آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کنگاور

کیخسرو صادقی

کد متوفی: 525 یازدید: 98
-

کیخسرو صادقی

کد متوفی: 528 یازدید: 89
-

کیخسرو صادقی

کد متوفی: 678 یازدید: 110
-

محمد گلعذار

کد متوفی: 3709 یازدید: 99
-

سردار نجاتعلی زارعی

کد متوفی: 5434 یازدید: 95
-

علی جعفر جعفری

کد متوفی: 14291 یازدید: 97
-

هاجر گودینی

کد متوفی: 14790 یازدید: 255
-

محمدعلی شجاعی مهر

کد متوفی: 14908 یازدید: 123
-

امیر خزائی

کد متوفی: 20205 یازدید: 118
-

هادی کولیوند

کد متوفی: 20218 یازدید: 116
-

رضا کولیوند

کد متوفی: 20494 یازدید: 105
-

شوکت گداری

کد متوفی: 21187 یازدید: 113
-

الله حسین رحمان آبادی

کد متوفی: 30786 یازدید: 86
-

یارحسین رحمان آبادی

کد متوفی: 30790 یازدید: 113
-

نادر رحمان آبادی

کد متوفی: 30794 یازدید: 85
-

حمیده رحمان آبادی

کد متوفی: 30799 یازدید: 97
-

یدالله حسین پور سمنگانی

کد متوفی: 30844 یازدید: 78
-

موسی خزایی

کد متوفی: 42539 یازدید: 84
-

حسین زنگنه

کد متوفی: 42549 یازدید: 107
-

ستاره خزایی

کد متوفی: 42551 یازدید: 89
-

کربلایی فرج الله حاجی آبادی

کد متوفی: 63201 یازدید: 80
-

کربلایی فرج الله حاجی آبادی

کد متوفی: 63286 یازدید: 80
-

بیگ محمد مرآتی

کد متوفی: 63860 یازدید: 101
-

نصرت‌الله رضایی

کد متوفی: 68638 یازدید: 83
-

فریبا بهرام نژاد

کد متوفی: 69916 یازدید: 133
-

حاج خداداد زنگنه

کد متوفی: 75099 یازدید: 148
-

کربلایی فتح الله گودینی

کد متوفی: 76472 یازدید: 78
-

جنت خمیس آبادی

کد متوفی: 79335 یازدید: 98
-

فانوس مرآتی

کد متوفی: 6003142 یازدید: 94
-

امیرحمزه عظیمی فشی

کد متوفی: 6003151 یازدید: 90
-

احمد علی گودینی

کد متوفی: 6008360 یازدید: 98
-

احمد علی گودینی

کد متوفی: 6008376 یازدید: 117
-

عبدالعلی خمیس آبادی

کد متوفی: 6011563 یازدید: 87
-

عبدالعلی خمیس آبادی

کد متوفی: 6011661 یازدید: 92
-

عبدالعلی خمیس آبادی

کد متوفی: 6011691 یازدید: 547
-

حاج کاظم احمدی گودینی

کد متوفی: 6011762 یازدید: 239
-

کبری کارخانه

کد متوفی: 6011984 یازدید: 125
-

یونس خزایی

کد متوفی: 6017343 یازدید: 96
-

محبوبه (مهری) طیب زاده

کد متوفی: 6018746 یازدید: 86
-

محمد جمالی فشی

کد متوفی: 6022496 یازدید: 85
-

حجت اله میرزاپور

کد متوفی: 6022877 یازدید: 80
-

علی جعفر جعفری

کد متوفی: 6030523 یازدید: 73
-

عشرت (اشرف) دهنوی

کد متوفی: 6034008 یازدید: 81
-

عشرت دهنوی

کد متوفی: 6034022 یازدید: 107
-

نسرین حسین آبادی

کد متوفی: 6034529 یازدید: 115
-

درویش نیکوزاد

کد متوفی: 6043148 یازدید: 80
-

حاجی قربان شورچه

کد متوفی: 6047787 یازدید: 92
-

حاجی قربان شورچه

کد متوفی: 6047792 یازدید: 100
-

حاجی قربان شورچه

کد متوفی: 6047801 یازدید: 92
-

صدیقه گودینی

کد متوفی: 6048709 یازدید: 76
-

حسین پاشایی پاشایی

کد متوفی: 6053931 یازدید: 81
-

صحبت اله گودینی

کد متوفی: 6055770 یازدید: 81
- 1مهر99

بتول شمشادی

کد متوفی: 6057801 یازدید: 86
-

شهید رحمت الله راهجو

کد متوفی: 6061654 یازدید: 85
- 1365/11/9

حاج احمد وحاجیه عالمتاج فرتاش وجدیدی

کد متوفی: 6064179 یازدید: 336
۱۳۲۴.۴۲۴ - ۱۳۹۸.۱۱.۳

عشرت دهنوی

کد متوفی: 6065330 یازدید: 93
-

وحید ساری اصلانی

کد متوفی: 6066371 یازدید: 72
1360 - 1385

معصومه کنگاوری

کد متوفی: 6079642 یازدید: 68
- 99/11/28

سید غلامرضا رضوی

کد متوفی: 6080774 یازدید: 87
۱۳۳۴/۲/۱۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

سید غلامرضا رضوی

کد متوفی: 6080857 یازدید: 72
-

سیدغلامرضا رضوی

کد متوفی: 6080892 یازدید: 73
1334/02شاد - 1397/12/19

سیدغلامرضا رضوی

کد متوفی: 6080895 یازدید: 69
1334/02/15 - 1397/12/19

سید غلامرضا رضوی

کد متوفی: 6080922 یازدید: 350
1334/02/15 - 1397/12/19

حشمت‌علی دهنوی

کد متوفی: 6091682 یازدید: 224
۱۳۳۷/۰۲/۰۹ - ۱۳۷۷/۰۳/۰۲

وجیهه دهنوی

کد متوفی: 6091736 یازدید: 189
13330701 - 13980824

کربلایی عنایت گودینی

کد متوفی: 6093854 یازدید: 64
- 140013

کربلایی عنایت گودینی

کد متوفی: 6093990 یازدید: 134
1319/3/4 - 1400/1/3

کد متوفی: 6096889 یازدید: 82
-

سیما مرادی

کد متوفی: 6098233 یازدید: 348
- 1397/05/08

عزت بانو محمدی

کد متوفی: 6104669 یازدید: 148
13131208 - 13991014

یحیی محمدزاده گودینی

کد متوفی: 6105528 یازدید: 717
- ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

حاجیه خانم عشرت بانو منصوری

کد متوفی: 6105726 یازدید: 932
۱۳۲۶/۰۱/۰۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

رضا و محمد طاها خزائی

کد متوفی: 6107417 یازدید: 130
-

حواسقلی سامیری

کد متوفی: 6107619 یازدید: 75
3/7/1333 - 25/12/1399

حسین شمسی کیوان

کد متوفی: 6108763 یازدید: 389
1335/04/03 - 1399/12/05

حميده قارلقي

کد متوفی: 6112036 یازدید: 300
-

مهدی افشار

کد متوفی: 6112480 یازدید: 172
-

مشهدی محبعلی زارعی

کد متوفی: 6122495 یازدید: 36
1298/12/20 - 1400/01/04

حاج صفر علی مرآتی

کد متوفی: 6123183 یازدید: 627
-

علیشاه میرزایی پناه

کد متوفی: 6123323 یازدید: 103
1324/11/10 - 1397/01/04

علی عسگری

کد متوفی: 6123334 یازدید: 167
1363/11/22 - 1397/06/17

احمد نظری

کد متوفی: 6123744 یازدید: 46
- 1395/03/21

حبیب گلبداغی

کد متوفی: 6125214 یازدید: 46
-

حبیب گلبداغی

کد متوفی: 6125320 یازدید: 77
- 1400/03/25

حبیب گلبداغی

کد متوفی: 6125373 یازدید: 49
1334/03/25 - 1400/03/25

رضا مرادیان

کد متوفی: 6125874 یازدید: 124
-

شادروان سرهنگ علی حسین امیدی

کد متوفی: 6126068 یازدید: 1184
1339/05/01 - 1400/03/11

سرهنگ علی حسین امیدی

کد متوفی: 6132358 یازدید: 182
-

سیما مرادی

کد متوفی: 6133886 یازدید: 193
-

حاج حسن علی خزایی

کد متوفی: 6138856 یازدید: 108
-

رخشنده سادات عبدالهی

کد متوفی: 6149664 یازدید: 311
1317/03/23 - 1400/06/18

غلام علی مراتی پور

کد متوفی: 6150545 یازدید: 414
-

وحید کارخانه

کد متوفی: 6150809 یازدید: 20
-

وحید کارخانه

کد متوفی: 6150811 یازدید: 633
-

خانم سلطان فروتن

کد متوفی: 6151360 یازدید: 165
-

خیر الله محمودی

کد متوفی: 6153843 یازدید: 36
- 1399/07/14

خیرالله محمودی

کد متوفی: 6153898 یازدید: 436
-

محمد اکبر آبادی

کد متوفی: 6157845 یازدید: 350
-

حاج علیرضا حسین آبادی

کد متوفی: 6162156 یازدید: 41
-

حاج مهدی رجبی

کد متوفی: 6162181 یازدید: 105
1363/06/10 - 1400/07/17
Loading...

لطفا شکیبا باشید