آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بردسیر

کبری مظفری

کد متوفی: 5313 یازدید: 260
-

مرحومه کبری مظفری

کد متوفی: 13081 یازدید: 167
-

اقدس خانم علوي

کد متوفی: 17509 یازدید: 287
-

مرید مظفری

کد متوفی: 40936 یازدید: 166
-

درجان هجینی نژاد

کد متوفی: 42238 یازدید: 176
-

علی حسین رضایی

کد متوفی: 45230 یازدید: 213
-

صادق ومهرداد مستعلی زاده

کد متوفی: 45309 یازدید: 184
-

رضا صادقی

کد متوفی: 46084 یازدید: 215
-

رضا صادقی

کد متوفی: 46094 یازدید: 197
-

رضا صادقی

کد متوفی: 46106 یازدید: 183
-

حسین غزنوی

کد متوفی: 46493 یازدید: 178
-

حسین غزنوی

کد متوفی: 46508 یازدید: 209
-

محمدرضا اسدي

کد متوفی: 48047 یازدید: 237
-

ستاره قادرپور

کد متوفی: 50787 یازدید: 211
-

رضا جهانشاهی

کد متوفی: 63946 یازدید: 194
-

رضا جهانشاهی

کد متوفی: 64032 یازدید: 252
-

معصومه رمضانی

کد متوفی: 67773 یازدید: 172
-

ماشاالله پور ابراهیم

کد متوفی: 75942 یازدید: 152
-

سارا جهانشاهی

کد متوفی: 77080 یازدید: 220
-

سارا جهانشاهی

کد متوفی: 77173 یازدید: 183
-

سارا جهانشاهی

کد متوفی: 77663 یازدید: 172
-

کبری یوسفزاده

کد متوفی: 6000854 یازدید: 180
-

حسين محمدى

کد متوفی: 6000886 یازدید: 330
-

زهرا طياري

کد متوفی: 6006882 یازدید: 188
-

حسین غزنوی

کد متوفی: 6010685 یازدید: 170
-

بیژن سیستانی

کد متوفی: 6014909 یازدید: 198
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6017450 یازدید: 179
-

احمد مجیدی

کد متوفی: 6018328 یازدید: 178
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6018358 یازدید: 170
-

