آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان البرز

حاج سیف اله شیرمحمدی

کد متوفی: 10698 یازدید: 147
-

فرشته طیبی

کد متوفی: 19008 یازدید: 92
-

ثریا معروفی

کد متوفی: 24943 یازدید: 125
-

پرویز هاشمی

کد متوفی: 25496 یازدید: 109
-

حمید رسولی

کد متوفی: 29051 یازدید: 108
-

حمید رسولی

کد متوفی: 29061 یازدید: 129
-

مجید کلانتری

کد متوفی: 31814 یازدید: 104
-

مسلم عزیزیان

کد متوفی: 34947 یازدید: 75
-

قربان رحمانی

کد متوفی: 37477 یازدید: 105
-

حاج صفرعلی همایون تبار

کد متوفی: 37925 یازدید: 102
-

حاج محمدحسین درجزینی

کد متوفی: 40656 یازدید: 89
-

حاج محمدحسین درجزینی

کد متوفی: 40659 یازدید: 179
-

قنبرعلی شهبازی

کد متوفی: 47205 یازدید: 85
-

قنبرعلی شهبازی

کد متوفی: 47209 یازدید: 86
-

زهرا سلطان آجورلو

کد متوفی: 48710 یازدید: 83
-

فخری باوقار

کد متوفی: 53003 یازدید: 79
-

اصغر سعیدی

کد متوفی: 65607 یازدید: 83
-

زینب نوروزی

کد متوفی: 68714 یازدید: 104
-

زینب نوروزی

کد متوفی: 68844 یازدید: 97
-

شفا (ننه لر) اسمی

کد متوفی: 72402 یازدید: 74
-

محمد شریف رحمت الهی

کد متوفی: 74548 یازدید: 76
-

نظام الله اسکندری

کد متوفی: 6000658 یازدید: 67
-

حسین خدابنده لو

کد متوفی: 6009520 یازدید: 91
-

شهید سعید آرام

کد متوفی: 6012679 یازدید: 71
-

احمد ولی زاده

کد متوفی: 6015205 یازدید: 82
-

حاج سهراب مسافر

کد متوفی: 6018164 یازدید: 87
-

مرحوم مسیح اله محمدی فیشانی

کد متوفی: 6019572 یازدید: 72
-

روح الله نوروزی

کد متوفی: 6020955 یازدید: 85
-

حاجیه خانم منیر صفری

کد متوفی: 6022585 یازدید: 82
-

حاج شمس الدین رشوند

کد متوفی: 6025443 یازدید: 73
-

طاهره خلج

کد متوفی: 6025599 یازدید: 66
-

طاهره خلج

کد متوفی: 6025615 یازدید: 88
-

بی بی ذوالفقاری

کد متوفی: 6027664 یازدید: 66
-

خضرعلی ناصری

کد متوفی: 6027726 یازدید: 73
-

خضرعلی ناصری

کد متوفی: 6027852 یازدید: 64
-

حاجیه خانم کلثوم فرخی

کد متوفی: 6032041 یازدید: 77
-

معصومه اسدی

کد متوفی: 6033475 یازدید: 66
-

عارف بشاش

کد متوفی: 6038459 یازدید: 79
-

رجب علی سلمان پور

کد متوفی: 6041601 یازدید: 70
-

عباس شمسی نژاد

کد متوفی: 6041971 یازدید: 284
-

خانم فاطمه زهرا (س)

کد متوفی: 6042334 یازدید: 76
-

سرور امین زاده

کد متوفی: 6042775 یازدید: 69
-

مرحومه حاجیه خانم مریم کاظمی

کد متوفی: 6043256 یازدید: 60
-

کربلائی آقاخان حسین زاده راد

کد متوفی: 6046188 یازدید: 67
-

حاج یعقوب رجائی

کد متوفی: 6046210 یازدید: 82
-

کبری شعبان

کد متوفی: 6046387 یازدید: 63
-

محسن رزقی

کد متوفی: 6048283 یازدید: 73
-

جمیله قربانی

کد متوفی: 6049802 یازدید: 76
-

حاج روح الله آجورلو

کد متوفی: 6051917 یازدید: 79
-

حاج روح الله آجورلو

کد متوفی: 6051925 یازدید: 186
-

غلامعلی مهرعلیان

کد متوفی: 6051955 یازدید: 71
-

رجبعلی سلمانپور

کد متوفی: 6053417 یازدید: 78
-

کربلایی ابراهیم بهادری

کد متوفی: 6055733 یازدید: 68
- 3111393

هنگامه مهرجو

کد متوفی: 6058561 یازدید: 70
5/6/55 - 2/11/99

یدالله عبدی درینسو

کد متوفی: 6060147 یازدید: 70
1303/08/02 - 1385/11/05

حسین هدایت زاده

کد متوفی: 6063148 یازدید: 71
1330/7/3 - 1399/11/8

حسین هدایت زاده

کد متوفی: 6063154 یازدید: 77
1330/7/3 - 1399/11/8

صفرا علی پناهی

کد متوفی: 6065051 یازدید: 72
۱۳۰۵ - ۱۳۷۴/۱۱/۱۴

حاج علی بابایی

کد متوفی: 6068869 یازدید: 69
1318/03/03 - 1399/09/19

حاج علی اکبر خمسه

کد متوفی: 6073327 یازدید: 91
۱۳۳۴/۹/۷ - ۱۳۶۴/۱۲/۲

حاج علی اکبر خمسه

کد متوفی: 6073331 یازدید: 83
۱۳۳۴/۹/۷ - ۱۳۶۴/۱۲/۲

حاج علی اکبر خمسه

کد متوفی: 6073337 یازدید: 132
۱۳۳۴/۹/۷ - ۱۳۶۴/۱۲/۲

شعبانعلی تقی پور

کد متوفی: 6073626 یازدید: 77
۱۳۳۶/۱/۲ - ۱۳۶۵/۱۰/۴

شعبانعلی تقی پور

کد متوفی: 6073628 یازدید: 91
۱۳۳۶/۱/۲ - ۱۳۶۵/۱۰/۴

شعبانعلی تقی پور

کد متوفی: 6073632 یازدید: 78
۱۳۳۶/۱/۲ - ۱۳۶۵/۱۰/۴

شعبانعلی تقی پور

کد متوفی: 6073637 یازدید: 165
۱۳۳۶/۱/۲ - ۱۳۶۵/۱۰/۴

علی اکبد جمشیدی

کد متوفی: 6074368 یازدید: 80
-

علی اکبر جمشیدی

کد متوفی: 6074370 یازدید: 89
-

مرضیه ساعدی

کد متوفی: 6075804 یازدید: 82
-

مرضیه ساعدی

کد متوفی: 6075826 یازدید: 103
-

کافیه عقبی

کد متوفی: 6081127 یازدید: 67
13 - 1398/12/23

کافیه عقبی

کد متوفی: 6081129 یازدید: 292
1337 - 1398/12/23

ثریا قهرمانی

کد متوفی: 6081556 یازدید: 67
- 1399/12/19

ثریا قهرمانی

کد متوفی: 6081557 یازدید: 163
- 1399/12/19

عرفان احمدی

کد متوفی: 6081608 یازدید: 309
-

محبوبه مولایی

کد متوفی: 6083075 یازدید: 640
1361/12/23 - 1399/12/23

حاج مشتاق علی بیگدلو

کد متوفی: 6092482 یازدید: 109
- 1398/12/1

ضیغم صالحی

کد متوفی: 6092967 یازدید: 75
-

ضیغم صالحی

کد متوفی: 6092971 یازدید: 70
-

علیرضا بهرامخانی

کد متوفی: 6097947 یازدید: 86
1367/1/20 - 1400/1/20

رقیه کریمی

کد متوفی: 6098114 یازدید: 125
-

فرامرز براری

کد متوفی: 6100225 یازدید: 64
1331/07/06 - 1400/01/26

فرنگیس یوسفی

کد متوفی: 6101587 یازدید: 1188
1331/03/09 - 1400/01/25

علی اکبر محمدی

کد متوفی: 6102916 یازدید: 816
1318/07/20 - 1400/01/30

حاج صفر نادری

کد متوفی: 6103065 یازدید: 67
۱۳۲۲ - ۱۳۹۶

سپیده ملک زاده

کد متوفی: 6103546 یازدید: 767
1371/03/21 - 1400/01/28

حاج علی اکبر محمدی

کد متوفی: 6103640 یازدید: 71
- ۱۴۰۰/۱/۳۰

کربلایی صغری ایوبی

کد متوفی: 6104178 یازدید: 289
-

محمد مختاری پور

کد متوفی: 6107304 یازدید: 854
1378/12/17 - 1399/12/30

سید هاشم حسینی

کد متوفی: 6108863 یازدید: 60
-

مشهدی بیگم امینی

کد متوفی: 6111035 یازدید: 113
-

سید هاشم حسینی

کد متوفی: 6112030 یازدید: 1490
۱۶/۰۵/۱۳۳۷ - ۱۰/۰۲/۱۴۰۰

علی مرتضی زاده

کد متوفی: 6113018 یازدید: 58
1372/7/30 - 1394/3/15

خدیجه محمدپور

کد متوفی: 6113054 یازدید: 175
1327/01/08 - 1392/02/17

حسین آجورلو

کد متوفی: 6114513 یازدید: 321
1358/09/01 - 1388/02/25

کربلایی احمد عبدالهی اوانکی

کد متوفی: 6115944 یازدید: 48
1339 - 1399

صفورا شیرمحمدی

کد متوفی: 6116864 یازدید: 140
32/08/07 - 29/ 12/ 93

فردوس شاقلانی لور

کد متوفی: 6117671 یازدید: 84
- ۱۴۰۰

. .

کد متوفی: 6121256 یازدید: 799
- 1400/03/08

نریمان بشیری

کد متوفی: 6122166 یازدید: 44
-

شهربانو بهاوری

کد متوفی: 6123285 یازدید: 151
-

نیکان نیک یار

کد متوفی: 6123578 یازدید: 242
1389/01/31 - 1400/03/13

حسین گودرزوند چگینی

کد متوفی: 6126732 یازدید: 51
-

تِلّی هاشمی

کد متوفی: 6127874 یازدید: 555
-

حاج صمد خلیلیان

کد متوفی: 6128807 یازدید: 221
- 1398/04/16

آقای ستار عنایتی

کد متوفی: 6129769 یازدید: 175
- 1392/04/21

حسن آجورلو

کد متوفی: 6130622 یازدید: 48
- 1392/04/27

حسن آجورلو

کد متوفی: 6130665 یازدید: 46
- 1392/04/27

علی جمالی

کد متوفی: 6132906 یازدید: 41
- 1397/08/04

آقای ایوب جلوخانی نیارکی

کد متوفی: 6136021 یازدید: 175
1317/08/10 - 1400/04/07

آیت کلهری

کد متوفی: 6136211 یازدید: 82
- 1400/05/12

فرشته خدابنده

کد متوفی: 6136749 یازدید: 245
-

حاجیه خانم حورلقا محمدی

کد متوفی: 6138032 یازدید: 109
1308/02/06 - 1400/04/23

حاجیه خانم عصمت کاظمی وحید

کد متوفی: 6138831 یازدید: 150
1321/04/20 -

مختار الله بخش

کد متوفی: 6140416 یازدید: 115
1329/07/01 - 1399/06/09

مختار الله بخش

کد متوفی: 6140420 یازدید: 37
1329/07/01 - 1399/06/09

صفرعلی حیدری

کد متوفی: 6141801 یازدید: 42
-

مختار الله بخش

کد متوفی: 6146702 یازدید: 27
-

آمنه خانم رشوند

کد متوفی: 6146731 یازدید: 39
-

شادروان آمنه خانم رشوند

کد متوفی: 6146734 یازدید: 179
1349/07/15 - 1400/06/10

مرحوم عینعلی صادقی

کد متوفی: 6148245 یازدید: 155
- 1400/06/14

زهرا جمالی

کد متوفی: 6148502 یازدید: 23
1353/07/01 - 1400/06/14

زهرا جمالی

کد متوفی: 6148556 یازدید: 141
1353/07/01 - 1400/06/14

زهرا وفائی راد

کد متوفی: 6152004 یازدید: 279
- 1400/06/25

اسمعلی عزیزی فاطمه محمودی

کد متوفی: 6154627 یازدید: 29
-

اکبر محمدخانی غیاثوند

کد متوفی: 6154966 یازدید: 78
- 1400/07/07

حکمعلی مهری

کد متوفی: 6157223 یازدید: 211
1317/05/05 - 1400/07/14

احمد نبی

کد متوفی: 6158347 یازدید: 196
-

احمد نبی نبی

کد متوفی: 6158387 یازدید: 17
1356/05/25 - 1400/07/28

شمسی بانو آجرلو

کد متوفی: 6160839 یازدید: 239
- 1400/07/15

مهندس رامین رامین شجاعی

کد متوفی: 6162096 یازدید: 99
1348/11/06 - 1400/08/18

حمیده انواری

کد متوفی: 6162204 یازدید: 51
-

عبدالله صادقی

کد متوفی: 6162408 یازدید: 4
-

رحمت الله محمدی

کد متوفی: 6162737 یازدید: 17
- 1400/08/26

حسین قدیمی

کد متوفی: 6162937 یازدید: 6
1345/06/01 - 1365/09/02

محدثه مستانه

کد متوفی: 6164043 یازدید: 29
1380/05/31 - 1400/09/06

سهراب قربانی رضایی

کد متوفی: 6164583 یازدید: 0
1350/11/20 - 1400/08/11

مهوش سلطانپور

کد متوفی: 6165654 یازدید: 9
1326/05/20 - 1393/06/11
Loading...

لطفا شکیبا باشید