آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سنندج

محمود سعیدی

کد متوفی: 19773 یازدید: 217
-

آمنه برف آور

کد متوفی: 19776 یازدید: 214
-

علی اکبری

کد متوفی: 20287 یازدید: 290
-

حاج محمد امین صادقی

کد متوفی: 21719 یازدید: 233
-

محمد امین صفایی

کد متوفی: 21898 یازدید: 200
-

قدمخیر شکری

کد متوفی: 28165 یازدید: 230
-

سید حسن و سید فرج نزاریان

کد متوفی: 37537 یازدید: 216
-

جواد کاکه‌جانی

کد متوفی: 39167 یازدید: 217
-

پروانه ضمیران

کد متوفی: 46368 یازدید: 231
-

هادی الماسی

کد متوفی: 47312 یازدید: 213
-

شهناز زرونديانى

کد متوفی: 53471 یازدید: 204
-

سید هیمن حسینی

کد متوفی: 70586 یازدید: 224
-

محمدکریم بیابانی

کد متوفی: 6000062 یازدید: 197
-

رابعه صالحی

کد متوفی: 6002752 یازدید: 189
-

اقبال الماسیه

کد متوفی: 6002905 یازدید: 179
-

رشید نجد احمدی

کد متوفی: 6002937 یازدید: 187
-

شیخ نظام الدین قصیریان

کد متوفی: 6008740 یازدید: 333
-

فرزاد ادب

کد متوفی: 6018725 یازدید: 205
-

شمس الله هنرمند

کد متوفی: 6033571 یازدید: 226
-

شمس الله هنرمند

کد متوفی: 6033579 یازدید: 175
-

علاءالدین شریعتی

کد متوفی: 6038943 یازدید: 176
-

سردار حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6053687 یازدید: 172
-

گلباغی عبدالملکی

کد متوفی: 6053806 یازدید: 267
-

فهیمه گزانی زاد

کد متوفی: 6055725 یازدید: 193
۱۳۳۲ - ۱۳۷۴/۰۱/۱۵

ابراهیم تاجیک

کد متوفی: 6077527 یازدید: 265
1304/12/20 - 1385/12/12

ابراهیم تاجیک

کد متوفی: 6077540 یازدید: 185
1304/12/20 - 1385/12/12

محمدیوسف مرادی

کد متوفی: 6081531 یازدید: 171
1302 - 1399/12/20

ناصر پیرویسیان

کد متوفی: 6096323 یازدید: 428
1336/6/10 - 1399/7/3

کد متوفی: 6105186 یازدید: 163
-

کد متوفی: 6105663 یازدید: 185
-

شکیبا سلیمی

کد متوفی: 6105697 یازدید: 658
1354/1/2 - 1399/2/16

مظفر شفیعی

کد متوفی: 6105983 یازدید: 276
-

شوکت حیدری

کد متوفی: 6105988 یازدید: 203
-

شوکت حیدری

کد متوفی: 6105992 یازدید: 226
-

مرحوم محمد صیدیمرادی

کد متوفی: 6138519 یازدید: 154
1320/02/01 - 1400/05/12

خدیجه خزایی فرد

کد متوفی: 6158341 یازدید: 409
1348/06/15 - 1400

محمد رشید شکراله پور

کد متوفی: 6161956 یازدید: 102
1312/06/08 - 1400/08/22

عابدین حبیبی کیلک

کد متوفی: 6162527 یازدید: 111
1355/05/01 - 1400/06/01

اسد سلطانی ویس

کد متوفی: 6166329 یازدید: 43
1337/03/10 - 1398/09/18

اسد سلطانی ویس

کد متوفی: 6166330 یازدید: 41
1337/03/10 - 1398/09/18

اسد سلطانی ویس

کد متوفی: 6166337 یازدید: 267
1337/03/10 - 1398/09/18

رابعه شادمند

کد متوفی: 6169715 یازدید: 48
-

حاجیه پریدخت فتحی یونسی

کد متوفی: 6169721 یازدید: 45
-

حاج محمد شکری

کد متوفی: 6171152 یازدید: 2779
1332/04/10 - 1400/05/01

فریبرز کنعانیان

کد متوفی: 6171572 یازدید: 118
1343/12/23 - 1400/10/06

جلال پرچمی

کد متوفی: 6173593 یازدید: 233
1344/01/15 - 1400/09/28

شهید جواد کاکه جانی

کد متوفی: 6174484 یازدید: 161
1368/02/09 - 1395/04/06

مهری پاک طینت

کد متوفی: 6174673 یازدید: 85
1353/02/02 - 1400/10/22

مادر همه مادران اسمانی

کد متوفی: 6176592 یازدید: 160
-

سید مسعود ابراهیمی

کد متوفی: 6179885 یازدید: 717
1334/11/18 - 1400/11/13

علی اکبر عزیزی فر

کد متوفی: 6185764 یازدید: 365
- 1400/12/06

سعید دلشاد

کد متوفی: 6196990 یازدید: 63
1362/02/28 - 1393/08/17

زیبا حسینی

کد متوفی: 6197571 یازدید: 63
1345/06/30 - 1400/11/18

ابراهیم احمدی

کد متوفی: 6202982 یازدید: 29
-

رزگار عظمی

کد متوفی: 6213720 یازدید: 177
1360/06/01 - 1401/04/15

رزگار عظمی

کد متوفی: 6213729 یازدید: 23
-

رزگار عظیمی

کد متوفی: 6213731 یازدید: 19
-

احمد مفتی زاده فرزند مرحوم محمود مفتی

کد متوفی: 6218542 یازدید: 29
1313/11/12 - 1371/11/20

اسماعیل غریبی

کد متوفی: 6220021 یازدید: 29
1340/01/01 - 1386/02/14

کوروش صوفیه

کد متوفی: 6220023 یازدید: 15
1368/05/05 - 1392/08/10

امیر نعمتی

کد متوفی: 6228778 یازدید: 14
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید