آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سنقر

مسعود نجفیان

کد متوفی: 6257 یازدید: 216
-

اله مراد پرویزی

کد متوفی: 6676 یازدید: 214
-

اله مراد پرویزی

کد متوفی: 6909 یازدید: 196
-

علی نجفیان

کد متوفی: 7000 یازدید: 299
-

فاضل سالمی

کد متوفی: 7339 یازدید: 228
-

محمد پرویزی

کد متوفی: 7615 یازدید: 213
-

گلناز زمانی

کد متوفی: 11742 یازدید: 187
-

بهجت نجفیان

کد متوفی: 28260 یازدید: 250
-

شمس الله دهنوی

کد متوفی: 36398 یازدید: 190
-

احمد اصلانی پور

کد متوفی: 43606 یازدید: 193
-

ایران طاهری

کد متوفی: 44321 یازدید: 211
-

حاج علی ستاری

کد متوفی: 52097 یازدید: 292
-

کربلایی زیور فرهنگیان

کد متوفی: 54035 یازدید: 186
-

کربلایی زیور فرهنگیان

کد متوفی: 58169 یازدید: 248
-

اله مراد پرویزی

کد متوفی: 59478 یازدید: 202
-

حاج حسینعلی صمدی

کد متوفی: 59668 یازدید: 190
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68696 یازدید: 168
-

قاسم امجدیان

کد متوفی: 69853 یازدید: 195
-

بگعلی خسروی

کد متوفی: 72623 یازدید: 192
-

مهوش بنی عامر

کد متوفی: 78001 یازدید: 159
-

محمد حسن قبادی

کد متوفی: 800164 یازدید: 335
-

عزیزعلی اصلانی

کد متوفی: 6000095 یازدید: 190
-

ماهرخ سار امینی

کد متوفی: 6002178 یازدید: 217
-

اختر صیادی

کد متوفی: 6006517 یازدید: 247
-

لطف اله فخری

کد متوفی: 6015337 یازدید: 167
-

مجید و ابراهیم افتخاری

کد متوفی: 6023922 یازدید: 239
-

پروين ايزدي

کد متوفی: 6024171 یازدید: 161
-

حمید رضا صدری

کد متوفی: 6024938 یازدید: 174
-

حمید رضا صدری

کد متوفی: 6024939 یازدید: 184
-

جمشیر الیاسی

کد متوفی: 6028608 یازدید: 160
-

ماه رخسار همتی

کد متوفی: 6029567 یازدید: 156
-

مشهدی حسین همتی

کد متوفی: 6029886 یازدید: 151
-

حاج آقا حامد شاکری

کد متوفی: 6029911 یازدید: 152
-

کربلایی ماه رخسار همتی

کد متوفی: 6029971 یازدید: 137
-

مشهدی حسین همتی

کد متوفی: 6030024 یازدید: 138
-

مشهدی حسین همتی

کد متوفی: 6030032 یازدید: 141
-

کافیه پرویزی

کد متوفی: 6041804 یازدید: 168
-

کافیه پرویزی

کد متوفی: 6041812 یازدید: 141
-

کافیه پرویزی

کد متوفی: 6041815 یازدید: 134
-

کلفیه پرویزی

کد متوفی: 6041838 یازدید: 143
-

کافیه پرویزی

کد متوفی: 6041855 یازدید: 150
-

کافیه پرویزی

کد متوفی: 6041880 یازدید: 136
-

نادعلی چنانی و رعنا یاوری

کد متوفی: 6047998 یازدید: 137
-

طوبی خانم زارعی

کد متوفی: 6048813 یازدید: 171
-

عابد ابراهیمی

کد متوفی: 6051107 یازدید: 206
-

سیف علی دهنوی

کد متوفی: 6055722 یازدید: 181
1300/5/4 - 1330/4/5

مسعود کریمی

کد متوفی: 6059658 یازدید: 145
-

حجت الاسلام والمسلمین حاج حامد شاکری

کد متوفی: 6066028 یازدید: 161
1362/02/12 - 1384/11/17

مریم وکیلی

کد متوفی: 6073438 یازدید: 163
1344/2/10 - 1399/10/19

قاسم دبيريان

کد متوفی: 6079674 یازدید: 165
1319/9/1 - 1397/5/23

قاسم دبيريان

کد متوفی: 6091583 یازدید: 185
1319/9/1 - 1397/5/23

قاسم دبيريان

کد متوفی: 6091591 یازدید: 190
1319/9/1 - 1397/5/23

بهجت نجفیان

کد متوفی: 6092152 یازدید: 179
01/09/1336 - 17/07/1399

بهجت نجفیان

کد متوفی: 6092153 یازدید: 232
1336/09/01 - 1399/07/17

قاسم دبيريان

کد متوفی: 6092394 یازدید: 279
1319/9/1 - 1397/5/23

حمید رضا فرهمند

کد متوفی: 6100478 یازدید: 192
1375/10/14 - 1399/2/3

کربلایی حمید رضا فرهمند

کد متوفی: 6100495 یازدید: 144
1375/10/14 - 1399/2/3

کبری فرهنگیان

کد متوفی: 6105160 یازدید: 251
-

حياتعلي جعفري

کد متوفی: 6108820 یازدید: 395
-

ولی محمد کلهری

کد متوفی: 6109560 یازدید: 225
-

عفت آذری

کد متوفی: 6110092 یازدید: 161
1335/1/3 - 1399/11/22

کد متوفی: 6110093 یازدید: 192
-

مهدی نجفی

کد متوفی: 6111409 یازدید: 284
-

حامد شاکری

کد متوفی: 6111410 یازدید: 190
-

محبوبه صدری

کد متوفی: 6111413 یازدید: 239
-

امیر ایزدی

کد متوفی: 6111532 یازدید: 172
-

عزت الله فرشادفر

کد متوفی: 6112986 یازدید: 205
-

حشمت الله منصوری

کد متوفی: 6115204 یازدید: 153
1315 - 1391

حاج محمد حدیدی

کد متوفی: 6117044 یازدید: 220
- 1400/2/26

حاج محمد حدیدی

کد متوفی: 6117196 یازدید: 177
- 1400/2/26

نقره امجدیان

کد متوفی: 6117770 یازدید: 90
1311 - 1399

زهرا مظفری

کد متوفی: 6133000 یازدید: 186
1352 - 1400/04/31

طلا فتحی

کد متوفی: 6134641 یازدید: 190
1332/12/07 - 1400/04/05

محمود کیهانی

کد متوفی: 6134877 یازدید: 248
1322/12/03 - 1397/05/14

کربلایی سرور محمدی چراغی

کد متوفی: 6139136 یازدید: 126
1340/02/01 - 1400/05/19

کربلایی سرور محمدی چراغی

کد متوفی: 6139231 یازدید: 203
1340/02/02 - 1400/05/19

آسیه قیاسی

کد متوفی: 6149812 یازدید: 92
-

محمد مراد سردرهء

کد متوفی: 6152871 یازدید: 66
-

عزیز تپرشی

کد متوفی: 6157226 یازدید: 101
-

کوثر باوندپور

کد متوفی: 6159758 یازدید: 110
-

عزت‌الله فرهنگیان

کد متوفی: 6166612 یازدید: 88
1314/10/14 - 1400/04/06

بهمن زهتاب نجفی

کد متوفی: 6167983 یازدید: 450
-

حیدرعلی مرادی

کد متوفی: 6180021 یازدید: 19
- 1400/11/17

زهرا نعیمی

کد متوفی: 6180342 یازدید: 25
1342 - 1392/11/21

محمدعلی حسنی

کد متوفی: 6180495 یازدید: 43
-

حسن عظیمی

کد متوفی: 6183772 یازدید: 84
1338/06/08 - 1400/11/30

جیران سالاری

کد متوفی: 6184935 یازدید: 178
1323/12/01 - 1400/02/10

محمد حسین اعظمی

کد متوفی: 6184942 یازدید: 164
1316/05/10 - 1398/07/27

سکینه سالاری

کد متوفی: 6184948 یازدید: 39
-

همرو سالاری

کد متوفی: 6184995 یازدید: 263
1317/06/02 - 1383/12/16

گلباغی مهری

کد متوفی: 6185820 یازدید: 407
1333/06/15 - 1400/12/10

جمینه قاسمی

کد متوفی: 6185836 یازدید: 23
1322/05/03 - 1400/10/16

مشهدی علیبخش نوری

کد متوفی: 6187587 یازدید: 132
1340/01/08 - 1400/12/22

همین بس سردره

کد متوفی: 6187952 یازدید: 29
1313/01/01 - 1400/12/04

عزیز علی همتی

کد متوفی: 6189799 یازدید: 28
-

شیرزاد ناظمی

کد متوفی: 6190071 یازدید: 598
1342/08/20 - 1401/01/08

مصطفی اکبری_ زرین تاج نجفیان_ محبعلی اکبری _

کد متوفی: 6194970 یازدید: 123
- 1400/01/23

حسنمراد نوری

کد متوفی: 6198369 یازدید: 21
-

ولی کاکازاده

کد متوفی: 6200368 یازدید: 34
1313/07/07 - 1400/03/24

امرعلی(ولی) کاکازاده

کد متوفی: 6200369 یازدید: 189
1313/07/07 - 1400/03/24

حسینعلی معصومی

کد متوفی: 6200588 یازدید: 17
-

حسینعلی معصومی

کد متوفی: 6200589 یازدید: 40
-

بابا مراد بابامراد کماسی

کد متوفی: 6202286 یازدید: 36
-

آهو یاوری

کد متوفی: 6210390 یازدید: 77
1329/01/01 - 1399/11/02

طاها ابراهیمی

کد متوفی: 6211202 یازدید: 40
-

محمد صادق آقایی

کد متوفی: 6215928 یازدید: 77
1354/05/16 - 1387/06/19

پرویز نصرتی

کد متوفی: 6218170 یازدید: 11
1362/08/01 - 1401/05/01

حسن احمدی

کد متوفی: 6220368 یازدید: 779
- 1401/09/19

قدمخیر پرویزی

کد متوفی: 6222630 یازدید: 44
- 1401/09/19

مرحومه حشمتیان

کد متوفی: 6226617 یازدید: 183
-

مرحومه نوری

کد متوفی: 6226619 یازدید: 13
-

هادی احمدی روزبه

کد متوفی: 6226732 یازدید: 30
1379/06/29 - 1398/10/15

شهید حجت الله احمدی روزبه

کد متوفی: 6226733 یازدید: 8
-

شهید عباس دانشکر

کد متوفی: 6226812 یازدید: 24
1372/02/18 - 1395/03/20

اسدالله محمدی

کد متوفی: 6228549 یازدید: 88
- 1402/01/10

جلال نجاتی

کد متوفی: 6230344 یازدید: 1
-

جلال نجاتی

کد متوفی: 6230347 یازدید: 2
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید