آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان بندرگز

صدیقه رئیسی

کد متوفی: 7029 یازدید: 115
-

صدیقه آباریان فرد

کد متوفی: 29480 یازدید: 105
-

سید حسن شفیع پور

کد متوفی: 29818 یازدید: 129
-

حاج ولی الله مهاجرشهری

کد متوفی: 51057 یازدید: 96
-

نجیبه پاکزاد

کد متوفی: 52184 یازدید: 129
-

ذبیح الله اکبری

کد متوفی: 62334 یازدید: 139
-

نجیب الله هزار جریبی

کد متوفی: 62460 یازدید: 86
-

لیلا رضایی

کد متوفی: 62469 یازدید: 96
-

محمد کاظم متکی

کد متوفی: 62475 یازدید: 95
-

شهیدمحسن فخری زاده

کد متوفی: 67861 یازدید: 95
-

برزو بیکیان

کد متوفی: 78747 یازدید: 89
-

حليمه خانم بِهي

کد متوفی: 6002881 یازدید: 142
-

غضنفر لشکربلوکی

کد متوفی: 6005493 یازدید: 88
-

غضنفر لشکربلوکی

کد متوفی: 6005513 یازدید: 129
-

غضنفر لشکربلوکی

کد متوفی: 6005536 یازدید: 92
-

غضنفر لشکربلوکی

کد متوفی: 6005545 یازدید: 90
-

غضنفر لشکربلوکی

کد متوفی: 6005562 یازدید: 116
-

عباسقلی کاظم نژاد (نجاتی)

کد متوفی: 6010687 یازدید: 88
-

لال محمد غریبی فر

کد متوفی: 6013891 یازدید: 104
-

یحیی لشگربلوکی

کد متوفی: 6022532 یازدید: 100
-

سمیه ریاحی

کد متوفی: 6022561 یازدید: 94
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6025834 یازدید: 186
-

مریم خاکی

کد متوفی: 6031249 یازدید: 145
-

مریم خاکی

کد متوفی: 6031270 یازدید: 89
-

مریم خاکی

کد متوفی: 6031285 یازدید: 79
-

نبی‌الله بائی

کد متوفی: 6042760 یازدید: 171
1336/09/07 - 1396/05/16

نصرت خاری

کد متوفی: 6044131 یازدید: 64
-

نصرت خاری

کد متوفی: 6044141 یازدید: 57
-

معصومه غریب

کد متوفی: 6050159 یازدید: 71
-

مرحومه حاجیه خانم معصومه غریب

کد متوفی: 6050180 یازدید: 73
-

مرحومه حاجیه خانم معصومه غریب

کد متوفی: 6050187 یازدید: 73
-

پریسا احمدی

کد متوفی: 6053849 یازدید: 170
-

حامد سلیاری

کد متوفی: 6053992 یازدید: 76
-

کربلایی اسحاق بهرامی لیوانی

کد متوفی: 6054202 یازدید: 68
-

محمدحسین م روشن

کد متوفی: 6054209 یازدید: 78
-

سید حمیدرضا سادات

کد متوفی: 6054220 یازدید: 195
-

شهلا کردافشار

کد متوفی: 6054475 یازدید: 80
-

شهلا کردافشار

کد متوفی: 6054483 یازدید: 84
-

حاجیه انسیه رحمانی دشتی

کد متوفی: 6054485 یازدید: 87
-

لیلا کردجزی

کد متوفی: 6054498 یازدید: 82
-

حمید م روشن

کد متوفی: 6054760 یازدید: 79
-

حاج حسن مسعودی جزی

کد متوفی: 6055145 یازدید: 205
03/01/1344 - 08/03/1399

پریسا احمدی

کد متوفی: 6056596 یازدید: 81
1381/9/25 - 1399/10/25

پریسا احمدی

کد متوفی: 6056603 یازدید: 65
1381/9/25 - 1399/10/25

پریسا طاهری

کد متوفی: 6056610 یازدید: 70
1381/9/25 - 1399/10/25

پریسا احمدی

کد متوفی: 6056617 یازدید: 70
1381/9/25 - 1399/10/25

پریسا احمدی

کد متوفی: 6056640 یازدید: 67
۱۳۸۱/۷/۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

محمد رحیم نوروززاده

کد متوفی: 6059650 یازدید: 127
-

زیور(مینا) نکاحی

کد متوفی: 6059681 یازدید: 84
-

علی الیاسی فرد

کد متوفی: 6060144 یازدید: 79
-

زیور آقایی

کد متوفی: 6064066 یازدید: 125
-

رحمان خسروی

کد متوفی: 6065228 یازدید: 103
۱۳۴۲ - ۱۳۹۹

مقدسه متکی

کد متوفی: 6078320 یازدید: 90
- 1399/12

مقدسه متکی

کد متوفی: 6078325 یازدید: 75
- 11/1399

بی بی البرزی

کد متوفی: 6097488 یازدید: 85
- ۱۴۰۰/۱/۲۱

بی بی البرزی

کد متوفی: 6097499 یازدید: 79
-

کشور رحمانی دشتی

کد متوفی: 6098191 یازدید: 83
1348/623 - 1400/1/22

کشور رحمانی دشتی

کد متوفی: 6098246 یازدید: 565
1348/6/23 - 1400/1/22

سید فضه علوی

کد متوفی: 6101514 یازدید: 631
- 27/1/1400

حسین قلی مظفری

کد متوفی: 6101905 یازدید: 83
-

سیدعلی اکبر علوی

کد متوفی: 6110699 یازدید: 191
-

بی بی قجر

کد متوفی: 6110717 یازدید: 103
-

کد متوفی: 6112049 یازدید: 74
-

غلام حیدریان

کد متوفی: 6117578 یازدید: 69
-

هاجر(صدیقه) مازنی

کد متوفی: 6136967 یازدید: 174
- 1400/05/14

رضاعلی لیوانی

کد متوفی: 6140652 یازدید: 138
-

افسانه جعفری

کد متوفی: 6143757 یازدید: 56
- 1400/06/01

محمد ابراهیم جهانشاهی

کد متوفی: 6145268 یازدید: 499
1352/06/10 - 1400/06/06

حاج قربانعلی شمالی

کد متوفی: 6146180 یازدید: 308
1323/01/05 - 1400/05/14

تیمور کردی

کد متوفی: 6160261 یازدید: 17
1400/04/10 - 1400/08/09

علی رضا ایرجی

کد متوفی: 6165327 یازدید: 8
-

علی رضا ایرجی

کد متوفی: 6165330 یازدید: 9
-

کبری ریاحی

کد متوفی: 6166964 یازدید: 106
- 1400/08/26
Loading...

لطفا شکیبا باشید