آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بندرگز

صدیقه رئیسی

کد متوفی: 7029 یازدید: 289
-

صدیقه آباریان فرد

کد متوفی: 29480 یازدید: 272
-

سید حسن شفیع پور

کد متوفی: 29818 یازدید: 381
-

حاج ولی الله مهاجرشهری

کد متوفی: 51057 یازدید: 271
-

نجیبه پاکزاد

کد متوفی: 52184 یازدید: 283
-

ذبیح الله اکبری

کد متوفی: 62334 یازدید: 309
-

نجیب الله هزار جریبی

کد متوفی: 62460 یازدید: 219
-

لیلا رضایی

کد متوفی: 62469 یازدید: 252
-

محمد کاظم متکی

کد متوفی: 62475 یازدید: 229
-

شهیدمحسن فخری زاده

کد متوفی: 67861 یازدید: 263
-

برزو بیکیان

کد متوفی: 78747 یازدید: 241
-

حليمه خانم بِهي

کد متوفی: 6002881 یازدید: 283
-

غضنفر لشکربلوکی

کد متوفی: 6005493 یازدید: 224
-

غضنفر لشکربلوکی

کد متوفی: 6005513 یازدید: 283
-

غضنفر لشکربلوکی

کد متوفی: 6005536 یازدید: 231
-

غضنفر لشکربلوکی

کد متوفی: 6005545 یازدید: 229
-

غضنفر لشکربلوکی

کد متوفی: 6005562 یازدید: 294
-

عباسقلی کاظم نژاد (نجاتی)

کد متوفی: 6010687 یازدید: 257
-

لال محمد غریبی فر

کد متوفی: 6013891 یازدید: 306
-

یحیی لشگربلوکی

کد متوفی: 6022532 یازدید: 248
-

سمیه ریاحی

کد متوفی: 6022561 یازدید: 344
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6025834 یازدید: 374
-

مریم خاکی

کد متوفی: 6031249 یازدید: 306
-

مریم خاکی

کد متوفی: 6031270 یازدید: 204
-

مریم خاکی

کد متوفی: 6031285 یازدید: 211
-

نبی‌الله بائی

کد متوفی: 6042760 یازدید: 301
1336/09/07 - 1396/05/16

نصرت خاری

کد متوفی: 6044131 یازدید: 161
-

نصرت خاری

کد متوفی: 6044141 یازدید: 166
-

معصومه غریب

کد متوفی: 6050159 یازدید: 184
-

مرحومه حاجیه خانم معصومه غریب

کد متوفی: 6050180 یازدید: 185
-

مرحومه حاجیه خانم معصومه غریب

کد متوفی: 6050187 یازدید: 216
-

پریسا احمدی

کد متوفی: 6053849 یازدید: 323
-

حامد سلیاری

کد متوفی: 6053992 یازدید: 235
-

کربلایی اسحاق بهرامی لیوانی

کد متوفی: 6054202 یازدید: 191
-

محمدحسین م روشن

کد متوفی: 6054209 یازدید: 202
-

سید حمیدرضا سادات

کد متوفی: 6054220 یازدید: 428
-

شهلا کردافشار

کد متوفی: 6054475 یازدید: 229
-

شهلا کردافشار

کد متوفی: 6054483 یازدید: 225
-

حاجیه انسیه رحمانی دشتی

کد متوفی: 6054485 یازدید: 248
-

لیلا کردجزی

کد متوفی: 6054498 یازدید: 249
-

حمید م روشن

کد متوفی: 6054760 یازدید: 202
-

حاج حسن مسعودی جزی

کد متوفی: 6055145 یازدید: 346
03/01/1344 - 08/03/1399

پریسا احمدی

کد متوفی: 6056596 یازدید: 211
1381/9/25 - 1399/10/25

پریسا احمدی

کد متوفی: 6056603 یازدید: 187
1381/9/25 - 1399/10/25

پریسا طاهری

کد متوفی: 6056610 یازدید: 255
1381/9/25 - 1399/10/25

پریسا احمدی

کد متوفی: 6056617 یازدید: 187
1381/9/25 - 1399/10/25

پریسا احمدی

کد متوفی: 6056640 یازدید: 167
۱۳۸۱/۷/۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

محمد رحیم نوروززاده

کد متوفی: 6059650 یازدید: 244
-

زیور(مینا) نکاحی

کد متوفی: 6059681 یازدید: 218
-

علی الیاسی فرد

کد متوفی: 6060144 یازدید: 231
-

زیور آقایی

کد متوفی: 6064066 یازدید: 262
-

رحمان خسروی

کد متوفی: 6065228 یازدید: 229
۱۳۴۲ - ۱۳۹۹

مقدسه متکی

کد متوفی: 6078320 یازدید: 205
- 1399/12

مقدسه متکی

کد متوفی: 6078325 یازدید: 182
- 11/1399

بی بی البرزی

کد متوفی: 6097488 یازدید: 202
- ۱۴۰۰/۱/۲۱

بی بی البرزی

کد متوفی: 6097499 یازدید: 184
-

کشور رحمانی دشتی

کد متوفی: 6098191 یازدید: 185
1348/623 - 1400/1/22

کشور رحمانی دشتی

کد متوفی: 6098246 یازدید: 689
1348/6/23 - 1400/1/22

سید فضه علوی

کد متوفی: 6101514 یازدید: 759
- 27/1/1400

حسین قلی مظفری

کد متوفی: 6101905 یازدید: 196
-

حاج مسلم بهرامی حاج علی اکبربهرامی

کد متوفی: 6104617 یازدید: 179
-

سیدعلی اکبر علوی

کد متوفی: 6110699 یازدید: 324
-

بی بی قجر

کد متوفی: 6110717 یازدید: 237
-

کد متوفی: 6112049 یازدید: 167
-

غلام حیدریان

کد متوفی: 6117578 یازدید: 164
-

هاجر(صدیقه) مازنی

کد متوفی: 6136967 یازدید: 263
- 1400/05/14

رضاعلی لیوانی

کد متوفی: 6140652 یازدید: 299
-

محمد ابراهیم جهانشاهی

کد متوفی: 6145268 یازدید: 794
1352/06/10 - 1400/06/06

حاج قربانعلی شمالی

کد متوفی: 6146180 یازدید: 452
1323/01/05 - 1400/05/14

تیمور کردی

کد متوفی: 6160261 یازدید: 147
1400/04/10 - 1400/08/09

علی رضا ایرجی

کد متوفی: 6165327 یازدید: 153
-

علی رضا ایرجی

کد متوفی: 6165330 یازدید: 104
-

کبری ریاحی

کد متوفی: 6166964 یازدید: 190
- 1400/08/26

مهدی پاطی

کد متوفی: 6175988 یازدید: 139
- 1397/08/29

سیده فاطمه علوی

کد متوفی: 6176007 یازدید: 794
- 1400/10/24

محترمه رحمانی دشتی

کد متوفی: 6176008 یازدید: 321
- 1400/03/21

حاج محمدرضا یوسفی

کد متوفی: 6176836 یازدید: 104
1330/01/01 - 1400/11/02

شهربانو(زیور) اکبری

کد متوفی: 6182325 یازدید: 68
- 1400/11/20

قربانعلی ریاحی

کد متوفی: 6184308 یازدید: 199
1345/12/28 - 1398/04/18

حاجیه فاطمه لشکربلوکی

کد متوفی: 6192841 یازدید: 192
1332/12/01 - 1399/05/20

مهدی جهانشاهی

کد متوفی: 6210953 یازدید: 106
1366/06/31 - 1400/04/23

رضا معقولی

کد متوفی: 6211772 یازدید: 405
1350/01/01 - 1401/05/08

محمدحسین (شیخ باقر) شربتی

کد متوفی: 6217447 یازدید: 117
-

کربلایی خدیجه منزلدره

کد متوفی: 6224904 یازدید: 54
- 1401/11/30

حامد سلیاری

کد متوفی: 6225759 یازدید: 40
-

آسیه فندرسکی

کد متوفی: 6229636 یازدید: 219
1313/01/01 - 1402/02/16

کربلایی حوریه ربانی

کد متوفی: 6232640 یازدید: 984
1344/12/01 - 1401/03/30

علی ربانی

کد متوفی: 6233371 یازدید: 207
1356/10/01 - 1382/11/15

حاج غلامرضا جهانشاهی

کد متوفی: 6234984 یازدید: 37
1300 - 1401

خدیجه جعفر پور بختیاری فرد

کد متوفی: 6235718 یازدید: 73
1326/01/20 - 1402/05/02

اصغر ربانی

کد متوفی: 6241002 یازدید: 34
1306/04/03 - 1388/08/02

کربلایی زهرابانو سلیاری

کد متوفی: 6241004 یازدید: 34
1310/09/29 - 1391/09/29

سارینا عسگری

کد متوفی: 6241175 یازدید: 25
1383/08/27 - 1402/08/28

سارینا عسگری

کد متوفی: 6241177 یازدید: 224
1383/08/27 - 1402/08/28

حاج رضا علی و شهید حسینعلی اعرابی

کد متوفی: 6242465 یازدید: 50
-

کربلایی لیلا ابراهیمی

کد متوفی: 6243928 یازدید: 89
- 1392/10/08

حاج محمد باقر جمال لیوانی

کد متوفی: 6244343 یازدید: 525
- 1402

هاجر لشکربلوکی

کد متوفی: 6245649 یازدید: 28
-

محمد حسن شربتی

کد متوفی: 6246276 یازدید: 10
- 1402/06/31

مردان، زنان کودکان و نوجوانان

کد متوفی: 6248057 یازدید: 19
-

علیرضا مزنگی

کد متوفی: 6249952 یازدید: 4
1335/10/10 - 1403/02/13
Loading...

لطفا شکیبا باشید