آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان آوج

بهرام علی برجلو

کد متوفی: 1966 یازدید: 243
-

حاج حسن خوش نامی

کد متوفی: 7917 یازدید: 132
-

علی اینانلو

کد متوفی: 8370 یازدید: 115
-

علی اینانلو

کد متوفی: 8705 یازدید: 118
-

حاجیه خانم رقیه رمضانی

کد متوفی: 23708 یازدید: 318
-

کربلایی محمود علی رمضانی

کد متوفی: 24962 یازدید: 115
-

سعید مهرپویا

کد متوفی: 24977 یازدید: 127
-

حسین رضا افتخاری

کد متوفی: 25961 یازدید: 140
-

سعید مهرپویا

کد متوفی: 28847 یازدید: 181
-

حسین علی رمضان خانی

کد متوفی: 41513 یازدید: 105
-

موسی قربانی

کد متوفی: 42666 یازدید: 129
-

سید ضیاالدین هاشمی

کد متوفی: 42768 یازدید: 132
-

رمضان محمدی

کد متوفی: 42882 یازدید: 133
-

سیدضیاالدین هاشمب

کد متوفی: 43511 یازدید: 108
-

احمد دادفر

کد متوفی: 51429 یازدید: 192
-

حاج علی اصغر پرپینچی

کد متوفی: 56283 یازدید: 157
-

محرمعلی مولایاری

کد متوفی: 57710 یازدید: 116
-

رمضانعلی محمدحسنی

کد متوفی: 59014 یازدید: 105
-

حسن خدابنده لو

کد متوفی: 70478 یازدید: 119
-

حسین تبوراک

کد متوفی: 78238 یازدید: 126
-

رشید میرزایی

کد متوفی: 6000355 یازدید: 113
-

محمد رمضانخانی

کد متوفی: 6002923 یازدید: 133
-

سمیه ترابی

کد متوفی: 6003435 یازدید: 114
-

حاج سید ضیاءالدین هاشمی

کد متوفی: 6005643 یازدید: 122
-

حسین تبوراک

کد متوفی: 6006537 یازدید: 113
-

رعنا زرگری

کد متوفی: 6010688 یازدید: 170
-

سید حلیمه هاشمی

کد متوفی: 6019768 یازدید: 122
-

قربانعلی ملائی

کد متوفی: 6019840 یازدید: 92
-

فاطمه نوروزی

کد متوفی: 6019847 یازدید: 109
-

ولی الله ملائی

کد متوفی: 6019862 یازدید: 109
-

سمن گل رجبعلی بگلو

کد متوفی: 6020476 یازدید: 103
-

زهرا قاسمی

کد متوفی: 6022439 یازدید: 121
-

ثريا ملائی

کد متوفی: 6023193 یازدید: 108
-

محمد علی ملائی

کد متوفی: 6023505 یازدید: 123
-

ثريا بختیاری

کد متوفی: 6023518 یازدید: 126
-

ام لقمان بختیاری

کد متوفی: 6023695 یازدید: 108
-

حاج علی اصغر بختیاری

کد متوفی: 6023699 یازدید: 105
-

علی اکبر محمدخانی

کد متوفی: 6023889 یازدید: 116
-

حاج محمد حسن خوشناملو

کد متوفی: 6030515 یازدید: 103
-

حاج محمدحسن خوشناملو

کد متوفی: 6030681 یازدید: 116
-

بتول ساریجلو

کد متوفی: 6038900 یازدید: 109
-

بتول ساریجلو

کد متوفی: 6041521 یازدید: 110
-

تدکک حودنک

کد متوفی: 6054946 یازدید: 125
-

فاطمه نوروزی

کد متوفی: 6059983 یازدید: 98
-

خدیجه ابراهیمی

کد متوفی: 6064555 یازدید: 104
- 1399/11/13

خدیجه ابراهیمی

کد متوفی: 6064558 یازدید: 112
- 1399/11/13

حاج سیف الله محمدی

کد متوفی: 6066965 یازدید: 119
1318/06/05 - 1397/11/18

حوا نساء.اکبر.صفی صفی الله

کد متوفی: 6067265 یازدید: 109
-

اکبر . حوا . صفی الله

کد متوفی: 6067266 یازدید: 113
-

قزتمام محمدی

کد متوفی: 6069059 یازدید: 176
1309 - 1399

کربلایی ناصر حیدرزاده

کد متوفی: 6073536 یازدید: 186
-

حاجیه خانم رقیه علمشاهی

کد متوفی: 6073676 یازدید: 124
1326/3/3 - 1398/12/24

کربلایی حبیب اله افتخاری

کد متوفی: 6079302 یازدید: 97
-

حبیب الله افتخاری

کد متوفی: 6079727 یازدید: 90
-

حاج حبیب الله افتخاری

کد متوفی: 6079730 یازدید: 100
-

حاج محمدحسین کاوندی

کد متوفی: 6080531 یازدید: 405
1327/09/01 - 1399/09/20

فاضل انصاری

کد متوفی: 6082118 یازدید: 90
۱۳۰۸ - ۱۳۹۹/۵/۱۷

صغری افتخاری

کد متوفی: 6091495 یازدید: 416
1321/08/25 - 1400/01/03

b آینه وند

کد متوفی: 6093785 یازدید: 166
1314 -

یدالله آینه وند

کد متوفی: 6093795 یازدید: 104
1314 - 1399/1/13

محمدعلی میرزایی

کد متوفی: 6094753 یازدید: 98
- 1400/1/15

فتحعلی شجاعی فر

کد متوفی: 6094764 یازدید: 173
- ۱۴۰۰/1/14

محمدعلی میرزایی

کد متوفی: 6094769 یازدید: 183
- 1400/1/15

صغرا اینانلو

کد متوفی: 6097525 یازدید: 191
- 1400/01/21

کربلایی حاج محرم چگینی

کد متوفی: 6099074 یازدید: 204
۱۳۱۳/۰۱/۰۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

نبی الله نائینی

کد متوفی: 6099725 یازدید: 122
1314/08/9 - 1398/08/18

حاج محمد حسن وکیلی نیا

کد متوفی: 6100419 یازدید: 103
-

فاطمه احمدی

کد متوفی: 6101580 یازدید: 688
1324 - 1400/1/29

ناصر رمضانخانی

کد متوفی: 6103830 یازدید: 722
1362/08/14 - 1399/04/29

کربلایی جعفر قربانی

کد متوفی: 6107652 یازدید: 99
-

کربلایی جعفر قربانی

کد متوفی: 6107659 یازدید: 147
-

روستای مشهد خرقان

کد متوفی: 6108245 یازدید: 90
-

مهلقا قربانی

کد متوفی: 6110403 یازدید: 74
۱۳۱۷ - ۱۴۰۰/۲/۱۷

مشهدی مهلقا قربانی فرزند حاج قوچعلی

کد متوفی: 6110418 یازدید: 251
۱۳۱۷ - ۱۴۰۰/۲/۱۷

حاتم علی جعفربیگلو

کد متوفی: 6125059 یازدید: 137
- 1399/03/31

کربلایی اسد الله خمسه

کد متوفی: 6144231 یازدید: 267
1340/03/16 - 1400/05/29

محمدحسین بختیاری

کد متوفی: 6152697 یازدید: 477
1338/02/13 - 1365/12/12

خوش ساعت عبدالله وند

کد متوفی: 6196550 یازدید: 89
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید