آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اسلام آبادغرب

کوکب نیازی

کد متوفی: 1854 یازدید: 91
-

عبدل نوروزی

کد متوفی: 15592 یازدید: 92
-

فاضل لطیفی

کد متوفی: 15649 یازدید: 117
-

مرتضی بهارپناه

کد متوفی: 18201 یازدید: 90
-

دکتر حاج کیومرث و علیشاه جعفری

کد متوفی: 21700 یازدید: 107
-

ریحان اکبری

کد متوفی: 26424 یازدید: 105
-

شاه عبدال نوری

کد متوفی: 34939 یازدید: 88
-

فردوس کمری

کد متوفی: 34962 یازدید: 95
-

دولت خانم باقری کلهر

کد متوفی: 38206 یازدید: 99
-

قمرالملوک کارگر

کد متوفی: 41872 یازدید: 112
-

علی اکبر جعفری

کد متوفی: 45191 یازدید: 716
-

مشهدی هواس نجفی

کد متوفی: 51761 یازدید: 532
-

اله داد حسینی

کد متوفی: 52007 یازدید: 97
-

مریم آزادمنش

کد متوفی: 59794 یازدید: 74
-

مریم آزادمنش

کد متوفی: 59815 یازدید: 93
-

مومن مرادی

کد متوفی: 59985 یازدید: 197
-

کدخدا مومن مرادی

کد متوفی: 60012 یازدید: 98
-

مومن مرادی

کد متوفی: 60044 یازدید: 123
-

کدخدا مومن مرادی

کد متوفی: 60083 یازدید: 90
-

مومن مرادی

کد متوفی: 60090 یازدید: 69
-

ثریا بالی

کد متوفی: 63757 یازدید: 74
-

عبدالعلی ابراهیمی

کد متوفی: 64144 یازدید: 87
-

مشهدی هادی جلیلیان

کد متوفی: 65591 یازدید: 82
-

مشهدی پری جلیلیان

کد متوفی: 65748 یازدید: 97
-

مشهدی هادی جلیلیان

کد متوفی: 67171 یازدید: 410
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68663 یازدید: 88
-

شهید هسته ای محسن فخری زاده

کد متوفی: 68764 یازدید: 85
-

شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 69686 یازدید: 104
-

حاتم نوروزی

کد متوفی: 70626 یازدید: 92
-

کلثوم احمدیان

کد متوفی: 70661 یازدید: 77
-

ملوک فیضی

کد متوفی: 71118 یازدید: 78
-

ملوک فیضی

کد متوفی: 71155 یازدید: 153
-

مشهدی هادی جلیلیان

کد متوفی: 75723 یازدید: 88
-

حاتم نوروزی

کد متوفی: 76562 یازدید: 92
-

کوکب حاتمی

کد متوفی: 78512 یازدید: 74
-

شاهزنان باباخانی

کد متوفی: 79353 یازدید: 118
-

مشهدی خدابخش آقایی

کد متوفی: 79893 یازدید: 74
-

فریده نوروزی

کد متوفی: 79939 یازدید: 84
-

آیت الله یزدی

کد متوفی: 6010458 یازدید: 92
-

علی حسین شریفی

کد متوفی: 6012039 یازدید: 84
-

علی داد مطاعی

کد متوفی: 6012045 یازدید: 92
-

هرمز خبازنیا

کد متوفی: 6012126 یازدید: 80
-

عزالدین شریفی

کد متوفی: 6012296 یازدید: 84
-

عبدالرضا نظری

کد متوفی: 6012794 یازدید: 93
-

سلیم بگ شیخی

کد متوفی: 6023462 یازدید: 96
-

مهرعلی یارویسی

کد متوفی: 6023650 یازدید: 76
-

تهمینه اکبری

کد متوفی: 6024106 یازدید: 117
-

مشهدی علی احمد فتاحی

کد متوفی: 6026288 یازدید: 80
-

خالخاص پرنا

کد متوفی: 6028999 یازدید: 107
-

میلاد فتاحیان

کد متوفی: 6029327 یازدید: 79
-

وحید ناصری

کد متوفی: 6030591 یازدید: 81
-

وحید ناصری

کد متوفی: 6031010 یازدید: 92
-

گوهر قنبری

کد متوفی: 6033429 یازدید: 65
-

علیرضا دارابی

کد متوفی: 6033560 یازدید: 87
-

علیرضا دارابی

کد متوفی: 6033896 یازدید: 121
-

فرشید عباسی

کد متوفی: 6037783 یازدید: 74
-

صادق رجبی

کد متوفی: 6038723 یازدید: 72
-

قیصر رنجبر

کد متوفی: 6038835 یازدید: 108
-

اردشیر نظری

کد متوفی: 6051609 یازدید: 174
1329/6/3 - 1399/7/25

کاظم سلیمانی

کد متوفی: 6055834 یازدید: 140
-

0000 000

کد متوفی: 6057484 یازدید: 251
00000 - 0000

صید مولا صیدویسی

کد متوفی: 6059338 یازدید: 90
-

موسی طاقوسطانی

کد متوفی: 6063708 یازدید: 63
1327/05/20 - 1399/10/05

موسی طاقوسطانی

کد متوفی: 6063753 یازدید: 90
1327/05/20 - 1399/10/05

صنمبر خانی

کد متوفی: 6068045 یازدید: 80
1342/12/30 - 1399/8/13

پویا .

کد متوفی: 6069161 یازدید: 73
. - .

علی چشم دهمام

کد متوفی: 6070779 یازدید: 87
1365/3/4 - 1395/9/12

محمد امین یارویسی

کد متوفی: 6071207 یازدید: 86
1378/11/22 - 1399//11/2

علیخان عزیزی

کد متوفی: 6077322 یازدید: 239
۱۳۳۶/۰۵/۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

منوچهر ملک زاده

کد متوفی: 6077355 یازدید: 144
۱۳۳۴/۰۴/۱۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

اکبر عظیمی

کد متوفی: 6078491 یازدید: 119
-

حاج کاظم یعقوبی فرد

کد متوفی: 6081178 یازدید: 67
01041332 - 03071399

کاظم یعقوبی فرد

کد متوفی: 6081301 یازدید: 164
۱۳۳۲/۰۴/۰۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

کاظم یعقوبی فرد

کد متوفی: 6090710 یازدید: 78
1332/4/1 -

کد متوفی: 6091869 یازدید: 96
-

مهدی صفری

کد متوفی: 6092027 یازدید: 4656
1373/5/16 - 1400/1/1

کد متوفی: 6092383 یازدید: 81
-

حاج علیمراد سپهر

کد متوفی: 6095375 یازدید: 145
-

حمدالله شهبازی

کد متوفی: 6098252 یازدید: 339
1338 - 1400/1/11

میلاد فتاحیان

کد متوفی: 6100814 یازدید: 462
1370/02/17 - 1398/01/28

فرزانه کریمیان

کد متوفی: 6102828 یازدید: 136
1364/02/26 - 1398/07/29

علی میر مرادی

کد متوفی: 6111888 یازدید: 60
-

آقامراد رضایی

کد متوفی: 6113421 یازدید: 76
1/1/1333 - 2/10/1365

پروين خانم رمضاني

کد متوفی: 6118840 یازدید: 281
1334/02/02 - 1399/03/13

زهرا جلیلیان

کد متوفی: 6120047 یازدید: 47
- 1400/01/31

صالح احمدی

کد متوفی: 6124067 یازدید: 68
- 1400/03/19

حاجیه خانم کافیه صفری

کد متوفی: 6128196 یازدید: 252
- 1400/04/10

ملوس خانم خسروآبادی

کد متوفی: 6137217 یازدید: 31
1327/09/04 - 1400/04/18

ملوس خانم خسروآبادی

کد متوفی: 6137359 یازدید: 290
1327/09/04 - 1400/04/18

مهناز حسنی

کد متوفی: 6138426 یازدید: 32
- 1396/04/27

حاج سیروس رفیعی

کد متوفی: 6138496 یازدید: 59
1344/06/15 - 1400/05/16

هادی مرادی

کد متوفی: 6139546 یازدید: 162
1361/01/04 - 1400/04/31

هادی مرادی

کد متوفی: 6139554 یازدید: 30
1361/01/04 - 1400/04/31

مرحوم حاج فرهاد اسدی سرمستی فرزند ایاز

کد متوفی: 6140636 یازدید: 249
- 1400/05/24

حاج مراد امینی

کد متوفی: 6141179 یازدید: 46
-

مرزبان قیطاسی

کد متوفی: 6143615 یازدید: 29
-

صفدر تالانه

کد متوفی: 6146997 یازدید: 32
-

نورطلا کریمی

کد متوفی: 6151468 یازدید: 32
- 1400/05/21

فرنگیس خانوم جوهری

کد متوفی: 6154820 یازدید: 195
- 1400/07/06

حاج کیومرث حسنی

کد متوفی: 6155998 یازدید: 55
-

مرحوم الفت تیموری

کد متوفی: 6160269 یازدید: 146
1334/04/01 - 1399/08/14

کلثوم احمدیان

کد متوفی: 6160759 یازدید: 10
1400/08/27 -

کلثوم احمدیان

کد متوفی: 6160767 یازدید: 11
1362 - 1399/09/02

مجید دیباچی

کد متوفی: 6163817 یازدید: 112
1344/06/01 - 1400/04/19

اله مراد شیرزادی

کد متوفی: 6163858 یازدید: 57
1322/12/05 - 1397/08/11

نشمینه نجفی

کد متوفی: 6163866 یازدید: 1
- 1399/10/26

حسن اشکان

کد متوفی: 6165515 یازدید: 129
1333/12/07 -
Loading...

لطفا شکیبا باشید