آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان قروه

حاجیه خانم صغری جباری

کد متوفی: 37179 یازدید: 252
-

معصومه قره گزلو

کد متوفی: 50939 یازدید: 199
-

خدیجه مالکی

کد متوفی: 53352 یازدید: 279
-

حبیبه مرادی

کد متوفی: 53643 یازدید: 226
-

قربانعلی نیک پی

کد متوفی: 53703 یازدید: 228
-

سعید فلاح

کد متوفی: 53770 یازدید: 220
-

سیدکریم گنجی

کد متوفی: 53845 یازدید: 187
-

علی محمدی

کد متوفی: 53853 یازدید: 235
-

علی محمدی

کد متوفی: 53870 یازدید: 173
-

حبیب اله خالدیان

کد متوفی: 54585 یازدید: 181
-

حاج علی اکبر حنیفی

کد متوفی: 57172 یازدید: 189
-

محترم قاسمی

کد متوفی: 57326 یازدید: 185
-

فاطمه رستمی

کد متوفی: 57529 یازدید: 192
-

حاج اسدالله عبدالملکی

کد متوفی: 71168 یازدید: 522
-

علی اشرف اسدی

کد متوفی: 73869 یازدید: 263
-

شیخ علی آزادی

کد متوفی: 74317 یازدید: 242
-

فاطمه سلطانی

کد متوفی: 78334 یازدید: 180
-

حاج محمد نیک پی

کد متوفی: 78596 یازدید: 184
-

حاجیه قمر ناز عبدالملکی

کد متوفی: 800562 یازدید: 199
-

ذبیح الله ذبیحی

کد متوفی: 6000058 یازدید: 221
-

علی عدالت پناه

کد متوفی: 6000722 یازدید: 194
-

حبیب الله مرادی

کد متوفی: 6009528 یازدید: 191
-

حبیب الله مرادی

کد متوفی: 6009564 یازدید: 271
-

مرحوم بخشعلی فعله گری

کد متوفی: 6010295 یازدید: 120
1313 - 1389/05/28

خدیجه قنبری

کد متوفی: 6011844 یازدید: 176
-

محمدرضا حیدری

کد متوفی: 6014205 یازدید: 148
-

حاج عباسعلی حیدری

کد متوفی: 6015087 یازدید: 174
-

امامعلی مختاری

کد متوفی: 6017365 یازدید: 180
-

ابوالمحمد منصوری

کد متوفی: 6017399 یازدید: 187
-

نصیر محمدی

کد متوفی: 6028215 یازدید: 130
-

نصیر محمدی

کد متوفی: 6028224 یازدید: 149
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6029871 یازدید: 218
-

عیسی رستمی

کد متوفی: 6030927 یازدید: 162
-

عیسی رستمی

کد متوفی: 6030940 یازدید: 295
-

محمدرضا صادقیان

کد متوفی: 6032355 یازدید: 145
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039411 یازدید: 167
-

زینب گزانی زاده

کد متوفی: 6056197 یازدید: 162
۱۳۳۲ - ۱۳۷۴/۱/۱۵

احمد علی حیدری و نسیم حیدری

کد متوفی: 6060992 یازدید: 1180
-

ایران علی نیا

کد متوفی: 6063968 یازدید: 141
۱۳۲۵/۳/۱۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

محمدرضا و ایران ملکی و علی نیا

کد متوفی: 6063991 یازدید: 139
۱۳۲۵/۳/۱۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

حجت الله حیدری

کد متوفی: 6064073 یازدید: 164
1333/6/12 - 1399/9/1

حجت حیدری

کد متوفی: 6064076 یازدید: 169
1333/12/6 - 1399/9/1

حجت حیدری

کد متوفی: 6064079 یازدید: 152
۱۳۳۳/۱۲/۶ - ۱۳۹۹/۹/۱

محمدعلی بهمنی

کد متوفی: 6071439 یازدید: 166
-

صغری خانم ده ده جانی

کد متوفی: 6075242 یازدید: 230
1314/08/04 - 1399/12/06

ماهی طلا و پریسا ایرانپور

کد متوفی: 6078914 یازدید: 254
- 1399/12/11

هما حیدری

کد متوفی: 6083133 یازدید: 167
-

لیمو زرین

کد متوفی: 6091250 یازدید: 973
1304 - 1400/01/2

حاج کرم کاوه

کد متوفی: 6092428 یازدید: 161
1312 - 1379

رستگار ضیایی

کد متوفی: 6094028 یازدید: 620
1321/5/1 - 1398/1/12

هما حیدری

کد متوفی: 6096665 یازدید: 202
-

حبیبه سلطان گوشبر

کد متوفی: 6098816 یازدید: 274
- 1380/01/24

حاج شکیبا سلیمی

کد متوفی: 6102698 یازدید: 432
1354 - 1399/2/16

محمدعلی شریفی

کد متوفی: 6104194 یازدید: 104
1349 - 1400

شکیبا سلیمی

کد متوفی: 6104690 یازدید: 551
1354 - 1399/2/16

حسن علی زندی

کد متوفی: 6105201 یازدید: 682
1339/2/4 - 1363/6/6

کد متوفی: 6105700 یازدید: 171
-

حاج شکیبا سلیمی

کد متوفی: 6105714 یازدید: 580
1354/1/2 - 1399/2/16

حاج میرزا حسین زند

کد متوفی: 6106435 یازدید: 252
1315/4/7 - 1386/3/18

شهناز فیروزآبادی

کد متوفی: 6108290 یازدید: 176
1333/8/19 - 1391/2/9

عرفان رضایی

کد متوفی: 6111222 یازدید: 170
-

نبی الله مظفری

کد متوفی: 6113580 یازدید: 518
1327 - 1400/2/17

همه رضا حسن بیگی

کد متوفی: 6117552 یازدید: 107
-

شهید شهریار غفاری

کد متوفی: 6120545 یازدید: 251
1347/07/01 -

علیمحمد حضرتی

کد متوفی: 6127891 یازدید: 133
1321/02/20 - 1399/04/16

ملیحه مفاخری

کد متوفی: 6143269 یازدید: 80
1329/12/01 - 1400/05/24

موسی مرادیانی

کد متوفی: 6143314 یازدید: 504
1348/03/03 - 1400/05/30

قربانعلی کاوه

کد متوفی: 6145019 یازدید: 79
-

موسی ورمقانی

کد متوفی: 6145364 یازدید: 299
-

مرحوم مهدی فیضی

کد متوفی: 6150328 یازدید: 95
-

زهرا حیدری

کد متوفی: 6151278 یازدید: 711
1357/10/01 - 1400/06/22

آفتاب سلحشور

کد متوفی: 6154798 یازدید: 464
1320/06/07 - 1400/07/01

پوراندخت بهرامی

کد متوفی: 6154812 یازدید: 83
1333/07/10 - 1400/01/20

زلیخا دره وزمی

کد متوفی: 6157400 یازدید: 185
- 1400/07/18

قربانعلی حیدری

کد متوفی: 6160338 یازدید: 89
1315/04/07 - 1384/08/15

سحر هاشمی

کد متوفی: 6162727 یازدید: 62
1325/03/10 - 1399/03/17

علیرضا عربیان

کد متوفی: 6167012 یازدید: 189
- 1365/04/11

شکرالله عیوضی

کد متوفی: 6172270 یازدید: 63
-

حاج آقا کریم صادقیان

کد متوفی: 6172282 یازدید: 54
- 1400/10/10

مشهدی محمد حسین کلوندی

کد متوفی: 6172286 یازدید: 45
- 1400/10/11

مصطفی مقیمی

کد متوفی: 6172294 یازدید: 34
-

جواد زارعی

کد متوفی: 6172296 یازدید: 55
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172432 یازدید: 52
1335/01/01 - 1398/10/13

نورالله وعزیزالله و صفیه خالدیان و خلیلی

کد متوفی: 6174948 یازدید: 56
1330 - 1365/08/04

اسمعلی محمد ویسی

کد متوفی: 6177082 یازدید: 31
-

حبیبه سیفی

کد متوفی: 6177765 یازدید: 378318
- 1400/11/08

بهجت جهانگیری

کد متوفی: 6182846 یازدید: 31
1336/03/20 - 1396/12/17

غلامعلی معظمی

کد متوفی: 6184380 یازدید: 327
-

محسن عباسی

کد متوفی: 6185733 یازدید: 847
1349/06/05 - 1366/12/23

نیما خسروزاده

کد متوفی: 6186508 یازدید: 57
1389/03/21 - 1398/03/16

نوش آفرین(لیلا) احمدی

کد متوفی: 6187945 یازدید: 19
-

خادم الحسین(ع)کربلایی مرتضی ده ده جانی

کد متوفی: 6188562 یازدید: 435
1362/04/06 - 1400/12/02

سعید دلشاد

کد متوفی: 6188748 یازدید: 20
1362/02/28 - 1393/08/18

مهدی قنبری مهدی قنبری

کد متوفی: 6190368 یازدید: 29
-

ابراهیم هادی

کد متوفی: 6193150 یازدید: 61
1336/02/01 - 1361/11/23

فاطمه شانوازلو

کد متوفی: 6197925 یازدید: 345
1354/01/03 - 1401/02/07

محمود حاجیان

کد متوفی: 6200586 یازدید: 827
1337/06/20 - 1401/03/05

مهدی قنبری

کد متوفی: 6200605 یازدید: 156
1356/02/20 - 1400/11/07

زمانه حسین پناهی

کد متوفی: 6200777 یازدید: 19
1346/02/26 - 1398/07/01

خدیجه شفیعی

کد متوفی: 6203009 یازدید: 54
-

عباس رستمی

کد متوفی: 6204384 یازدید: 34
-

پیمان خالدیان

کد متوفی: 6207569 یازدید: 26
1368/08/11 - 1401/04/25

حاج امامعلی فرمانی

کد متوفی: 6207676 یازدید: 225
1316 - 1399/05/03

مهدی رفیعی

کد متوفی: 6213213 یازدید: 533
-

خانمحمد رحمانی طاقی کریمی

کد متوفی: 6214517 یازدید: 106
1310/04/10 - 1399/05/15

سجاد حیدری

کد متوفی: 6217643 یازدید: 12
1365/02/20 - 1398/02/17

تورج اردلان

کد متوفی: 6219378 یازدید: 120
-

حاج حیاتعلی میمنت آبادي

کد متوفی: 6223457 یازدید: 28
1320/01/01 - 1400/12/03

گزل رستمي

کد متوفی: 6224480 یازدید: 41
-

سلطنت گوش بر

کد متوفی: 6224498 یازدید: 4
-

میلاد حیدری

کد متوفی: 6227499 یازدید: 4
-

حاج مرتضی حیدری

کد متوفی: 6227996 یازدید: 265
1350/01/20 - 1395/09/01

عزیزه کرمی

کد متوفی: 6228064 یازدید: 3
-

حاج رحیم الهیاری

کد متوفی: 6228219 یازدید: 13
1319/01/01 - 1399/03/19

نشمین دهقانی صارم

کد متوفی: 6229402 یازدید: 74
1318/09/10 - 1399/08/29

روح الله خمینی

کد متوفی: 6231771 یازدید: 0
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید