آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان تکاب

ناصر جانمحمدی

کد متوفی: 27423 یازدید: 117
-

ناصر جان محمدی

کد متوفی: 27425 یازدید: 169
-

نجفعلی (مظفر) رنجبر

کد متوفی: 27826 یازدید: 110
-

حسن مرادی عبیدآبادی

کد متوفی: 32852 یازدید: 109
-

کبری مرشدی

کد متوفی: 32855 یازدید: 116
-

کبری مرشدی

کد متوفی: 32856 یازدید: 360
-

حسن مرادی عمید آبادی

کد متوفی: 33004 یازدید: 118
-

فوت پدرم

کد متوفی: 34545 یازدید: 254
-

بهجت پیری

کد متوفی: 55421 یازدید: 107
-

جهانگیر صولتی قره بلاغ

کد متوفی: 59059 یازدید: 103
-

حاج سید مقتدا(مرتضی) موسوی صلحی

کد متوفی: 60419 یازدید: 106
-

حسین مردی

کد متوفی: 60527 یازدید: 101
-

حسین مــــردی

کد متوفی: 60533 یازدید: 104
-

زینب نهاوندی

کد متوفی: 63828 یازدید: 109
-

گلستان افلاکی

کد متوفی: 74533 یازدید: 97
-

یادگار فتاحی

کد متوفی: 74932 یازدید: 251
۱۳۶۱/۱۲/۲۵ - ۱۳۹۹/۸/۲۸

یادگار فتاحی

کد متوفی: 74953 یازدید: 105
-

یادگار فتاحی

کد متوفی: 74960 یازدید: 154
-

بهجت پیری

کد متوفی: 79658 یازدید: 109
-

کربلایی حسن مهربانی

کد متوفی: 800621 یازدید: 101
-

خیرالله محمدی

کد متوفی: 6000580 یازدید: 108
-

قهرمان چمنی

کد متوفی: 6000974 یازدید: 151
-

قهرمان چمنی

کد متوفی: 6001103 یازدید: 96
-

قهرمان چمنی

کد متوفی: 6001570 یازدید: 107
-

اسماعیل محمدنیا

کد متوفی: 6009026 یازدید: 102
-

حاجیه خانم فراست بامزر

کد متوفی: 6010479 یازدید: 102
-

فرخ شیرمحمدی

کد متوفی: 6011407 یازدید: 97
-

قهرمان چمنی

کد متوفی: 6013944 یازدید: 99
-

حاج علی اکبر راضی

کد متوفی: 6015195 یازدید: 179
-

گل محمد شکاری

کد متوفی: 6026242 یازدید: 91
-

علی نقی اموزگار

کد متوفی: 6036244 یازدید: 128
-

حاج عطاء الله سلیمی زره شوران

کد متوفی: 6045480 یازدید: 92
-

محمدابراهیم رعدی

کد متوفی: 6073721 یازدید: 116
1307 - 5/2/93

مشهدی یدالله مشرقی تکانتپه

کد متوفی: 6075757 یازدید: 103
1309/12/29 - 1393/12/08

مشهدی یداله مشرقی تکانتپه

کد متوفی: 6075758 یازدید: 100
1309/12/29 - 1393/12/08

مریم فرزانه

کد متوفی: 6127487 یازدید: 114
1317/05/10 - 1400/04/09

نصرت‌الله مهری آذر

کد متوفی: 6128129 یازدید: 50
-

حسنیه عشقی

کد متوفی: 6136022 یازدید: 225
1336/07/04 - 1397/05/31

اقدس فرمانی

کد متوفی: 6150170 یازدید: 73
1321/02/02 - 1400/06/19

اقدس فرمانی

کد متوفی: 6150186 یازدید: 413
1321/02/02 - 1400/06/19

ثریا محمدی

کد متوفی: 6157500 یازدید: 901
1316/05/20 - 1400/07/20

سیدمحمدصالح موسوی دورباش

کد متوفی: 6159103 یازدید: 115
1375/06/01 - 1397/10/19

حسن اقیانوسی

کد متوفی: 6165935 یازدید: 944
1331/01/03 - 1400/09/12

سید عبدالله سیدی

کد متوفی: 6172435 یازدید: 39
1316/04/03 - 1385/10/18

محبوبه مظلومی ( مرادی)

کد متوفی: 6172531 یازدید: 227
1317/07/01 - 1400/09/07

محمدباقر شکری

کد متوفی: 6173031 یازدید: 97
1323/01/02 - 1400/09/05
Loading...

لطفا شکیبا باشید