آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان آزادشهر

احمد خمری

کد متوفی: 3905 یازدید: 255
-

خدابخش رفعتی نیا

کد متوفی: 6185 یازدید: 206
-

عذرا زمردی

کد متوفی: 6187 یازدید: 175
-

سید فاضل

کد متوفی: 7803 یازدید: 134
-

مونا سدیدی

کد متوفی: 15600 یازدید: 141
-

امیر کیخا

کد متوفی: 30049 یازدید: 201
-

قمر زارعی

کد متوفی: 30349 یازدید: 209
-

حاج اسماعیل نعیمی نظام اباد

کد متوفی: 31222 یازدید: 166
-

حاج عباس میردار پاقلعه

کد متوفی: 31324 یازدید: 418
-

گلثوم اسماعیل ابادی

کد متوفی: 31339 یازدید: 152
-

حاجیه خانم نوروزبگی نعیمی

کد متوفی: 31344 یازدید: 176
-

حاج عباس میردار

کد متوفی: 31618 یازدید: 198
-

نصیری حاج علی

کد متوفی: 44474 یازدید: 138
-

حاج علی نصیری

کد متوفی: 44495 یازدید: 159
-

حاج علی نصیری پور

کد متوفی: 44738 یازدید: 229
-

حاج علی اکبر سدیدی

کد متوفی: 47189 یازدید: 375
-

علی دولت آبادی

کد متوفی: 52908 یازدید: 117
-

سکینه قدرتی

کد متوفی: 52934 یازدید: 163
-

حاج غلامرضا کهساری

کد متوفی: 58368 یازدید: 186
-

حاج امرالله نجفی

کد متوفی: 58459 یازدید: 219
-

حاجیه خانم معصومه پودینه

کد متوفی: 69256 یازدید: 181
-

حاجیه خانم معصومه پودینه

کد متوفی: 69281 یازدید: 195
-

حسنیه قره داغلی

کد متوفی: 75453 یازدید: 163
-

حسینعلی گل چین وهمسر و اموات

کد متوفی: 6012059 یازدید: 163
-

مهدی مصطفی الو

کد متوفی: 6012345 یازدید: 131
-

حاج محمدرضا شجاعی نیا

کد متوفی: 6012956 یازدید: 164
-

حاجی عیدی محمد غفاری

کد متوفی: 6014797 یازدید: 144
-

حاج رضا فندرسکی

کد متوفی: 6024201 یازدید: 162
-

حاجیه خانم زهرا بذرافشان

کد متوفی: 6024577 یازدید: 173
-

حاج رمضان و اسماعیل غفاری

کد متوفی: 6035646 یازدید: 140
-

غلامرضا نوروزی

کد متوفی: 6041901 یازدید: 109
-

سیداحمد وسیدعلی قره تکنی

کد متوفی: 6044875 یازدید: 103
-

جعفر رجبلو

کد متوفی: 6046563 یازدید: 144
-

سید رضا حسینی

کد متوفی: 6048345 یازدید: 217
-

فرهاد بای

کد متوفی: 6053199 یازدید: 213
-

حاجی کریمیان

کد متوفی: 6055180 یازدید: 124
-

حاجی کریمیان

کد متوفی: 6055561 یازدید: 144
-

علی اکبر ابراهیمی

کد متوفی: 6056215 یازدید: 112
1309/5/7 - 1399/9/19

حاج مجتبی غفاری توران

کد متوفی: 6060241 یازدید: 128
1347/01/01 - 1398/11/07

حسین سدیدی

کد متوفی: 6060936 یازدید: 121
۱۳۳۰/۱/۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۱

سکینه ابراهیمی

کد متوفی: 6063127 یازدید: 111
- 1392/06/04

حاج کربلایی حسین سدیدی

کد متوفی: 6063291 یازدید: 125
۱۳۳۰/۱/۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۱

حاج کربلایی حسین سدیدی

کد متوفی: 6064457 یازدید: 125
۱۳۳۰/۱/۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۱

حاج کربلایی حسین سدیدی

کد متوفی: 6064533 یازدید: 127
۱۳۳۰/۱/۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۱

اموات اعضای گروه

کد متوفی: 6068144 یازدید: 115
-

کربلایی علیرضا سمیعی پاقلعه

کد متوفی: 6076997 یازدید: 988
-

رضا سعیدی

کد متوفی: 6079437 یازدید: 122
-

حاج سید عباس مصطفوی

کد متوفی: 6079449 یازدید: 171
-

فرزعلی بذرافشان

کد متوفی: 6081635 یازدید: 524
1323/9/15 - 1398/12/23

ملا رضا شیخ

کد متوفی: 6081861 یازدید: 441
1319/10/10 - 1398/12/21

مرحوم محمد ارقات

کد متوفی: 6082202 یازدید: 107
۱۳۰۲ - ۱۳۸۷/۳/۲۱

سلیم سارانی

کد متوفی: 6082318 یازدید: 241
۱۳۳۳ - ۱۳۹۹

حاج محمد رضا شاملو

کد متوفی: 6083469 یازدید: 158
-

رقیه پسرکلو

کد متوفی: 6083477 یازدید: 161
-

ام البنین و صغری بذرافشان

کد متوفی: 6083484 یازدید: 189
-

پدر عزیرم حاج محمدرضا شاملو

کد متوفی: 6083504 یازدید: 130
1317/2/10 - 1392/10/27

مریم شاملو

کد متوفی: 6090197 یازدید: 144
1317 - 1374

حاج باقر شفایی

کد متوفی: 6090603 یازدید: 413
- ۱۳۸۸/۱/۱۱

یونس صیادی

کد متوفی: 6093566 یازدید: 123
-

کد متوفی: 6093987 یازدید: 146
-

کد متوفی: 6094001 یازدید: 138
-

کد متوفی: 6094009 یازدید: 127
-

نوروزبیگی میرعرب رضی

کد متوفی: 6094019 یازدید: 176
1337/1/10 - 1396/7/10

خدیجه گلچین

کد متوفی: 6095940 یازدید: 450
۱۳۳۰/۱۰/۱۰ - ۱۳۹۹/۱/۲۸

کد متوفی: 6104865 یازدید: 121
-

سیدمحمد حسین زاده حجازی

کد متوفی: 6108328 یازدید: 110
-

علیرضا لاری

کد متوفی: 6113807 یازدید: 78
-

حاج نوروز علی گل چین

کد متوفی: 6123929 یازدید: 166
1321/03/10 - 1399/03/23

زهرا سلطانعلی

کد متوفی: 6125553 یازدید: 71
-

کامران فیروزیان

کد متوفی: 6126527 یازدید: 72
-

محمدعلی سارانی

کد متوفی: 6126604 یازدید: 164
1353 -

زهرا سدیدی

کد متوفی: 6129573 یازدید: 72
- 1400/04/17

حاج ابراهیم زارع گلچشمه و همسرشان زهرا سدیدی

کد متوفی: 6129580 یازدید: 1918
1318/08/20 - 1400/04/17

حاجیه خانم مریم فیض آبادی

کد متوفی: 6131316 یازدید: 630
1345/02/01 - 1400/04/24

بیگُم رجبلو

کد متوفی: 6134956 یازدید: 534
1328/05/01 - 1400/05/06

رمضان غلامی

کد متوفی: 6137143 یازدید: 257
- 1400/05/14

علی نیکخواه (خمر)

کد متوفی: 6138365 یازدید: 539
1353/06/30 - 1400/05/13

وحید کیخا

کد متوفی: 6142189 یازدید: 211
1358/06/31 - 1398/02/02

حاج براتعلی خاصه

کد متوفی: 6142239 یازدید: 398
1323/01/05 - 1398/09/17

موسی سارانی

کد متوفی: 6142491 یازدید: 105
1335/03/05 - 1400/08/13

حاج حسين رنجبر

کد متوفی: 6147623 یازدید: 126
1334/01/06 - 1400/06/11

حاج حسین رنجبر(بزرگ خاندان رنجبر)

کد متوفی: 6147663 یازدید: 399
1334/01/06 - 1400/06/11

حاج حسین سدیدی

کد متوفی: 6156505 یازدید: 92
1322/09/14 - 1398/07/17

کربلایی محمد غلامی

کد متوفی: 6169492 یازدید: 106
1333/03/01 - 1398/10/10

کربلائی نظر سرابندی

کد متوفی: 6174392 یازدید: 215
1332/12/03 - 1398/10/27

سید حسینی رودباری سید حسینی رودباری

کد متوفی: 6175333 یازدید: 51
- 1400/10/25

خادم الرضا سید حسینی رودباری

کد متوفی: 6175385 یازدید: 21
- 1400/10/24

حاج غلامرضا جهان تیغ

کد متوفی: 6176406 یازدید: 90
1338/01/05 - 1392/11/04

محمد سنچولی مقدم و رقیه کشتگر .

کد متوفی: 6177305 یازدید: 24
-

حاج وهب منصوری

کد متوفی: 6178866 یازدید: 339
1315/01/01 - 1400/11/11

مهري سادات حسيني

کد متوفی: 6178920 یازدید: 18
- 1400/11/13

مهري سادات حسيني

کد متوفی: 6178922 یازدید: 616
- 1400/11/13

خاور سرگلزایی

کد متوفی: 6179415 یازدید: 115
1338/05/07 - 1399/10/14

حاج غلامرضا دهنوی

کد متوفی: 6180123 یازدید: 58
1320/01/01 - 1398/05/05

علیرضا قنبر زاده بولاغی

کد متوفی: 6180871 یازدید: 16
-

هاجر غفاری

کد متوفی: 6184785 یازدید: 10
1329/01/01 - 1393/12/17

محمد سنچولی

کد متوفی: 6186811 یازدید: 33
1312 - 1397/05/15

مرتضی دشتی زاده

کد متوفی: 6187746 یازدید: 279
- 1400/12/22

کشور حسنی

کد متوفی: 6188109 یازدید: 100
- 1400/05/05

کربلایی حسین شهریاری

کد متوفی: 6192314 یازدید: 15
-

حسین شهریاری

کد متوفی: 6192334 یازدید: 1020
1327/02/20 - 1401/01/11

اسکندر توکلی مقدم

کد متوفی: 6192366 یازدید: 57
1331/11/05 - 1398/04/16

صادق امیری هادی جعفری

کد متوفی: 6193995 یازدید: 18
-

‌‌‌‌...... ........

کد متوفی: 6196003 یازدید: 17
1401/05/04 - 1401/05/06

فاطمه کت کنی

کد متوفی: 6196450 یازدید: 74
- 1401/02/09

مهدی لشکریان

کد متوفی: 6201901 یازدید: 8
-

مرحوم شیرین خان سارانی

کد متوفی: 6202568 یازدید: 8
1335 - 1401/03/20

احمد مرادی

کد متوفی: 6203102 یازدید: 8
-

منوچهر سمیعی

کد متوفی: 6203907 یازدید: 133
-

شادروان منوچهر سمیعی

کد متوفی: 6204029 یازدید: 9
-

کربلایی بدیل قاسمی وبانو کلندری

کد متوفی: 6204472 یازدید: 91
1326/11/20 - 1399/06/01

محمد علی گلاب زایی

کد متوفی: 6207054 یازدید: 96
-

صغری شهرکی صلوات

کد متوفی: 6207086 یازدید: 33
-

احمد کوهساریان

کد متوفی: 6208922 یازدید: 97
1359/12/18 - 1400/09/11

عبداله قاسمی

کد متوفی: 6209083 یازدید: 324
1359/04/01 - 1401/05/02

تاج رجبلو

کد متوفی: 6209193 یازدید: 7
1316/11/01 - 1397/10/30

عزیزاله سدیدی

کد متوفی: 6209556 یازدید: 3
-

خلیل کاغذلو

کد متوفی: 6209605 یازدید: 687
- 1401/05/08

حاج فضل علی کمالی وطن

کد متوفی: 6209800 یازدید: 5
-

دری چیت بند

کد متوفی: 6212744 یازدید: 136
1315/07/15 - 1401/05/26

حاج علیرضا جلالی

کد متوفی: 6212846 یازدید: 586
-

فاطمه منصوری

کد متوفی: 6213709 یازدید: 144
1323/03/01 - 1401/05/30

زینب سیاسر

کد متوفی: 6215194 یازدید: 1
-

یاسین آبیل غلامی

کد متوفی: 6217372 یازدید: 153
- 1401/06/21

محمد بن محمد حسن

کد متوفی: 6218654 یازدید: 19
-

حاج غلامحسین آبرون

کد متوفی: 6218959 یازدید: 0
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید