آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سلماس

علي يوسفيان

کد متوفی: 4389 یازدید: 149
-

علی یوسفیان

کد متوفی: 4394 یازدید: 142
-

حاج رحیم صادقی

کد متوفی: 4707 یازدید: 136
-

رسول اقبالجو

کد متوفی: 15031 یازدید: 124
-

صفیه حسنی اهرنجانی

کد متوفی: 22558 یازدید: 142
-

سارا پیله وری

کد متوفی: 56695 یازدید: 150
-

محمد محمدپور

کد متوفی: 69581 یازدید: 133
-

مرحوم مغفور دکتر محمد محمدپور

کد متوفی: 69666 یازدید: 165
-

حيدر خانعلي لو

کد متوفی: 70275 یازدید: 149
-

حیدر خانعلی لو

کد متوفی: 6000422 یازدید: 108
-

عباس رسول زاده

کد متوفی: 6020885 یازدید: 121
-

حاج عبدالله اسماعیلی

کد متوفی: 6021119 یازدید: 178
-

توران خانی اولقی

کد متوفی: 6022322 یازدید: 172
-

فریبا میرزا محمدی

کد متوفی: 6049845 یازدید: 120
-

حاجیه کبری ساعدی

کد متوفی: 6059491 یازدید: 99
- ۱۳۹۹۱۰۲۸

مهرداد میناوند

کد متوفی: 6062973 یازدید: 104
1354 - 1399

ولی کاظمی

کد متوفی: 6100896 یازدید: 420
1327/01/17 - 1398/09/10

مهدی محمدی تمر

کد متوفی: 6108748 یازدید: 117
1363/05/12 - 1400/02/10

فیروز(محرم) غفران خواه

کد متوفی: 6109596 یازدید: 462
1316/02/28 - 1399/11/28

عزیز حقیقی

کد متوفی: 6137473 یازدید: 1849
1336/03/01 - 1400/05/11

حاج رحیم صادقی

کد متوفی: 6163616 یازدید: 14
-

قربانعلی سیدحسینی

کد متوفی: 6168005 یازدید: 0
1350/01/02 - 1400/02/13

ابراهیم خانی اولقی

کد متوفی: 6168787 یازدید: 3
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید