آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان باشت

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 9223 یازدید: 220
-

صادق بازپور

کد متوفی: 13104 یازدید: 227
-

مرحوم مشهدی ظهراب گرجی پور

کد متوفی: 15570 یازدید: 527
-

مشهدی ظهراب گرجی پور

کد متوفی: 15583 یازدید: 392
-

صادق خالویی

کد متوفی: 25699 یازدید: 289
-

شیروان عوض زاده

کد متوفی: 25761 یازدید: 283
-

سیده شیرین رحیمی

کد متوفی: 31774 یازدید: 271
-

کربلایی سید محمد قادر فاضلی

کد متوفی: 42455 یازدید: 550
-

کربلایی سیده بی بی شیرین رحیمی

کد متوفی: 43857 یازدید: 213
-

داراب امرانی

کد متوفی: 48170 یازدید: 209
-

شهید داراب امرانی

کد متوفی: 48173 یازدید: 232
-

فاطمه رخشندگی پور

کد متوفی: 55970 یازدید: 204
-

حاج سید ناصر علیزاده

کد متوفی: 62524 یازدید: 214
-

ولی هفت لنگی

کد متوفی: 76668 یازدید: 208
-

ولی هفت لنگی

کد متوفی: 76676 یازدید: 218
-

سرتیپ هفت لنگی

کد متوفی: 76700 یازدید: 221
-

امیرخان حق شنو

کد متوفی: 78385 یازدید: 235
-

مشهدی ظهراب گرجی پور

کد متوفی: 79760 یازدید: 199
-

حداد ولیپور

کد متوفی: 800964 یازدید: 215
-

حاج سید رحمت الله بیعت اصل

کد متوفی: 6002739 یازدید: 286
-

حاج سید رحمت الله بیعت اصل

کد متوفی: 6002753 یازدید: 217
-

حاج رسول(طوفانی) نوری دهبزرگ

کد متوفی: 6007578 یازدید: 216
-

سید محمد شفیع حسینی

کد متوفی: 6021617 یازدید: 214
-

سید محمد شفیع حسینی

کد متوفی: 6021619 یازدید: 219
-

محبوبه امیری

کد متوفی: 6030908 یازدید: 184
-

محبوبه امیری

کد متوفی: 6030914 یازدید: 200
-

سید عمران حسینی

کد متوفی: 6032143 یازدید: 185
-

میر علی بخش رحیمی بیدک

کد متوفی: 6043921 یازدید: 181
-

سیدعلی دونا بهنیاءنژاد(حسینی)

کد متوفی: 6044184 یازدید: 167
-

ملا سیاوش صادقی

کد متوفی: 6050770 یازدید: 246
-

علی عسکر کامران

کد متوفی: 6054079 یازدید: 196
-

نجفعلی بهرامفرد

کد متوفی: 6055740 یازدید: 221
-

سید ابوالفضل علیزاده بیدک

کد متوفی: 6063603 یازدید: 211
- 11/11/1399

سید ابوالفضل علیزاده بیدک

کد متوفی: 6063614 یازدید: 248
- 10/11/1399

سید ابوالفضل علیزاده بیدک

کد متوفی: 6063992 یازدید: 236
-

سید نجم الدین کاظمی بیدک

کد متوفی: 6066882 یازدید: 267
1358 - 1399

بی بی سلطنت کرامت

کد متوفی: 6068677 یازدید: 195
- ۱۳۸۴/۱۱/۲۲

سردارسرتیپ شهید حاج مهدی درخشان

کد متوفی: 6082284 یازدید: 323
1335 - 1389

سيد عبدالمحمد صادقيان

کد متوفی: 6094031 یازدید: 440
1333/07/19 - 1376/01/14

سید مسلم صادقیان بیدک

کد متوفی: 6095933 یازدید: 444
1347/6/11 - 1399/12/24

محمد جعفری

کد متوفی: 6099503 یازدید: 190
-

کربلایی سید ذوالفقار موسوی صدیق

کد متوفی: 6100033 یازدید: 135
-

پدرم ونوید وفرید حبیبی

کد متوفی: 6105415 یازدید: 2340
-

مشهدی ظهراب گرجی پور

کد متوفی: 6108385 یازدید: 211
-

یاسر کریمی

کد متوفی: 6110960 یازدید: 224
-

امیرمحمد محمودزاده

کد متوفی: 6118020 یازدید: 172
1395/10/06 - 1399/01/23

سیده گلزاده هاشمی

کد متوفی: 6120779 یازدید: 215
-

کربلایی گوهر رحمانی(حبیبی)

