آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان هرسین

حاجیه خانم طلا مصطفایی

کد متوفی: 41796 یازدید: 229
-

فرانک معینیان

کد متوفی: 57427 یازدید: 236
-

محمد جواد وشهید فرزاد رحیمی

کد متوفی: 67286 یازدید: 227
-

عبدالمحمد عزیزی

کد متوفی: 71875 یازدید: 211
-

عبدالمحمد عزیزی

کد متوفی: 71892 یازدید: 327
-

فانوس بگرضایی نژاد

کد متوفی: 77192 یازدید: 199
-

سیما کریمی

کد متوفی: 6014519 یازدید: 213
-

معصومه رحیمی

کد متوفی: 6016918 یازدید: 224
-

شهره بانو میرزاییان

کد متوفی: 6023067 یازدید: 215
-

ربابه اکبری

کد متوفی: 6025127 یازدید: 206
-

مشهدی طاووس میرزائی

کد متوفی: 6027510 یازدید: 580
-

یداله فتحیان

کد متوفی: 6037173 یازدید: 211
-

محمد رحیمی

کد متوفی: 6038288 یازدید: 216
-

حاج محمود تمسکی

کد متوفی: 6050487 یازدید: 317
-

سارا خاکسار هرسینی

کد متوفی: 6054269 یازدید: 468
-

ریحان کاکاوندی و سهیلا امامی

کد متوفی: 6058044 یازدید: 210
-

پاشا قربانی

کد متوفی: 6060040 یازدید: 234
-

حمیده خانم فرهادی

کد متوفی: 6062455 یازدید: 207
-

نورمحمد کاکاوند

کد متوفی: 6068496 یازدید: 229
1320/1/11 - 1398/11/23

علی خالقی

کد متوفی: 6073052 یازدید: 183
1330/02/26 - 1392/12/06

ایمان الهیاری

کد متوفی: 6094690 یازدید: 932
1335/05/02 - 1378/10/25

لیلا سادات روشنی

کد متوفی: 6095035 یازدید: 215
1375/10/20 - 1400/1/16

هما میرزایی کلواری

کد متوفی: 6097016 یازدید: 290
-

نقی الهیاری

کد متوفی: 6097078 یازدید: 476
1338/1/1 - 1394/6/25

محمدامین حقی

کد متوفی: 6108014 یازدید: 530
-

زربانو نوری حسین آبادی

کد متوفی: 6116828 یازدید: 439
- 1400/02/24

باونعلی قبادی

کد متوفی: 6117761 یازدید: 210
1319/12/21 - 1392/1/1

حاجیه خانم آمنه (ملوک) تمسکی

کد متوفی: 6124084 یازدید: 279
-

کربلایی شوکت آزاد پور

کد متوفی: 6124843 یازدید: 172
1311/01/07 - 1400/03/22

مرادعلی رستمی

کد متوفی: 6136813 یازدید: 210
- 1399/11/14

کبری(سلطنت) اکبرپور

کد متوفی: 6147232 یازدید: 208
- 1400/06/10

احترام السادات راستگویان

کد متوفی: 6154609 یازدید: 152
1315 - 1399

حسن بگ قاسمی دوداره

کد متوفی: 6160307 یازدید: 101
-

سجاد مرادی

کد متوفی: 6164323 یازدید: 129
1368/07/05 - 1396/07/05

ملوک حیدری

کد متوفی: 6165367 یازدید: 63
-

جاوید قادری قادری

کد متوفی: 6166444 یازدید: 99
-

مرحوم همت شیری

کد متوفی: 6170065 یازدید: 172
1346/01/01 - 1400/06/01

عزیز صفری

کد متوفی: 6170085 یازدید: 33
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171398 یازدید: 154
-

حاج محمدولی قبادی اصل

کد متوفی: 6171800 یازدید: 176
1336/05/04 - 1397/05/24

افسر کریمی

کد متوفی: 6173147 یازدید: 413
1346/07/02 - 1400/02/29

عباس خان محمدی

کد متوفی: 6175138 یازدید: 275
1330/08/08 - 1400/09/09

فاطمه رستمی

کد متوفی: 6177747 یازدید: 568
1342/01/10 - 1400/05/31

روح الله خمینی رحمه الله علیه

کد متوفی: 6178371 یازدید: 88
-

حاج حجت الله حامد

کد متوفی: 6178416 یازدید: 119
- 1400/11/11

جلیل نظری کاشانتویی

کد متوفی: 6186365 یازدید: 177
-

محمد قبادی اصل

کد متوفی: 6195162 یازدید: 14
-

محمد قبادی اصل

کد متوفی: 6195166 یازدید: 70
1378/03/11 - 1401/01/24

صادق احمدی

کد متوفی: 6199680 یازدید: 1955
1373/01/18 - 1401/02/30

آیت الله ناصری

کد متوفی: 6201953 یازدید: 127
-

همایون هودرجی

کد متوفی: 6204089 یازدید: 97
-

بتول مسکینی

کد متوفی: 6205055 یازدید: 232
-

شهید حاج علی نقی بهمن یاری

کد متوفی: 6205599 یازدید: 30
1340/01/01 - 1398/08/14

وحید کرمی وحید کرمی

کد متوفی: 6206719 یازدید: 150
-

عشرت خواجوی

کد متوفی: 6210873 یازدید: 80
1320/06/01 - 1400

مشهدی فانوس حیدری کاشانتویی

کد متوفی: 6212678 یازدید: 47
- 1401/05/27

علی خدایاری

کد متوفی: 6214170 یازدید: 28
1369/08/28 - 1398/03/06

علی حدادیان

کد متوفی: 6215015 یازدید: 591
1332/06/02 - 1401/06/08

حاجی آزاد نجفی قبادی

کد متوفی: 6217190 یازدید: 101
- 1401/06/27

حاج آزاد نجفی قبادی

کد متوفی: 6217327 یازدید: 103
- 1401/06/27

جیران مفردی آزاد

کد متوفی: 6217554 یازدید: 8
-

رحمت الله بهرامی

کد متوفی: 6217555 یازدید: 19
- 1395/02/13

یوسف خوشبخت

کد متوفی: 6217557 یازدید: 27
1355/01/31 - 1388/10/08

حاج آزاد نجفی قبادی

کد متوفی: 6217995 یازدید: 614
1347/01/02 - 1401/06/27

گل نظر فتحی

کد متوفی: 6218809 یازدید: 25
1349/08/02 - 1400/08/19

حاجیه فریده ناصری

کد متوفی: 6220952 یازدید: 8
1338/01/09 - 1398/12/27

کربلایی منتعلی بهرامی

کد متوفی: 6224408 یازدید: 248
-

سردار حسین شمشیریانی

کد متوفی: 6228638 یازدید: 50
- 1402/01/25

احمد(محمد) مظفری

کد متوفی: 6229052 یازدید: 787
1373/12/25 - 1401/09/29

خدیجه قنبری

کد متوفی: 6229497 یازدید: 15
1368/05/29 - 1401/10/03

بدری نوروزی

کد متوفی: 6230595 یازدید: 20
1342/09/10 - 1399/09/17

غلامرضا(ولی) گنجی

کد متوفی: 6230598 یازدید: 42
- 1400/03/19

سکینه ملکی

کد متوفی: 6230600 یازدید: 15
1333/02/06 - 1400/07/08

علی اقاعلی

کد متوفی: 6230641 یازدید: 1
-

علی حسین پور

کد متوفی: 6231038 یازدید: 218
1377/01/05 - 1402/03/05

حاج نعمت اله خواجوی

کد متوفی: 6231156 یازدید: 46
- 1402/03/02

منتعلی بهرامی دلفانی

کد متوفی: 6231494 یازدید: 3
1328/01/01 - 1401/10/25
Loading...

لطفا شکیبا باشید