آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان صحنه

طوبی محسنی

کد متوفی: 9315 یازدید: 236
-

بدراله سلیمی

کد متوفی: 28975 یازدید: 212
-

حشمت اله یاوری

کد متوفی: 49124 یازدید: 208
-

حشمت اله یاوری

کد متوفی: 52298 یازدید: 245
-

حمید اسمعیلی

کد متوفی: 54316 یازدید: 216
-

کربلایی محمدمراد مهدوی پور

کد متوفی: 76414 یازدید: 212
-

غلامعلی شاه حسینی

کد متوفی: 6008124 یازدید: 218
-

شهرا م دست افکن

کد متوفی: 6019349 یازدید: 204
-

حاجیه اختر ناصری

کد متوفی: 6032904 یازدید: 223
-

علی چراغی بید سرخی

کد متوفی: 6048025 یازدید: 280
-

عبداللّٰه نادری

کد متوفی: 6074223 یازدید: 199
- 1399/12/2

کرمرضا مکری

کد متوفی: 6076216 یازدید: 428
۱۳۲۵/۸/۳ - ۱۳۹۵/۷/۱۸

حاج علی باقر کرمی

کد متوفی: 6078605 یازدید: 273
-

کربلایی دلکش نوروزی

کد متوفی: 6081656 یازدید: 354
-

احمدقلی رضایی

کد متوفی: 6091321 یازدید: 196
-

احمدقلی رضایی

کد متوفی: 6091324 یازدید: 186
-

احمد قلی رضایی

کد متوفی: 6091328 یازدید: 370
-

حسین الماسی

کد متوفی: 6098861 یازدید: 203
-

حسین الماسی

کد متوفی: 6098868 یازدید: 235
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

محمد حیدری

کد متوفی: 6102108 یازدید: 589
1375/10/27 - 1398/07/21

قدرت‌اله خزائی پیرسرابی

کد متوفی: 6111774 یازدید: 191
۱۳۳۵/۰۵/۲۸ - ۱۳۷۲/۰۲/۱۵

علی دلفانی

کد متوفی: 6112137 یازدید: 516
۱۳۷۸/۷/۱۰ - ۱۴۰۰/۲/۱۴

بهمن جعفری نظیر

کد متوفی: 6112900 یازدید: 171
1355/11/9 - 1398/12/14

هیبت اله چراغی

کد متوفی: 6113082 یازدید: 124
1340/11/10 - 1400/01/28

هیبت اله چراغی بیدسرخی

کد متوفی: 6113115 یازدید: 664
1340/11/10 - 1400/01/28

صادق میرزایی

کد متوفی: 6116605 یازدید: 654
- 1372.02.25

منت علی اسماعیلی

کد متوفی: 6154945 یازدید: 164
-

سودابه مرادی

کد متوفی: 6156555 یازدید: 209
- 1400/07/16

نصرت فرهنگیان

کد متوفی: 6166734 یازدید: 31
-

مجتبی رمضانی

کد متوفی: 6170861 یازدید: 82
1355/06/16 - 1400/09/18

ابوالقاسم محمدپور

کد متوفی: 6171729 یازدید: 235
- 1400/09/29

اکبر پاشایی.شفیعی

کد متوفی: 6177116 یازدید: 95
-

علی محمد نادری

کد متوفی: 6182012 یازدید: 84
1328/07/06 - 1400/05/01

مرحوم نورخدا مرادی

کد متوفی: 6182506 یازدید: 26
-

شهید والا مقام معروفعلی مرادی

کد متوفی: 6182511 یازدید: 18
-

نورخدا مرادی

کد متوفی: 6182517 یازدید: 26
-

شهید والامقام معروفلی مرادی

کد متوفی: 6182520 یازدید: 22
-

شهید والامقام سیدعلی دمبادامی

کد متوفی: 6182523 یازدید: 26
-

شهید معروفعلی مرادی

کد متوفی: 6182551 یازدید: 47
-

شهید صیدعلی دمبادامی

کد متوفی: 6182553 یازدید: 36
-

معروفعلی مرادی بیدسرخی

کد متوفی: 6183810 یازدید: 335
1344/04/23 - 1362/12/04

رضا حیدری

کد متوفی: 6198097 یازدید: 24
-

کیومرث ابراهیمی

کد متوفی: 6204949 یازدید: 103
-

علیمراد میرنظری

کد متوفی: 6209399 یازدید: 181
1339/07/10 - 1398/04/26

حاج کریم محمدی ینگیجه

کد متوفی: 6209445 یازدید: 20
-

حسین نادری

کد متوفی: 6211910 یازدید: 39
- 1401/05/21

قدرت اله سلیمانی

کد متوفی: 6219508 یازدید: 36
1339/11/01 - 1388/08/01

حضرت آیت الله معصومی معصومی

کد متوفی: 6220295 یازدید: 8
- 1401/09/19

حمزه محبی

کد متوفی: 6229652 یازدید: 7
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید