آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سلماس

علي يوسفيان

کد متوفی: 4389 یازدید: 265
-

علی یوسفیان

کد متوفی: 4394 یازدید: 267
-

حاج رحیم صادقی

کد متوفی: 4707 یازدید: 291
-

رسول اقبالجو

کد متوفی: 15031 یازدید: 214
-

صفیه حسنی اهرنجانی

کد متوفی: 22558 یازدید: 245
-

سارا پیله وری

کد متوفی: 56695 یازدید: 288
-

محمد محمدپور

کد متوفی: 69581 یازدید: 210
-

مرحوم مغفور دکتر محمد محمدپور

کد متوفی: 69666 یازدید: 275
-

حيدر خانعلي لو

کد متوفی: 70275 یازدید: 261
-

حیدر خانعلی لو

کد متوفی: 6000422 یازدید: 248
1317/09/17 - 1397/12/20

عباس رسول زاده

کد متوفی: 6020885 یازدید: 198
-

حاج عبدالله اسماعیلی

کد متوفی: 6021119 یازدید: 306
-

توران خانی اولقی

کد متوفی: 6022322 یازدید: 321
-

فریبا میرزا محمدی

کد متوفی: 6049845 یازدید: 242
-

حاجیه کبری ساعدی

کد متوفی: 6059491 یازدید: 199
- ۱۳۹۹۱۰۲۸

مهرداد میناوند

کد متوفی: 6062973 یازدید: 185
1354 - 1399

ولی کاظمی

کد متوفی: 6100896 یازدید: 569
1327/01/17 - 1398/09/10

مهدی محمدی تمر

کد متوفی: 6108748 یازدید: 237
1363/05/12 - 1400/02/10

فیروز(محرم) غفران خواه

کد متوفی: 6109596 یازدید: 569
1316/02/28 - 1399/11/28

عزیز حقیقی

کد متوفی: 6137473 یازدید: 2177
1336/03/01 - 1400/05/11

حاج رحیم صادقی

کد متوفی: 6163616 یازدید: 80
-

قربانعلی سیدحسینی

کد متوفی: 6168005 یازدید: 42
1350/01/02 - 1400/02/13

ابراهیم خانی اولقی

کد متوفی: 6168787 یازدید: 37
-

سلطان غلامی

کد متوفی: 6175386 یازدید: 150
- 1400/10/20

صدیقه صولت

کد متوفی: 6180595 یازدید: 102
- 1398/11/17

حسن مزیقانی

کد متوفی: 6180605 یازدید: 63
-

لیلی دقتکار

کد متوفی: 6181645 یازدید: 26
-

سید عبدالله حسینی عربی

کد متوفی: 6184595 یازدید: 53
1324/03/20 - 1400/12/02

حاج سید عبدالله حسینی عربی

کد متوفی: 6184642 یازدید: 26
1324/03/20 - 1400/12/02

قربانعلی سیدحسینی

کد متوفی: 6191137 یازدید: 21
1350/01/02 - 1400/02/13

یوسف خورشیدی

کد متوفی: 6193046 یازدید: 143
1371/04/23 - 1401/01/11

مقصود انصافی کوچمشکی

کد متوفی: 6196900 یازدید: 280
1345/10/21 - 1401/02/08

اکرم زارعی یالقوزآغاجی

کد متوفی: 6196913 یازدید: 37
-

غلامحسین حدودی

کد متوفی: 6201671 یازدید: 26
1331/02/06 - 1361/01/06

حاج مهدی دیهیم

کد متوفی: 6204495 یازدید: 68
1307/12/01 - 1400/04/04

حاج مهدی دیهیم

کد متوفی: 6204497 یازدید: 22
1307/12/01 - 1400/04/04

ذلفعلی نصیری

کد متوفی: 6214485 یازدید: 37
1334/02/04 - 1399/10/11

راضیه رضائی

کد متوفی: 6217732 یازدید: 41
1380/10/17 - 1401/10/17

محمد جبارزاده کهنه شهری

کد متوفی: 6223566 یازدید: 53
-

حاج رضا غفران خواه

کد متوفی: 6225050 یازدید: 279
1325/10/05 - 1401/11/24

محمد علی بنائی کهنه شهری

کد متوفی: 6226785 یازدید: 7
-

محمد جبارزاده کهنه شهری

کد متوفی: 6230193 یازدید: 1
1365/01/01 - 1401/10/19
Loading...

لطفا شکیبا باشید