آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بافت

نصرت شکوه سلجوقی

کد متوفی: 25652 یازدید: 109
-

ربابه سلطانی

کد متوفی: 28314 یازدید: 98
-

کاکاجان یاربخت

کد متوفی: 28540 یازدید: 92
-

کاکاجان یاربخت

کد متوفی: 28575 یازدید: 95
-

بی بی نسا مادر مهربان و عزیز

کد متوفی: 29705 یازدید: 103
-

حمدالله دهقانی

کد متوفی: 54558 یازدید: 205
-

قاسم روانان

کد متوفی: 63786 یازدید: 79
-

کبری محسنی

کد متوفی: 63988 یازدید: 85
-

حسین خجسته نژاد

کد متوفی: 65447 یازدید: 82
-

امام بخش(بشیر) صمدی پور

کد متوفی: 67434 یازدید: 85
-

امام بخش (بشیر) صمدی پور

کد متوفی: 67437 یازدید: 90
-

محمد طه امینی زاده

کد متوفی: 70873 یازدید: 239
-

نعمت الله سلطانی نژاد

کد متوفی: 74611 یازدید: 68
-

رخساره موسی علی

کد متوفی: 74614 یازدید: 81
-

علی منظری توکلی

کد متوفی: 76593 یازدید: 174
-

حاج محمود اسکندرزاده

کد متوفی: 76744 یازدید: 404
-

ابوذر سالاری

کد متوفی: 76791 یازدید: 82
-

صادق مرادی

کد متوفی: 77321 یازدید: 79
-

سمیه ضیغمی نژاد

کد متوفی: 77724 یازدید: 88
-

سمیه ضیغمی

کد متوفی: 77775 یازدید: 130
-

حامد دهقانی

کد متوفی: 78181 یازدید: 78
-

منصور بابایی

کد متوفی: 79551 یازدید: 95
-

حامد دهقانی

کد متوفی: 79866 یازدید: 79
-

حامد پهلوان دهقانی

کد متوفی: 79915 یازدید: 79
-

احمد نجارزاده

کد متوفی: 800284 یازدید: 78
-

ببراز خان رفیعی پور

کد متوفی: 6003785 یازدید: 101
-

حاج مرید رحیم پور

کد متوفی: 6004653 یازدید: 131
-

وحید مظفری

کد متوفی: 6004767 یازدید: 85
-

وحید مظفری

کد متوفی: 6004776 یازدید: 79
-

وحید مظفری

کد متوفی: 6004817 یازدید: 84
-

نعمت رحیم پور

کد متوفی: 6004970 یازدید: 90
-

سلطنت مقصودی

کد متوفی: 6006580 یازدید: 136
-

اقا رضا موسوی

کد متوفی: 6009834 یازدید: 83
-

محمد سالارمحمدی

کد متوفی: 6009867 یازدید: 96
-

عرب سالارمحمدی

کد متوفی: 6009903 یازدید: 79
-

خانعلی ،عرب میرخواجویی،دائمی

کد متوفی: 6009999 یازدید: 108
-

اقا رضا یوسفی

کد متوفی: 6010102 یازدید: 99
-

علی اقایی

کد متوفی: 6010737 یازدید: 210
1378/10/13 - 1398/08/18

اکبر علیرضایی

کد متوفی: 6012243 یازدید: 104
-

حاج حسین حمزه نژادی

کد متوفی: 6016416 یازدید: 99
-

محمد مهدی حمزه نژاد

کد متوفی: 6016432 یازدید: 160
-

کرامت آبکار

کد متوفی: 6016682 یازدید: 92
-

مرحوم حاج علیقلی محمدنژاد

کد متوفی: 6018268 یازدید: 91
-

فاطمه گیلانی

کد متوفی: 6019601 یازدید: 81
-

زهرا پرومان

کد متوفی: 6020047 یازدید: 88
-

حاج علی میرزایی

کد متوفی: 6026191 یازدید: 97
-

حاج علی میرزایی

کد متوفی: 6026196 یازدید: 95
-

حسن محمدی

کد متوفی: 6030098 یازدید: 93
-

حسین خواجویی

کد متوفی: 6036302 یازدید: 92
-

فرشته خواجویی

کد متوفی: 6036340 یازدید: 92
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039499 یازدید: 88
-

شهیده حسنیه ایرانپور

کد متوفی: 6042658 یازدید: 80
-

محمد حسین شفیعی بافتی

کد متوفی: 6044552 یازدید: 245
-

احمد اسکندرزاده

کد متوفی: 6045223 یازدید: 95
-

محمد اسکندرزاده

کد متوفی: 6045257 یازدید: 98
-

حشمت خانم سلجوقی

کد متوفی: 6046517 یازدید: 82
-

حشمت خانم سلجوقی

کد متوفی: 6046543 یازدید: 87
-

محمد جواد مرادی خلج

کد متوفی: 6047277 یازدید: 84
-

. امیر محمد رحیم پور

کد متوفی: 6048361 یازدید: 103
-

محمود آبکار

کد متوفی: 6051576 یازدید: 73
-

حاج محمود جلیل پور

کد متوفی: 6052449 یازدید: 99
-

غلامعباس شهابی نژاد

کد متوفی: 6054343 یازدید: 101
-

توران سلیمانی

کد متوفی: 6060028 یازدید: 84
-

زينب پيرمرادي

کد متوفی: 6065516 یازدید: 88
-

حبیب‌الله خواجه

کد متوفی: 6067948 یازدید: 87
۱۳۱۵ - ۱۳۹۹

هاشم نادری

کد متوفی: 6068220 یازدید: 88
- ۱۳۶۱

شادروان علیار حمزه نژاد

کد متوفی: 6071541 یازدید: 86
-

علیار حمزه نژاد

کد متوفی: 6071551 یازدید: 72
- ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

علیار حمزه نژاد

کد متوفی: 6071557 یازدید: 72
- ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

علیار حمزه نژاد

کد متوفی: 6071559 یازدید: 68
- ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

شهلا سلاجقه

کد متوفی: 6073339 یازدید: 83
-

احمد رجائی

کد متوفی: 6078119 یازدید: 138
1347/09/10 - 1398/12/13

فرشاد گدعلی نسب

کد متوفی: 6081799 یازدید: 134
1369 - 1396/01/17

حسنا اخلاص پور

کد متوفی: 6090183 یازدید: 1235
1388/01/07 - 1399/01/12

حسنا اخلاص پور

کد متوفی: 6091358 یازدید: 179
. - 1399/01/12

جهان افروز سلجوقی

کد متوفی: 6092324 یازدید: 200
1325/6/28 - 1381/9/29

تاج خاتون عظیمی

کد متوفی: 6093602 یازدید: 268
-

مجید نیک پور

کد متوفی: 6095361 یازدید: 74
-

کورش شجاع مقدم

کد متوفی: 6095603 یازدید: 68
1348 - 1399

محسن تاج الدینی

کد متوفی: 6107283 یازدید: 62
-

حاج ایاز بنی اسد عسکری

کد متوفی: 6111727 یازدید: 72
-

حاج ایاز بنی اسد عسکری

کد متوفی: 6111740 یازدید: 317
-

شهرام نظری

کد متوفی: 6112635 یازدید: 63
1370 - 1399

شهرام نظری

کد متوفی: 6112990 یازدید: 164
1370 - 1399

عصمت خواجه حسنی

کد متوفی: 6113620 یازدید: 63
1325/08/30 - 1400/02/16

عصمت خواجه حسنی

کد متوفی: 6113627 یازدید: 210
1325/08/30 - 1400/02/16

ناصر خوشکاری

کد متوفی: 6119029 یازدید: 165
1333/02/09 - 1392/05/20

جهانگیر شیرازی

کد متوفی: 6122060 یازدید: 139
1322/03/09 - 1400/03/09

حسین امام بخش

کد متوفی: 6127815 یازدید: 53
1352/01/01 - 1400/04/04

علی اران فرزند حسن

کد متوفی: 6128401 یازدید: 563
1370/01/13 - 1400/03/16

صادق مرادی

کد متوفی: 6129097 یازدید: 36
-

طلعت علیخانی

کد متوفی: 6132426 یازدید: 315
1336/01/01 - 1399/05/08

حاج ابراهیم سلطانی نژاد

کد متوفی: 6133869 یازدید: 62
1329/01/11 - 1399/09/09

حاج ابراهیم سلطانی نژاد

کد متوفی: 6133872 یازدید: 152
1329/01/11 - 1399/09/09

حاج بیگ میرزا مرادی

کد متوفی: 6140526 یازدید: 505
1314/05/02 - 1400/05/19

حاج خداداد مرادی

کد متوفی: 6140654 یازدید: 55
1318/10/29 - 1400/01/05

حاج خداداد مرادی

کد متوفی: 6140658 یازدید: 187
1318/10/29 - 1400/01/05

حاج بیگ میرزا مرادی

کد متوفی: 6140749 یازدید: 41
- 1400/05/19

زهرا قزوینی

کد متوفی: 6140983 یازدید: 268
1314/05/02 - 1400/05/22

سعید نادری

کد متوفی: 6141055 یازدید: 31
1340/12/11 - 1398/02/12

محمدحسین سلطانی

کد متوفی: 6146604 یازدید: 85
1340 - 1395/08/01

ساره زمانی

کد متوفی: 6147088 یازدید: 35
1382/05/23 - 1399/12/01

حمدالله شمسی

کد متوفی: 6154318 یازدید: 252
1315/01/01 - 1400/07/06

حاج بیگ میرزا مرادی

کد متوفی: 6154410 یازدید: 175
- 1400/05/19

عبدالحسین ملک شاهی

کد متوفی: 6156948 یازدید: 276
-

زهره علیخانی

کد متوفی: 6157284 یازدید: 132
1359/01/15 - 1400/06/15

غلامرضا دهقانی دشتابی

کد متوفی: 6163440 یازدید: 113
1331/01/01 - 1398/08/26

صغرا حمزه نژاد

کد متوفی: 6165395 یازدید: 26
-

مهندس علی عباسی نژاد

کد متوفی: 6166604 یازدید: 25
1347/01/03 - 1376/01/17

یارالله ایلیادنژاد

کد متوفی: 6169125 یازدید: 39
1347/04/05 - 1347/04/19

رفتگان جمع حاضر

کد متوفی: 6170256 یازدید: 0
-

رفتگان جمع حاضر

کد متوفی: 6170259 یازدید: 8
-

محمود نصیری بزنجانی

کد متوفی: 6173942 یازدید: 185
1315/05/20 - 1375/10/19
Loading...

لطفا شکیبا باشید