آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان تکاب

ناصر جانمحمدی

کد متوفی: 27423 یازدید: 143
-

ناصر جان محمدی

کد متوفی: 27425 یازدید: 215
-

نجفعلی (مظفر) رنجبر

کد متوفی: 27826 یازدید: 145
-

حسن مرادی عبیدآبادی

کد متوفی: 32852 یازدید: 134
-

کبری مرشدی

کد متوفی: 32855 یازدید: 146
-

کبری مرشدی

کد متوفی: 32856 یازدید: 1069
-

حسن مرادی عمید آبادی

کد متوفی: 33004 یازدید: 149
-

فوت پدرم

کد متوفی: 34545 یازدید: 456
-

بهجت پیری

کد متوفی: 55421 یازدید: 141
-

جهانگیر صولتی قره بلاغ

کد متوفی: 59059 یازدید: 127
-

حاج سید مقتدا(مرتضی) موسوی صلحی

کد متوفی: 60419 یازدید: 131
-

حسین مردی

کد متوفی: 60527 یازدید: 119
-

حسین مــــردی

کد متوفی: 60533 یازدید: 125
-

زینب نهاوندی

کد متوفی: 63828 یازدید: 136
-

گلستان افلاکی

کد متوفی: 74533 یازدید: 114
-

یادگار فتاحی

کد متوفی: 74932 یازدید: 339
۱۳۶۱/۱۲/۲۵ - ۱۳۹۹/۸/۲۸

یادگار فتاحی

کد متوفی: 74953 یازدید: 150
-

یادگار فتاحی

کد متوفی: 74960 یازدید: 174
-

بهجت پیری

کد متوفی: 79658 یازدید: 133
-

کربلایی حسن مهربانی

کد متوفی: 800621 یازدید: 120
-

خیرالله محمدی

کد متوفی: 6000580 یازدید: 136
-

قهرمان چمنی

کد متوفی: 6000974 یازدید: 173
-

قهرمان چمنی

کد متوفی: 6001103 یازدید: 122
-

قهرمان چمنی

کد متوفی: 6001570 یازدید: 133
-

اسماعیل محمدنیا

کد متوفی: 6009026 یازدید: 123
-

حاجیه خانم فراست بامزر

کد متوفی: 6010479 یازدید: 130
-

فرخ شیرمحمدی

کد متوفی: 6011407 یازدید: 121
-

قهرمان چمنی

کد متوفی: 6013944 یازدید: 124
-

حاج علی اکبر راضی

کد متوفی: 6015195 یازدید: 380
-

گل محمد شکاری

کد متوفی: 6026242 یازدید: 113
-

علی نقی اموزگار

کد متوفی: 6036244 یازدید: 162
-

حاج عطاء الله سلیمی زره شوران

کد متوفی: 6045480 یازدید: 115
-

محمدابراهیم رعدی

کد متوفی: 6073721 یازدید: 137
1307 - 5/2/93

مشهدی یدالله مشرقی تکانتپه

کد متوفی: 6075757 یازدید: 126
1309/12/29 - 1393/12/08

مشهدی یداله مشرقی تکانتپه

کد متوفی: 6075758 یازدید: 122
1309/12/29 - 1393/12/08

مریم فرزانه

کد متوفی: 6127487 یازدید: 131
1317/05/10 - 1400/04/09

نصرت‌الله مهری آذر

کد متوفی: 6128129 یازدید: 69
-

حسنیه عشقی

کد متوفی: 6136022 یازدید: 259
1336/07/04 - 1397/05/31

اقدس فرمانی

کد متوفی: 6150170 یازدید: 87
1321/02/02 - 1400/06/19

اقدس فرمانی

کد متوفی: 6150186 یازدید: 442
1321/02/02 - 1400/06/19

ثریا محمدی

کد متوفی: 6157500 یازدید: 962
1316/05/20 - 1400/07/20

سیدمحمدصالح موسوی دورباش

کد متوفی: 6159103 یازدید: 152
1375/06/01 - 1397/10/19

حسن اقیانوسی

کد متوفی: 6165935 یازدید: 1156
1331/01/03 - 1400/09/12

سید عبدالله سیدی

کد متوفی: 6172435 یازدید: 55
1316/04/03 - 1385/10/18

محبوبه مظلومی ( مرادی)

کد متوفی: 6172531 یازدید: 260
1317/07/01 - 1400/09/07

محمدباقر شکری

کد متوفی: 6173031 یازدید: 108
1323/01/02 - 1400/09/05

حسن پاک نیا

کد متوفی: 6178448 یازدید: 118
1333/01/20 - 1400/11/09

بهمن فیض اللهی

کد متوفی: 6196773 یازدید: 2
- 1401/01/13

اعظم قرنی

کد متوفی: 6202089 یازدید: 8
-

..... ......

کد متوفی: 6202561 یازدید: 0
1321/03/11 - 1401/03/11
Loading...

لطفا شکیبا باشید