آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان رودبارجنوب

رضا دهقان

کد متوفی: 7268 یازدید: 269
-

ایرج ناوکی ناوکی

کد متوفی: 67822 یازدید: 247
-

شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 72186 یازدید: 235
-

پوریا رویدل

کد متوفی: 6018901 یازدید: 314
-

مهدی خانه گیر

کد متوفی: 6077247 یازدید: 326
1384/12/8 - 1385/12/10

یعقوب طیاری

کد متوفی: 6142872 یازدید: 321
- 1400/05/29

علی سابکی

کد متوفی: 6156692 یازدید: 155
-

مصیب بامری

کد متوفی: 6159020 یازدید: 152
- 1400/08/03

احمد شاهی

کد متوفی: 6161463 یازدید: 213
- 1400/08/20

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172469 یازدید: 76
-

معصومه زینلی

کد متوفی: 6172665 یازدید: 152
1365/07/03 - 1400/10/13

یارمحمد بامری

کد متوفی: 6184156 یازدید: 92
-

مادر عزیزم

کد متوفی: 6187174 یازدید: 64
-

کربلایی فاطمه رجبی

کد متوفی: 6189382 یازدید: 59
-

نرجس خاتون فلاحی

کد متوفی: 6213934 یازدید: 192
-

خلیل قنبری

کد متوفی: 6222493 یازدید: 48
-

خلیل قنبری

کد متوفی: 6222495 یازدید: 83
-

حاتم ابراهیم مظفری

کد متوفی: 6222537 یازدید: 59
-

حاتم ابراهیم مظفری

کد متوفی: 6222539 یازدید: 98
-

رسول رئیسی

کد متوفی: 6228256 یازدید: 302
1380/01/01 - 1402/01/06

سودابه رئیسی نیا

کد متوفی: 6229612 یازدید: 122
1382 - 1402/02/13

عیسی رحمانی فرزند علی

کد متوفی: 6229758 یازدید: 212
-

ایوب رستمی

کد متوفی: 6238524 یازدید: 46
-

ایوب رستمی

کد متوفی: 6238620 یازدید: 112
- 1402/07/03

ایوب رستمی

کد متوفی: 6239897 یازدید: 82
-

محمود سالارمنش

کد متوفی: 6240429 یازدید: 320
1365/10/01 - 1402/07/14

کربلائیه درخاتون بامری شاد

کد متوفی: 6243058 یازدید: 28
1345/07/01 - 1402/09/03

کربلائیه درخاتون بامری شاد

کد متوفی: 6243059 یازدید: 189
1345/07/01 - 1402/09/03

عاشور اورنگی

کد متوفی: 6245244 یازدید: 16
- 1402/11/17

محمد آهوی زرین

کد متوفی: 6246580 یازدید: 8
1367/07/06 - 1402/12/11

حسین بامری

کد متوفی: 6251887 یازدید: 7
1355/04/19 - 1403/03/16
Loading...

لطفا شکیبا باشید