آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سنقر

مسعود نجفیان

کد متوفی: 6257 یازدید: 300
-

اله مراد پرویزی

کد متوفی: 6676 یازدید: 284
-

اله مراد پرویزی

کد متوفی: 6909 یازدید: 273
-

علی نجفیان

کد متوفی: 7000 یازدید: 399
-

فاضل سالمی

کد متوفی: 7339 یازدید: 299
-

محمد پرویزی

کد متوفی: 7615 یازدید: 276
-

گلناز زمانی

کد متوفی: 11742 یازدید: 245
-

بهجت نجفیان

کد متوفی: 28260 یازدید: 348
-

شمس الله دهنوی

کد متوفی: 36398 یازدید: 270
-

احمد اصلانی پور

کد متوفی: 43606 یازدید: 285
-

ایران طاهری

کد متوفی: 44321 یازدید: 272
-

حاج علی ستاری

کد متوفی: 52097 یازدید: 385
-

کربلایی زیور فرهنگیان

کد متوفی: 54035 یازدید: 279
-

کربلایی زیور فرهنگیان

کد متوفی: 58169 یازدید: 327
-

اله مراد پرویزی

کد متوفی: 59478 یازدید: 273
-

حاج حسینعلی صمدی

کد متوفی: 59668 یازدید: 260
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68696 یازدید: 229
-

قاسم امجدیان

کد متوفی: 69853 یازدید: 278
-

بگعلی خسروی

کد متوفی: 72623 یازدید: 283
-

مهوش بنی عامر

کد متوفی: 78001 یازدید: 219
-

محمد حسن قبادی

کد متوفی: 800164 یازدید: 419
-

عزیزعلی اصلانی

کد متوفی: 6000095 یازدید: 237
-

ماهرخ سار امینی

کد متوفی: 6002178 یازدید: 285
-

اختر صیادی

کد متوفی: 6006517 یازدید: 334
-

لطف اله فخری

کد متوفی: 6015337 یازدید: 225
-

مجید و ابراهیم افتخاری

کد متوفی: 6023922 یازدید: 301
-

پروين ايزدي

کد متوفی: 6024171 یازدید: 214
-

حمید رضا صدری

کد متوفی: 6024938 یازدید: 234
-

حمید رضا صدری

کد متوفی: 6024939 یازدید: 233
-

جمشیر الیاسی

کد متوفی: 6028608 یازدید: 227
-

ماه رخسار همتی

کد متوفی: 6029567 یازدید: 209
-

مشهدی حسین همتی

کد متوفی: 6029886 یازدید: 205
-

حاج آقا حامد شاکری

کد متوفی: 6029911 یازدید: 197
-

کربلایی ماه رخسار همتی

کد متوفی: 6029971 یازدید: 195
-

مشهدی حسین همتی

کد متوفی: 6030024 یازدید: 189
-

مشهدی حسین همتی

کد متوفی: 6030032 یازدید: 219
-

کافیه پرویزی

کد متوفی: 6041804 یازدید: 216
-

کافیه پرویزی

کد متوفی: 6041812 یازدید: 194
-

کافیه پرویزی

کد متوفی: 6041815 یازدید: 189
-

کلفیه پرویزی

کد متوفی: 6041838 یازدید: 193
-

کافیه پرویزی

کد متوفی: 6041855 یازدید: 220
-

کافیه پرویزی

کد متوفی: 6041880 یازدید: 191
-

نادعلی چنانی و رعنا یاوری

کد متوفی: 6047998 یازدید: 193
-

طوبی خانم زارعی

کد متوفی: 6048813 یازدید: 264
-

عابد ابراهیمی

کد متوفی: 6051107 یازدید: 266
-

سیف علی دهنوی

کد متوفی: 6055722 یازدید: 240
1300/5/4 - 1330/4/5

مسعود کریمی

کد متوفی: 6059658 یازدید: 204
-

حجت الاسلام والمسلمین حاج حامد شاکری

کد متوفی: 6066028 یازدید: 216
1362/02/12 - 1384/11/17

مریم وکیلی

کد متوفی: 6073438 یازدید: 226
1344/2/10 - 1399/10/19

قاسم دبيريان

کد متوفی: 6079674 یازدید: 251
1319/9/1 - 1397/5/23

قاسم دبيريان

کد متوفی: 6091583 یازدید: 253
1319/9/1 - 1397/5/23

قاسم دبيريان

کد متوفی: 6091591 یازدید: 237
1319/9/1 - 1397/5/23

بهجت نجفیان

کد متوفی: 6092152 یازدید: 245
01/09/1336 - 17/07/1399

بهجت نجفیان

کد متوفی: 6092153 یازدید: 363
1336/09/01 - 1399/07/17

قاسم دبيريان

کد متوفی: 6092394 یازدید: 342
1319/9/1 - 1397/5/23

حمید رضا فرهمند

کد متوفی: 6100478 یازدید: 263
1375/10/14 - 1399/2/3

کربلایی حمید رضا فرهمند

کد متوفی: 6100495 یازدید: 209
1375/10/14 - 1399/2/3

کبری فرهنگیان

کد متوفی: 6105160 یازدید: 329
-

حياتعلي جعفري

کد متوفی: 6108820 یازدید: 462
-

ولی محمد کلهری

کد متوفی: 6109560 یازدید: 310
-

عفت آذری

کد متوفی: 6110092 یازدید: 223
1335/1/3 - 1399/11/22

کد متوفی: 6110093 یازدید: 243
-

مهدی نجفی

کد متوفی: 6111409 یازدید: 400
-

حامد شاکری

کد متوفی: 6111410 یازدید: 259
-

محبوبه صدری

کد متوفی: 6111413 یازدید: 324
-

امیر ایزدی

کد متوفی: 6111532 یازدید: 246
-

عزت الله فرشادفر

کد متوفی: 6112986 یازدید: 308
-

حشمت الله منصوری

کد متوفی: 6115204 یازدید: 262
1315 - 1391

حاج محمد حدیدی

کد متوفی: 6117044 یازدید: 295
- 1400/2/26

حاج محمد حدیدی

کد متوفی: 6117196 یازدید: 260
- 1400/2/26

نقره امجدیان

کد متوفی: 6117770 یازدید: 150
1311 - 1399

زهرا مظفری

کد متوفی: 6133000 یازدید: 244
1352 - 1400/04/31

طلا فتحی

کد متوفی: 6134641 یازدید: 255
1332/12/07 - 1400/04/05

محمود کیهانی

کد متوفی: 6134877 یازدید: 294
1322/12/03 - 1397/05/14

کربلایی سرور محمدی چراغی

کد متوفی: 6139136 یازدید: 184
1340/02/01 - 1400/05/19

کربلایی سرور محمدی چراغی

کد متوفی: 6139231 یازدید: 255
1340/02/02 - 1400/05/19

آسیه قیاسی

کد متوفی: 6149812 یازدید: 149
-

محمد مراد سردرهء

کد متوفی: 6152871 یازدید: 102
-

عزیز تپرشی

کد متوفی: 6157226 یازدید: 153
-

کوثر باوندپور

کد متوفی: 6159758 یازدید: 161
-

عزت‌الله فرهنگیان

کد متوفی: 6166612 یازدید: 126
1314/10/14 - 1400/04/06

بهمن زهتاب نجفی

کد متوفی: 6167983 یازدید: 513
-

حیدرعلی مرادی

کد متوفی: 6180021 یازدید: 55
- 1400/11/17

زهرا نعیمی

کد متوفی: 6180342 یازدید: 66
1342 - 1392/11/21

محمدعلی حسنی

کد متوفی: 6180495 یازدید: 83
-

حسن عظیمی

کد متوفی: 6183772 یازدید: 116
1338/06/08 - 1400/11/30

جیران سالاری

کد متوفی: 6184935 یازدید: 218
1323/12/01 - 1400/02/10

محمد حسین اعظمی

کد متوفی: 6184942 یازدید: 225
1316/05/10 - 1398/07/27

سکینه سالاری

کد متوفی: 6184948 یازدید: 65
-

همرو سالاری

کد متوفی: 6184995 یازدید: 314
1317/06/02 - 1383/12/16

گلباغی مهری

کد متوفی: 6185820 یازدید: 475
1333/06/15 - 1400/12/10

جمینه قاسمی

کد متوفی: 6185836 یازدید: 77
1322/05/03 - 1400/10/16

مشهدی علیبخش نوری

کد متوفی: 6187587 یازدید: 185
1340/01/08 - 1400/12/22

همین بس سردره

کد متوفی: 6187952 یازدید: 59
1313/01/01 - 1400/12/04

عزیز علی همتی

کد متوفی: 6189799 یازدید: 77
-

شیرزاد ناظمی

کد متوفی: 6190071 یازدید: 744
1342/08/20 - 1401/01/08

مصطفی اکبری_ زرین تاج نجفیان_ محبعلی اکبری _

کد متوفی: 6194970 یازدید: 188
- 1400/01/23

حسنمراد نوری

کد متوفی: 6198369 یازدید: 55
-

ولی کاکازاده

کد متوفی: 6200368 یازدید: 87
1313/07/07 - 1400/03/24

امرعلی(ولی) کاکازاده

کد متوفی: 6200369 یازدید: 227
1313/07/07 - 1400/03/24

حسینعلی معصومی

کد متوفی: 6200588 یازدید: 46
-

حسینعلی معصومی

کد متوفی: 6200589 یازدید: 90
-

بابا مراد بابامراد کماسی

کد متوفی: 6202286 یازدید: 86
-

آهو یاوری

کد متوفی: 6210390 یازدید: 121
1329/01/01 - 1399/11/02

طاها ابراهیمی

کد متوفی: 6211202 یازدید: 93
-

محمد صادق آقایی

کد متوفی: 6215928 یازدید: 112
1354/05/16 - 1387/06/19

پرویز نصرتی

کد متوفی: 6218170 یازدید: 70
1362/08/01 - 1401/05/01

حسن احمدی

کد متوفی: 6220368 یازدید: 836
- 1401/09/19

قدمخیر پرویزی

کد متوفی: 6222630 یازدید: 90
- 1401/09/19

مرحومه حشمتیان

کد متوفی: 6226617 یازدید: 236
-

مرحومه نوری

کد متوفی: 6226619 یازدید: 63
-

هادی احمدی روزبه

کد متوفی: 6226732 یازدید: 82
1379/06/29 - 1398/10/15

شهید حجت الله احمدی روزبه

کد متوفی: 6226733 یازدید: 109
-

شهید عباس دانشکر

کد متوفی: 6226812 یازدید: 84
1372/02/18 - 1395/03/20

اسدالله محمدی

کد متوفی: 6228549 یازدید: 134
- 1402/01/10

جلال نجاتی

کد متوفی: 6230344 یازدید: 74
-

جلال نجاتی

کد متوفی: 6230347 یازدید: 82
-

علی گنجایی

کد متوفی: 6231576 یازدید: 67
1331/05/03 - 1386/05/05

حمید کُماسی

کد متوفی: 6231675 یازدید: 346
1356/01/01 - 1402/03/08

حاج خداداد کُماسی

کد متوفی: 6231704 یازدید: 175
1346/02/12 - 1401/04/01

آقابهروزوآقاجواد اميد مهر

کد متوفی: 6231883 یازدید: 70
- 1400/03/16

پرویز احمدی

کد متوفی: 6233457 یازدید: 59
1343/12/20 - 1401/08/06

اسماعیل کُماسی

کد متوفی: 6233607 یازدید: 155
1344/07/22 - 1399/12/20

محمدرضا فلاحی

کد متوفی: 6234022 یازدید: 73
- 1402/04/20

مجید محمدی

کد متوفی: 6234060 یازدید: 190
1348/04/24 - 1401/12/17

علی اکبر کُماسی

کد متوفی: 6234704 یازدید: 82
1351/05/02 - 1402/04/24

اولیاء احمدی

کد متوفی: 6235595 یازدید: 60
- 1399/11/19

مجید کرمی

کد متوفی: 6243310 یازدید: 296
1372/01/01 - 1402/10/07

شهلا امجدیان

کد متوفی: 6245270 یازدید: 19
1343/07/23 - 1402/11/07

شهلا امجدیان

کد متوفی: 6245280 یازدید: 31
1343/07/23 - 1402/11/07

محبوبه کریمی سطری

کد متوفی: 6248150 یازدید: 10
-

محمدمراد فرج الهی

کد متوفی: 6248152 یازدید: 8
-

محبت الله کماسی

کد متوفی: 6249870 یازدید: 179
- 1402/11/22

شهیدان کماسی _ پرویزی

کد متوفی: 6250064 یازدید: 41
-

خانمراد رفیعیی شمسکی

کد متوفی: 6250071 یازدید: 9
1324/01/01 - 1398/10/05

حسنعلی احمدی

کد متوفی: 6250340 یازدید: 38
-

بهـــــروز کمــــــــاسی

کد متوفی: 6251109 یازدید: 43
-

احـمـــدالله پـــرویــــزی

کد متوفی: 6251305 یازدید: 74
1330/03/02 - 1383/06/15

سلالة سادات حاجیه خانم رقیه السادات سید حسینی

کد متوفی: 6251788 یازدید: 24
1315/03/03 - 1403/01/13

قربانعلی خادمی

کد متوفی: 6252204 یازدید: 33
- 1403/03/30
Loading...

لطفا شکیبا باشید