کد متوفی: 6121576 یازدید: 452
1326/11/06 - 1400/02/02

فرید کرمی

کد متوفی: 6122133 یازدید: 153
-

مهدی مختاریان

کد متوفی: 6125594 یازدید: 425
- 1400/03/23

صمد بلوطی

کد متوفی: 6126643 یازدید: 143
1367/06/10 - 1396/10/09

ملا عبدالمحمد محمدی

کد متوفی: 6127576 یازدید: 254
1310/04/05 - 1399/08/08

سید اسدالله علیزاده بیدک

کد متوفی: 6143577 یازدید: 2780
1354/05/15 - 1400/05/26

کربلایی خاتون یوسفی

کد متوفی: 6147662 یازدید: 104
-

کربلایی آقاخان هفت لنگی

کد متوفی: 6157620 یازدید: 89
-

حاجیه خانم کربلایی بی بی حوری جان رستمی

کد متوفی: 6158260 یازدید: 166
1305/07/05 - 1400/07/12

سردار دلها قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6168024 یازدید: 85
-

محسن زارعی محسن زارعی زاده

کد متوفی: 6169503 یازدید: 166
1363/01/26 - 1399/06/20

شمشیر و میثم ،سحر و مهرسام برازنده

کد متوفی: 6170524 یازدید: 121
-

طهماسب قیصری

کد متوفی: 6171024 یازدید: 406
-

طهماسب قیصری

کد متوفی: 6171027 یازدید: 42
-

طهماسب قیصری

کد متوفی: 6171030 یازدید: 53
1357/11/05 - 1400/09/21

حلیمه کسائی پور

کد متوفی: 6171279 یازدید: 378
-

سید تراج احمدی پور

کد متوفی: 6171313 یازدید: 50
-

همه اموات همه اموات

کد متوفی: 6174729 یازدید: 47
-

( اهی محمدی ( زارع پور )

کد متوفی: 6176179 یازدید: 52
- 1398

مسلم افراشته

کد متوفی: 6176770 یازدید: 41
-

بی بی معصومه نوراحمدی

کد متوفی: 6178950 یازدید: 171
-

شهید جمشید صالحی

کد متوفی: 6180843 یازدید: 332
-

مذکور نوشادی

کد متوفی: 6191977 یازدید: 186
- 1382/12/28

مشهدی امیرخان محمدی

کد متوفی: 6196443 یازدید: 121
-

مرتضی رستگار

کد متوفی: 6196593 یازدید: 536
- 1401/02/10

سید علیرضا عنایی

کد متوفی: 6198272 یازدید: 711
1380/02/12 - 1401/02/18

آبی جان آرامشی پور

کد متوفی: 6198941 یازدید: 130
-

ارمین عنایی ارمین عنایی

کد متوفی: 6199655 یازدید: 38
-

.. ..

کد متوفی: 6201142 یازدید: 47
1379/05/08 - 1400/03/07

سید نصرت الله هاشمی پور

کد متوفی: 6202564 یازدید: 608
- 1401/03/18

سید علیرضا عناییِ

کد متوفی: 6203205 یازدید: 25
1380/02/12 - 1401/02/16

سیده بی بی خاتون حاج سید خلیفه نامی عنا

کد متوفی: 6205095 یازدید: 180
- 1401/03/25

محمدتقی امیری

کد متوفی: 6205841 یازدید: 19
-

حمدالله علیپور

کد متوفی: 6207438 یازدید: 69
-

فرید صفری

کد متوفی: 6207518 یازدید: 153
1379/09/17 - 1401/02/15

همه اموات عالم همه اموات عالم

کد متوفی: 6207758 یازدید: 148
-

حسین رضایی

کد متوفی: 6208996 یازدید: 73
1354/01/01 - 1400/10/18

مرتضی رستگار

کد متوفی: 6209087 یازدید: 37
-

نورالله بابوئی

کد متوفی: 6210778 یازدید: 27
- 1392/04/24

نصرالله زارع پور

کد متوفی: 6210912 یازدید: 29
-

محمد اسدی

کد متوفی: 6210941 یازدید: 27
1377/03/13 - 1400/06/19

آزیتا نوری

کد متوفی: 6216524 یازدید: 154
-

کربلای حاجی امینی مهر

کد متوفی: 6216549 یازدید: 83
-

مرحوم سید نجم الدین کاظمی

کد متوفی: 6216661 یازدید: 121
1358/11/02 - 1399/11/10

سید عمار هاشمیان پور

کد متوفی: 6217891 یازدید: 290
1369/02/12 - 1401/07/20

پدران و مادران حسینی، مطهری

کد متوفی: 6232644 یازدید: 22
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید