آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان تکاب

ناصر جانمحمدی

کد متوفی: 27423 یازدید: 192
-

ناصر جان محمدی

کد متوفی: 27425 یازدید: 267
-

نجفعلی (مظفر) رنجبر

کد متوفی: 27826 یازدید: 201
-

حسن مرادی عبیدآبادی

کد متوفی: 32852 یازدید: 186
-

کبری مرشدی

کد متوفی: 32855 یازدید: 196
-

کبری مرشدی

کد متوفی: 32856 یازدید: 1473
-

حسن مرادی عمید آبادی

کد متوفی: 33004 یازدید: 203
-

فوت پدرم

کد متوفی: 34545 یازدید: 543
-

بهجت پیری

کد متوفی: 55421 یازدید: 179
-

جهانگیر صولتی قره بلاغ

کد متوفی: 59059 یازدید: 170
-

حاج سید مقتدا(مرتضی) موسوی صلحی

کد متوفی: 60419 یازدید: 188
-

حسین مردی

کد متوفی: 60527 یازدید: 163
-

حسین مــــردی

کد متوفی: 60533 یازدید: 163
-

زینب نهاوندی

کد متوفی: 63828 یازدید: 184
-

گلستان افلاکی

کد متوفی: 74533 یازدید: 158
-

یادگار فتاحی

کد متوفی: 74932 یازدید: 407
۱۳۶۱/۱۲/۲۵ - ۱۳۹۹/۸/۲۸

یادگار فتاحی

کد متوفی: 74953 یازدید: 200
-

یادگار فتاحی

کد متوفی: 74960 یازدید: 371
-

بهجت پیری

کد متوفی: 79658 یازدید: 182
-

کربلایی حسن مهربانی

کد متوفی: 800621 یازدید: 168
-

خیرالله محمدی

کد متوفی: 6000580 یازدید: 181
-

قهرمان چمنی

کد متوفی: 6000974 یازدید: 218
-

قهرمان چمنی

کد متوفی: 6001103 یازدید: 165
-

قهرمان چمنی

کد متوفی: 6001570 یازدید: 173
-

اسماعیل محمدنیا

کد متوفی: 6009026 یازدید: 160
-

حاجیه خانم فراست بامزر

کد متوفی: 6010479 یازدید: 172
-

فرخ شیرمحمدی

کد متوفی: 6011407 یازدید: 151
-

قهرمان چمنی

کد متوفی: 6013944 یازدید: 160
-

حاج علی اکبر راضی

کد متوفی: 6015195 یازدید: 439
-

گل محمد شکاری

کد متوفی: 6026242 یازدید: 144
-

علی نقی اموزگار

کد متوفی: 6036244 یازدید: 209
-

حاج عطاء الله سلیمی زره شوران

کد متوفی: 6045480 یازدید: 161
-

محمدابراهیم رعدی

کد متوفی: 6073721 یازدید: 174
1307 - 5/2/93

مشهدی یدالله مشرقی تکانتپه

کد متوفی: 6075757 یازدید: 159
1309/12/29 - 1393/12/08

مشهدی یداله مشرقی تکانتپه

کد متوفی: 6075758 یازدید: 161
1309/12/29 - 1393/12/08

مریم فرزانه

کد متوفی: 6127487 یازدید: 172
1317/05/10 - 1400/04/09

نصرت‌الله مهری آذر

کد متوفی: 6128129 یازدید: 96
-

حسنیه عشقی

کد متوفی: 6136022 یازدید: 303
1336/07/04 - 1397/05/31

اقدس فرمانی

کد متوفی: 6150170 یازدید: 128
1321/02/02 - 1400/06/19

اقدس فرمانی

کد متوفی: 6150186 یازدید: 485
1321/02/02 - 1400/06/19

ثریا محمدی

کد متوفی: 6157500 یازدید: 1001
1316/05/20 - 1400/07/20

سیدمحمدصالح موسوی دورباش

کد متوفی: 6159103 یازدید: 216
1375/06/01 - 1397/10/19

حسن اقیانوسی

کد متوفی: 6165935 یازدید: 1179
1331/01/03 - 1400/09/12

سید عبدالله سیدی

کد متوفی: 6172435 یازدید: 66
1316/04/03 - 1385/10/18

محبوبه مظلومی ( مرادی)

کد متوفی: 6172531 یازدید: 278
1317/07/01 - 1400/09/07

محمدباقر شکری

کد متوفی: 6173031 یازدید: 119
1323/01/02 - 1400/09/05

حسن پاک نیا

کد متوفی: 6178448 یازدید: 128
1333/01/20 - 1400/11/09

بهمن فیض اللهی

کد متوفی: 6196773 یازدید: 6
- 1401/01/13

اعظم قرنی

کد متوفی: 6202089 یازدید: 22
-

..... ......

کد متوفی: 6202561 یازدید: 6
1321/03/11 - 1401/03/11

قدمخیر مدبر

کد متوفی: 6207892 یازدید: 48
-

مهران وزیری

کد متوفی: 6212828 یازدید: 16
1357/05/21 - 1383/01/12

حکیمه امانی

کد متوفی: 6218366 یازدید: 1
1341/07/17 - 1401/07/24
Loading...

لطفا شکیبا باشید