آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان گیلانغرب

فرهاد عالی نسب گیلان

کد متوفی: 9353 یازدید: 270
-

عزيز الهي

کد متوفی: 53433 یازدید: 308
-

امیررضا الهی

کد متوفی: 54177 یازدید: 332
-

محمدرضا جعفری

کد متوفی: 6001894 یازدید: 254
-

لطف اله آزادی

کد متوفی: 6013804 یازدید: 222
-

یدالله محمدبیگی (حشمتی)

کد متوفی: 6015199 یازدید: 238
-

پدر مادر خواهر رمضانی

کد متوفی: 6015917 یازدید: 256
-

منوچهر یزدان پژوه

کد متوفی: 6021772 یازدید: 232
-

منوچهر یزدان پژوه

کد متوفی: 6023887 یازدید: 254
-

منوچهر یزدان پژوه

کد متوفی: 6023976 یازدید: 248
-

علیخان شبابی

کد متوفی: 6029933 یازدید: 222
-

علیخان شبابی

کد متوفی: 6029937 یازدید: 397
-

علی ناصری

کد متوفی: 6030212 یازدید: 277
-

جواد نیا

کد متوفی: 6041886 یازدید: 228
-

مشهدی فرمان الهی تبار

کد متوفی: 6046260 یازدید: 371
-

علیمیر پروین

کد متوفی: 6060456 یازدید: 255
-

کربلایی علی پروین

کد متوفی: 6060462 یازدید: 251
-

لطف اله آزادی

کد متوفی: 6064493 یازدید: 260
1348/03/15 - 1399/09/17

مهدی بابکی مطلق

کد متوفی: 6067194 یازدید: 263
-

وهاب کاظمی

کد متوفی: 6111752 یازدید: 272
1362/01/01 - 1398/11/17

قدمخیر فتاحی

کد متوفی: 6131396 یازدید: 312
1328/11/17 - 1400/01/29

مرتضی پرفتوح

کد متوفی: 6146033 یازدید: 152
- 1400/06/06

جلال محمدی (حشمتی)

کد متوفی: 6162720 یازدید: 335
1344/06/25 - 1400/03/12

همایون مردانی

کد متوفی: 6166443 یازدید: 122
-

امیر حسین بلوری

کد متوفی: 6169481 یازدید: 158
- 1400/09/25

جبار پرویش

کد متوفی: 6198613 یازدید: 401
-

محمدرضا شیرزادیان

کد متوفی: 6217073 یازدید: 54
1321/02/14 - 1400/02/14

هما خانم حاتميان(فرجيان تبار)

کد متوفی: 6222988 یازدید: 49
1312/08/02 - 1401/09/15

علی اردشیری

کد متوفی: 6224066 یازدید: 623
1380/09/20 - 1401/10/17

علی اردشیری

کد متوفی: 6224069 یازدید: 29
-

نظرعلی نجفی

کد متوفی: 6230650 یازدید: 39
-

شکر علی ناصری

کد متوفی: 6241297 یازدید: 19
1320/06/04 - 1394/12/02

جلیل آینه

کد متوفی: 6243259 یازدید: 344
1340/11/08 - 1402/10/04
Loading...

لطفا شکیبا باشید