آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سنقر

مسعود نجفیان

کد متوفی: 6257 یازدید: 107
-

اله مراد پرویزی

کد متوفی: 6676 یازدید: 111
-

اله مراد پرویزی

کد متوفی: 6909 یازدید: 100
-

علی نجفیان

کد متوفی: 7000 یازدید: 108
-

فاضل سالمی

کد متوفی: 7339 یازدید: 133
-

محمد پرویزی

کد متوفی: 7615 یازدید: 115
-

آرش امیریان

کد متوفی: 11513 یازدید: 93
-

گلناز زمانی

کد متوفی: 11742 یازدید: 103
-

بهجت نجفیان

کد متوفی: 28260 یازدید: 106
-

شمس الله دهنوی

کد متوفی: 36398 یازدید: 90
-

احمد اصلانی پور

کد متوفی: 43606 یازدید: 100
-

ایران طاهری

کد متوفی: 44321 یازدید: 108
-

حاج علی ستاری

کد متوفی: 52097 یازدید: 94
-

کربلایی زیور فرهنگیان

کد متوفی: 54035 یازدید: 97
-

کربلایی زیور فرهنگیان

کد متوفی: 58169 یازدید: 159
-

اله مراد پرویزی

کد متوفی: 59478 یازدید: 98
-

حاج حسینعلی صمدی

کد متوفی: 59668 یازدید: 91
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 68696 یازدید: 86
-

قاسم امجدیان

کد متوفی: 69853 یازدید: 95
-

بگعلی خسروی

کد متوفی: 72623 یازدید: 105
-

مهوش بنی عامر

کد متوفی: 78001 یازدید: 78
-

محمد حسن قبادی

کد متوفی: 800164 یازدید: 194
-

عزیزعلی اصلانی

کد متوفی: 6000095 یازدید: 81
-

ماهرخ سار امینی

کد متوفی: 6002178 یازدید: 104
-

اختر صیادی

کد متوفی: 6006517 یازدید: 116
-

لطف اله فخری

کد متوفی: 6015337 یازدید: 84
-

مجید و ابراهیم افتخاری

کد متوفی: 6023922 یازدید: 137
-

پروين ايزدي

کد متوفی: 6024171 یازدید: 80
-

حمید رضا صدری

کد متوفی: 6024938 یازدید: 93
-

حمید رضا صدری

کد متوفی: 6024939 یازدید: 98
-

جمشیر الیاسی

کد متوفی: 6028608 یازدید: 80
-

ماه رخسار همتی

کد متوفی: 6029567 یازدید: 77
-

مشهدی حسین همتی

کد متوفی: 6029886 یازدید: 86
-

حاج آقا حامد شاکری

کد متوفی: 6029911 یازدید: 80
-

کربلایی ماه رخسار همتی

کد متوفی: 6029971 یازدید: 70
-

مشهدی حسین همتی

کد متوفی: 6030024 یازدید: 78
-

مشهدی حسین همتی

کد متوفی: 6030032 یازدید: 72
-

کافیه پرویزی

کد متوفی: 6041804 یازدید: 65
-

کافیه پرویزی

کد متوفی: 6041812 یازدید: 71
-

کافیه پرویزی

کد متوفی: 6041815 یازدید: 66
-

کلفیه پرویزی

کد متوفی: 6041838 یازدید: 73
-

کافیه پرویزی

کد متوفی: 6041855 یازدید: 67
-

کافیه پرویزی

کد متوفی: 6041880 یازدید: 64
-

نادعلی چنانی و رعنا یاوری

کد متوفی: 6047998 یازدید: 65
-

طوبی خانم زارعی

کد متوفی: 6048813 یازدید: 75
-

عابد ابراهیمی

کد متوفی: 6051107 یازدید: 103
-

سیف علی دهنوی

کد متوفی: 6055722 یازدید: 78
1300/5/4 - 1330/4/5

مسعود کریمی

کد متوفی: 6059658 یازدید: 70
-

حجت الاسلام والمسلمین حاج حامد شاکری

کد متوفی: 6066028 یازدید: 80
1362/02/12 - 1384/11/17

مریم وکیلی

کد متوفی: 6073438 یازدید: 84
1344/2/10 - 1399/10/19

قاسم دبيريان

کد متوفی: 6079674 یازدید: 77
1319/9/1 - 1397/5/23

قاسم دبيريان

کد متوفی: 6091583 یازدید: 97
1319/9/1 - 1397/5/23

قاسم دبيريان

کد متوفی: 6091591 یازدید: 94
1319/9/1 - 1397/5/23

بهجت نجفیان

کد متوفی: 6092152 یازدید: 75
01/09/1336 - 17/07/1399

بهجت نجفیان

کد متوفی: 6092153 یازدید: 84
1336/09/01 - 1399/07/17

قاسم دبيريان

کد متوفی: 6092394 یازدید: 177
1319/9/1 - 1397/5/23

حمید رضا فرهمند

کد متوفی: 6100478 یازدید: 87
1375/10/14 - 1399/2/3

کربلایی حمید رضا فرهمند

کد متوفی: 6100495 یازدید: 72
1375/10/14 - 1399/2/3

کبری فرهنگیان

کد متوفی: 6105160 یازدید: 182
-

حياتعلي جعفري

کد متوفی: 6108820 یازدید: 313
-

ولی محمد کلهری

کد متوفی: 6109560 یازدید: 101
-

عفت آذری

کد متوفی: 6110092 یازدید: 63
1335/1/3 - 1399/11/22

کد متوفی: 6110093 یازدید: 109
-

مهدی نجفی

کد متوفی: 6111409 یازدید: 105
-

حامد شاکری

کد متوفی: 6111410 یازدید: 89
-

محبوبه صدری

کد متوفی: 6111413 یازدید: 126
-

امیر ایزدی

کد متوفی: 6111532 یازدید: 80
-

عزت الله فرشادفر

کد متوفی: 6112986 یازدید: 91
-

حشمت الله منصوری

کد متوفی: 6115204 یازدید: 77
1315 - 1391

حاج محمد حدیدی

کد متوفی: 6117044 یازدید: 156
- 1400/2/26

حاج محمد حدیدی

کد متوفی: 6117196 یازدید: 71
- 1400/2/26

نقره امجدیان

کد متوفی: 6117770 یازدید: 43
1311 - 1399

زهرا مظفری

کد متوفی: 6133000 یازدید: 72
1352 - 1400/04/31

طلا فتحی

کد متوفی: 6134641 یازدید: 119
1332/12/07 - 1400/04/05

محمود کیهانی

کد متوفی: 6134877 یازدید: 208
1322/12/03 - 1397/05/14

کربلایی سرور محمدی چراغی

کد متوفی: 6139136 یازدید: 47
1340/02/01 - 1400/05/19

کربلایی سرور محمدی چراغی

کد متوفی: 6139231 یازدید: 95
1340/02/02 - 1400/05/19

آسیه قیاسی

کد متوفی: 6149812 یازدید: 31
-

محمد مراد سردرهء

کد متوفی: 6152871 یازدید: 18
-

عزیز تپرشی

کد متوفی: 6157226 یازدید: 13
-

کوثر باوندپور

کد متوفی: 6159758 یازدید: 57
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید