آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان گیلانغرب

فرهاد عالی نسب گیلان

کد متوفی: 9353 یازدید: 135
-

عزيز الهي

کد متوفی: 53433 یازدید: 132
-

امیررضا الهی

کد متوفی: 54177 یازدید: 183
-

محمدرضا جعفری

کد متوفی: 6001894 یازدید: 131
-

لطف اله آزادی

کد متوفی: 6013804 یازدید: 102
-

یدالله محمدبیگی (حشمتی)

کد متوفی: 6015199 یازدید: 113
-

پدر مادر خواهر رمضانی

کد متوفی: 6015917 یازدید: 131
-

منوچهر یزدان پژوه

کد متوفی: 6021772 یازدید: 109
-

منوچهر یزدان پژوه

کد متوفی: 6023887 یازدید: 127
-

منوچهر یزدان پژوه

کد متوفی: 6023976 یازدید: 150
-

علیخان شبابی

کد متوفی: 6029933 یازدید: 116
-

علیخان شبابی

کد متوفی: 6029937 یازدید: 266
-

علی ناصری

کد متوفی: 6030212 یازدید: 136
-

جواد نیا

کد متوفی: 6041886 یازدید: 102
-

مشهدی فرمان الهی تبار

کد متوفی: 6046260 یازدید: 206
-

علیمیر پروین

کد متوفی: 6060456 یازدید: 112
-

کربلایی علی پروین

کد متوفی: 6060462 یازدید: 129
-

لطف اله آزادی

کد متوفی: 6064493 یازدید: 108
1348/03/15 - 1399/09/17

مهدی بابکی مطلق

کد متوفی: 6067194 یازدید: 100
-

وهاب کاظمی

کد متوفی: 6111752 یازدید: 98
1362/01/01 - 1398/11/17

قدمخیر فتاحی

کد متوفی: 6131396 یازدید: 76
1328/11/17 - 1400/01/29

مرتضی پرفتوح

کد متوفی: 6146033 یازدید: 60
- 1400/06/06

جلال محمدی (حشمتی)

کد متوفی: 6162720 یازدید: 249
1344/06/25 - 1400/03/12

همایون مردانی

کد متوفی: 6166443 یازدید: 32
-

امیر حسین بلوری

کد متوفی: 6169481 یازدید: 21
- 1400/09/25

جبار پرویش

کد متوفی: 6198613 یازدید: 302
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید