آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اسلام آبادغرب

کوکب نیازی

کد متوفی: 1854 یازدید: 221
-

عبدل نوروزی

کد متوفی: 15592 یازدید: 225
-

فاضل لطیفی

کد متوفی: 15649 یازدید: 244
-

مرتضی بهارپناه

کد متوفی: 18201 یازدید: 204
-

دکتر حاج کیومرث و علیشاه جعفری

کد متوفی: 21700 یازدید: 361
-

ریحان اکبری

کد متوفی: 26424 یازدید: 241
-

شاه عبدال نوری

کد متوفی: 34939 یازدید: 219
-

فردوس کمری

کد متوفی: 34962 یازدید: 223
-

دولت خانم باقری کلهر

کد متوفی: 38206 یازدید: 267
-

قمرالملوک کارگر

کد متوفی: 41872 یازدید: 245
-

علی اکبر جعفری

کد متوفی: 45191 یازدید: 1072
-

مشهدی هواس نجفی

کد متوفی: 51761 یازدید: 743
-

اله داد حسینی

کد متوفی: 52007 یازدید: 207
-

مریم آزادمنش

کد متوفی: 59794 یازدید: 227
-

مریم آزادمنش

کد متوفی: 59815 یازدید: 215
-

مومن مرادی

کد متوفی: 59985 یازدید: 501
-

کدخدا مومن مرادی

کد متوفی: 60012 یازدید: 210
-

مومن مرادی

کد متوفی: 60044 یازدید: 244
-

کدخدا مومن مرادی

کد متوفی: 60083 یازدید: 236
-

مومن مرادی

کد متوفی: 60090 یازدید: 174
-

ثریا بالی

کد متوفی: 63757 یازدید: 185
-

عبدالعلی ابراهیمی

کد متوفی: 64144 یازدید: 200
-

مشهدی هادی جلیلیان

کد متوفی: 65591 یازدید: 175
-

مشهدی پری جلیلیان

کد متوفی: 65748 یازدید: 227
-

مشهدی هادی جلیلیان

کد متوفی: 67171 یازدید: 666
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68663 یازدید: 173
-

شهید هسته ای محسن فخری زاده

کد متوفی: 68764 یازدید: 201
-

شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 69686 یازدید: 258
-

حاتم نوروزی

کد متوفی: 70626 یازدید: 195
-

کلثوم احمدیان

کد متوفی: 70661 یازدید: 156
-

ملوک فیضی

کد متوفی: 71118 یازدید: 168
-

ملوک فیضی

کد متوفی: 71155 یازدید: 247
-

مشهدی هادی جلیلیان

کد متوفی: 75723 یازدید: 168
-

حاتم نوروزی

کد متوفی: 76562 یازدید: 191
-

کوکب حاتمی

کد متوفی: 78512 یازدید: 154
-

شاهزنان باباخانی

کد متوفی: 79353 یازدید: 220
-

مشهدی خدابخش آقایی

کد متوفی: 79893 یازدید: 156
-

فریده نوروزی

کد متوفی: 79939 یازدید: 179
-

آیت الله یزدی

کد متوفی: 6010458 یازدید: 191
-

علی حسین شریفی

کد متوفی: 6012039 یازدید: 163
-

علی داد مطاعی

کد متوفی: 6012045 یازدید: 211
-

هرمز خبازنیا

کد متوفی: 6012126 یازدید: 167
-

عزالدین شریفی

کد متوفی: 6012296 یازدید: 193
-

عبدالرضا نظری

کد متوفی: 6012794 یازدید: 199
-

سلیم بگ شیخی

کد متوفی: 6023462 یازدید: 215
-

مهرعلی یارویسی

کد متوفی: 6023650 یازدید: 151
-

تهمینه اکبری

کد متوفی: 6024106 یازدید: 240
-

مشهدی علی احمد فتاحی

کد متوفی: 6026288 یازدید: 165
-

خالخاص پرنا

کد متوفی: 6028999 یازدید: 220
-

میلاد فتاحیان

کد متوفی: 6029327 یازدید: 174
-

وحید ناصری

کد متوفی: 6030591 یازدید: 156
-

وحید ناصری

کد متوفی: 6031010 یازدید: 170
-

گوهر قنبری

کد متوفی: 6033429 یازدید: 132
-

علیرضا دارابی

کد متوفی: 6033560 یازدید: 200
-

علیرضا دارابی

کد متوفی: 6033896 یازدید: 246
-

فرشید عباسی

کد متوفی: 6037783 یازدید: 160
-

صادق رجبی

کد متوفی: 6038723 یازدید: 166
-

قیصر رنجبر

کد متوفی: 6038835 یازدید: 182
-

اردشیر نظری

کد متوفی: 6051609 یازدید: 340
1329 - 1399

کاظم سلیمانی

کد متوفی: 6055834 یازدید: 230
-

0000 000

کد متوفی: 6057484 یازدید: 395
00000 - 0000

صید مولا صیدویسی

کد متوفی: 6059338 یازدید: 212
-

موسی طاقوسطانی

کد متوفی: 6063708 یازدید: 139
1327/05/20 - 1399/10/05

موسی طاقوسطانی

کد متوفی: 6063753 یازدید: 173
1327/05/20 - 1399/10/05

صنمبر خانی

کد متوفی: 6068045 یازدید: 163
1342/12/30 - 1399/8/13

پویا .

کد متوفی: 6069161 یازدید: 155
. - .

علی چشم دهمام

کد متوفی: 6070779 یازدید: 306
1365/3/4 - 1395/9/12

محمد امین یارویسی

کد متوفی: 6071207 یازدید: 173
1378/11/22 - 1399//11/2

علیخان عزیزی

کد متوفی: 6077322 یازدید: 409
۱۳۳۶/۰۵/۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

منوچهر ملک زاده

کد متوفی: 6077355 یازدید: 283
۱۳۳۴/۰۴/۱۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

اکبر عظیمی

کد متوفی: 6078491 یازدید: 262
-

حاج کاظم یعقوبی فرد

کد متوفی: 6081178 یازدید: 161
01041332 - 03071399

کاظم یعقوبی فرد

کد متوفی: 6081301 یازدید: 231
۱۳۳۲/۰۴/۰۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

کاظم یعقوبی فرد

کد متوفی: 6090710 یازدید: 149
1332/4/1 -

کد متوفی: 6091869 یازدید: 205
-

مهدی صفری

کد متوفی: 6092027 یازدید: 4930
1373/5/16 - 1400/1/1

کد متوفی: 6092383 یازدید: 189
-

مشهدی قربانعلی حیدری

کد متوفی: 6097166 یازدید: 76
-

حمدالله شهبازی

کد متوفی: 6098252 یازدید: 431
1334/08/24 - 1400/01/11

میلاد فتاحیان

کد متوفی: 6100814 یازدید: 616
1370/02/17 - 1398/01/28

فرزانه کریمیان

کد متوفی: 6102828 یازدید: 228
1364/02/26 - 1398/07/29

علی میر مرادی

کد متوفی: 6111888 یازدید: 179
-

آقامراد رضایی

کد متوفی: 6113421 یازدید: 180
1/1/1333 - 2/10/1365

پروين خانم رمضاني

کد متوفی: 6118840 یازدید: 386
1334/02/02 - 1399/03/13

زهرا جلیلیان

کد متوفی: 6120047 یازدید: 241
- 1400/01/31

صالح احمدی

کد متوفی: 6124067 یازدید: 171
- 1400/03/19

حاجیه خانم کافیه صفری

کد متوفی: 6128196 یازدید: 362
- 1400/04/10

ملوس خانم خسروآبادی

کد متوفی: 6137217 یازدید: 98
1327/09/04 - 1400/04/18

ملوس خانم خسروآبادی

کد متوفی: 6137359 یازدید: 340
1327/09/04 - 1400/04/18

مهناز حسنی

کد متوفی: 6138426 یازدید: 103
- 1396/04/27

حاج سیروس رفیعی

کد متوفی: 6138496 یازدید: 252
1344/06/15 - 1400/05/16

هادی مرادی

کد متوفی: 6139554 یازدید: 78
1361/01/04 - 1400/04/31

مرحوم حاج فرهاد اسدی سرمستی فرزند ایاز

کد متوفی: 6140636 یازدید: 375
- 1400/05/24

حاج مراد امینی

کد متوفی: 6141179 یازدید: 123
-

مرزبان قیطاسی

کد متوفی: 6143615 یازدید: 85
-

صفدر تالانه

کد متوفی: 6146997 یازدید: 108
-

نورطلا کریمی

کد متوفی: 6151468 یازدید: 102
- 1400/05/21

فرنگیس خانوم جوهری

کد متوفی: 6154820 یازدید: 537
- 1400/07/06

حاج کیومرث حسنی

کد متوفی: 6155998 یازدید: 127
-

مرحوم الفت تیموری

کد متوفی: 6160269 یازدید: 249
1334/04/01 - 1399/08/14

کلثوم احمدیان

کد متوفی: 6160759 یازدید: 86
1400/08/27 -

کلثوم احمدیان

کد متوفی: 6160767 یازدید: 70
1362 - 1399/09/02

مجید دیباچی

کد متوفی: 6163817 یازدید: 200
1344/06/01 - 1400/04/19

اله مراد شیرزادی

کد متوفی: 6163858 یازدید: 106
1322/12/05 - 1397/08/11

نشمینه نجفی

کد متوفی: 6163866 یازدید: 50
- 1399/10/26

حسن اشکان

کد متوفی: 6165515 یازدید: 651
1333/12/07 -

الیاس پرورش

کد متوفی: 6166839 یازدید: 33
-

الیاس پرورش

کد متوفی: 6166840 یازدید: 114
-

امیر رضا پرورش

کد متوفی: 6166858 یازدید: 281
1382/10/27 - 1400/05/18

امیررضا پرورش

کد متوفی: 6166900 یازدید: 58
-

شهیدسیروس خاوشی

کد متوفی: 6168449 یازدید: 24
-

محمد رضایی

کد متوفی: 6169683 یازدید: 104
1338/02/21 - 1400/06/14

حاج امیرعباس عظیمی

کد متوفی: 6170413 یازدید: 118
-

کربلایی لیلا عزیزیان

کد متوفی: 6170445 یازدید: 70
-

امیررضا رضایی مجد

کد متوفی: 6170448 یازدید: 80
-

مرحومه مشهدی گل خاتون قاسمی

کد متوفی: 6171645 یازدید: 27
-

مشهدی عبدالحسین صادقی

کد متوفی: 6171646 یازدید: 90
-

بهزاد بیدادی

کد متوفی: 6171647 یازدید: 31
-

شهسوار زینلی

کد متوفی: 6171648 یازدید: 57
-

سلطنت خانم پهلوانی (قنبرپور)

کد متوفی: 6171649 یازدید: 43
-

کربلایی سلطنت خانم پرواز

کد متوفی: 6171700 یازدید: 46
-

فرمان الهی تبار

کد متوفی: 6171706 یازدید: 35
-

کربلایی همت کرمی

کد متوفی: 6171707 یازدید: 34
-

مشهدی خاور (خانزاده) نیازی

کد متوفی: 6171711 یازدید: 107
-

امیر اکبری

کد متوفی: 6172580 یازدید: 54
1338 - 1394/10/14

علی رحیمی

کد متوفی: 6172648 یازدید: 55
- 1400/10/13

مشهدی صحبت خطیبی( شیرزادی)

کد متوفی: 6172652 یازدید: 38
- 1400/10/12

کربلایی مثطفی جوهری

کد متوفی: 6172923 یازدید: 59
- 1400/10/14

مشهدی قاسم خان رشیدی

کد متوفی: 6172925 یازدید: 50
- 1400/10/15

حاج مرتضی غلامی

کد متوفی: 6173076 یازدید: 333
1329/07/02 - 1400/10/14

حاج مرتضی غلامی

کد متوفی: 6173412 یازدید: 118
-

مریم ابراهیمی

کد متوفی: 6175563 یازدید: 29
- 1400/10/27

نصرت رحیمی

کد متوفی: 6176531 یازدید: 97
1325/05/12 - 1389/08/07

محمدرضا شریعتی

کد متوفی: 6176701 یازدید: 190
1349/10/10 - 1396/01/17

وجیهه عبدی

کد متوفی: 6176714 یازدید: 33
-

قدرت اله علیمرادی

کد متوفی: 6177091 یازدید: 48
1342/06/08 - 1396/05/30

علی اکبر مهدیپور

کد متوفی: 6177723 یازدید: 34
1320/04/09 - 1394/12/20

امیر حسین حیدر پور

کد متوفی: 6178309 یازدید: 371
1376/09/09 - 1400/11/11

پیام حسنی جلیلیان

کد متوفی: 6180019 یازدید: 38
-

جوانمرگ اله نور جلیلیان فرزند برار

کد متوفی: 6180540 یازدید: 670
1344/12/07 - 1400/07/10

علی حیدر کلهر

کد متوفی: 6181125 یازدید: 46
1331/01/01 - 1399/11/27

مرزبان غفاریان فرزند حیدر

کد متوفی: 6181206 یازدید: 93
1343/12/18 - 1400/03/21

حجت مرادی

کد متوفی: 6182494 یازدید: 39
-

رضا حیدری

کد متوفی: 6183879 یازدید: 36
1337/04/01 - 1400/11/12

گل خندان جعفری

کد متوفی: 6187236 یازدید: 973
1341/07/02 - 1400/09/03

کیانوش جعفری

کد متوفی: 6187455 یازدید: 48
1369/03/24 - 1400/11/15

تورج رستمی

کد متوفی: 6187554 یازدید: 238
-

کیانوش جعفری

کد متوفی: 6187581 یازدید: 42
1369/03/24 - 1400/11/15

کیانوش جعفری

کد متوفی: 6187582 یازدید: 513
1369/03/24 - 1400/11/15

احمدرستمی جاذیه اکبری

کد متوفی: 6187673 یازدید: 47
-

کیانوش جعفری

کد متوفی: 6187687 یازدید: 144
1369/03/24 - 1400/11/15

سجاد رشیدی

کد متوفی: 6188095 یازدید: 288
-

مهشید صیادی

کد متوفی: 6188221 یازدید: 86
- 1400/12/24

مهشید صیادی

کد متوفی: 6188222 یازدید: 315
- 1400/12/24

کربلایی محمد جوهری

کد متوفی: 6190704 یازدید: 766
1345/07/01 - 1401/01/12

مریم رجبی

کد متوفی: 6190852 یازدید: 59
-

علی اشرف رمضانی نیا

کد متوفی: 6191004 یازدید: 44
-

سهراب شریفی

کد متوفی: 6193429 یازدید: 180
1340/06/17 - 1401/01/01

محمد ( خانمراد ) امانی

کد متوفی: 6193498 یازدید: 391
1335/10/03 - 1399/02/27

مرتضی باقرپور

کد متوفی: 6193941 یازدید: 23
-

پیام حسنی جلیلیان

کد متوفی: 6193961 یازدید: 487
1373/05/12 - 1400/11/19

قربانعلی حیدری

کد متوفی: 6194403 یازدید: 61
- 1365/02/02

محمد قبادی اصل

کد متوفی: 6195165 یازدید: 24
1379/03/11 - 1401/01/24

متین جوهری

کد متوفی: 6195589 یازدید: 156
1381/02/21 - 1400/10/21

مروت الله زمانی

کد متوفی: 6195715 یازدید: 88
-

ولی یعقوبنژاد

کد متوفی: 6196461 یازدید: 300
1345/03/18 - 1400/09/23

زهرا صحرایی

کد متوفی: 6196914 یازدید: 55
1365/12/18 - 1400/05/02

کاوه غلامی

کد متوفی: 6197392 یازدید: 118
1377/09/04 - 1397/09/17

امیر محمد مرادی

کد متوفی: 6198377 یازدید: 25
-

سرلشکرخلبان شهید رضانژادرضایی رضانژادرضایی

کد متوفی: 6200023 یازدید: 89
1334/01/01 - 1360/08/04

آرمین کریمی

کد متوفی: 6202117 یازدید: 181
1381/06/23 - 1400/10/20

روضان کیانی

کد متوفی: 6202325 یازدید: 80
-

سمیه الفتی

کد متوفی: 6202539 یازدید: 257
-

میلاد احمدی فرد

کد متوفی: 6203477 یازدید: 266
1373/08/08 - 1398/05/17

مهندس جواد کاوسی کلهر

کد متوفی: 6203483 یازدید: 69
1347/02/09 - 1401/03/01

رضا احمدی فرد

کد متوفی: 6203495 یازدید: 107
1372/04/12 - 1394/10/22

رضا احمدی فرد

کد متوفی: 6203498 یازدید: 203
1372/04/12 - 1394/10/22

حسن ابراهیمی

کد متوفی: 6204013 یازدید: 342
- 1401/03/29

حسین احمدی

کد متوفی: 6205016 یازدید: 36
1329/03/07 - 1400/06/31

عبدلرضا پشته کشی

کد متوفی: 6205377 یازدید: 30
-

کاوه غلامی ۴

کد متوفی: 6205499 یازدید: 54
-

آذر رجایی مقدم

کد متوفی: 6205532 یازدید: 553
1347/09/01 - 1400/09/22

دوشیزه فرنگیس زینعلی

کد متوفی: 6206450 یازدید: 486
1355 - 1401/04/17

حاج صید محمد رستمی

کد متوفی: 6206681 یازدید: 135
1304/03/01 - 1399/04/21

توفیق روکا

کد متوفی: 6206702 یازدید: 147
1324/02/15 - 1401/04/20

سبحان مرادی

کد متوفی: 6206747 یازدید: 36
1375/09/09 - 1400/08/04

سیروان آقایی

کد متوفی: 6207193 یازدید: 89
-

مراد بهلولی

کد متوفی: 6207392 یازدید: 26
1327/09/07 - 1398/02/11

خدابخش رنجبر

کد متوفی: 6209062 یازدید: 17
1337/02/10 - 1396/06/28

مهین اروج زنجانی

کد متوفی: 6209420 یازدید: 21
-

دولت محمدی

کد متوفی: 6210370 یازدید: 67
1332/12/01 - 1399/05/22

کرم علی کهراری

کد متوفی: 6211909 یازدید: 100
-

سجاد کرمی

کد متوفی: 6214157 یازدید: 149
1367/10/22 - 1388/06/10

غلامرضا عباسی

کد متوفی: 6217295 یازدید: 36
1324/03/04 - 1399/09/05

صفر حجازی نسب (دستان زند)

کد متوفی: 6217933 یازدید: 52
1335/07/01 - 1401/07/17

صفر حجازی نسب

کد متوفی: 6218174 یازدید: 70
1332/07/02 - 1401/07/18

احمد خان جلیلیان

کد متوفی: 6218650 یازدید: 10
- 1398

کربلایی مرزبان غفاریان

کد متوفی: 6219634 یازدید: 8
1343/12/08 - 1400/03/21

زهرا محمدی

کد متوفی: 6220818 یازدید: 21
1374/08/26 - 1401/09/20

موسی پروین

کد متوفی: 6223074 یازدید: 47
-

محبوبه محمدی

کد متوفی: 6225657 یازدید: 23
- 1389/10/07

آیدا یوسفی

کد متوفی: 6226015 یازدید: 19
1390/05/21 - 1401/01/16

شهید حسین باوندپوری گیلان

کد متوفی: 6226407 یازدید: 5
-

فریده فتاحی

کد متوفی: 6228370 یازدید: 194
1341/04/10 - 1399/01/30

فروزان احمدی نژاد

کد متوفی: 6228409 یازدید: 51
- 1399/01/29

محمدرسول سلیمانی

کد متوفی: 6229381 یازدید: 21
1377/02/14 - 1401/12/08

نبی منصوری جلیلیان

کد متوفی: 6230265 یازدید: 2
1335/03/07 - 1401/02/08

غلامرضا عباسی

کد متوفی: 6230327 یازدید: 26
1324/03/04 - 1399/08/05

منور جلیلیان

کد متوفی: 6230330 یازدید: 26
1330/04/05 - 1399/06/30

غلامرضا عباسی

کد متوفی: 6230331 یازدید: 24
1324/03/04 - 1399/09/05

رضا نظری ده پهنی

کد متوفی: 6230573 یازدید: 3
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید