آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سنندج

محمود سعیدی

کد متوفی: 19773 یازدید: 102
-

آمنه برف آور

کد متوفی: 19776 یازدید: 123
-

علی اکبری

کد متوفی: 20287 یازدید: 161
-

حاج محمد امین صادقی

کد متوفی: 21719 یازدید: 118
-

محمد امین صفایی

کد متوفی: 21898 یازدید: 100
-

قدمخیر شکری

کد متوفی: 28165 یازدید: 101
-

سید حسن و سید فرج نزاریان

کد متوفی: 37537 یازدید: 99
-

جواد کاکه‌جانی

کد متوفی: 39167 یازدید: 118
-

پروانه ضمیران

کد متوفی: 46368 یازدید: 125
-

هادی الماسی

کد متوفی: 47312 یازدید: 110
-

شهناز زرونديانى

کد متوفی: 53471 یازدید: 116
-

سید هیمن حسینی

کد متوفی: 70586 یازدید: 107
-

محمدکریم بیابانی

کد متوفی: 6000062 یازدید: 85
-

رابعه صالحی

کد متوفی: 6002752 یازدید: 95
-

اقبال الماسیه

کد متوفی: 6002905 یازدید: 88
-

رشید نجد احمدی

کد متوفی: 6002937 یازدید: 98
-

شیخ نظام الدین قصیریان

کد متوفی: 6008740 یازدید: 241
-

فرزاد ادب

کد متوفی: 6018725 یازدید: 104
-

شمس الله هنرمند

کد متوفی: 6033571 یازدید: 92
-

شمس الله هنرمند

کد متوفی: 6033579 یازدید: 84
-

علاءالدین شریعتی

کد متوفی: 6038943 یازدید: 90
-

سردار حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6053687 یازدید: 80
-

گلباغی عبدالملکی

کد متوفی: 6053806 یازدید: 156
-

فهیمه گزانی زاد

کد متوفی: 6055725 یازدید: 94
۱۳۳۲ - ۱۳۷۴/۰۱/۱۵

ابراهیم تاجیک

کد متوفی: 6077527 یازدید: 105
1304/12/20 - 1385/12/12

ابراهیم تاجیک

کد متوفی: 6077540 یازدید: 88
1304/12/20 - 1385/12/12

محمدیوسف مرادی

کد متوفی: 6081531 یازدید: 77
1302 - 1399/12/20

ناصر پیرویسیان

کد متوفی: 6096323 یازدید: 323
1336/6/10 - 1399/7/3

کد متوفی: 6105186 یازدید: 86
-

کد متوفی: 6105663 یازدید: 102
-

شکیبا سلیمی

کد متوفی: 6105697 یازدید: 249
1354/1/2 - 1399/2/16

مظفر شفیعی

کد متوفی: 6105983 یازدید: 160
-

شوکت حیدری

کد متوفی: 6105988 یازدید: 103
-

شوکت حیدری

کد متوفی: 6105992 یازدید: 137
-

مرحوم محمد صیدیمرادی

کد متوفی: 6138519 یازدید: 58
1320/02/01 - 1400/05/12

خدیجه خزایی فرد

کد متوفی: 6158341 یازدید: 287
1348/06/15 - 1400

محمد رشید شکراله پور

کد متوفی: 6161956 یازدید: 36
1312/06/08 - 1400/08/22

عابدین حبیبی کیلک

کد متوفی: 6162527 یازدید: 37
1355/05/01 - 1400/06/01
Loading...

لطفا شکیبا باشید