آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بویین زهرا

. .

کد متوفی: 12109 یازدید: 329
-

هادی حسین خانی

کد متوفی: 16719 یازدید: 271
-

شادروان اکبر حسین خانی

کد متوفی: 16726 یازدید: 217
-

حاج عبدالله حسین خانی

کد متوفی: 17220 یازدید: 348
-

حاج احمد احمدی

کد متوفی: 17346 یازدید: 271
-

فاطمه زاهدی

کد متوفی: 18383 یازدید: 255
-

مرتضی زمانی

کد متوفی: 19595 یازدید: 210
-

طاهره احمدی

کد متوفی: 26196 یازدید: 429
-

حاج محمد دودانگه

کد متوفی: 27703 یازدید: 274
-

تقی صالحی

کد متوفی: 28883 یازدید: 248
-

حاج شکراله ساروخانی

کد متوفی: 32682 یازدید: 253
-

حاج محمد کشاورز میرزایی

کد متوفی: 32688 یازدید: 228
-

حاجیه خانم خدیجه کشاورز میرزایی

کد متوفی: 32697 یازدید: 294
-

حاجیه خانوم خدیجه کشاورز میرزایی

کد متوفی: 32698 یازدید: 242
-

حاجیه خانوم معصومه احمدی خونانی

کد متوفی: 32699 یازدید: 244
-

حاج رحمان احمدی خونانی

کد متوفی: 32703 یازدید: 270
-

وجیه اله اینانلو

کد متوفی: 32761 یازدید: 206
-

حسین رضا چرخلوکمندی

کد متوفی: 33133 یازدید: 141
-

حسین رضا چرخلوکمندی

کد متوفی: 33145 یازدید: 157
-

حاج پرویز مرادی

کد متوفی: 33369 یازدید: 220
-

حاج علی شیر مرادی

کد متوفی: 33399 یازدید: 337
-

رضا کارمحمدی

کد متوفی: 33622 یازدید: 164
-

حاج عزیز مرادی

کد متوفی: 34190 یازدید: 282
-

فرشته کرمی

کد متوفی: 34253 یازدید: 203
-

حاجیه خانم بتول اصلانی

کد متوفی: 34378 یازدید: 205
-

حاج احمد تاتلاری

کد متوفی: 35794 یازدید: 343
-

زهرا تاتلاری

کد متوفی: 35806 یازدید: 173
-

ربابه بحری

کد متوفی: 36259 یازدید: 284
-

حسن کریمی

کد متوفی: 36341 یازدید: 190
-

زهرا تاتلاری

کد متوفی: 36342 یازدید: 185
-

بهمن جوکار

کد متوفی: 38773 یازدید: 302
-

طوبی انصاری

کد متوفی: 39634 یازدید: 165
-

محمد نایب لوئی

کد متوفی: 40210 یازدید: 185
-

حاج محمّد نایب لوئی

کد متوفی: 40262 یازدید: 240
-

فاطمه میرزاحسینی

کد متوفی: 42464 یازدید: 173
-

کربلایی علی محمد خانی

کد متوفی: 42468 یازدید: 216
-

حاج رحیم رجب پور

کد متوفی: 42512 یازدید: 228
-

حسن رضایی

کد متوفی: 45907 یازدید: 201
-

صادق آرمون

کد متوفی: 54499 یازدید: 663
1323/02/01 - 1365/10/06

زهرا دانسفهانی

کد متوفی: 58790 یازدید: 160
-

مریم ریزدهی

کد متوفی: 59587 یازدید: 162
-

حسین محمدخانی

کد متوفی: 60617 یازدید: 178
-

حاج محمد ابراهیم شویکلو مرادی

کد متوفی: 64722 یازدید: 217
-

روح الله محمدی

کد متوفی: 67302 یازدید: 159
-

حاجیه خانم مریم ریزه دهی

کد متوفی: 67774 یازدید: 178
-

محسن یوسفی

کد متوفی: 68085 یازدید: 191
-

کربلایی عیسی جان محمدی

کد متوفی: 68311 یازدید: 211
-

تقی شاه حسینی

کد متوفی: 68983 یازدید: 212
-

مصیب ورسه ای

کد متوفی: 74170 یازدید: 140
-

مصیب ورسه ای

کد متوفی: 74180 یازدید: 164
-

رمضان نیازی

کد متوفی: 74709 یازدید: 171
-

خدیجه بنی اسدی

کد متوفی: 74862 یازدید: 172
-

حاج علی جعفری یزنی

کد متوفی: 6001489 یازدید: 230
-

شادروان حسین مولایی

کد متوفی: 6003820 یازدید: 180
-

شادوران حسین مولایی

کد متوفی: 6003828 یازدید: 179
-

حلیمه حلیمه قرامحمدی

کد متوفی: 6004039 یازدید: 180
-

حلیمه قرامحمدی

کد متوفی: 6005012 یازدید: 222
-

طاهره گنجی

کد متوفی: 6007242 یازدید: 150
-

میثم عظیمی

کد متوفی: 6009253 یازدید: 376
-

وجی الله همتی

کد متوفی: 6013506 یازدید: 156
-

زهرا داداشی

کد متوفی: 6014265 یازدید: 212
-

حاج ولی طالب سگزآبادی

کد متوفی: 6016541 یازدید: 155
-

مشهدی ولی الله صفائی آزاد

کد متوفی: 6016817 یازدید: 142
-

علی اصغر ابراهیمی

کد متوفی: 6019019 یازدید: 191
-

محمد رضائی

کد متوفی: 6023205 یازدید: 140
-

غلامرضا اردیخانی

کد متوفی: 6023836 یازدید: 172
-

صفورا قربانی زهرایی

کد متوفی: 6026427 یازدید: 165
-

حاجیه خانم صفورا قربانی زهرایی

کد متوفی: 6026505 یازدید: 154
-

حاجیه خانم صفورا قربانی زهرایی

کد متوفی: 6026529 یازدید: 237
-

صاحبه عظیمی

کد متوفی: 6030163 یازدید: 282
-

شهید سلیمانی شهید سلیمانی

کد متوفی: 6030974 یازدید: 135
-

ناصر اینانلو

کد متوفی: 6031358 یازدید: 177
-

ایران حسین خانی

کد متوفی: 6031655 یازدید: 170
-

کمندعلی جامکلو

کد متوفی: 6032779 یازدید: 208
-

ناصر اینانلو

کد متوفی: 6034167 یازدید: 183
-

حاج کمندعلی جامکلو

کد متوفی: 6034223 یازدید: 160
-

حسین محمدخانی

کد متوفی: 6035062 یازدید: 160
-

علمدار حاج عبدالله مهدیان

کد متوفی: 6037192 یازدید: 228
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039008 یازدید: 182
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039018 یازدید: 238
-

سردار حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039089 یازدید: 193
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039531 یازدید: 182
-

قدرت الله اذرائین

کد متوفی: 6042039 یازدید: 148
-

قره خان سهل عمل

کد متوفی: 6044165 یازدید: 132
-

نبی محمد میرزایی

کد متوفی: 6044428 یازدید: 137
-

قره خان سهل عمل

کد متوفی: 6044645 یازدید: 142
-

حاج حسن قموشی رامندی قموشی رامندی

کد متوفی: 6050966 یازدید: 218
-

سلیمان جعفری

کد متوفی: 6051558 یازدید: 200
-

بانوی بی نشان علی

کد متوفی: 6053163 یازدید: 175
-

حسن ناصری

کد متوفی: 6055962 یازدید: 315
۱۳۴۷/۰۷/۰۱ - ۱۳۷۸/۱۰/۲۹

حاج ابراهیم و فرزندش محمدرضا قموشی

کد متوفی: 6056496 یازدید: 536
-

مجید(شاهرخ) تاتلاری

کد متوفی: 6057512 یازدید: 168
-

علی اصغر(پیرعلی) نوری

کد متوفی: 6057728 یازدید: 199
01/01/1340 - 1395/12/09

حاج حسین تاتلاری

کد متوفی: 6058415 یازدید: 208
1333 - 1398

حسین تاتلاری

کد متوفی: 6058426 یازدید: 166
1333 - 1398

حسین تاتلاری

کد متوفی: 6058436 یازدید: 181
1333 - 1398

کربلایی علی اصغر آقاعلی خانی

کد متوفی: 6059871 یازدید: 132
1315.10.01 - 1399.10.05

سید حسن موسوی شالی

کد متوفی: 6064296 یازدید: 154
1385 -

فرخنده خلج

کد متوفی: 6071993 یازدید: 162
1325/3/2 - 1398/11/30

سکینه کاتبی

کد متوفی: 6074248 یازدید: 167
-

افسر آرین

کد متوفی: 6075109 یازدید: 222
1328/11/02 - 1396/5/7

افسر آرین

کد متوفی: 6075117 یازدید: 217
1328/11/02 - 1396/05/7

حاج خیرالله نادری

کد متوفی: 6075136 یازدید: 211
1318/07/01 - 1398/04/25

محمد حسن کریمی

کد متوفی: 6077788 یازدید: 175
۱۳۴۱ - ۱۳۷۴/۱۰/۲۰

محمد حسن

کد متوفی: 6077793 یازدید: 156
۱۳۴۱ - ۱۳۷۴/۱۰/۲۰

هدایت الله پورسلیمانی پورسلیمانی

کد متوفی: 6078521 یازدید: 134
1323/00/00 - 1399/12/13

هدایت الله پورسلیمانی پورسلیمانی

کد متوفی: 6078522 یازدید: 152
1323/00/00 - 1399/12/13

کربلایی غلام میرزایی

کد متوفی: 6078862 یازدید: 261
1332/6/16 - 1399/10/24

حاج محمد علی پورگنجی

کد متوفی: 6080898 یازدید: 408
-

حاج عیسی سیاهلو

کد متوفی: 6082220 یازدید: 174
1315/9/10 - 1399/06/18

زهرا علیمحمدی

کد متوفی: 6082384 یازدید: 169
1354 - 1399/12/19

اصغر پیامی راد

کد متوفی: 6090834 یازدید: 240
-

اصغر پیامی راد(سیاه علی)

کد متوفی: 6091418 یازدید: 202
-

اصغر پیامی راد(سیاه علی)

کد متوفی: 6091420 یازدید: 813
-

کربلای حمیده کریمی

کد متوفی: 6093537 یازدید: 129
- ۱۴۰۰.۰۱.۱۰

مصطفی سلطانی

کد متوفی: 6095748 یازدید: 167
1362.07.01 - 1399.11.09

مصطفی سلطانی

کد متوفی: 6095749 یازدید: 585
1362.07.01 - 1399.11.09

صدیقه حسین خانی

کد متوفی: 6096741 یازدید: 150
1316/9/4 - 1398/1/21

صدیقه حسین خانلو

کد متوفی: 6096751 یازدید: 498
1316/9/4 - 1398/121

اسداله عباسی

کد متوفی: 6099793 یازدید: 151
-

اسداله - بهزاد عباسی

کد متوفی: 6099814 یازدید: 1084
-

بابا صالحی نژاد

کد متوفی: 6102003 یازدید: 192
- ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

نیم تاج محمد علی خانی

کد متوفی: 6102730 یازدید: 165
1309/10/03 - 1400/01/26

نیم تاج محمد علی خانی

کد متوفی: 6102734 یازدید: 702
1309/10/03 - 1400/01/26

فتحعلی نادری

کد متوفی: 6109508 یازدید: 275
-

تقی مهدی

کد متوفی: 6111243 یازدید: 229
1292/04/01 - 1386/09/12

حاج علی اکراد چگینی

کد متوفی: 6115777 یازدید: 279
۱۳۴۳/۰۳/۰۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

سارا هاشمی بوئینی

کد متوفی: 6117252 یازدید: 1791
1372/07/10 - 1400/02/23

استاد حاجی آقا درزی رامندی

کد متوفی: 6117408 یازدید: 195
1311/01/04 - 1394/07/12

سید حوریه اسمعیلی موسوی

کد متوفی: 6117511 یازدید: 231
- 51199

اعظم مهدیان

کد متوفی: 6120485 یازدید: 304
- 1400/02/18

عباس بیگلری پور

کد متوفی: 6130033 یازدید: 133
1313/12/19 - 1392/04/20

فاطمه احمدی

کد متوفی: 6132241 یازدید: 114
-

نصرت ترکی

کد متوفی: 6133774 یازدید: 113
- 1400/05/03

سهیلا هاشمی بوئینی

کد متوفی: 6139837 یازدید: 456
1367/02/29 - 1400/05/18

اعظم ابراهيمي نژاد

کد متوفی: 6141139 یازدید: 238
- 1400/05/21

تاج بلور توکلی

کد متوفی: 6142681 یازدید: 171
- 1399

تاج بلور توکلی

کد متوفی: 6142683 یازدید: 137
- 1399/06/04

تاج بلور توکلی

کد متوفی: 6142691 یازدید: 151
- 1399/06/04

شادالله عربی

کد متوفی: 6143531 یازدید: 231
1326/03/05 - 1375/08/28

محمود رهنما

کد متوفی: 6143655 یازدید: 104
-

تقی شاه حسین خانی

کد متوفی: 6149285 یازدید: 176
1341/03/05 - 1397/04/16

عیسی احمدی

کد متوفی: 6149320 یازدید: 1718
- 1400/06/15

محمد محمدرضایی

کد متوفی: 6151312 یازدید: 270
1317/01/01 - 1399/06/24

فاطمه حقی

کد متوفی: 6154911 یازدید: 235
1359/06/26 - 1400/06/31

حاج قدرت الله جلیلوند

کد متوفی: 6158131 یازدید: 132
- 1400/07/28

حاج قدرت الله جلیلوند

کد متوفی: 6158145 یازدید: 268
-

بتول تاریوردی

کد متوفی: 6164609 یازدید: 143
1351/08/02 - 1400/08/02

سکینه مرادی

کد متوفی: 6164615 یازدید: 274
- 1400/09/09

بتول تاریوردی

کد متوفی: 6164696 یازدید: 632
1351/08/02 - 1400/08/02

حاجیه خانم سکینه اینانلو

کد متوفی: 6165078 یازدید: 314
1314/01/01 - 1400/09/08

عقیل آقاعلیخانی

کد متوفی: 6167697 یازدید: 894
1319/02/02 - 1400/09/22

محمد حسن رضاپور

کد متوفی: 6168262 یازدید: 338
1380/12/08 - 1400/07/13

معصومه درزی دهقانپور

کد متوفی: 6168521 یازدید: 2849
1315/01/10 - 1400/09/27

قاسم سلمان زاده

کد متوفی: 6169565 یازدید: 43
- 1395/06/19

قاسم سلمان زاده

کد متوفی: 6169567 یازدید: 144
- 1396/06/19

قوچعلی همتی

کد متوفی: 6174558 یازدید: 49
1316/05/06 - 1380/12/24

محمدباقر انصاری رامندی

کد متوفی: 6176489 یازدید: 78
1323/04/01 - 1400/06/06

حسین یوسفلو

کد متوفی: 6180643 یازدید: 316
1313/11/05 - 1400/11/10

حاج خانم مادرخانم حاجی محمدی

کد متوفی: 6183285 یازدید: 72
1310/10/10 - 1397/10/10

رضا کرمی کشمرزی

کد متوفی: 6187519 یازدید: 192
1330 - 1377

حاج رضا جهان محمدی

کد متوفی: 6192439 یازدید: 90
-

مرحوم حاج خیراله کرمی

کد متوفی: 6194533 یازدید: 89
1300/01/01 - 1390/04/18

محمدرضا احمدی

کد متوفی: 6194805 یازدید: 1644
- 1401/01/30

علمدار زارعی

کد متوفی: 6194860 یازدید: 109
-

سمانه نادری

کد متوفی: 6195417 یازدید: 258
1360/05/27 - 1401/02/01

محمد علی چگینی عشقی

کد متوفی: 6196051 یازدید: 198
1333/03/20 - 1398/03/03

ایوب صفری زارع

کد متوفی: 6199858 یازدید: 47
1343/01/01 - 1401/01/02

مصطفی کرمی

کد متوفی: 6201913 یازدید: 45
-

مصطفی کرمی

کد متوفی: 6201919 یازدید: 63
-

ایوب صفری زارع

کد متوفی: 6202148 یازدید: 324
1343/01/01 - 1401/01/02

سکینه هشتگردی

کد متوفی: 6202321 یازدید: 104
1316/03/10 - 1401/03/09

خدیجه زارعی

کد متوفی: 6205487 یازدید: 215
1313/07/01 - 1400/04/12

مهدی محرم

کد متوفی: 6206520 یازدید: 326
1381/04/02 - 1400/09/01

مرحومه سکینه درزی دهقانپور

کد متوفی: 6212166 یازدید: 201
- 1401/05/25

غلامرضا جان محمدی

کد متوفی: 6219327 یازدید: 37
1365/09/01 - 1393/10/29

زهرا محمد بیگی

کد متوفی: 6221932 یازدید: 51
1342/01/02 - 1398/01/13

رضا کریمی صادق

کد متوفی: 6222756 یازدید: 56
1348/10/24 - 1401/06/06

مرحوم حاج علی اکبر و حاج محرم شویکلو مرادی

کد متوفی: 6226429 یازدید: 410
1321/01/02 - 1401/12/29

سعید حسین زاده

کد متوفی: 6227570 یازدید: 173
1357/09/04 - 1401/12/17

حاجیه خانم رقیه عیوضی

کد متوفی: 6227822 یازدید: 195
1336/09/16 - 1402/01/14

حسین رامندی

کد متوفی: 6229169 یازدید: 58
-

حسن حسین خانی

کد متوفی: 6237383 یازدید: 99
-

حمیده باقری ثانی

کد متوفی: 6238523 یازدید: 160
- 1402/07/09

حاجیه خانم ربابه احمدی

کد متوفی: 6241801 یازدید: 67
1314/07/01 - 1402/08/21

نرجس خاتون فصیحی رامندی

کد متوفی: 6243939 یازدید: 12
- 1402/09/26

زهرا (نفیسه) شفاعی

کد متوفی: 6244945 یازدید: 8
-

خانم زهرا ابراهیم خانی

کد متوفی: 6245652 یازدید: 318
1379/12/28 - 1402/11/23
Loading...

لطفا شکیبا باشید