آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اسلام آبادغرب

کوکب نیازی

کد متوفی: 1854 یازدید: 334
-

عبدل نوروزی

کد متوفی: 15592 یازدید: 292
-

فاضل لطیفی

کد متوفی: 15649 یازدید: 337
-

مرتضی بهارپناه

کد متوفی: 18201 یازدید: 294
-

دکتر حاج کیومرث و علیشاه جعفری

کد متوفی: 21700 یازدید: 541
-

ریحان اکبری

کد متوفی: 26424 یازدید: 322
-

شاه عبدال نوری

کد متوفی: 34939 یازدید: 301
-

فردوس کمری

کد متوفی: 34962 یازدید: 301
-

دولت خانم باقری کلهر

کد متوفی: 38206 یازدید: 351
-

قمرالملوک کارگر

کد متوفی: 41872 یازدید: 329
-

علی اکبر جعفری

کد متوفی: 45191 یازدید: 1209
-

مشهدی هواس نجفی

کد متوفی: 51761 یازدید: 828
-

اله داد حسینی

کد متوفی: 52007 یازدید: 279
-

مریم آزادمنش

کد متوفی: 59794 یازدید: 292
-

مریم آزادمنش

کد متوفی: 59815 یازدید: 287
-

مومن مرادی

کد متوفی: 59985 یازدید: 742
-

کدخدا مومن مرادی

کد متوفی: 60012 یازدید: 297
-

مومن مرادی

کد متوفی: 60044 یازدید: 313
-

کدخدا مومن مرادی

کد متوفی: 60083 یازدید: 303
-

مومن مرادی

کد متوفی: 60090 یازدید: 291
-

ثریا بالی

کد متوفی: 63757 یازدید: 254
-

عبدالعلی ابراهیمی

کد متوفی: 64144 یازدید: 261
-

مشهدی هادی جلیلیان

کد متوفی: 65591 یازدید: 239
-

مشهدی پری جلیلیان

کد متوفی: 65748 یازدید: 327
-

مشهدی هادی جلیلیان

کد متوفی: 67171 یازدید: 729
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68663 یازدید: 238
-

شهید هسته ای محسن فخری زاده

کد متوفی: 68764 یازدید: 303
-

شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 69686 یازدید: 326
-

حاتم نوروزی

کد متوفی: 70626 یازدید: 258
-

کلثوم احمدیان

کد متوفی: 70661 یازدید: 240
-

ملوک فیضی

کد متوفی: 71118 یازدید: 253
-

ملوک فیضی

کد متوفی: 71155 یازدید: 320
-

مشهدی هادی جلیلیان

کد متوفی: 75723 یازدید: 226
-

حاتم نوروزی

کد متوفی: 76562 یازدید: 255
-

کوکب حاتمی

کد متوفی: 78512 یازدید: 210
-

شاهزنان باباخانی

کد متوفی: 79353 یازدید: 274
-

مشهدی خدابخش آقایی

کد متوفی: 79893 یازدید: 260
-

فریده نوروزی

کد متوفی: 79939 یازدید: 245
-

آیت الله یزدی

کد متوفی: 6010458 یازدید: 265
-

علی حسین شریفی

کد متوفی: 6012039 یازدید: 259
-

علی داد مطاعی

کد متوفی: 6012045 یازدید: 259
-

هرمز خبازنیا

کد متوفی: 6012126 یازدید: 241
-

عزالدین شریفی

کد متوفی: 6012296 یازدید: 254
-

عبدالرضا نظری

کد متوفی: 6012794 یازدید: 256
-

سلیم بگ شیخی

کد متوفی: 6023462 یازدید: 310
-

مهرعلی یارویسی

کد متوفی: 6023650 یازدید: 232
-

تهمینه اکبری

کد متوفی: 6024106 یازدید: 295
-

مشهدی علی احمد فتاحی

کد متوفی: 6026288 یازدید: 208
-

خالخاص پرنا

کد متوفی: 6028999 یازدید: 332
-

میلاد فتاحیان

کد متوفی: 6029327 یازدید: 231
-

وحید ناصری

کد متوفی: 6030591 یازدید: 211
-

وحید ناصری

کد متوفی: 6031010 یازدید: 218
-

گوهر قنبری

کد متوفی: 6033429 یازدید: 185
-

علیرضا دارابی

کد متوفی: 6033560 یازدید: 244
-

علیرضا دارابی

کد متوفی: 6033896 یازدید: 291
-

فرشید عباسی

کد متوفی: 6037783 یازدید: 211
-

صادق رجبی

کد متوفی: 6038723 یازدید: 215
-

قیصر رنجبر

کد متوفی: 6038835 یازدید: 231
-

اردشیر نظری

کد متوفی: 6051609 یازدید: 434
1329 - 1399

کاظم سلیمانی

کد متوفی: 6055834 یازدید: 328
-

0000 000

کد متوفی: 6057484 یازدید: 472
00000 - 0000

صید مولا صیدویسی

کد متوفی: 6059338 یازدید: 287
-

موسی طاقوسطانی

کد متوفی: 6063708 یازدید: 194
1327/05/20 - 1399/10/05

موسی طاقوسطانی

کد متوفی: 6063753 یازدید: 225
1327/05/20 - 1399/10/05

صنمبر خانی

کد متوفی: 6068045 یازدید: 213
1342/12/30 - 1399/8/13

پویا .

کد متوفی: 6069161 یازدید: 232
. - .

علی چشم دهمام

کد متوفی: 6070779 یازدید: 371
1365/3/4 - 1395/9/12

محمد امین یارویسی

کد متوفی: 6071207 یازدید: 271
1378/11/22 - 1399//11/2

علیخان عزیزی

کد متوفی: 6077322 یازدید: 495
۱۳۳۶/۰۵/۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

منوچهر ملک زاده

کد متوفی: 6077355 یازدید: 338
۱۳۳۴/۰۴/۱۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

اکبر عظیمی

کد متوفی: 6078491 یازدید: 321
-

حاج کاظم یعقوبی فرد

کد متوفی: 6081178 یازدید: 230
01041332 - 03071399

کاظم یعقوبی فرد

کد متوفی: 6081301 یازدید: 284
۱۳۳۲/۰۴/۰۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

کاظم یعقوبی فرد

کد متوفی: 6090710 یازدید: 201
1332/4/1 -

کد متوفی: 6091869 یازدید: 262
-

مهدی صفری

کد متوفی: 6092027 یازدید: 4985
1373/5/16 - 1400/1/1

کد متوفی: 6092383 یازدید: 242
-

مشهدی قربانعلی حیدری

کد متوفی: 6097166 یازدید: 113
-

حمدالله شهبازی

کد متوفی: 6098252 یازدید: 479
1334/08/24 - 1400/01/11

میلاد فتاحیان

کد متوفی: 6100814 یازدید: 688
1370/02/17 - 1398/01/28

فرزانه کریمیان

کد متوفی: 6102828 یازدید: 299
1364/02/26 - 1398/07/29

علی میر مرادی

کد متوفی: 6111888 یازدید: 259
-

آقامراد رضایی

کد متوفی: 6113421 یازدید: 272
1/1/1333 - 2/10/1365

پروين خانم رمضاني

کد متوفی: 6118840 یازدید: 481
1334/02/02 - 1399/03/13

زهرا جلیلیان

کد متوفی: 6120047 یازدید: 506
- 1400/01/31

صالح احمدی

کد متوفی: 6124067 یازدید: 235
- 1400/03/19

حاجیه خانم کافیه صفری

کد متوفی: 6128196 یازدید: 420
- 1400/04/10

ملوس خانم خسروآبادی

کد متوفی: 6137217 یازدید: 166
1327/09/04 - 1400/04/18

ملوس خانم خسروآبادی

کد متوفی: 6137359 یازدید: 385
1327/09/04 - 1400/04/18

مهناز حسنی

کد متوفی: 6138426 یازدید: 147
- 1396/04/27

حاج سیروس رفیعی

کد متوفی: 6138496 یازدید: 332
1344/06/15 - 1400/05/16

هادی مرادی

کد متوفی: 6139554 یازدید: 124
1361/01/04 - 1400/04/31

مرحوم حاج فرهاد اسدی سرمستی فرزند ایاز

کد متوفی: 6140636 یازدید: 467
- 1400/05/24

حاج مراد امینی

کد متوفی: 6141179 یازدید: 186
-

مرزبان قیطاسی

کد متوفی: 6143615 یازدید: 140
-

صفدر تالانه

کد متوفی: 6146997 یازدید: 161
-

نورطلا کریمی

کد متوفی: 6151468 یازدید: 144
- 1400/05/21

فرنگیس خانوم جوهری

کد متوفی: 6154820 یازدید: 604
- 1400/07/06

حاج کیومرث حسنی

کد متوفی: 6155998 یازدید: 190
-

مرحوم الفت تیموری

کد متوفی: 6160269 یازدید: 290
1334/04/01 - 1399/08/14

کلثوم احمدیان

کد متوفی: 6160759 یازدید: 141
1400/08/27 -

کلثوم احمدیان

کد متوفی: 6160767 یازدید: 162
1362 - 1399/09/02

مجید دیباچی

کد متوفی: 6163817 یازدید: 259
1344/06/01 - 1400/04/19

اله مراد شیرزادی

کد متوفی: 6163858 یازدید: 170
1322/12/05 - 1397/08/11

نشمینه نجفی

کد متوفی: 6163866 یازدید: 97
- 1399/10/26

حسن اشکان

کد متوفی: 6165515 یازدید: 722
1333/12/07 -

الیاس پرورش

کد متوفی: 6166839 یازدید: 78
-

الیاس پرورش

کد متوفی: 6166840 یازدید: 164
-

امیر رضا پرورش

کد متوفی: 6166858 یازدید: 319
1382/10/27 - 1400/05/18

امیررضا پرورش

کد متوفی: 6166900 یازدید: 105
-

شهیدسیروس خاوشی

کد متوفی: 6168449 یازدید: 98
-

محمد رضایی

کد متوفی: 6169683 یازدید: 138
1338/02/21 - 1400/06/14

حاج امیرعباس عظیمی

کد متوفی: 6170413 یازدید: 221
-

کربلایی لیلا عزیزیان

کد متوفی: 6170445 یازدید: 153
-

امیررضا رضایی مجد

کد متوفی: 6170448 یازدید: 190
-

مرحومه مشهدی گل خاتون قاسمی

کد متوفی: 6171645 یازدید: 92
-

مشهدی عبدالحسین صادقی

کد متوفی: 6171646 یازدید: 166
-

بهزاد بیدادی

کد متوفی: 6171647 یازدید: 83
-

شهسوار زینلی

کد متوفی: 6171648 یازدید: 135
-

سلطنت خانم پهلوانی (قنبرپور)

کد متوفی: 6171649 یازدید: 113
-

کربلایی سلطنت خانم پرواز

کد متوفی: 6171700 یازدید: 98
-

فرمان الهی تبار

کد متوفی: 6171706 یازدید: 126
-

کربلایی همت کرمی

کد متوفی: 6171707 یازدید: 105
-

مشهدی خاور (خانزاده) نیازی

کد متوفی: 6171711 یازدید: 163
-

امیر اکبری

کد متوفی: 6172580 یازدید: 90
1338 - 1394/10/14

علی رحیمی

کد متوفی: 6172648 یازدید: 158
- 1400/10/13

مشهدی صحبت خطیبی( شیرزادی)

کد متوفی: 6172652 یازدید: 145
- 1400/10/12

کربلایی مثطفی جوهری

کد متوفی: 6172923 یازدید: 122
- 1400/10/14

مشهدی قاسم خان رشیدی

کد متوفی: 6172925 یازدید: 146
- 1400/10/15

حاج مرتضی غلامی

کد متوفی: 6173076 یازدید: 390
1329/07/02 - 1400/10/14

حاج مرتضی غلامی

کد متوفی: 6173412 یازدید: 172
-

مریم ابراهیمی

کد متوفی: 6175563 یازدید: 69
- 1400/10/27

نصرت رحیمی

کد متوفی: 6176531 یازدید: 134
1325/05/12 - 1389/08/07

محمدرضا شریعتی

کد متوفی: 6176701 یازدید: 247
1349/10/10 - 1396/01/17

وجیهه عبدی

کد متوفی: 6176714 یازدید: 85
-

قدرت اله علیمرادی

کد متوفی: 6177091 یازدید: 109
1342/06/08 - 1396/05/30

علی اکبر مهدیپور

کد متوفی: 6177723 یازدید: 90
1320/04/09 - 1394/12/20

امیر حسین حیدر پور

کد متوفی: 6178309 یازدید: 428
1376/09/09 - 1400/11/11

پیام حسنی جلیلیان

کد متوفی: 6180019 یازدید: 74
-

جوانمرگ اله نور جلیلیان فرزند برار

کد متوفی: 6180540 یازدید: 764
1344/12/07 - 1400/07/10

علی حیدر کلهر

کد متوفی: 6181125 یازدید: 82
1331/01/01 - 1399/11/27

مرزبان غفاریان فرزند حیدر

کد متوفی: 6181206 یازدید: 157
1343/12/18 - 1400/03/21

حجت مرادی

کد متوفی: 6182494 یازدید: 72
-

رضا حیدری

کد متوفی: 6183879 یازدید: 77
1337/04/01 - 1400/11/12

گل خندان جعفری

کد متوفی: 6187236 یازدید: 1249
1341/07/02 - 1400/09/03

کیانوش جعفری

کد متوفی: 6187455 یازدید: 132
1369/03/24 - 1400/11/15

تورج رستمی

کد متوفی: 6187554 یازدید: 305
-

کیانوش جعفری

کد متوفی: 6187581 یازدید: 105
1369/03/24 - 1400/11/15

کیانوش جعفری

کد متوفی: 6187582 یازدید: 615
1369/03/24 - 1400/11/15

احمدرستمی جاذیه اکبری

کد متوفی: 6187673 یازدید: 83
-

کیانوش جعفری

کد متوفی: 6187687 یازدید: 207
1369/03/24 - 1400/11/15

سجاد رشیدی

کد متوفی: 6188095 یازدید: 319
-

مهشید صیادی

کد متوفی: 6188221 یازدید: 127
- 1400/12/24

مهشید صیادی

کد متوفی: 6188222 یازدید: 367
- 1400/12/24

کربلایی محمد جوهری

کد متوفی: 6190704 یازدید: 814
1345/07/01 - 1401/01/12

مریم رجبی

کد متوفی: 6190852 یازدید: 91
-

علی اشرف رمضانی نیا

کد متوفی: 6191004 یازدید: 76
-

سهراب شریفی

کد متوفی: 6193429 یازدید: 217
1340/06/17 - 1401/01/01

محمد ( خانمراد ) امانی

کد متوفی: 6193498 یازدید: 422
1335/10/03 - 1399/02/27

مرتضی باقرپور

کد متوفی: 6193941 یازدید: 51
-

پیام حسنی جلیلیان

کد متوفی: 6193961 یازدید: 700
