آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان آوج

بهرام علی برجلو

کد متوفی: 1966 یازدید: 459
-

حاج حسن خوش نامی

کد متوفی: 7917 یازدید: 289
-

علی اینانلو

کد متوفی: 8370 یازدید: 264
-

علی اینانلو

کد متوفی: 8705 یازدید: 286
-

حاجیه خانم رقیه رمضانی

کد متوفی: 23708 یازدید: 826
-

کربلایی محمود علی رمضانی

کد متوفی: 24962 یازدید: 250
-

سعید مهرپویا

کد متوفی: 24977 یازدید: 353
-

حسین رضا افتخاری

کد متوفی: 25961 یازدید: 349
-

سعید مهرپویا

کد متوفی: 28847 یازدید: 359
-

حسین علی رمضان خانی

کد متوفی: 41513 یازدید: 211
-

موسی قربانی

کد متوفی: 42666 یازدید: 230
-

سید ضیاالدین هاشمی

کد متوفی: 42768 یازدید: 325
-

رمضان محمدی

کد متوفی: 42882 یازدید: 265
-

سیدضیاالدین هاشمب

کد متوفی: 43511 یازدید: 215
-

احمد دادفر

کد متوفی: 51429 یازدید: 348
-

حاج علی اصغر پرپینچی

کد متوفی: 56283 یازدید: 301
-

محرمعلی مولایاری

کد متوفی: 57710 یازدید: 224
-

رمضانعلی محمدحسنی

کد متوفی: 59014 یازدید: 230
-

حسن خدابنده لو

کد متوفی: 70478 یازدید: 248
-

حسین تبوراک

کد متوفی: 78238 یازدید: 258
-

رشید میرزایی

کد متوفی: 6000355 یازدید: 214
-

محمد رمضانخانی

کد متوفی: 6002923 یازدید: 255
-

سمیه ترابی

کد متوفی: 6003435 یازدید: 220
-

حاج سید ضیاءالدین هاشمی

کد متوفی: 6005643 یازدید: 220
-

حسین تبوراک

کد متوفی: 6006537 یازدید: 210
-

رعنا زرگری

کد متوفی: 6010688 یازدید: 308
-

سید حلیمه هاشمی

کد متوفی: 6019768 یازدید: 224
-

قربانعلی ملائی

کد متوفی: 6019840 یازدید: 183
-

فاطمه نوروزی

کد متوفی: 6019847 یازدید: 202
-

ولی الله ملائی

کد متوفی: 6019862 یازدید: 197
-

سمن گل رجبعلی بگلو

کد متوفی: 6020476 یازدید: 205
-

زهرا قاسمی

کد متوفی: 6022439 یازدید: 234
-

ثريا ملائی

کد متوفی: 6023193 یازدید: 223
-

محمد علی ملائی

کد متوفی: 6023505 یازدید: 235
-

ثريا بختیاری

کد متوفی: 6023518 یازدید: 234
-

ام لقمان بختیاری

کد متوفی: 6023695 یازدید: 214
-

حاج علی اصغر بختیاری

کد متوفی: 6023699 یازدید: 230
-

علی اکبر محمدخانی

کد متوفی: 6023889 یازدید: 217
-

حاج محمد حسن خوشناملو

کد متوفی: 6030515 یازدید: 215
-

حاج محمدحسن خوشناملو

کد متوفی: 6030681 یازدید: 217
-

بتول ساریجلو

کد متوفی: 6038900 یازدید: 218
-

بتول ساریجلو

کد متوفی: 6041521 یازدید: 217
-

تدکک حودنک

کد متوفی: 6054946 یازدید: 273
-

فاطمه نوروزی

کد متوفی: 6059983 یازدید: 180
-

خدیجه ابراهیمی

کد متوفی: 6064555 یازدید: 186
- 1399/11/13

خدیجه ابراهیمی

کد متوفی: 6064558 یازدید: 193
- 1399/11/13

حاج سیف الله محمدی

کد متوفی: 6066965 یازدید: 280
1318/06/05 - 1397/11/18

حوا نساء.اکبر.صفی صفی الله

کد متوفی: 6067265 یازدید: 204
-

اکبر . حوا . صفی الله

کد متوفی: 6067266 یازدید: 214
-

قزتمام محمدی

کد متوفی: 6069059 یازدید: 268
1309 - 1399

کربلایی ناصر حیدرزاده

کد متوفی: 6073536 یازدید: 321
-

حاجیه خانم رقیه علمشاهی

کد متوفی: 6073676 یازدید: 293
1326/3/3 - 1398/12/24

کربلایی حبیب اله افتخاری

کد متوفی: 6079302 یازدید: 193
-

حبیب الله افتخاری

کد متوفی: 6079727 یازدید: 197
-

حاج حبیب الله افتخاری

کد متوفی: 6079730 یازدید: 174
-

حاج محمدحسین کاوندی

کد متوفی: 6080531 یازدید: 492
1327/09/01 - 1399/09/20

فاضل انصاری

کد متوفی: 6082118 یازدید: 158
۱۳۰۸ - ۱۳۹۹/۵/۱۷

صغری افتخاری

کد متوفی: 6091495 یازدید: 573
1321/08/25 - 1400/01/03

b آینه وند

کد متوفی: 6093785 یازدید: 316
1314 -

یدالله آینه وند

کد متوفی: 6093795 یازدید: 196
1314 - 1399/1/13

محمدعلی میرزایی

کد متوفی: 6094753 یازدید: 174
- 1400/1/15

فتحعلی شجاعی فر

کد متوفی: 6094764 یازدید: 303
- ۱۴۰۰/1/14

محمدعلی میرزایی

کد متوفی: 6094769 یازدید: 288
- 1400/1/15

صغرا اینانلو

کد متوفی: 6097525 یازدید: 284
- 1400/01/21

کربلایی حاج محرم چگینی

کد متوفی: 6099074 یازدید: 326
۱۳۱۳/۰۱/۰۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

نبی الله نائینی

کد متوفی: 6099725 یازدید: 209
1314/08/9 - 1398/08/18

حاج محمد حسن وکیلی نیا

کد متوفی: 6100419 یازدید: 279
-

فاطمه احمدی

کد متوفی: 6101580 یازدید: 792
1324 - 1400/1/29

ناصر رمضانخانی

کد متوفی: 6103830 یازدید: 1149
1362/08/14 - 1399/04/29

کربلایی جعفر قربانی

کد متوفی: 6107652 یازدید: 194
-

کربلایی جعفر قربانی

کد متوفی: 6107659 یازدید: 240
-

روستای مشهد خرقان

کد متوفی: 6108245 یازدید: 219
-

مهلقا قربانی

کد متوفی: 6110403 یازدید: 161
۱۳۱۷ - ۱۴۰۰/۲/۱۷

مشهدی مهلقا قربانی فرزند حاج قوچعلی

کد متوفی: 6110418 یازدید: 317
۱۳۱۷ - ۱۴۰۰/۲/۱۷

حاتم علی جعفربیگلو

کد متوفی: 6125059 یازدید: 244
- 1399/03/31

کربلایی اسد الله خمسه

کد متوفی: 6144231 یازدید: 342
1340/03/16 - 1400/05/29

محمدحسین بختیاری

کد متوفی: 6152697 یازدید: 643
1338/02/13 - 1365/12/12

خوش ساعت عبدالله وند

کد متوفی: 6196550 یازدید: 176
-

خدیجه محمدی

کد متوفی: 6210599 یازدید: 46
-

حسن حدادی

کد متوفی: 6230178 یازدید: 26
-

خدا رحمت کنه ربیعه قهرمانی

کد متوفی: 6233582 یازدید: 30
1402/05/10 -

ریحانه افتخاری

کد متوفی: 6234321 یازدید: 108
1308/09/20 - 1402/04/19

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6247690 یازدید: 6
1335/01/01 - 1398/10/13
Loading...

لطفا شکیبا باشید