آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بیجار

سیده آراسته زمانی

کد متوفی: 21260 یازدید: 271
-

رقیه شجاعی

کد متوفی: 27661 یازدید: 217
-

عبداله شنس

کد متوفی: 35499 یازدید: 199
-

احسان رستمی

کد متوفی: 37338 یازدید: 219
-

سید کاظم مختاری

کد متوفی: 38943 یازدید: 218
-

طرلان رضایی

کد متوفی: 41560 یازدید: 246
-

عبدالکریم موذن

کد متوفی: 41586 یازدید: 235
-

اکبر علیمردانی

کد متوفی: 48038 یازدید: 185
-

خدیجه قاسمی

کد متوفی: 49859 یازدید: 237
-

علی صانعی

کد متوفی: 49896 یازدید: 188
-

احمد مینایی

کد متوفی: 51530 یازدید: 210
-

عباس کاظمی

کد متوفی: 64344 یازدید: 193
-

حاج عباس کاظمی

کد متوفی: 64706 یازدید: 199
-

علیمیرزا تمیمی

کد متوفی: 64833 یازدید: 185
-

سيد منصور بياتيان

کد متوفی: 68686 یازدید: 234
-

صفرعلی زیاد زاده

کد متوفی: 69063 یازدید: 198
-

صفر علی زیاد زاده

کد متوفی: 69084 یازدید: 190
-

عباسعلی چراغی

کد متوفی: 72029 یازدید: 239
-

الله کرم سالاروندیان

کد متوفی: 73544 یازدید: 195
-

خداکرم سالاروندیان

کد متوفی: 73582 یازدید: 196
-

زینب اکبری

کد متوفی: 75521 یازدید: 169
-

مجتبی بسطامی

کد متوفی: 76968 یازدید: 231
-

فرخنده برزگران

کد متوفی: 6007223 یازدید: 157
-

فرخنده برزگران

کد متوفی: 6007249 یازدید: 246
-

نصرت‌الله محمودیان

کد متوفی: 6011657 یازدید: 248
- ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

حاجیه منیر داودپور

کد متوفی: 6011907 یازدید: 170
-

فروغ پیرمحمدی

کد متوفی: 6014578 یازدید: 144
-

سیده مهوش سبزواری

کد متوفی: 6014871 یازدید: 167
-

ابوطالب جباری

کد متوفی: 6016102 یازدید: 181
-

کربلایی اکبر زارعی

کد متوفی: 6026207 یازدید: 149
-

اکبر زارعی

کد متوفی: 6026349 یازدید: 179
-

اکبر زارعی

کد متوفی: 6026390 یازدید: 1038
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6027284 یازدید: 160
-

شرافت صفیاری

کد متوفی: 6035192 یازدید: 175
-

علی صفیاری

کد متوفی: 6042463 یازدید: 146
-

ملوک کاظمی

کد متوفی: 6048162 یازدید: 156
-

عباس عسگری تابش

کد متوفی: 6049131 یازدید: 177
-

عباس عسگری تابش

کد متوفی: 6049135 یازدید: 171
-

محمد رجب زاده

کد متوفی: 6053337 یازدید: 138
-

محمد مرادوند

کد متوفی: 6056029 یازدید: 134
۱۳۲۸/۱۱/۱۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۳۰

ابراهیم حسینی

کد متوفی: 6056286 یازدید: 162
- 1399/10/23

شهیدحسن ذوالفقاری

کد متوفی: 6059804 یازدید: 425
-

سید اشرف سید احمدی

کد متوفی: 6064618 یازدید: 165
1920 - 1991

سیده صبیحه زمانی

کد متوفی: 6066510 یازدید: 624
1324 - 1398/09/22

عزت اکبرنیا

کد متوفی: 6066599 یازدید: 172
-

مهدی گل سرخی

کد متوفی: 6071200 یازدید: 183
-

وجیهه فولادی

کد متوفی: 6071308 یازدید: 153
-

علی محمد زارع

کد متوفی: 6079236 یازدید: 128
-

حاج مروتعلی اکرادی

کد متوفی: 6081388 یازدید: 183
-

رمضانعلی یادگاری

کد متوفی: 6081392 یازدید: 162
-

ابوالفضل ابراهیمی

کد متوفی: 6081396 یازدید: 191
-

عظمت قائم پناه

کد متوفی: 6081455 یازدید: 163
-

قنبرعلی صفرخانی

کد متوفی: 6081456 یازدید: 142
-

معصومه غلامی

کد متوفی: 6083468 یازدید: 128
1304/5/9 - 1398/12/26

معصومه غلامی

کد متوفی: 6083495 یازدید: 553
1304/5/9 - 1398/12/26

رسول اسکندر

کد متوفی: 6097307 یازدید: 178
-

وقارالملوک توکلی

کد متوفی: 6098118 یازدید: 1840
-

محسن محمدمرادی

کد متوفی: 6098152 یازدید: 120
-

علی احمد ترکمندی

کد متوفی: 6098485 یازدید: 281
-

نجیبه ترکمندی

کد متوفی: 6098543 یازدید: 263
- 1399/08/13

کربلایی شادعلی پیران

کد متوفی: 6099140 یازدید: 126
-

فاطمه عزیزی

کد متوفی: 6100876 یازدید: 199
- 1400/01/21

روح الله علی حسینی

کد متوفی: 6100937 یازدید: 272
- سال 1381

فاطمه عزیزی

کد متوفی: 6100947 یازدید: 255
- 1400/01/21

پروین تاج اویسی

کد متوفی: 6100955 یازدید: 231
-

صفرعلی حسینی مطلق

کد متوفی: 6101228 یازدید: 191
- 1396/1/30

صفرعلی حسینی مطلق

کد متوفی: 6101675 یازدید: 178
- 1396/1/30

مشهدی فاطمه عزیزی

کد متوفی: 6101844 یازدید: 340
سال 1359 - 1400/01/21

سیده فاطمه موسوی زاده

کد متوفی: 6105628 یازدید: 318
-

شمسعلی کهوند

کد متوفی: 6105950 یازدید: 267
- 1391/02/19

جلیل طلوعی

کد متوفی: 6108125 یازدید: 487
1312 - 1392

حاج صمد قدردان

کد متوفی: 6109155 یازدید: 166
-

حاجیه اکرم اکبر

کد متوفی: 6109161 یازدید: 196
-

حاج صمد قدردان

کد متوفی: 6109165 یازدید: 255
-

محسن ورمزیار

کد متوفی: 6122191 یازدید: 1349
1367/12/23 - 1400/02/27

حمزعلي نعمتي

کد متوفی: 6122458 یازدید: 147
-

محمد رضا آوج

کد متوفی: 6123504 یازدید: 248
- 1400/03/13

عبدالله غلامزاده

کد متوفی: 6127636 یازدید: 122
1335/02/09 - 1395/07/01

هادی مهر آیین

کد متوفی: 6130169 یازدید: 208
1359/03/06 - 1400/04/17

فاطمه امینی

کد متوفی: 6139411 یازدید: 97
- 1400/05/20

فاطمه امینی

کد متوفی: 6139419 یازدید: 238
- 1400/05/20

ناهید عربی

کد متوفی: 6139640 یازدید: 342
1360/06/06 - 1400/04/12

مقصودعلی هاشم زاده

کد متوفی: 6144708 یازدید: 245
1337/05/02 - 1398/11/09

محمد الیاسوند

کد متوفی: 6152535 یازدید: 215
1353/02/01 - 1400/06/26

مرحومه دلبر رحمتی

کد متوفی: 6159966 یازدید: 48
1310/04/09 - 1400/08/11

حاج سید یوسف میرآقایی

کد متوفی: 6161598 یازدید: 181
1327/08/20 - 1398/02/24

بانو شرافت صفیاری

کد متوفی: 6161887 یازدید: 89
1330/01/01 - 1399/06/30

کربلایی علی اصغر دولت پور

کد متوفی: 6165046 یازدید: 177
1367/09/11 - 1400/08/24

کربلایی علی اصغر دولت پور

کد متوفی: 6165049 یازدید: 308
1367/09/11 - 1400/08/24

حوری علی حسینی

کد متوفی: 6165928 یازدید: 433
1342/07/01 - 1400/08/19

خلیل و محترم صمدی و صفاری

کد متوفی: 6167329 یازدید: 50
-

امیرحسین هیکلی

کد متوفی: 6167769 یازدید: 56
1398/06/30 - 1400/08/17

فیروزه جمادی

کد متوفی: 6168133 یازدید: 46
1316 - 1399/07/09

حاج ابراهیم جوادی

کد متوفی: 6172547 یازدید: 957
- 1400/10/09

سپهبد قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172590 یازدید: 69
- 1398/10/13

سیروس حکمت منش

کد متوفی: 6172696 یازدید: 158
1315/10/09 - 1399/05/09

ناهید حتمی

کد متوفی: 6173166 یازدید: 39
-

قاسم میرزایی

کد متوفی: 6176981 یازدید: 35
-

قاسم میرزایی

کد متوفی: 6176984 یازدید: 174
1356/05/12 - 1392/11/27

قاسم میرزائی

کد متوفی: 6177016 یازدید: 74
1355/05/01 - 1392/11/07

شاه محمد رحمانی

کد متوفی: 6177182 یازدید: 140
1316/12/09 - 1400/07/13

منصور مراغه

کد متوفی: 6178121 یازدید: 34
- 1400/11/10

عفت نوری

کد متوفی: 6182729 یازدید: 1042
1317/01/17 - 1400/11/26

هدی ملاقدیمی

کد متوفی: 6182915 یازدید: 22
-

مصطفی دابویه

کد متوفی: 6183842 یازدید: 214
1364/10/16 - 1400/09/26

حجت الله مرادی مرادی

کد متوفی: 6184397 یازدید: 30
1325/10/01 - 1400/01/17

حسین ولیمحمدی

کد متوفی: 6184864 یازدید: 130
1347 - 1394/12/09

بهاءالدین انصاری

کد متوفی: 6185184 یازدید: 26
1316/12/05 - 1400/12/11

بهاءالدین انصاری

کد متوفی: 6185253 یازدید: 320
- 1400/12/11

احیا بالادستیان

کد متوفی: 6190283 یازدید: 35
1332/01/01 - 1398/06/07

حاج براتعلی صفرخانی

کد متوفی: 6192049 یازدید: 486
- 1398/01/23

موسی سعیدی

کد متوفی: 6192470 یازدید: 50
-

سید شهاب غیاثیان

کد متوفی: 6193927 یازدید: 35
1332/02/15 - 1395/05/20

عبدالله رجبی

کد متوفی: 6195832 یازدید: 618
1338/01/16 - 1401/01/29

میلاد احمدی

کد متوفی: 6195927 یازدید: 31
-

میلاد احمدی

کد متوفی: 6195937 یازدید: 30
- 1401/01/30

حمید قائمی

کد متوفی: 6198419 یازدید: 55
- 1337

محمدرضا کرم‌زاده

کد متوفی: 6208131 یازدید: 151
- 1401/04/14

شهربانو ورمرزیار

کد متوفی: 6209100 یازدید: 42
-

سکینه احسنی

کد متوفی: 6213841 یازدید: 58
1345/01/01 - 1401/05/26

گلستان کاظمی

کد متوفی: 6214464 یازدید: 46
1325/06/17 - 1401/04/23

صغری مدیرروستا

کد متوفی: 6214470 یازدید: 210
-

عین اله نورعلی زاد

کد متوفی: 6214940 یازدید: 80
1303/03/12 - 1389/02/03

کربلایی رسول بخشایش

کد متوفی: 6215912 یازدید: 40
-

محمد باقر امیرعلایی

کد متوفی: 6216154 یازدید: 9
-

مجتبی رحمانیه

کد متوفی: 6221306 یازدید: 273
1347/04/04 - 1395/05/08

پروانه درخشان

کد متوفی: 6222253 یازدید: 271
1316/03/26 - 1381/05/04

میرزاحسین رحمانیه

کد متوفی: 6222254 یازدید: 275
1314/04/10 - 1392/07/20

پوریا فرخی

کد متوفی: 6222865 یازدید: 28
1369/11/26 - 1400/01/23

علی پاشا رحمانیه

کد متوفی: 6223667 یازدید: 216
1291/01/01 - 1366/01/21

حورا بابا موراد زاده

کد متوفی: 6224351 یازدید: 21
-

کربلایی محمد ولی حسن زاده

کد متوفی: 6224428 یازدید: 223
1332/12/27 - 1401/11/14

احد جباریان

کد متوفی: 6225305 یازدید: 6
-

احد جباریان

کد متوفی: 6225306 یازدید: 6
-

مرحومه وجیه (طلعت ) حیدرزاده

کد متوفی: 6225533 یازدید: 638
- 1401/12/10

حمید رضا عزیزخانی

کد متوفی: 6227106 یازدید: 222
1354/01/01 - 1391/01/12

سلیمان صادقی

کد متوفی: 6231814 یازدید: 37
-

حاجیه خانم اصلی کمالی

کد متوفی: 6232001 یازدید: 2
1320/01/01 - 1402/03/14
Loading...

لطفا شکیبا باشید