1373/05/12 - 1400/11/19

قربانعلی حیدری

کد متوفی: 6194403 یازدید: 122
- 1365/02/02

محمد قبادی اصل

کد متوفی: 6195165 یازدید: 64
1379/03/11 - 1401/01/24

متین جوهری

کد متوفی: 6195589 یازدید: 267
1381/02/21 - 1400/10/21

مروت الله زمانی

کد متوفی: 6195715 یازدید: 138
-

ولی یعقوبنژاد

کد متوفی: 6196461 یازدید: 337
1345/03/18 - 1400/09/23

زهرا صحرایی

کد متوفی: 6196914 یازدید: 109
1365/12/18 - 1400/05/02

کاوه غلامی

کد متوفی: 6197392 یازدید: 153
1377/09/04 - 1397/09/17

امیر محمد مرادی

کد متوفی: 6198377 یازدید: 63
-

سرلشکرخلبان شهید رضانژادرضایی رضانژادرضایی

کد متوفی: 6200023 یازدید: 323
1334/01/01 - 1360/08/04

آرمین کریمی

کد متوفی: 6202117 یازدید: 372
1381/06/23 - 1400/10/20

روضان کیانی

کد متوفی: 6202325 یازدید: 121
-

سمیه الفتی

کد متوفی: 6202539 یازدید: 298
-

میلاد احمدی فرد

کد متوفی: 6203477 یازدید: 358
1373/08/08 - 1398/05/17

مهندس جواد کاوسی کلهر

کد متوفی: 6203483 یازدید: 140
1347/02/09 - 1401/03/01

رضا احمدی فرد

کد متوفی: 6203495 یازدید: 175
1372/04/12 - 1394/10/22

رضا احمدی فرد

کد متوفی: 6203498 یازدید: 246
1372/04/12 - 1394/10/22

حسن ابراهیمی

کد متوفی: 6204013 یازدید: 406
- 1401/03/29

حسین احمدی

کد متوفی: 6205016 یازدید: 95
1329/03/07 - 1400/06/31

عبدلرضا پشته کشی

کد متوفی: 6205377 یازدید: 90
-

کاوه غلامی ۴

کد متوفی: 6205499 یازدید: 101
-

آذر رجایی مقدم

کد متوفی: 6205532 یازدید: 610
1347/09/01 - 1400/09/22

دوشیزه فرنگیس زینعلی

کد متوفی: 6206450 یازدید: 533
1355 - 1401/04/17

حاج صید محمد رستمی

کد متوفی: 6206681 یازدید: 196
1304/03/01 - 1399/04/21

توفیق روکا

کد متوفی: 6206702 یازدید: 203
1324/02/15 - 1401/04/20

سبحان مرادی

کد متوفی: 6206747 یازدید: 94
1375/09/09 - 1400/08/04

سیروان آقایی

کد متوفی: 6207193 یازدید: 146
-

مراد بهلولی

کد متوفی: 6207392 یازدید: 94
1327/09/07 - 1398/02/11

خدابخش رنجبر

کد متوفی: 6209062 یازدید: 69
1337/02/10 - 1396/06/28

مهین اروج زنجانی

کد متوفی: 6209420 یازدید: 75
-

دولت محمدی

کد متوفی: 6210370 یازدید: 101
1332/12/01 - 1399/05/22

کرم علی کهراری

کد متوفی: 6211909 یازدید: 147
-

سجاد کرمی

کد متوفی: 6214157 یازدید: 204
1367/10/22 - 1388/06/10

غلامرضا عباسی

کد متوفی: 6217295 یازدید: 87
1324/03/04 - 1399/09/05

صفر حجازی نسب (دستان زند)

کد متوفی: 6217933 یازدید: 90
1335/07/01 - 1401/07/17

صفر حجازی نسب

کد متوفی: 6218174 یازدید: 107
1332/07/02 - 1401/07/18

احمد خان جلیلیان

کد متوفی: 6218650 یازدید: 40
- 1398

کربلایی مرزبان غفاریان

کد متوفی: 6219634 یازدید: 70
1343/12/08 - 1400/03/21

زهرا محمدی

کد متوفی: 6220818 یازدید: 80
1374/08/26 - 1401/09/20

موسی پروین

کد متوفی: 6223074 یازدید: 89
-

محبوبه محمدی

کد متوفی: 6225657 یازدید: 72
- 1389/10/07

آیدا یوسفی

کد متوفی: 6226015 یازدید: 72
1390/05/21 - 1401/01/16

شهید حسین باوندپوری گیلان

کد متوفی: 6226407 یازدید: 62
-

فریده فتاحی

کد متوفی: 6228370 یازدید: 242
1341/04/10 - 1399/01/30

فروزان احمدی نژاد

کد متوفی: 6228409 یازدید: 113
- 1399/01/29

محمدرسول سلیمانی

کد متوفی: 6229381 یازدید: 93
1377/02/14 - 1401/12/08

نبی منصوری جلیلیان

کد متوفی: 6230265 یازدید: 62
1335/03/07 - 1401/02/08

غلامرضا عباسی

کد متوفی: 6230327 یازدید: 93
1324/03/04 - 1399/08/05

منور جلیلیان

کد متوفی: 6230330 یازدید: 80
1330/04/05 - 1399/06/30

غلامرضا عباسی

کد متوفی: 6230331 یازدید: 90
1324/03/04 - 1399/09/05

رضا نظری ده پهنی

کد متوفی: 6230573 یازدید: 47
-

جلیل کریمی

کد متوفی: 6231653 یازدید: 86
1355/02/15 - 1399/03/23

حسن ابراهیمی

کد متوفی: 6232464 یازدید: 44
1380/01/21 - 1401/03/29

حسن ابراهیمی

کد متوفی: 6232465 یازدید: 495
-

علي رضا رضائیان

کد متوفی: 6233558 یازدید: 59
-

عبداله خوشبخت

کد متوفی: 6234487 یازدید: 45
1333/05/03 - 1400/02/06

سکینه خسروی مهر

کد متوفی: 6234514 یازدید: 369
-

علیرضا صادقی

کد متوفی: 6234548 یازدید: 27
-

پدری مهربان و دلسوز امیر پورمهدوی

کد متوفی: 6235392 یازدید: 64
1358/01/01 - 1402/04/24

حاج بابا کرم کرمی

کد متوفی: 6236542 یازدید: 72
1308/11/06 - 1385/05/01

علی برار اعتضادی

کد متوفی: 6236581 یازدید: 75
1332/06/20 - 1396/06/03

علی سلطان جلیلیان

کد متوفی: 6239549 یازدید: 383
1325/11/03 - 1402/03/09

نیست جامه شورانی

کد متوفی: 6239888 یازدید: 28
-

جعفر قمری

کد متوفی: 6241720 یازدید: 329
1353/05/12 - 1402/09/10

قباد پورحسن

کد متوفی: 6242275 یازدید: 15
1344/09/16 - 1401/09/10

لطف الله صیادی

کد متوفی: 6242985 یازدید: 24
-

آقاجان بابایی

کد متوفی: 6244022 یازدید: 14
-

سیدحشمت میراجاقی بانواعظم نادری

کد متوفی: 6246100 یازدید: 48
1335/03/01 - 1381/12/21

خداداد کرمی

کد متوفی: 6247807 یازدید: 8
1323/09/08 - 1394/09/08

کربلایی کاظم عزتی

کد متوفی: 6251841 یازدید: 181
1332/11/20 - 1403/02/30

رضا پولادی پولادی

کد متوفی: 6252186 یازدید: 1
-

محمد عبدی

کد متوفی: 6252454 یازدید: 2
-

محمد عبدی

کد متوفی: 6252455 یازدید: 1
-

محمد عبدی

کد متوفی: 6252456 یازدید: 40
-

سلمه شاه ملکی

کد متوفی: 6252517 یازدید: 6
- 1403/03/08
Loading...

لطفا شکیبا باشید