آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان قلعه گنج

حجت جعفری

کد متوفی: 10961 یازدید: 111
-

ابراهیم ارکانی

کد متوفی: 16190 یازدید: 112
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 18999 یازدید: 122
-

زهرا علی نژاد

کد متوفی: 27420 یازدید: 119
-

کوهی بهمنی

کد متوفی: 28218 یازدید: 118
-

کربلایی کلثوم فلاهی

کد متوفی: 6000668 یازدید: 134
-

آقا شهریار خوبیاری

کد متوفی: 6008162 یازدید: 104
-

فردوس بازگیر

کد متوفی: 6009751 یازدید: 91
-

رویا آشوبی

کد متوفی: 6010146 یازدید: 93
-

حضرت فاطمه (س) فاطمه بنت محمد

کد متوفی: 6054083 یازدید: 122
-

عبدالله پالایی

کد متوفی: 6054582 یازدید: 115
-

وحید دادخدایی

کد متوفی: 6057837 یازدید: 103
-

دادمحمد عزیزی پور

کد متوفی: 6078115 یازدید: 97
-

شاهی مرادی

کد متوفی: 6091913 یازدید: 291
1x04x1325 - 03x09x1399

کبری نوابی

کد متوفی: 6147135 یازدید: 577
1363/03/23 - 1400/06/11

اسماعیل اباذر

کد متوفی: 6148566 یازدید: 269
1360/06/20 - 1399/08/01

اصغر آباذر

کد متوفی: 6148573 یازدید: 43
1344/01/02 - 1400/05/18

فوزیه زارع

کد متوفی: 6151512 یازدید: 124
-

محمد یونس حیدری

کد متوفی: 6152389 یازدید: 42
- 1400/06/27

لطفعلی چمن

کد متوفی: 6163774 یازدید: 12
1352/01/30 - 1400/09/30

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6166166 یازدید: 8
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6166169 یازدید: 56
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6166171 یازدید: 3
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6166172 یازدید: 21
-

گلمحمد بازگیر

کد متوفی: 6166299 یازدید: 12
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید