آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سنندج

محمود سعیدی

کد متوفی: 19773 یازدید: 271
-

آمنه برف آور

کد متوفی: 19776 یازدید: 257
-

علی اکبری

کد متوفی: 20287 یازدید: 343
-

حاج محمد امین صادقی

کد متوفی: 21719 یازدید: 287
-

محمد امین صفایی

کد متوفی: 21898 یازدید: 239
-

قدمخیر شکری

کد متوفی: 28165 یازدید: 280
-

سید حسن و سید فرج نزاریان

کد متوفی: 37537 یازدید: 258
-

جواد کاکه‌جانی

کد متوفی: 39167 یازدید: 252
-

پروانه ضمیران

کد متوفی: 46368 یازدید: 294
-

هادی الماسی

کد متوفی: 47312 یازدید: 250
-

شهناز زرونديانى

کد متوفی: 53471 یازدید: 248
-

سید هیمن حسینی

کد متوفی: 70586 یازدید: 270
-

محمدکریم بیابانی

کد متوفی: 6000062 یازدید: 227
-

رابعه صالحی

کد متوفی: 6002752 یازدید: 218
-

اقبال الماسیه

کد متوفی: 6002905 یازدید: 217
-

رشید نجد احمدی

کد متوفی: 6002937 یازدید: 228
-

شیخ نظام الدین قصیریان

کد متوفی: 6008740 یازدید: 379
-

فرزاد ادب

کد متوفی: 6018725 یازدید: 250
-

شمس الله هنرمند

کد متوفی: 6033571 یازدید: 278
-

شمس الله هنرمند

کد متوفی: 6033579 یازدید: 211
-

علاءالدین شریعتی

کد متوفی: 6038943 یازدید: 207
-

سردار حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6053687 یازدید: 216
-

گلباغی عبدالملکی

کد متوفی: 6053806 یازدید: 308
-

فهیمه گزانی زاد

کد متوفی: 6055725 یازدید: 266
۱۳۳۲ - ۱۳۷۴/۰۱/۱۵

ابراهیم تاجیک

کد متوفی: 6077527 یازدید: 300
1304/12/20 - 1385/12/12

ابراهیم تاجیک

کد متوفی: 6077540 یازدید: 223
1304/12/20 - 1385/12/12

محمدیوسف مرادی

کد متوفی: 6081531 یازدید: 207
1302 - 1399/12/20

ناصر پیرویسیان

کد متوفی: 6096323 یازدید: 474
1336/6/10 - 1399/7/3

کد متوفی: 6105186 یازدید: 195
-

کد متوفی: 6105663 یازدید: 215
-

شکیبا سلیمی

کد متوفی: 6105697 یازدید: 835
1354/1/2 - 1399/2/16

مظفر شفیعی

کد متوفی: 6105983 یازدید: 324
-

شوکت حیدری

کد متوفی: 6105988 یازدید: 238
-

شوکت حیدری

کد متوفی: 6105992 یازدید: 260
-

مرحوم محمد صیدیمرادی

کد متوفی: 6138519 یازدید: 203
1320/02/01 - 1400/05/12

خدیجه خزایی فرد

کد متوفی: 6158341 یازدید: 447
1348/06/15 - 1400

محمد رشید شکراله پور

کد متوفی: 6161956 یازدید: 143
1312/06/08 - 1400/08/22

عابدین حبیبی کیلک

کد متوفی: 6162527 یازدید: 143
1355/05/01 - 1400/06/01

اسد سلطانی ویس

کد متوفی: 6166329 یازدید: 76
1337/03/10 - 1398/09/18

اسد سلطانی ویس

کد متوفی: 6166330 یازدید: 62
1337/03/10 - 1398/09/18

اسد سلطانی ویس

کد متوفی: 6166337 یازدید: 297
1337/03/10 - 1398/09/18

رابعه شادمند

کد متوفی: 6169715 یازدید: 67
-

حاجیه پریدخت فتحی یونسی

کد متوفی: 6169721 یازدید: 69
-

حاج محمد شکری

کد متوفی: 6171152 یازدید: 2957
1332/04/10 - 1400/05/01

فریبرز کنعانیان

کد متوفی: 6171572 یازدید: 145
1343/12/23 - 1400/10/06

جلال پرچمی

کد متوفی: 6173593 یازدید: 256
1344/01/15 - 1400/09/28

شهید جواد کاکه جانی

کد متوفی: 6174484 یازدید: 223
1368/02/09 - 1395/04/06

مهری پاک طینت

کد متوفی: 6174673 یازدید: 104
1353/02/02 - 1400/10/22

مادر همه مادران اسمانی

کد متوفی: 6176592 یازدید: 299
-

سید مسعود ابراهیمی

کد متوفی: 6179885 یازدید: 784
1334/11/18 - 1400/11/13

علی اکبر عزیزی فر

کد متوفی: 6185764 یازدید: 407
- 1400/12/06

سعید دلشاد

کد متوفی: 6196990 یازدید: 89
1362/02/28 - 1393/08/17

زیبا حسینی

کد متوفی: 6197571 یازدید: 118
1345/06/30 - 1400/11/18

ابراهیم احمدی

کد متوفی: 6202982 یازدید: 59
-

رزگار عظمی

کد متوفی: 6213720 یازدید: 208
1360/06/01 - 1401/04/15

رزگار عظمی

کد متوفی: 6213729 یازدید: 38
-

رزگار عظیمی

کد متوفی: 6213731 یازدید: 35
-

احمد مفتی زاده فرزند مرحوم محمود مفتی

کد متوفی: 6218542 یازدید: 56
1313/11/12 - 1371/11/20

اسماعیل غریبی

کد متوفی: 6220021 یازدید: 56
1340/01/01 - 1386/02/14

کوروش صوفیه

کد متوفی: 6220023 یازدید: 54
1368/05/05 - 1392/08/10

امیر نعمتی

کد متوفی: 6228778 یازدید: 63
-

آمنه رشیدی

کد متوفی: 6235494 یازدید: 38
- 1370/05/15

سیدمبین حسینی

کد متوفی: 6238694 یازدید: 34
-

فائزه رحیمی

کد متوفی: 6243847 یازدید: 66
-

علی احمد رحمانی راد

کد متوفی: 6244002 یازدید: 53
- 1402/10/18
Loading...

لطفا شکیبا باشید