محمد رضایی پور

کد متوفی: 6018950 یازدید: 172
-

محمد رضایی پور

کد متوفی: 6019054 یازدید: 192
-

فتح الله و رضا فخرآبادی

کد متوفی: 6019288 یازدید: 154
-

یسنا زاهدی

کد متوفی: 6019337 یازدید: 151
-

محمد شاه حیدری

کد متوفی: 6020742 یازدید: 177
-

محمد شاه حیدری

کد متوفی: 6020762 یازدید: 174
-

محمدرضا ایمانی

کد متوفی: 6021415 یازدید: 198
-

سیروس بهزادی

کد متوفی: 6024462 یازدید: 207
-

زهرا رنجبر

کد متوفی: 6026837 یازدید: 200
-

پرویز نیکورز

کد متوفی: 6031474 یازدید: 211
-

فاطمه رمضاني

کد متوفی: 6034232 یازدید: 178
-

حسن دیودل

کد متوفی: 6051264 یازدید: 162
-

مرید مظفری

کد متوفی: 6051374 یازدید: 132
-

ناصر کاکویی

کد متوفی: 6062132 یازدید: 137
1354/05/02 - 1398/04/27

ناصر کاکویی

کد متوفی: 6062149 یازدید: 127
1354/05/02 - 1398/04/27

نبی الله دستمزد

کد متوفی: 6066324 یازدید: 132
-

حسن سعید

کد متوفی: 6067870 یازدید: 147
-

حاجیه خانم کنیز شیخ زاهدی

کد متوفی: 6068328 یازدید: 145
0131331 - 11121398

محمد علی ایرانمنش

کد متوفی: 6068564 یازدید: 140
81/06/25 - 99/11/20

فاطمه روهنده

کد متوفی: 6073768 یازدید: 175
13380101 - 13980917

حسن اکبرزاده

کد متوفی: 6081724 یازدید: 161
1341/06/02 - 1399/08/13

حسن اکبرزاده

کد متوفی: 6091071 یازدید: 196
1341/06/02 - 1399/08/13

پژمان زاهدی

کد متوفی: 6092669 یازدید: 140
-

حسینعلی کریم زاده

کد متوفی: 6109235 یازدید: 795
- 1399/10/27

حسین مرادپور

کد متوفی: 6109314 یازدید: 188
1339 - 1339.12.12

عوض(نعمت الله) میرزاحسینی

کد متوفی: 6111698 یازدید: 120
۱۳۳۱/۵/۱۰ - ۱۴۰۰/۲/۱۰

سلطانعلی کریم زاده

کد متوفی: 6111764 یازدید: 326
-

ماشا الله کریم زاده

کد متوفی: 6111776 یازدید: 223
- 1356

آقای گرکانی

کد متوفی: 6117681 یازدید: 157
-

قنبر هاشمی و زیور ملک قاسمی

کد متوفی: 6119952 یازدید: 198
-

محمدعلی ایرانمنش

کد متوفی: 6121889 یازدید: 105
-

کلثوم سالاری

کد متوفی: 6132759 یازدید: 107
-

مطهره مستعلی زاده

کد متوفی: 6141809 یازدید: 146
- 1400/05/27

نازنده زاهدی

کد متوفی: 6142693 یازدید: 64
1335/06/30 - 1399/12/21

سکینه مستعلی زاده

کد متوفی: 6147045 یازدید: 116
1330 - 1376/12/08

جواد محمدی

کد متوفی: 6147242 یازدید: 126
1397/04/03 - 1396/05/08

معصومه خسروی

کد متوفی: 6149169 یازدید: 251
1335/01/05 - 1400/06/17

نرگس تقی زاده

کد متوفی: 6150116 یازدید: 172
1319 - 1400/06/19

حاج احمد ایرانپور

کد متوفی: 6155884 یازدید: 105
-

حسن اکبرزاده

کد متوفی: 6158149 یازدید: 94
1341/06/02 - 1399/08/13

شیخ اکبر شاحیدری پور

کد متوفی: 6164374 یازدید: 49
1315 - 1387/08/08

شیخ اکیر شاحیدری

کد متوفی: 6164375 یازدید: 50
-

برادر عزیز

کد متوفی: 6166838 یازدید: 32
-

حسین ایلخانی زاده منش

کد متوفی: 6167791 یازدید: 172
-

فاطمه خسروی

کد متوفی: 6168047 یازدید: 51
- 1400/09/19

حسن اکبرزاده

کد متوفی: 6175983 یازدید: 52
1341/06/02 - 1399/08/13

علی ایلاغی

کد متوفی: 6177892 یازدید: 256
1331/02/08 - 1400/11/05

علیرضا میرزایی

کد متوفی: 6181162 یازدید: 54
-

سیما ملکی

کد متوفی: 6184267 یازدید: 226
1334/11/03 - 1399/09/14

پوران فلاح

کد متوفی: 6191172 یازدید: 17
-

پوران فلاح

کد متوفی: 6191174 یازدید: 18
1346/09/01 - 1400/07/04

اکبر کلانتری پور

کد متوفی: 6196407 یازدید: 70
-

محمد عبدلی زاده

کد متوفی: 6196408 یازدید: 426
-

اصغر یوسف زاده

کد متوفی: 6196538 یازدید: 72
-

حاج محمد خدامی

کد متوفی: 6197219 یازدید: 73
1331/01/14 - 1400/02/07

مجید قدیری

کد متوفی: 6197288 یازدید: 111
1342/09/10 - 1385/02/08

علی عراقی

کد متوفی: 6199186 یازدید: 113
-

محمد گرکانی نژادمشیزی

کد متوفی: 6199297 یازدید: 23
-

سحر کلانتری پور

کد متوفی: 6200250 یازدید: 524
-

حمید خراسانی

کد متوفی: 6203756 یازدید: 63
1351/07/02 - 1393/03/28

حسن اکبرزاده

کد متوفی: 6205908 یازدید: 18
-

محمد قادرپور

کد متوفی: 6205933 یازدید: 14
1364/06/30 - 1400

علی اکبرزاده

کد متوفی: 6213222 یازدید: 295
1375/11/08 - 1400/01/10

حسین اباذرپور

کد متوفی: 6223278 یازدید: 6
1307/01/01 - 1389/09/09

ابراهیم هادی

کد متوفی: 6224292 یازدید: 30
-

محمد علی کریم زاده

کد متوفی: 6224829 یازدید: 31
-

حسن واصغر مومنی

کد متوفی: 6227594 یازدید: 28
1309/04/01 - 1397/10/30
Loading...

لطفا شکیبا باشید