آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بافت

نصرت شکوه سلجوقی

کد متوفی: 25652 یازدید: 311
-

ربابه سلطانی

کد متوفی: 28314 یازدید: 276
-

کاکاجان یاربخت

کد متوفی: 28540 یازدید: 253
-

کاکاجان یاربخت

کد متوفی: 28575 یازدید: 247
-

بی بی نسا مادر مهربان و عزیز

کد متوفی: 29705 یازدید: 312
-

حمدالله دهقانی

کد متوفی: 54558 یازدید: 474
-

قاسم روانان

کد متوفی: 63786 یازدید: 194
-

کبری محسنی

کد متوفی: 63988 یازدید: 236
-

حسین خجسته نژاد

کد متوفی: 65447 یازدید: 236
-

امام بخش(بشیر) صمدی پور

کد متوفی: 67434 یازدید: 217
-

امام بخش (بشیر) صمدی پور

کد متوفی: 67437 یازدید: 220
-

محمد طه امینی زاده

کد متوفی: 70873 یازدید: 483
-

نعمت الله سلطانی نژاد

کد متوفی: 74611 یازدید: 180
-

رخساره موسی علی

کد متوفی: 74614 یازدید: 187
-

علی منظری توکلی

کد متوفی: 76593 یازدید: 307
-

حاج محمود اسکندرزاده

کد متوفی: 76744 یازدید: 658
-

ابوذر سالاری

کد متوفی: 76791 یازدید: 219
-

صادق مرادی

کد متوفی: 77321 یازدید: 179
-

سمیه ضیغمی نژاد

کد متوفی: 77724 یازدید: 188
-

سمیه ضیغمی

کد متوفی: 77775 یازدید: 261
-

حامد دهقانی

کد متوفی: 78181 یازدید: 202
-

منصور بابایی

کد متوفی: 79551 یازدید: 213
-

حامد دهقانی

کد متوفی: 79866 یازدید: 183
-

حامد پهلوان دهقانی

کد متوفی: 79915 یازدید: 197
-

احمد نجارزاده

کد متوفی: 800284 یازدید: 266
-

ببراز خان رفیعی پور

کد متوفی: 6003785 یازدید: 281
-

حاج مرید رحیم پور

کد متوفی: 6004653 یازدید: 277
-

وحید مظفری

کد متوفی: 6004767 یازدید: 208
-

وحید مظفری

کد متوفی: 6004776 یازدید: 196
-

وحید مظفری

کد متوفی: 6004817 یازدید: 206
-

نعمت رحیم پور

کد متوفی: 6004970 یازدید: 202
-

سلطنت مقصودی

کد متوفی: 6006580 یازدید: 241
-

اقا رضا موسوی

کد متوفی: 6009834 یازدید: 216
-

محمد سالارمحمدی

کد متوفی: 6009867 یازدید: 214
-

عرب سالارمحمدی

کد متوفی: 6009903 یازدید: 184
-

خانعلی ،عرب میرخواجویی،دائمی

کد متوفی: 6009999 یازدید: 255
-

اقا رضا یوسفی

کد متوفی: 6010102 یازدید: 244
-

علی اقایی

کد متوفی: 6010737 یازدید: 380
1378/10/13 - 1398/08/18

اکبر علیرضایی

کد متوفی: 6012243 یازدید: 259
-

حاج حسین حمزه نژادی

کد متوفی: 6016416 یازدید: 236
-

محمد مهدی حمزه نژاد

کد متوفی: 6016432 یازدید: 292
-

کرامت آبکار

کد متوفی: 6016682 یازدید: 189
-

مرحوم حاج علیقلی محمدنژاد

کد متوفی: 6018268 یازدید: 185
-

فاطمه گیلانی

کد متوفی: 6019601 یازدید: 179
-

زهرا پرومان

کد متوفی: 6020047 یازدید: 186
-

حاج علی میرزایی

کد متوفی: 6026191 یازدید: 212
-

حاج علی میرزایی

کد متوفی: 6026196 یازدید: 235
-

حسن محمدی

کد متوفی: 6030098 یازدید: 195
-

حسین خواجویی

کد متوفی: 6036302 یازدید: 215
-

فرشته خواجویی

کد متوفی: 6036340 یازدید: 187
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039499 یازدید: 195
-

شهیده حسنیه ایرانپور

کد متوفی: 6042658 یازدید: 223
-

محمد حسین شفیعی بافتی

کد متوفی: 6044552 یازدید: 360
-

احمد اسکندرزاده

کد متوفی: 6045223 یازدید: 227
-

محمد اسکندرزاده

کد متوفی: 6045257 یازدید: 202
-

حشمت خانم سلجوقی

کد متوفی: 6046517 یازدید: 195
-

حشمت خانم سلجوقی

کد متوفی: 6046543 یازدید: 213
-

محمد جواد مرادی خلج

کد متوفی: 6047277 یازدید: 180
-

. امیر محمد رحیم پور

کد متوفی: 6048361 یازدید: 221
-

محمود آبکار

کد متوفی: 6051576 یازدید: 178
-

حاج محمود جلیل پور

کد متوفی: 6052449 یازدید: 206
-

غلامعباس شهابی نژاد

کد متوفی: 6054343 یازدید: 229
-

زينب پيرمرادي

کد متوفی: 6065516 یازدید: 197
-

حبیب‌الله خواجه

کد متوفی: 6067948 یازدید: 169
۱۳۱۵ - ۱۳۹۹

هاشم نادری

کد متوفی: 6068220 یازدید: 283
- ۱۳۶۱

شادروان علیار حمزه نژاد

کد متوفی: 6071541 یازدید: 163
-

علیار حمزه نژاد

کد متوفی: 6071551 یازدید: 159
- ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

علیار حمزه نژاد

کد متوفی: 6071557 یازدید: 158
- ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

علیار حمزه نژاد

کد متوفی: 6071559 یازدید: 180
- ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

شهلا سلاجقه

کد متوفی: 6073339 یازدید: 223
-

احمد رجائی

کد متوفی: 6078119 یازدید: 264
1347/09/10 - 1398/12/13

فرشاد گدعلی نسب

کد متوفی: 6081799 یازدید: 245
1369 - 1396/01/17

حسنا اخلاص پور

کد متوفی: 6090183 یازدید: 1704
1388/01/07 - 1399/01/12

حسنا اخلاص پور

کد متوفی: 6091358 یازدید: 611
. - 1399/01/12

جهان افروز سلجوقی

کد متوفی: 6092324 یازدید: 343
1325/6/28 - 1381/9/29

تاج خاتون عظیمی

کد متوفی: 6093602 یازدید: 401
-

مجید نیک پور

کد متوفی: 6095361 یازدید: 207
-

کورش شجاع مقدم

کد متوفی: 6095603 یازدید: 148
1348 - 1399

محسن تاج الدینی

کد متوفی: 6107283 یازدید: 159
-

حاج ایاز بنی اسد عسکری

کد متوفی: 6111727 یازدید: 180
-

حاج ایاز بنی اسد عسکری

کد متوفی: 6111740 یازدید: 434
-

شهرام نظری

کد متوفی: 6112635 یازدید: 133
1370 - 1399

شهرام نظری

کد متوفی: 6112990 یازدید: 245
1370 - 1399

عصمت خواجه حسنی

کد متوفی: 6113620 یازدید: 156
1325/08/30 - 1400/02/16

عصمت خواجه حسنی

کد متوفی: 6113627 یازدید: 326
1325/08/30 - 1400/02/16

ناصر خوشکاری

کد متوفی: 6119029 یازدید: 252
1333/02/09 - 1392/05/20

جهانگیر شیرازی

کد متوفی: 6122060 یازدید: 252
1322/03/09 - 1400/03/09

حسین امام بخش

کد متوفی: 6127815 یازدید: 155
1352/01/01 - 1400/04/04

علی اران فرزند حسن

کد متوفی: 6128401 یازدید: 684
1370/01/13 - 1400/03/16

صادق مرادی

کد متوفی: 6129097 یازدید: 143
-

طلعت علیخانی

کد متوفی: 6132426 یازدید: 444
1336/01/01 - 1399/05/08

حاج ابراهیم سلطانی نژاد

کد متوفی: 6133869 یازدید: 169
1329/01/11 - 1399/09/09

حاج ابراهیم سلطانی نژاد

کد متوفی: 6133872 یازدید: 616
1329/01/11 - 1399/09/09

حاج بیگ میرزا مرادی

کد متوفی: 6140526 یازدید: 648
1314/05/02 - 1400/05/19

حاج خداداد مرادی

کد متوفی: 6140654 یازدید: 202
1318/10/29 - 1400/01/05

حاج خداداد مرادی

کد متوفی: 6140658 یازدید: 303
1318/10/29 - 1400/01/05

حاج بیگ میرزا مرادی

کد متوفی: 6140749 یازدید: 152
- 1400/05/19

زهرا قزوینی

کد متوفی: 6140983 یازدید: 354
1314/05/02 - 1400/05/22

سعید نادری

کد متوفی: 6141055 یازدید: 132
1340/12/11 - 1398/02/12

محمدحسین سلطانی

کد متوفی: 6146604 یازدید: 215
1340 - 1395/08/01

ساره زمانی

کد متوفی: 6147088 یازدید: 115
1382/05/23 - 1399/12/01

حمدالله شمسی

کد متوفی: 6154318 یازدید: 376
1315/01/01 - 1400/07/06

حاج بیگ میرزا مرادی

کد متوفی: 6154410 یازدید: 329
- 1400/05/19

عبدالحسین ملک شاهی

کد متوفی: 6156948 یازدید: 351
-

زهره علیخانی

کد متوفی: 6157284 یازدید: 285
1359/01/15 - 1400/06/15

غلامرضا دهقانی دشتابی

کد متوفی: 6163440 یازدید: 254
1331/01/01 - 1398/08/26

صغرا حمزه نژاد

کد متوفی: 6165395 یازدید: 83
-

مهندس علی عباسی نژاد

کد متوفی: 6166604 یازدید: 112
1347/01/03 - 1376/01/17

یارالله ایلیادنژاد

کد متوفی: 6169125 یازدید: 119
1347/04/05 - 1347/04/19

رفتگان جمع حاضر

کد متوفی: 6170256 یازدید: 54
-

رفتگان جمع حاضر

کد متوفی: 6170259 یازدید: 74
-

محمود نصیری بزنجانی

کد متوفی: 6173942 یازدید: 861
1315/05/20 - 1375/10/19

زبیده نقوی

کد متوفی: 6176377 یازدید: 89
1317/02/06 - 1398/11/01

جلال خوارزمی و سلجوقی

کد متوفی: 6176391 یازدید: 62
-

بلقیس حاجی علیزاده

کد متوفی: 6180034 یازدید: 96
1331/04/10 - 1400/08/24

بلقیس حاجی علیزاده

کد متوفی: 6180035 یازدید: 125
1331/04/10 - 1400/08/24

مرید ملک پور

کد متوفی: 6180047 یازدید: 231
1343/01/01 - 1398/03/28

محدثه حمزه

کد متوفی: 6180068 یازدید: 234
-

محمد نبی نصیری

کد متوفی: 6180937 یازدید: 92
1310/01/25 - 1364/11/25

محمد نبی نصیری

کد متوفی: 6180938 یازدید: 345
1310/01/25 - 1364/11/25

سیدمحمد روحانی یزدی

کد متوفی: 6181130 یازدید: 312
1303/04/25 - 1377/10/19

فضه بنی اسدی

کد متوفی: 6181165 یازدید: 121
1323/01/05 - 1399/11/02

حاج عزت الله نظری

کد متوفی: 6181169 یازدید: 123
1330/03/01 - 1397/07/25

حسن شاکری

کد متوفی: 6181204 یازدید: 141
1332/01/09 - 1397/12/20

علیرضا شهابی نژاد

کد متوفی: 6181304 یازدید: 492
- 1400/11/22

احمد عاشورکرمانی

کد متوفی: 6181314 یازدید: 117
1327/06/14 - 1397/11/30

کربلایی علیرضا شهابی نژاد

کد متوفی: 6181317 یازدید: 130
- 1400/11/19

الله داد شیخ پور جلالی

کد متوفی: 6182425 یازدید: 133
1319/09/01 - 1400/04/11

رضا پور علیخانی

کد متوفی: 6184154 یازدید: 77
1338/11/01 - 1397/06/11

بهروز ناصری

کد متوفی: 6185335 یازدید: 54
1332/01/11 - 1392/08/10

بهروز ناصری

کد متوفی: 6185338 یازدید: 71
1332/01/11 - 1392/08/10

حشمت پیشکار

کد متوفی: 6192445 یازدید: 65
- 1399/01/24

منوچهر گله داری

کد متوفی: 6195510 یازدید: 98
-

مجید محمدحسین بیگی

کد متوفی: 6199066 یازدید: 1627
1343/02/01 - 1401/02/24

اصغر سلطانی نژاد

کد متوفی: 6199873 یازدید: 377
-

عبدالحسین جعفری

کد متوفی: 6200328 یازدید: 58
1339/01/01 - 1395/06/22

آقامیرزا رجایی نژاد

کد متوفی: 6201716 یازدید: 113
1313/03/19 - 1401/02/17

غلامحسین بازیار

کد متوفی: 6202198 یازدید: 46
-

فاطمه سلمانی 🥀

کد متوفی: 6203853 یازدید: 447
- 1401/03/25

عین الله سلطانی نژاد

کد متوفی: 6206056 یازدید: 124
-

لیلا سلطانی نژاد

کد متوفی: 6206062 یازدید: 56
-

فاطمه سلطانی نژاد

کد متوفی: 6206198 یازدید: 481
1378/02/12 - 1399/04/12

زهره علیخانی

کد متوفی: 6207412 یازدید: 80
1359/01/15 - 1400/06/15

نسیمه شاه حیدری

کد متوفی: 6207589 یازدید: 157
-

آمنه سلطانی پور شیخ

کد متوفی: 6207859 یازدید: 163
- 1401/04/26

فیروزه منظری توکلی

کد متوفی: 6207930 یازدید: 392
1330/01/01 - 1398/08/18

حاجیه کوکب منظری

کد متوفی: 6210190 یازدید: 49
- 1400/08/15

دانیال نژاد کورکی

کد متوفی: 6210346 یازدید: 54
-

ایران شکوهی

کد متوفی: 6213849 یازدید: 445
1330/01/01 - 1401/05/15

رضا پور علیخانی

کد متوفی: 6214692 یازدید: 42
-

کشور چغار چویی

کد متوفی: 6220364 یازدید: 36
- 1401/09/20

خدیجه سلطانی

کد متوفی: 6222287 یازدید: 41
1334 - 1395/12/01

ضیاءالدین مداحیان

کد متوفی: 6223660 یازدید: 57
-

ضیاءالدین مداحیان

کد متوفی: 6223661 یازدید: 344
-

ابوالفضل هاشمی

کد متوفی: 6227174 یازدید: 327
1383/02/23 - 1402/01/02

حاج محمد کاظم شهسواری

کد متوفی: 6229919 یازدید: 1148
- 1402/02/07

سبحان هاتفی

کد متوفی: 6230334 یازدید: 113
-

مرحومه مغفوره کشور بختیاری

کد متوفی: 6230364 یازدید: 109
- 1402/02/26

میرزا اخلاص پور

کد متوفی: 6230869 یازدید: 39
1309/06/01 - 1386/12/11

حمید شهاب الدینی

کد متوفی: 6232587 یازدید: 158
1337/07/01 - 1401/10/29

حسن پور علیخانی

کد متوفی: 6232616 یازدید: 45
1329/01/03 - 1396/06/31

لیلی سلطانی

کد متوفی: 6232972 یازدید: 26
-

کنیز پورموسی

کد متوفی: 6235994 یازدید: 64
-

حسین سلجوقی

کد متوفی: 6242860 یازدید: 126
-

حمیدرضا دانشی

کد متوفی: 6245087 یازدید: 14
1340/10/14 - 1401
Loading...

لطفا شکیبا باشید