آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان چالدران

حاج محمد اکرمی

کد متوفی: 67741 یازدید: 433
-

احد حقیقت طلب

کد متوفی: 6004371 یازدید: 406
-

مهدی جباری

کد متوفی: 6012629 یازدید: 325
-

کربلایی سیده خانم آمنه موسوی زاده

کد متوفی: 6026613 یازدید: 270
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6027533 یازدید: 290
-

یداله جعفرنژاد

کد متوفی: 6033237 یازدید: 290
-

فاطمه ولیزاده

کد متوفی: 6067622 یازدید: 317
-

عصمت قنبری

کد متوفی: 6095279 یازدید: 347
1939/03/22 - 2021/03/27

حضرت امام خمینی (ره)

کد متوفی: 6122616 یازدید: 234
1281/07/01 - 1368/03/14

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6169382 یازدید: 94
-

بانو معصومه جهانی

کد متوفی: 6170644 یازدید: 100
-

بانو نظیفه دادستدچی

کد متوفی: 6170667 یازدید: 112
-

حمدالله (قیاس) عالمی

کد متوفی: 6172419 یازدید: 134
-

فیض الله قربانی

کد متوفی: 6172707 یازدید: 113
-

لاچین خلیلی راد

کد متوفی: 6218670 یازدید: 120
-

لاچین خلیلی راد

کد متوفی: 6219068 یازدید: 77
1322/06/09 - 1401/07/12

لاچین آبدار

کد متوفی: 6246197 یازدید: 24
1322/06/09 - 1401/07/13
Loading...

لطفا شکیبا باشید