آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اهر

کربلایی سجاد احمدی اینانلو

کد متوفی: 18930 یازدید: 341
-

قاسم پورمهر

کد متوفی: 25696 یازدید: 311
-

عادل قاسم‌زاده

کد متوفی: 26801 یازدید: 489
-

حاج یوسفعلی اسدی

کد متوفی: 37912 یازدید: 372
-

رحیم کرمی

کد متوفی: 44112 یازدید: 311
-

حاج علیرضا قلندری

کد متوفی: 50041 یازدید: 294
-

حاج علیرضا قلندری

کد متوفی: 50695 یازدید: 515
-

محمود جعفرپور

کد متوفی: 51983 یازدید: 580
-

داود صیام

کد متوفی: 53077 یازدید: 281
-

زینب گروسی

کد متوفی: 54800 یازدید: 364
-

جهان افروز،عوض نجارزاده،حیدرپور

کد متوفی: 54935 یازدید: 295
-

علی حیدرپور

کد متوفی: 55065 یازدید: 305
-

علی حیدرپور

کد متوفی: 55087 یازدید: 280
-

ساسان امیر خانی

کد متوفی: 60420 یازدید: 2404
-

شهیدحاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 63691 یازدید: 273
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 69807 یازدید: 324
-

عزیزه کرمی

کد متوفی: 72301 یازدید: 324
-

سریه سیفی زاده

کد متوفی: 75204 یازدید: 315
-

آقای علی مهدی پور

کد متوفی: 6005865 یازدید: 307
-

رضا رضائی اهری

کد متوفی: 6020564 یازدید: 326
-

غلامرضا محمدزاده

کد متوفی: 6030133 یازدید: 292
-

مرحومه مغفوره خانم عابدینی

کد متوفی: 6031522 یازدید: 331
-

م ک

کد متوفی: 6038847 یازدید: 258
-

زهرا یوسفی

کد متوفی: 6040673 یازدید: 273
-

محمد عابدی

کد متوفی: 6049843 یازدید: 267
-

بلقیس نوجوان خرم آباد

کد متوفی: 6058180 یازدید: 259
1330 - 1399

حاج علی سلطان زاده

کد متوفی: 6058667 یازدید: 310
1313/02/20 - 1389/11/07

حسن طایری

کد متوفی: 6061597 یازدید: 239
1318 -

اصغر محمودآبادی

کد متوفی: 6063647 یازدید: 546
-

اصغر محمودآبادی

کد متوفی: 6063839 یازدید: 260
1342 - 1399

حسین گوزلی

کد متوفی: 6064425 یازدید: 346
1317/4/10 - 1399/10/15

ابراهیم خلیل عبدی

کد متوفی: 6064473 یازدید: 308
1313 - 1374/10/7

فریبا اسمعیلی

کد متوفی: 6065750 یازدید: 309
- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

علی غنی زاده

کد متوفی: 6066320 یازدید: 274
1342/1/18 - 1399/11/10

سر کار خانم فریبا اسمعیلی

کد متوفی: 6066455 یازدید: 316
-

لیلا دهقان

کد متوفی: 6071635 یازدید: 318
1335/4/1 - 1399/8/24

محمدباقر خرازی بخشایش

کد متوفی: 6074395 یازدید: 1578
1311/06/30 - 1399/12/03

اروجعلی اکبری رزین

کد متوفی: 6074628 یازدید: 254
1306/1/1 - 1399/11/17

اروجعلی اکبری رزین

کد متوفی: 6074630 یازدید: 286
1306/1/1 - 1399/11/17

حسین حیدری

کد متوفی: 6080937 یازدید: 260
-

همت علی اسدولاهی

کد متوفی: 6082872 یازدید: 258
- 13981010

رضا توکلی

کد متوفی: 6083301 یازدید: 541
1948 - 1985

جهاد مغنیه

کد متوفی: 6099567 یازدید: 986
1370/02/12 - 1393/10/28

کربلایی حسین نصیرزاده

کد متوفی: 6105465 یازدید: 203
- 2/2/1400

شهید محرم شهبازیان

کد متوفی: 6132805 یازدید: 520
-

کربلایی بهارعلی لطفی

کد متوفی: 6133166 یازدید: 195
1322/02/22 - 1400/04/26

ربعلی نورمحمد خونیقی

کد متوفی: 6145334 یازدید: 384
1332/06/06 - 1400/02/03

ام ليلا عطالو

کد متوفی: 6147761 یازدید: 347
-

..... .....

کد متوفی: 6164392 یازدید: 127
-

الحاجیه معصومه مصر آبادی

کد متوفی: 6164809 یازدید: 1834
- 1400/09/10

علی پسرمختار حسن پور

کد متوفی: 6167339 یازدید: 97
1362/05/02 - 1400/08/14

قمر مختاریان

کد متوفی: 6168493 یازدید: 243
1325 - 1399/10/14

قمر محمدی

کد متوفی: 6173131 یازدید: 125
- 1400/10/15

مهدی خانی خانی

کد متوفی: 6173468 یازدید: 217
1383/12/16 - 1399/10/14

حسین باقری

کد متوفی: 6173800 یازدید: 104
-

حسین باقری

کد متوفی: 6173836 یازدید: 163
-

علی اکبر عبدالهی

کد متوفی: 6175705 یازدید: 138
-

لیلا مرادزاده

کد متوفی: 6175706 یازدید: 75
-

لیلا مرادزاده

کد متوفی: 6175710 یازدید: 172
-

الحاجیه خانم زرگل سعادتی

کد متوفی: 6177926 یازدید: 103
-

الحاجیه خانم زرگل سعادتی

کد متوفی: 6177927 یازدید: 144
-

مشهدی علی بابا سعادتی

کد متوفی: 6177928 یازدید: 88
-

مشهدی علی بابا سعادتی

کد متوفی: 6177929 یازدید: 152
-

کربلایی حسین باقری

کد متوفی: 6180294 یازدید: 123
1330/01/06 - 1400/08/17

. .

کد متوفی: 6181959 یازدید: 183
-

عسکر صادقی آدر

کد متوفی: 6182238 یازدید: 83
-

حاج کریم نجفی

کد متوفی: 6182324 یازدید: 86
-

بانو آغابگیم قنبریان

کد متوفی: 6185798 یازدید: 242
- 1400/12/13

میرمعصومه نجفیان

کد متوفی: 6188069 یازدید: 104
1320/11/06 - 1369/05/15

محمدرضا فریدی

کد متوفی: 6194796 یازدید: 792
1332/07/22 - 1400/07/28

رخشنده قربانی

کد متوفی: 6195823 یازدید: 80
-

همت اروج زاده

کد متوفی: 6196660 یازدید: 99
- 1401/02/10

اکرم رضایی

کد متوفی: 6198777 یازدید: 96
-

احمد کنعانی

کد متوفی: 6201066 یازدید: 145
1381/03/06 - 1401/03/10

فاطمه رحمانی

کد متوفی: 6205244 یازدید: 73
-

امیر بهبودی

کد متوفی: 6208302 یازدید: 141
1380/12/29 - 1401/04/09

شهیدحاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6221239 یازدید: 129
-

شیخ عبداله جبل پیما

کد متوفی: 6221542 یازدید: 42
1309/08/01 - 1397/10/13

صغری حسینی هریسی

کد متوفی: 6221723 یازدید: 159
1326/02/05 - 1400/12/12

محمد علی صادقی

کد متوفی: 6222004 یازدید: 63
- 1401/09/03

ارمیا گلریحان

کد متوفی: 6225575 یازدید: 56
1388/05/05 - 1401/01/01

.و .و

کد متوفی: 6226787 یازدید: 42
-

حاج صادق عطاری

کد متوفی: 6229435 یازدید: 288
1343/05/01 - 1402/01/23

مرحومه ملکه عباسی

کد متوفی: 6233319 یازدید: 129
-

یداله کرمی

کد متوفی: 6235735 یازدید: 50
1319/02/02 - 1402/05/04

میر محمود چابک

کد متوفی: 6235853 یازدید: 263
1359/11/01 - 1400/07/18

خانم منصوره خانم چابک

کد متوفی: 6237539 یازدید: 32
1326/05/11 - 1399/09/06

علی عالمی

کد متوفی: 6238735 یازدید: 87
-

حسن ،کبری ،علی اکبر حساس،جمشیدی،حساس

کد متوفی: 6239012 یازدید: 27
1295/04/13 - 1364/01/13

حسن،کبری ،علی اکبر حساس ،جمشیدی ،حساس

کد متوفی: 6239014 یازدید: 30
1364/01/13 -

اکبر جوانبخشایش

کد متوفی: 6239651 یازدید: 24
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6243107 یازدید: 101
1335/01/01 - 1398/10/13

طاهره فتحی

کد متوفی: 6243121 یازدید: 151
1349/06/01 - 1401/12/11

سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6243125 یازدید: 83
1335/01/01 - 1398/10/13

سکینه حقی

کد متوفی: 6244862 یازدید: 105
1356/06/03 - 1402/11/08

فاطمه سلطان عبداللهی

کد متوفی: 6246796 یازدید: 23
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید