آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان البرز

حاج سیف اله شیرمحمدی

کد متوفی: 10698 یازدید: 306
-

فرشته طیبی

کد متوفی: 19008 یازدید: 258
-

ثریا معروفی

کد متوفی: 24943 یازدید: 302
-

پرویز هاشمی

کد متوفی: 25496 یازدید: 246
-

حمید رسولی

کد متوفی: 29051 یازدید: 457
-

حمید رسولی

کد متوفی: 29061 یازدید: 388
-

مجید کلانتری

کد متوفی: 31814 یازدید: 293
-

مسلم عزیزیان

کد متوفی: 34947 یازدید: 213
-

قربان رحمانی

کد متوفی: 37477 یازدید: 248
-

حاج صفرعلی همایون تبار

کد متوفی: 37925 یازدید: 290
-

حاج محمدحسین درجزینی

کد متوفی: 40656 یازدید: 216
-

حاج محمدحسین درجزینی

کد متوفی: 40659 یازدید: 346
-

قنبرعلی شهبازی

کد متوفی: 47205 یازدید: 223
-

قنبرعلی شهبازی

کد متوفی: 47209 یازدید: 214
-

زهرا سلطان آجورلو

کد متوفی: 48710 یازدید: 227
-

فخری باوقار

کد متوفی: 53003 یازدید: 207
-

اصغر سعیدی

کد متوفی: 65607 یازدید: 231
-

زینب نوروزی

کد متوفی: 68714 یازدید: 263
-

زینب نوروزی

کد متوفی: 68844 یازدید: 241
-

شفا (ننه لر) اسمی

کد متوفی: 72402 یازدید: 195
-

محمد شریف رحمت الهی

کد متوفی: 74548 یازدید: 185
-

نظام الله اسکندری

کد متوفی: 6000658 یازدید: 188
-

حسین خدابنده لو

کد متوفی: 6009520 یازدید: 324
-

شهید سعید آرام

کد متوفی: 6012679 یازدید: 197
-

احمد ولی زاده

کد متوفی: 6015205 یازدید: 216
-

حاج سهراب مسافر

کد متوفی: 6018164 یازدید: 212
-

مرحوم مسیح اله محمدی فیشانی

کد متوفی: 6019572 یازدید: 216
-

روح الله نوروزی

کد متوفی: 6020955 یازدید: 198
-

حاجیه خانم منیر صفری

کد متوفی: 6022585 یازدید: 208
-

حاج شمس الدین رشوند

کد متوفی: 6025443 یازدید: 221
-

طاهره خلج

کد متوفی: 6025599 یازدید: 196
-

طاهره خلج

کد متوفی: 6025615 یازدید: 222
-

بی بی ذوالفقاری

کد متوفی: 6027664 یازدید: 223
-

خضرعلی ناصری

کد متوفی: 6027726 یازدید: 197
-

خضرعلی ناصری

کد متوفی: 6027852 یازدید: 189
-

حاجیه خانم کلثوم فرخی

کد متوفی: 6032041 یازدید: 198
-

حضرت زهرا سلام الله علیها ام ابیها

کد متوفی: 6032460 یازدید: 217
-

معصومه اسدی

کد متوفی: 6033475 یازدید: 196
-

عارف بشاش

کد متوفی: 6038459 یازدید: 210
-

رجب علی سلمان پور

کد متوفی: 6041601 یازدید: 226
-

عباس شمسی نژاد

کد متوفی: 6041971 یازدید: 415
-

خانم فاطمه زهرا (س)

