آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان صحنه

طوبی محسنی

کد متوفی: 9315 یازدید: 260
-

بدراله سلیمی

کد متوفی: 28975 یازدید: 249
-

حشمت اله یاوری

کد متوفی: 49124 یازدید: 239
-

حشمت اله یاوری

کد متوفی: 52298 یازدید: 273
-

حمید اسمعیلی

کد متوفی: 54316 یازدید: 251
-

کربلایی محمدمراد مهدوی پور

کد متوفی: 76414 یازدید: 244
-

غلامعلی شاه حسینی

کد متوفی: 6008124 یازدید: 267
-

شهرا م دست افکن

کد متوفی: 6019349 یازدید: 246
-

حاجیه اختر ناصری

کد متوفی: 6032904 یازدید: 264
-

علی چراغی بید سرخی

کد متوفی: 6048025 یازدید: 307
-

عبداللّٰه نادری

کد متوفی: 6074223 یازدید: 247
- 1399/12/2

کرمرضا مکری

کد متوفی: 6076216 یازدید: 531
۱۳۲۵/۸/۳ - ۱۳۹۵/۷/۱۸

حاج علی باقر کرمی

کد متوفی: 6078605 یازدید: 315
-

کربلایی دلکش نوروزی

کد متوفی: 6081656 یازدید: 384
-

احمدقلی رضایی

کد متوفی: 6091321 یازدید: 231
-

احمدقلی رضایی

کد متوفی: 6091324 یازدید: 232
-

احمد قلی رضایی

کد متوفی: 6091328 یازدید: 417
-

حسین الماسی

کد متوفی: 6098861 یازدید: 245
-

حسین الماسی

کد متوفی: 6098868 یازدید: 299
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

محمد حیدری

کد متوفی: 6102108 یازدید: 669
1375/10/27 - 1398/07/21

قدرت‌اله خزائی پیرسرابی

کد متوفی: 6111774 یازدید: 223
۱۳۳۵/۰۵/۲۸ - ۱۳۷۲/۰۲/۱۵

علی دلفانی

کد متوفی: 6112137 یازدید: 732
۱۳۷۸/۷/۱۰ - ۱۴۰۰/۲/۱۴

بهمن جعفری نظیر

کد متوفی: 6112900 یازدید: 207
1355/11/9 - 1398/12/14

هیبت اله چراغی

کد متوفی: 6113082 یازدید: 157
1340/11/10 - 1400/01/28

هیبت اله چراغی بیدسرخی

کد متوفی: 6113115 یازدید: 713
1340/11/10 - 1400/01/28

صادق میرزایی

کد متوفی: 6116605 یازدید: 744
- 1372.02.25

منت علی اسماعیلی

کد متوفی: 6154945 یازدید: 186
-

سودابه مرادی

کد متوفی: 6156555 یازدید: 273
- 1400/07/16

نصرت فرهنگیان

کد متوفی: 6166734 یازدید: 73
-

مجتبی رمضانی

کد متوفی: 6170861 یازدید: 127
1355/06/16 - 1400/09/18

ابوالقاسم محمدپور

کد متوفی: 6171729 یازدید: 249
- 1400/09/29

اکبر پاشایی.شفیعی

کد متوفی: 6177116 یازدید: 127
-

علی محمد نادری

کد متوفی: 6182012 یازدید: 151
1328/07/06 - 1400/05/01

مرحوم نورخدا مرادی

کد متوفی: 6182506 یازدید: 79
-

شهید والا مقام معروفعلی مرادی

کد متوفی: 6182511 یازدید: 28
-

نورخدا مرادی

کد متوفی: 6182517 یازدید: 69
-

شهید والامقام معروفلی مرادی

کد متوفی: 6182520 یازدید: 32
-

شهید والامقام سیدعلی دمبادامی

کد متوفی: 6182523 یازدید: 69
-

شهید معروفعلی مرادی

کد متوفی: 6182551 یازدید: 71
-

شهید صیدعلی دمبادامی

کد متوفی: 6182553 یازدید: 75
-

معروفعلی مرادی بیدسرخی

کد متوفی: 6183810 یازدید: 407
1344/04/23 - 1362/12/04

رضا حیدری

کد متوفی: 6198097 یازدید: 52
-

کیومرث ابراهیمی

کد متوفی: 6204949 یازدید: 116
-

علیمراد میرنظری

کد متوفی: 6209399 یازدید: 233
1339/07/10 - 1398/04/26

حاج کریم محمدی ینگیجه

کد متوفی: 6209445 یازدید: 48
-

حسین نادری

کد متوفی: 6211910 یازدید: 78
- 1401/05/21

قدرت اله سلیمانی

کد متوفی: 6219508 یازدید: 96
1339/11/01 - 1388/08/01

حضرت آیت الله معصومی معصومی

کد متوفی: 6220295 یازدید: 60
- 1401/09/19

حمزه محبی

کد متوفی: 6229652 یازدید: 39
-

حبیب‌الله عزیزی

کد متوفی: 6235555 یازدید: 186
- 1402/05/13

آرش امیری

کد متوفی: 6236604 یازدید: 30
1370/01/30 - 1402/06/30

کربلایی رحمان نادربیگی

کد متوفی: 6237948 یازدید: 10
-

کربلایی رحمان نادربیگی

کد متوفی: 6237952 یازدید: 16
-

مشهدی حمیده نظری

کد متوفی: 6237954 یازدید: 8
-

مشهدی حمیده نظری

کد متوفی: 6237956 یازدید: 9
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید