آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اهر

کربلایی سجاد احمدی اینانلو

کد متوفی: 18930 یازدید: 133
-

قاسم پورمهر

کد متوفی: 25696 یازدید: 116
-

عادل قاسم‌زاده

کد متوفی: 26801 یازدید: 202
-

حاج یوسفعلی اسدی

کد متوفی: 37912 یازدید: 133
-

رحیم کرمی

کد متوفی: 44112 یازدید: 124
-

حاج علیرضا قلندری

کد متوفی: 50041 یازدید: 114
-

حاج علیرضا قلندری

کد متوفی: 50695 یازدید: 158
-

فاطمه اولاد حاجی قلی

کد متوفی: 51983 یازدید: 328
-

داود صیام

کد متوفی: 53077 یازدید: 118
-

زینب گروسی

کد متوفی: 54800 یازدید: 120
-

جهان افروز،عوض نجارزاده،حیدرپور

کد متوفی: 54935 یازدید: 107
-

علی حیدرپور

کد متوفی: 55065 یازدید: 128
-

علی حیدرپور

کد متوفی: 55087 یازدید: 100
-

ساسان امیر خانی

کد متوفی: 60420 یازدید: 1263
-

شهیدحاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 63691 یازدید: 113
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 69807 یازدید: 106
-

عزیزه کرمی

کد متوفی: 72301 یازدید: 117
-

سریه سیفی زاده

کد متوفی: 75204 یازدید: 107
-

آقای علی مهدی پور

کد متوفی: 6005865 یازدید: 117
-

رضا رضائی اهری

کد متوفی: 6020564 یازدید: 113
-

غلامرضا محمدزاده

کد متوفی: 6030133 یازدید: 101
-

مرحومه مغفوره خانم عابدینی

کد متوفی: 6031522 یازدید: 114
-

م ک

کد متوفی: 6038847 یازدید: 104
-

زهرا یوسفی

کد متوفی: 6040673 یازدید: 102
-

محمد عابدی

کد متوفی: 6049843 یازدید: 104
-

بلقیس نوجوان خرم آباد

کد متوفی: 6058180 یازدید: 107
1330 - 1399

حاج علی سلطان زاده

کد متوفی: 6058667 یازدید: 110
1313/02/20 - 1389/11/07

حسن طایری

کد متوفی: 6061597 یازدید: 96
1318 -

اصغر محمودآبادی

کد متوفی: 6063647 یازدید: 198
-

اصغر محمودآبادی

کد متوفی: 6063839 یازدید: 91
1342 - 1399

حسین گوزلی

کد متوفی: 6064425 یازدید: 156
1317/4/10 - 1399/10/15

ابراهیم خلیل عبدی

کد متوفی: 6064473 یازدید: 150
1313 - 1374/10/7

فریبا اسمعیلی

کد متوفی: 6065750 یازدید: 116
- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

علی غنی زاده

کد متوفی: 6066320 یازدید: 112
1342/1/18 - 1399/11/10

سر کار خانم فریبا اسمعیلی

کد متوفی: 6066455 یازدید: 115
-

لیلا دهقان

کد متوفی: 6071635 یازدید: 119
1335/4/1 - 1399/8/24

محمدباقر خرازی بخشایش

کد متوفی: 6074395 یازدید: 1294
1311/06/30 - 1399/12/03

اروجعلی اکبری رزین

کد متوفی: 6074628 یازدید: 115
1306/1/1 - 1399/11/17

اروجعلی اکبری رزین

کد متوفی: 6074630 یازدید: 112
1306/1/1 - 1399/11/17

حسین حیدری

کد متوفی: 6080937 یازدید: 97
-

همت علی اسدولاهی

کد متوفی: 6082872 یازدید: 103
- 13981010

رضا توکلی

کد متوفی: 6083301 یازدید: 270
1948 - 1985

جهاد مغنیه

کد متوفی: 6099567 یازدید: 192
1370/02/12 - 1393/10/28

کربلایی حسین نصیرزاده

کد متوفی: 6105465 یازدید: 84
- 2/2/1400

محسن بایبوردی

کد متوفی: 6129053 یازدید: 104
1371/07/02 - 1399/11/16

شهید محرم شهبازیان

کد متوفی: 6132805 یازدید: 218
-

کربلایی بهارعلی لطفی

کد متوفی: 6133166 یازدید: 53
1322/02/22 - 1400/04/26

ربعلی نورمحمد خونیقی

کد متوفی: 6145334 یازدید: 153
1332/06/06 - 1400/02/03

ام ليلا عطالو

کد متوفی: 6147761 یازدید: 204
-

..... .....

کد متوفی: 6164392 یازدید: 5
-

الحاجیه معصومه مصر آبادی

کد متوفی: 6164809 یازدید: 1327
- 1400/09/10

محمدرضا فریدی

کد متوفی: 6164890 یازدید: 1
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید