1370/04/01 - 1400/02/07

شهباز توکلی یرکی

کد متوفی: 6108189 یازدید: 118
۱۳۱۶/۱۰/۱۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

شهباز توکلی یرکی

کد متوفی: 6108218 یازدید: 118
1316/10/16 - 1396/04/07

روشنعلی فلاح زیارانی

کد متوفی: 6109026 یازدید: 475
۱۳۲۵/۰۲/۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

محمد منوچهر

کد متوفی: 6110571 یازدید: 133
-

جعفر زرگر

کد متوفی: 6110745 یازدید: 169
-

کربلایی عباداله بیگدلی

کد متوفی: 6111315 یازدید: 108
-

کربلایی حاج عباداله بیگدلی

کد متوفی: 6111317 یازدید: 344
- ۱۴۰۰/۰۲/۱۴

مشهدی محمد مهدوی

کد متوفی: 6116792 یازدید: 390
- 1400/02/25

سیدجلال شیرخورشیدی

کد متوفی: 6118720 یازدید: 296
- 1400/02/30

محبوبه شقاقی

کد متوفی: 6119069 یازدید: 65
-

آقای سیفعلی مختارزاده

کد متوفی: 6121054 یازدید: 80
1315/01/04 - 1399/03/17

آقای سیفعلی مختارزاده کلهری

کد متوفی: 6121069 یازدید: 254
1315/01/04 - 1399/03/17

غلامحسین عظیمی

کد متوفی: 6127516 یازدید: 193
-

کبوتر رحیمی

کد متوفی: 6128461 یازدید: 108
-

خدیجه عمویی

کد متوفی: 6128468 یازدید: 208
-

داوود شیخ

کد متوفی: 6128559 یازدید: 622
1373/05/21 - 1400/01/30

قوچعلی حسین زاده

کد متوفی: 6132636 یازدید: 59
-

فاطمه باقری( صدیق انوری)

کد متوفی: 6135940 یازدید: 754
1318/06/02 - 1400/05/10

صفیه پورحسن (رودپشتی)

کد متوفی: 6137139 یازدید: 259
- 1400/05/14

ابوالفضل لزردوستیان

کد متوفی: 6140342 یازدید: 77
-

ابوالفضل لزردوستیان

کد متوفی: 6140346 یازدید: 231
-

ابوالفضل لزردوستیان

کد متوفی: 6140424 یازدید: 73
-

ولی الله خداشناس

کد متوفی: 6142336 یازدید: 449
1348/10/01 - 1400/05/24

امیر طلایی

کد متوفی: 6142688 یازدید: 306
1382/12/24 - 1400/05/30

راضیه عبادی

کد متوفی: 6143875 یازدید: 86
1325/06/08 - 1399/06/07

محمد سعیدی

کد متوفی: 6151678 یازدید: 375
- 1400/06/25

ماه بانو زارع آمشکی

کد متوفی: 6155117 یازدید: 103
1313 - 1400/06/25

ملوک بختیاری

کد متوفی: 6155603 یازدید: 142
1331/07/10 - 1400/07/09

حاج عسگر علی طالبی

کد متوفی: 6159894 یازدید: 337
- 1400/08/09

خدیجه حمزه‌علی

کد متوفی: 6164249 یازدید: 58
-

هوشنگ سلمان زاده

کد متوفی: 6164333 یازدید: 66
1320/03/02 - 1395/11/30

ماه گل افضلی

کد متوفی: 6164734 یازدید: 41
- 1394/09/11

عباس قرائتی

کد متوفی: 6166260 یازدید: 24
-

كربلايي خورشيدعلي رمضاني

کد متوفی: 6166315 یازدید: 154
-

عزت صفی صمغ آبادی

کد متوفی: 6166800 یازدید: 19
1305/01/05 - 1396/09/18

محمد یوسف نجفی

کد متوفی: 6167448 یازدید: 189
1309 - 1394/09/26

صلوات الاه قالوجه

کد متوفی: 6170382 یازدید: 58
-

صلوات الاه قالوجه

کد متوفی: 6170898 یازدید: 22
1333 - 1387/06/07

امیدعلی صحرایی

کد متوفی: 6172703 یازدید: 13
- 1393/10/17

مجید حیدری

کد متوفی: 6174892 یازدید: 240
-

رستم رحیمی

کد متوفی: 6183100 یازدید: 37
1304/01/01 - 1383/02/11

عزت نسا مبینی شورستانی

کد متوفی: 6183104 یازدید: 134
1311 - 1371

رحیم/کوچکعلی رحیمی

کد متوفی: 6183107 یازدید: 26
-

گلی معافی

کد متوفی: 6183477 یازدید: 21
- 1384/11/21

جاوید فرزانه

کد متوفی: 6185040 یازدید: 1550
1348/11/03 - 1400/12/10

فرزامی غلامرضا فرزامی

کد متوفی: 6189304 یازدید: 22
1298/04/05 - 1376/02/05

مریم ذوالقدر

کد متوفی: 6189875 یازدید: 113
1341/03/20 - 1398/11/22

خدیجه حمیدی

کد متوفی: 6190450 یازدید: 25
-

تاجماه نوری

کد متوفی: 6190829 یازدید: 10
-

حاج فضل لله مافی

کد متوفی: 6190939 یازدید: 12
1333/09/07 - 1400/01/18

حاج فضل لله مافی

کد متوفی: 6190950 یازدید: 111
1333/09/07 - 1400/01/18

بلقیس دشتدار

کد متوفی: 6193189 یازدید: 28
- 1383/06/23

ام البنین آرموتی

کد متوفی: 6193191 یازدید: 55
- 1387/02/05

حبیب کریمیان

کد متوفی: 6193504 یازدید: 11
-

حمداله مافی جهانی

کد متوفی: 6195770 یازدید: 61
1332/02/14 - 1384/05/31

عباس مافی جهانی

کد متوفی: 6195904 یازدید: 89
-

علی همتی

کد متوفی: 6196024 یازدید: 103
-

منوچهر فیوجی

کد متوفی: 6196149 یازدید: 574
1364/04/04 - 1400/07/10

علی قاسمی

کد متوفی: 6198526 یازدید: 23
1325/01/09 - 1400/12/03

رحیمه شیخی‌ناسی‌

کد متوفی: 6200008 یازدید: 20
1330/07/03 - 1397/06/30

کربلایی رحمان علی یاری

کد متوفی: 6205191 یازدید: 136
1353/01/01 - 1400/09/29

حاجیه خانم عذرا صادقی

کد متوفی: 6205287 یازدید: 60
1316 - 1386/07/10

بانو شوکت صیادی

کد متوفی: 6207600 یازدید: 676
- 1401/04/27

گل خاتون (گلاب) مافی

کد متوفی: 6209136 یازدید: 30
-

کربلایی محمود مقصودی مقصودی

کد متوفی: 6209538 یازدید: 7
-

محمد کریمی

کد متوفی: 6211197 یازدید: 21
- 1401/02/18

مسیح الله محرابی

کد متوفی: 6211530 یازدید: 83
-

ابراهیم برزگر شعبانی

کد متوفی: 6211904 یازدید: 53
1377/11/09 - 1395/06/16

علی ابراهیمی

کد متوفی: 6213666 یازدید: 25
1337/09/15 - 1397/07/02

عباس احمدپور

کد متوفی: 6214328 یازدید: 12
1364/04/30 - 1391/04/20

سارا خدایاری

کد متوفی: 6216961 یازدید: 2
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید