آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سلماس

علي يوسفيان

کد متوفی: 4389 یازدید: 326
-

علی یوسفیان

کد متوفی: 4394 یازدید: 355
-

حاج رحیم صادقی

کد متوفی: 4707 یازدید: 370
-

رسول اقبالجو

کد متوفی: 15031 یازدید: 258
-

صفیه حسنی اهرنجانی

کد متوفی: 22558 یازدید: 289
-

سارا پیله وری

کد متوفی: 56695 یازدید: 344
-

محمد محمدپور

کد متوفی: 69581 یازدید: 251
-

مرحوم مغفور دکتر محمد محمدپور

کد متوفی: 69666 یازدید: 330
-

حيدر خانعلي لو

کد متوفی: 70275 یازدید: 316
-

حیدر خانعلی لو

کد متوفی: 6000422 یازدید: 335
1317/09/17 - 1397/12/20

عباس رسول زاده

کد متوفی: 6020885 یازدید: 245
-

حاج عبدالله اسماعیلی

کد متوفی: 6021119 یازدید: 349
-

توران خانی اولقی

کد متوفی: 6022322 یازدید: 396
-

فریبا میرزا محمدی

کد متوفی: 6049845 یازدید: 289
-

حاجیه کبری ساعدی

کد متوفی: 6059491 یازدید: 266
- ۱۳۹۹۱۰۲۸

مهرداد میناوند

کد متوفی: 6062973 یازدید: 216
1354 - 1399

ولی کاظمی

کد متوفی: 6100896 یازدید: 712
1327/01/17 - 1398/09/10

مهدی محمدی تمر

کد متوفی: 6108748 یازدید: 316
1363/05/12 - 1400/02/10

فیروز(محرم) غفران خواه

کد متوفی: 6109596 یازدید: 650
1316/02/28 - 1399/11/28

عزیز حقیقی

کد متوفی: 6137473 یازدید: 2261
1336/03/01 - 1400/05/11

حاج رحیم صادقی

کد متوفی: 6163616 یازدید: 147
-

قربانعلی سیدحسینی

کد متوفی: 6168005 یازدید: 84
1350/01/02 - 1400/02/13

ابراهیم خانی اولقی

کد متوفی: 6168787 یازدید: 62
-

سلطان غلامی

کد متوفی: 6175386 یازدید: 184
- 1400/10/20

صدیقه صولت

کد متوفی: 6180595 یازدید: 131
- 1398/11/17

حسن مزیقانی

کد متوفی: 6180605 یازدید: 89
-

لیلی دقتکار

کد متوفی: 6181645 یازدید: 62
-

سید عبدالله حسینی عربی

کد متوفی: 6184595 یازدید: 80
1324/03/20 - 1400/12/02

حاج سید عبدالله حسینی عربی

کد متوفی: 6184642 یازدید: 64
1324/03/20 - 1400/12/02

قربانعلی سیدحسینی

کد متوفی: 6191137 یازدید: 52
1350/01/02 - 1400/02/13

یوسف خورشیدی

کد متوفی: 6193046 یازدید: 202
1371/04/23 - 1401/01/11

مقصود انصافی کوچمشکی

کد متوفی: 6196900 یازدید: 315
1345/10/21 - 1401/02/08

اکرم زارعی یالقوزآغاجی

کد متوفی: 6196913 یازدید: 108
-

غلامحسین حدودی

کد متوفی: 6201671 یازدید: 81
1331/02/06 - 1361/01/06

حاج مهدی دیهیم

کد متوفی: 6204495 یازدید: 106
1307/12/01 - 1400/04/04

حاج مهدی دیهیم

کد متوفی: 6204497 یازدید: 62
1307/12/01 - 1400/04/04

ذلفعلی نصیری

کد متوفی: 6214485 یازدید: 101
1334/02/04 - 1399/10/11

راضیه رضائی

کد متوفی: 6217732 یازدید: 75
1380/10/17 - 1401/10/17

محمد جبارزاده کهنه شهری

کد متوفی: 6223566 یازدید: 116
-

حاج رضا غفران خواه

کد متوفی: 6225050 یازدید: 368
1325/10/05 - 1401/11/24

محمد علی بنائی کهنه شهری

کد متوفی: 6226785 یازدید: 30
-

محمد جبارزاده کهنه شهری

کد متوفی: 6230193 یازدید: 83
1365/01/01 - 1401/10/19

خسرو طلایی مغانجوقی

کد متوفی: 6231297 یازدید: 54
-

گلسر جبرییل زاد آذر

کد متوفی: 6235733 یازدید: 109
1329/11/29 - 1402/04/15

نجیب خلف خانی

کد متوفی: 6235736 یازدید: 38
-

نجیب خلف خانی

کد متوفی: 6235862 یازدید: 29
1323/10/10 - 1399/04/24
Loading...

لطفا شکیبا باشید