آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان چرام

جهرم آبیار

کد متوفی: 5597 یازدید: 86
-

ماه شکر اکبری

کد متوفی: 5602 یازدید: 86
-

هادی رضا نژاد

کد متوفی: 6092 یازدید: 106
-

سیده ماه بی بی توفیقی

کد متوفی: 7754 یازدید: 65
-

سید چراغعلی جاوید

کد متوفی: 12659 یازدید: 97
-

سید علی دوست علوی

کد متوفی: 12767 یازدید: 75
-

سید شکرالله سیدی

کد متوفی: 12781 یازدید: 86
-

از صدر تا کنون انسان

کد متوفی: 14650 یازدید: 84
-

سید عبدالله آسمار

کد متوفی: 14668 یازدید: 106
-

اردشیر هدایت نیا

کد متوفی: 14781 یازدید: 86
-

ناصر علیبازی

کد متوفی: 15633 یازدید: 91
-

شعبان شاهینی

کد متوفی: 15744 یازدید: 68
-

مهندس حاج مجید دبیقی

کد متوفی: 16021 یازدید: 100
-

شعبان شاهینی

کد متوفی: 16397 یازدید: 78
-

خلیفه احمدی

کد متوفی: 16445 یازدید: 88
-

سیف الله حسن پور

کد متوفی: 17938 یازدید: 89
-

سید رحمت الله تقوی

کد متوفی: 19316 یازدید: 104
-

سید امیرحسین کارگر

کد متوفی: 19515 یازدید: 94
-

حمد الله جوکار

کد متوفی: 19811 یازدید: 82
-

حیاتعلی عزیزی

کد متوفی: 19840 یازدید: 94
-

حمداله جوکار

کد متوفی: 20040 یازدید: 114
-

عبدالصالح محمودی مجتبی محمودی

کد متوفی: 20484 یازدید: 111
-

سید رحمت‌ اله تقوی

کد متوفی: 21348 یازدید: 153
-

عبدالمجید اسلامی

کد متوفی: 21475 یازدید: 72
-

بی بی منیجه نعمتی(مکرم)

کد متوفی: 21492 یازدید: 79
-

بی بی منیجه نعمتی

کد متوفی: 21493 یازدید: 83
-

کربلایی سید خلیل پناهنده

کد متوفی: 21497 یازدید: 81
-

علی جان شفاعتی فر

کد متوفی: 21500 یازدید: 81
-

جانی تشکری نسب

کد متوفی: 21504 یازدید: 92
-

کربلایی جانی وعلی تشکری نسب

کد متوفی: 21508 یازدید: 80
-

امیرحسین اسکندری

کد متوفی: 21540 یازدید: 115
-

سیداکبر پروین پور

کد متوفی: 21554 یازدید: 77
-

سجاد حسینی خواه

کد متوفی: 21563 یازدید: 67
-

مرحوم آقا حسین جفتا

کد متوفی: 21654 یازدید: 80
-

لیلا چمران"

کد متوفی: 21703 یازدید: 70
-

حاج محمد وظیفه

کد متوفی: 21748 یازدید: 79
-

لیلا چمران

کد متوفی: 21800 یازدید: 69
-

سید علی آسایش

کد متوفی: 21890 یازدید: 135
-

عبدالله مومنی نیا

کد متوفی: 22219 یازدید: 205
-

مهندس سید علی آسایش

کد متوفی: 22278 یازدید: 196
-

مهندس سید علی آسایش

کد متوفی: 22279 یازدید: 90
-

ماه بی بی شکوهی

کد متوفی: 22625 یازدید: 118
-

قادر مرادی پور

کد متوفی: 23142 یازدید: 77
-

کائنات اول تاااا آخر

کد متوفی: 25973 یازدید: 85
-

زرير شكري

کد متوفی: 27172 یازدید: 94
-

علی باقری

کد متوفی: 27212 یازدید: 95
-

فرامرز بخشایی

کد متوفی: 27983 یازدید: 123
-

شکراله قبادی

کد متوفی: 28024 یازدید: 81
-

محراب ظهرابی

کد متوفی: 28159 یازدید: 112
-

ملا کهیار دبیقی

کد متوفی: 28162 یازدید: 83
-

میلاد دردانه

کد متوفی: 28203 یازدید: 88
-

کربلایی عادل پناهی

کد متوفی: 28259 یازدید: 87
-

معلم دلسوز فاطمه پناهی

کد متوفی: 28268 یازدید: 88
-

سید غلامرضا عبداله پور

کد متوفی: 33697 یازدید: 60
-

سید رحیم تقوی

کد متوفی: 34266 یازدید: 72
-

مرحوم مشهدی علیباز آشتاب

کد متوفی: 37691 یازدید: 66
-

مرحوم مشهدی علیباز آشتاب

کد متوفی: 37715 یازدید: 70
-

زبیر شکری

کد متوفی: 37854 یازدید: 89
-

سید نعمت الا کشاورز

کد متوفی: 39332 یازدید: 66
-

عبدالرسول رضایی

کد متوفی: 41924 یازدید: 75
-

یارمحمد حیدری

کد متوفی: 45052 یازدید: 83
-

صادق عزیزی

کد متوفی: 45138 یازدید: 76
-

یار محمد حیدری

کد متوفی: 45463 یازدید: 66
-

زینـب فلاحت پور

کد متوفی: 46730 یازدید: 83
-

آقا قباد جفتا

کد متوفی: 47395 یازدید: 78
-

کربلایی آبیجان اسدی

کد متوفی: 47471 یازدید: 63
-

ابراهیم پور اسماعیل

کد متوفی: 50811 یازدید: 79
-

ابراهیم پور اسماعیل

کد متوفی: 50821 یازدید: 85
-

بی بی معصومه پرویزی

کد متوفی: 50898 یازدید: 83
-

سید اسماعیل موسوی

کد متوفی: 50928 یازدید: 71
-

سید اسماعیل موسوی

کد متوفی: 50933 یازدید: 72
-

سید اسماعیل موسوی

کد متوفی: 50937 یازدید: 72
-

مجید هاشمی پور

کد متوفی: 51046 یازدید: 230
-

آبی جان اسدی(ده شیخ)

کد متوفی: 51128 یازدید: 98
-

تهمینه...وطلعت باستین...ثقفی فر

کد متوفی: 51400 یازدید: 79
-

سید اسماعیل موسوی

کد متوفی: 51668 یازدید: 79
-

سید اسماعیل موسوی

کد متوفی: 51775 یازدید: 72
-

سید اسماعیل موسوی

کد متوفی: 51785 یازدید: 69
-

سید محمد شریف موسوی

کد متوفی: 51928 یازدید: 82
-

یارمحمد حیدری

کد متوفی: 54304 یازدید: 66
-

مصطفی رشیدی

کد متوفی: 57641 یازدید: 97
-

نازلی سبزی پور

کد متوفی: 57681 یازدید: 71
-

مشهدی رضا محمدزاده

کد متوفی: 60005 یازدید: 79
-

امین الله نظری پور

کد متوفی: 62338 یازدید: 83
-

امین الله نظری پور

کد متوفی: 62354 یازدید: 68
-

علی باقری

کد متوفی: 71901 یازدید: 72
-

میثم اکبری

کد متوفی: 73177 یازدید: 62
-

مشهدی اله داد اکبری

کد متوفی: 73203 یازدید: 55
-

سید قدرت‌الله قادری

کد متوفی: 75429 یازدید: 56
-

مشهدی دلشاد اکبری

کد متوفی: 76434 یازدید: 63
-

حمدالله جوکار

کد متوفی: 77033 یازدید: 110
-

عبدالرحیم رهبر

کد متوفی: 77432 یازدید: 58
-

شهید علی بخش طاهری

کد متوفی: 77673 یازدید: 65
-

درویش قاسمعلی بهشت فر

کد متوفی: 79356 یازدید: 67
-

ملا یداله عالی نژاد

کد متوفی: 6005516 یازدید: 59
-

کربلایی برفی ابول پور

کد متوفی: 6008592 یازدید: 61
-

شکرالله قبادی

کد متوفی: 6009051 یازدید: 62
-

محسن طیارپور

کد متوفی: 6009172 یازدید: 62
-

حسن صداقتی

کد متوفی: 6011859 یازدید: 185
-

صدیق صالحی نیا

کد متوفی: 6014990 یازدید: 149
-

حاج فریدون حاجی پور

کد متوفی: 6016594 یازدید: 73
-

مشهدی فریده علیزاده

کد متوفی: 6018300 یازدید: 59
-

ابوالقاسم شاکری

کد متوفی: 6019677 یازدید: 76
-

سید عبدالهادی تقوی

کد متوفی: 6023879 یازدید: 103
-

کی شیروان باوند

کد متوفی: 6025281 یازدید: 80
-

شیروان باوند

کد متوفی: 6026274 یازدید: 72
-

کی شیروان باوند

کد متوفی: 6026309 یازدید: 62
-

محمدکریم بیژنی

کد متوفی: 6027087 یازدید: 59
-

سیدموسی بشتام

کد متوفی: 6027288 یازدید: 72
-

سامیه حبیبی پور

کد متوفی: 6035782 یازدید: 69
-

مشهدی گلبناز دوستی نسب

کد متوفی: 6036098 یازدید: 56
-

مشهدی بلور شمشیری

کد متوفی: 6036875 یازدید: 57
-

مشهدی علی زمان اقبال نژاد

کد متوفی: 6039153 یازدید: 53
-

سیدعبدالهادی تقوی

کد متوفی: 6042097 یازدید: 62
-

مشهدی خلیفه دهپازر

کد متوفی: 6043483 یازدید: 67
-

محمد تقی محمدی پرور

کد متوفی: 6047660 یازدید: 55
-

سیدکرم الله فاطمی

کد متوفی: 6064414 یازدید: 48
-

شیخ آزاد شایسته

کد متوفی: 6068912 یازدید: 76
-

شیخ آزاد شایسته

کد متوفی: 6068920 یازدید: 62
-

مشهدی نصرت سپهرنیا

کد متوفی: 6069190 یازدید: 59
-

مشهدی نصرت سپهرنیا

کد متوفی: 6069198 یازدید: 60
-

کربلایی عشرت جهانبخشی

کد متوفی: 6070726 یازدید: 68
-

کربلایی عشرت جهانبخشی

کد متوفی: 6070728 یازدید: 80
۱۳۶۳ - ۲۳بهمن ۱۳۹

عشرت بانو جهانبخشی

کد متوفی: 6070739 یازدید: 75
-

بانو عشرت جهانبخشی

کد متوفی: 6070763 یازدید: 74
-

سیدخدایار افشنگیان

کد متوفی: 6072393 یازدید: 61
1357/06/09 - 1399/11/30

سجاد شهبازی

کد متوفی: 6074408 یازدید: 126
1370/2/25 - 1399/12/25

بانو پریجان جعفرپور

کد متوفی: 6078489 یازدید: 252
-

علیمراد محمدی

کد متوفی: 6078922 یازدید: 66
۱/۱/۱۳۴۰ - ۱۷/۱۱/۹۹

علیمراد محمدی

کد متوفی: 6078933 یازدید: 60
10/2/1340 - 1399/2/1

نسرین دستاران

کد متوفی: 6081822 یازدید: 59
1364 - 1399

حاج عباس علیپور

کد متوفی: 6081919 یازدید: 105
۰۰۰۰۰۰ - ۰۰۰۰۰۰

وحید جاوید

کد متوفی: 6081964 یازدید: 746
1369 - 15/12/1399

محمد هادی همتی

کد متوفی: 6082010 یازدید: 68
4/1/1364 - 8/7/1388

اسلام ترابی

کد متوفی: 6082120 یازدید: 83
۱۳۲۸ - ۱۳۸۴

مهری طسوجیان

کد متوفی: 6082154 یازدید: 89
-

کربلایی فاضل محبی

کد متوفی: 6091083 یازدید: 107
-

کربلایی فاضل محبی

کد متوفی: 6091084 یازدید: 398
-

حاج مذکور دانشی

کد متوفی: 6094192 یازدید: 207
- ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

سیدة فاطمه مرادی خواه

کد متوفی: 6095592 یازدید: 72
1332/4/2 - 1399/12/15

فاطمه مرادی خواه

کد متوفی: 6095612 یازدید: 228
-

فاطمه مرادی خواه

کد متوفی: 6095629 یازدید: 236
- 1399/12/15

نرگس,(نسرین) دستاران

کد متوفی: 6095784 یازدید: 54
-

سید فصل اله بشتام

کد متوفی: 6097502 یازدید: 107
- 1400/01/21

دکتر پیروز براتی فر

کد متوفی: 6099788 یازدید: 3053
1361/08/20 - 1400/01/20

نصیر باختر

کد متوفی: 6099865 یازدید: 481
- 1400/01/26

نرگس دستاران

کد متوفی: 6100517 یازدید: 62
-

حاج مذکور دانشی

کد متوفی: 6101653 یازدید: 212
3/11/1313 - 13/1/1400

کد متوفی: 6101742 یازدید: 68
-

تیمور یاورزاده

کد متوفی: 6102049 یازدید: 179
-

کد متوفی: 6102439 یازدید: 68
-

کد متوفی: 6102476 یازدید: 70
-

کد متوفی: 6102498 یازدید: 71
-

کد متوفی: 6102509 یازدید: 69
-

محمد خانی

کد متوفی: 6102757 یازدید: 70
۳/۵/۱۳۶۰ - ۲۰/۱/۱۴۰۰

کد متوفی: 6103013 یازدید: 59
-

محمد خانی

کد متوفی: 6103018 یازدید: 65
20/61360 - 20/1/1400

کد متوفی: 6103297 یازدید: 60
-

اقا سیاوش فرزند آقاخان آرویش

کد متوفی: 6104945 یازدید: 584
1331/1/9 - 1400/1/29

مشهدی بی بی گلی خشت‌زر

کد متوفی: 6105905 یازدید: 55
1310/7/5 - 1400/2/2

مشهدی بی بی گلی خشت‌زر

کد متوفی: 6105906 یازدید: 314
1310/7/5 - 1400/2/2

مشهدی امیدعلی قربانی

کد متوفی: 6113493 یازدید: 90
1326/01/01 - 1393/11/27

زنده یادعلی حسن حیدری

کد متوفی: 6116463 یازدید: 276
-

بیگم جان حيدري

کد متوفی: 6116584 یازدید: 282
1335/10/8 - 1399/10/29

نرگس دستاران

کد متوفی: 6116627 یازدید: 38
-

عبدالرسول حکمت منش

کد متوفی: 6116982 یازدید: 522
- ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

فضل الله(مهران) جوکار

کد متوفی: 6122146 یازدید: 197
1356 - 1383/03/13

عوض فلاحت

کد متوفی: 6128266 یازدید: 315
1331/07/01 - 1385/04/12

مراد علی نظری پور تمبی

کد متوفی: 6133550 یازدید: 33
-

مهندس محمد خانی

کد متوفی: 6142436 یازدید: 70
1359/07/01 - 1400/01/20

سید عبدالحمید تقوی

کد متوفی: 6145127 یازدید: 282
-

رحمان چرامین

کد متوفی: 6150293 یازدید: 220
- 1400/06/20

سید عبدالجمیل تقوی

کد متوفی: 6150526 یازدید: 106
- 1400/06/20

سید جمیل تقوی

کد متوفی: 6150799 یازدید: 21
- 1400/06/20

صدیقه ارامیان

کد متوفی: 6153205 یازدید: 18
-

سارا جمالی آرند

کد متوفی: 6156479 یازدید: 1408
-

سید خداداد حسینی

کد متوفی: 6158866 یازدید: 761
1350/06/09 - 1400/07/28

بی بی معصومه مرادی پور آرند

کد متوفی: 6158870 یازدید: 12
-

سید علی دوست علوی

کد متوفی: 6162512 یازدید: 5
-

حاجیه شمسی علینازی(دهقان)

کد متوفی: 6163025 یازدید: 49
- 1400/08/28

حسن علیزاده

کد متوفی: 6163037 یازدید: 2
- 1400/07/27

حسن علیزاده

کد متوفی: 6163195 یازدید: 297
- 1400/07/27

حسن علیزاده

کد متوفی: 6163446 یازدید: 0
-

حسن علیزاده

کد متوفی: 6163447 یازدید: 0
1333/08/01 - 1400/07/27

ابراهیم بادپر

کد متوفی: 6163626 یازدید: 0
-

ولی گندمکار

کد متوفی: 6164414 یازدید: 3
1338/02/03 - 1395/09/09
Loading...

لطفا شکیبا باشید