آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان آزادشهر

احمد خمری

کد متوفی: 3905 یازدید: 163
-

خدابخش رفعتی نیا

کد متوفی: 6185 یازدید: 116
-

عذرا زمردی

کد متوفی: 6187 یازدید: 114
-

سید فاضل

کد متوفی: 7803 یازدید: 89
-

مونا سدیدی

کد متوفی: 15600 یازدید: 93
-

امیر کیخا

کد متوفی: 30049 یازدید: 121
-

قمر زارعی

کد متوفی: 30349 یازدید: 158
-

حاج اسماعیل نعیمی نظام اباد

کد متوفی: 31222 یازدید: 98
-

حاج عباس میردار پاقلعه

کد متوفی: 31324 یازدید: 267
-

گلثوم اسماعیل ابادی

کد متوفی: 31339 یازدید: 87
-

حاجیه خانم نوروزبگی نعیمی

کد متوفی: 31344 یازدید: 101
-

حاج عباس میردار

کد متوفی: 31618 یازدید: 124
-

نصیری حاج علی

کد متوفی: 44474 یازدید: 89
-

حاج علی نصیری

کد متوفی: 44495 یازدید: 99
-

حاج علی نصیری پور

کد متوفی: 44738 یازدید: 121
-

حاج علی اکبر سدیدی

کد متوفی: 47189 یازدید: 270
-

علی دولت آبادی

کد متوفی: 52908 یازدید: 76
-

سکینه قدرتی

کد متوفی: 52934 یازدید: 108
-

حاج غلامرضا کهساری

کد متوفی: 58368 یازدید: 121
-

حاج امرالله نجفی

کد متوفی: 58459 یازدید: 130
-

حاجیه خانم معصومه پودینه

کد متوفی: 69256 یازدید: 101
-

حاجیه خانم معصومه پودینه

کد متوفی: 69281 یازدید: 125
-

حسنیه قره داغلی

کد متوفی: 75453 یازدید: 101
-

حسینعلی گل چین وهمسر و اموات

کد متوفی: 6012059 یازدید: 110
-

مهدی مصطفی الو

کد متوفی: 6012345 یازدید: 89
-

حاج محمدرضا شجاعی نیا

کد متوفی: 6012956 یازدید: 97
-

حاجی عیدی محمد غفاری

کد متوفی: 6014797 یازدید: 96
-

حاج رضا فندرسکی

کد متوفی: 6024201 یازدید: 100
-

حاجیه خانم زهرا بذرافشان

کد متوفی: 6024577 یازدید: 112
-

حاج رمضان و اسماعیل غفاری

کد متوفی: 6035646 یازدید: 91
-

غلامرضا نوروزی

کد متوفی: 6041901 یازدید: 78
-

سیداحمد وسیدعلی قره تکنی

کد متوفی: 6044875 یازدید: 70
-

جعفر رجبلو

کد متوفی: 6046563 یازدید: 92
-

سید رضا حسینی

کد متوفی: 6048345 یازدید: 137
-

فرهاد بای

کد متوفی: 6053199 یازدید: 167
-

حاجی کریمیان

کد متوفی: 6055180 یازدید: 79
-

حاجی کریمیان

کد متوفی: 6055561 یازدید: 91
-

علی اکبر ابراهیمی

کد متوفی: 6056215 یازدید: 83
1309/5/7 - 1399/9/19

حاج مجتبی غفاری توران

کد متوفی: 6060241 یازدید: 81
1347/01/01 - 1398/11/07

حسین سدیدی

کد متوفی: 6060936 یازدید: 75
۱۳۳۰/۱/۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۱

سکینه ابراهیمی

کد متوفی: 6063127 یازدید: 79
- 1392/06/04

حاج کربلایی حسین سدیدی

کد متوفی: 6063291 یازدید: 86
۱۳۳۰/۱/۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۱

حاج کربلایی حسین سدیدی

کد متوفی: 6064457 یازدید: 80
۱۳۳۰/۱/۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۱

حاج کربلایی حسین سدیدی

کد متوفی: 6064533 یازدید: 78
۱۳۳۰/۱/۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۱

اموات اعضای گروه

کد متوفی: 6068144 یازدید: 82
-

کربلایی علیرضا سمیعی پاقلعه

کد متوفی: 6076997 یازدید: 608
-

رضا سعیدی

کد متوفی: 6079437 یازدید: 90
-

حاج سید عباس مصطفوی

کد متوفی: 6079449 یازدید: 109
-

فرزعلی بذرافشان

کد متوفی: 6081635 یازدید: 490
1323/9/15 - 1398/12/23

ملا رضا شیخ

کد متوفی: 6081861 یازدید: 256
1319/10/10 - 1398/12/21

مرحوم محمد ارقات

کد متوفی: 6082202 یازدید: 76
۱۳۰۲ - ۱۳۸۷/۳/۲۱

سلیم سارانی

کد متوفی: 6082318 یازدید: 209
۱۳۳۳ - ۱۳۹۹

حاج محمد رضا شاملو

کد متوفی: 6083469 یازدید: 109
-

رقیه پسرکلو

کد متوفی: 6083477 یازدید: 127
-

ام البنین و صغری بذرافشان

کد متوفی: 6083484 یازدید: 149
-

پدر عزیرم حاج محمدرضا شاملو

کد متوفی: 6083504 یازدید: 97
1317/2/10 - 1392/10/27

مریم شاملو

کد متوفی: 6090197 یازدید: 106
1317 - 1374

حاج باقر شفایی

کد متوفی: 6090603 یازدید: 359
- ۱۳۸۸/۱/۱۱

یونس صیادی

کد متوفی: 6093566 یازدید: 85
-

کد متوفی: 6093987 یازدید: 97
-

کد متوفی: 6094001 یازدید: 85
-

کد متوفی: 6094009 یازدید: 85
-

نوروزبیگی میرعرب رضی

کد متوفی: 6094019 یازدید: 149
1337/1/10 - 1396/7/10

خدیجه گلچین

کد متوفی: 6095940 یازدید: 396
۱۳۳۰/۱۰/۱۰ - ۱۳۹۹/۱/۲۸

کد متوفی: 6104865 یازدید: 80
-

سیدمحمد حسین زاده حجازی

کد متوفی: 6108328 یازدید: 72
-

علیرضا لاری

کد متوفی: 6113807 یازدید: 58
-

حاج نوروز علی گل چین

کد متوفی: 6123929 یازدید: 123
1321/03/10 - 1399/03/23

زهرا سلطانعلی

کد متوفی: 6125553 یازدید: 45
-

کامران فیروزیان

کد متوفی: 6126527 یازدید: 48
-

محمدعلی سارانی

کد متوفی: 6126604 یازدید: 119
1353 -

زهرا سدیدی

کد متوفی: 6129573 یازدید: 43
- 1400/04/17

حاج ابراهیم زارع گلچشمه و همسرشان زهرا سدیدی

کد متوفی: 6129580 یازدید: 1488
1318/08/20 - 1400/04/17

حاجیه خانم مریم فیض آبادی

کد متوفی: 6131316 یازدید: 566
1345/02/01 - 1400/04/24

بیگُم رجبلو

کد متوفی: 6134956 یازدید: 465
1328/05/01 - 1400/05/06

رمضان غلامی

کد متوفی: 6137143 یازدید: 191
- 1400/05/14

علی نیکخواه (خمر)

کد متوفی: 6138365 یازدید: 475
1353/06/30 - 1400/05/13

وحید کیخا

کد متوفی: 6142189 یازدید: 182
1358/06/31 - 1398/02/02

حاج براتعلی خاصه

کد متوفی: 6142239 یازدید: 277
1323/01/05 - 1398/09/17

موسی سارانی

کد متوفی: 6142491 یازدید: 74
1335/03/05 - 1400/08/13

حاج حسين رنجبر

کد متوفی: 6147623 یازدید: 67
1334/01/06 - 1400/06/11

حاج حسین رنجبر(بزرگ خاندان رنجبر)

کد متوفی: 6147663 یازدید: 310
1334/01/06 - 1400/06/11

حاج حسین سدیدی

کد متوفی: 6156505 یازدید: 46
1322/09/14 - 1398/07/17

کربلایی محمد غلامی

کد متوفی: 6169492 یازدید: 76
1333/03/01 - 1398/10/10

کربلائی نظر سرابندی

کد متوفی: 6174392 یازدید: 42
1332/12/03 - 1398/10/27

سید حسینی رودباری سید حسینی رودباری

کد متوفی: 6175333 یازدید: 0
- 1400/10/25
Loading...

لطفا شکیبا باشید