آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان باشت

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 9223 یازدید: 116
-

صادق بازپور

کد متوفی: 13104 یازدید: 142
-

مرحوم مشهدی ظهراب گرجی پور

کد متوفی: 15570 یازدید: 398
-

مشهدی ظهراب گرجی پور

کد متوفی: 15583 یازدید: 199
-

صادق خالویی

کد متوفی: 25699 یازدید: 176
-

شیروان عوض زاده

کد متوفی: 25761 یازدید: 150
-

سیده شیرین رحیمی

کد متوفی: 31774 یازدید: 141
-

کربلایی سید محمد قادر فاضلی

کد متوفی: 42455 یازدید: 478
-

کربلایی سیده بی بی شیرین رحیمی

کد متوفی: 43857 یازدید: 126
-

داراب امرانی

کد متوفی: 48170 یازدید: 125
-

شهید داراب امرانی

کد متوفی: 48173 یازدید: 136
-

فاطمه رخشندگی پور

کد متوفی: 55970 یازدید: 120
-

حاج سید ناصر علیزاده

کد متوفی: 62524 یازدید: 121
-

ولی هفت لنگی

کد متوفی: 76668 یازدید: 133
-

ولی هفت لنگی

کد متوفی: 76676 یازدید: 155
-

سرتیپ هفت لنگی

کد متوفی: 76700 یازدید: 130
-

امیرخان حق شنو

کد متوفی: 78385 یازدید: 129
-

مشهدی ظهراب گرجی پور

کد متوفی: 79760 یازدید: 101
-

حداد ولیپور

کد متوفی: 800964 یازدید: 111
-

حاج سید رحمت الله بیعت اصل

کد متوفی: 6002739 یازدید: 186
-

حاج سید رحمت الله بیعت اصل

کد متوفی: 6002753 یازدید: 125
-

حاج رسول(طوفانی) نوری دهبزرگ

کد متوفی: 6007578 یازدید: 117
-

سید محمد شفیع حسینی

کد متوفی: 6021617 یازدید: 121
-

سید محمد شفیع حسینی

کد متوفی: 6021619 یازدید: 120
-

محبوبه امیری

کد متوفی: 6030908 یازدید: 107
-

محبوبه امیری

کد متوفی: 6030914 یازدید: 119
-

سید عمران حسینی

کد متوفی: 6032143 یازدید: 103
-

میر علی بخش رحیمی بیدک

کد متوفی: 6043921 یازدید: 105
-

سیدعلی دونا بهنیاءنژاد(حسینی)

کد متوفی: 6044184 یازدید: 104
-

ملا سیاوش صادقی

کد متوفی: 6050770 یازدید: 142
-

علی عسکر کامران

کد متوفی: 6054079 یازدید: 130
-

نجفعلی بهرامفرد

کد متوفی: 6055740 یازدید: 109
-

سید ابوالفضل علیزاده بیدک

کد متوفی: 6063603 یازدید: 116
- 11/11/1399

سید ابوالفضل علیزاده بیدک

کد متوفی: 6063614 یازدید: 127
- 10/11/1399

سید ابوالفضل علیزاده بیدک

کد متوفی: 6063992 یازدید: 136
-

سید نجم الدین کاظمی بیدک

کد متوفی: 6066882 یازدید: 137
1358 - 1399

بی بی سلطنت کرامت

کد متوفی: 6068677 یازدید: 104
- ۱۳۸۴/۱۱/۲۲

سردارسرتیپ شهید حاج مهدی درخشان

کد متوفی: 6082284 یازدید: 161
1335 - 1389

سيد عبدالمحمد صادقيان

کد متوفی: 6094031 یازدید: 327
1333/07/19 - 1376/01/14

سید مسلم صادقیان بیدک

کد متوفی: 6095933 یازدید: 353
1347/6/11 - 1399/12/24

محمد جعفری

کد متوفی: 6099503 یازدید: 101
-

کربلایی سید ذوالفقار موسوی صدیق

کد متوفی: 6100033 یازدید: 96
-

پدرم ونوید وفرید حبیبی

کد متوفی: 6105415 یازدید: 2275
-

مشهدی ظهراب گرجی پور

کد متوفی: 6108385 یازدید: 103
-

یاسر کریمی

کد متوفی: 6110960 یازدید: 156
-

امیرمحمد محمودزاده

کد متوفی: 6118020 یازدید: 102
1395/10/06 - 1399/01/23

سیده گلزاده هاشمی

کد متوفی: 6120779 یازدید: 157
-

کربلایی گوهر رحمانی(حبیبی)

کد متوفی: 6121576 یازدید: 377
1326/11/06 - 1400/02/02

فرید کرمی

کد متوفی: 6122133 یازدید: 86
-

مهدی مختاریان

کد متوفی: 6125594 یازدید: 284
- 1400/03/23

صمد بلوطی

کد متوفی: 6126643 یازدید: 67
1367/06/10 - 1396/10/09

ملا عبدالمحمد محمدی

کد متوفی: 6127576 یازدید: 176
1310/04/05 - 1399/08/08

سید اسدالله علیزاده بیدک

کد متوفی: 6143577 یازدید: 2650
1354/05/15 - 1400/05/26

کربلایی خاتون یوسفی

کد متوفی: 6147662 یازدید: 60
-

کربلایی آقاخان هفت لنگی

کد متوفی: 6157620 یازدید: 40
-

حاجیه خانم کربلایی بی بی حوری جان رستمی

کد متوفی: 6158260 یازدید: 103
1305/07/05 - 1400/07/12

سردار دلها قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6168024 یازدید: 59
-

محسن زارعی محسن زارعی زاده

کد متوفی: 6169503 یازدید: 125
1363/01/26 - 1399/06/20

طهماسب قیصری

کد متوفی: 6171024 یازدید: 351
-

طهماسب قیصری

کد متوفی: 6171027 یازدید: 15
-

طهماسب قیصری

کد متوفی: 6171030 یازدید: 13
1357/11/05 - 1400/09/21

حلیمه کسائی پور

کد متوفی: 6171279 یازدید: 341
-

سید تراج احمدی پور

کد متوفی: 6171313 یازدید: 15
-

همه اموات همه اموات

کد متوفی: 6174729 یازدید: 15
-

( اهی محمدی ( زارع پور )

کد متوفی: 6176179 یازدید: 11
- 1398

مسلم افراشته

کد متوفی: 6176770 یازدید: 6
-

بی بی معصومه نوراحمدی

کد متوفی: 6178950 یازدید: 144
-

شهید جمشید صالحی

کد متوفی: 6180843 یازدید: 285
-

مذکور نوشادی

کد متوفی: 6191977 یازدید: 152
- 1382/12/28

مشهدی امیرخان محمدی

کد متوفی: 6196443 یازدید: 87
-

مرتضی رستگار

کد متوفی: 6196593 یازدید: 479
- 1401/02/10

سید علیرضا عنایی

کد متوفی: 6198272 یازدید: 653
1380/02/12 - 1401/02/18

آبی جان آرامشی پور

کد متوفی: 6198941 یازدید: 98
-

ارمین عنایی ارمین عنایی

کد متوفی: 6199655 یازدید: 5
-

.. ..

کد متوفی: 6201142 یازدید: 8
1379/05/08 - 1400/03/07

سید نصرت الله هاشمی پور

کد متوفی: 6202564 یازدید: 568
- 1401/03/18

سید علیرضا عناییِ

کد متوفی: 6203205 یازدید: 1
1380/02/12 - 1401/02/16

سیده بی بی خاتون حاج سید خلیفه نامی عنا

کد متوفی: 6205095 یازدید: 62
- 1401/03/25
Loading...

لطفا شکیبا باشید