آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کنگاور

کیخسرو صادقی

کد متوفی: 525 یازدید: 283
-

کیخسرو صادقی

کد متوفی: 528 یازدید: 270
-

کیخسرو صادقی

کد متوفی: 678 یازدید: 270
-

محمد گلعذار

کد متوفی: 3709 یازدید: 281
-

سردار نجاتعلی زارعی

کد متوفی: 5434 یازدید: 308
-

علی جعفر جعفری

کد متوفی: 14291 یازدید: 320
-

هاجر گودینی

کد متوفی: 14790 یازدید: 643
-

محمدعلی شجاعی مهر

کد متوفی: 14908 یازدید: 259
-

امیر خزائی

کد متوفی: 20205 یازدید: 364
-

هادی کولیوند

کد متوفی: 20218 یازدید: 397
-

رضا کولیوند

کد متوفی: 20494 یازدید: 366
-

شوکت گداری

کد متوفی: 21187 یازدید: 278
-

الله حسین رحمان آبادی

کد متوفی: 30786 یازدید: 289
-

یارحسین رحمان آبادی

کد متوفی: 30790 یازدید: 285
-

نادر رحمان آبادی

کد متوفی: 30794 یازدید: 261
-

حمیده رحمان آبادی

کد متوفی: 30799 یازدید: 290
-

یدالله حسین پور سمنگانی

کد متوفی: 30844 یازدید: 250
-

موسی خزایی

کد متوفی: 42539 یازدید: 283
-

حسین زنگنه

کد متوفی: 42549 یازدید: 779
-

ستاره خزایی

کد متوفی: 42551 یازدید: 350
-

کربلایی فرج الله حاجی آبادی

کد متوفی: 63201 یازدید: 232
-

کربلایی فرج الله حاجی آبادی

کد متوفی: 63286 یازدید: 309
-

بیگ محمد مرآتی

کد متوفی: 63860 یازدید: 268
-

فریبا بهرام نژاد

کد متوفی: 69916 یازدید: 337
-

حاج خداداد زنگنه

کد متوفی: 75099 یازدید: 395
-

کربلایی فتح الله گودینی

کد متوفی: 76472 یازدید: 262
-

جنت خمیس آبادی

کد متوفی: 79335 یازدید: 247
-

فانوس مرآتی

کد متوفی: 6003142 یازدید: 236
-

امیرحمزه عظیمی فشی

کد متوفی: 6003151 یازدید: 281
-

احمد علی گودینی

کد متوفی: 6008360 یازدید: 273
-

احمد علی گودینی

کد متوفی: 6008376 یازدید: 286
-

عبدالعلی خمیس آبادی

کد متوفی: 6011563 یازدید: 240
-

عبدالعلی خمیس آبادی

کد متوفی: 6011661 یازدید: 256
-

عبدالعلی خمیس آبادی

کد متوفی: 6011691 یازدید: 1035
-

حاج کاظم احمدی گودینی

کد متوفی: 6011762 یازدید: 420
-

کبری کارخانه

کد متوفی: 6011984 یازدید: 275
-

یونس خزایی

کد متوفی: 6017343 یازدید: 231
-

محمد جمالی فشی

کد متوفی: 6022496 یازدید: 246
-

حجت اله میرزاپور

کد متوفی: 6022877 یازدید: 234
-

علی جعفر جعفری

کد متوفی: 6030523 یازدید: 180
-

عشرت (اشرف) دهنوی

کد متوفی: 6034008 یازدید: 206
-

عشرت دهنوی

کد متوفی: 6034022 یازدید: 257
-

نسرین حسین آبادی

کد متوفی: 6034529 یازدید: 379
-

درویش نیکوزاد

کد متوفی: 6043148 یازدید: 255
-

حاجی قربان شورچه

کد متوفی: 6047787 یازدید: 243
-

حاجی قربان شورچه

کد متوفی: 6047792 یازدید: 245
-

حاجی قربان شورچه

کد متوفی: 6047801 یازدید: 274
-

صدیقه گودینی

کد متوفی: 6048709 یازدید: 225
-

حسین پاشایی پاشایی

کد متوفی: 6053931 یازدید: 250
-

صحبت اله گودینی

کد متوفی: 6055770 یازدید: 214
- 1مهر99

بتول شمشادی

کد متوفی: 6057801 یازدید: 226
-

شهید رحمت الله راهجو

کد متوفی: 6061654 یازدید: 364
- 1365/11/9

حاج احمد وحاجیه عالمتاج فرتاش وجدیدی

کد متوفی: 6064179 یازدید: 548
۱۳۲۴.۴۲۴ - ۱۳۹۸.۱۱.۳

عشرت دهنوی

کد متوفی: 6065330 یازدید: 223
-

وحید ساری اصلانی

کد متوفی: 6066371 یازدید: 268
1360 - 1385

معصومه کنگاوری

کد متوفی: 6079642 یازدید: 260
- 99/11/28

سید غلامرضا رضوی

کد متوفی: 6080774 یازدید: 273
۱۳۳۴/۲/۱۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

سید غلامرضا رضوی

کد متوفی: 6080857 یازدید: 204
-

سیدغلامرضا رضوی

کد متوفی: 6080892 یازدید: 260
1334/02شاد - 1397/12/19

سیدغلامرضا رضوی

کد متوفی: 6080895 یازدید: 239
1334/02/15 - 1397/12/19

سید غلامرضا رضوی

کد متوفی: 6080922 یازدید: 517
1334/02/15 - 1397/12/19

حشمت‌علی دهنوی

کد متوفی: 6091682 یازدید: 674
۱۳۳۷/۰۲/۰۹ - ۱۳۷۷/۰۳/۰۲

وجیهه دهنوی

کد متوفی: 6091736 یازدید: 339
13330701 - 13980824

کربلایی عنایت گودینی

کد متوفی: 6093854 یازدید: 215
- 140013

کربلایی عنایت گودینی

کد متوفی: 6093990 یازدید: 315
1319/3/4 - 1400/1/3

کد متوفی: 6096889 یازدید: 195
-

سیما مرادی

کد متوفی: 6098233 یازدید: 478
- 1397/05/08

عزت بانو محمدی

کد متوفی: 6104669 یازدید: 310
13131208 - 13991014

یحیی محمدزاده گودینی

کد متوفی: 6105528 یازدید: 1030
- ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

حاجیه خانم عشرت بانو منصوری

کد متوفی: 6105726 یازدید: 1134
۱۳۲۶/۰۱/۰۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

رضا و محمد طاها خزائی

کد متوفی: 6107417 یازدید: 302
-

حواسقلی سامیری

کد متوفی: 6107619 یازدید: 229
3/7/1333 - 25/12/1399

حسین شمسی کیوان

کد متوفی: 6108763 یازدید: 572
1335/04/03 - 1399/12/05

حميده قارلقي

کد متوفی: 6112036 یازدید: 476
-

مهدی افشار

کد متوفی: 6112480 یازدید: 327
-

مشهدی محبعلی زارعی

کد متوفی: 6122495 یازدید: 135
1298/12/20 - 1400/01/04

حاج صفر علی مرآتی

کد متوفی: 6123183 یازدید: 840
-

علیشاه میرزایی پناه

کد متوفی: 6123323 یازدید: 244
1324/11/10 - 1397/01/04

علی عسگری

کد متوفی: 6123334 یازدید: 274
1363/11/22 - 1397/06/17

احمد نظری

کد متوفی: 6123744 یازدید: 161
- 1395/03/21

حبیب گلبداغی

کد متوفی: 6125214 یازدید: 246
-

حبیب گلبداغی

کد متوفی: 6125320 یازدید: 208
- 1400/03/25

حبیب گلبداغی

کد متوفی: 6125373 یازدید: 189
1334/03/25 - 1400/03/25

شادروان سرهنگ علی حسین امیدی

کد متوفی: 6126068 یازدید: 1576
1339/05/01 - 1400/03/11

سرهنگ علی حسین امیدی

کد متوفی: 6132358 یازدید: 501
-

حاج حسن علی خزایی

کد متوفی: 6138856 یازدید: 488
1315/08/08 - 1393/02/02

رخشنده سادات عبدالهی

کد متوفی: 6149664 یازدید: 941
1317/03/23 - 1400/06/18

غلام علی مراتی پور

کد متوفی: 6150545 یازدید: 589
-

وحید کارخانه

کد متوفی: 6150809 یازدید: 160
-

وحید کارخانه

کد متوفی: 6150811 یازدید: 1067
-

خانم سلطان فروتن

کد متوفی: 6151360 یازدید: 294
-

خیر الله محمودی

کد متوفی: 6153843 یازدید: 169
- 1399/07/14

خیرالله محمودی

کد متوفی: 6153898 یازدید: 607
-

محمد اکبر آبادی

کد متوفی: 6157845 یازدید: 555
-

حاج علیرضا حسین آبادی

کد متوفی: 6162156 یازدید: 165
-

حاج مهدی رجبی

کد متوفی: 6162181 یازدید: 236
1363/06/10 - 1400/07/17

غلامحسین متین

کد متوفی: 6169429 یازدید: 122
1308 - 1400/09/03

سیده مهین موسویان

کد متوفی: 6169442 یازدید: 275
1338/04/01 - 1400/08/27

شمس الله رازانی

کد متوفی: 6169506 یازدید: 80
1328/06/17 - 1392/01/24

حاجیه ملیحه احمدی گودینی

کد متوفی: 6170787 یازدید: 87
1326/03/01 - 1400/08/29

شبنم میرانی

کد متوفی: 6173271 یازدید: 251
1361 - 1400/06/22

شبنم میرانی

کد متوفی: 6173288 یازدید: 85
-

اکبر خرمایی

کد متوفی: 6173421 یازدید: 64
1335/10/21 - 1391/03/23

اکبر خرمایی

کد متوفی: 6173426 یازدید: 105
-

علی میرزا حسن آبادی

کد متوفی: 6173518 یازدید: 150
- 1400/06/15

علیمراد جلیلوند

کد متوفی: 6176585 یازدید: 138
1336/01/02 - 1398/05/07

محمد جلیلوند

کد متوفی: 6176586 یازدید: 188
1329/01/02 - 1372/11/07

شهید رحمت الله راهجو

کد متوفی: 6177465 یازدید: 134
-

یدالله دهنوی

کد متوفی: 6177515 یازدید: 88
-

محمدعلے حسین آبادے

کد متوفی: 6183474 یازدید: 358
-

کتابعلی فتاحی

کد متوفی: 6183481 یازدید: 85
-

محمد ابراهیم رضایی

کد متوفی: 6183520 یازدید: 80
- 1393/07/25

امیدعلی فشی

کد متوفی: 6185057 یازدید: 360
1331/05/01 - 1390/12/11

مرحوم فتحعلی الهی

کد متوفی: 6187287 یازدید: 149
-

🖤 🤲🖤

کد متوفی: 6187290 یازدید: 136
-

قدرت الله باقری

کد متوفی: 6187295 یازدید: 53
-

شیرین باقری

کد متوفی: 6187296 یازدید: 145
-

حاج سیدمحمد موسوی صانع

کد متوفی: 6187306 یازدید: 212
1325/04/09 - 1400/05/23

حاج خسرو حسین پور مقدم

کد متوفی: 6188193 یازدید: 1127
-

سرهنگ ابراهیم حسینی دلجو

کد متوفی: 6188296 یازدید: 258
1345/03/10 - 1400/06/07

محمد سلطان آبادی

کد متوفی: 6190497 یازدید: 81
1370/11/11 - 1395/01/17

محمد سلطان آبادی

کد متوفی: 6190521 یازدید: 119
1370/11/12 - 1395/01/17

سید احمد میرعباسی

کد متوفی: 6191732 یازدید: 177
1360/06/24 - 1401/01/19

حاجیه خانم زینت کارخانه

کد متوفی: 6198684 یازدید: 83
-

محمدصادق حیدری

کد متوفی: 6200202 یازدید: 337
1335/04/02 - 1399/03/07

مسعود راهجو

کد متوفی: 6201431 یازدید: 84
-

هادی کولیوند

کد متوفی: 6201572 یازدید: 58
-

محمد ناصر مجیدی

کد متوفی: 6202023 یازدید: 475
1327/11/10 - 1400/03/18

جلال سوری

کد متوفی: 6202406 یازدید: 144
1355/07/01 - 1400/12/04

زهرا مجیدی

کد متوفی: 6203237 یازدید: 181
- 1395/03/25

سکینه سمیعی

کد متوفی: 6203309 یازدید: 79
- 1399/03/27

علی گل ترکاشوند

کد متوفی: 6205474 یازدید: 96
1342/01/10 - 1400/05/08

صبار رحمت آبادی

کد متوفی: 6210588 یازدید: 97
1369/07/10 - 1401/05/05

عزیزعلی ترکاشوند

کد متوفی: 6211134 یازدید: 422
- 1401/05/08

سعید کارخانه ای

کد متوفی: 6214383 یازدید: 134
- 1401/06/09

حاج هوشنگ گودینی

کد متوفی: 6214885 یازدید: 167
- 1401/06/11

براتعلی شهرامی

کد متوفی: 6215165 یازدید: 272
1322/06/27 - 1400/01/19

بیگم جمالی

کد متوفی: 6215166 یازدید: 73
1300/01/01 - 1388/08/16

تقی ابراهیمی

کد متوفی: 6215167 یازدید: 68
1300/01/01 - 1366/10/26

ماه سلطان براتی

کد متوفی: 6215168 یازدید: 66
1300/01/01 - 1374/01/01

مرادعلی شهرامی

کد متوفی: 6215169 یازدید: 88
1291/01/01 - 1348/07/10

ابراهیم حسینی دلجو

کد متوفی: 6216692 یازدید: 199
1345/03/10 - 1400/06/07

پدران آسمانی

کد متوفی: 6223527 یازدید: 64
-

شهید ستوان سوم امامقلی ثامنی

کد متوفی: 6228045 یازدید: 114
1341/08/04 - 1384/04/13

جعفر مومنی

کد متوفی: 6228587 یازدید: 77
1347/12/07 - 1400/03/30

احمد نظری

کد متوفی: 6230594 یازدید: 67
- 1397

لیلی یزدانی فر

کد متوفی: 6234204 یازدید: 154
- 1402/04/23

بهمن رضایی مسلم

کد متوفی: 6234870 یازدید: 62
1364/11/22 - 1402/04/07

مهندس مهسا احمدی

کد متوفی: 6237930 یازدید: 138
1375/06/31 - 1402/05/25

ایرج خالوندی

کد متوفی: 6238133 یازدید: 285
- 1402/07/01

میخانم داودی

کد متوفی: 6239586 یازدید: 58
-

عباداله سلیمی

کد متوفی: 6239968 یازدید: 38
1315/11/15 - 1399/12/08

امير اكبر آبادي

کد متوفی: 6242456 یازدید: 86
- 1402/09/18
Loading...

لطفا شکیبا باشید