آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اهر

کربلایی سجاد احمدی اینانلو

کد متوفی: 18930 یازدید: 278
-

قاسم پورمهر

کد متوفی: 25696 یازدید: 266
-

عادل قاسم‌زاده

کد متوفی: 26801 یازدید: 396
-

حاج یوسفعلی اسدی

کد متوفی: 37912 یازدید: 315
-

رحیم کرمی

کد متوفی: 44112 یازدید: 269
-

حاج علیرضا قلندری

کد متوفی: 50041 یازدید: 251
-

حاج علیرضا قلندری

کد متوفی: 50695 یازدید: 405
-

محمود جعفرپور

کد متوفی: 51983 یازدید: 536
-

داود صیام

کد متوفی: 53077 یازدید: 242
-

زینب گروسی

کد متوفی: 54800 یازدید: 303
-

جهان افروز،عوض نجارزاده،حیدرپور

کد متوفی: 54935 یازدید: 246
-

علی حیدرپور

کد متوفی: 55065 یازدید: 263
-

علی حیدرپور

کد متوفی: 55087 یازدید: 238
-

ساسان امیر خانی

کد متوفی: 60420 یازدید: 2265
-

شهیدحاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 63691 یازدید: 231
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 69807 یازدید: 279
-

عزیزه کرمی

کد متوفی: 72301 یازدید: 265
-

سریه سیفی زاده

کد متوفی: 75204 یازدید: 267
-

آقای علی مهدی پور

کد متوفی: 6005865 یازدید: 264
-

رضا رضائی اهری

کد متوفی: 6020564 یازدید: 263
-

غلامرضا محمدزاده

کد متوفی: 6030133 یازدید: 250
-

مرحومه مغفوره خانم عابدینی

کد متوفی: 6031522 یازدید: 261
-

م ک

کد متوفی: 6038847 یازدید: 217
-

زهرا یوسفی

کد متوفی: 6040673 یازدید: 231
-

محمد عابدی

کد متوفی: 6049843 یازدید: 226
-

بلقیس نوجوان خرم آباد

کد متوفی: 6058180 یازدید: 216
1330 - 1399

حاج علی سلطان زاده

کد متوفی: 6058667 یازدید: 244
1313/02/20 - 1389/11/07

حسن طایری

کد متوفی: 6061597 یازدید: 206
1318 -

اصغر محمودآبادی

کد متوفی: 6063647 یازدید: 499
-

اصغر محمودآبادی

کد متوفی: 6063839 یازدید: 223
1342 - 1399

حسین گوزلی

کد متوفی: 6064425 یازدید: 293
1317/4/10 - 1399/10/15

ابراهیم خلیل عبدی

کد متوفی: 6064473 یازدید: 258
1313 - 1374/10/7

فریبا اسمعیلی

کد متوفی: 6065750 یازدید: 250
- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

علی غنی زاده

کد متوفی: 6066320 یازدید: 233
1342/1/18 - 1399/11/10

سر کار خانم فریبا اسمعیلی

کد متوفی: 6066455 یازدید: 259
-

لیلا دهقان

کد متوفی: 6071635 یازدید: 264
1335/4/1 - 1399/8/24

محمدباقر خرازی بخشایش

کد متوفی: 6074395 یازدید: 1536
1311/06/30 - 1399/12/03

اروجعلی اکبری رزین

کد متوفی: 6074628 یازدید: 216
1306/1/1 - 1399/11/17

اروجعلی اکبری رزین

کد متوفی: 6074630 یازدید: 249
1306/1/1 - 1399/11/17

حسین حیدری

کد متوفی: 6080937 یازدید: 226
-

همت علی اسدولاهی

کد متوفی: 6082872 یازدید: 219
- 13981010

رضا توکلی

کد متوفی: 6083301 یازدید: 470
1948 - 1985

جهاد مغنیه

کد متوفی: 6099567 یازدید: 837
1370/02/12 - 1393/10/28

کربلایی حسین نصیرزاده

کد متوفی: 6105465 یازدید: 173
- 2/2/1400

شهید محرم شهبازیان

کد متوفی: 6132805 یازدید: 395
-

کربلایی بهارعلی لطفی

کد متوفی: 6133166 یازدید: 163
1322/02/22 - 1400/04/26

ربعلی نورمحمد خونیقی

کد متوفی: 6145334 یازدید: 343
1332/06/06 - 1400/02/03

ام ليلا عطالو

کد متوفی: 6147761 یازدید: 305
-

..... .....

کد متوفی: 6164392 یازدید: 82
-

الحاجیه معصومه مصر آبادی

کد متوفی: 6164809 یازدید: 1783
- 1400/09/10

علی پسرمختار حسن پور

کد متوفی: 6167339 یازدید: 66
1362/05/02 - 1400/08/14

قمر مختاریان

کد متوفی: 6168493 یازدید: 202
1325 - 1399/10/14

قمر محمدی

کد متوفی: 6173131 یازدید: 92
- 1400/10/15

مهدی خانی خانی

کد متوفی: 6173468 یازدید: 184
1383/12/16 - 1399/10/14

حسین باقری

کد متوفی: 6173800 یازدید: 65
-

حسین باقری

کد متوفی: 6173836 یازدید: 133
-

علی اکبر عبدالهی

کد متوفی: 6175705 یازدید: 109
-

لیلا مرادزاده

کد متوفی: 6175706 یازدید: 53
-

لیلا مرادزاده

کد متوفی: 6175710 یازدید: 124
-

الحاجیه خانم زرگل سعادتی

کد متوفی: 6177926 یازدید: 79
-

الحاجیه خانم زرگل سعادتی

کد متوفی: 6177927 یازدید: 104
-

مشهدی علی بابا سعادتی

کد متوفی: 6177928 یازدید: 62
-

مشهدی علی بابا سعادتی

کد متوفی: 6177929 یازدید: 103
-

کربلایی حسین باقری

کد متوفی: 6180294 یازدید: 80
1330/01/06 - 1400/08/17

. .

کد متوفی: 6181959 یازدید: 159
-

عسکر صادقی آدر

کد متوفی: 6182238 یازدید: 59
-

حاج کریم نجفی

کد متوفی: 6182324 یازدید: 53
-

بانو آغابگیم قنبریان

کد متوفی: 6185798 یازدید: 213
- 1400/12/13

میرمعصومه نجفیان

کد متوفی: 6188069 یازدید: 75
1320/11/06 - 1369/05/15

محمدرضا فریدی

کد متوفی: 6194796 یازدید: 744
1332/07/22 - 1400/07/28

رخشنده قربانی

کد متوفی: 6195823 یازدید: 47
-

همت اروج زاده

کد متوفی: 6196660 یازدید: 51
- 1401/02/10

اکرم رضایی

کد متوفی: 6198777 یازدید: 64
-

احمد کنعانی

کد متوفی: 6201066 یازدید: 111
1381/03/06 - 1401/03/10

فاطمه رحمانی

کد متوفی: 6205244 یازدید: 42
-

امیر بهبودی

کد متوفی: 6208302 یازدید: 91
1380/12/29 - 1401/04/09

شهیدحاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6221239 یازدید: 97
-

شیخ عبداله جبل پیما

کد متوفی: 6221542 یازدید: 21
1309/08/01 - 1397/10/13

صغری حسینی هریسی

کد متوفی: 6221723 یازدید: 128
1326/02/05 - 1400/12/12

محمد علی صادقی

کد متوفی: 6222004 یازدید: 35
- 1401/09/03

ارمیا گلریحان

کد متوفی: 6225575 یازدید: 28
1388/05/05 - 1401/01/01

.و .و

کد متوفی: 6226787 یازدید: 16
-

حاج صادق عطاری

کد متوفی: 6229435 یازدید: 245
1343/05/01 - 1402/01/23

مرحومه ملکه عباسی

کد متوفی: 6233319 یازدید: 87
-

یداله کرمی

کد متوفی: 6235735 یازدید: 20
1319/02/02 - 1402/05/04

میر محمود چابک

کد متوفی: 6235853 یازدید: 143
1359/11/01 - 1400/07/18

خانم منصوره خانم چابک

کد متوفی: 6237539 یازدید: 4
1326/05/11 - 1399/09/06
Loading...

لطفا شکیبا باشید