آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سقز

سید محسن حسینی

کد متوفی: 16733 یازدید: 219
-

محسن فخری زاده مهابادی

کد متوفی: 70603 یازدید: 209
-

دکترمحسن فخری زاده مهابادی

کد متوفی: 70647 یازدید: 160
-

دکترمحسن فخری زاده مهابادی

کد متوفی: 71038 یازدید: 177
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 72237 یازدید: 176
-

طلیعه ابراهیمی

کد متوفی: 6009499 یازدید: 180
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6021705 یازدید: 185
-

سیدمحمود موسوی

کد متوفی: 6022396 یازدید: 233
-

محترم گیلاسی

کد متوفی: 6140476 یازدید: 196
- 1400/05/25

حاجیه رعنا سبزی

کد متوفی: 6167637 یازدید: 49
1337/05/01 - 1400/08/29

حاجیه رعنا سبزی

کد متوفی: 6167650 یازدید: 743
1337/05/05 - 1400/08/29

آمنه حمیدی

کد متوفی: 6170191 یازدید: 75
-

سید نجم الدین حسینی

کد متوفی: 6170207 یازدید: 149
- 1400/10/05

هیوا ولایتی

کد متوفی: 6172306 یازدید: 43
- 1400/10/12

فاطمه فیروزی

کد متوفی: 6172310 یازدید: 37
-

حضرت فاطمه زهرا(س)، روز مادر و زن

کد متوفی: 6175562 یازدید: 68
-

مهسا امینی

کد متوفی: 6217141 یازدید: 39
1370/04/08 - 1401/06/25

مهدی شاهین

کد متوفی: 6219946 یازدید: 22
1370/05/04 - 1401/12/06

حاج احمد قدیمی

کد متوفی: 6220248 یازدید: 6
-

فهیمه،لیلا سعدی،اسعدی

کد متوفی: 6225518 یازدید: 13
- 1396/11/13

منصور فرجی

کد متوفی: 6230222 یازدید: 6
1346/01/01 - 1401/06/07
Loading...

لطفا شکیبا باشید