آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان شاهین دژ

ابراهیم کرمی

کد متوفی: 2790 یازدید: 389
-

فيض الله رستم زاده

کد متوفی: 6054 یازدید: 268
-

رشید زینالی

کد متوفی: 10233 یازدید: 283
-

حاج سید محمود عابدی

کد متوفی: 13186 یازدید: 307
-

حاجیه خانم مرصع ابگونصاف

کد متوفی: 29767 یازدید: 319
-

مرصع آبگون صاف

کد متوفی: 34652 یازدید: 340
-

فتح الله ازاد

کد متوفی: 35061 یازدید: 454
-

اژذر جعفری

کد متوفی: 50051 یازدید: 262
-

اژدر جعفری

کد متوفی: 50054 یازدید: 288
-

خوش قدم کرامت

کد متوفی: 79190 یازدید: 267
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032558 یازدید: 263
-

یوسف ترابی

کد متوفی: 6039043 یازدید: 252
-

کاظم خدابخشی

کد متوفی: 6052761 یازدید: 338
-

حاج بایرام کشاوری دلمقانی

کد متوفی: 6057416 یازدید: 266
۳۴/۹/۱ - ۹۹/۱۰/۲۹

حاج بایرام کشاوری دلمقانی

کد متوفی: 6057427 یازدید: 257
۳۴/۱/۹ - ۹۹/۱۰/۲۹

حاج بایرام کشاوری دلمقانی

کد متوفی: 6057439 یازدید: 269
۳۴/۱/۹ - ۹۹/۱۰/۲۹

حاج بایرام کشاوری دلمقانی

کد متوفی: 6057486 یازدید: 257
۳۴/۹/۱ - ۹۹/۱۰/۲۹

حاج بایرام کشاوری

کد متوفی: 6057740 یازدید: 283
۳۴/۱/۹ - ۹۹/۱۰/۲۹

غلامرضا خدادادی

کد متوفی: 6071056 یازدید: 303
1347/01/02 - 1396/10/11

حسن کردستانی

کد متوفی: 6097252 یازدید: 210
-

یاور ملکی

کد متوفی: 6112265 یازدید: 710
1335/1/2 - 1399/7/30

حاج شهرام سلطانی

کد متوفی: 6134006 یازدید: 233
1338/12/14 - 1400/02/11

لیلا رستمی

کد متوفی: 6144662 یازدید: 769
-

مشهدی نورمحمد کرامت

کد متوفی: 6147061 یازدید: 205
-

خانم زرین تاج خدابخشی

کد متوفی: 6147071 یازدید: 212
-

کبری صدیقی

کد متوفی: 6150038 یازدید: 173
- 1400/06/13

کبری صدیقی

کد متوفی: 6150053 یازدید: 426
1305/04/03 - 1400/06/13

محمد مقامی

کد متوفی: 6152191 یازدید: 318
- 1400/06/26

حمیده آذین پور

کد متوفی: 6152894 یازدید: 350
- 1400/06/30

حامد سیفی

کد متوفی: 6159010 یازدید: 289
1367/06/27 - 1399/05/22

نارنج محمدی

کد متوفی: 6175871 یازدید: 173
1306/01/04 - 1395/10/30

غلامعلی پورستاری و ایران عظیمی

کد متوفی: 6191890 یازدید: 178
-

یدالله مفتون امینی

کد متوفی: 6219763 یازدید: 144
-

میکائیل جهانگرد

کد متوفی: 6220607 یازدید: 94
1327/07/01 - 1401/02/06

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6221141 یازدید: 30
1335/12/20 - 1398/10/13

کد متوفی: 6221143 یازدید: 36
1335/12/20 - 1398/10/13

حاجیه خانم مرصع آبگونصاف

کد متوفی: 6222339 یازدید: 63
1401/10/23 - 1399/07/06

زهرا علیپور تک آغاج

کد متوفی: 6224354 یازدید: 112
1361/12/01 - 1400/03/03

علیرضا شیرپور

کد متوفی: 6237365 یازدید: 271
1383/11/28 - 1402/05/27

گوهر غلامی

کد متوفی: 6248101 یازدید: 3
-

گوهر غلامی

کد متوفی: 6248154 یازدید: 3
1326/11/04 - 1403/01/08

شهید سیفعلی صفری

کد متوفی: 6248484 یازدید: 8
1323 - 1362
Loading...

لطفا شکیبا باشید