آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان چالدران

حاج محمد اکرمی

کد متوفی: 67741 یازدید: 240
-

احد حقیقت طلب

کد متوفی: 6004371 یازدید: 191
-

مهدی جباری

کد متوفی: 6012629 یازدید: 152
-

کربلایی سیده خانم آمنه موسوی زاده

کد متوفی: 6026613 یازدید: 153
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6027533 یازدید: 145
-

یداله جعفرنژاد

کد متوفی: 6033237 یازدید: 134
-

فاطمه ولیزاده

کد متوفی: 6067622 یازدید: 165
-

عصمت قنبری

کد متوفی: 6095279 یازدید: 151
1939/03/22 - 2021/03/27

حضرت امام خمینی (ره)

کد متوفی: 6122616 یازدید: 95
1281/07/01 - 1368/03/14

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6169382 یازدید: 33
-

بانو معصومه جهانی

کد متوفی: 6170644 یازدید: 31
-

بانو نظیفه دادستدچی

کد متوفی: 6170667 یازدید: 29
-

حمدالله (قیاس) عالمی

کد متوفی: 6172419 یازدید: 24
-

فیض الله قربانی

کد متوفی: 6172707 یازدید: 12
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید