آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان باشت

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 9223 یازدید: 261
-

صادق بازپور

کد متوفی: 13104 یازدید: 254
-

مرحوم مشهدی ظهراب گرجی پور

کد متوفی: 15570 یازدید: 579
-

مشهدی ظهراب گرجی پور

کد متوفی: 15583 یازدید: 434
-

صادق خالویی

کد متوفی: 25699 یازدید: 336
-

شیروان عوض زاده

کد متوفی: 25761 یازدید: 328
-

سیده شیرین رحیمی

کد متوفی: 31774 یازدید: 318
-

کربلایی سید محمد قادر فاضلی

کد متوفی: 42455 یازدید: 598
-

کربلایی سیده بی بی شیرین رحیمی

کد متوفی: 43857 یازدید: 245
-

داراب امرانی

کد متوفی: 48170 یازدید: 236
-

شهید داراب امرانی

کد متوفی: 48173 یازدید: 258
-

فاطمه رخشندگی پور

کد متوفی: 55970 یازدید: 242
-

حاج سید ناصر علیزاده

کد متوفی: 62524 یازدید: 245
-

ولی هفت لنگی

کد متوفی: 76668 یازدید: 237
-

ولی هفت لنگی

کد متوفی: 76676 یازدید: 249
-

سرتیپ هفت لنگی

کد متوفی: 76700 یازدید: 251
-

امیرخان حق شنو

کد متوفی: 78385 یازدید: 267
-

مشهدی ظهراب گرجی پور

کد متوفی: 79760 یازدید: 232
-

حداد ولیپور

کد متوفی: 800964 یازدید: 248
-

حاج سید رحمت الله بیعت اصل

کد متوفی: 6002739 یازدید: 323
-

حاج سید رحمت الله بیعت اصل

کد متوفی: 6002753 یازدید: 250
-

حاج رسول(طوفانی) نوری دهبزرگ

کد متوفی: 6007578 یازدید: 244
-

سید محمد شفیع حسینی

کد متوفی: 6021617 یازدید: 261
-

سید محمد شفیع حسینی

کد متوفی: 6021619 یازدید: 247
-

محبوبه امیری

کد متوفی: 6030908 یازدید: 211
-

محبوبه امیری

کد متوفی: 6030914 یازدید: 225
-

سید عمران حسینی

کد متوفی: 6032143 یازدید: 220
-

میر علی بخش رحیمی بیدک

کد متوفی: 6043921 یازدید: 217
-

سیدعلی دونا بهنیاءنژاد(حسینی)

کد متوفی: 6044184 یازدید: 197
-

ملا سیاوش صادقی

کد متوفی: 6050770 یازدید: 284
-

علی عسکر کامران

کد متوفی: 6054079 یازدید: 228
-

نجفعلی بهرامفرد

کد متوفی: 6055740 یازدید: 256
-

سید ابوالفضل علیزاده بیدک

کد متوفی: 6063603 یازدید: 241
- 11/11/1399

سید ابوالفضل علیزاده بیدک

کد متوفی: 6063614 یازدید: 280
- 10/11/1399

سید ابوالفضل علیزاده بیدک

کد متوفی: 6063992 یازدید: 283
-

سید نجم الدین کاظمی بیدک

کد متوفی: 6066882 یازدید: 308
1358 - 1399

بی بی سلطنت کرامت

کد متوفی: 6068677 یازدید: 214
- ۱۳۸۴/۱۱/۲۲

سردارسرتیپ شهید حاج مهدی درخشان

کد متوفی: 6082284 یازدید: 369
1335 - 1389

سيد عبدالمحمد صادقيان

کد متوفی: 6094031 یازدید: 494
1333/07/19 - 1376/01/14

سید مسلم صادقیان بیدک

کد متوفی: 6095933 یازدید: 481
1347/6/11 - 1399/12/24

محمد جعفری

کد متوفی: 6099503 یازدید: 216
-

کربلایی سید ذوالفقار موسوی صدیق

کد متوفی: 6100033 یازدید: 161
-

پدرم ونوید وفرید حبیبی

کد متوفی: 6105415 یازدید: 2367
-

مشهدی ظهراب گرجی پور

کد متوفی: 6108385 یازدید: 240
-

یاسر کریمی

کد متوفی: 6110960 یازدید: 250
-

امیرمحمد محمودزاده

کد متوفی: 6118020 یازدید: 195
1395/10/06 - 1399/01/23

سیده گلزاده هاشمی

کد متوفی: 6120779 یازدید: 236
-

کربلایی گوهر رحمانی(حبیبی)

کد متوفی: 6121576 یازدید: 473
1326/11/06 - 1400/02/02

فرید کرمی

کد متوفی: 6122133 یازدید: 185
-

مهدی مختاریان

کد متوفی: 6125594 یازدید: 461
- 1400/03/23

صمد بلوطی

کد متوفی: 6126643 یازدید: 180
1367/06/10 - 1396/10/09

ملا عبدالمحمد محمدی

کد متوفی: 6127576 یازدید: 293
1310/04/05 - 1399/08/08

سید اسدالله علیزاده بیدک

کد متوفی: 6143577 یازدید: 2823
1354/05/15 - 1400/05/26

کربلایی خاتون یوسفی

کد متوفی: 6147662 یازدید: 153
-

کربلایی آقاخان هفت لنگی

کد متوفی: 6157620 یازدید: 124
-

حاجیه خانم کربلایی بی بی حوری جان رستمی

کد متوفی: 6158260 یازدید: 204
1305/07/05 - 1400/07/12

سردار دلها قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6168024 یازدید: 105
-

محسن زارعی محسن زارعی زاده

کد متوفی: 6169503 یازدید: 193
1363/01/26 - 1399/06/20

شمشیر و میثم ،سحر و مهرسام برازنده

کد متوفی: 6170524 یازدید: 149
-

طهماسب قیصری

کد متوفی: 6171024 یازدید: 426
-

طهماسب قیصری

کد متوفی: 6171027 یازدید: 80
-

طهماسب قیصری

کد متوفی: 6171030 یازدید: 92
1357/11/05 - 1400/09/21

حلیمه کسائی پور

کد متوفی: 6171279 یازدید: 412
-

سید تراج احمدی پور

کد متوفی: 6171313 یازدید: 82
-

همه اموات همه اموات

کد متوفی: 6174729 یازدید: 76
-

( اهی محمدی ( زارع پور )

کد متوفی: 6176179 یازدید: 84
- 1398

مسلم افراشته

کد متوفی: 6176770 یازدید: 81
-

بی بی معصومه نوراحمدی

کد متوفی: 6178950 یازدید: 196
-

شهید جمشید صالحی

کد متوفی: 6180843 یازدید: 359
-

مذکور نوشادی

کد متوفی: 6191977 یازدید: 209
- 1382/12/28

مشهدی امیرخان محمدی

کد متوفی: 6196443 یازدید: 147
-

مرتضی رستگار

کد متوفی: 6196593 یازدید: 588
- 1401/02/10

سید علیرضا عنایی

کد متوفی: 6198272 یازدید: 733
1380/02/12 - 1401/02/18

آبی جان آرامشی پور

کد متوفی: 6198941 یازدید: 157
-

ارمین عنایی ارمین عنایی

کد متوفی: 6199655 یازدید: 64
-

.. ..

کد متوفی: 6201142 یازدید: 79
1379/05/08 - 1400/03/07

سید نصرت الله هاشمی پور

کد متوفی: 6202564 یازدید: 627
- 1401/03/18

سید علیرضا عناییِ

کد متوفی: 6203205 یازدید: 68
1380/02/12 - 1401/02/16

سیده بی بی خاتون حاج سید خلیفه نامی عنا

کد متوفی: 6205095 یازدید: 214
- 1401/03/25

محمدتقی امیری

کد متوفی: 6205841 یازدید: 60
-

حمدالله علیپور

کد متوفی: 6207438 یازدید: 95
-

فرید صفری

کد متوفی: 6207518 یازدید: 190
1379/09/17 - 1401/02/15

همه اموات عالم همه اموات عالم

کد متوفی: 6207758 یازدید: 191
-

حسین رضایی

کد متوفی: 6208996 یازدید: 111
1354/01/01 - 1400/10/18

مرتضی رستگار

کد متوفی: 6209087 یازدید: 66
-

نورالله بابوئی

کد متوفی: 6210778 یازدید: 54
- 1392/04/24

نصرالله زارع پور

کد متوفی: 6210912 یازدید: 58
-

محمد اسدی

کد متوفی: 6210941 یازدید: 54
1377/03/13 - 1400/06/19

آزیتا نوری

کد متوفی: 6216524 یازدید: 179
-

کربلای حاجی امینی مهر

کد متوفی: 6216549 یازدید: 103
-

مرحوم سید نجم الدین کاظمی

کد متوفی: 6216661 یازدید: 150
1358/11/02 - 1399/11/10

سید عمار هاشمیان پور

کد متوفی: 6217891 یازدید: 362
1369/02/12 - 1401/07/20

پدران و مادران حسینی، مطهری

کد متوفی: 6232644 یازدید: 41
-

سیده کبری نامی عنا

کد متوفی: 6238764 یازدید: 62
1350/09/15 - 1391/07/15

آرش حقانی فرد

کد متوفی: 6239301 یازدید: 25
-

شوکت سینایی

کد متوفی: 6247788 یازدید: 23
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید