آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان قلعه گنج

حجت جعفری

کد متوفی: 10961 یازدید: 253
-

ابراهیم ارکانی

کد متوفی: 16190 یازدید: 231
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 18999 یازدید: 261
-

زهرا علی نژاد

کد متوفی: 27420 یازدید: 262
-

کوهی بهمنی

کد متوفی: 28218 یازدید: 263
-

کربلایی کلثوم فلاهی

کد متوفی: 6000668 یازدید: 276
-

آقا شهریار خوبیاری

کد متوفی: 6008162 یازدید: 226
-

فردوس بازگیر

کد متوفی: 6009751 یازدید: 210
-

رویا آشوبی

کد متوفی: 6010146 یازدید: 210
-

حضرت فاطمه (س) فاطمه بنت محمد

کد متوفی: 6054083 یازدید: 253
-

عبدالله پالایی

کد متوفی: 6054582 یازدید: 221
-

وحید دادخدایی

کد متوفی: 6057837 یازدید: 248
-

دادمحمد عزیزی پور

کد متوفی: 6078115 یازدید: 214
-

شاهی مرادی

کد متوفی: 6091913 یازدید: 408
1x04x1325 - 03x09x1399

جلال جلال پور

کد متوفی: 6132911 یازدید: 373
1333/03/03 - 1400/11/15

کبری نوابی

کد متوفی: 6147135 یازدید: 680
1363/03/23 - 1400/06/11

اصغر آباذر

کد متوفی: 6148573 یازدید: 151
1344/01/02 - 1400/05/18

فوزیه زارع

کد متوفی: 6151512 یازدید: 228
-

محمد یونس حیدری

کد متوفی: 6152389 یازدید: 230
- 1400/06/27

لطفعلی چمن

کد متوفی: 6163774 یازدید: 89
1352/01/30 - 1400/09/30

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6166166 یازدید: 88
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6166169 یازدید: 139
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6166171 یازدید: 96
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6166172 یازدید: 78
-

گلمحمد بازگیر

کد متوفی: 6166299 یازدید: 64
-

رفعت دژبان نژاد

کد متوفی: 6176233 یازدید: 46
-

حسین نارویی

کد متوفی: 6184438 یازدید: 37
-

جلال جلال پور

کد متوفی: 6186738 یازدید: 314
1333/03/03 - 1400/11/15

علیرضا چمک

کد متوفی: 6197003 یازدید: 102
1380/07/01 - 1401/01/10

خورده چمک

کد متوفی: 6197031 یازدید: 31
1320/05/01 - 1401/01/05

میلاد خواجوئی🖤

کد متوفی: 6201925 یازدید: 137
-

مرحومه، معصومه بنت امین

کد متوفی: 6215456 یازدید: 31
- 1401/06/15

بختیار نارویی

کد متوفی: 6234674 یازدید: 8
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید