آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان صحنه

طوبی محسنی

کد متوفی: 9315 یازدید: 281
-

بدراله سلیمی

کد متوفی: 28975 یازدید: 278
-

حشمت اله یاوری

کد متوفی: 49124 یازدید: 260
-

حشمت اله یاوری

کد متوفی: 52298 یازدید: 298
-

حمید اسمعیلی

کد متوفی: 54316 یازدید: 283
-

کربلایی محمدمراد مهدوی پور

کد متوفی: 76414 یازدید: 269
-

غلامعلی شاه حسینی

کد متوفی: 6008124 یازدید: 303
-

شهرا م دست افکن

کد متوفی: 6019349 یازدید: 271
-

حاجیه اختر ناصری

کد متوفی: 6032904 یازدید: 288
-

علی چراغی بید سرخی

کد متوفی: 6048025 یازدید: 335
-

عبداللّٰه نادری

کد متوفی: 6074223 یازدید: 276
- 1399/12/2

کرمرضا مکری

کد متوفی: 6076216 یازدید: 630
۱۳۲۵/۸/۳ - ۱۳۹۵/۷/۱۸

حاج علی باقر کرمی

کد متوفی: 6078605 یازدید: 346
-

کربلایی دلکش نوروزی

کد متوفی: 6081656 یازدید: 409
-

احمدقلی رضایی

کد متوفی: 6091321 یازدید: 256
-

احمدقلی رضایی

کد متوفی: 6091324 یازدید: 258
-

احمد قلی رضایی

کد متوفی: 6091328 یازدید: 439
-

حسین الماسی

کد متوفی: 6098861 یازدید: 282
-

حسین الماسی

کد متوفی: 6098868 یازدید: 332
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

محمد حیدری

کد متوفی: 6102108 یازدید: 703
1375/10/27 - 1398/07/21

قدرت‌اله خزائی پیرسرابی

کد متوفی: 6111774 یازدید: 252
۱۳۳۵/۰۵/۲۸ - ۱۳۷۲/۰۲/۱۵

علی دلفانی

کد متوفی: 6112137 یازدید: 771
۱۳۷۸/۷/۱۰ - ۱۴۰۰/۲/۱۴

بهمن جعفری نظیر

کد متوفی: 6112900 یازدید: 236
1355/11/9 - 1398/12/14

هیبت اله چراغی

کد متوفی: 6113082 یازدید: 177
1340/11/10 - 1400/01/28

هیبت اله چراغی بیدسرخی

کد متوفی: 6113115 یازدید: 738
1340/11/10 - 1400/01/28

صادق میرزایی

کد متوفی: 6116605 یازدید: 811
- 1372.02.25

منت علی اسماعیلی

کد متوفی: 6154945 یازدید: 206
-

سودابه مرادی

کد متوفی: 6156555 یازدید: 313
- 1400/07/16

نصرت فرهنگیان

کد متوفی: 6166734 یازدید: 94
-

مجتبی رمضانی

کد متوفی: 6170861 یازدید: 145
1355/06/16 - 1400/09/18

ابوالقاسم محمدپور

کد متوفی: 6171729 یازدید: 266
- 1400/09/29

اکبر پاشایی.شفیعی

کد متوفی: 6177116 یازدید: 156
-

علی محمد نادری

کد متوفی: 6182012 یازدید: 182
1328/07/06 - 1400/05/01

مرحوم نورخدا مرادی

کد متوفی: 6182506 یازدید: 99
-

شهید والا مقام معروفعلی مرادی

کد متوفی: 6182511 یازدید: 50
-

نورخدا مرادی

کد متوفی: 6182517 یازدید: 99
-

شهید والامقام معروفلی مرادی

کد متوفی: 6182520 یازدید: 49
-

شهید والامقام سیدعلی دمبادامی

کد متوفی: 6182523 یازدید: 96
-

شهید معروفعلی مرادی

کد متوفی: 6182551 یازدید: 93
-

شهید صیدعلی دمبادامی

کد متوفی: 6182553 یازدید: 90
-

معروفعلی مرادی بیدسرخی

کد متوفی: 6183810 یازدید: 456
1344/04/23 - 1362/12/04

رضا حیدری

کد متوفی: 6198097 یازدید: 70
-

کیومرث ابراهیمی

کد متوفی: 6204949 یازدید: 131
-

علیمراد میرنظری

کد متوفی: 6209399 یازدید: 254
1339/07/10 - 1398/04/26

حاج کریم محمدی ینگیجه

کد متوفی: 6209445 یازدید: 74
-

حسین نادری

کد متوفی: 6211910 یازدید: 99
- 1401/05/21

قدرت اله سلیمانی

کد متوفی: 6219508 یازدید: 121
1339/11/01 - 1388/08/01

حضرت آیت الله معصومی معصومی

کد متوفی: 6220295 یازدید: 74
- 1401/09/19

حمزه محبی

کد متوفی: 6229652 یازدید: 58
-

حبیب‌الله عزیزی

کد متوفی: 6235555 یازدید: 198
- 1402/05/13

آرش امیری

کد متوفی: 6236604 یازدید: 43
1370/01/30 - 1402/06/30

کربلایی رحمان نادربیگی

کد متوفی: 6237948 یازدید: 25
-

کربلایی رحمان نادربیگی

کد متوفی: 6237952 یازدید: 29
-

مشهدی حمیده نظری

کد متوفی: 6237954 یازدید: 23
-

مشهدی حمیده نظری

کد متوفی: 6237956 یازدید: 22
-

حاج عباس سلیمانی

کد متوفی: 6246895 یازدید: 14
1304/01/02 - 1402/09/25

شریف بیگی رزینی

کد متوفی: 6248179 یازدید: 2
1323/07/21 - 1403/01/02
Loading...

لطفا شکیبا باشید