آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بویین زهرا

. .

کد متوفی: 12109 یازدید: 97
-

هادی حسین خانی

کد متوفی: 16719 یازدید: 85
-

شادروان اکبر حسین خانی

کد متوفی: 16726 یازدید: 79
-

حاج عبدالله حسین خانی

کد متوفی: 17220 یازدید: 102
-

حاج احمد احمدی

کد متوفی: 17346 یازدید: 88
-

فاطمه زاهدی

کد متوفی: 18383 یازدید: 86
-

مرتضی زمانی

کد متوفی: 19595 یازدید: 77
-

طاهره احمدی

کد متوفی: 26196 یازدید: 144
-

حاج محمد دودانگه

کد متوفی: 27703 یازدید: 81
-

تقی صالحی

کد متوفی: 28883 یازدید: 80
-

حاج شکراله ساروخانی

کد متوفی: 32682 یازدید: 82
-

حاج محمد کشاورز میرزایی

کد متوفی: 32688 یازدید: 76
-

حاجیه خانم خدیجه کشاورز میرزایی

کد متوفی: 32697 یازدید: 83
-

حاجیه خانوم معصومه احمدی خونانی

کد متوفی: 32699 یازدید: 82
-

حاج رحمان احمدی خونانی

کد متوفی: 32703 یازدید: 79
-

وجیه اله اینانلو

کد متوفی: 32761 یازدید: 83
-

حسین رضا چرخلوکمندی

کد متوفی: 33133 یازدید: 59
-

حسین رضا چرخلوکمندی

کد متوفی: 33145 یازدید: 52
-

حاج پرویز مرادی

کد متوفی: 33369 یازدید: 82
-

حاج علی شیر مرادی

کد متوفی: 33399 یازدید: 90
-

رضا کارمحمدی

کد متوفی: 33622 یازدید: 64
-

حاج عزیز مرادی

کد متوفی: 34190 یازدید: 112
-

فرشته کرمی

کد متوفی: 34253 یازدید: 76
-

حاجیه خانم بتول اصلانی

کد متوفی: 34378 یازدید: 86
-

حاج احمد تاتلاری

کد متوفی: 35794 یازدید: 95
-

زهرا تاتلاری

کد متوفی: 35806 یازدید: 76
-

ربابه بحری

کد متوفی: 36259 یازدید: 106
-

حسن کریمی

کد متوفی: 36341 یازدید: 79
-

زهرا تاتلاری

کد متوفی: 36342 یازدید: 61
-

بهمن جوکار

کد متوفی: 38773 یازدید: 115
-

طوبی انصاری

کد متوفی: 39634 یازدید: 65
-

محمد نایب لوئی

کد متوفی: 40210 یازدید: 62
-

حاج محمّد نایب لوئی

کد متوفی: 40262 یازدید: 95
-

فاطمه میرزاحسینی

کد متوفی: 42464 یازدید: 68
-

کربلایی علی محمد خانی

کد متوفی: 42468 یازدید: 56
-

حاج رحیم رجب پور

کد متوفی: 42512 یازدید: 84
-

حسن رضایی

کد متوفی: 45907 یازدید: 74
-

زهرا دانسفهانی

کد متوفی: 58790 یازدید: 64
-

مریم ریزدهی

کد متوفی: 59587 یازدید: 68
-

حسین محمدخانی

کد متوفی: 60617 یازدید: 58
-

حاج محمد ابراهیم شویکلو مرادی

کد متوفی: 64722 یازدید: 81
-

روح الله محمدی

کد متوفی: 67302 یازدید: 58
-

حاجیه خانم مریم ریزه دهی

کد متوفی: 67774 یازدید: 61
-

محسن یوسفی

کد متوفی: 68085 یازدید: 65
-

کربلایی عیسی جان محمدی

کد متوفی: 68311 یازدید: 69
-

تقی شاه حسینی

کد متوفی: 68983 یازدید: 74
-

مصیب ورسه ای

کد متوفی: 74170 یازدید: 57
-

مصیب ورسه ای

کد متوفی: 74180 یازدید: 55
-

رمضان نیازی

کد متوفی: 74709 یازدید: 59
-

خدیجه بنی اسدی

کد متوفی: 74862 یازدید: 66
-

حاج علی جعفری یزنی

کد متوفی: 6001489 یازدید: 93
-

شادروان حسین مولایی

کد متوفی: 6003820 یازدید: 56
-

شادوران حسین مولایی

کد متوفی: 6003828 یازدید: 71
-

حلیمه حلیمه قرامحمدی

کد متوفی: 6004039 یازدید: 69
-

حلیمه قرامحمدی

کد متوفی: 6005012 یازدید: 71
-

طاهره گنجی

کد متوفی: 6007242 یازدید: 59
-

میثم عظیمی

کد متوفی: 6009253 یازدید: 172
-

وجی الله همتی

کد متوفی: 6013506 یازدید: 65
-

زهرا داداشی

کد متوفی: 6014265 یازدید: 62
-

حاج ولی طالب سگزآبادی

کد متوفی: 6016541 یازدید: 70
-

مشهدی ولی الله صفائی آزاد

کد متوفی: 6016817 یازدید: 71
-

علی اصغر ابراهیمی

کد متوفی: 6019019 یازدید: 117
-

محمد رضائی

کد متوفی: 6023205 یازدید: 65
-

غلامرضا اردیخانی

کد متوفی: 6023836 یازدید: 70
-

صفورا قربانی زهرایی

کد متوفی: 6026427 یازدید: 64
-

حاجیه خانم صفورا قربانی زهرایی

کد متوفی: 6026505 یازدید: 70
-

حاجیه خانم صفورا قربانی زهرایی

کد متوفی: 6026529 یازدید: 105
-

صاحبه عظیمی

کد متوفی: 6030163 یازدید: 106
-

شهید سلیمانی شهید سلیمانی

کد متوفی: 6030974 یازدید: 54
-

ناصر اینانلو

کد متوفی: 6031358 یازدید: 65
-

ایران حسین خانی

کد متوفی: 6031655 یازدید: 67
-

کمندعلی جامکلو

کد متوفی: 6032779 یازدید: 67
-

ناصر اینانلو

کد متوفی: 6034167 یازدید: 72
-

حاج کمندعلی جامکلو

کد متوفی: 6034223 یازدید: 71
-

حسین محمدخانی

کد متوفی: 6035062 یازدید: 62
-

علمدار حاج عبدالله مهدیان

کد متوفی: 6037192 یازدید: 89
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039008 یازدید: 67
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039018 یازدید: 98
-

سردار حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039089 یازدید: 62
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039531 یازدید: 71
-

قدرت الله اذرائین

کد متوفی: 6042039 یازدید: 51
-

قره خان سهل عمل

کد متوفی: 6044165 یازدید: 54
-

نبی محمد میرزایی

کد متوفی: 6044428 یازدید: 52
-

قره خان سهل عمل

کد متوفی: 6044645 یازدید: 44
-

حاج حسن قموشی رامندی قموشی رامندی

کد متوفی: 6050966 یازدید: 76
-

سلیمان جعفری

کد متوفی: 6051558 یازدید: 64
-

بانوی بی نشان علی

کد متوفی: 6053163 یازدید: 74
-

غلامرضا جان محمدی

کد متوفی: 6053809 یازدید: 76
-

غلامرضا جان محمدی

کد متوفی: 6053818 یازدید: 68
-

حسن ناصری

کد متوفی: 6055962 یازدید: 183
۱۳۴۷/۰۷/۰۱ - ۱۳۷۸/۱۰/۲۹

حاج ابراهیم و فرزندش محمدرضا قموشی

کد متوفی: 6056496 یازدید: 178
-

مجید(شاهرخ) تاتلاری

کد متوفی: 6057512 یازدید: 58
-

علی اصغر(پیرعلی) نوری

کد متوفی: 6057728 یازدید: 64
01/01/1340 - 1395/12/09

حاج حسین تاتلاری

کد متوفی: 6058415 یازدید: 72
1333 - 1398

حسین تاتلاری

کد متوفی: 6058426 یازدید: 60
1333 - 1398

حسین تاتلاری

کد متوفی: 6058436 یازدید: 60
1333 - 1398

کربلایی علی اصغر آقاعلی خانی

کد متوفی: 6059871 یازدید: 53
1315.10.01 - 1399.10.05

سید حسن موسوی شالی

کد متوفی: 6064296 یازدید: 66
1385 -

فرخنده خلج

کد متوفی: 6071993 یازدید: 61
1325/3/2 - 1398/11/30

سکینه کاتبی

کد متوفی: 6074248 یازدید: 77
-

افسر آرین

کد متوفی: 6075109 یازدید: 89
1328/11/02 - 1396/5/7

افسر آرین

کد متوفی: 6075117 یازدید: 98
1328/11/02 - 1396/05/7

حاج خیرالله نادری

کد متوفی: 6075136 یازدید: 82
1318/07/01 - 1398/04/25

محمد حسن کریمی

کد متوفی: 6077788 یازدید: 52
۱۳۴۱ - ۱۳۷۴/۱۰/۲۰

محمد حسن

کد متوفی: 6077793 یازدید: 63
۱۳۴۱ - ۱۳۷۴/۱۰/۲۰

هدایت الله پورسلیمانی پورسلیمانی

کد متوفی: 6078521 یازدید: 56
1323/00/00 - 1399/12/13

هدایت الله پورسلیمانی پورسلیمانی

کد متوفی: 6078522 یازدید: 66
1323/00/00 - 1399/12/13

کربلایی غلام میرزایی

کد متوفی: 6078862 یازدید: 135
1332/6/16 - 1399/10/24

حاج محمد علی پورگنجی

کد متوفی: 6080898 یازدید: 286
-

حاج عیسی سیاهلو

کد متوفی: 6082220 یازدید: 63
1315/9/10 - 1399/06/18

زهرا علیمحمدی

کد متوفی: 6082384 یازدید: 62
1354 - 1399/12/19

اصغر پیامی راد

کد متوفی: 6090834 یازدید: 102
-

اصغر پیامی راد(سیاه علی)

کد متوفی: 6091418 یازدید: 74
-

اصغر پیامی راد(سیاه علی)

کد متوفی: 6091420 یازدید: 678
-

کربلای حمیده کریمی

کد متوفی: 6093537 یازدید: 55
- ۱۴۰۰.۰۱.۱۰

مصطفی سلطانی

کد متوفی: 6095748 یازدید: 56
1362.07.01 - 1399.11.09

مصطفی سلطانی

کد متوفی: 6095749 یازدید: 507
1362.07.01 - 1399.11.09

صدیقه حسین خانی

کد متوفی: 6096741 یازدید: 49
1316/9/4 - 1398/1/21

صدیقه حسین خانلو

کد متوفی: 6096751 یازدید: 418
1316/9/4 - 1398/121

اسداله عباسی

کد متوفی: 6099793 یازدید: 63
-

اسداله - بهزاد عباسی

کد متوفی: 6099814 یازدید: 757
-

بابا صالحی نژاد

کد متوفی: 6102003 یازدید: 67
- ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

نیم تاج محمد علی خانی

کد متوفی: 6102730 یازدید: 52
1309/10/03 - 1400/01/26

نیم تاج محمد علی خانی

کد متوفی: 6102734 یازدید: 583
1309/10/03 - 1400/01/26

فتحعلی نادری

کد متوفی: 6109508 یازدید: 134
-

تقی مهدی

کد متوفی: 6111243 یازدید: 91
1292/04/01 - 1386/09/12

حاج علی اکراد چگینی

کد متوفی: 6115777 یازدید: 185
۱۳۴۳/۰۳/۰۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

سارا هاشمی بوئینی

کد متوفی: 6117252 یازدید: 1545
1372/07/10 - 1400/02/23

استاد حاجی آقا درزی رامندی

کد متوفی: 6117408 یازدید: 94
1311/01/04 - 1394/07/12

سید حوریه اسمعیلی موسوی

کد متوفی: 6117511 یازدید: 161
- 51199

اعظم مهدیان

کد متوفی: 6120485 یازدید: 139
- 1400/02/18

عباس بیگلری پور

کد متوفی: 6130033 یازدید: 38
1313/12/19 - 1392/04/20

فاطمه احمدی

کد متوفی: 6132241 یازدید: 33
-

نصرت ترکی

کد متوفی: 6133774 یازدید: 38
- 1400/05/03

سهیلا هاشمی بوئینی

کد متوفی: 6139837 یازدید: 369
1367/02/29 - 1400/05/18

اعظم ابراهيمي نژاد

کد متوفی: 6141139 یازدید: 121
- 1400/05/21

تاج بلور توکلی

کد متوفی: 6142681 یازدید: 45
- 1399

تاج بلور توکلی

کد متوفی: 6142683 یازدید: 43
- 1399/06/04

تاج بلور توکلی

کد متوفی: 6142691 یازدید: 40
- 1399/06/04

شادالله عربی

کد متوفی: 6143531 یازدید: 126
1326/03/05 - 1375/08/28

محمود رهنما

کد متوفی: 6143655 یازدید: 29
-

تقی شاه حسین خانی

کد متوفی: 6149285 یازدید: 37
1341/03/05 - 1397/04/16

عیسی احمدی

کد متوفی: 6149320 یازدید: 1623
- 1400/06/15

محمد محمدرضایی

کد متوفی: 6151312 یازدید: 200
1317/01/01 - 1399/06/24

فاطمه حقی

کد متوفی: 6154911 یازدید: 150
1359/06/26 - 1400/06/31

حاج قدرت الله جلیلوند

کد متوفی: 6158131 یازدید: 27
- 1400/07/28

حاج قدرت الله جلیلوند

کد متوفی: 6158145 یازدید: 167
-

اقدس ابراهیمی

کد متوفی: 6161889 یازدید: 137
- 1400/08/02

بتول تاریوردی

کد متوفی: 6164609 یازدید: 60
1351/08/02 - 1400/08/02

سکینه مرادی

کد متوفی: 6164615 یازدید: 179
- 1400/09/09

بتول تاریوردی

کد متوفی: 6164696 یازدید: 471
1351/08/02 - 1400/08/02

حاجیه خانم سکینه اینانلو

کد متوفی: 6165078 یازدید: 114
1314/01/01 - 1400/09/08
Loading...

لطفا شکیبا باشید