آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سلماس

علي يوسفيان

کد متوفی: 4389 یازدید: 195
-

علی یوسفیان

کد متوفی: 4394 یازدید: 179
-

حاج رحیم صادقی

کد متوفی: 4707 یازدید: 171
-

رسول اقبالجو

کد متوفی: 15031 یازدید: 156
-

صفیه حسنی اهرنجانی

کد متوفی: 22558 یازدید: 174
-

سارا پیله وری

کد متوفی: 56695 یازدید: 183
-

محمد محمدپور

کد متوفی: 69581 یازدید: 159
-

مرحوم مغفور دکتر محمد محمدپور

کد متوفی: 69666 یازدید: 197
-

حيدر خانعلي لو

کد متوفی: 70275 یازدید: 178
-

حیدر خانعلی لو

کد متوفی: 6000422 یازدید: 135
-

عباس رسول زاده

کد متوفی: 6020885 یازدید: 143
-

حاج عبدالله اسماعیلی

کد متوفی: 6021119 یازدید: 202
-

توران خانی اولقی

کد متوفی: 6022322 یازدید: 228
-

فریبا میرزا محمدی

کد متوفی: 6049845 یازدید: 149
-

حاجیه کبری ساعدی

کد متوفی: 6059491 یازدید: 124
- ۱۳۹۹۱۰۲۸

مهرداد میناوند

کد متوفی: 6062973 یازدید: 130
1354 - 1399

ولی کاظمی

کد متوفی: 6100896 یازدید: 445
1327/01/17 - 1398/09/10

مهدی محمدی تمر

کد متوفی: 6108748 یازدید: 175
1363/05/12 - 1400/02/10

فیروز(محرم) غفران خواه

کد متوفی: 6109596 یازدید: 495
1316/02/28 - 1399/11/28

عزیز حقیقی

کد متوفی: 6137473 یازدید: 2070
1336/03/01 - 1400/05/11

حاج رحیم صادقی

کد متوفی: 6163616 یازدید: 33
-

قربانعلی سیدحسینی

کد متوفی: 6168005 یازدید: 15
1350/01/02 - 1400/02/13

ابراهیم خانی اولقی

کد متوفی: 6168787 یازدید: 15
-

سلطان غلامی

کد متوفی: 6175386 یازدید: 127
- 1400/10/20

صدیقه صولت

کد متوفی: 6180595 یازدید: 64
- 1398/11/17

حسن مزیقانی

کد متوفی: 6180605 یازدید: 52
-

لیلی دقتکار

کد متوفی: 6181645 یازدید: 8
-

سید عبدالله حسینی عربی

کد متوفی: 6184595 یازدید: 39
1324/03/20 - 1400/12/02

حاج سید عبدالله حسینی عربی

کد متوفی: 6184642 یازدید: 9
1324/03/20 - 1400/12/02

قربانعلی سیدحسینی

کد متوفی: 6191137 یازدید: 8
1350/01/02 - 1400/02/13

یوسف خورشیدی

کد متوفی: 6193046 یازدید: 106
1371/04/23 - 1401/01/11

مقصود انصافی کوچمشکی

کد متوفی: 6196900 یازدید: 259
1345/10/21 - 1401/02/08

اکرم زارعی یالقوزآغاجی

کد متوفی: 6196913 یازدید: 5
-

غلامحسین حدودی

کد متوفی: 6201671 یازدید: 3
1331/02/06 - 1361/01/06

توحید زینالزاده اهرنجانی

کد متوفی: 6204036 یازدید: 77
-

حاج مهدی دیهیم

کد متوفی: 6204495 یازدید: 52
1307/12/01 - 1400/04/04

حاج مهدی دیهیم

کد متوفی: 6204497 یازدید: 6
1307/12/01 - 1400/04/04
Loading...

لطفا شکیبا باشید