کد متوفی: 6042334 یازدید: 224
-

سرور امین زاده

کد متوفی: 6042775 یازدید: 171
-

مرحومه حاجیه خانم مریم کاظمی

کد متوفی: 6043256 یازدید: 199
-

کربلائی آقاخان حسین زاده راد

کد متوفی: 6046188 یازدید: 234
-

حاج یعقوب رجائی

کد متوفی: 6046210 یازدید: 243
-

کبری شعبان

کد متوفی: 6046387 یازدید: 163
-

محسن رزقی

کد متوفی: 6048283 یازدید: 217
-

جمیله قربانی

کد متوفی: 6049802 یازدید: 207
-

حاج روح الله آجورلو

کد متوفی: 6051917 یازدید: 212
-

حاج روح الله آجورلو

کد متوفی: 6051925 یازدید: 387
-

غلامعلی مهرعلیان

کد متوفی: 6051955 یازدید: 177
-

رجبعلی سلمانپور

کد متوفی: 6053417 یازدید: 203
-

کربلایی ابراهیم بهادری

کد متوفی: 6055733 یازدید: 197
- 3111393

هنگامه مهرجو

کد متوفی: 6058561 یازدید: 205
5/6/55 - 2/11/99

یدالله عبدی درینسو

کد متوفی: 6060147 یازدید: 182
1303/08/02 - 1385/11/05

حسین هدایت زاده

کد متوفی: 6063148 یازدید: 205
1330/7/3 - 1399/11/8

حسین هدایت زاده

کد متوفی: 6063154 یازدید: 214
1330/7/3 - 1399/11/8

صفرا علی پناهی

کد متوفی: 6065051 یازدید: 211
۱۳۰۵ - ۱۳۷۴/۱۱/۱۴

حاج علی بابایی

کد متوفی: 6068869 یازدید: 231
1318/03/03 - 1399/09/19

حاج علی اکبر خمسه

کد متوفی: 6073327 یازدید: 237
۱۳۳۴/۹/۷ - ۱۳۶۴/۱۲/۲

حاج علی اکبر خمسه

کد متوفی: 6073331 یازدید: 222
۱۳۳۴/۹/۷ - ۱۳۶۴/۱۲/۲

حاج علی اکبر خمسه

کد متوفی: 6073337 یازدید: 299
۱۳۳۴/۹/۷ - ۱۳۶۴/۱۲/۲

شعبانعلی تقی پور

کد متوفی: 6073626 یازدید: 203
۱۳۳۶/۱/۲ - ۱۳۶۵/۱۰/۴

شعبانعلی تقی پور

کد متوفی: 6073628 یازدید: 201
۱۳۳۶/۱/۲ - ۱۳۶۵/۱۰/۴

شعبانعلی تقی پور

کد متوفی: 6073632 یازدید: 199
۱۳۳۶/۱/۲ - ۱۳۶۵/۱۰/۴

شعبانعلی تقی پور

کد متوفی: 6073637 یازدید: 302
۱۳۳۶/۱/۲ - ۱۳۶۵/۱۰/۴

علی اکبد جمشیدی

کد متوفی: 6074368 یازدید: 193
-

علی اکبر جمشیدی

کد متوفی: 6074370 یازدید: 219
-

مرضیه ساعدی

کد متوفی: 6075804 یازدید: 230
-

مرضیه ساعدی

کد متوفی: 6075826 یازدید: 232
-

کافیه عقبی

کد متوفی: 6081127 یازدید: 193
13 - 1398/12/23

کافیه عقبی

کد متوفی: 6081129 یازدید: 409
1337 - 1398/12/23

ثریا قهرمانی

کد متوفی: 6081556 یازدید: 220
- 1399/12/19

ثریا قهرمانی

کد متوفی: 6081557 یازدید: 301
- 1399/12/19

عرفان احمدی

کد متوفی: 6081608 یازدید: 416
-

محبوبه مولایی

کد متوفی: 6083075 یازدید: 813
1361/12/23 - 1399/12/23

حاج مشتاق علی بیگدلو

کد متوفی: 6092482 یازدید: 342
- 1398/12/1

ضیغم صالحی

کد متوفی: 6092967 یازدید: 265
-

ضیغم صالحی

کد متوفی: 6092971 یازدید: 203
-

علیرضا بهرامخانی

کد متوفی: 6097947 یازدید: 294
1367/1/20 - 1400/1/20

رقیه کریمی

کد متوفی: 6098114 یازدید: 242
-

فرامرز براری

کد متوفی: 6100225 یازدید: 219
1331/07/06 - 1400/01/26

فرنگیس یوسفی

کد متوفی: 6101587 یازدید: 1434
1331/03/09 - 1400/01/25

علی اکبر محمدی

کد متوفی: 6102916 یازدید: 983
1318/07/20 - 1400/01/30

حاج صفر نادری

کد متوفی: 6103065 یازدید: 220
۱۳۲۲ - ۱۳۹۶

سپیده ملک زاده

کد متوفی: 6103546 یازدید: 972
1371/03/21 - 1400/01/28

حاج علی اکبر محمدی

کد متوفی: 6103640 یازدید: 225
- ۱۴۰۰/۱/۳۰

کربلایی صغری ایوبی

کد متوفی: 6104178 یازدید: 395
-

محمد مختاری پور

کد متوفی: 6107304 یازدید: 986
1378/12/17 - 1399/12/30

سید هاشم حسینی

کد متوفی: 6108863 یازدید: 189
-

مشهدی بیگم امینی

کد متوفی: 6111035 یازدید: 306
-

سید هاشم حسینی

کد متوفی: 6112030 یازدید: 1882
۱۶/۰۵/۱۳۳۷ - ۱۰/۰۲/۱۴۰۰

علی مرتضی زاده

کد متوفی: 6113018 یازدید: 188
1372/7/30 - 1394/3/15

خدیجه محمدپور

کد متوفی: 6113054 یازدید: 408
1327/01/08 - 1392/02/17

حسین آجورلو

کد متوفی: 6114513 یازدید: 528
1358/09/01 - 1388/02/25

کربلایی احمد عبدالهی اوانکی

کد متوفی: 6115944 یازدید: 155
1339 - 1399

صفورا شیرمحمدی

کد متوفی: 6116864 یازدید: 262
32/08/07 - 29/ 12/ 93

فردوس شاقلانی لور

کد متوفی: 6117671 یازدید: 194
- ۱۴۰۰

. .

