آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بندرگز

صدیقه رئیسی

کد متوفی: 7029 یازدید: 233
-

صدیقه آباریان فرد

کد متوفی: 29480 یازدید: 198
-

سید حسن شفیع پور

کد متوفی: 29818 یازدید: 326
-

حاج ولی الله مهاجرشهری

کد متوفی: 51057 یازدید: 191
-

نجیبه پاکزاد

کد متوفی: 52184 یازدید: 215
-

ذبیح الله اکبری

کد متوفی: 62334 یازدید: 250
-

نجیب الله هزار جریبی

کد متوفی: 62460 یازدید: 157
-

لیلا رضایی

کد متوفی: 62469 یازدید: 176
-

محمد کاظم متکی

کد متوفی: 62475 یازدید: 176
-

شهیدمحسن فخری زاده

کد متوفی: 67861 یازدید: 181
-

برزو بیکیان

کد متوفی: 78747 یازدید: 189
-

حليمه خانم بِهي

کد متوفی: 6002881 یازدید: 228
-

غضنفر لشکربلوکی

کد متوفی: 6005493 یازدید: 169
-

غضنفر لشکربلوکی

کد متوفی: 6005513 یازدید: 236
-

غضنفر لشکربلوکی

کد متوفی: 6005536 یازدید: 186
-

غضنفر لشکربلوکی

کد متوفی: 6005545 یازدید: 179
-

غضنفر لشکربلوکی

کد متوفی: 6005562 یازدید: 232
-

عباسقلی کاظم نژاد (نجاتی)

کد متوفی: 6010687 یازدید: 180
-

لال محمد غریبی فر

کد متوفی: 6013891 یازدید: 220
-

یحیی لشگربلوکی

کد متوفی: 6022532 یازدید: 196
-

سمیه ریاحی

کد متوفی: 6022561 یازدید: 288
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6025834 یازدید: 315
-

مریم خاکی

کد متوفی: 6031249 یازدید: 225
-

مریم خاکی

کد متوفی: 6031270 یازدید: 152
-

مریم خاکی

کد متوفی: 6031285 یازدید: 135
-

نبی‌الله بائی

کد متوفی: 6042760 یازدید: 245
1336/09/07 - 1396/05/16

نصرت خاری

کد متوفی: 6044131 یازدید: 107
-

نصرت خاری

کد متوفی: 6044141 یازدید: 113
-

معصومه غریب

کد متوفی: 6050159 یازدید: 124
-

مرحومه حاجیه خانم معصومه غریب

کد متوفی: 6050180 یازدید: 141
-

مرحومه حاجیه خانم معصومه غریب

کد متوفی: 6050187 یازدید: 147
-

پریسا احمدی

کد متوفی: 6053849 یازدید: 256
-

حامد سلیاری

کد متوفی: 6053992 یازدید: 187
-

کربلایی اسحاق بهرامی لیوانی

کد متوفی: 6054202 یازدید: 130
-

محمدحسین م روشن

کد متوفی: 6054209 یازدید: 148
-

سید حمیدرضا سادات

کد متوفی: 6054220 یازدید: 364
-

شهلا کردافشار

کد متوفی: 6054475 یازدید: 179
-

شهلا کردافشار

کد متوفی: 6054483 یازدید: 164
-

حاجیه انسیه رحمانی دشتی

کد متوفی: 6054485 یازدید: 196
-

لیلا کردجزی

کد متوفی: 6054498 یازدید: 186
-

حمید م روشن

کد متوفی: 6054760 یازدید: 143
-

حاج حسن مسعودی جزی

کد متوفی: 6055145 یازدید: 275
03/01/1344 - 08/03/1399

پریسا احمدی

کد متوفی: 6056596 یازدید: 153
1381/9/25 - 1399/10/25

پریسا احمدی

کد متوفی: 6056603 یازدید: 135
1381/9/25 - 1399/10/25

پریسا طاهری

کد متوفی: 6056610 یازدید: 183
1381/9/25 - 1399/10/25

پریسا احمدی

کد متوفی: 6056617 یازدید: 145
1381/9/25 - 1399/10/25

پریسا احمدی

کد متوفی: 6056640 یازدید: 111
۱۳۸۱/۷/۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

محمد رحیم نوروززاده

کد متوفی: 6059650 یازدید: 195
-

زیور(مینا) نکاحی

کد متوفی: 6059681 یازدید: 176
-

علی الیاسی فرد

کد متوفی: 6060144 یازدید: 199
-

زیور آقایی

کد متوفی: 6064066 یازدید: 207
-

رحمان خسروی

کد متوفی: 6065228 یازدید: 166
۱۳۴۲ - ۱۳۹۹

مقدسه متکی

کد متوفی: 6078320 یازدید: 171
- 1399/12

مقدسه متکی

کد متوفی: 6078325 یازدید: 124
- 11/1399

بی بی البرزی

کد متوفی: 6097488 یازدید: 155
- ۱۴۰۰/۱/۲۱

بی بی البرزی

کد متوفی: 6097499 یازدید: 140
-

کشور رحمانی دشتی

کد متوفی: 6098191 یازدید: 129
1348/623 - 1400/1/22

کشور رحمانی دشتی

کد متوفی: 6098246 یازدید: 627
1348/6/23 - 1400/1/22

سید فضه علوی

کد متوفی: 6101514 یازدید: 705
- 27/1/1400

حسین قلی مظفری

کد متوفی: 6101905 یازدید: 150
-

حاج مسلم بهرامی حاج علی اکبربهرامی

کد متوفی: 6104617 یازدید: 134
-

سیدعلی اکبر علوی

کد متوفی: 6110699 یازدید: 257
-

بی بی قجر

کد متوفی: 6110717 یازدید: 176
-

کد متوفی: 6112049 یازدید: 127
-

غلام حیدریان

کد متوفی: 6117578 یازدید: 124
-

هاجر(صدیقه) مازنی

کد متوفی: 6136967 یازدید: 219
- 1400/05/14

رضاعلی لیوانی

کد متوفی: 6140652 یازدید: 253
-

محمد ابراهیم جهانشاهی

کد متوفی: 6145268 یازدید: 656
1352/06/10 - 1400/06/06

حاج قربانعلی شمالی

کد متوفی: 6146180 یازدید: 401
1323/01/05 - 1400/05/14

تیمور کردی

کد متوفی: 6160261 یازدید: 77
1400/04/10 - 1400/08/09

علی رضا ایرجی

کد متوفی: 6165327 یازدید: 95
-

علی رضا ایرجی

کد متوفی: 6165330 یازدید: 58
-

کبری ریاحی

کد متوفی: 6166964 یازدید: 147
- 1400/08/26

مهدی پاطی

کد متوفی: 6175988 یازدید: 77
- 1397/08/29

سیده فاطمه علوی

کد متوفی: 6176007 یازدید: 701
- 1400/10/24

محترمه رحمانی دشتی

کد متوفی: 6176008 یازدید: 262
- 1400/03/21

حاج محمدرضا یوسفی

کد متوفی: 6176836 یازدید: 56
1330/01/01 - 1400/11/02

شهربانو(زیور) اکبری

کد متوفی: 6182325 یازدید: 23
- 1400/11/20

قربانعلی ریاحی

کد متوفی: 6184308 یازدید: 120
1345/12/28 - 1398/04/18

حاجیه فاطمه لشکربلوکی

کد متوفی: 6192841 یازدید: 152
1332/12/01 - 1399/05/20

مهدی جهانشاهی

کد متوفی: 6210953 یازدید: 55
1366/06/31 - 1400/04/23

رضا معقولی

کد متوفی: 6211772 یازدید: 341
1350/01/01 - 1401/05/08

محمدحسین (شیخ باقر) شربتی

کد متوفی: 6217447 یازدید: 49
-

کربلایی خدیجه منزلدره

کد متوفی: 6224904 یازدید: 18
- 1401/11/30

حامد سلیاری

کد متوفی: 6225759 یازدید: 7
-

آسیه فندرسکی

کد متوفی: 6229636 یازدید: 181
1313/01/01 - 1402/02/16
Loading...

لطفا شکیبا باشید