آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان هرسین

حاجیه خانم طلا مصطفایی

کد متوفی: 41796 یازدید: 138
-

فرانک معینیان

کد متوفی: 57427 یازدید: 153
-

محمد جواد وشهید فرزاد رحیمی

کد متوفی: 67286 یازدید: 152
-

عبدالمحمد عزیزی

کد متوفی: 71875 یازدید: 130
-

عبدالمحمد عزیزی

کد متوفی: 71892 یازدید: 243
-

فانوس بگرضایی نژاد

کد متوفی: 77192 یازدید: 125
-

سیما کریمی

کد متوفی: 6014519 یازدید: 131
-

معصومه رحیمی

کد متوفی: 6016918 یازدید: 134
-

شهره بانو میرزاییان

کد متوفی: 6023067 یازدید: 133
-

ربابه اکبری

کد متوفی: 6025127 یازدید: 135
-

مشهدی طاووس میرزائی

کد متوفی: 6027510 یازدید: 512
-

یداله فتحیان

کد متوفی: 6037173 یازدید: 131
-

محمد رحیمی

کد متوفی: 6038288 یازدید: 125
-

حاج محمود تمسکی

کد متوفی: 6050487 یازدید: 212
-

سارا خاکسار هرسینی

کد متوفی: 6054269 یازدید: 313
-

ریحان کاکاوندی و سهیلا امامی

کد متوفی: 6058044 یازدید: 137
-

پاشا قربانی

کد متوفی: 6060040 یازدید: 142
-

حمیده خانم فرهادی

کد متوفی: 6062455 یازدید: 136
-

نورمحمد کاکاوند

کد متوفی: 6068496 یازدید: 144
1320/1/11 - 1398/11/23

علی خالقی

کد متوفی: 6073052 یازدید: 116
1330/02/26 - 1392/12/06

ایمان الهیاری

کد متوفی: 6094690 یازدید: 840
1335/05/02 - 1378/10/25

لیلا سادات روشنی

کد متوفی: 6095035 یازدید: 139
1375/10/20 - 1400/1/16

هما میرزایی کلواری

کد متوفی: 6097016 یازدید: 234
-

نقی الهیاری

کد متوفی: 6097078 یازدید: 423
1338/1/1 - 1394/6/25

محمدامین حقی

کد متوفی: 6108014 یازدید: 466
-

زربانو نوری حسین آبادی

کد متوفی: 6116828 یازدید: 369
- 1400/02/24

باونعلی قبادی

کد متوفی: 6117761 یازدید: 165
1319/12/21 - 1392/1/1

حاجیه خانم آمنه (ملوک) تمسکی

کد متوفی: 6124084 یازدید: 212
-

کربلایی شوکت آزاد پور

کد متوفی: 6124843 یازدید: 109
1311/01/07 - 1400/03/22

مرادعلی رستمی

کد متوفی: 6136813 یازدید: 160
- 1399/11/14

کبری(سلطنت) اکبرپور

کد متوفی: 6147232 یازدید: 158
- 1400/06/10

احترام السادات راستگویان

کد متوفی: 6154609 یازدید: 113
1315 - 1399

حسن بگ قاسمی دوداره

کد متوفی: 6160307 یازدید: 36
-

سجاد مرادی

کد متوفی: 6164323 یازدید: 101
1368/07/05 - 1396/07/05

ملوک حیدری

کد متوفی: 6165367 یازدید: 34
-

جاوید قادری قادری

کد متوفی: 6166444 یازدید: 11
-

مرحوم همت شیری

کد متوفی: 6170065 یازدید: 158
1346/01/01 - 1400/06/01

عزیز صفری

کد متوفی: 6170085 یازدید: 17
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171398 یازدید: 131
-

حاج محمدولی قبادی اصل

کد متوفی: 6171800 یازدید: 108
1336/05/04 - 1397/05/24

افسر کریمی

کد متوفی: 6173147 یازدید: 380
1346/07/02 - 1400/02/29

عباس خان محمدی

کد متوفی: 6175138 یازدید: 209
1330/08/08 - 1400/09/09

فاطمه رستمی

کد متوفی: 6177747 یازدید: 489
1342/01/10 - 1400/05/31

روح الله خمینی رحمه الله علیه

کد متوفی: 6178371 یازدید: 60
-

حاج حجت الله حامد

کد متوفی: 6178416 یازدید: 87
- 1400/11/11

جلیل نظری کاشانتویی

کد متوفی: 6186365 یازدید: 158
-

محمد قبادی اصل

کد متوفی: 6195162 یازدید: 4
-

محمد قبادی اصل

کد متوفی: 6195166 یازدید: 23
1378/03/11 - 1401/01/24

صادق احمدی

کد متوفی: 6199680 یازدید: 1270
1373/01/18 - 1401/02/30

مظفر مرشدی مرام

کد متوفی: 6201953 یازدید: 36
-

همایون هودرجی

کد متوفی: 6204089 یازدید: 34
-

بتول مسکینی

کد متوفی: 6205055 یازدید: 182
-

شهید حاج علی نقی بهمن یاری

کد متوفی: 6205599 یازدید: 4
1340/01/01 - 1398/08/14

وحید کرمی وحید کرمی

کد متوفی: 6206719 یازدید: 111
-

عشرت خواجوی

کد متوفی: 6210873 یازدید: 3
1320/06/01 - 1400
Loading...

لطفا شکیبا باشید