کد متوفی: 6121256 یازدید: 988
- 1400/03/08

نریمان بشیری

کد متوفی: 6122166 یازدید: 202
-

شهربانو بهاوری

کد متوفی: 6123285 یازدید: 271
-

سیده بلور حسینی

کد متوفی: 6123578 یازدید: 525
1324/01/01 - 1383/01/09

حسین گودرزوند چگینی

کد متوفی: 6126732 یازدید: 197
-

تِلّی هاشمی

کد متوفی: 6127874 یازدید: 686
-

حسن آجورلو

کد متوفی: 6130622 یازدید: 204
- 1392/04/27

حسن آجورلو

کد متوفی: 6130665 یازدید: 173
- 1392/04/27

علی جمالی

کد متوفی: 6132906 یازدید: 134
- 1397/08/04

آقای ایوب جلوخانی نیارکی

کد متوفی: 6136021 یازدید: 523
1317/08/10 - 1400/04/07

آیت کلهری

کد متوفی: 6136211 یازدید: 317
- 1400/05/12

فرشته خدابنده

کد متوفی: 6136749 یازدید: 389
-

حاجیه خانم حورلقا محمدی

کد متوفی: 6138032 یازدید: 271
1308/02/06 - 1400/04/23

حاجیه خانم عصمت کاظمی وحید

کد متوفی: 6138831 یازدید: 305
1321/04/20 -

مختار الله بخش

کد متوفی: 6140416 یازدید: 190
1329/07/01 - 1399/06/09

مختار الله بخش

کد متوفی: 6140420 یازدید: 127
1329/07/01 - 1399/06/09

صفرعلی حیدری

کد متوفی: 6141801 یازدید: 229
-

مختار الله بخش

کد متوفی: 6146702 یازدید: 157
-

آمنه خانم رشوند

کد متوفی: 6146731 یازدید: 197
-

شادروان آمنه خانم رشوند

کد متوفی: 6146734 یازدید: 265
1349/07/15 - 1400/06/10

مرحوم عینعلی صادقی

کد متوفی: 6148245 یازدید: 255
- 1400/06/14

زهرا جمالی

کد متوفی: 6148502 یازدید: 107
1353/07/01 - 1400/06/14

زهرا جمالی

کد متوفی: 6148556 یازدید: 226
1353/07/01 - 1400/06/14

اسمعلی عزیزی فاطمه محمودی

کد متوفی: 6154627 یازدید: 154
-

اکبر محمدخانی غیاثوند

کد متوفی: 6154966 یازدید: 248
- 1400/07/07

حکمعلی مهری

کد متوفی: 6157223 یازدید: 316
1317/05/05 - 1400/07/14

احمد نبی

کد متوفی: 6158347 یازدید: 345
-

احمد نبی نبی

کد متوفی: 6158387 یازدید: 133
1356/05/25 - 1400/07/28

شمسی بانو آجرلو

کد متوفی: 6160839 یازدید: 354
- 1400/07/15

مهندس رامین رامین شجاعی

کد متوفی: 6162096 یازدید: 214
1348/11/06 - 1400/08/18

حمیده انواری

کد متوفی: 6162204 یازدید: 141
-

عبدالله صادقی

کد متوفی: 6162408 یازدید: 93
-

رحمت الله محمدی

کد متوفی: 6162737 یازدید: 96
- 1400/08/26

حسین قدیمی

کد متوفی: 6162937 یازدید: 126
1345/06/01 - 1365/09/02

محدثه مستانه

کد متوفی: 6164043 یازدید: 154
1380/05/31 - 1400/09/06

سهراب قربانی رضایی

کد متوفی: 6164583 یازدید: 102
1350/11/20 - 1400/08/11

مهوش سلطانپور

کد متوفی: 6165654 یازدید: 104
1326/05/20 - 1393/06/11

عباس شمسی نژاد

کد متوفی: 6165972 یازدید: 143
- 1399/09/19

عباس شمسی نژاد

کد متوفی: 6165978 یازدید: 870
-

سکینه شریفی

کد متوفی: 6166142 یازدید: 148
-

محمد علی

کد متوفی: 6166153 یازدید: 113
1381/04/07 -

حاج محمد زلیخایی

کد متوفی: 6166248 یازدید: 559
-

ابراهیم کریمی

کد متوفی: 6168607 یازدید: 374
- 1400/09/18

خدیجه قربانی

کد متوفی: 6170577 یازدید: 96
-

تقی محمد قاسم زاده

کد متوفی: 6172316 یازدید: 166
-

عیسی حسینی

کد متوفی: 6173003 یازدید: 163
1312/04/09 - 1399/10/18

عیسی حسینی

کد متوفی: 6173019 یازدید: 106
1312/04/09 - 1399/10/18

ضیغم صالحی

کد متوفی: 6176065 یازدید: 328
1338/01/02 - 1400/01/07

اسماعیل جانی

کد متوفی: 6178108 یازدید: 83
1363/08/14 - 1400/10/05

اسماعیل جانی

کد متوفی: 6178112 یازدید: 105
1363/08/14 - 1400/10/05

محمود محمدی

کد متوفی: 6180138 یازدید: 68
1348/06/02 - 1399/11/21

خانم شهسواری خانم شهسواری

کد متوفی: 6180353 یازدید: 49
1343/01/30 - 1400/07/28

نعمت اله جديري اصل

کد متوفی: 6180535 یازدید: 92
-

نعمت اله جديري اصل

کد متوفی: 6180537 یازدید: 123
-

روح الله لطفعلی نژاد

کد متوفی: 6183468 یازدید: 45
1360/05/25 - 1395/05/25

خدیجه نیاقی

کد متوفی: 6184345 یازدید: 495
1325/09/26 - 1400/12/05

حسینعلی سهرابی

کد متوفی: 6185949 یازدید: 96
- 1298/12/16

جواد اسدی

کد متوفی: 6186250 یازدید: 87
1360/05/05 - 1400/07/05

نظامعلی بیگدلو

کد متوفی: 6188664 یازدید: 140
-

الهام عباسیان

کد متوفی: 6191593 یازدید: 118
1365/04/01 -

سرکار خانم کبری حسین پور

کد متوفی: 6194893 یازدید: 252
1344/12/05 - 1401/01/10

سرکار خانم صغری احمدی

کد متوفی: 6194904 یازدید: 216
- 1398/09/19

محمدرضا عسکرپور

کد متوفی: 6195103 یازدید: 111
1332/03/05 - 1399/07/15

کربلایی رمضانعلی اکرادلو

کد متوفی: 6196239 یازدید: 195
- 1382/05/17

درخشنده افشار

کد متوفی: 6200322 یازدید: 90
1323/02/01 - 1399/06/10

فاطمه بهرامی پور

کد متوفی: 6201926 یازدید: 84
- 1400/12/29

شهیدحاج سید جعفر صادقی

کد متوفی: 6205536 یازدید: 89
1361/05/25 - 1390/02/12

شهید حاج سیدجعفر صادقی

کد متوفی: 6205548 یازدید: 140
1361/05/25 - 1390/02/12

حاج صمد خلیلیان

کد متوفی: 6205917 یازدید: 127
- 1398/04/16

نایب رحیم پور

کد متوفی: 6206064 یازدید: 131
-

نایب رحیم پور

کد متوفی: 6206071 یازدید: 78
1325/01/01 - 1398/04/21

ایمانقلی سلطانشاهی زاده

کد متوفی: 6208411 یازدید: 60
- 1380/01/07

خورشيدعلي رمضاني

کد متوفی: 6215400 یازدید: 43
1320/12/02 - 1400/07/30

مریم عزیز پور

کد متوفی: 6215527 یازدید: 40
-

بیگ علی یاری بیگی درویشوند

کد متوفی: 6216171 یازدید: 96
-

قنبر عظیمی

کد متوفی: 6216465 یازدید: 135
1316/01/15 - 1401/06/16

حاج ابراهیم امامی

کد متوفی: 6216572 یازدید: 48
-

محسن صفاران

کد متوفی: 6216835 یازدید: 409
1364/10/24 - 1401/06/21

علی عظیمی

کد متوفی: 6219727 یازدید: 859
-

شکرالله و خانمبس سلطانشاه

کد متوفی: 6221402 یازدید: 52
1332/04/05 - 1376/06/11

و حاج حسین اسحاقی

کد متوفی: 6222237 یازدید: 158
1310/11/03 - 1401/10/17

علیرضا محمدی

کد متوفی: 6222549 یازدید: 48
1342/12/16 - 1395/05/12

ضیابگم خانم رستمی

کد متوفی: 6222735 یازدید: 39
-

رمضانعلی حضرت قلی پور

کد متوفی: 6224338 یازدید: 96
- 1401/11/21

حاج غلامعباس فلاح

کد متوفی: 6224527 یازدید: 145
1307/06/02 - 1401/11/21

مهندس قادر جعفری پور

کد متوفی: 6225944 یازدید: 1208
1362/07/01 - 1401/12/15

صدیقه عباسی شهرستانکی

کد متوفی: 6230173 یازدید: 448
-

اصغر حاج عظیمان

کد متوفی: 6236570 یازدید: 28
1344/06/27 - 1400/06/03

حسن یعقوبخانی

کد متوفی: 6236909 یازدید: 19
-

کربلایی حسن رحیم زاده

کد متوفی: 6239641 یازدید: 24
-

صفت آله گودرزوند چگینی

کد متوفی: 6239657 یازدید: 29
- 1396/03/07

کربلایی نباتعلی آقابگلو

کد متوفی: 6239986 یازدید: 65
-

کربلایی نباتعلی آقابگلو

کد متوفی: 6239987 یازدید: 28
1312/05/15 - 1401/02/29

مریم فتح اله زاده

کد متوفی: 6240648 یازدید: 23
- 1402/08/22

مرحوم عباس شمسی نژاد

کد متوفی: 6241781 یازدید: 19
-

غلامرضا معصومی

کد متوفی: 6242240 یازدید: 20
1358/06/01 - 1399/08/20

سیده محبوبه محبی

کد متوفی: 6242999 یازدید: 178
- 1402/08/19

مهندس حمیدرضا انگار🥀

کد متوفی: 6247640 یازدید: 76
1377/12/15 - 1402/03/24
Loading...

لطفا شکیبا باشید